Примірники в наявності

Шпитальна хірургія

 • Рік видання номерів: 201

  • Номер журналу 3

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Цитологічні та мікробіологічні аспекти гострого некротизуючого панкреатиту / Кондратюк О.П. // Шпитальна хірургія.- 201.-№ 3,- C. 30- 33

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS DIFFUSE TOXIC

    • Хірургічне лікування хворих на дифузний токсичний зоб / Шев як П.І. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 1,- C. 28-32

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Етапна антибактеріальна терапія при тяжкому гострому панкреатиті /Бондарєв В.І. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 1,- C. 44-47

   • МЕДИАСТИНИТ - МЕДИАСТИНИТ

    • Комплексне лікування гострого гнійного медіастиніту /Шапринський В.О. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 1,- C. 56-61

  • Номер журналу 2

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Лікувальна тактика у хворих на гострий перитоніт / Полянський І.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 12-15

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Сучасні аспекти хірургічного лікування некротичного панкреатиту / Кебкало А.Б., Мамчич В.І., Бондарчук Б.Г. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 18-23

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Хірургічна тактика у хворих на синдром діабетичної стопи // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 92-95

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ COMPLICATIONS

    • Принципи та методологія профілактики гнійних ускладнень в хірургії / Десятерик В.І., Котов О.В. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 100-105

    • Дрижак Володимир Іванович - 70 років // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 2,- C. 120

  • Номер журналу 3

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Клінічно-морфологічні особливості одновузлового зоба та характеристика методів передопераційної диференційної діагностики / Брилинський О.Р. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 10-18

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Корекція ендотеліальної функції у хворих із синдромом діабетичної стопи за допомогою озонотерапії / Заремба В.С. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 41-45

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Лікувальний алгоритм у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинного генезу / Дзюбановський І.Я., Галей М.М. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 49-54

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Агрегована оцінка та прогноз критеріальних значень експресії молекулярних маркерів у хворих на рак молочної залози / Микитенко Д.О. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 61-68

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Актуальні питання лікування переломів кісток гомілки у постраждалих із тяжкою механічною травмою /Копитчак І.Р. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 3,- C. 100-106

  • Номер журналу 4

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Вибір способу об єму хірургічного втручання при гострому небіліарному панкреатиті / Кондратенко П.Г. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 4,- C. 9-13

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Лікувальна тактика при вузлових змінах у щитоподібній залозі в загальнохірургічних стаціонарах / Русин В.І., Болдіжар О.О., Румянцев К.Є. // Шпитальна хірургія.- 2008.-№ 4,- C. 54-59

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ЖЕЛУДОК - STOMACH

    • Повторні операції після лапароскопічного бандажування шлунка / Грубник О.В., Трегубенко А.І., Голляк В.П. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 9-14

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ефективність антибіотиків у лікуванні панкреонекрозу / Шапринський В.О., Петрушенко В.В. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 14-17

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Порівняльна оцінка способів лапароскопічної холецистектомії в умовах гострого холециститу / Семенюк Ю.С., Федорук В.А. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 17- 25

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Хірургічна тактика у хворих на абдомінальний сепсис та абсцеси черевної порожнини різної локалізації / Шевчук І.М., Шевчук М.Г., Дроняк М.М. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 44- 47

   • ЛАПАРОТОМИЯ - ЛАПАРОТОМИЯ

    • Методика напівзакритої лапаростомії / Стаценко Н.І. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 47-49

   • АНАСТОМОЗ ХИРУРГИЧЕСКИЙ - An ANASTOMOSIS IS SURGICAL

    • Сучасні вимоги до формування тонко-товстокишкового анастомозу / Ахтемійчук Ю.Т., Проняєв Д.В. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 77- 80

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Паранеопластичний синдром як ранній прояв злоякісної пухлини / Хурані І.Ф., Ковальчук А.П. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 80- 84

   • ШОК - SHOCK

    • Шок- фізіологія, ефективний моніторинг, передвісники клінічних проявів та методи лікування / Бамоду Олувасеун А.О., // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 1,- C. 84-92

  • Номер журналу 2

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Відновлення голосової функції у хворих на рак гортані після ларингектомії / Галай О.О. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 35-38

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НОВООБРАЗОВАНИЯ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOGO HIGHWAY of new FORMATION

    • Результати хірургічного лікування раку кардії шлунка / Лукавецький Н.О., Білинський Б.Т. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 39-42

   • КРОВОПОТЕРЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - КРОВОПОТЕРЯ IS SURGICAL

    • Лейкоцитарні чинники інтоксикації при гострій крововтратіі методи її лікування / Прийма О.Б. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 77-79

   • ПЕРЕЛИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ - TRANSFUSION OF COMPONENTS OF BLOOD

    • Застосування компонентів та препаратів донорської крові: Інструкція//МОЗ України, Академія медичних наук України // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 2,- C. 85-98

  • Номер журналу 3

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Відеоконтрольовані оперативні втручання при кістозних ураженнях підшлункової залози /Ничитайло М.Ю. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 5-9

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Комплексне лікування хворих із цирозами печінки, ускладненими кровотечами/Грубник В.В. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 9-13

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Відеоторакоскопія при спонтанному пневмотораксі та ексудативному плевриті / Кутовий О.Б., Пімахов В.В., Васильченко В.В. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 26-29

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Роль і місце відеолапароскопії при усуненні джерела гострого розлитого перитоніту / Бондарєв Р.В., Селіванов С.С., Бондарєв В.І. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 32- 35

   • ТРОМБОФЛЕБИТ - ТРОМБОФЛЕБИТ

    • Склерооблітерація при лікуванні варикотромбофлебіту / Корсак В.В., Болдіжар П.О. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 35-38

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Міні-інвазивні хірургічні втручання у хворих на гострий некротичний панкреатит / Потійко О.В. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 55-60

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Поліорганна дисфункція у пацієнтів із атеросклеротичною оклюзією аорто-стегнового сегмента / Якимчук О.А. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 83- 87

   • ЗОБ - GOITRE

    • Хірургічне лікування і післяопераційна реабілітація хворих на вузловий колоїдний зоб в умовах йодного дефіциту / Осадчук Д.В., Шідловський О.В. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 89-94

   • ПИЩЕВОДА АХАЛАЗИЯ - GULLET AKHALAZIYA

    • Сучасна тактика лікування ахалазії стравоходу / Малиновский А.В., Грубник В.В. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 3,- C. 94-97

  • Номер журналу 4

   • ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТРАВМЫ - THORAX OF TRAUMA

    • Хірургічна тактика лікування хворих із травмами органів грудної клітки /Шевчук І.М. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2009.-№ 4,- C. 33-37

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Сучасна діагностично-лікувальна тактика у хворих на механічну жовтяницю, зумовлену холедохолітіазом / Захараш М.П.. Захараш Ю.М., Усова О.В. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 9- 12

