Примірники в наявності

Управління закладом охорони здоров’я

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИИ (ВНЕШ) - TO MEDICARE ECONOMY AND ORGANIZATIONS (VNESH)

    • Кошторис медичного закладу- бюджетної установи / Крисенко Т.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 22-27

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Посадова інструкція медичної сестри з масажу // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 28-31

   • САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ - SANITARY ENLIGHTENING

    • Посадова інструкція інструктора з санітарної освіти // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 32-34

   • ФАРМАЦЕВТЫ - DRUGGISTS

    • Посадова інструкція клінічного провізора амбулаторно-поліклінічного закладу // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 35-38

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАДРЫ - Health PROTECTIONS of ESTABLISHMENT, ADMINISTRATIVE PERSONNELS

    • Правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 39-45

   • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - MEDICAL SERVICES, NECESSITIES of POPULATION

    • Праавила надання та оплати медичних , пов'язаних з ними сервісних та інших послуг // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 46-49

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Угода про збереження конфіденційної інформації про пацієнтів і комерційної таємниці закладу охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 50-52

    • Пацієнт- індикатор ефективності роботи закладу охорони здоров'я / Либа А.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 64-68

   • ФАРМАКОПЕИ - PHARMACOPOEIA

    • Доповнення до Державної Фармакопеї України- ще один крок до європейського рівня якості вітчизняних лікарських засобів / Гризодуб О.І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 86-92

  • Номер журналу 4

   • МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ - MEDICAL ESTABLISHMENTS, COMMISSIONS ON ACCREDITATION of ESTABLISHMENTS

    • Акредитація закладів охорони здоров я: необхідність та порядок проходження / Малик К.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 4,- C. 21-27

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Інструкція про порядок оформлення, зберігання і видачі медичної інформації та документації // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 4,- C. 39-44

   • ПЕНСИЯ, ВЫХОД НА ПЕНСИЮ - PENSION, RETIRING

    • Особливості пенсійного забезпечення медичних працівників / Маценко Т.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 4,- C. 50-59

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Посадова інструкція медичної сестри з фізіотерапії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 4,- C. 66-70

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Посадова інструкція лікаря-фізіотерапевта // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 4,- C. 70-76

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES

    • Побічні реакції при застосуванні нестероїдних протизапальних лікарських засобів / Вікторов О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 4,- C. 76-90

  • Номер журналу 5

   • БОЛЬНОГО ОТНОШЕНИЕ К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - PATIENT ATTITUDE TOWARD MEDICARE

    • Відмова пацієнта від медичного втручання / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 5,- C. 34-39

   • АРХИВЫ - ARCHIVES

    • Забезпечення збереженості документів архіву у закладі охорони здоров я / Загорецька О.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 5,- C. 43-58

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ - HEALTH PROTECTIONS PLANNING

    • Інноваційна складова розрахунку кількості лікарів та ліжкового фонду в стаціонарі / Шутов М.М., маковеєва Л.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 5,- C. 58-63

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Health PROTECTION, trained NURSE ACTIVITY

    • Посадова інструкція медичної сестри з лікувальної фізкультури // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 5,- C. 63-67

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Посадова інструкція лікаря з лікувальної фізкультури // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 5,- C. 67-72

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Антибиотики: проблеми безпеки при медичному застосуванні / Вікторов О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 5,- C. 72-81

   • БОЛЬНИЦЫ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ - HOSPITALS ARE UNIVERSITY

    • Розвиток університетських клінік в Україні / Маковеєв С.А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 5,- C. 86-92

  • Номер журналу 6

   • СМЕРТЬ - DEATH

    • Смерть пацієнта: етико-правові моменти / Гревцова Р.Ю. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 8-15

    • Смерть як біологічний процес. Констатація смерті / Михайличенко Б.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 20-29

   • ПРАВО НА СМЕРТЬ - RIGHT ON DEATH

    • Права пацієнта , який помирає / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 15-20

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО СМЕРТЬ - BRAIN OF HEAD DEATH

    • Інструкція щодо констатації людини на підставі смерті мозку // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 29-32

    • Смерть мозку і трансплантація / Михайличенко Б.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 42-44

    • Визначення смерті мозку у дітей / Ярославська С.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 54-57

   • РЕАНИМАЦИЯ - REANIMATION

    • Серцево-легенева й церебральна реанімація : сучасний стан / Ярославська С.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 33-41

   • СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ - DEATH CERTIFICATES

    • Оформлення документації на померлого хворого / Іркін І.В., Сільченко В.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 57-61

   • СМЕРТИ ПРИЧИНА - DEATHS ARE REASON

    • Особливості формулювання причин смерті у різних класах МКХ-10 / Іркін І.В., Сільченко В.П.. Голубчиков М.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 6,- C. 91-107

  • Номер журналу 7

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Атестація організаторів охорони здоров я.Завдання атестації. Допуск до атестації. Атестаційний звіт. / Любінець О.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 7,- C. 27-34

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-стоматолога-терапевта // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 7,- C. 61-65

    • Посадова інструкція медичної сестри зі стоматології // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 7,- C. 65-70

  • Номер журналу 8

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Надання платних медичних послуг застрахованим особам / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 8,- C. 17-21

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Організація роботи з цивільної оборони в закладах охорони здоров я / Припута І.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 8,- C. 37-51

    • Організація роботи нарад у закладі охорони здоров я / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 8,- C. 59-65

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - INFORMATIVE SYSTEMS

    • Медична інформаційна система-зручний інструмент для управління медичним закладом / Муляр М.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 8,- C. 56-59

  • Номер журналу 9

   • БОЛЬНОГО УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ - PATIENT PARTICIPATING In ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ PROCESS

    • Надання пацієнтові інформації про сутність та основні споживчі властивості медичних послуг / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 9,- C. 14-20

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція завідувача структурного підрозділу (відділення) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 9,- C. 28-32

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Посадова інструкція лікаря-акушера-гінеколога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 9,- C. 32-36

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - INFORMATIVE SYSTEMS

    • Інформаційні технології в медицині / Носирєв О.В., Малигіна О.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 9,- C. 53-57

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 9,- C. 57-72

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Партнерство та лідерство медсестер в охороні здоров я : минуле, сьогодення, майбутнє / Шутов М.М., Маковеєва Л.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 9,- C. 72-76

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Гігієна рук медичних працівників / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 9,- C. 76-84

  • Номер журналу 10

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Свідоцтво про загальнообов язкове державне соціальне страхування / Єременко І.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 20-25

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-анастезіолога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 29-33

    • Посадова інструкція лікаря- анестезіолога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 29-33

    • Посадова інструкція лікаря- алерголога дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 25-29

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Документування розпорядчої діяльності закладу охорони здоров я / Загорецька О.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 37-48

    • Порядок складання, розгляду та затвердження штатного розпису закладу охорони здоров я / Гавриленко Л.І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 48-56

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Health PROTECTIONS of ESTABLISHMENT, PLANNING of ACTIVITY

    • Планування роботи медичного закладу та головного лікаря / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 56-70

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Новий підхід до лікування бронхіальної астми: терапія в режимі SMART // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 10,- C. 70-74

  • Номер журналу 11

   • КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - COLLECTIVE AGREEMENT

    • Особливості укладання колективного договору в закладах охорони здоров я / Маценко Т.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 11,- C. 26-34

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-патологоанатома // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 11,- C. 34-38

    • Посадова інструкція лаборанта з патологоанатомічних досліджень // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 11,- C. 38-42

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Документування розпорядчої діяльності закладу охорони здоров я / Загорецька О.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 11,- C. 42-52

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Прийняття на роботу та звільнення керівника закладу охорони здоров я / Шиповський О.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 11,- C. 52-74

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Санітарно-гігієнічний режим у закладах охорони здоров я / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 11,- C. 78-94

  • Номер журналу 12

   • НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO DISABILITY ESTIMATION

    • Положення про експертизу тимчасової непрацездатності // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 20-29

    • Орієнтовані терміни тимчасової непрацездатності при основних нозолгічних формах захворювань і травм // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 29- 40

    • Порядок та умови видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 40-47

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 51-55

    • Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 65-72

   • ИНВАЛИДЫ, РАБОТА МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ - INVALIDS, WORK is MATERIALLY SUPPORTED

    • Медико-соціальна експертиза: основні поняття та методологія // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 73-79

    • Положення про медико-соціальну експертизу // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 79-86

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Інструкція про встановлення груп інвалідності // Управління закладом охорони здоров’я.- 2008.-№ 12,- C. 89-99

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція головного лікаря міської (районної ) лікарні // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 1,- C. 13-19

    • Посадова інструкція заступника головного лікаря міської (районної) лікарні з економічних питань // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 1,- C. 19-24

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Вибір та медичне застосування нестероїдних протизапальних лікарських засобів / Вікторов О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 1,- C. 36-44

