Про бібліотеку

 

Полтавська обласна наукова медична бібліотека ( ОНМБ ) створена в 1938 році. ОНМБ є методичним та координаційним центром мережі медичних бібліотек області, головним бібліотечно-бібліографічним центром розповсюдження медичної інформації серед медичних працівників міста і регіону в цілому. Бібліотека підпорядковується Головному управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Методичним центром ОНМБ є Національна наукова медична бібліотека Міністерства  охорони здоров’я України.

Сучасний ефективний розвиток медичної галузі в Україні потребує надійного бібліотечно-інформаційного забезпечення, тому першочерговим завданням для мережі медичних бібліотек Полтавської області є формування цілісної системи створення, пошуку, аналітичного опрацювання, зберігання, розповсюдження, організації доступу до регіональних, національних і світових галузевих ресурсів з метою повного й оперативного задоволення потреб як медиків в цілому, так і окремих категорій спеціалістів.

Створити атмосферу творчої зацікавленості роботі з різними категоріями користувачів, максимально наблизити книгу до читача допомагає сама структура бібліотеки – це три відділи: відділ наукової обробки та комплектування літератури, відділ наукової медичної інформації з електронними каталогами (книг, періодичних видань, краєзнавства) та відділ обслуговування читачів. До послуг відвідувачів бібліотеки є абонемент та читальний зал.

Щороку бібліотека надає послуги близько 5 тисячам користувачів.

Історично сформований фонд бібліотеки має велику наукову цінність: це дисертації, автореферати дисертацій, монографії, збірники наукових праць, підручники і навчальні посібники, наукові видання вітчизняних та зарубіжних авторів, періодичні та інформаційні видання, довідкова література з медицини, соціально-економічна та художня література, офіційні видання та ін. Бібліотека має видання XIX століття.

Фонд ОНМБ – документальне підтвердження розвитку науки, освіти, охорони здоров’я Полтавщини протягом останніх 90 років. Він складає близько 163 тис. примірників. Щорічно до фонду бібліотеки надходить приблизно 1,5 тисяч видань. Постійно підтримуються взаємовигідні зв’язки з видавництвами «Медицина», «Здоров’я», «Книга плюс», «Нова книга», фірмою «Періодика». Значний внесок  у поповнення бібліотечного фонду робить Національна наукова медична бібліотека України, надходження від деяких медичних вузів та подарунки наших постійних читачів і добрих друзів.

Фондами Полтавської ОНМБ користуються практичні лікарі, керівники всіх ланок охорони здоров’я, середні медичні працівники, студенти, аспіранти, професійно-викладацький склад Української медичної стоматологічної академії, Полтавського базового медичного коледжу, Аграрної академії, Педагогічного та Національно-технічного університетів, Інституту економіки і права, Харківського національного фармацевтичного університету. Щорічно бібліотека обслуговує понад 5 тисяч користувачів.

 

Істория розвитку бібліотеки

 

Полтавська обласна наукова медична бібліотека була заснована згідно наказу Полтавського облздороввідділу у вересні 1938 року. На той час штат бібліотеки затверджено в кількості 2-х працівників: завідувач бібліотеки Арутюнян В.Г. і бібліотекар Туреліна О.І. У вересні 1940 року на посаду керівника бібліотеки була призначена Лебедєва Поліна Станіславівна. Бібліотечний фонд і документація за довоєнний період не збереглися. З усних розповідей відомо, що бібліотечний фонд до 1941 року налічував біля 16 тисяч примірників і обслуговувала бібліотека в довоєнний рік понад 300 спеціалістів-медиків. Під час війни книжковий фонд і майно ОНМБ було повністю знищене фашисткою навалою. Через півроку після визволення м. Полтави, з квітня 1944 року почався процес відновлення діяльності бібліотеки, для якої в приміщенні Обласної клінічної лікарні було виділено дві кімнати без книжкового фонду та інвентарю і колективу бібліотеки потрібно було все починати з початку. Директор бібліотеки Лебедєва П.С. і ще два бібліотекарі винесли на своїх плечах тягар післявоєнної відбудови.

До бібліотечного фонду в липні 1944 року почали надходити медичні видання від лікарів і медичних установ м. Полтави. У поповненні початкового фонду значну допомогу надала Харківська обласна наукова медична бібліотека, яка передала 1500 примірників дублетної медичної літератури і допомогла організувати передплату періодичних видань з медицини. У звіті за 1950 рік вказано, що бібліотечний фонд на той час налічував 17 тисяч примірників, і за рік бібліотека задовольнила запити і потреби більше 1800 спеціалістів медичної галузі.