   • СЕЛЕЗЕНКА - SPLEEN

    • Наш досвід лікування хворих із травмами селезінки / Погребняк І.О.. Лисюк О.В.. Лобінцева Н.О. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 87- 90

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Комплексне лікування гнійно-деструктивних захворювань легень / Мальований В.В. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 99- 100

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Лапароскопічне лікування безпліддя трубно-перитонеального генезу /Краснянська Л.О. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 1,- C. 103- 104

  • Номер журналу 2

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Синдром кишкової недостатності при некротичному панкреатиті / Кебкало А.Б., Бондарчук Б.Г. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 10- 13

    • Гострий панкреатит: концептуальні підходи у хірургічній тактиці / Васильєв О.О. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 85- 87

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Ранні маркери печінкової дисфункції та її корекція у хворих на гострий поширений перитоніт / Шевчук І.М. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 20- 24

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Морфологічні зміни тканини щитоподібної залози у хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб /Гнатюк М.С. та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 34- 39

   • ГИПЕРГИДРОЗ - GIPERGIDROZ

    • Діагностика, лікування та профілактика ускладнень хірургічного лікування аксилярного гіпергідрозу / Денищук П.А. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 2,- C. 74- 78

  • Номер журналу 3

   • ГЕМОСТАЗ - ГЕМОСТАЗ

    • Гемостаз в умовах хронічної критичної ішемії /Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, О.І.Зарудна та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 5-7

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Прогнозування ускладнень при виконанні лапароскопічної холецистектомії хворих на цироз печінки / Ковальчук О.Л., Грубник В.В. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 8- 12

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Тактичні підходи до лікування обтураційної жовтяниці /П.Г. Кондратенко, М.В. Конькова, М.Л. Смирнов та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 13-15

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Можливості лапароскопічних методик у лікуванні ускладненої жовчнокаменної хвороби /В.Г.Ярешко, Ю.О. Міхеєв, М.С.Перегуда та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 20- 22

    • Концепція -хірургії одного дня- у лікуванні хворих на жовчнокам яну хворобу /М.А.Каштальян, В.Ю. Шаповалов, В.В. Павлішин та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 90- 92

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Стенозуючий папіліт як хірургічна проблема /М.Ю. Ничитайло, П.В.Огородник, І.В. Гомоляко та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 28- 33

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Відеолапароскопія в хірургії перитоніту /О.Б.Матвійчук, І.І.Матішинець , О,В. Рораговська та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 37- 38

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Сучасні аспекти хірургічного лікування хворих на абсцеси печінки, ускладнені абдомінальним сепсисом /І.М. Шевчук, М.Г. Шевчук, М.М. Дроняк та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 46-48

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Лапароскопія як найбільш перспективний метод діагностики гострого апендициту в дівчаток-підлітків / Скалозубов М.О. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 59- 61

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Комплексне застосування лапароскопії та озонотерапії у лікуванні запальних захворювань геніталій /В.П. Польовий, О.М.Ротор, С.П.Польова та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 62- 64

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Функціональне обгрунтування вибору об єму втручання у хворих на варикозну хворобу, ускладнену хронічною венозною недостатністю /І.Я.Дзюбановський, В.Б. Гощинський, О.Б. Луговий та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 77- 82

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

    • Холецистектомія: хірургія перед вибором / Мендель М.А. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 3,- C. 97- 100

  • Номер журналу 4

   • ТРОМБОФЛЕБИТ - ТРОМБОФЛЕБИТ

    • Ендовідеоскопічні втручання в лікуванні гострого тромбофлебіту /В.І. Русин, В.В. Корсак, Ю.А. Левчак та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 9- 12

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Прогноз тяжкості перебігу і наслідку гострого розлитого перитоніту / С.С. Селіванов, Р.В. Бондарєв, В.І. Бондарєв та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 18- 20

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис / Дейкало І.М., Махніцький А.В., Соколик М.Б. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 27- 30

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Малоінвазивні методики у лікуванні вузлового злба з кістозною дегенерацією / Шідловський О.В.. Карел О.І.. Шідловський В.О. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 31- 34

   • КИШЕЧНИКА ПОЛИПЫ - INTESTINE POLYPUSES

    • Хірургічне лікування гострокровоточних поліпів шлунка та дванадцятипалої кишки/ П.Д. Фомін,П.В. Іванов, С.М. Столярчук та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 40- 42

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF ILLNESS

    • Технічні аспекти лапароскопічних операцій на надниркових залозах /М.Ю. Нечитайло, В.В.Дяченко, О.Н. Гулько та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 43- 48

   • ХОЛЕЦИСТОСТОМИЯ - KHOLECISTOSTOMIYA

    • ВІдеоендоскопічна холецистектомія /О.В. Костриной, О.К. Бабаліч, Д.В. Шестопалов та ін. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 72- 78

   • СЕРДЦА РАЗРЫВ - DIGGING UP HEARTS

    • Розриви серця- хірургічна проблема невідкладної кардіології / Гребеник М.В. // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 4,- C. 81- 84

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Діагностика лікування хворих із комбінованими пошкодженнями жовчних проток та судин при холецистектомії / М.Ю. Ничитайло, А.В. Скумс, В.П. Шкарбан та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 13-17

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Діагностика і лікування стенозуючих захворювань великого сосочка дванадцятипалої кишки / Кондратенко П.Г., Стукало О.А. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 18- 20

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Особливості клінічного перебігу і хірургічного лікування пацієнтів різної статі із жовчнокам яною хворобою / Сироїд О.М. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 21- 25

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЛАСТИКА - SUCKLING GLAND OF PLASTIC

    • Динамічна деформація грудей при субмускулярній збільшувальній мамопластиці / Пінчук В.Д. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 29- 32

   • МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ - BRAIN OF SPINAL TRAUMAS

    • Результати відновлення рухів у хвоих із частковим порушенням функцій спинного мозку після його травматичного ушкодження / Ямінський Ю.Я. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 33- 39

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Трофічні виразки венозного генезу- трактика хірургічного лікування / Венгер І.К., Беденюк А.Д., Романюк Т.В. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 57-60

   • ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ - ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ HEMORRHAGE

    • Результати координаційних тестів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію / Гомза Я.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 1,- C. 71- 74

  • Номер журналу 2

   • ЯЗВЫ - ULCERS

    • Органозберігаючі хірургічні втручання при виразковій хворобі в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / Ковальчук Л.Я., Лойко І.І. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 5-9

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Роль волемічної ресусцитації в комплексній інтенсивній терапії у дітей із тяжким сепсисом/ септичним шоком / Філик О.В. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 40- 44

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Автодермопластика ранових дефектів ступні у лікуванні синдрому стопи діабетика / Павлишин А.В., Шідловський В.О. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 2,- C. 82- 85

  • Номер журналу 3

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Спосіб корекції клапанної недостатності глибоких вен нижньої кінцівки / Л.Я. Ковальчук, І.К. Венгер, Т.В. Романюк та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 5-7

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Рання біологічна ентеральна терапія у комплексному лікуванні хворих на гостру кишкову непрохідність / Лігоненко О.В., Дігтяр І.І., Лігоненко О.О. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 26-29

    • Хірургічна тактика при діастатичних розривах товстої кишки на фоні обтураційної кишкової непрохідності / Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Угляр Т.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 41-45

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Діагностична та лікувальна ендоскопія при кровотечах із варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка / Нікішаєв В.І., Задорожній О.М., Лемко І.І. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 51-53

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Аналіз причин летальності при травматичних ушкодженнях печінки за даними аутопсій бюро судово- медичної експертизи / Шапринський В.О., Продан С.М. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 67- 69

   • КОЛОНОСКОПИЯ - КОЛОНОСКОПИЯ

    • Ефективність скринінгової колоноскопії / Нікішаєв В.І., Лазарчук В.М. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 72- 74

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Хірургічне лікування ранових дефектів у хворих на гострий поширений перитоніт в умовах супутньої патології / Павлишин А.В., Шідловський В.О. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 78- 81

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ендоскопічні хірургічні втручання при хронічному панкреатиті, ускладненому псевдокістами / Ничитайло М.Ю., Огородник П.В., Дейниченко А.Г. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 8- 12

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Корекція печінкової недостатності у хворих на перитоніт / Чурпій І.К. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 3,- C. 34- 37

  • Номер журналу 4

   • ПАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - PATHOLOGY IS SURGICAL

    • Системна запальна відповідь як предиктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляційного синдрому /Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, С.Я. Костів та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 5-8

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Комплексна антиоксидаційна терапія у лікуванні хворих на гострий панкреатит / Чуклін С.М., Бігальський І.Ю., Гранат О.Б. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 9- 14

    • Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко-лабораторних та імунологічних змін /О.Л. Ковальчук А.Д. Беденюк, О.В. Олійник та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 43-45

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Особливості проведення передопераційної підготовки хворих на жовчнокам я ну хворобу, що перебігає на фоні хронічного гепатиту / Ковальчук О.Л. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 15-18

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки /Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, І.І. Лойко та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 24- 28

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Прогностичне значення ЛАЛ -тесту в діагностиці ендогенної інтоксикації при розповсюдженому гнійному перитоніті / Павляк А.Я. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 29- 33

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Оцінка стану кісткової тканини після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки / Беденюк А.Д. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 34- 36

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Аналіз експресії онкобілка bcl -2 / Галай О.О., Гулей Р.В., Петрончак О.А. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 37- 39

   • ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЯ - GIPERINSULINEMIYA

    • Сучасні аспекти хірургічного лікування органічного гіперінсулінізму / Ничитайло М.Ю., Шкарбан В.П. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 46- 48

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

    • Лапароскопічна холецистектомія з трьох троакарних проколів /О.Л. Ткачук, С.В. Мельник, Р.Я. Федорика та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 49-50

   • ЯЗВЫ - ULCERS

    • Алгоритм хірургічної тактики при гострокровоточивій дуоденальній виразці у пацієнтів літнього та старечого віку залежно від наявноті гелікобактерної інвазії / Іващук О.І., Малишевський І.О. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 60- 65

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Зміни лімфоїдної тканини стінки жовчного міхура у хворих похилого та старечого віку на гострий калькульозний холецистит / ВАсилюк С.М., Михайлюк І.О., Чурпій В.К. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 66- 68

   • СПЛЕНЭКТОМИЯ - SPLENEKTOMIYA

    • Обгрунтування вибору способу спленектомії при захворюваннях системи крові / Хворостов Є.Д., Душик Л.М., Черкова Н.В. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 69- 71

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Надання допомоги потерпілим із політравмою при домінуючій скелетній травмі /О.Л. Ковальчук, І.С. Кулянда, Ю.С. Сморщок та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 72- 74

   • ТОЛСТАЯ КИШКА - COLON

    • Відновлювальні операції на товстій кишці у хворих після операції Гартмана / Шапринський В.О., Шалигін С.М., Шапринський Є.В. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 75- 77

   • ПРЯМОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - RECTUM OF ILLNESS

    • Передня резекція прямої кишки з приводу раку із застосуванням методики тотальної мезоректумектомії та циркулярних степлерів /В.І. Дрижак, Г.С. Мороз, В.. Недошитко та ін. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 78- 81

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Використання ізоксуприну у лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок / Параняк М.Р., Кобза Т.І. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 82-83

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Аналіз постекстракційних ускладнень у хірургічній стоматології / Демкович А.Є. // Шпитальна хірургія.- 2011.-№ 4,- C. 84-85

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Системна запальна вдповідь при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії /Л.Я. Ковальчук, С.Н. Вадзюк, О.М. Зарудний та ін. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 5- 10

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Імуноморфологічні особливості стану слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки / Беденюк А.Д. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 11- 14

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Порушення клітинного та гуморального імунітету у хворих на сепсис на тлі ускладненого синдрому діабетичної стопи / Шаповал С.Д., Савон І.Л., Клєвцова М.Г. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 15-18

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Лікування пацієнтів із післяхолецистектомічним синдромом та ендокринними і метаболічними розладами / Сироїд О.М., Коломійцев В.І., Павловський М.П. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 19- 22

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Вплив різних варіантів виконання гастректомії на утворення жовчних конкрементів / Олексенко В.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 23- 26

   • СИГМОВИДНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - СИГМОВИДНОЙ BOWEL OF ILLNESS

    • Реконструктивно-відновні операції при (короткій) куксі прямої кишки після перенесених обструктивних резекцій сигмоподібної кишки / Косован В.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 27- 30

   • ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА - PAROTID GLAND

    • Морфометричні особливості ремоделювання структур привушної залози при механічній жовтяниці / Шульгай А.Г., Левків М.О. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 39- 42

   • ВАРИКОЗНАЯ ЯЗВА - VARICOSE ULCER

    • Хірургічне лікування хворих із рецидивною варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, ускладненою активною трофічною виразкою /Л.Я. Ковальчук, М.В. Чорненький І.К. Венгер та ін. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 43- 46

   • КРОВОТОКА СКОРОСТЬ - BLOOD STREAM SPEED

    • Клінічні прояви гострого порушення мезентеріального кровообігу /І.А. Даниленко, М.Г. Кононенко, В.В. Леонов та ін. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 47- 50

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЛАСТИКА - SUCKLING GLAND OF PLASTIC

    • Визначення факторів ризику та розрахунок математичної моделі прогнозу ймовірності розвитку ускладнень збільшувальної мамопластики / Пінчук В.Д. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 51- 54

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Досвід лікування хворих на рубцеві післяопікові структури стравоходу В.О. Шапринський, В.Ф. Кривецький, В.І. Поліщук та ін. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 55- 57

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Лікування раку підшлункової залози / Дронов О.І., Крючина Є.А., Добуш Р.Д. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 58-61

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Морфометричні показники тканини міокарда при локальному та розлитому перитоніті / Чурпій І.К. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 62- 64

   • РУБЕЦ - SCAR

    • Клінічний досвід корекції гіпертрофічних рубців голови та шиї в передопераційному періоді / Нагірний Я.П. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 65- 66

   • ЭПИДИДИМИТ - EPIDIDIMIT

    • Роль і місце епідидимектомії в оперативному лікуванні хворих на гострий неспецифічний епідидиміт в пострепродуктивному періоді / Прийма О.Б., Ільїн О .В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 1,- C. 71-72

  • Номер журналу 2

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Аналіз комплексного диференційованого лікування хворих на синдром діабетичної стопи /П.О. Герасимчук, П.В. Кісіль / Герасимчук П.О. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 10- 14

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ CONDUCT OF PATIENT

    • Новий підхід до нормоволемічної гемодилюції в доопераційній підготовці і веденні післяопераційного періоду в хірургічних хворих абдомінального профілю із супутньою серцево-судинною недостатністю / Л.Я. Ковальчук, Н.І. Герасимюк, А.Д. Беденюк / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 15- 18

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Результати хірургічного лікування пілонідальних кіст, ускладнених гострим абсцесом, з використанням ультразвукової санації / Є.В. Цема / Цема Є.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 19- 23

   • ЗОБ - GOITRE

    • Хірургія зоба в ендемічному регіоні /В.О. Шідловський, І.М. Дейкало, О.В. Шідловський / Шідловський В.О. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 24- 29

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Післяопераційні ускладнення у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами /П.Д. Фомін, С.Й. Запорожан / Фомін П.Д. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 30-33

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Морфофункціональні зміни у внутрішніх органах при експериментальній черепно-мозковій травмі /В.М. МЕрецький / Мерецький В.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 43-45

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ PERIOD

    • Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок /Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, Ю.М. Футуйма та ін. / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 59- 61

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Віддалені результати хірургічного лікування хворих на туберкульох легень і плеври / І.Т. П ятночка, С.І. Корнага, Ю.В. Довбуш та ін. / П ятночка І.Т. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 68- 70

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Застосування антигомотоксичних препаратів у комплексному лікуванні посттромботичного синдрому нижніх кінцівок / І.В.Біцька, М.Д. Всилюк, В.А. Андрейчин / Біцька І.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 71- 73

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Функціональний стан печінки та імунологічної реактивності у різних умовах проведення лапароскопічної холецистектомії /М.В. Прикупенко / Прикупенко М.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 77- 81

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Порівняльна оцінка моторно-евакуаторної функції шлунка після функціональних операцій у хворих із виразковими пілородуоденальними стенозами / І.Я. Дзюбановський , О.М. Яворський / Дзюбановський І.Я. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 82- 85

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Антибіотикопрофілактика при тяжкому гострому панкреатиті / С.М. Чуклін, О.Б. Гранат / Чуклін С.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 86- 92

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Обгрунтування об єктивності семестрового тестування із загальної хірургії як необхідної складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста / В.П. Марценюк, П.Р. Сельський / Марценюк В.П. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 98- 100

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Захворюваність сільської людності на хірургічну патологію / А.О. Голяченко / Голяченко А.О. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 2,- C. 101- 103

  • Номер журналу 3

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • Місце ендотеліальної дисфункції в розвитку післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени / Л.Я. Ковальчук, С.Я. Костів, І.А. Ненашко / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 5-8

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Можливості міні-інвазивних технологій при лікуванні гострого панкреатиту / В.І. Руин, С.С. Філіп, С.М. Чобей / Русин В.І. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 9-11

    • Тактичні та технічні особливості застосування мембранного плазмаферезу в комплексній терапії гострого деструктивного панкреатиту / Г.Ю. Коротна, Б.С. Запорожченко, А.Л. Дехтяр та ін. / Коритна Г.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 15- 17

    • Хірургічне лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку / І.М. Шевчук, Р.Т. Кузенко , В.В. Протас / Шевчук І.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 111-115

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Шляхи поліпшення результатів комплексного лікування ентеральної недостатності хворих на гострий розлитий перитоніт / Р.В. Бондарєв, В.В. Лєсний, О.А. Орєхов та ін. / Бондарєв Р.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 12- 14

   • ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ - HERNIA VENTRAL'NAYA

    • До питання про травматичність оперативних втручань з приводу післяпераційних вентральніх гриж / Ф.М. Ільченко, М.М. Сербул, М.М. Деркач та ін. / Ільченко Ф.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 30- 32

   • ТРОМБОФЛЕБИТ - ТРОМБОФЛЕБИТ

    • Характеристика реологічних властивостей крові у хворих на гострий тромбофлебіт нижніх кінцівок / М.Д. Ризюк / Ризюк М.Д. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 36- 38

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Міні-інвазивні методи лікування жовчнокамяної хвороби, що ускладнена механічною жовтяницею / Є.Д. Хворостов, С.О. Бичков, Р.М. Гриньов та ін. / Хворостов Є.Д. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 94- 95

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Міні- інвазивні втручання при дистальних формах атеросклерозу нижніх кінцівок / В.І. Русін, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русін В.І. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 96- 99

    • Про специфічні ускладнення ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, М.В. Гаврилюк, О.З. Пятничко та ін. / Гощинский В.Б. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 3,- C. 108- 110

  • Номер журналу 4

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Оптимізація лікувальної тактики у хворих із кровоточивими гастродуоденальними виразками на різних рівнях надання медичної допомоги / П.Д. Фомін, С.Й. Запорожан / Фомін П.Д. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 5- 11

    • Підходи до лікування гострих гастродуоденальних кровотеч, зумовлених прийманням медикаментозних препаратів / В.О. Шапринський, В.Д. Романчук / Шапринський В.О. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 101-104

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Особливості оперативної техніки у складних випадках лапароскопічної холецистектомії / В.В. Грубник, М.В. Прикупенко, К.О. Воротинцева / Грубник В.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 12- 15

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Токсико-септичний біліарний синдром як причина органної та поліорганної дисфункції/ М.М. Стець, М.Ю. Ничитайло, .М. Молнар та ін. / Стець М.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 16- 18

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Стан тіол-дисульфідної системи в різних умовах хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози / В.Г. Шевченко, Б.С. Запорожченко, Г.Ю. Коритна та ін. / Шевченко В.Г. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 19- 22

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Пролонгована внутрішньоартерійна терапія у лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит / С.М. Чуклін, О.Б. Гранат / Чуклін С.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 23- 28

   • ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТРАВМЫ - THORAX OF TRAUMA

    • Хірургічне лікування післятравматичного фібротораксу /І.М. Шевчук, В.М. Клим / Шевчук І.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 33- 36

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Вплив легкої черепно- мозкової травми боксерів на розвиток аутоімунних реакцій та їх клініко-прогностичне значення / А.В. Муравський / Муравський А.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 37- 41

   • ПОДКОЖНАЯ ВЕНА - HYPODERMIC VIENNA

    • Хірургічне лікування варикозного розширення малої підшкірної вени у пацієнтів, які перенесли флебектомію великої підшкірної вени / Л.Я. Ковальчук, М.В. Чорненький, І.А. Ненашко / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 73-77

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Обгрунтування активної тактики у лікуванні хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, В.В. Кміта, П.В. Гощинський / Гощинський В.Б. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 91- 94

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Хірургічне лікування рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта із застосуванням різних систем фіксації ПРС / М.В. Хижняк, К.С. Новакович / Хижняк М.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 95- 97

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Ангіогенні інфекції як ускладнення у постраждалих із політравмою / С.О. Гур єв / Гур єв С.О. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 98- 100

   • КОЛОСТОМИЯ - КОЛОСТОМИЯ

    • Алопластика дефекту черевної стінки у пацієнтів із паракостомічною грижею при проведенні реконтруктивно-відновних втручань після операції Гартмана / В.М. Косован / Косован В.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 105- 107

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Хірургічне лікування гострої мезентеріальної ішемії з некрозом кишки /М.В. Воронич, В.М. Воронич, Є.І. Тєрьошкін / Воронич М.В. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 108- 110

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Санація черевної порожнини в лікуванні розповсюдженого гнійного перитоніту / Д.Є. Воронков, О.В. Костирной, П.В. Поленок / Воронков Д.Є. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 114-116

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Патогенетичне обгрунтування застосування глюкокортикостероїдів у ранній післяопераційний період у хворих на обтураційну жовтяницю / І.І. Смачило / Смачило І.І. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 117- 120

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Дослідження мікроциркуляторного русла: фокус на системі захворювання сполучної тканини / О.І. Зарудна / Зарудна О.І. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 121-125

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Місце сонографічного дослідження моторн-евакуаторної функції шлунка та дванадцятипалої кишки у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка / Ю.М. Футуйма / Футуйма Ю.М. // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 130- 133

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Талановитий хірург, вчений, педагог (Ігор Мколайович Дейкало) // Шпитальна хірургія.- 2012.-№ 4,- C. 138

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Порівняльна морфологічна характеристика гострої та хронічної рани у хворих на синдром діабетичної стопи / П.О. Герасимчук, А.В. Павлишин, Т.К. Головата / Герасимчук П.О. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 22- 25

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок у дітей : нові підходи у лікуванні з використанням клітинних теххнологій / М.Ф. Дрюк, В.І. Кірімов, Д.Б. Домбровський / Дрюк М.Ф. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 26- 31

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Особливості ендоскопічного гемотазу при виразкових гастродуоденальних кровотечах у хворих на цукровий діабет 2 типу / П.Д. Фомін, Г.В. Гула / Фомін П.Д. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 36- 40

   • ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - HERNIA OF GULLET OPENING

    • Морфологические предпосылки неудовлетворительных результатов оперативного лечения грыж пищеводного отверствия диафрамы / Н.Н. Велигоцкий, Н.В. Девух, В.В. Комарчук и др. / Велигоцкий Н.Н. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 44- 47

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Синдром остеодистрофії та локальний кровообіг після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка / Ю.М. Футуйма / Футуйма Ю.М. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 48- 51

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Електронно-мікроскопічні зміни ацинарних відділів привушної слинної залози при механічній жовтяниці / М.. Левків, А.Г. Шульгай / Левків М.О. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 65-69

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Розлади кисневого гомеостазу при експериментальному сепсисі, ускладненому гострим респіраторним дистрес-синдромом / О.В. Олійник, А.В. Доброродній / Олійник О.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 70-72

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз / Чорномидз А.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 73-77

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Анехогенні холеліти / С.І.Панасенко, В.Д. Шейко, .В. Лігоненко та ін. / Панасенко С.І. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 95- 97

   • КЛЮЧИЦА - COLLAR-BONE

    • Застосування різних методів остеосинтезу та їх ефективність в лікуванні переломів ключиці / Ю.О. Грубар, В.І. Невістюк М.Ю. Грубар та ін. / Грубар Ю.О. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 98- 102

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Непрохідність тонкої кишки. Спірні питання щодо дренування травного каналу / В.В. Бенедикт / Бенедикт В.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 107-110

   • ЯЗВЫ - ULCERS

    • Нестандартные ситуации в хирургии осложненных юкстапапиллярных язв / Е.Н. Шепетько, А.Е. Шепетько, В.В. Ефремов и др. / Шепетько Е.Н. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 118- 124

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Про Інформативність (Звіту лікувально- профілактичного закладу) (форма № 20 ) в частині відображення об єктивних показників діяльності при оцінці якості хірургічної допомоги / Ю.С. Семенюк, П.Д. Фомін, І.Я. Дзюбановський І.Я. Височанський / Семенюк Ю.С. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 132- 136

  • Номер журналу 2

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • Системна запальна відповдь у розвитку ендотеліальної дисфункції та післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени / Л.Я. Ковальчук, С.Я. Котів, І.К. Венгер та ін. / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 5- 8

   • СВИЩ - СВИЩ

    • Диагностика и оперативное лечение опухолевых прямокишечных свищей / В.В. Бойко, И.В. Криворотько / Бойко В.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 18- 22

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Механічна жовтяниця : патогенетична основа розвитку гострого холангіту і біліарного сепсису / Б.М. Даценко, В.Б. Борисенко / Даценко Б.М. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 27-29

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Госсипібома як нестандартне хірургічне ускладнення / І.Д. Герич, В.В. Ващук, А.С. Барвінська та ін. / Герич І.Д. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 30- 34

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Підходи до лікування гострого деструктивного інфікованого панкреатиту / В.В. Міщенко, В.В. Грубник, Р.Ю. Вододюк та ін. / Міщенко В.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 79- 81

    • Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий інфікований деструктивний панкреатит / І.В. Чепіль / Чепіль І.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 90- 92

   • СЕЛЕЗЕНКИ БОЛЕЗНИ - SPLEENS OF ILLNESS

    • Клініко-морфологічні аспекти пухлин селезінки у дітей / І.В. Ксьонз / Ксьонз І.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 82- 85

  • Номер журналу 3

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Стандартні і нестандартні ситуації в хірургії щитоподібної залози / В.О. Шідловський, .В. Шідловський, І.М. Дейкало / Шідловський В.О. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 21- 24

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Ендогенна інтоксикація та її кореція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок / Л.Я. Ковальчук А.Д. Беденюк Ю.М. Футуйма та ін. / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 60- 62

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Комплексна терапія септичних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту / Б.С. Запорожченко, Г.Ю. Коритна, О.Б. Зубков та ін. / Запорожченко Б.С. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 63- 64

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Алгоритм діагностики і лікування опікового сепсису / О.М. Коваленко, О.І. Осадча, А.О. Коваленко та ін. / Коваленко О.М. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 65-67