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Організація інфекційного контролю у хірургічних стаціонарах / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 1,- C. 44-51

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Правова регламентація надання медичних послуг / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 18-23

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-анестезіолога дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 29-35

    • Посадова інструкція лікаря-гастроентеролога дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 35-38

    • Посадова інструкція лікаря-анестезіолога дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 29-35

   • НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ - ACCIDENTS ARE PRODUCTION

    • Розслідування нещасних випадків на підприємстві / Голєва Н.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 38-46

   • ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ БОЛЬНОГО НА ЛЕЧЕНИЕ - INFORMED CONSENT OF PATIENT TO TREATMENT

    • Інформована згода на медичне втручання / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 56-58

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Профілактика післяопераційних гнійно-запальних інфекцій / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 62- 68

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Наказ Міністерства охорони здоров я України : Про запровадження системи управління якістю від 22 грудня 2008 р. № 763 // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 88-93

    • Наказ Міністерства охорони здоров я України : Про затвердження примірного положення про санаторно-курортну відбіркову комісію закладу охорони здоров я від 5 грудня 2008 р. № 724 // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 93-96

    • Наказ Міністерства охорони здоров я України : Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні від 29 серпня 2008 р. № 500 (Продовження ) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 2,- C. 96

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Якість медичного обслуговування: актуальні організаційні та правові аспекти / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 3,- C. 14-25

    • Положення про систему контролю якості медичних послуг (допомоги) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 3,- C. 39-43

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-судово-психіатричного експерта // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 3,- C. 29-33

    • Посадова інструкція статистика медичного // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 3,- C. 33-37

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УТВЕРЖДЕНИЕ - MEDICATIONS ASSERTION

    • Аналіз безпеки медичного застосування лікарських засобів в Україні (за результатами 2007 року) /Вікторов О.П. та ін. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 3,- C. 48-59

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Організація обліку та реєстрації внутрішньолікарняних інфекцій / Сальманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 3,- C. 63-68

   • РОДИЛЬНЫЕ ДОМА - MATERNITY HOSPITALS

    • Функціонально-структурна перебудова пологового будинку / Петренко Т.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 3,- C. 84-91

  • Номер журналу 4

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Юридичне забезпечення діяльності закладу охорони здоров я / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 4,- C. 12-19

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-інфекціоніста поліклініки // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 4,- C. 24-30

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Посадова інструкція медичної сестри кабінету інфекційних захворювань // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 4,- C. 30-35

   • РАСТВОРЫ - SOLUTIONS

    • Інфузійні розчини: безпека при медичному застосуванні / Вікторов О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 4,- C. 42-54

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Доказова медицина: теоретичні та практичні аспекти / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 4,- C. 54-65

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Антисептичні і дезінфікуючі засоби в профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 4,- C. 65- 72

  • Номер журналу 5

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - INFORMATIVE SYSTEMS

    • Медичні інформаційні системи: як зробити правильний вибір? / Зелінський С.Е. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 5,- C. 24-34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗМЕРЫ - HEALTH PROTECTIONS OF ESTABLISHMENTS ARE SIZES

    • Правове регулювання оренди нерухомого майна (приміщень) закладами охорони здоров я / Посполітак В.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 5,- C. 15-27

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова- інструкція лікаря-санолога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 5,- C. 27-31

    • Посадова інструкція лікаря-паразитолога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 5,- C. 31- 35

   • КАДРОВ НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАФИКИ РАБОТЫ - PERSONNELS SETTING AND GRAPHS OF WORK

    • Нова форма табеля обліку робочого часу: відповіді на чмсленні запитання кадровиків / Яценко І.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 5,- C. 35- 42

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Деякі аспекти організації харчування дітей у закладах охорони здоров я / Кульчицька В.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 5,- C. 49- 63

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в акушерському стаціонарі / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 5,- C. 63-69

  • Номер журналу 6

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-генетика // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 6,- C. 32- 37

    • Посадова інструкція лікаря-гастроентеролога дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 6,- C. 37-41

   • ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - URBAN POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Рейтингова оцінка стану здоров я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров я України за даними моніторингу 2008 року / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 6,- C. 41-60

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Доказова медицина в оцінці якості надання медичної допомоги / Іванова Т.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 6,- C. 71- 75

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Безпека медичного застосування лікарських засобів в Україні за результатами 2008 року /Вікторов О.П. та ін. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 6,- C. 75-90

   • САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ - SANITARY ENLIGHTENING IS IN STOMATOLOGY

    • Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стоматології / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 6,- C. 90- 97

  • Номер журналу 7

   • АРЕНДА ИМУЩЕСТВА - LEASE OF PROPERTY

    • Правове регулювання оренди нерухомого майна (приміщень) закладами охорони здоров я / Посполітак В.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 14-23

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Інструкція щодо дій персоналу закладу охорони здоров я у випадку пожежі для здійснення безпечної та швидкої евакуації людей / Рожков А.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 24-31

   • ЛЕКАРСТВ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, СИСТЕМЫ ОТЧЕТОВ - MEDICATIONS SIDE ACTION, SYSTEMS of REPORTS

    • Несприятливі побічні реакції з боку центрального та периферичного відділів нервової системи при медичному застосуванні лікарських засобів / Вікторов О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 37-48

   • АНЕМИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ ВРОЖДЕННАЯ - ANAEMIA IS GEMOLITICHESKAYA INNATE

    • Лікувальний плазмаферез у профілактиці гемолітичної хвороби новонародженого/ В.Г.Цигиця, І.Ф.Скляр, Л.М.Сацька та інш. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 54-56

   • АНТИБИОТИКОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ - ANTIBIOTICS PROPHYLACTIC APPLICATION

    • Стратегія раціональної антибіотикопрофілактики в хірургії / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 57-65

   • ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - PALLIATIVE MEDICARE

    • Надання паліативної та хоспісної допомоги населенню в Україні / Колякова О.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 66-68

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ - Health PROTECTION, PLANNING And DEVELOPMENT FINANCING

    • Бізнес-план закладу охорони здоров я / Лепешина О.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 69-73

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-гематолога дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 7,- C. 32-36

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • Організація роботи стаціонарів удома / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 8,- C. 19-28

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-геріатра // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 8,- C. 29-32

   • ЛЕКАРСТВ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, СИСТЕМЫ ОТЧЕТОВ - MEDICATIONS SIDE ACTION, SYSTEMS of REPORTS

    • Побічні реакції при медичному застосуванні лікарських засобів в Україні: регіональні відмінності // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 8,- C. 36-46

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Санітарно-протиепідемічний режим у стаціонарах соматичного профілю / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 8,- C. 47-55

  • Номер журналу 9

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭТАПЫ - TO MEDICARE THE STAGES

    • Перерозподіл видів медичної допомоги між лікарями загальної практики -сімейної медицини та лікарями спеціалістами / Слабкий В.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 9,- C. 15- 27

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Перелік нормативних документів для служб медичної статистики (станом на 01.08.2009) / Орлова Н.М., Сироцинська Л.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 9,- C. 27-42

    • Посадова інструкція лікаря-нейрохірурга // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 9,- C. 42-47

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Санітарно-протиепідемічний режим у дитячих інфекційних закладах охорони здоров я / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 9,- C. 52-61

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Специфіка впровадження інформаційних технологій, зокрема медичних автоматизованих робочих місць, у закладах охорони здоров я / Зелінський С.Е. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 9,- C. 61-74

   • ПИТАНИЯ СЛУЖБА В БОЛЬНИЦАХ - FEEDS SERVICE IN HOSPITALS

    • Контроль якості дитячого харчування у закладі охорони здоров я / Кульчицька В.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 9,- C. 74-82

  • Номер журналу 10

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Перевірка додержання ліцензійних умов господарської діяльності з медичної практики / Торорвець Л.Ю. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 10,- C. 19-26

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-фтизіатра // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 10,- C. 26-32

    • Посадова інструкція лікаря-фтизіатра дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 10,- C. 32-38

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Пожежна безпека на території закладу охорони здоров я / Рожков А.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 10,- C. 49-53

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Санітарно- протиепідемічний режим у протитуберкульозніх закладах / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 10,- C. 53-69

   • КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - COLLECTIVE AGREEMENT

    • Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом центральної районної лікарні / Маценко Т.М., Мельниченко О.І., Лапко В.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 10,- C. 53- 69

  • Номер журналу 11

   • ПОДРОСТКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - TEENAGERS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Клініка, дружня до молоді- проблеми і перспективи розвитку / Мешкова О.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 11,- C. 21-37

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-проктолога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 11,- C. 37-43

    • Посадова інструкція лікаря-проктолога дитячого // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 11,- C. 43-47

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА - SERDECHNO-SOSUDISTYE FACILITIES

