Cтаття з газети

Профілактика зубощелепних аномалій в різні вікові періоди

Основні напрямки профілактики щодо кожного вікового періоду.