    • Микробный пейзаж глубоких флегмон нижних конечностей , осложненных сепсисом / А.В. Капшитарь / Капшитарь А.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 102

    • Можливості прогнозування імовірності сепсису в ранньому післяопераційному періоді у хворих на цукровий діабет із глибокою флегмоною стопи / В.В. Іващенко, А.В. Іващенко / Іващенко В.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 111- 112

    • Билиарный сепсис : критерии постановки диагноза / В.Б. Борисенко / Борисенко В.Б. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 116

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Аналіз результатів лікування кіст підшлункової залози /О.Є. Каніковський, І.В. Павлик, Хусейн Фатімі Саїд / Каніковський О.Є. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 78- 81

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Модифікація ендоскопічного трансабдомінального доступу до лівої надниркової залози / В.В. Грубник, О.С. Бурлак , Р.С. Парфентьев / Грубник В.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 81- 83

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Внутрішньо-артеріальне введення лікарських препаратів у комплексному лікуванні пацієнтів з синдромом діабетичної стопи / М.І. Тутченко, В.І. Смовженко, І.В. Клюзко та ін. / Тутченко М.І. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 129- 130

  • Номер журналу 4

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Тактика лікування пацієнтів із рецидивними виразковими дуоденальними кровотечами / Є.М. Шепетько, В.В. Єфремов / Шепетько Є.М. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 50- 54

    • Аортоезофагеальна фістула як рідкісна причина езофагеальної кровотечі / В.Ю. Мокрик, Ю.М. Мокрик / Мокрик В.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 117- 119

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Дисковий електродерматом / А.О. Ковальчук / Ковальчук А.О. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 63-65

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Стимулювання репараційних процессів у хворих із синдромом діабетичної стопи / В.С. Заремба, І.І. Гірняк / Заремба В.С. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 66- 67

   • ЯИЧКА БОЛЕЗНИ - TESTICLE OF ILLNESS

    • Хірургічна корекція клініко-морфологічних змін венозної ланки дренажних систем яєчка при варикоцеле / В.М. Байбаков / Байбаков В.М. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 71- 74

    • Перекрут яєчка у новонароджених дітей / П.С. Русак, І.Г. Рибальченко, В.Ф. Рибальченко / Русак П.С. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 126-127

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Переваги використання ультразвукових ножиць апарата (Sonoca ) при проведенні лапароскопічних операцій із приводу позаматкової вагітності / В.Б. Лепеха, Ю.С. Семенюк, Ф.О. Генеральчук / Лепеха В.Б. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 86-87

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Оптимізація діагностики і лікування інвагінації кишечника у дітей / П.С. Русак, В.Ф. Рибальченко, В.В. Стахов / Русак П.С. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 103- 104

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Редкий случай кишечной непроходимости, обусловленный миграцией пищеводного стенга (клинический случай ) / М.А. Каштальян, О.С. Герасименко, В.Ю. Шаповалов и др. / Каштальян М.А. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 109-111

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Нутритивна терапія хворих із сепсисом / В.П. Фрончко / Фрончко В.П. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 108- 109

    • Гемостазіологічні зміни у дітей із сепсисом / О.В. Філик / Філик О .В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 124-125

    • Сепсис- актуальне питання у відділеннях інтенсивної терапії / К.Б. Вишинський, А.В. Шевчук / Вишинський К.Б. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 134

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Абдомінальний туберкульоз у жінки після пологів / А.В. Бойчук, В.В. Бенедикт, Л.В. Заєць та ін. / Бойчук А.В. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 112- 114

   • СЕЛЕЗЕНКИ РАЗРЫВ - DIGGING UP SPLEENS

    • Особливості діагностики та лікування розриву селезінки при вагітності / С.М. Геряк / Геряк С.М. // Шпитальна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 119- 121

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 4

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Значення гастодуоденального кровообігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби / Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, І.Я. Дзюбановський та ін. / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 9-13

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Вибір методу та об єму операційного втручання у хворих на готрий і хронічний калькульозний холецистити із супутніми хронічними гепатитами і цирозом печінки / Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 14- 19

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Реваскуляризація нижніх кінцівок у хворих із хронічною критичною ішемією / Л.Я. Ковальчук / Ковальчук Л.Я. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 20- 25

   • ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - BILIOUS WAYS OF ILLNESS

    • Операція Фрея в лікуванні хронічного панкреатиту / В.І. Пилипчук / Пилипчук В.І. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 45- 49

   • ХОЛАНГИТ - ХОЛАНГИТ

    • Дифференцированный подход к лечению больных с холангитом / С.С. Давлатов / Давлатов С.С. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 49- 53

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Особливості катетерного портального доступу для передопераційної емболізації воротної вени / В.А. Кондратюк / Кондратюк В.А. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 67-70

   • АНУСА ТРЕЩИНА - АНУСА CRACK

    • Застосування інтраопераційних технічних прийомів профілактики післяопераційної стриктури анального каналу при хронічній анальній тріщині / І.М. Шевчук, І.Я. Садовий / Шевчук І.М. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 71- 73

   • ФЛЕГМОНА - PHLEGMON

    • Особливості перебігу анаеробної неклостридіальної флегмони у хворих похилого віку з коморбідними станами на тлі цукрового діабету / М.М. Стець / Стець М.М. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 78- 80

   • ГУБЫ - LIPS

    • Спосіб пластики губ і кута рота після радикального видалення злоякісної рецидивної пухлини / Л.М. Скакун, І.Й. Галайчук / Скакун Л.М. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 81- 85

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Спосіб корекції дисфункції ілеостоми у пацієнтів з запальними захворюваннями товстої кишки / Ю.С. Лозинський, В.В. КУновський, І.О. Коляда та ін. / Лозинський Ю.С. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 86- 88

   • СТОПА - FOOT

    • Травми стопи : основні причини та механізми отримання пошкоджень при політравмі / А.І. Цвях / Цвях А.І. // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 89-91

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Палаюче серце дарує тепло усім [Про Леоніда Якимовича Ковальчука] // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 5 (некролог про проф

    • Блискавка б’є найвищі гори… [Про Юрія Степановича Семенюка] // Шпитальна хірургія.- 2014.-№ 4,- C. 104-106 (некролог, у

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ХОЛАНГИТ - ХОЛАНГИТ

    • Холангіт як хірургічна проблема, оновлений погляд згідно з Токійськими клінічними рекомендаціями 2013 р. (TG 13) /М.Ю. Нечитайло, А.І. Гуцуляк, І.І. Булик та ін. / Ничитайло М.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 5-10

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Нестандартні ситуації при проведенні реконструктивно-відновних операційних втручань на стравоході / В.О. Шапринський, В.Ф. Кривецький, Є.В. Шапринський / Шапринський В.О. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 28- 32

   • КОЛОСТОМИЯ - КОЛОСТОМИЯ

    • Оцінка ризику ускладнень ентеро-та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок / В.Т. Бочар / Бочар В.Т. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 35-42

   • ЭМБОЛИЯ И ТРОМБОЗ - EMBOLISM AND THROMBOSIS

    • Обгрунтування способу тромбопрофілактики у пацієнтів із високим ризиком розвитку венозних тромбоемболичних ускладнень /І.К. Венгер, С.Я. Костів / Венгер І.К. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 32- 35

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Оптимізація лікувальної тактики у хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами / Є.С. Комарницький, В.М. Лазько, І.О. Бабін та ін. / Комарницький Е.С. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 60-64

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Гострі бактерійні абсцеси печінки : особливості діагностики та хірургічного лікування / К.Г. Паляцко / Паляцко К.Г. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 79- 82

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Використання дифузійно-зваженої МРТ у діагностиці раку нирки / Ю.О. Мицик / Мицик Ю.О. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 82- 85

   • ЖЕЛУДОЧКОВ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - VENTRICLES FIBRILLYACIYA

    • Ефективність своєчасної та якісної догоспітальної електричної дефібриляції при раптовій зупинці кровообігу / Р.М. Ляхович, М.Я. Джус, І.А. Процюк / Ляхович Р.М. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 86-90

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF NEW FORMATION

    • Видеолапароскопия в лечении новообразований надпочечников / М.А. Каштальян, В.Ю. Шаповалов, О.Б. Тымчук и др. / Каштальян М.А. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 94-97

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Лапароскопічна герніопластика гриж черевної стінки при нестандартних умовах / О.О. Воровський / Воровський О.О. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 97- 100

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА - DUODENUM

    • Рідкісні випадки патології дванадцятипалої кишки як причини доброякісної обструкції жовчовивідних шляхів / Л.М. Когут, Ю.С. Лисюк, О.І. Кушнірук та ін. / Когут Л.М. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 101- 104

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Актуальні питання абдомінальних ускладнень у хворих на генералізовану форму туберкульозу / М.М. Стець, О.І. Магас / Стець М.М. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 105- 109

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Оцінка впливу лікування пізніх стадій раку передміхурової залози на перебіг цукрового діабету 11 типу / С.М.Пасічник / Пасічник С.М. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 109-112

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Прогностичні маркери проліферації та апоптозу у хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту / А.Д. Беденюк, М.І. Шеремет, Л.П. Сидорчук та ін. / Беденюк А.Д. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 65-71

  • Номер журналу 2

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Лімфопенія як предиктор летальності пацієнтів із абдомінальним сепсисом / Б.О. Матвійчук / Матвійчук Б.О. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 19- 23

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ - DIABETIC RETINOPATIYA

    • Ефективність ретиналаміну та методів його застосування в лікуванні діабетичної ретинопатії / Н.К. Гребень / Гребень Н.К. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 9-12

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Усунення дефекту верхньої щелепи у фронтальному відділі після вогнестрільного поранення / А.Г. Гулюк / Гулюк А.Г. // Шпитальна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 68-70

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Дуплексне сканування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (зовнішніх статевих органів, промежини) / В.М. Антонюк-Кісіль / Антонюк-Кісіль В.М. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 24-31

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Особливості клінічного перебігу пахвинних гриж у хлопчиків залежно від віку та методики операційного втручання / В.П. Захарко / Захарко В.П. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 31-37

   • РЕПЕРФУЗИЯ - REPERFUZIYA

    • Динаміка балансу антиоксидантно-прооксидантних механізмів у внутрішніх органах під впливом артеріального джгута і реперфузхії кінцівки / Р.В. Максимів, А.А. Гудима, В.М. Сидоренко / Максимів Р.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 37- 45

   • МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ - BRAIN OF SPINAL TRAUMAS

    • Особливості корекції рівня функції та спастичної паретичної кінцівки за різних видів тканинної нейротрансплантації на моделі спінальної травми / В.В. Медведєв / Медведєв В.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 51-58

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Експерементальне дослідження ефективності використання бар єрного методу профілактики спайкового процесу в черевній порожнині / В.В. Буката / Буката В.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 58-65

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Удосконалений метод ненатяжної герніоалопластики при пахвинних грижах / З.Б. Курбаніязов, С.С. Давлатов, К.Е. Рахманов та ін. / Курбаніязов З.Б. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 71-75

   • ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ - HERNIA VENTRAL'NAYA

    • Дерматоліпектомія у пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею за умов морбідного ожиріння / В.І. П ятночка / П ятночка В.І. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 75-81

   • ФАСЦИТ НЕКРОТИЧЕСКИЙ - FASCIT NEKROTICHESKIY

    • Гангрена Фурьє як урогенітальна форма некротизуючого фасціїту- модель критичного стану організму в хірургії / О.Б. Прийма, І.В. Федорович, В.В. Корінь та ін. / Прийма О.Б. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 81-85

  • Номер журналу 2

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Песоніфіковане лікування хворих на рак яєчників / О.О. Клеснік, А.І. Рибін / Колеснік О.О. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 5-13

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Обгрунтування показань і вибір способу хірургічного лікування хворих на рецидив варикозної хвороби нижніх кінцівок / А.О. Боброва / Боброва А.О. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 21-26

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Реваскуляризація аорто-стегно-підколінного сегмента в пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому / І.К. Венгер, О.Б. Колотило, С.Я. Костів та ін. / Венгер І.К. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 26-30

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків / В.П. Захарко / Захарко В.П. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 30- 37

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Ефективність хірургічного лікування хворих із респіраторними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / М.Р. Параняк / Параняк М.Р. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 37-43

   • СОННОЙ АРТЕРИИ СТЕНОЗ - TO CAROTID STENOSIS

    • Особливості хірургічного лікування пацієнтів із синдромом підключично-хребтового обкладання / І.І. Кополовець, М. Франковічова П. Берек та ін. / Кополовець І.І. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 55-61

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Ендоскопічна папілосфінкеротомія у хворих на цироз печінки з неявністю холестазу / О.Ф. Дзигал / Дзигал О.Ф. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 61-66

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Саркоми грудної залози: ад ювантні методи лікування / І.Й. Галайчук, Л.В. Нітефор / Галайчук І.Й. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 74-79

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Парадуоденальний (groove) панкреатит. Термінологія, етіопатогенез, патоморфологія / М.Ю. Ничитайло / Ничитайло М.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 79-85

   • ЭНТЕРОКОЛИТ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ - ЭНТЕРОКОЛИТ OF PSEVDOMEMBRANOZNYY

    • Тяжкий псевдомембранозний коліт- особливості перебігу, діагностики і лікування: опис клінічного випадку / Ю.С. Лисюк / Лисюк Ю.С. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 85-91

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Випадокиуспішного консервативного лікування шлункової нориці як одного з багатьох ускладнень виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / В.І. Десятерик, В.Г. Доронін, О.В. Бурик та ін. / Десятерик В.І. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 98-103

