Примірники в наявності

Фармакологія та лікарська токсикологія

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 3

   • ГЛЮКОЗАМИН - ГЛЮКОЗАМИН

    • Протекторні властивості глюкозаміну / Туляков В.О., Зупанець К.О., Шебеко С.К. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 3,- C. 3-10

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Вуглецеві нанотрубки: історія відкриття, властивості, застосування / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Секрет А.А. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 3,- C. 10-15

  • Номер журналу 4

   • АНАЛГЕЗИЯ - АНАЛГЕЗИЯ

    • Експериментальна фармакотерапія больового синдрому в умовах підвищеної судомної готовності мозку / Опришко В.І. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 4,- C. 3-9

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ LEGOCHNAYA

    • Механізм розвитку гіпоксичної легеневої гіпертензії та її фармакологічна корекція / Стрєлков Є.В., Хромов О.С. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 4,- C. 20-26

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Дослідження екстрацеребральних ефектів мексидолу в експерименті та клініці / Важнича О.М., Дев яткина Т.О. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 4,- C. 47-55

  • Номер журналу 5

   • КОНТРАЦЕПЦИЯ - CONTRACEPTION

    • Невідкладна контрацепція /Крайдашенко О.В. и др. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 5,- C. 26-33

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Доклінічні дослідження лікарських засобів в Україні / Коваленко В.М. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 5,- C. 56-62

  • Номер журналу 6

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Фармакодинаміка кверцетину та його лікарських форм / Мохорт М.А., Данова І.В., Мисливець С.О. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 6,- C. 3-7

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Вплив фосфатидилхолінових ліпосом на розвиток порушень серцевого ритму / Хромов О.С., Богатирьова О.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2009.-№ 6,- C. 20-27

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1-2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вивчення профілю безпеки каптоприлу при його медичному застосуванні у хворих на артеріальну гіпертензію / Вікторов О.П., Підлісна В.С. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 1-2,- C. 90-96

  • Номер журналу 3

   • АДАМАНТАН - ADAMANTAN

    • Скринінг церебропротекторного ефекту серед нових похідних аддамантану в умовах експериментальної ішемії головного мозку /Ходаківський О.А. та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 3,- C. 8- 11

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Фармакологічне вивчення противиразкової активності поліфенольного комплексу із суцвіть липи серцелистої на моделі спирто-преднізолонової виразки шлунка / Позднякова А.Ю., Куценко Т.О. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 3,- C. 51- 54

  • Номер журналу 4

   • НЕЙРОНЫ - NEURONS

    • Нітрозуючий стрес і неврологічні порушення при експериментальній алкогольній інтоксикації та їх фармакологічна корекція нейропептидами / Бєленічев І.Ф., Соколик О.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 4,- C. 3-8

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Протизапальні властивості антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 як можлива ланка його позитивного впливу на когнітивні порушення / Щокіна К Г., Штриголь С.Ю., Іщенко О.М. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 4,- C. 9-13

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Ураження нирок при гострому експериментальному перитоніті та його корекція глутаргіном і рексодом / Посохова К.А., Черняшова В.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 4,- C. 45- 50

   • ФОСФОЛИПИДЫ - ФОСФОЛИПИДЫ

    • Протигіпоксична та антиоксидантна дія різних фосфоліпідів у ліпосомальній формі / Хромов О.С.,Стефанов О.В., Данова І.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 4,- C. 70-78

   • КОАГУЛЯНТЫ - COAGULANTS

    • Аналіз вітчизняного ринку гемостатичних лікарських засобів, що сприяють коагуляції крові / Шматенко О.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 4,- C. 90-96

  • Номер журналу 5

   • АКРИДИНЫ - AKRIDINY

    • Акридин -9-іл-тіоли : досягнення та перспективи подальшого пошуку / Петруша Ю.Ю., Омельянчик Л.О. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 5,- C. 3-9

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Вміст біологічно-активних речовин та антирадикальні властивості спиртових настойок трави меліси лікарської (Melissa officinalis L ) / Гудзенко А.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 5,- C. 17- 23

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій / Посохова К.А., Шевчук О.О., Дацко Т.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 5,- C. 41- 46

  • Номер журналу 6

   • СОФОРА - СОФОРА

    • Антидіабетична дія екстракту квіток софори японської / Джафарова Р.Е., Гараєв Г.Ш.,Джафаркулієва З.С. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 6,- C. 13-17

   • АЗОТА ОКСИДЫ - NITROGEN OXIDES

    • Протективна роль оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Олещук О.М. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2010.-№ 6,- C. 41-45

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • АРАХИДОНОВАЯ КИСЛОТА - АРАХИДОНОВАЯ ACID

    • Еволюція уявлень про вплив НПЗЗ на метаболізм арахідонової кислоти / Подплетня О.А. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 1,- C. 3- 12

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Сучасні аспекти атіопатогенетичних основ терапії та профілактики атеросклерозу / Ярош О.К., Козир В.А. Солеймані Алігударзі М.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 1,- C. 13- 29

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Біоетичний підхід до призначення лікарських засобів і його роль у профілактиці побічної дії ліків / Бобирьов В.М., Дев яткіна Т.О., Важнича О.М. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 1,- C. 64- 66

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Використання АВС - та VN - аналізів з метою вивчення лікарського забезпечення вагітних в умовах стаціонара / Сятиня М.Л., Коваленко Е.О., Полова Ж.М. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 1,- C. 67- 70

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Дослідження асортименту гепатопротекторів на фармацевтичному ринку України / Попович В.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 1,- C. 75- 81

  • Номер журналу 2

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Вплив неопіоїдних аналгетиків на показники депресивності та тривожності / Хомяк О.В. Мамчур В.Й. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 2,- C. 24-30

   • АНТИОКСИДАНТЫ - ANTIOXIDANTS

    • Можливості застосування комбінацій природних антиоксидантів за умов первинної інсулінорезистентності / Деримедвідь Л.В., Бухтіярова І.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 2,- C. 37- 42

   • СПАЗМ - SPASM

    • Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей нопіоїдних анальгтиків /В.Й.Мамчур, А.І. Соловйов, О.О.Нефьодов та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 2,- C. 43-51

  • Номер журналу 3

   • ВАКЦИНЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ - VACCINES PROTIVOOPUKHOLEVYE

    • Сучасні аспекти вакцинотерапії пухлин: дві сторони однієї медалі / Артамонова Г.Б., Яніш Ю.В., Шляховенко В.О. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 3,- C. 3-21

   • ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫЕ - MEDICATIONS ARE MODIFIED

    • Розробка багатофункціональних лікарських засобів: фармакофорний аспект / І.С.Чекман, І.В.Завалько, Т.Ю.Небесна та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 3,- C. 22-29

   • АНТИДЕПРЕССАНТЫ - ANTIDEPRESSANTS

    • Дослідження перехресної толерантності до дії антидепресантів / К.О.Черноштан, А.П.Ворожбит, О.Д.Мовчан та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 3,- C. 30-34

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Творче видання (про монографію І.С.Чекмана Нанофармакологія, яка присвячена новому аспекту - нанофармакології) / Трахтенберг І.М. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 3,- C. 84-89

  • Номер журналу 6

   • МАГНИЙ - MAGNESIUM

    • ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОМАГН1Ю / Н.О. Горчакова, І.С.Чекман, О.О. Нагорна та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 6,- C. 3-9

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Нейропротективний профіль селективного модулятора естрогенових рецепторів на моделі гострого порушення мозкового кровообігу / Бєленічев І.Ф., Павлов С.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 6,- C. 10- 14

   • МАТКА - UTERUS

    • Дослідження антиестрогенної активності фітопрепарату Тазалок /Л.В. Тарасенко, П.В.Сініцин, Л.І. Полякова та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 6,- C. 30- 34

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними лікарськими засобами диклофенаком та німесулідом в Україні: порівняльне статистичне дослідження та прогноз ( Частина 1) / Кашуба О.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 6,- C. 41- 60

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Рослинні гепатопротектори (есенційні фосфоліпіди та препарати розторопші плямистої) з позиції доказової медицини /В.П. Попович, Б.П. Громовик, Л.П. Купраш та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2011.-№ 6,- C. 69- 75

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ FACILITIES НЕСТЕРОИДНЫЕ

    • Побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними лікарськими засобами диклофенаком і німесулідом в Україні : порівняльне статистичне дослідження та прогноз (Частина 2) / Кашуба О.В. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2012.-№ 1,- C. 65-71

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • До історії винаходу хірургічного наркозу /Ф.. Трінус / Трінус Ф.П. // Фармакологія та лікарська токсикологія.- 2012.-№ 1,- C. 78-79