Cтаття з газети

Митців з нейрохірургії зібрав симпозіум.

5 науковий симпозіум з міжнародною участю Значення та проблеми ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку.