Примірники в наявності

Укр. журн. нефрології та діалізу

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Аналіз десятирічної діяльності і перспективи розвитку нефрологічної допомоги населенню України /Колесник М.О. та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 1,- C. 2-7

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Морфологическая характеристика острого гломерулонефрита с нефритическим синдромом у детей /Игнатенко Г.А. и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 1,- C. 17-24

    • Система гемостаза. Механизм действия антикоагулянтов / Лапчинская И.И. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 1,- C. 17-24

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Ефективність антибактеріальної терапії мікробно-запальних захворювань сечової системи у дітей за результатами систематичних оглядів та мета-аналізу / Майданник В.Г. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 1,- C. 51-67

   • КОЖА - SKIN

    • Свербіж шкіри як загальне поняття. Свербіж шкіри при хронічній нирковій недостатності / Дудар І.О., Абрагамович Т.Н., Абрагамович Х.Я. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 1,- C. 67-79

  • Номер журналу 2

   • ТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ - TROMBINOVOE TIME

    • Современные представления о коагулограмме и мониторинге антикоагулянтной терапии / Лапчинская И.И. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 2,- C. 17-28

  • Номер журналу 3

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Ренопротекція у дітей з хронічною хворобою нирок / Кушніренко С.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 3,- C. 20-26

   • ДИАЛИЗ - DIALYSIS

    • Высокопоточные диализаторы- основа диализа ХХ1 века / Гуревич К.Я. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 3,- C. 26-33

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Доказательная медицина: использование фраксипарина при проведении гемодиализа / Лапчинская И.И. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 3,- C. 33-41

    • Нутриційний статус та методи його оцінки у пацієнтів, що лікуються програмним гемодіалізом / Григор єва Є.М., Красюк Е.К., Крот В.Ф. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 3,- C. 47-59

   • НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ - INCONTINENCE OF URINE

    • Нетримання сеч1 у ж1нок / Степанова Н.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2008.-№ 3,- C. 41-47

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Контроль ниркової гемодинаміки у хворих на діабетичну нефропатію методом доплерографії /Денисенко В.П. та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 1,- C. 11-15

    • Оптимізація лікувальних стратегій у хворих на діабетичну нефропатію (ДН) / Лобода О.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 1,- C. 25-29

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Патоморфология АНТИ-ГБМ гломерулонефрита / Непомнящий В.Н. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 1,- C. 47-56

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Хроническое воспаление у пациентов на гемодиализе / Лапчинская И.И., Кишко Р.М., Семенец Е.Л. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 1,- C. 56-63

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Діагностичне значення протеїнурії (лекція) / Мухін І.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 1,- C. 63-67

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • IgA нефропатия: обзор литературы и собственные данные, сообщение 1 /Дядык А.И. и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 1,- C. 67- 74

  • Номер журналу 2

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Клініко-патогенетичні аспекти статинотерапії у хворих на діабетичну нефропатію / Л.О.Зуб, В.О.Калугін, О.І.Гараздюк та інш. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 2,- C. 19-22

    • IgA нефропатия: обзор литературы и собственные данные. Сообщение ІІ / А.И.Дядык И.В. Василенко, Е.А.Дядык и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 2,- C. 52-57

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Мембранопротективный подход к лечению коморбидной ренопульмональной патологии / Мухин И.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 2,- C. 33-38

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Вікові особливості реноспецифічної ферментурії у дітей, хворих на пієлонефрои / І.В.Багдасарова, Л.Я.Мигаль, О.О.Дащенко та інш. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 2,- C. 46-51

  • Номер журналу 3

   • НЕФРОСКЛЕРОЗ - НЕФРОСКЛЕРОЗ

    • Фактори ризику формування нефросклерозу у дітей з мегауретером /Мигаль Л.Я. та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 3,- C. 12-17

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Рівень аполіпротеїнів у сироватці крові у хворих з різними стадіями діабетичної нефопатії / Малиновська О.В., Маньковський Б.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 3,- C. 17-21

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Застосування еритропоезстимулюючих засобів для лікування анемії у критичнохворих пацієнтів / Законь К.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 3,- C. 21-31

  • Номер журналу 4

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Прогресування діабетичної хвороби нирок: клінічні та імунологічні аспекти /Лобода О.М. та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 4,- C. 8-18

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Кардіо-ренальний синдром: новий підхід до старої проблеми / Колесник М.О., Законь К.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 4,- C. 25-35

   • БЕСПОКОЙНЫХ НОГ СИНДРОМ - UNEASY FEET SYNDROME

    • Діагностика та лікування синдрому неспокійних ніг / Дудар І.О., Буштінська О.В., Гончар Ю.І. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 4,- C. 35- 41

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Клинико-патогенетические подходы к диагностике миеломной нефропатии (обзор литературы) / Ребров Б.А., Бондарева Е.А. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2009.-№ 4,- C. 41-48

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Опыт применения бемипарина натрия (цибора) у пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые лечатся программным гемодиализом / Дудврь А., Пруский Ф.А., Гончар Ю.И. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 1,- C. 44-48

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів на програмному гемодіалізі / Гончар Ю.І. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 1,- C. 49-57

   • МИЕЛОМА МНОЖЕСТВЕННАЯ - МИЕЛОМА IS PLURAL

    • Современные подходы к лечению миеломной нефропатии (обзор литературы) /Ребров Б.А. и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 1,- C. 57-63

  • Номер журналу 2

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • Класифікація хвороб сечової системи та морфологічна класифікація хвороб нирок для нефрологічної практики // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 2,- C. 3-12

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Протокол лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок V стадії: показання та протипоказання до гемодіалізу, початок гемодіалізу, проведення інтермітуючого гемодіалізу // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 2,- C. 13-22

    • Протокол лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок v стадії: лікування анемії // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 2,- C. 29-38

    • Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок v стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну у хворих, які лікуються методом гемодіалізу // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 2,- C. 39- 42

    • Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок v стадії: -судинний доступ у хворих, які лікуються методом гемодіалізу // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 2,- C. 23-28

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Протокол профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ххн-v cт.на гд. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 2,- C. 43-60

  • Номер журналу 3

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Протокол діагностики та корекції недостатності харчування у гемодіалізних хворих // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 3,- C. 7- 21

    • Гемодіаліз у лікуванні хворих з ХХН V ст.- чи доцільно проводити його більше? / Кулизький М.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 3,- C. 62- 68

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Протокол діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок (ГПН) // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 3,- C. 22-36

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Венофер в лечении анемии у больніх на программном гемодиализе / Шило В.Ю., Денисов А.Ю. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 3,- C. 37-45

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Клініко- метаболічні особливості хворих з первинним гломерулярним ураженням на різних стадіях хронічної хвороби нирок / Ромаданова О.І. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 3,- C. 50-55

    • Перспективи застосування медикаментозної корекції перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при хронічній хворобі нирок / Красюк Е., Алексєєва В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 3,- C. 68- 74

  • Номер журналу 4

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Спектр бактеріальної мікрофлори урогенітального тракту у хворих на хронічний пієлонефрит та її чутливість до антибіотиків / М.О. Колесник, А.В. Руденко, В.Т. Кругліков та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 4,- C. 5- 10

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Кальцифікація сонних артерій у хворих із термінальною нирковою недостатністю, які перебувають на хронічному гемодіалізі /О.Б. Сусла, І.Р. Мисула, А.І.Гоженко та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 4,- C. 29-34

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Поєднане гостре пошкодження нирок та легень / Петренко О.В., Законь К.М., Дударенко В.Б. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 4,- C. 45- 60

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Диабетическая нефропатия (Обзор Литературы). Сообщение 1 // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2010.-№ 4,- C. 61- 67

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Свербіж у хворих на гемодіалізі та його лікування. Ефект лікування ультрафіолетовим випроміненням / І.О. Дудар , Т.Н. Абрагамович, Х.Я. Абрагамович та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 1,- C. 12-20

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОСТРАЯ - KIDNEY INSUFFICIENCY IS SHARP

    • Діалізна ниркова замісна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів кардіохірургічного профілю з синдромом поліорганної недостатності /К.Законь, В. Дударенко, Г. Радченко та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 1,- C. 21- 28

   • ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ ОЧАГОВЫЙ - GLOMERULOSKLEROZ HEARTH

    • Клінічна та морфологічна характеристика пацієнтів з первинним фокально-сементарним гломерулосклерозом / Ліксунова Л.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 1,- C. 41- 46

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Синдром хронического воспаления в развитии кардиоваскулярных осложнений у больных на гемодиализе /Е.С. Крутиков, Д.А.Холодов, Л.Д. Всеволожская и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 1,- C. 47- 50

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Диабетическая нефропатия (обзор литературы). Сообщение 2 /А.И. Дядык, А.Э.Багрий, Е.А. Дядык и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 1,- C. 51- 58

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Перекисное окисление липидов и метаболизм оксида азота у больных хронической болезнью почек в динамике лечения /И.И. Топчий, А.Н. Кириенко, Т.Н. Бондарь и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 1,- C. 3-8

  • Номер журналу 2

   • ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ ОЧАГОВЫЙ - GLOMERULOSKLEROZ HEARTH

    • Первичный фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) : проблемы патоморфологической диагностики / Самусева Е.С. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 2,- C. 52-60

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Гіперурікемія, подагра та хронічні ниркові захворювання- актуальні питання в діяльності лікаря загальної практики (сімейної медицини) / Рудіченко В.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 2,- C. 60- 71

    • Використання дарбепоетину альфа для лікування анемії у хворих нефрологічного профілю / Колесник М.О., Суржко Л.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 2,- C. 71-79

    • Применение перитонеального диализа для лечения больных с сахарным диабетом , ХБП V /Н.А. Колесник, Н.В. Кулыжский, С.И. Лопатина и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 2,- C. 18- 25

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • З 80 -річним ювілєєм! Пиріг Любомир Антонович // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 2,- C. 80- 81

  • Номер журналу 3

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Патогенез пієлонефриту : що ми знаємо і що ні /М. Колесник, Н. Степанова, В. Дріянська та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 3,- C. 34-46

   • АМИЛОИДОЗ - AMYLOIDOSIS

    • Современное лечение АА-амилоидоза почек / Синяченко О.В., Бевзенко Т.Б. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 3,- C. 47-53

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Вагітність у діалізних пацієнток: особливості лікування , ускладнення та результати / Кулизький М.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 3,- C. 54- 61

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Волчаночный гломерулонефрит (сообщение 1) /Дядык А.И., Багрий А.Э., Дядык Е.А. и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 3,- C. 61-67

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Інфекції судинного доступу / Шіфріс І.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 3,- C. 68-74

  • Номер журналу 4

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Медико-профілактична допомога хворим нефрологічного профілю в Україні /М.О. Колесник, Н.О. Сайдакова, Н.І. Козлюк та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 3-11

    • Клинико-экономические аспекты применения препаратов эритропоэтинов для лечения анемии у больных на гемодиализе / Бездетко Н.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 12- 16

    • Особливості НL A -фенотипів у хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит з нефротичним синдромом /М.О. Колесник , О.П. Петрина В.Є. Дріянська та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 20- 31

    • Антиоксидантна система, церулоплазмін-трансферин та стан коморбідності у хворих на хронічну хворобу нирок, які лікуються гемодіалізом / Л.В.Король, Л.Я.Мигаль, І.О. Дудар та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 35-39

    • Морфофункциональное состояние миокарда и его изменение под влиянием коррекции анемии средствами стмулирующими эритропоэз у пациентов на программном гемодиализе / Курята А.В., Фролова Е.А. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 39-48

    • Предикторы госпитальной летальности у больных кардиохирургического профиля с острым повреждением почек / К. Законь, Н. Колесник, В. Дударенко и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 62- 66

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Значення гострого гемодіалізу як початкового етапу лікування гострої ниркової недостатності зумовленої повною обструкцією верхніх сечових шляхів /С.О. Возіанов, І.О. Дудар, А.А. Горзов та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 17-19

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Взаимосвязь функциональных запоров с частотой развития и характером течения пиелонефритов у беременных / Крутиков Е,С., Белоглазов В.А., Окладникова С.Л. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 32- 35

   • ТАЛЛИЙ - THALLIUM

    • Роль почечной системы элиминации и экстракорпоральных технологий детоксикации в лечении острого отравления таллием /Б.С. Шейман, Н.Г. Проданчук, Н.А. Волошина и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 49- 61

   • ДИАЛИЗ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ - DIALYSIS OF PERITONEAL'NYY

    • Корекція ендотеліальної дисфункції у пацієнтів на перитонеальному діалізі / Могильник А.!. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 67- 73

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Волчаночный гломерулонефрит (сообщение2) /А.И. Дядык, А.Э. Багрий, Е.А.Дядык и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 74- 80

   • ВОСПАЛЕНИЕ - INFLAMMATION

    • Запалення та свербіж / І.О. Дудар, Т.Н. Абрагамович, Х.Я. Абрагамович та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 80- 89

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Анемія та хронічне запалення у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом / Савчук В.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2011.-№ 4,- C. 90- 96

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • БЕСПОКОЙНЫХ НОГ СИНДРОМ - UNEASY FEET SYNDROME

    • Синдром неспок1йних н1г та як1сть життя у гемод1ал1зних пац1єнтів, клінічна ефективніст габапентину /І.О. Дудар, О.В. Буштинська, Ю.І. Гончар та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 8-13

   • МОЧА - WETTING

    • Адсорбционно-реологические свойства мочиздоровых людей / Синяченко О.В., Бевзенко Т.Б., Игнатенко Е.Г. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 14- 19

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціональних порушень нирок при гострому пієлонефриті у дітей в динаміці патологічного процесу / / Кундін В.Ю. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 19- 26

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Антиоксиданти в лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок 11 - 111 стадії /О.М. Лобода, І.О. Дудар, О.М. Мюнталь та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 27- 31

    • Клінічна ефективність нефротекта у гемодіалізних пацієнтів / І.О. Дудар, В.Є. Дриянська, Є.М. Григорєва та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 44- 48

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Особливості взаємовідношень показників ліпідного, вуглеводного обмінів та різних типів подагричної нефропатії / Мягкова Т.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 32- 34

   • ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ ВТОРИЧНЫЙ - GIPERPARATIREOZ SECOND

    • Особливості взаємовідношень показників ліпідного, вуглеводного обмінів та різних типів подагричної нефропатії / Ружицька О.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 35- 39

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Хроническая болезнь почек и почечная недостаточность у больных СПИДом /А.И. Гоженко, О.П. Горобець, В.С. Гойдык и др. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 40- 43

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Ренальные риски у больных хроническим обструктивным заболеванием легких / Семидоцкая Ж.Д., Веремеенко О.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 49- 52

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Роль клітинної гіпоксії в прогресуванні хронічного гломерулонефрту у дітей / В.Г. Майданник, Є.А. Бурлака, І.В. Багдасарова та ін. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 1,- C. 52- 58

  • Номер журналу 3

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Прогнозирование формирования хронической почечной недостаточности при гематурической форме хронического гломерулонефрита у детей / Т.П. Борисова, О.Н. Литвинова / Борисова Т.П. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 3,- C. 3- 7

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Коррекция иммунологических нарушений у беременных с хроническим пиелонефритом / Е.С. Крутиков, В.А. Белоглазов, С.Л. Окладникова и др. / Крутиков Е.С. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 3,- C. 8- 12

    • Оксидативні процеси у хворих на пієлонефрит з рецидивуючим перебігом та їх взаємозв язок з вогнищами склерозу ниркової паренхіми / Н.М. Степанова, Л.В. Король, В.Ю. Кундін та ін. / Степанова Н.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 3,- C. 12-17

    • Микроальбуминурия -один из предикторов прогрессирования пиелонефрта у детей / О. Лавренчук, И. Багдасарова / Лавренчук О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 3,- C. 27- 31

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Ефективність використання альфакальцидолу для корекції вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л.П. Мартинюк, О.О. Ружицька, Л.П. Мартинюк та ін. / Мартинюк Л.П. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 3,- C. 22- 27

   • ДИАЛИЗ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ - DIALYSIS OF PERITONEAL'NYY

    • Адаптована клінічна настанова з кращої практики ведення перитонеального діалізу // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 3,- C. 32- 75

  • Номер журналу 4

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Структурні та функціональні характеристики міокарду у дітей з термінальною хронічною нирковою недостатністю на діалізному лікуванні / Р.О. Заграб ян, М.В. Костилєв, В.Є. Андрусяк та ін. / Зограб ян Р.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 3- 7

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Процеси ремоделювання зовнішньоклітинного матриксу при прогресуванні гломерулонериту у дітей / В.Г. Майданник, Є.А. Бурлака, І.І. Ганусевич та ін. / Майданник В.Г. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 8-14

   • НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ - НЕФРОТИЧЕСКИЙ SYNDROME

    • Досвід використання мікофенолат мофетилу у дітей, хворих на гломерулонефрит при глюкокортикоїдочутливому нефротичному синдромі / С.П. Фоміна / Фоміна С.П. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 15- 19

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Клінічне спостереження: лікування анемії у хворого на ХХН 111 стадії з урахуванням практичних клінічних рекомендацій КDIGO 2012 / І.О. Дудар / Дудар І.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 19- 22

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОСТРАЯ - KIDNEY INSUFFICIENCY IS SHARP

