Періодичні видання 2015 року

 

СПИСОК ГАЗЕТ ТА ЖУРНАЛІВ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ ОНМБ НА 2015 РІК

 

№ п/п

Індекс видання

Назва видання

 

 

Видання України

1

23121

БАЛАНС - БЮДЖЕТ (укр.)
ДНІПРОПЕТРОВСЬК.

2

95995

БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ (укр.)
ХАРКІВ.

3

60955

ГОЛОС УКРАЇНИ (укр.)

4

33933

СЕГОДНЯ (рос., укр.)

5

1555

УКРАЇНА МОЛОДА (укр.)

6

61035

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР (укр.)

7

35272

МЕДИЧНА ГАЗЕТА "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ХХІ СТОРІЧЧЯ" (укр., рос.)
Нове в медицині та медичній практиці.

8

30214

ПРАЦЯ І ЗАРПЛАТА (укр.)

9

74063

БУДЬМО ЗДОРОВІ (укр.)

10

90229

БІБЛІОТЕЧКА ПРАКТИКУЮЧОГО ЛІКАРЯ (укр., рос., англ.)

11

96193

БІБЛІОТЕКА СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДСЕСТРИ (укр., рос., англ.)

12

21950

БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА (укр.)

13

74049

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК (укр., англ.)

14

21922

БІЛЬ, ЗНЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ (укр., рос.)

15

60965

ВАШЕ ЗДОРОВ'Я (укр.)
Для підприємств і організацій.

16

90272

ВЕСТНИК ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ (рос.)
СІМФЕРОПОЛЬ.

17

22867

ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (укр., рос., англ.)
ТЕРНОПІЛЬ.

18

21942

ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ (укр., рос., англ.)

19

23952

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ (рос., укр.)
ДНІПРОПЕТРОВСЬК.

20

91434

ГОЛОВНА МЕДИЧНА СЕСТРА (укр., рос.)
ДНІПРОПЕТРОВСЬК.

21

48778

ДЕНТ АРТ (рос.)

22

33821

ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ (укр., рос.)
ХАРКІВ.

23

37812

ДИТЯЧИЙ ЛІКАР (укр., рос.)
Сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики в клінічній педіатрії.

24

37235

ДОВІДНИК ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
ЩОМІСЯЧНИЙ журнал для керівників середнього медичного персоналу. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму; Робота з дезінфікуючими засобами; Планування роботи головної медичної сестри; Підготовка до перевірок; Правові аспекти сестринської практики.

25

74110

ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я (укр., рос., англ.)

26

89360

ДОВІДНИК СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ (з CD) + СПЕЦВИПУСК

27

6368

ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЕ NEW (рос., укр.)

28

74184

ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ (укр., рос.)

29

68880

ЖУРНАЛ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
Практичне видання для заступників головного лікаря. Зміни у нормативно-правовій базі. Тексти нових нормативних актів. Фінансово-економічна діяльність закладу. Контроль якості надання медичної допомоги. Медикаментозне забезпечення. Юридичні питання. Підготовка до перевірок. Нормування та оплата праці. Зразки документів.

30

74018

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.)

31

68159

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ (укр., рос., англ.)

32

21710

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (укр.)

33

95264

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА (рос., укр.)
ДОНЕЦЬК.

34

22868

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (укр.)
ТЕРНОПІЛЬ.

35

22794

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ'ЯТНИХ ДАТ (укр.) (выходит со смещенной нумерацией!)

36

74253

КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ (укр., рос.)
Журнал, що пропагує досягнення хірургічної науки.

37

94977

КЛІНИЧНА ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ. ІНФЕКТОЛОГІЯ (укр., рос.)
Про функції імунної системи в нормі і при патології, алергійні та інфекційні хвороби. В серпні не виходить.

38

40802

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА (укр.)

39

74088

ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО (укр., рос.)

40

40543

ЛІКИ УКРАЇНИ (укр., рос.)
В червні, грудні не виходить.

41

74588

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр.)
ХАРКІВ.

42

91338

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)
ДОНЕЦЬК.

43

74397

МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ (укр., рос., англ.)

44

94553

МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос.)
ДОНЕЦЬК.

45

8651

МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ (укр., рос.)
В червні, грудні не виходить.

46

89773

НЕОНАТОЛОГІЯ, ХІРУРГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНА МЕДИЦИНА (укр., рос., англ.)

47

48717

ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ., нім., франц.)
ОДЕСА.

48

71454

ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (рос., укр., англ.)
ХАРКІВ.

49

74358

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.)
ОДЕСА.

50

89363

ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ (укр.)

51

22811

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ (рос., укр.)

52

89090

ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ (укр., рос.)

53

91332

СЕС. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА (укр., рос., англ.)

54

89962

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА (рос., укр., англ.)

55

9850

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ (рос., укр.)
В січнi, червні, липні, серпні не виходить.

56

21962

СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ (укр., рос., англ.)

57

91863

ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ! (рос.)

58

49508

ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ, ВІЛ - ІНФЕКЦІЯ (укр., рос., англ.)

59

23871

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ (укр., рос., англ.)

60

23965

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ (укр., рос., англ.)

61

68182

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ (укр., рос., англ.)

62

95910

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ КЛІНІЧНОЇ ТА ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ (укр.)
ЛУГАНСЬК.

63

74520

УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.)

64

6487

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАНАХ (укр., рос., англ.)
ЛУГАНСЬК.

65

48348

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (рос., укр., англ.)

66

21810

УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

67

96474

УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

68

6358

УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ (укр., рос.)
ПОЛТАВА.

69

21931

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.)

70

37231

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (укр.) + спецвипуски
Спецвипуски У ПОДАРУНОК: у квітні - "Банк посадових інструкцій медичного персоналу. Частина І", у серпні - "Банк посадових інструкцій медичного персоналу. Частина ІІ".

71

22610

ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ (укр., англ.)
ТЕРНОПІЛЬ.

72

08934

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

73

23448

МЕДИЧНА ГАЗЕТА ПОЛТАВЩИНИ

74

30549

ВЕЧІРНЯ ПОЛТАВА

75

37620

КАЗНА УКРАЇНИ

76

49259

СЕЛО ПОЛТАВСЬКЕ

77

61131

ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ

78

61582

ПОЛТАВСЬКИЙ ВІСНИК

79

98698

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

Видання Росії

1

71400

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

2

80738

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ

3

47432

АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ В ПЕДИАТРИИ

4

71402

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

5

71406

АРХИВ ПАТОЛОГИИ

6

70021

В МИРЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

7

20804

ВЕСТНИК АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ

8

72082

ВЕСТНИК ДЕРМАТОЛОГИИ И ВЕНЕРОЛОГИИ

9

71412

ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

10

71414

ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ

11

71486

ВЕСТНИК РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ

12

70128

ВЕСТНИК ХИРУРГИИ ИМ. И.И.ГРЕКОВА

13

71418

ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

14

70152

ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ

15

71425

ВРАЧ

16

80977

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

17

38497

ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

18

71438

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ ИМ. С.С.КОРСАКОВА (без спецвыпусков!)

19

71492

ИММУНОЛОГИЯ

20

46342

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

21

71440

КАРДИОЛОГИЯ

22

71442

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

23

71444

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

24

38300

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ
В июне не выходит.

25

71458

ПЕДИАТРИЯ. ЖУРНАЛ ИМЕНИ Г.Н.СПЕРАНСКОГО

26

73322

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
В январе, феврале, марте не выходит.

27

80292

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

28

73065

РОССИЙСКИЙ ВЕСТНИК ПЕРИНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

29

48231

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

30

71468

СТОМАТОЛОГИЯ

31

71472

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ

32

71460

ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

33

79752

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

34

71482

ХИРУРГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. Н.И.ПИРОГОВА