Примірники в наявності

Фармацевтичний журнал

 • Рік видання номерів: 216

  • Номер журналу 2

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • З нагоди 70-річного ювілею видатного вченого , члена-кореспондента НАМН України Юрія Івановича Губського // Фармацевтичний журнал.- 216.-№ 2,- C. 8-10

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ЭТИКА - ETHICS

    • Про деякі морально-етичні аспекти лікарського забезпечення населення в сучасних умовах / Тернова О.М., Олійник Н.М., Трохимчук В.В. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 19-24

   • АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ - ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

    • Проблемні питання медикаментозного забезпечення хворих в алергології / Гудзенко О.П., Козицька К.І. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 24-30

   • КОНТРАЦЕПТИВНЫЕ СРЕДСТВА - CONTRACEPTIVE FACILITIES

    • Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для запобігання вагітності / Пушак К.І., Заліська О.М. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 38-46

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Фармакоекономічний аналіз оптимальної терапії залізодефіцитної анемії / Мнушко З.М., Шолойко Н.В. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 1,- C. 46-50

  • Номер журналу 2

   • ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - PHARMACEUTICAL INDUSTRY

    • Визначення пр1ориттетів державної політики розвитку фармацевтичної галузі на основі експертних оцінок / Немченко А.С., Хоменко В.М., Ярмола 1.К. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 2,- C. 3-8

  • Номер журналу 3

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Дослідження лікарської корекції пацієнтів з синдромом залежності від тютюну / Шаповалова В.О., Петренко В.О., Шаповалов В.В. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 3,- C. 43-47

  • Номер журналу 4

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Фармакоекономічні аспекти лікування гострих кишкових інфекцій у дітей / Майнич Ю.В., Січкоріз О.Є., Заліська О.М. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 4,- C. 15-22

  • Номер журналу 5

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Доказова фармація судова фармація: особливості полінаркоманії серед молоді / Шаповалов В.В., Шаповалова В.О., Васына Ю.В. // Фармацевтичний журнал.- 2008.-№ 5,- C. 51-57

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • КАТАЛОГИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ - CATALOGUES OF MEDICATIONS

    • Методологія побудови без даних про лікарські засоби / Бойко А.І. // Фармацевтичний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 36-44

   • ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - PHARMACEUTICAL FACILITIES ARE AUXILIARY

    • Фармацевтичне забезпечення пільгового контингенту на прикладі постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС /Шаповалова В.О. та ін. // Фармацевтичний журнал.- 2009.-№ 1,- C. 50-54

  • Номер журналу 2

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Узагальнення результатів опитування спеціалістів охорони здоров я з проблем функціонування медичного страхування в Україні / Немченко А.С..Панфілова Г.Л. // Фармацевтичний журнал.- 2009.-№ 2,- C. 45-53

  • Номер журналу 3

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Наукометричні дослідження у фармації / Кравчишин М.Я., Дацко А.Й. // Фармацевтичний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 8-14

   • БИОЭТИКА - БИОЭТИКА

    • Етичні аспекти фармацевтичної науки і технологій / Гриценко О.М., Тернова О.М. // Фармацевтичний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 19-25

   • АПТЕКИ - PHARMACIES

    • Фармацевтична опіка як складова одного з напрямів належної аптечної практики / Гала Л.О., Волох Д.С. // Фармацевтичний журнал.- 2009.-№ 3,- C. 30-35

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 4

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Удосконалення методів оцінки результативності процесу впровадження системи на локальному рівні / Е.В. Шелкова, А.В. Кабачна, О.Г. Кабачний / Шелкова Е.В. // Фармацевтичний журнал.- 2013.-№ 4,- C. 3-9

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Нормативні підходи у медикаментозному забезпеченні постраждалих військовослужбовців із торакоабдомінальною травмою / О.П. Шматенко, В.В. Трохимчук, А.М. Соломенний / Шматенко О.П. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 3- 7

   • ГРИБЫ - MUSHROOMS

    • Перспективи використання лікарського гриба Flammulina velutipes у медичній та фармацевтичній практиці / В.П. Попович, Н.О. Козіко, Т.А. Буткевич / Попович В.П. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 70-81

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Розроблення та валідація методик визначення фенітоїну в сечі методом газорідинної хроматографії / Л.Ю. Клименко, В.С. Бондар, О.В. Гуменюк / Клименко Л.Ю. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 1,- C. 96

