Cтаття з газети

Нові стандарти освіти - новий підручник / А. І. Сидорова

Фармакологія в системі вищої медичної освіти є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами.