Про бібліотеку

Полтавська обласна наукова медична бібліотека ( ОНМБ ) створена в 1938 році. ОНМБ є методичним та координаційним центром мережі медичних бібліотек області, головним бібліотечно-бібліографічним центром розповсюдження медичної інформації серед медичних працівників міста і регіону в цілому. Бібліотека підпорядковується Головному управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Методичним центром ОНМБ є Національна наукова медична бібліотека Міністерства  охорони здоров’я України.

Сучасний ефективний розвиток медичної галузі в Україні потребує надійного бібліотечно-інформаційного забезпечення, тому першочерговим завданням для мережі медичних бібліотек Полтавської області є формування цілісної системи створення, пошуку, аналітичного опрацювання, зберігання, розповсюдження, організації доступу до регіональних, національних і світових галузевих ресурсів з метою повного й оперативного задоволення потреб як медиків в цілому, так і окремих категорій спеціалістів.

Створити атмосферу творчої зацікавленості роботі з різними категоріями користувачів, максимально наблизити книгу до читача допомагає сама структура бібліотеки – це три відділи: відділ наукової обробки та комплектування літератури, відділ наукової медичної інформації з електронними каталогами (книг, періодичних видань, краєзнавства) та відділ обслуговування читачів. До послуг відвідувачів бібліотеки є абонемент та читальний зал.

Щороку бібліотека надає послуги близько 5 тисячам користувачів.

Історично сформований фонд бібліотеки має велику наукову цінність: це дисертації, автореферати дисертацій, монографії, збірники наукових праць, підручники і навчальні посібники, наукові видання вітчизняних та зарубіжних авторів, періодичні та інформаційні видання, довідкова література з медицини, соціально-економічна та художня література, офіційні видання та ін. Бібліотека має видання XIX століття.

Фонд ОНМБ – документальне підтвердження розвитку науки, освіти, охорони здоров’я Полтавщини протягом останніх 90 років. Він складає близько 163 тис. примірників. Щорічно до фонду бібліотеки надходить приблизно 1,5 тисяч видань. Постійно підтримуються взаємовигідні зв’язки з видавництвами «Медицина», «Здоров’я», «Книга плюс», «Нова книга», фірмою «Періодика». Значний внесок  у поповнення бібліотечного фонду робить Національна наукова медична бібліотека України, надходження від деяких медичних вузів та подарунки наших постійних читачів і добрих друзів.

Фондами Полтавської ОНМБ користуються практичні лікарі, керівники всіх ланок охорони здоров’я, середні медичні працівники, студенти, аспіранти, професійно-викладацький склад Української медичної стоматологічної академії, Полтавського базового медичного коледжу, Аграрної академії, Педагогічного та Національно-технічного університетів, Інституту економіки і права, Харківського національного фармацевтичного університету. Щорічно бібліотека обслуговує понад 5 тисяч користувачів.