    • Серцево-судинні лікарські засоби: проблеми безпеки при медичному застосуванні / Вікторов О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 11,- C. 47- 60

  • Номер журналу 12

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Правила внутрішнього трудового розпорядку в закладі охорони здоров я / Іванченко І.А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 12,- C. 18- 26

   • СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - PUBLIC WELFARE

    • Вади матеріального забезпечення у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами , зумовленими народженням та похованням / Єременко І.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 12,- C. 26- 36

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Ще раз про фармакологічний нагляд / Вікторов О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 12,- C. 36-44

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-фтизіатра дільничного // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 12,- C. 44-50

    • Посадова інструкція лікаря- токсиколога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 12,- C. 50- 55

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - AMBULATORY-POLICLINIC HELP

    • Санітарно- протиепідемічний режим в амбулаторно-поліклінічних закладах для дорослих / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2009.-№ 12,- C. 58-7

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ - EPIDEMIOLOGY METHODS

    • Протиепідемічний режим у дитячій поліклініці / Салманов А.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 1,- C. 53-63

   • СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА - SPORTING MEDICINE

    • Посадова інструкція лікаря з лікувальної фізкультури та спортивної медицини // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 1,- C. 33-38

    • Посадова інструкція сестри медичної з лікувальної фізкультури // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 1,- C. 38-42

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Основні вимоги пожежної безпеки для будівель закладів охорони здоров я / Рожков А.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 1,- C. 77

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Правова регламентація та особливості діяльності закладів охорони здоров я, що мають статус відокремлених структурних підрозділів / Антонов С.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 1,- C. 15-22

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Система охорони здоров я Німеччини / Алексєєв В., Задворна О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 1,- C. 52-62

  • Номер журналу 2

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція завідувача поліклініки // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 2,- C. 26-31

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Положення про структурні підрозділи в закладі охорони здоров я / Іванченко І.А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 2,- C. 32-41

    • Наказ Міністерства охорони здоров я України -Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних виробувань і Типового положення про комісії з питань етики - від 23 вересня 2009 р. № 690 // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 2,- C. 53

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реєстр найкращих працівників охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 4,- C. 10-13

    • Застосування вогнегасників у закладі охорони здоров я / Рожков А.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 4,- C. 55- 55

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОПЛАТА ПАЦИЕНТОМ - MEDICARE, PAYMENT PATIENT

    • Основи цінової політики медичного закладу / Лепешина О.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 4,- C. 20-48

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Ведення медичної документації / Веденко Б.Г., Доценко В.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 4,- C. 85-93

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція старшої медичної сестри поліклініки / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 4,- C. 44-48

  • Номер журналу 5

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Перерозподіл видів надання медичної допомоги між лікарями загальної практики- сімейної медицини та лікарями-спеціалістами / Слабкий В.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 5,- C. 23-33

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Примірне положення про головного позаштатного спеціаліста з терапії району / Клименко О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 5,- C. 52- 56

    • Проект примірної посадової інструкції головного позаштатного спеціаліста з терапії району // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 5,- C. 57- 63

   • МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ - MEDICAL PERSONNEL

    • Санітарно- гігієнічні вимоги до дитячих санаторіїв / Заїка Л.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 5,- C. 40-51

  • Номер журналу 6

   • КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - CONFIDENTIALITY

    • Правове регулювання збереження та надання інформації про пацієнта / Кубанський С.А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 6,- C. 19-25

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Заохочення працівників закладу охорони здоров я до Дня медичного працівника / Іванченко І.А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 6,- C. 36-39

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-лаборанта клініко-діагностичної лабораторії (код КП 2229.2) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 6,- C. 40- 44

   • ПЕНСИЯ, ВЫХОД НА ПЕНСИЮ - PENSION, RETIRING

    • Пенсія за вислугу років працівникам охорони здоровя / Шамбір Н.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 6,- C. 45-49

  • Номер журналу 7

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Перерозподіл видів надання медичної допомоги між лікарями загальної практики- сімейної медицини та лікарями-спеціалістами / Cлабкий В.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 7,- C. 19-24

   • ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИСТЕМЫ - ПОЖАРОТУШЕНИЯ OF SYSTEM

    • Знаки пожежної безпеки у закладах охорони здоров я / Рожков А.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 7,- C. 39- 43

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Теорія обмежень і як вона працює у закладі охорони здоров я / Мажная А.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 7,- C. 44-47

  • Номер журналу 8

   • ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ СТАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ - HEALTH OF THE STATE STATIC REVIEWS

    • Рейтингова оцінка стану здоров я населення та діяльності системи охорони здоровя областей та міст Києва та Севастополя / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 8,- C. 18-28

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ - Health PROTECTION, MANAGEMENT

    • Інструкція з охорони праці як невід ємна частина системи управління охороною праці / Брєєва Л.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 8,- C. 30-39

   • ТЕЛЕРЕНТГЕНОЛОГИЯ - ТЕЛЕРЕНТГЕНОЛОГИЯ

    • Інструкція з охорони праці для рентгенлаборанта / Федоренко М.Д. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 8,- C. 40-45

   • ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИСТЕМЫ - ПОЖАРОТУШЕНИЯ OF SYSTEM

    • Вогнезахист у будівлях закладів охорони здоров я / Рожков А.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 8,- C. 46-57

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ - HEALTH PROTECTIONS OF ESTABLISHMENT

    • Як стратегічне мислення впливає на успішність закладу охорони здоров я / Ковтонюк П.А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 8,- C. 58-64

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Нові призначення в Міністерстві охорони здоров я : Коротка біографічна довідка Лисака Віктора Петровича, 21 липня 2010 р. призначеного заступником міністра // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 8,- C. 5

    • Нові призначення в Міністерстві охорони здоров я : Коротка біографічна довідка Риженка Сергія Анатолієвича,28 липня 2010р. призначеного на посаду головного санітарного лікаря України // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 8,- C. 6

  • Номер журналу 9

   • МОТИВАЦИЯ - MOTIVATION

    • Ефективна система мотивації- невід ємна частина усаішної діяльності закладу охорони здоров я / Мажная А.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 9,- C. 30- 34

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Вимоги до оформлення документів для отримання закладом охорони здоров я ліцензії на медичну практику / Коновалова Л.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 9,- C. 25- 29

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-стоматолога-хірурга // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 9,- C. 35- 39

    • Посадова інструкція медичної сестри стоматологічного кабінету // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 9,- C. 40- 44

    • Інструкція з охорони праці для сестри медичної з фізіотерапії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 9,- C. 45-53

   • КИСЛОРОД - OXYGEN

    • Зберігання та застосування кисню у закладі охорони здоров я / Рожков А.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 9,- C. 54- 57

   • НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO DISABILITY ESTIMATION

    • Контроль правомірності видачі листків непрацездатності закладом охорони здоров я / Єременко І.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 9,- C. 58- 66

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Порядок направлення лікарем загальної практики-сімейної медицини пацієнтів до закладів охорони здоров я різних рівнів надання медичної допомоги / Слабкий В.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 10,- C. 18- 31

   • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - JURISPRUDENCE

    • Юридична служба у закладі охорони здоров я / Клименко О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 10,- C. 32- 36

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Посадова інструкція лікаря згальної практики-сімейної медицини // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 10,- C. 37-48

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція юрисконсульта // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 10,- C. 49- 53

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Інструкція з охорони праці для молодшої медичної сестри рентгенівського кабінету // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 10,- C. 54- 59

  • Номер журналу 11

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Статут закладу охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 11,- C. 11- 13

    • Структура і штати чисельність закладу охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 11,- C. 14- 16

    • Штатний розпис закладу охорони здоровя // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 11,- C. 14- 16

    • Накази (розпорядження) з основної діяльності та адміністративно-господарських питань // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 11,- C. 52- 56

    • Накази з кадрових питань: прості та зведені // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 11,- C. 57- 60

    • Складання наказів з особового складу за типовими формами // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 11,- C. 61- 66

  • Номер журналу 12

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Формування у населення здорового способу життя в умовах упровадження сімейної медицини / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 12,- C. 21- 30

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Підстави і порядок отримання копій та дублікатів ліцензії на медичну практику / Коновалова Л.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 12,- C. 31- 36

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція інструктора з фізкультури лікувальної / Клименко О.П. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 12,- C. 39-43

    • Посадова інструкція лікаря-сексопатолога / Слабкий Г.О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 12,- C. 44-48

  • Номер журналу 2010

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реєстрація документів у закладі охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.-№ 2010,- C. 69-73

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПРОФЕССИИ - Health PROTECTION, PROFESSIONS

    • Ілля Ємець- Міністр охорони здоров я України // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 1,- C. 4

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Організаційно-методичні аспекти співпраці закладів охорони здоров я лікарняними касами / Парій В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 1,- C. 11- 16

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Порядок ведення медичної документації стаціонарного хворого / Татаркин Д. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 2,- C. 10-19

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Щорічні основна та додаткові відпустки для працівників галузі охорони здоров я / Кубанський С. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 2,- C. 20- 29

   • ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СЛУЖБЫ - DIETARY FEED OF SERVICE

    • Сестра медична з дієтичного харчування // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 2,- C. 30- 33

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Головний бухгалтер закладу охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 2,- C. 34- 38

  • Номер журналу 3

   • КИСЛОРОД - OXYGEN

    • Безпечне використання кисню у закладах охорони здоров я / Федоренко М., Компанієць А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 3,- C. 36- 47

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Сестра медична з функціональної діагностики // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 3,- C. 48-51

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Інженер- програміст відділу автоматизованих систем управління (або іншого відповідного структурного підрозділу) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 3,- C. 52- 56

   • ФИНЛЯНДИЯ - FINLAND

    • Центри здоров я - основа системи охорони здоров я Фінляндії / Алексєєв В., Шурандіна І., Борисов К. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 3,- C. 70-75

  • Номер журналу 4

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Упровадження Державного формуляра лікарських зсобів в охорону здоров я України / Степаненко А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 4,- C. 9- 15

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Підвищення якості доступності медичних послуг: успішний досвід пілотних майданчиків / Надутий К. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 4,- C. 16-22

   • КИСЛОРОД - OXYGEN

    • Інструкція з безпечної аксплуатації балонів з киснем // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 4,- C. 51-57

   • ДАНИЯ - DENMARK

    • Система охорони здоров я Данії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 4,- C. 60- 65

  • Номер журналу 5

   • КАДРАМИ УПРАВЛЕНИЕ - BY PERSONNELS MANAGEMENT

    • Професійне вигорання медичних працівників: розуміємо причини та шукаємо виходи / Кирильчук О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 5,- C. 11-20

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Сестра медична поліклініки (Посадова інструкція) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 5,- C. 21-25

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Завідувач господарства закладу охорони здоров я (Посадова інструкція) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 5,- C. 26-29

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Кваліфікаційні вимоги до посади медсестри з массажу у державному закладі охорони здоров я / Клименко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 5,- C. 33-35

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Лікарняна каса Житомирської області: 10-річний досвід підвищення якості та доступності медичних послуг / Мишківський В., Грищук С. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 5,- C. 47-51

    • Охорона здоров я сучасної Білорусі / М.Ю.Сафонова, Д.В.Дудаєв, К.М.Борисов та ін. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 5,- C. 52-56

  • Номер журналу 8

   • БОЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ - PATIENT SATISFACTION

    • Попереднє волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання: зарубіжний досвід та українське законодавство / Миронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 8,- C. 10-22

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Деякі питання організації первинної медико-санітарної допомоги у період реформи / Надутий К. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 8,- C. 23-31

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ - INFORMATIVE CENTERS

    • Медична інформаційна система у клініці / Гура А., Татаркін Д. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 8,- C. 32- 45

  • Номер журналу 9

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Страховий захист професійної медичної діяльності в Україні / Степаненко А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 29- 33

   • УГОЛОВНОЕ ПРАВО - CRIMINAL LAW

    • Правовий аспект корупційних правопорушень у сфері медичної діяльності / Бабич О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 14-19

   • ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ БОЛЬНОГО - PRELIMINARY POINTING OF PATIENT

    • Попереднє волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання: зарубіжний досвід та українське законодавство / Миронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 20- 28

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - INFORMATIVE SYSTEMS

    • Інформаційно-аналітна система (Облік медичних кадрів України)-крок до єдиного інформаційного простору у медичній галузі / Фещенко І., Пустовойтова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 34-41

    • Медична інформаційна система у клініці / Гура А., Татаркін Д. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 42- 51

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Організація сімейної медицини в Україні: нормативні передумови / Латишев Є. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 55- 59

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Досвід реформування охорони здоров я Естонії / Шейман І.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 60- 67

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Пров1зор - анал1тик // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 71-74

    • Ком1рник закладу охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 75-77

   • ЛАБОРАТОРИИ КАДРЫ - LABORATORIES ARE PERSONNELS

    • Норми робочого часу для працівників лабораторій / Маценко Т. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 88-91

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ - AMBULATORY-POLICLINIC SEPARATIONS of HOSPITAL

    • Штати сільських амбулаторій / Гавриленко Л. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 9,- C. 92-93

  • Номер журналу 10

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Нові нормативні акти у сфері охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 10,- C. 4-6

   • БОЛЬНОГО ПРАВОЗАЩИТА - PATIENT OF PRAVOZASCHITA

    • Юридичне забезпечення клінічних та постклінічних досліджень лікарських засобів у контексті дотримання прав пацієнтів // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 10,- C. 9-10

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • Науково -практична конференц1я головних лікарів України (інноваційна система управління охорони здоров я : галузь, регіон, лікарня) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 10,- C. 14

   • ПЕНСИЯ, ВЫХОД НА ПЕНСИЮ - PENSION, RETIRING

    • Пенсійна реформа: що має знати керівник // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 10,- C. 19- 30

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Чому в Україні відсутнє обов язкове соціальне медичне страхування ? / Латишев Є. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 10,- C. 44- 51

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Вірус імунодефіциту людини у медичних працівників: профілактика зараження / Дуда О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 10,- C. 97- 103

  • Номер журналу 11

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Нові нормативні акти у сфері охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 4-6

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАСТНЫЕ - THE HEALTH PROTECTIONS OF ESTABLISHMENT ARE PRIVATE

    • Спеціальна конференція (Приватна медицина в Україні -2011 ) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 12

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Новий порядок проведення профілактичних щеплень в Україні // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 23-27

   • ЛАБОРАТОРИИ КАДРЫ - LABORATORIES ARE PERSONNELS

    • Лікар - лаборант // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 51-55

   • ПИТАНИЯ СЛУЖБА В БОЛЬНИЦАХ - FEEDS SERVICE IN HOSPITALS

    • КУХАР 4-ГО РОЗРЯДУ // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 56-59

   • ВРАЧИ-РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ - VRACHI-RUKOVODYASCHIE WORKERS

    • Чи мють право на щорічну додаткову відпустку головний лікар та заступник головного лікаря центральної районної лікарні / Чернетенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 60-61

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРАКТИКА - HEALTH PROTECTIONS OF PRACTICAL WORKER

    • Про підсумки міжнародної практики реформування охорони здоров я та рекомендації ВООЗ / Алексєєв В.О., Сафонова М.Ю. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 40-45

   • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - RECORD-KEEPING

    • Податок на доходи фізичних осіб: нове у здійсненні річного перерахунку / Кучеряк Д. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 46- 50

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Громадські ради у системі охорони здоров я : досвід, позиції і можливості / Глуховський В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2011.-№ 11,- C. 28- 39

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Профілактика професійних захворювань медичних працівників на вірусні гепатити / Дуда О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 1,- C. 23-28

   • ЛАБОРАТОРИИ КАДРЫ - LABORATORIES ARE PERSONNELS

    • Лікар-лаборант з клінічної біохімії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 1,- C. 65-69

   • ПИТАНИЯ СЛУЖБА В БОЛЬНИЦАХ - FEEDS SERVICE IN HOSPITALS

    • Кухонний робітник 2-го розряду // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 1,- C. 70-73

  • Номер журналу 3

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Нові нормативні акти у сфері охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 5-8

    • Розроблення Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у закладі охорони здоров я / Олексюк Л., Пустовойтова А., Іванченко І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 20- 27

    • Надбавка за вислугу років працвникам охорони здоров я : виплачуємо по -новому / Купліванчук А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 86-88

    • Постанова Кабінету Міністрів України (Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров я від 13.11.2009 № 1418) (зі змінами і доповненнями) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 98-99

    • Наказ Міністерства охорони здоров я України (Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян ) від 13. 11. 2001 № 455 (зі змінами і доповненнями) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 100-109

   • СКОРОЙ ПОМОЩИ МАШИНЫ - TO FIRST-AID OF MACHINE

    • Екстрена медична допомога: відмінності автомобілів швидкої медичної допомоги типів В і С // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 10-11

   • ДЕРМАТОЛОГИЯ - DERMATOLOGY

    • Звіт дослідження переваг неполяризованої дерматоскопії перед дерматоскопією поляризованого світла // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 12- 13

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Медико-правова документація як юридичний захист лікаря / Бабич О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 14- 19

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Нововведення в оформленні листків тимчасової непрацездатності / Ракоча Є. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 73-75

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Триваліть робочого тижня працівників лабораторій / Чернетенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 94-9

   • МЕДСЕСТРЫ, РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ - Trained NURSES, LEADING COMPOSITION

    • Головна медична сестра психіатричної лікарні: тип персоналу, тривалість робочого тижня та щорічної додаткової відпустки / Гончарук М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 91-93