  • Номер журналу 2

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Дослідження хімічного складу айстри верболистої /С.Д. Тржецинський , О.П. Шматенко, А.С. Шаламай та ін. / Тржецинський С.Д. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 45-49

    • Дослідження ефективності виділення пренілових флавонохдів із сировини хмелю (Humulus lupulus ) етанолвмісними екстрагентами / О.О. Добровольний, О.П. Шматенко, А.С. Шаламай та ін. / Добровольний О.О. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 49-53

    • Предмет та метод фармацевтичного права / М.С. Пономаренко, І.М. Алєксєєва, О.С. Соловйов / Пономаренко М.С. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 87-96

   • КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ - КАРБОНОВЫЕ ACIDS

    • Вміст карбонових кислот у підземних і надземних органах лілійника буро-жовтого і лілійника гібридного ( Hemerocallis hibrida Stella De Oro ) /С.М. Марчишин , С.С. Козачок , О.В. Зарічанська / Марчишин С.М. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 2,- C. 53-59

  • Номер журналу 3

   • АПТЕКИ - PHARMACIES

    • Ретрофармацевтичні дослідження впливу організаційно- правової структури управління аптечною мережею та аптечною службою на оптимізацію забезпечення населення лікарськими засобами ( 1960-1990 рр.) / В.О. Борищук / Борищук В.О. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 5-15

   • ЛЕКАРСТВА И НАРКОТИКИ, КОНТРОЛЬ - MEDICATIONS And DRUGS, CONTROL

    • Визначення переліку наркотичних аналгетиків для забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій / П.В. Олійник / Олійник П.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 15-20

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Термогравіметричні дослідження супозиторіїв із дилтіаземом / Л.К. Кучина, В.В. Гладишев, І.А. Бірюк / Кучина Л.К. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 34-39

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Вплив допомыжных речовин у протиглаукомних очних краплях на показник якосты життя за критерієм частоти побічних ефектів / О.В. Макаренко, О.В. Кривовяз, Ю.О. Томашевська / Макаренко О.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 39-45

   • ЯДЫ ПЧЕЛИНЫЕ - POISONS ARE BEE

    • Вибір оптимальних режимів фільтрації та заморожування для ліофілізованого препарату на основі бджолиної отрути / Р.І. Скрипник-Тихонов , П.С. Сирота, О.І. Тихонов та ін. / Скрипник-Тихонов Р.І. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 45-52

   • ХРОМАТОГРАФИЯ ГАЗОВАЯ - ХРОМАТОГРАФИЯ IS GAS

    • Вивчення компонентного складу летких сполук трави осоту польового (Sonchus arvensis L. ) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією / О.О. Цуркан, Є.П. Делян / Цуркан О.О. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 64-69

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Медичне та фармацевтичне право: особливості надання паліативної допомоги для фармакокорекції стану пацієнтів із больовим синдромом / О.О. Рищенко / Рищенко О.О. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 84- 93

    • Особливості біосімілярів як об єкта інтелектуальної власності / О.В. Літвінова / Літвінова О.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 93-99

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До ювілею доктора фармацевтичних наук, професора Коритнюк Раїси Сергіївни // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 3,- C. 3-4

  • Номер журналу 4

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Державний адміністративно-правовий делікт із питань оптимізації організації забезпечення лікарськими засобами сільського населення / В.О. Борщук, О.С. Соловйов, Т.М. Краснянська та ін. / Борищук В.О. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 9-16

    • Державні засади регулювання обігу лікарських засобів у країнах світу та Україні у фармакотерапії орфанних захворювань дітей-інвалідів на основі фармацевтичного права / В.В. Шаповалов, Рогожнікова О.В. / Шаповалов В.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 83-92

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Вплив питомого тиску пресування на фармакотехнологічні показники якості таблеток Антралю / С.М. Гуреєва / Гуреєва С.М. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 24-30

   • ГЕЛИ - GELS

    • Обгрунтування розробки складу та дослідження фізико-хімічних властивостей гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану / О.В. Кузнєцова,, В.Є. Буцька, Т.В. Джан та ін. / Кузнєцова О.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 30-37

   • КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - COSMETIC FACILITIES

    • Сучасні тенденції створення косметичних препаратів для сухої шкіри з використанням продуктів бджільництва. Повідомлення 1. Аспекти етіопатогенезу та клініки ксерозу шкіри / Л.О. Бондаренко, О.І. Тихонов, О.Г. Башура та ін. / Бондаренко Л.О. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 43-52

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Вивчення якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів у траві представників підродини Nepetoideae hjlbyb Lamiaceae / М.І. Шанайда / Шанайда М.І. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 71-77

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Пам’яті Соколової Людмили Володимирівни. Некролог. – Фармація // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 4,- C. 103-104

  • Номер журналу 5

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Оптимізація системи забезпечення належної якості фармацевтичної допомоги на основі принципів ризик-менеджменту / О.М. Євтушенко / Євтушенко О.М. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 5,- C. 3-8

    • Аналіз сучасних тенденцій соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення сільської місцевості в Україні / І.В. Кубарєва, К.О. Демянік / Кубарєва І.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 5,- C. 8-15

    • Клініко-економічний аналіз фармакопеї хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас / А.А. Котвіцька / Котвіцька А.А. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 5,- C. 23-30

    • Вивчення вітчизняного фармацевтичного ринку імуномодулювальних препаратів / Б.Т. Кудрик, О.І. Тихонов, О.Г. Башура / Кудрик Б.Т. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 5,- C. 30- 36

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Актуальні питання забезпечення медичною та фармацевтичною продукцією долікарняної допомоги вояків антитерористичної операції / Н.В. Шолойко / Шолойко Н.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 5,- C. 15-23

  • Номер журналу 6

   • КОСМЕТИЧЕСКОЕ ДЕЛО - COSMETIC BUSINESS

    • Лікувальна косметика в Україні : реалії та перспективи / Н.Б. Бурд, В.А. Георгіянц, Н.П. Половко та ін. / Бурд Н.Б. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 6,- C. 19-29

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Динаміка розвитку ринку стоматологічних лікарських засобів України / Л.Л. Давтян, А.С. Воронкіна, Д.В. Рева та ін. / Давтян Л.Л. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 6,- C. 10- 19

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Обгрунтування вмісту активних фармацевтичних інгредієнтів і допоміжних речовин в інфузійних полііонних розчинах / В.В. Шматенко, Р.С. Коритнюк, Н.І. Гудзь / Шматенко В.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 6,- C. 38-44

   • АЛОПЕЦИЯ - АЛОПЕЦИЯ

    • Обгрунтування співвідношення лікарської рослинної сировини та визначення її технологічних параметрів у разі розроблення склладної настойки для терапії телогенової алопеції / М.І. Федоровська, Л.В. Соколова, Н.П. Половко / Федоровська М.І. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 6,- C. 44-56

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Хромото-мас-спектрометричне визначення летких компонентів кропиви дводомної /Г.П. Смойловська / Смойловська Г.П. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 6,- C. 73-78

   • МАЛИНА - RASPBERRY

    • Дослідження рослинних сумішей листя малини / А.В. Гудзенко, Т.М. Курапова, С.О. Власенко / Гудзенко А.В. // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 6,- C. 78-83

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Пам’яті видатного вченого Максютіної Ніни Павлівни. Некролог. - Фармація // Фармацевтичний журнал.- 2015.-№ 6,- C. 103-104

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 1

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • З нагоди 80-річчя видатного сподвижника та лідера фармації професора Дмитра Степановича Волоха // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 3-5

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Пам’яті видатного вченого та педагога Петюніна Геннадія Павловича. - Доктор фармацевтичних наук. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 98-99

    • Пам’яті видатного вченого Оридороги Валентина Олександровича. - Доктор фармацевтичних наук. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 100-101

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Дослідження з вибору солюбілізатора у разі розроблення вагінального гелю з олією розторопші плямистої / М.Л. Бавикіна, Л.І. Вишневська, В.А. Мегалунський та ін. / Бавикіна М.Л. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 33-39

   • ПРАЗИКВАНТЕЛ - PRAZIKVANTEL

    • Вивчення реологічних властивостей мякої лікарської форми празіквантелу для зовнішнього застосування / Д.М. Романіна, В.В. Гладишев, Б.С. Бурлака / Романіна Д.М. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 39- 45

   • ПРОПОЛИС - PROPOLIS

    • Кількісне визначення вмісту фенольних сполук у гелі з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та азелаїновою кислотою / О.І. Тихонов, С.Г. Бобро, М.Є. Блажеєвський / Тихонов О.І. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 45-49

   • ФЛАВОНЫ - FLAVONY

    • Ідентифікація та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у льонку звичайного (Linaria vulgaris Mill.) траві / А.А. Крутських, В.С. Кисличенко, З.І. Омельченко / Крутських А.А. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 56-59

   • ХРОМАТОГРАФИЯ ГАЗОВАЯ - ХРОМАТОГРАФИЯ IS GAS

    • Дослідження фталатів скабіози голубиної (Scabiosa columbaria ) /Р.Б. Винницька / Винницька Р.Б. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 59- 64

   • НИТРАТЫ - NITRATES

    • Дослідження нітратного забруднення та елементного складу рослинної сировини та настоїв із ( Polygonum hydropiper L. та Polygonum persicarsa L. / І.А.Лукіна, О.В. Мазулін / Лукіна І.А. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 1,- C. 64-70

  • Номер журналу 2

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Розроблення методики виявлення та визначення діючих речовин у складі стоматологічного гелю / Л.Л. Давтян, Д.В. Рева, О.В. Чубенко та ін. / Давтян Л.Л. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 48- 53

   • КАНДИДОЗ - КАНДИДОЗ

    • Вивчення антибактеріальної активності комбінованих вагінальних песаріїв із флуконазолом та олією амаранту / Т.Г. Ярних, Ю.В., Ю.В. Левачкова, В.М. Чушенко та ін. / Ярних Т.Г. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 60- 65

   • ЛЕКАРСТВА СОЗДАНИЕ - MEDICATIONS ARE CREATION

    • Вивчення стабільності лікарського засобу Антраль, таблетки, вкриті оболонкою / С.М. Гуреєва, Ю.А. Кондратова / Гуреєва С.М. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 70-77

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Фітохімічне дослідження складу поліфенольних сполук трави Cirsium arvense (L) Scop. флори України / Я.В. Попова, О.В. Мазулін, Г.В. Мазулін та ін. / Попова Я.В. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 83-88

   • ЛИПОСОМЫ - ЛИПОСОМЫ

    • Вивчення оптимальних параметрів екструзії у разі створення ліпосом із іринотеканом / О.В. Стадніченко, Ю.М. Краснопольський, Т.Г. Ярних / Стадніченко О.В. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 77-83

   • АМИНОСПИРТЫ - AMINOSPIRTY

    • Дослідження амінокислотного складу надземної частини гірчаку почечуйного ( Polygonum persicaria L ) /І.А. Лукіна, О.В. Мазулін, Г.В. Мазулін / Лукіна І.А. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 88- 92

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Живильне джерело любові. До 75-річчя Надії Олександрівни Горчакової / Мисник О.Ф. / Мисник, О.Ф. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 2,- C. 3-7

  • Номер журналу 3-4

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 70-річного ювілею Любов Петрух – науковця, експериментатора, винахідника, укладача багатотомних медичних словників, термінолога / Олена Михалик, Марія Коваленко, Леся Шелепетень [та ін.] // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 3-4,- C. 3-4

   • ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ - MEDICINAL PROVIDING OF SYSTEM

    • Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів на регіональному фармацевтичному ринку та напрями його удосконалення / О.П. Гудзенко, С.В. Барнатович / Гузенко О.П. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 3-4,- C. 5-12

   • МИНОКСИДИЛ - MINOKSIDIL

    • Вивчення структурно-механічних властивостей крему з міноксидилом / І.В. Гнітько, Г.П. Лисянська, С.А. Гладишева / Гнітько І.В. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 3-4,- C. 55-61

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Морфолого-анатомічне дослідження чистецю Зібольда ( Stachys Sieboldii Mig.) /Марчишин , Л.В. Гусак, Л.М. Сіра / Марчишин С.М. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 3-4,- C. 61-70

    • Дослідження морфолого-анатомічних ознак видів роду Буквиця (Betonica L. ) / І.А.Cас / Сас І.А. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 3-4,- C. 70-76

    • Визначення якісного складу та кількісного вмісту кислот гідроксикоричних у тирличу хрещатого траві ( Gentiana cruciata ) / С.М. Марчишин, Л.І. Стойко, І.С. Дахим / Марчишин С.М. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 3-4,- C. 76-82

   • БИОФЛАВОНОИДЫ - BIOFLAVONOIDY

    • Визначення суми флавоноїдів у хмелі ( Humulus L.) із використанням люминесцентного сенсора на основі комплексу рутину з ітрієм (111) / С.В. Бельтюкова, Є.В. Чередниченко, О.І. Теслюк / Бельтюкова С.В. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 3-4,- C. 82-87

  • Номер журналу 5

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Аналіз показників захворюваності на пневмонію у дитячому віці з метою оптимізації фармацевтичної допомоги / В.В. Трохимчук, О.І. Бєляєва / Трохимчук В.В. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 5,- C. 5-11

   • КАЛЕНДУЛА - CALENDULA

    • Одержання густого екстракту нагідок (Cakendula officinalis L.) методом циркуляційної ремацерації / А.О. Дроздова / Дроздова А.О. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 5,- C. 57-64

   • МИНОКСИДИЛ - MINOKSIDIL

    • Термогравіметричні дослідження шампуню гелеподібного з міноксидилом / І.В. Гнітько, І.І. Бердей, В.В. Гладишев та ін. / Гнітько І.В. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 5,- C. 64-69

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Мікроскопічний аналіз трави монарди трубчастої ( Monarda fistulosa ) родини Lamiaceae / /М.І. Шанайда, Л.М. Сіра, В.В. Машталер / Шанайда М.І. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 5,- C. 76-86

    • Дослідження накопичення поліфенольних сполук у рослинній сировині будяка пониклого ( Carduus nutans L. флори України / Т.І. Баланчук, О.В. Мазулін, Г.В. Мазулін та ін. / Баланчук Т.І. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 5,- C. 86-92

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 75-річчя корифея фармації професора Парновського Бориса Людомировича / О.М. Заліська, М.В. Слабий / Заліська, О.М. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 5,- C. 3-4

  • Номер журналу 6

   • РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ - PLANTS ARE MEDICINAL

    • Аналіз системи доказової інформації про лікарські рослинні засоби, які застосовують при вагітності / Н.М. Максимович, І.Г. Мудрак, О.М. Заліська / Максимович Н.М. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 6,- C. 32-40

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Дослідження медико-соціального портрета пацієнта і пріоритетності серед схем антиретровірусної терапії у вітчизняних регіональних центрах СНІДу / І.О. Федяк / Федяк І.О. // Фармацевтичний журнал.- 2016.-№ 6,- C. 40- 50

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Організація надання медичної допомоги дітям в Україні (огляд літератури) / В.В. Трохимчук, О.І. Бєляєва, Л.М. Унгурян / Трохимчук В.В. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 20-30

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження / В.М. Мінарченко, А.Ю. Бутко / Мінарченко В.М. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 30-37

    • Мінеральний склад кореневищ перстача прямостоячого / В.М. Мінарченко, В.Г. Каплуненко, Л.А. Глущенко та ін. / Мінарченко В.М. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 74- 84

    • Вивчення антимікробної дії згущеного соку з плодів журавлини болотної / К.М. Яцюк, М.І. Федоровська, Р.В. Куцик / Яцюк К.М. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 1,- C. 84- 93

  • Номер журналу 2

   • ФАРМАЦЕВТЫ - DRUGGISTS

    • Дослідження задоволеності працею фармацевтичних працівників / Р.В. Сагайдак-Нікітюк / Сагайдак-Нікітюк Р.В. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 2,- C. 12-21

  • Номер журналу 3-4

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Сучасні підходи до контролю елементних домішок у лікарських засобах рослинного походження / О.П. Баула, Т.М. Деркач / Баула О.П. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 3-4,- C. 43- 53

    • Ідентифікація та кількісне визначення флавоноїдів комплексного густого екстракту трави звіробою та квіток нагідок / Т.А. Шостак, Т.Г. Калинюк, Л.В. Вронська / Шостак Т.А. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 3-4,- C. 71-80

   • ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА - ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ FACILITIES

    • Обгрунтування оптимальних концентрацій активних фармацевтичних інгредієнтів у комбінованих м яких лікарських формах для зовнішнього застосування антимікотичної дії / В.В. Луць, Н.Л. Количева, В.В. Гладишев та ін. / Луць В.В. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 3-4,- C. 53-60

