Періодичні видання 2017 року

 

                                          СПИСОК ГАЗЕТ ТА ЖУРНАЛІВ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ ОНМБ НА 2017 РІК

№ п/п

Індекс видання

Назва видання

 

 

Газети

1.

68905

Бухгалтерія: бюджет

2.

95995

Бюджетна бухгалтерія Харків

3.

37271

Вечірня Полтава

4.

60955

Голос України

5.

23534

Зоря Полтавщини

6.

23448

Медична газета Полтавщини

7.

99651

Оплата праці

8.

68235

Полтавський вісник

9.

30214

Праця і зарплата

10.

61035

Урядовий кур'єр

 

 

Журнали. Україна

1.

96193

БІБЛІОТЕКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДСЕСТРИ (укр., рос., англ.)

2.

21950

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА (укр.)

3.

74049

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК

4.

21922

БІЛЬ, ЗШЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ (укр., рос.)

5.

74063

БУДЬМО ЗДОРОВІ (укр.)

6.

21942

ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ (укр., рос., англ.)

7.

22867

ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (укр., рос., англ.)

8.

48778

ДЕНТ АРТ (рос.)

9.

33821

ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ (укр., рос.)

10.

37812

ДИТЯЧИЙ ЛІКАР (укр., рос.)

11.

37235

ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

12.

74184

ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ (укр., рос.)

13.

74018

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

14.

68159

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ (укр., рос., англ.)

15.

21710

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (укр.)

16.

95264

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА (рос., укр., англ.)

17.

22868

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (укр.)

18.

37620

КАЗНА УКРАЇНИ

19.

22794

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ (укр.) (выходит со смещенной нумерацией!)

20.

74253

КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ (укр., рос.)

21.

40802

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

22.

74588

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр.)

23.

94553

МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

24.

08651

МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ (укр., рос., англ.)

25.

89773

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА (укр., рос., англ.)

26.

71454

ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (рос., укр., англ.)

27.

48717

ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

28.

40433

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

29.

98698

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

30.

74358

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)

31.

22811

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ (рос., укр.)

32.

89090

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ (укр., рос.)

33.

89962

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА (рос., укр., англ.)

34.

09850

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ (рос., укр.)

35.

49508

ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ, ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ (укр., рос., англ.)

36.

23965

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ (укр., рос., англ.)

37.

74520

УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

38.

96474

УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

39.

21810

УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

40.

06358

УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ (укр., рос.)

41.

21931

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

42.

95722

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (укр.)

43.

8934

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

44.

22610

ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ (укр.,англ.)

 

 

Журнали. Інші країни

1.

71400

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

2.

71402

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

3.

71406

АРХИВ ПАТОЛОГИИ

4.

72082

ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ

5.

71412

ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

6.

71414

ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ

7.

71486

ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ

8.

70128

ВЕСТНИК ХИРУРГИИ ИМ. И.И. ГРЕКОВА

9.

71418

ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

10.

70152

ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ

11.

71438

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ ИМ. С.С.КОРСАКОВА (без тематических выпусков)

12.

71492

ИММУНОЛОГИЯ

13.

71440

КАРДИОЛОГИЯ

14.

71442

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

15.

38300

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ

16.

71458

ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ Г.Н.СПЕРАНСКОГО

17.

48231

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

18.

71468

СТОМАТОЛОГИЯ

19.

71472

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ

20.

71460

ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

21.

71482

ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И.ПИРОГОВА