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Примірне Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у базі персональних даних (Працівники) державного та комунального закладу охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 29-42

    • Про внесення змін до Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я від 29.12.2009 № 1418 : постанова від 18 січ. 2012 р. № 23 / Україна. Кабінет Міністрів // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 98-99

    • Про внесення змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян від 13.11.2001 № 455 : наказ від 6 груд. 2011 р. № 882 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 100-109

  • Номер журналу 4

    • Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги : наказ від 23 лют. 2012 р. № 129 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 4,- C. 83-86

    • Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи : наказ від 23 лют. 2012 р. № 131 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 4,- C. 87-96

    • Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу : наказ від 23 лют. 2012 р. № 132 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 4,- C. 97-109

  • Номер журналу 5

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Нові нормативні акти у сфері охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 5-10

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Якість медичного транспорту як фактор профілактики професійних захворювань // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 37- 43

    • Управління ризиками за реструктуризації охорони здоров я /І.М. Шейман / Шейман І.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 37- 44

    • Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню у період реформування охорони здоров'я / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 25-36

    • Управління ризиками за реструктуризації охорони здоров'я / І.М. Шейман / Шейман, І.М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 37-44

    • Перевірка лікувальних закладів правоохоронними органами / Бабич Олена / Бабич, О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 16-20

    • Особливості захисту персональних даних неповнолітніх пацієнтів / Костянтин Мельник / Мельник, К. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 21-24

    • Роль головної медичної сестри у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій / Айдин Салманов / Салманов, А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 45-50

    • Положення про підготовку за фахом Організація і управління охороною здоров'я на циклах тематичного удосконалення за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (Витяг) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 51-53

    • Заступник головного лікаря закладу охорони здоров'я з медичної роботи (посадова інструкція) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 72-77

    • Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації : наказ від 04 листоп. 2011 № 756 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 94-103

    • Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги : наказ від 23 лют. 2012 № 129 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 104-107

    • Щодо виплати медичним працівникам допомоги на оздоровлення : лист від 23 берез. 2012 р. № 10.01.67/773, № 03-93 / Україна. Міністерство охорони здоров'я Профспілки працівників охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 108-109

   • ПРОВЕРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ - VERIFICATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY AND WORK IS IN HOSPITAL

    • Перевірки лікувальних закладів правоохоронними органами /О.Бабич / Бабич О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 16- 20

   • ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА - JUVENILE MEDICINE

    • Особливості захисту персональних даних неповнолітніх пацієнтів / Мельник К. / Мельник К. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 21- 24

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню у період реформування охорони здоров я /Г.Слабкий / Слабкий Є. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 25-36

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Роль головної медичної сестри у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій / А. Салманов / Салманов А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 45-50

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Заступник головного лікаря закладу охорони здоров я з медичної роботи // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 72-77

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОПЛАТА, ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ - To MEDICARE PERSPECTIVE PAYMENT, EVALUATION COMMISSION

    • Індексація заробітної плати медичним працівникам сімейної амбулаторії/С. Кубанський / Кубанський С. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 5,- C. 84-85

  • Номер журналу 8

   • БОЛЬНИЦ РЕОРГАНИЗАЦИЯ - HOSPITALS REORGANIZATION

    • Реорганізація бюджетного закладу охорони здоров я в комунальне некомерційне підприємство: покроковий алгоритм // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 8,- C. 24-25

    • Реорганізація бюджетного закладу охорони здоров я комунальне некомерційне підприємство: як це зробити ? // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 8,- C. 17-23

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Локальні клінічні протоколи для закладу охорони здоров я / А. Степаненко / Степаненко А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 8,- C. 46-53

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Рекомендації щодо дезінфекції та стерилізації у закладах охорони здоров я / Салманов А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 8,- C. 65- 80

  • Номер журналу 9

   • ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - TRANSPLANTATION

    • Трансплантаційна служба України : проблеми розвитку та шляхи їх подолання / О. Ніконенко, Р. Салютін, М. Комаров та ін. / Ніконенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 16- 22

  • Номер журналу 10

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження методичних рекомендацій МОЗ України щодо регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу : наказ від 13 верес. 2012 р. № 713 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 103-107

    • Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2012-2013 років : постанова від 17 верес. 2012 № 27 / Україна. Державна санітарно-епідеміологічна служба // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 108-110

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Стоматологія в Україні : реальність та перспективи // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 9-11

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • 111 Міжнародний медичний форум ( Інновації в медицині- здоров я нації ! ) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 12- 13

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Формування аналітичної інформації про стан підвищення кваліфікації з використанням інформаційно-аналітичної системи ( облік медичних кадрів України ) /І. Фещенко, Г. Пустовойтова / Фещенко І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 14-26

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Загальнодержавний електронний реєстр пацієнтів: медико-соціальні основи / М.Голубчиков , О. Коваленко / Голубчиков М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 27- 32

   • КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ - CLINICAL PROTOCOLS

    • Методика розроблення локальних протоколів медичної допомоги в закладах охорони здоров я / А. Степаненко / Степаненко А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 34- 37

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Впровадження і сертифікація системи менеджменту якості відповідно до стандартів ISO : досвід Клініки -Ісіда - / Управління закладом охорони здоров я / Т. Сингаєвська / Сингаєвська Т. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 38- 49

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Впровадження формулярної системи : досвід Благодійної організації -Лікарняна каса Полтавщини - /Л. Куроєдов , В. Шевченко / Куроєдов Л. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 51- 58

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Вилучення з обігу неякісних лікарських засобів /В. Бронова / Бронова В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 83- 85

   • ПАЦИЕНТА СВОБОДА В ВЫБОРЕ ЗАКОНОВ - PATIENT FREEDOM IN CHOICE OF LAWS

    • Попередні директиви пацієнта / Г. Мронова / Мронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 86- 88

   • ВРАЧИ-РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ - VRACHI-RUKOVODYASCHIE WORKERS

    • Пільгова пенсія головного лікаря, який працює за сумісництвом лікарем-рентгенологом / О. Чернетенко / Чернетенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 10,- C. 89-92

  • Номер журналу 11

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Порядку надання послуг з харчування громадян у закладах охорони здоров’я, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість : постанова від 05 верес. 2012 р. № 818 / Україна. Кабінет Міністрів. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 84-85

    • Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою : постанова від 05 верес. 2012 р. № 907 / Україна. Кабінет Міністрів. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 86-88

    • Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконаннями трудових обов’язків : наказ від 05 черв. 2012 р. № 420 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 88-93

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Банк посадових інструкцій. Інструктор-дезінфектор / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 71-74

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - FIRST MEDICAL AID

    • Порядок обслуговування пацієнтів закладами охорони здоров я за рівнями надання медичної допомоги / Г. Слабкий / Слабкий Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 16- 30

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Медико-соціальне обслуговування людей з обмеженими можливостями / В. Марунич / Марунич В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 32- 35

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Державний соціально-гігієнічний моніторинг : контроль внутрішньолікарняних інфекцій / І. Гущук, Мамчур Т. / Гущук І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 36- 42

   • СТЕРИЛИЗАЦИЯ - STERILIZATION

    • Низькотемпературна плазмова стерилізація- сучасний метод стерилізації медичних виробів /А.Саманов / Салманов А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 43-46

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Перевірки Держфінінспекцією України: надання документів, що підтвержують право пацієнтів на пільги / В. Бронова / Бронова В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 11,- C. 75- 77

  • Номер журналу 12

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СВОДНАЯ - MEDICAL DOCUMENT IS SUMMARY

    • Дезінфектор (посадова інструкція) / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2012.-№ 12,- C. 90-92

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Правове вивчення ризиків у заладах охорони здоров я / В. Шаповалов, В. Шаповалов, В. Шаповалова / Шаповалов В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 1,- C. 16- 26

    • У Дніпропетровську відбувся семінар-практикум для керівників медичних закладів // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 1,- C. 67- 68

   • ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ - EDUCATION IS MEDICAL

    • Нові можливості отримання освіти у світі та зокрема в Україні / Ю. Вороненко, Є. Латишев / Вороненко Ю. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 1,- C. 30- 39

   • КЛЕТОК ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - MEWS TRANSPLANTATION

    • Нормативно- правові аспекти, перспективи та напрями клінічного використання клітинної трансплантації / О. Никоненко, Р. Салютін, М. Комаров, С. Паляниця / Никоненко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 1,- C. 50- 57

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Технології сурогатного материнства в Україні та за кордоном і участь закладів охорони здоров я в їх застосуванні / І. Цанько, В. Копков, С. Євдокимов / Цанько І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 1,- C. 58- 66

  • Номер журналу 2

   • СМЕРТЬ, УЗАКОНЕННОЕ ПРАВО ИНДИВИДУУМА - DEATH, LEGALIZED RIGHT in PERSONAM

    • Право на відміну розтину трупів померлих у лікувально-профілактичних закладах / А. Городецька / Городецька А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 32- 35

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Захист персональних даних у закладі охорони здоров я опановуємо зміни в законодавстві / Л. Олексюк, Мельник К., І. Іванченко / Олексюк Л. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 36- 47

   • ЛЕКАРСТВ ХРАНЕНИЕ - MEDICATIONS STORAGE

    • Зберігання лікарських засобів у закладі охорони здоров я / М. Покровська / Покровська М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 48- 56

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Інструкція з охорони праці для ливарника зубопротезних виробів / Ірина Шевчук / Шевчук, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 58-61

    • Інструкція з охорони праці для полірувальника / Ірина Шевчук / Шевчук, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 62-65

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про заходи щодо запровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я : наказ від 30 лист. 2012 р. № 933 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 74-78

    • Про затвердження Примірних штатних нормативів лабораторного центру Держсанепідслужби України : наказ від 30 лист. 2012 р. № 976 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 79-83

    • Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49 : наказ від 30 лист. 2012 р. № 981 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 84-103

  • Номер журналу 3

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Укладання договору щодо сурогатного материнства з закладом охорони здоров я / В. Копков, І. Цанько / Копков В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 3,- C. 20- 28

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Судово-фармацевтичне вивчення ризиків обігу лікарських засобів у сільській місцевості / В. Шаповалов, В. Шаповалов, В. Шаповалова / Шаповалов В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 3,- C. 29- 37

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Правило згоди на медичне втручання : правові підстави та обмеження / Г. Миронова / Миронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 3,- C. 38- 46

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Основи державної політики і стратегії в галузі охорони здоров я. Концептульно-методологічні засади аналізу державної політики та державного управління з перебудови галузі охорони здоров я / Є. Латишев / Латишев Є. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 3,- C. 68- 83

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-епідеміолога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 96-99

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Комерційна таємниця у приватних закладах охорони здоров я / О. Юрковська / Юрковська О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 29- 45

   • ЭКОЛОГИЯ - ECOLOGY

    • Экологическа патология : проблема превентивной медицины. Концепция первичной профилактики / Д.Д. Зербино / Зербино Д.Д. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 103- 107

   • НАПИТКИ - DRINKS

    • Карбонізація напоїв : історія, технологія та наявні дані щодо впливу на здоров я людини // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 108-110

   • БОЛИ - PAINS

    • Плечолопатковий больовий синдром / В.Г. Колотуша / Колотуша В.Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 118- 122

  • Номер журналу 5

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Протипожежні інструктажі з рацівниками закладів охорони здоров я / А. Компанієць / Компанієць А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 78-85

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження переліку станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями загальної практики – сімейними лікарями : наказ від 27 берез. 2013 р. № 241 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 86-87

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкціям лікаря – офтальмолога / Геннадій Слабкий, Дмитро Троянов / Слабкий, Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 97-102

  • Номер журналу 6

   • АБОРТ ЛЕГАЛЬНЫЙ - ABORTION IS LEGAL

    • Правове регулювання проведення абортів в Україні / О. Бабич, Л. Хороленко / Бабич О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 6,- C. 26- 35

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 [Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до пошире6ння інфекційних хвороб]: наказ від 21 лют. 2013 р. № 150 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 6,- C. 100-107

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкціям лікаря – нарколога / Геннадій Слабкий, Василь Кручаниця / Слабкий, Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 6,- C. 86-90

  • Номер журналу 7

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини : наказ від 27 берез. 2013 р. № 240 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 74-76

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-психотерапевта // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 105-109

   • ПСИХИАТРИЯ - PSYCHIATRY

    • Правові аспекти надання психіатричної допомоги / О. Шишко / Шишко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 16- 23

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Компоненти системи надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію /СНІД в Україні / О. Залата, Г. Кисельова / Залата О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 30- 41

  • Номер журналу 9

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Донорство в Україні : прес-конференція у Київському обласному центрі крові // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 40

   • ИММУНИЗАЦИЯ - IMMUNIZATION

    • Моніторинг за несприятливими подіями після імунізації або туберкулінодіагностики / О. Сахнюк, О. Матвєєва, Г. Мойсеєва та ін. / Сахнюк О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 42- 59

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Впровадження сімейної медицини в Україні : (за і проти ) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 38- 39

   • СТРАХОВАНИЕ МЕДСЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ - INSURANCE OF TRAINED NURSE HELP

    • Шляхи підвищення безпечності надання медичної допомоги та подолання недовіри пацієнтів до приватних клінік / Н. Кундіна, Ю. Костенко / Кундіна Н. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 60- 64

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Право заступника головного лікаря з медсестринства на щорічну додаткову відпустку / Чернетенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 100-104

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про підготовку закладів, установ та підприємств галузі охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року : наказ від 21 черв. 2013 р. № 534 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 93-97

    • Про принципи належної фармакотерапивтичної практики та запобігання поліпрагмазії : наказ від 26 лип. 2013 р. № 651 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 98-99

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Летальні випадки у післявакцинальному періоді за даними здійснення фармаконагляду в Україні у 2012 році / О. Сахнюк, О. Матвєєва, Г. Майсеєва та ін. / Сахнюк О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 18- 28

    • Проведення профілактичних наркологічних оглядів у закладах охорони здоров я / В. Ярий, О. Вольська / Ярий В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 29-37

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ - MEDICARE IS IN FULL

    • Удосконалення якості медичної допомоги шляхом проведення внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров я / А. Степаненко, В. Сміянов / Степаненко А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 55- 61

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Прийняття клінічного рішення на підставі методів доказової медицини / І. Бєлікова / Бєлікова І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 62- 68

   • ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - DISINFECTANTS

    • Раціональне застосування дезінфікуючих засобів у закладах охорони здоров я / І. Гущук / Гущук І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 69- 75

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Оплата праці медичних працівників, які проводять бактеріологічне дослідження на туберкульоз / А. Купліванчук / Купліванчук А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 101

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні : наказ від 17 черв. 2014 р. № 401 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 82-90

    • Про підготовку закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року : наказ від 26 черв. 2014 р. № 434 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 91-95

    • Щодо посадового окладу головного бухгалтера закладу охорони здоров’я : лист від 01 лип. 2014 № 10.03.68/18116 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 96

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Інструкція з охорони праці під час роботи зі стоматологічним обладнанням / Микола Федоренко / Федоренко, М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 76-81

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Стан специфічної і природної імунобіологічної резистентності у хворих на колоректальний рак в умовах обтураційної непрохідності товстої кишки / В.В. Бойко, І.А. Криворучко, В.І. Жуков та ін. / Бойко В.В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 5-9

  • Номер журналу 9

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Нова Гігієнічна класифікація праці: важливі аспекти /Д. Тімошина, Л. Вакарюк / Тімошина Д. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 12- 21

   • СВЕТ - LIGHT

    • Аварійне освітлення закладів охорони здоров я / М. Федоренко / Федоренко М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 24- 33

   • ПРОВЕРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЫ В БОЛЬНИЦЕ - VERIFICATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY AND WORK IS IN HOSPITAL

    • Порядок проходження атестації лікарями / Р. Ісаєнко, Л. Дяченко / Ісаєнко Р. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 34- 48

    • Діяльність навчально-тренінгового центру в закладі охорони здоров я як засіб професійного вдосконалення медиків / В. Біла, Ю.Нікітіна, Л. Сазоненко та ін. / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 62- 71

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Плану заходів щодо дотримання фінансової дисципліни, економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету закладами, установами, підприємствами та організаціями, підпорядкованими МОЗ України : наказ від 31лип. 2014 р. № 530 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 72-75

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-ревматолога / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 78-83

  • Номер журналу 10

   • ДЕТИ, ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ - CHILDREN, LEGAL CRUELTY

    • Дії медичних працівників при виявленні факторів жорстокого поводження з дітьми / Р. Гузько / Гузько Р. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 14- 19

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Експертно-правова система Expertus для головного лікаря / Н. Садова / Садова Н. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 24- 25

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • У Києві відбулася конференція (Сучасне управління та охорона здоров я ) // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 26- 28

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ - MEDICAL DOCUMENT, CONTROL AFTER CONDUCT

    • Практичні аспекти захисту персональних даних у медицині та освіті // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 29- 30

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Медичне право в Україні : статус та сучасні реалії /Н. Мотовиця / Мотовиця Н. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 30- 32

    • Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів : наказ від 21 серп. 2014 р. № 585 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 91-94

    • Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : постанова КМ України від 10 верес. 2014 р. № 442 / Україна. Кабінет Міністрів // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 86-90

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Згода на медичне втручання в організм дитини : законні представники дитини / Г. Миронова / Миронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 33- 41

