Cтаття з газети

Компенсація за невикористану щорічну відпустку в разі переведення працівника за його згодою в іншу установу, заклад/О. І. Кувічка

Пункт 5 ст. 36 КЗпП передбачає можливість припинення трудового договору у порядку переведення працівника за його згодою на інше ПУО у зв язку з переходом на виборну посаду.