Нові надходження літератури у 2017 році

                    СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛИТЕРАТУРИ ДО ПОЛТАВСЬКОЇ ОНМБ

                                                                     Видавництво "Медицина"

1. Дерматологія і венерологія : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. / Степаненко В.І., Чоботарь А.І., Бондарь С.О. — К. : Медицина, 2015. — 336 с.

2. Дитяче зубне протезування : підручник для мед ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., випр. / За ред. П.С. Фліса. — К. : Медицина, 2015. — 200 с.

3. Заболевания губ : учеб. Пособие / Н.И. Коваль, А.Ф. Несин, Е.А. Коваль; под ред. А.В. Борисенко. — К. : Медицина, 2013. — 344 с.

4. Загальна хірургія: підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., випр. / за ред. М.Д. Желіби, С.Д. Хіміча. — К. : Медицина, 2016. — 448 с.

5. Інфекційні хвороби у дітей : підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. / за ред. Л.І. Чернишової. — К. : Медицина, 2016. — 1016 с.

6. Історія України : нац. підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. / за ред. В.А. Качкана. — К. : Медицина, 2014. — 360 с.

7. Історія української культури : підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 3-тє вид., випр. / за ред. В.А. Качкана. — К. : Медицина, 2016. — 368 с.

8. Клінічні лабораторні дослідження : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р. а. — 2-ге вид., перероб. і доп. / Бойко Т.І. — К. : Медицина, 2015. — 352 с.

9. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы : учеб. пособие для мед. ВУЗ ІV ур. аккр. / Борисенко А.В., Неспрядько В.П., Борисенко Д.А. — К. : Медицина, 2015. — 320 с.

10. Логіка : навч. посібник для мед. ВНЗ ІV р.а. / Попов М.В. — К. : Медицина, 2015. — 184 с.

11. Медична паразитологія з ентомологією : навч. посібник для мед ВНЗ ІV р.а. / за ред. В.М. Козька, В.В. М’ясоєдова. — К. : Медицина, 2015. — 336 с.

12. Медсестринство в оториноларингології : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. / Гавріш О.В., Ніколаєнко С.А. — К. : Медицина, 2015. — 416 с.

13. Медсестринство в офтальмології : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 3-є вид., переробл.і допов / Корконішко О.М. — К. : Медицина, 2015. — 216 с.

14. Медсестринство в педіатрії : підручник для мед. ВНЗ I—III р.а. / за ред. В.С. Тарасюка. — К. : Медицина, 2014. — 336 с.

15. Медсестринство в сімейній медицині : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 4-те вид., випр / Антропова Т.О. — К. : Медицина, 2015. — 488 с.

16. Медсестринство у внутрішній медицині : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред / Стасишин О.С. та ін.; за ред. В.В. Стасюка. — 3-тє вид., випр. — К. : Медицина, 2015. — 536 с.

17. Методи обстеження неврологічного хворого : навч. посібник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. \ за ред. Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш. — К. : Медицина, 2015. — 144 с.

18. Навчальний посібник з педіатрії : навч. посібник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., випр. / Курдюмова Н.О., Поліщук Т.Г. та ін. — К. : Медицина, 2015. — 208 с.

19. Невідкладна інсектологія : навч. посібник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. / за ред. В.М. Козька. — К. : Медицина, 2016. — 120 с.

20. Невідкладні стани в педіатричній практиці : навч. посібник для мед. ВНЗ ІV р.а. / Марушко Ю.В., Шеф Г.Г. та ін. — К. : Медицина, 2016. — 400 с.

21. Невідкладні стани у внутрішній медицині : підручник  для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 3-тє вид. / Баран С.В. — К. : Медицина, 2015. — 136 с.

22. Неврология : учебник для мед. ВУЗ IV ур.аккр. / под. ред. И.А. Григоровой, Л.И. Соколовой. — К. : Медицина, 2016. — 680 с.

23. Общая хірургія : учебник для мед. ВНЗ IV ур. аккр. — 2-е изд., испр. / под ред. Н.Д. Желибы, С.Д. Химича. — К. : Медицина, 2016. — 488 с.

24. Онкологія : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рів. акред. — 3-тє вид., випр. / Севідов В.В., Касевич Н.М. — К. : Медицина, 2015. — 232 с.

25. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 3-тє вид., випр. / за ред. М.П. Ковальского. — К. : Медицина, 2016. — 504 с.

26. Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті : навч. посібник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., перероб. і доп. / за ред. Р.І. Поцюрка. — К. : Медицина, 2015. — 152 с.

27. Ортодонтия : учебник для мед. ВУЗ III—IV ур. аккр. — 2-е изд., испр. / Флис П.С. — К. : Медицина, 2016. — 360 с.

28. Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій : навч. посібник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. — 2-ге вид., випр. / за ред. О.В. Тяжкої. — К. : Медицина, 2014. — 152 с.

29. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підручник для мед. (фарм.) ВНЗ І—ІV р.а. — 3-тє вид., випр. / Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. — К. : Медицина, 2015. — 520 с.

30. Паліативно-хоспісна допомога : навч. посібник для мед ВНЗ І—ІІІ р.а / Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. — К. : Медицина, 2015. — 328 с.

31. Патофізіологія : підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. — 5-те вид., випр. / за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — К. : Медицина, 2015. — 752 с.

32. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 6-те вид., випр. / за ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка. — К. : Медицина, 2015. — 592 с.

33. Перша медична допомога : підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 4-те вид., випр. / Петриченко Т.В. — К. : Медицина, 2015. — 272 с.

34. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посіб. для мед. ВНЗ І—ІV р.а. / за ред. В.С. Тарасюка. — К. : Медицина, 2015. — 368 с.

35. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій : Навч.-метод. посібник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., випр. / Хобзей М.К., Чернишенко Т.І., Апшай В.Г. та ін. — К. : Медицина, 2015. — 256 с.

36. Психіатрія і наркологія : підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. — 2-ге вид., перероб. і доп. / за ред. В.Л. Гавенка, В.С. Бітенського. — К. : Медицина, 2015. — 512 с.

37. Психіатрія і наркологія : підручник для студентів мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. / І.І. Погорєлов, О.Д. Манаєнкова. — К. : Медицина, 2015. — 320 с.

38. Судебная медицина : учебник для мед. ВУЗ ІV ур.аккр. / под ред. Б.В. Михайличенко. — К. : Медицина, 2015. — 368 с.

39. Фтизіатрія : підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. / за ред. В.І. Петренка. — К., : Медицина, 2015. — 472 с.

40. Функциональные методы диагностики в практике семейного врача : учеб. пособие для мед. ВУЗ IV ур.аккр. / Н.Я. Доценко, С.С. Боев. — К. : Медицина, 2016. — 176 с.

41. Хирургия детского возраста : учебник для мед. ВУЗ IV ур. аккр. / под ред. В.И. Сушко, Д.Ю. Кривчени. — К. : Медицина, 2015. — 568 с.

42. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : підручник для мед. ВНЗ ІІІ—ІV р.а. / за ред. Л.В. Харькова. — К. : Медицина, 2015. — 496 с.