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES

    • Вивчення протизапальної активності та гострої токсичності екстрактів сосни звичайної / О.Г. Попадинець, А.Р. Грицик, Т.П. Мандзій / Попадинець О.Г. // Фармацевтичний журнал.- 2017.-№ 3-4,- C. 89

 • Рік видання номерів: 2018

  • Номер журналу 1-2

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Аналіз асортименкту та економічної доступності засобів, що впливають на структуру і мінералізацію кісток, представлених на фармацевтичному ринку України / Л.В. Яковлєва, Н.О. Матяшова, О.В. Стальна / Яковлєва Л.В. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 1-2,- C. 3-5

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Аналіз асортименту, доступності й обсягів споживання антигістамінних лікарських засобів в Україні / Л.В. Яковлєва,, О.Г. Бердник, А.О. Гуртякова / Яковлєва Л.В. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 1-2,- C. 12-22

    • Дослідження системи інформаційного забезпечення безпечної фармакотерапії при вагітності у світі / Н.М. Максимович, І.Г. Мудрак, О.М. Заліська / Максимович Н.М. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 1-2,- C. 22-32

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Аналіз витрат та результатів допоміжних репродуктивних технологій у світі та Україні / Х.-О.Я. Стасів О.М. Заліська / Стасів Х.-О.Я. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 1-2,- C. 32-41

  • Номер журналу 3-4

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Дослідження поінформованості провізорів про діяльність у системі фармаконагляду в Україні та їхньої професійної активності / О.Я. Міщенко, В.Ф. Осташко, Є.М. Коваленко / Міщенко О.Я. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 3-4,- C. 12-21

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Раціональний фармацевтичний менеджмент кисню медичного при негоспітальній пневмонії / М.Я. Сех / Сех М.Я. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 3-4,- C. 21-30

   • РУТИН - ROUTINES

    • Визначення платифіліну гідротартрату по гасінню люмінесценції комплексу ітрію ( 111) із рутином / С.В. Бельтюкова, О.В. Малинка / Бельтюкова С.В. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 3-4,- C. 30-38

   • ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА - ANTIVIRAL FACILITIES

    • Розробка та валідація методики визначення енісаміуму йодиду для вивчення профілів розчинення противірусного засобу / О.В. Бурмака / Бурмака О.В. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 3-4,- C. 38-47

  • Номер журналу 5-6

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Ретроспективний аналіз та сучасний стан підвищення кваліфікації провізорів із питань якості лікарських засобів у НМАПО ім. П.Л. Шупика / Убогов С.Г. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 5-6,- C. 24-37

   • ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ - EDUCATION IS DISTANCE

    • Досвід і перспективи дистанційного навчання провізорів -інтернів у системі безперервної освіти / Я.О. Я.О. Гриньків, О.М. Заліська, О.Є. Січкоріз / Гриньків Я.О. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 5-6,- C. 37-48

   • ВАКЦИНЫ РОТАВИРУСНЫЕ - VACCINES OF ROTAVIRUSNYE

    • Біоінформаційний аналіз ефективності ротавірусних вакцин / С.О. Соловйов, І.В. Дзюблик, В.В. Трохимчук / Соловйов С.О. // Фармацевтичний журнал.- 2018.-№ 5-6,- C. 97

 • Рік видання номерів: 2019

  • Номер журналу 1

   • ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - DERMATOLOGICAL FACILITIES

    • Активні фармацевтичні інгредієнти у складі дерматологічних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / І.О. Власенко, Л.Л. Давтян / Власенко І.О. // Фармацевтичний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 9-20

   • ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА - MILITARY MEDICINE

    • Порядок нормування лікарських засобів при наданні кваліфікованої хірургічної допомоги військовослужбовцям / О.В. Бєлозьорова, О.П. Шматенко / Бєлазьорова О.В. // Фармацевтичний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 20- 31

    • Аналіз доступності лікарських засобів, які використовують для лікування військовослужбовців із пораненнями та травмами головного мозку / О.П. Шматенко, Г.В. Осьодло, О.М. Власенко та ін. / Шматенко О.П. // Фармацевтичний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 43-53

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Напрями оптимізації інформаційного забезпечення фармацевтичної профілактики при артеріальній гіпертензії / Г.Ю. Яцкова, Н.М. Максимович, О.М. Заліська / Яцкова Г.Ю. // Фармацевтичний журнал.- 2019.-№ 1,- C. 31-43