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Пошук джерел доказової інформації та використання достовірних результатів досліджень / І. Бєлікова / Бєлікова І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 42- 49

   • ВРАЧИ-РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ - VRACHI-RUKOVODYASCHIE WORKERS

    • Функції заступника головного лікаря з організаційно-методичної роботи / О. Гандурська-Павленко / Гандурська-Павленко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 50- 65

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - INFORMATIVE SYSTEMS

    • Впровадження інформаційних технологій у сферу охорони здоров я : світовий досвід та вітчизняні реалії / І. Голованова, А. Фошина / Голованова І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 66- 70

    • Досвід впровадження медичної інформаційної системи в закладі охорони здоов я / І. Голованова, А. Фошина / Голованова І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 71

  • Номер журналу 11

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Відповідальність за корупційні правопорушення в органах та закладах охорони здоров я / А. Олійник / Олійник А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 14- 26

   • КРОВИ БАНКИ - TO BLOOD OF JAR

    • Порядок забору та зберігання пуповинної крові в акушерському стаціонарі / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Аксьонова / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 31- 41

   • ПЛОДА КРОВЬ - FRUIT BLOOD

    • Медичні новації : лікуємо вади слуху пуповинною кров ю / О. Порхун / Порхун О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 42- 43

    • Нормативно-правове регулювання використання пуповинної крові та плаценти / Н. Школьна / Школьна Н. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 41-47

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Правомірність використання персональних даних для розв язання медико-соцальних проблем інвалідності / М.Бем / Бем М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 46- 53

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ - MEDICAL ERRORS

    • Ятрогенія як вид лікарської помилки / І. Бєлікова / Бєлікова І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 54- 60

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Правомірність надання згоди на медичне втручання неповнолітньою особою / О. Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 10- 15

   • ПАТЕНТЫ - PATENTS

    • Патентування способів лікування / А. Меленко / Меленко А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 36- 40

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Інструкція з охорони праці під час роботи з рентгенівською установкою // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 71- 75

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я : наказ від 09 верес. 2014 р. № 635 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 76-87

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Інструкція з охорони праці під час роботи з рентгенівською установкою // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 71-75

  • Номер журналу 12

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів / Марухно Ю., Дяченко Л. / Марухно Ю. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 11- 28

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Впровадження та сертифікація системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001: 2009 / Парій В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 29-38

    • Роль симуляційного навчання у підвищенні якості медичної допомоги / В. Артьоменко, С. Семченко, В. Осінцева / Артьоменко В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 40-48

   • ПАТЕНТЫ - PATENTS

    • Оформлення патентів у галузі охорони здоров я / Л. Томачинська, С. Томачинський / Томачинська Л. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 49- 61

   • ВРАЧ-БОЛЬНОЙ ОТНОШЕНИЯ - DOCTOR-PATIENT of RELATION

    • Право пацієнта на відмову від лікування у невідкладних випадках / Г. Миронова / Миронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 62-67

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я : постанова від 16 жовт. 2014 р. № 543 / Україна. Кабінет Міністрів. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 70-71

    • Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола : наказ від 24 жовт. 2014 р. № 770 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 72-84

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-стоматолога-терапевта / Ірина Голованова / Голованова, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 85-89

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Порядок здійснення контролю якості надання медичної допомоги у закладах охорони здоров я / О. Худошина / Худошина О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 9- 14

    • Контроль якості надання медичної допомоги у запитаннях і відповідях / О. Худошина / Худошина О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 15- 19

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Вимоги антикорупційного законодавства щодо спільної роботи родичів у закладах охорони здоров я / А. Олійник / Олійник А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 20- 30

  • Номер журналу 2

   • СТУДЕНТЫ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - STUDENTS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Практика студетів медичних вишів у закладах охорони здоров я / Р. Гузько / Гузько Р. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 10-16

   • ПАТЕНТЫ - PATENTS

    • Оформлення патентів у галузі охорони здоров я : визначення винахідника та заявника / Л. Томачинська, С. Томачинський / Томачинська Л. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 48- 54

   • ЭМПАТИЯ - EMPATIYA

    • Психологічна емпатія у медицині / Л. Старовойтова / Старовойтова Л. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 54- 58

  • Номер журналу 3

   • МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ - MATERNAL DEATH RATE

    • Конфіденційне дослідження випадків материнської смерті у закладах охорони здоров я / О. Порхун / Порхун О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 9- 16

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ - MEDICAL ERRORS

    • Лікарська помилка : неосудне упущення або карне діяння / Г. Миронова / Миронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 38- 45

   • ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА - MILITARY MEDICINE

    • Участь медичних працівників у проведенні військово-лікарської експертизи призовників / Г. Семчишина / Семенчишина Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 46- 60

   • ИНТЕРНЕТ - INTERNET

    • Консультування пацієнтів закладів охорони здоров я через інтернет / Хильчук В. / Хильчук В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 60- 68

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-стоматолога-хірурга / Ірина Голованова / Голованова, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 80-84

  • Номер журналу 4

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Відповідальність медичних працівників за порушення прав пацієнта у сфері протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу / А. Олійник / Олійник А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 32- 44

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Розробка та впровадження системи управління якітю у Національній дитячій спеціалізованій лікарні (ОХМАТДИТ ) / Ю. Гладуш, О. Мешкова, А. Круть та ін. / Гладуш Ю. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 46- 53

   • АЛГОРИТМЫ - ALGORITHMS

    • Покроковий алгоритм розробки, впровадження та підготовки истеми управління якістю до сертифікації // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 54- 56

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Досвід функціонування та перспективи розвитку вітчизняних закладів охорони здоров я третинного рівня в умовах реформування галузі / Шумлянський І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 56- 60

   • КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БОЛЬНИЧНАЯ - CARDIOLOGIC SERVICE IS HOSPITAL

    • Оптимізація системи кардіохірургічної допомоги в Україні / К. Руденко / Руденко К. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 61- 65

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря зубного / Ірина Голованова / Голованова, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 66-69

    • Посадова інструкція рентгенолаборанта / Олександр Дудка / Дудка, О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 70-72

    • Посадова інструкція лікаря зубного / Ірина Голованова / Голованова, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 66-69

    • Посадова інструкція рентгенолаборанта / Олександр Дудка / Дудка, О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 70-72

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Порядок ведення деяких форм медичної документації у амбулаторно-поліклінічних закладах / О. Юдіна / Юдіна О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 18-28

  • Номер журналу 5

   • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ - RESPONSIBILITY IS LEGAL

    • Юридична відповідальність за неналежне надання медичної допомоги / Г. Миронова / Миронова Г. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 5,- C. 20-29

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Обираємо адвоката для закладу охорони здоров я / М. Хімка / Хімка М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 5,- C. 29- 38

   • США, УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - The USA, MANAGEMENT ON LABOUR PROTECTION And health PROTECTION

    • Вимоги з охорони праці для рентгенодіагностичних кабінетів / О. Пількевич, С. Пількевич / Пількевич О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 5,- C. 51- 60

    • Право медичних працівників рентгенівського кабінету на отримання молока / О. Чернетенко / Чернетанко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 5,- C. 61- 62

   • РАДИОМЕТРИЯ - RADIOMETRY

    • Сьогодення ядерної медицини в Україні / О. Солодянникова / Солодянникова О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 5,- C. 66-70

   • ТЕЛЕРЕНТГЕНОЛОГИЯ - ТЕЛЕРЕНТГЕНОЛОГИЯ

    • Посадова інструкція лікаря-рентгенолога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 5,- C. 79

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-рентгенолога / Олександр Дудка / Дудка, О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 5,- C. 79-82

  • Номер журналу 6

   • БОЛЬНОГО УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ - PATIENT PARTICIPATING In ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ PROCESS

    • Правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров я / А. Смольянінов / Смольянінов А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 6,- C. 10- 17

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Примусова госпіталізація осіб, які хворіють на інфекційні хвороби , у правовій площині України / І. Сенюта / Сенюта І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 6,- C. 42-50

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Система оцінювання якості стоматологічної допомоги / І. Голованова, Т. Жабо / Голованова І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 6,- C. 51-59

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Організація надання медичної допомоги вагітним із цукровим діабетот / О. Фінкова, Т. Крайняк, Л. Пастарус та ін. / Фінкова О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 6,- C. 60- 64

   • СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ - CONTROL THE SYSTEM BY DATABASES

    • Розміщення інформації про працівників на веб-сторінці закладу : як порушити законодавство про захист персональних даних / І. Шкарівська / Шкарівська І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 6,- C. 64-70

  • Номер журналу 7

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція помічника лікаря-стоматолога / Ірина Голованова / Голованова, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 7,- C. 79-82

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Нові нормативні акти у сфері охорони здоров я // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 8,- C. 6-10

    • Повідомляємо Державну фіскальну службу України про прийнятих працівників за новим порядком / О. Коновалова, І. Житкова / Коновалова О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 8,- C. 12-18

   • МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL SERVICE MANAGEMENT

    • Роль фахівців системи менеджменту якості у впровадженні стандартизування / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко та ін. / Біла Вікторія // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 8,- C. 20-25

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Досвід управління якістю профілактичної допомоги у закладі сімейної медицини / Б. Лемішко / Лемішко Б. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 8,- C. 60- 67

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція техніка зубного / Ірина Голованова / Голованова, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 8,- C. 70-73

  • Номер журналу 9

   • АРХИВЫ - ARCHIVES

    • Нові Правила організації діловодства та архівного зберігання документів / С. Сельченкова / Сельченкова С. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 9,- C. 10- 20

   • ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОШИБКИ - MEDICINAL TREATMENT OF ERROR

    • Судово-медична експертиза кримінальних правопорушень лікарів / А. Нахмедова / Нахмедова А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 9,- C. 26-38

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-дерматовенеролога // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 9,- C. 87-90

  • Номер журналу 10

   • ОТХОДОВ УДАЛЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ - WASTES DELETE AND OBEZVREZHIVANIE

    • Нові правила поводження з медичними відходами у закладах охорони здоров я / Р. Гусько / Гусько Р. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 10,- C. 9-18

   • БОЛЬНИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - HOSPITAL INFORMATIVE SYSTEMS

    • Оцінювання роботи медико-інформаційної служби закладу охорони здоров я під час проходження акредитації / О. Юдіна / Юдіна О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 10,- C. 39- 54

   • ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА - PRIVATE PRACTICE

    • Створюємо торговельну марку приватного закладу охорони здоров я / І. Шкарівська / Шкарівська І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 10,- C. 56-64

  • Номер журналу 11

   • КУЛЬТУРА - CULTURE

    • Шляхи підвищення управлінської культури керівників закладів охорони здоров’я / Віктор Лисак, Ірина Голованова, Алла Фошина, Володимир Глєбов // Управління закладом охорони здоров’я.- 2015.-№ 11,- C. 76-80

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ - MEDICAL WASTES

    • Декларація про відходи та реєстрова карта об єкта утворення відходів / В. Абраменко / Абраменко В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 10- 29

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАСТНЫЕ - THE HEALTH PROTECTIONS OF ESTABLISHMENT ARE PRIVATE

    • Річний план роботи служби персоналу приватного ЛПЗ / М. Логвиненко / Логвиненко М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 49-57

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Спільна робота близьких родичів у закладах охорони здоров я та конфлікт інтересів / В. Купченко / Купчанко В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 57-64

   • ОПЕРАЦИОННЫЕ - OPERATING-ROOMS

    • Вимоги до облаштування та оздоблення операційних блоків / О.Пількевич / Пількевич О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 64-73

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон від 03 лист. 2016 р. № 1728-VIII / Україна. Закони. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 86-88

    • Про затвердження Порядку створення госпітальних округів : постанова від 30 лист. 2016 р. № 932 / Україна. Кабінет Міністрів. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 89-91

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря з фізичної та реабілітаційної медичної вищої кваліфікаційної категорії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 37-40

    • Посадова інструкція фізичного терапевта вищої кваліфікаційної категорії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 41-44

    • Посадова інструкція ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 45-48

    • План роботи комісії з інфекційного контролю за туберкульозом // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 79-82

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Е-декларації: складайте правильно, подавайте вчасно / А. Олійник / Олійник А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 11-22

    • Алгоритм проведення акредитації закладу охорони здоров я / О. Зайцев / Зайцев О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 22-29

    • Управління закладом // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 29-42

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • К А Д Р И // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 29-42

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Управління структурним підрозділом закладу // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 52- 60

   • ПАЦИЕНТА СВОБОДА В ВЫБОРЕ ЗАКОНОВ - PATIENT FREEDOM IN CHOICE OF LAWS

    • Права, обов язки та безпека пацієнтів // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 60- 69

   • БОЛЬНИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - HOSPITAL INFORMATIVE SYSTEMS

    • Медико-інформаційна служба // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 69--72

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Метрологіче забезпечення // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 72-77

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Санаторно-епідемічне благополуччя // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 77-93

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження тимчасової технологічної картки адміністративної послуги : наказ від 23.12.2016 р. № 517 / Україна. Держпродслужба // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 93-95

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Положення про центр ПМСД оновили. А статут ? /А. Олійник / Олійник А. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 3,- C. 21-24

   • ЛАБОРАТОРИИ - LABORATORIES

    • Переваги лабораторного аутсорсингу в умовах страхової медицини / О. Бабич / Бабич О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 3,- C. 36-41

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Якість лікувально-профілактичної допомоги // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 3,- C. 61-78

   • БОЛЬНИЦЫ, ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГРАММАХ - HOSPITALS, INFORMATION About ACTIVITY And PROGRAMS

    • Готуємося до атестації, або Як визначити ефективність роботи ЛПЗ / Ірина Голованова, Наталя Ляхова, Григорій Оксак / Голованова, І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 3,- C. 84-94

  • Номер журналу 4

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Сертифікація ISO : як розробити наситанову з якості / В. Біла, Ю Нікітіна, Л. Сазоненко / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 12-16

    • Політика якості /В.Біла / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 16-17

    • Система управління якістю / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 17-28

    • Відповідальність керівництва / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 28-32

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСУРСЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE RESOURCES

    • Керування ресурсами / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 32-39

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Первинна медико-санітарна допомога / О. Зайцев / Зайцев О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 52-67

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - FIRST MEDICAL AID

    • Служба екстреної медичної допомоги / О. Зайцев / Зйцев О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 67-71

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - AMBULATORY-POLICLINIC HELP

    • Амбулаторно- поліклінічна допомога / О. Зайцев / Зайцев О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 71-85

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Реабілітація / О. Зайцев / Зайцев О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 85-86

   • АЛГОРИТМЫ - ALGORITHMS

    • Алгоритм проведення атестації робочих місць за умови праці у ЛПЗ / О. Чернетенко / Чернетенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 4,- C. 42-52

  • Номер журналу 5

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Відмова пацієнта підписувати інформовану згоду на медичне втручання / І. Шкарівська / Шкарівська І. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 5,- C. 15-17

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Як застосовувати Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров я у реабілітації / В. Алейнік / Алейнік В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 5,- C. 86-91

    • Мануальна терапія: заповнюємо прогалини законодавства практикою / Цюрко Б., О. Махіня, О. Пелепейченко / Цюрко Б. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 5,- C. 91

  • Номер журналу 6

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Настанова з якості -ключовий документ під час сертифікації ISO / В. Біла, Ю. Нікітіна, Л. Сазоненко / Біла В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 6,- C. 22-36

    • Анкетування пацієнтів щодо якості наданих медичних послуг / О. Іщенко / Іщенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 6,- C. 61- 72

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Протидіємо поширенню ВІЛ на рівні медичного закладу / С. Доан / Доан С. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 6,- C. 72-83

  • Номер журналу 7

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Паліативна допомога: правове регулювання / В. Бронова / Бронова В. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 7,- C. 15-25

  • Номер журналу 9

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Правила перебування у закладі пацієнтів та відвідувачів / О. Іщенко / Іщенко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 9,- C. 12-24

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Як присвоюють кваліфікацію судовому експерту за новим порядком // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 10,- C. 39- 44

    • Розгляд скарг у закладі охорони здоров я : правові основи / С. Ільченко / Ільченко С. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 10,- C. 44-50

    • Яку інформацію про пацієнта ви маєте право розголошувати /С. Кубанський / Кубанський С. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 10,- C. 50- 57

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Професійне вигорання : усвідомлюємо причини та шукаємо вихід / О. Кирильчук / Кирильчук О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 10,- C. 74-82

  • Номер журналу 12

   • ВРАЧ-БОЛЬНОЙ ОТНОШЕНИЯ - DOCTOR-PATIENT of RELATION

    • Лікар пацієнту друг, або як будувати стосунки за формулою ( win - win )/ М.Саєнко / Саєнко М. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 12,- C. 7-13

   • АЛГОРИТМЫ - ALGORITHMS

    • Медіація : покроковий алгоритм // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 12,- C. 13-14

   • СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ - DEATH CERTIFICATES

    • Установлення факту смерті людини : взаємодія ЗОЗ та правоохоронних органів // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 12,- C. 14-22

   • СМЕРТИ ПРИЧИНА - DEATHS ARE REASON

    • Дії працівників бюро судово-медичної експертизи // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 12,- C. 22-23

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Як поліпшити прихильність пацієнта до терапії // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 12,- C. 49- 54

    • Рекомендації, які мають соціальне значення : як ефективно консультувати пацієнтів / О. Черненко / Черненко О. // Управління закладом охорони здоров’я.- 2017.-№ 12,- C. 54- 57