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ ДИВЕРТИКУЛ - COLON DIVERTIKUL

    • Клінічний випадок ускладненого перебігу дивертикульозу товстої кишки / Д.Ф. Шульга, О.А. Ткачук, І.В. Чепіль / Шульга Д.Ф. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 103

  • Номер журналу 3

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Гастроінтестинальні кровотечі після хірургічного лікування пацієнтів із хронічним панкреатитом / А.Ч. Шулейко, О.В. Воробей, Є.І. Орловський та ін. / Шулейко А.Ч. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 5-14

    • Диференційна діагностика та лікування парадуоденального панкреатиту / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик, Л.Р. Назарко та ін. / Ничитайло М.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 93-98

   • ХИРУРГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕХНИКИ - SURGERY WITH THE USE OF VIDEOTEKHNIKI

    • Ендовідеохірургія у лікуванні поєднаних травм / О.Б. Кутовий, В.О. Чайка, В.В. Пімахов / Кутовий О.Б. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 14- 19

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Нестандартні ситуації в процесі діагностики та лікування постраждалих із політравмою на тлі ожиріння / С.Д. Хіміч, О.М. Чемерис / Хіміч С.Д. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 19- 24

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту / О.Б. Матвійчук / Матвійчук О.Б. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 24-30

    • Погляд на проблему- відновлення безперервності кишечника в умовах перитоніту / В.П. Польовий, Ф.Г. Кулачек, Р.І. Карлійчук та ін. / Польовий В.П. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 79- 83

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Особливості зміни видового складу мікрофлори при застосуванні вакуумної терапії хронічних ран у хворих на синдром стопи діабетика / А.В. Павлишин / Павлишин А.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 30- 35

   • РОГОВИЦА - CORNEA

    • Експериментальне обгрунтування і досвід використання ксенорогівки при лікувально-тектонічній кератопластиці у хворих із виразками рогівки різної етіології / М.В. Турчин / Турчин М.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 43-49

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Коагулопатія як фактор ризику венозних тромбозів та емболій у хворих із гострими неварикозними гастродуоденальними кровотечами / Б.О. Матвійчук / Матвійчук Б.О. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 54-59

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Способи виходу із деяких складних ситуацій у хірургії гострих ускладнень виразкової хвороби / Ф.В. Гринчук, А.Ф. Гринчук / Гринчук Ф.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 59-63

   • ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ - GIPERPARATIREOZ

    • Проблеми пізньої діагностики первинного гіперпаратиреозу / В.І. Десятерик, С.П. Міхно, Л.М. Поліщук / Десятерик В.І. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 63- 69

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Хірургічне лікування інфільтративно-запальних утворень черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля / В.В. Скиба, В.Ф. Рибальченко, М.М.Стець та ін. / Скиба В.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 69- 73

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Нестандартні ситуації в хірургічній практиці як причина ятрогенних пошкоджень жовчновивідних шляхів / М.М. Гресько, М.Д. Гресько / Гресько М.М. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 83- 87

   • ГЛАЗНИЦЫ ПЕРЕЛОМЫ - EYE SOCKETS ARE BREAKS

    • Хірургічне лікування перелому дна орбіти з 3D реконструкцією / Ш.Ш. Юсупов / Юсупов Ш.Ш. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 98- 104

   • ПРЯМОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - RECTUM OF ILLNESS

    • Сучасні показання до операції низведення в колоректальній хірургії / О.В. Воробей, А.М. Махмудов, Ю.М. Орловський / Воробей О.В. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 104- 109

  • Номер журналу 4

   • МОЧЕТОЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - URETERS OF ILLNESS

    • Електростимуляція в лікуванні хворих із поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечових шляхів та дистального відділу товстої кишки / С.О. Возіанов, М.П. Захараш, Ю.М. Захараш та ін. / Возіанов С.О. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 5-10

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Віддалені результати гемітиреоїдектомії та їх прогнозування у хворих на однобічний вузловий зоб на фоні автоімунного тиреоїдиту / М.І. Шеремет, В.О. Шідловський, Л.П. Сидорчук та ін. / Шеремет М.І. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 10- 17

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Особливості бактеріальної контамінації перитонеуму та кишки при різних стадіях гострої злукової тонкокишкової непрохідності та її корекції / А.Є. Бурак / Бурак А.Є. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 17- 22

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Роль лімфоцитів та імуноглобулінів класу G у прогнозуванні розвитку місцевих ускладнень гострого панкреатиту / В.І. Десятерик,Крикун М.С. / Десятерик В.І. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 22-27

    • Хірургічне лікування хворих на хронічний панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією / І.М. Шевчук, В.І. Пилипчук / Шевчук І.М. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 72-78

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Ультразвукова діагностика апендикулярних перитонітів у дітей / А.М. Шамсієв, Ш.А. Юсупов / Шамсієв А.М. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 36-41

   • ГЕМАНГИОМА - ГЕМАНГИОМА

    • Phace синдром у дітей: поєднання сегментарних гемангіом обличчя і розщеплення груднини / А.Ф. Левицький, І.М. Бензар / Левицький А.Ф. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 41-46

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Діагностичні критерії прогнозування можливих ускладнень у хворих із хронічним калькульозним холециститом та супутньою патологією вен нижніх кінцівок / Д.Б. Фіра / Фіра Д.Б. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 56-62

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Післяопераційний рефлюкс-гастрит у хворих, оперованих із приводу перфоративної виразки / Д.О. Смецков, Н.М. Гончарова, Т.П. Яворська / Смецков Д.О. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 62-67

   • КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА - EXTREMITIES OF NIZHNEY ARE ULCER

    • Вплив цилостазолу на перебіг репаративних процесів у пацієнтів із діабетичними трофічними виразками нижніх кінцівок / І.Р. Терлицький / Терлецький І.Р. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 78-84

   • ПРЯМОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - RECTUM OF ILLNESS

    • Сучасні методи хірургічного лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки / М.П. Захараш, В.В. Балицький, О.Г. Курик / Захараш М.П. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 89-96

   • ЭМПИЕМА ПЛЕВРАЛЬНАЯ - ЭМПИЕМА IS PLEURA

    • Сучасні підходи до лікування гострої емпієми плеври (огляд літератури) / О.Ю. Троніна / Троніна О.Ю. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 102-109

   • ОСТЕОМА-ОСТЕОИД - OSTEOMA-OSTEOID

    • Рідкісний випадок остеоїд-остеоми / М.Д. Процойло, Н.М. Дзюбановська / Процойло М.Д. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 116-118

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Лапароскопічна корекція двостронніх пахвинних гриж у дітей / В.М. Байбаков / Байбаков В.М. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 118-123

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Клынычний випадок лейомыоми тонкоъ кишки / О.Л. Супрунець, Б.О. Супрунець, Буката В.В. / Супрунець О.Л. // Шпитальна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 123