Cтаття з газети

Профілактика зубощелепних аномалій в різні вікові періоди /Л.В. Смаглюк, Л.І. Кліменкова, М.В. Трофименко

Основні напрямки профілактики щодо кожного вікового періоду