Остаточне становлення Полтавської ОНМБ, як центру бібліотечно-інформаційного забезпечення запитів медичних працівників, відбулося в 60-70 роки ХХ століття. На той час посаду директора займала Сапунова Юлія Михайлівна. Під керівництвом цього енергійного, кваліфікованого бібліотекознавця за короткий термін була проведена робота по створенню довідково-пошукового апарату, підготовці та виданні бібліографічних покажчиків. В цей же час організовувались медичні бібліотеки в лікувально-профілактичних установах області. В 70-ті роки мережу медичних бібліотек було централізовано і всі вони стали філіалами ОНМБ. Бібліотечний фонд Полтавської ОНМБ в 1970 році уже налічував 80 500 примірника, впродовж року було обслужені 2649 користувачів.

Площу приміщення було збільшено до 180 кв. м. Але у зв’язку з будівництвом нового хірургічного корпусу Обласної клінічної лікарні в 1976 році приміщення ОНМБ було знесене. Бібліотечний фонд і все майно бібліотеки було перенесене в непристосовані приміщення, в яких воно знаходилось до 1978 року. У зв’язку з цим бібліотека не мала змоги обслуговувати читачів. У 1978 році, завдяки зусиллям тодішнього начальника Управління охорони здоров’я А.С. Касьяненка, для ОНМБ було виділене приміщення на першому поверсі житлового будинку по вулиці Пушкіна загальною площею 711 кв. м., в якому вона знаходиться і до цього часу.

В самий короткий термін приміщення бібліотеки було освоєно, придбано необхідне бібліотечне обладнання і створено оптимальні умови для обслуговування спеціалістів-медиків. У цьому ж 1978 році на посаду директора була призначена Коротич Раїса Яківна – висококваліфікований фахівець з бібліотекознавства, яка робила свою справу самовіддано, з відповідальністю і любов’ю. Під її керівництвом була завершена централізація мережі медичних бібліотек області, яка складалась з 29 бібліотек-філіалів і 7 бібліотечних пунктів, загальний фонд яких налічував 268 084 прим. видань. Володіючи великим організаційним талантом, Раїса Яківна спрямувала діяльність колективу на удосконалення охорони здоров’я регіону.

Досвід роботи Полтавської ОНМБ на республіканських науково-практичних конференціях, нарадах і семінарах вивчали наукові медичні бібліотеки не тільки України, але і всього Радянського Союзу. Саме в цей період активно впроваджувалась така форма роботи як «виїзний читальний зал», що дало змогу довести кількість читачів за рік до 5 тис. чоловік, а книговидачу – до 125 тис. екземплярів.

Активізувалась діяльність ОНМБ в напрямі інформаційного забезпечення охорони здоров’я з створення в структурі бібліотеки інформаційного підрозділу: відділу наукової медичної інформації. В ці роки удосконалювалась науково-методична діяльність ОНМБ, яка сприяла підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників в регіоні шляхом організації обласних робочих нарад, семінарів, практикумів, стажувань на робочому місці. Колектив бібліотеки неодноразово нагороджувався Почесними Грамотами МОЗ України та облздороввіділу.

Ваговий внесок в становлення і розвиток бібліотечно-інформаційної справи того періоду в області внесли досвідчені фахівці, ерудовані спеціалісти: заступник директора Братік Ніна Василівна, старший бібліограф дуельна Фелоніла Яківна (нагороджена орденом «Знак Пошани»), завідувач відділу обслуговування Батрак Ніна Федорівна, бібліотекар цього ж відділу Корикля лілія Євгенівна, завідувач науково-бібліографічного відділу Докучаєва (Ростовська)Людмила Олександрівна, завідувач відділу комплектування Ігуш Валентина Іванівна, завідувач відділу обробки Бражник Ольга Федорівна, завідувач сектору каталогізації Воробйова Неля Василівна, бібліографи Жданова Лілія Семенівна, Сустретова Ольга Олександрвівна, Плаксіна Наталія Віталіївна та багато інших.

А які творчі, яскраві особистості працювали у відділі науково-методичної роботи. Варто згадати відомого у Полтаві поета-фронтовика Івана Васильовича Малиша, який від першого і майже до останнього дня брав участь у війні з фашизмом. Повернувся з фронту поранений і відтоді пам’ятав страшні епізоди пережитого і своїх полеглих друзів, але зберіг в своїй душі любов до рідної природи, до рідного слова, до книги. Іван Малик володів прекрасними людськими рисами. Його урівноваженість, широке коло захоплень, скромність видавали в ньому справжнього інтелігента. Жити не на показ, працювати для рідної літератури, не похвалятись любов’ю до України, працею додавати їй слави – ці риси нашого колеги були і залишаються прикладом для його нащадків.

Естафету Івана Васильовича підхопила його заступниця Тамара Яківна Ярошенко. Працюючи завідувачем відділу науково-методичної роботи вона організовувала і проводила надзвичайно цікаві масові заходи за власними сценаріями: читацькі конференції, тематичні вечори, диспути, конкурси «Кращий за професією», посвячення в професію та інші. Тамара Яківна ще з юних років захоплювалась поезією, теж почала писати поетичні твори, а з виходом на пенсію видала декілька збірок дитячих віршів та байок, а в 2008 році у видавництві «Полтавський літератор» вийшла друком збірка поезії «Надежды фонари». У книзі зібрані вірші про людські долі, природу рідного краю, неповторні роки юності, про віру і надію в житті кожного з нас.

Іван Васильович та Тамара Яківна по праву ввійшли в історію Полтавської ОНМБ і вписали в неї свої яскраві сторінки.

В 1991 році на посаду директора ОНМБ було призначено Сліпченко Валентину Володимирівну. В важких фінансових умовах перебудови зусилля колективу, який складався з 11 бібліотечних працівників, були спрямовані на збереження мережі медичних бібліотек та виконання на високому професійному рівні завдань, які стояли на той час перед медичною наукою і охороною здоров’я. Бібліотеці вдалося вижити і розвиватись далі, враховуючи потреби сучасності.

У третє тисячоліття Полтавська ОНМБ увійшла зрілою науковою установою, яка поєднує традиційні форми і методи бібліографічно-інформаційного забезпечення потреб і запитів медичних спеціалістів з новими комп’ютерними технологіями.

Впровадження інноваційних процесів почалося завдяки партнерській допомозі американської неприбуткової організації _ Ради міжнародних досліджень та обмінів, яка займалась впровадженням програми розширення доступу та навчань в Інтернеті. З жовтня 2001 року по 2005 рік в бібліотеці працював Інтернет-центр, обладнаний 5 комп’ютерами. За час функціонування Інтернет-центру його послугами скористалось до 1500 користувачів які відвідали бібліотеку до 4000 разів. На курсах і тренінгах з питань використання комп’ютерних технологій пройшли більше 300 відвідувачів. Всі послуги центру надавалися безкоштовно.

Душею та серцем бібліотеки, «Вічним двигуном» добре налагодженої взаємодії на той період був трудовий колектив однодумців, справжніх професіоналів своєї справи.

Понад 40 років працює у відділі обслуговування читачів Тишко Наталія Василівна, яка завдяки своїм організаторським здібностям та особливому спілкуванні з читачами в 1995 році очолила роботу відділу. Надійними помічниками у справі впровадження сучасних форм та методів обслуговування користувачів стали провідні бібліотекарі Тарасова Валентина Петрівна і Литвинович Любов Олександрівна.

З 2015 року відділ обслуговування читачів очолила Красношапка Наталія Миколаївна. На сьогодні Тишко Н.В. та Литвинович Л.О. продовжують працювати у відділі обслуговування читачів, передаючи свій досвід новому поколінню бібліотечних працівників.

В умовах реформування охорони здоров’я глибока, достовірна інформація є могутнім резервом наукової організації діяльності медичних установ та підвищення якості лікарської допомоги населенню. Саме цим уже впродовж 35 років займалася завідувач відділу наукової медичної інформації Білокінь Світлана Олександрівна. Завдяки її зусиллям відділу НМІ працює в тісній взаємодії з організаторами практичної охорони здоров’я у напрямку реалізації інноваційних процесів в медицині. Ії естафету перейняла з 2012 року Луценко Надія Вікторівна, очоливши відділ НМІ.

33 роки бібліотечного стажу – такий славний трудовий шлях завідувача відділу наукової обробки літератури Тарасенко Ніни Андріївни. Це була справжнім професіоналом з багаторічним досвідом класифікації медичних видань, яка володіла комп’ютерними технологіями створення електронного каталогу і відповідала за стан та використання якісного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

Великою популярністю серед читачів користувався предметний каталог, веденням і редагуванням якого займалася завідувач сектору каталогізації Медведєва Ольга Степанівна та бібліотекар Лоєнко Ніна Павлівна, яка і по сей час відповідає за створенням електронної бази даних «Журнальні статті». На сьогодні веденням предметного каталогу займається Мушинська Ірина Григорівна.

Постійним пошуком нових джерел надходження літератури та періодичних видань - основні проблеми, які вирішувала завідувач відділу комплектування Верхогляд Тетяна Миколаївна. Завдяки її зусиллям бібліотека налагодила партнерські стосунки з видавництвами «Здоров’я», Укрмедкнига», Нова книга, «Книга плюс, Фірмою «Періодика» та ін.

З 2016 року відділ комплектування та бібліотечної обробки літератури очолила Клєстова  Вікторія Геннадіївна.

Відповідально і професійно відноситься до покладених на неї функцій по книго збереженню провідний бібліотекар Литвиненко Любов Максимівна, яка проводить копітку роботу по веденню і редагуванню макету 160-тисячного книжкового фонду ОНМБ, аналізує стан його використання та збереження.

З 1994 року науково-методичний відділ очолювала Глоба Людмила Володимирівна. Основна увага приділялася, на той час, наданню методичної і практичної допомоги медичним бібліотекам області шляхом розробки і розповсюдження методичних рекомендацій, організації навчання бібліотечних працівників на семінарах, нарадах, практикумах та ін. На сьогодні, цього відділу не існує, а всі переховані заходи покладені на завідуючих відділів Клєстову В.Г., Красношапку Н.М. аа Луценко Н.В.

З 2011 року на посаду директора ОНМБ було призначено Куделич Олену Євгенівну. Починаючи свою діяльність, вона зуміла логічно та обґрунтовано виділити головне в роботі. Побудувати на цій основі систему цілей і задач, забезпечити їх успішне виконання. Олена Євгенівна, як грамотний керівник, почала свою управлінську діяльність з визначення чіткої кадрової політики. Зобов’язала усіх працівників ОНМБ які не мають бібліотечної освіти здобути її, і як приклад, сама вступила у 2012 році до Гадяцьке училище культури             ім. І.П. Котляревського.

Компетентність та наполегливість Олени Євгенівни допомагають у вирішенні питань збереження окремих бібліотек області.

Сьогодні Полтавська ОНМБ є методичним та координаційним центром мережі медичних бібліотек області, яка налічує 20 бібліотек (ОНМБ – 1; УМСА – 1; медучилища – 4; ЛПУ – 14) зі штатом 63 бібліотечних працівника.

Кожного року послугами ОНМБ користувались понад 5 тис. читачів, яким видавалось 105 тис. екз. інформаційних документів.

На 01. 01 .2018 ОНМБ обслуговує 5041 читача, до послуг яких 159 тисячний фонд.

Однією з найгостріших проблем у діяльності бібліотеки в останні роки є поповнення їхніх фондів. Основу поповнення бібліотечного фонду ОНМБ склали періодичні видання. Вони є важливим джерелом інформації про розвиток вітчизняної та світової медичної науки на сьогодні.

Важливим завданням бібліотеки є не тільки сприяння широкому використанню документів, що є в бібліотеці, а й збереження її фонду як матеріальної та духовної цінності. Цьому сприяє комплекс заходів по збереженню книжкового фонду, вивченню його якісного і кількісного складу, виявленню застарілої і зношеної літератури.

В умовах реформування охорони здоров’я, враховуючи об’єктивну реальність сьогодення, колектив ОНМБ, який складається з 10 бібліотечних працівників, знаходить і впроваджує нові форми розповсюдження медичної інформації, зосередивши основну увагу на інформаційному забезпеченні галузевих та регіональних програм з охорони здоров’я, впровадження інноваційних процесів в лікувально-профілактичних установах міста та області.

У бібліотеці ефективно організований довідково-бібліографічний апарат, який складається з 4-х каталогів та цілого ряду картотек, що включає понад 1 млн. карток.

Особлива увага постійно надається збиранню та систематизації матеріалів про розвиток охорони здоров’я і медичної науки області. Картотеки «Історія медицини та охорони здоров’я Полтавщини» і «Публікації лікарів Полтавської області» вміщують понад 24 тис. карток.

Останнім часом значно зросла зацікавленість медичних працівників і студентів у використанні джерел інформації на електронних носіях. Створення ЕК продиктовано сучасним життям і запровадження корпоративної каталогізації сприяє впровадженню нових сучасних інформаційних технологій і, найголовніше, забезпеченню взаємовикористання інформаційних ресурсів на електронних носіях, що в значній мірі сприяє розширенню потенціалу медичних бібліотек України.

Сьогодні, відсвяткувавши свій 80-річний ювілей, Полтавська ОНМБ може гордитися своїм дружнім, згуртованим колективом, якому все під силу, бо зберігаючи і примножуючи славні традиції минулих поколінь бібліотекарів, наші сучасники – спеціалісти бібліотечної справи роблять все можливе, щоб оперативно і повно забезпечити потреби і запити медиків і тим самим сприяти покращенню охорони здоров’я населення Полтавщини.

Підготувала:

Завідувач відділу Наукової медичної інформації

Полтавської ОНМБ

Луценко Н.В.