    • Фактори ризику та лікування гострого пошкодження нирок / К Законь, М. Колесник / Законь К. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 30- 39

   • БАКТЕРИУРИЯ - БАКТЕРИУРИЯ

    • Профілактика, діагностика та лікування безсимптомной бактеріурії у вагітних // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 40- 43

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Профілактика, діагностика та лікування вагітних з гострим або рецидивом хронічного пієлонефриту // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 44- 47

    • Діагностика та лікування хворих на гострий неускладнений пієлонефрит // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 57- 62

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Діагностика та лікування інфекції сечовивідних шляхів (цистит) // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2012.-№ 4,- C. 57- 62

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Морфологічний і функціональний стан ендотелію у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічним гломерулонефритом / І.І. Топчій, О.М. Кірієнко, О.І. Циганков та ін. / Топчій І.І. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 1,- C. 10-14

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Аналіз структури смертності пацієнтів, які отримують лікування гемодіалізом / І.М. Шіфріс, І.О. Дудар, Ю.І. Гончар та ін. / Шіфріс І.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 1,- C. 14- 20

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Оксидативный стресс у больных ХБП V стадии с анемией, находящихся на заместительной терапии гемодиализом / Е.С. Крутиков, Т.Ф. Полищук, Л.В. Польская и др. / Крутиков Е.С. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 1,- C. 21- 25

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Особливості мікробного спектру сечостатевої системи жінок з рецидивуючим пієлонефритом / О.А. Романенко, Н.М. Степанова, А.В. Руденко та ін. / Романенко О.А. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 1,- C. 25- 31

  • Номер журналу 2

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Особливості імунітету хворих на цукровий діабет та хронічний пієлонефрит / Ю.С. Бусигіна , В.Є.Дріянська, Н.М. Степанова и др. / Бусигіна Ю.С. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 2,- C. 9- 15

   • ЦИНК - ZINC

    • Вивчення впливу рівня цинку крові хворих на хронічний пієлонефрит на активність запального процесу у нирках / І.С. Ліснянська / Ліснянська І.С. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 2,- C. 33- 36

   • ЦИСТИТ - CYSTITIS

    • Инфекции мочевой системы у беременных /Л.А. Лебедь / Лебедь Л.А. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 2,- C. 51-55

  • Номер журналу 3

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Медико- профілактична допомога хворим нефрологічного профілю 2009-2012 ,що робити далі ? / М.О. Колесник, Н.О. Сайдакова, Н.І. Козлюк та ін. / Колесник М.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 3,- C. 3-14

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Стан місцевого імунітету та мікробіоценоз сечостатевої системи хворих на хронічний пієлонефрит з рецидивуючим перебігом / О. Романенко, Н. Степанова, А. Руденко та ін. / Романенко О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 3,- C. 21- 28

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Особливості показників цитокінової ланки імунітету та їх прогностичне значення у хворих на хронічний глмерулонефрит /М.О. Колесник,В.Є. Дріянська, М.Б. Величко та ін. / Колесник М.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 3,- C. 28-35

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Виживання пацієнтів на гемодіалізі залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок / В.М. Савчук / Савчук В.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 3,- C. 36- 41

  • Номер журналу 4

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Особливості нефропротекторної дії сулодексиду у хворих на діабетичну нефропатію / І.І. Топчій, П.С. Семенових, В.Ю. Гальчінська та ін. / Топчій І.І. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 4,- C. 19- 23

   • МИКРОЭЛЕМЕНТЫ - MICROELEMENTS

    • Динаміка вмісту мікроелементів у цільній крові дітей із хронічною хворобою нирок V Д ст. / М.Г. Проданчук, О.О. акаров, Б.С. Шейман та ін. / Проданчук М.Г. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 4,- C. 33- 38

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Регенераційні можливості стовбурових клітин нирки / С.Б. Геращенко, Ю.Б. Чайковський, О.І. Дєльцова / Геращенко С.Б. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 4,- C. 39- 44

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Оценка функции почек в педиатрической практике / Ю.А. Морозов, Т.В. Марченко, И.И. Дементьева / Морозов Ю.А. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 4,- C. 45- 48

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • АКАДЕМИКУ М.М. Амосову - 100 років // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2013.-№ 4,- C. 59- 60

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • Нефрологічна патологія у школярів як складова ризику розвитку артеріальної гіпертензії / В.В. Безрук, Д.Ю. Нечитайло / Безрук В.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 5- 7

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Уровень секреторного иммуноглобулина в слюне больніх хронической болезнью почек на диализе / А.В. Климчук / Климчук А.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 14- 18

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Вплив імунокорекції на стан цитокінової ланки 1 SLP1 у хворих на пієлонефрит / М.О. Колесник, В.Є. Дріянська, Г.М. Драннік та ін. / Колесник М.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 19- 28

    • Прогностичне значення взначення індексу оксидативного стресу у сироватці крові хворих на пієлонефрит / Л.В. Король , Л.Я. Мигаль, Н.М. Степанова та ін. / Король Л.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 29-32

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Суточный профиль артериального давления у больных хроническим гломерулонефритом с сохраненной функцией почек / О.В. Крайдашенко, М.А. Долинная / Крайдашенко О.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 33- 36

   • АНТИОКСИДАНТЫ - ANTIOXIDANTS

    • Застосування антиоксидантів для лікування хронічної дисфункції ниркового алотрансплантата / Р.О. Зограб яе / Зограб ян Р.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 37- 41

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Возрастные аспекты и особенности использования методов эфферентной теапии у детей с острым повреждением почек / Б.С. Шейман, О.В. Бабичева, Н.А. Волошина и др. / Шейман Б.С. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 42-47

   • ПОЧКА ПОЛИКИСТОЗНАЯ - BUD OF POLIKISTOZNAYA

    • Аутосомно-домінантний полікістоз нирок- світло в кінці тунелю ? / В.В. Дорецький, Ю.В. Дорецький / Дорецький В.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 49- 51

   • ДИАЛИЗ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ - DIALYSIS OF PERITONEAL'NYY

    • Перитонеальний діаліз : причини неадекватності методики / А.І. Могильник / Могильник А.І. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 52-57

  • Номер журналу 1

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Госпітальна летальність кардіохірургічних пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, які лікувались діалізною нирковою замісною терапеєю / К. Законь, М. Колесник, В. Дударенко та ін. / Законь К. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 1,- C. 8- 13

  • Номер журналу 2

   • ГЕМОДИАЛИЗ - ГЕМОДИАЛИЗ

    • Адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ДУ ( нститут нефрології НАМН України ) / Кулизький М.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 3-8

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Особливості мікробіоценозу у дітей з хронічним ркцидивуючим пієлонефритом / О.В. Лавренчук / Лавренчук О.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 9- 13

    • Спектр мікрофлори сечі хворих на хронічний рецидивуючий пієлонефрит ( десять років спостереження ) / А.В. Руденко, В.Т. Кругліков, Н.М. Степанова та ін. / Руденко А.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 39- 44

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Вплив епоетину альфа на рівні прозапальних та протизапальних цитокінів у пацієнтів , які лікуються гемодіалізом / І.О. Дудар, Ю.І. Гончар, В.М. САвчук та ін. / Дудар І.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 14- 18

    • Предиктори госпіталізації пацієнтів які лікуються гемодіалізом / І.О. Дудар, Ю.І. Гончар, В.М. Савчук та ін. / Дудар І.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 35-38

    • Дисліпідемії у хворих на хронічну хворобу нирок / О.М. ЛОбода, І.О. Дудар / Лобода О.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 50-61

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціонального стану єдиної нирки в дітей / В.. Кундін / Кундін В.Ю. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 19- 24

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Связь адсорбционно-реологических свойств мочи при гломерулонефрите у больных геморрагическим васкулитом с морфологическими изменениями почечных структур / О.В. Синяченко, Т.Б. Бевзенко, П.О. Синяченко и др. / Синяченко О .В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 25- 29

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Плазмид- индуцированная резистентность возбудителей инфекций мочевой системы / А.В. Бильченко, О.И. Чуб / Бильченко А.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 2,- C. 45- 49

  • Номер журналу 3

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Корекція резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 1-111 стадій / О.М. Лобода / Лобода О.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 3-7

    • Антиоксидантні ефекти нуклеїнату натрію у хворих на хронічну хворобу нирок 1-11 стадій : неускладнений пієлонефрит / Н.М. Степанова, Л.В. Король, Л.Я. Мигаль та ін. / Степанова Н.М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 8- 12

    • Корекція анемії сахаратом заліза у пацієнтів з ХХН V Д стадії, які лікуються гемодіалізом / І.О. Дудар, І.М. Шіфріс , Ю.І. Гончар та ін. / Дудар І.О. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 13-21

    • Вплив кандесартану на показники добового артеріального тиску у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на програмному гемодіалізі / В.А. ВІзір, О.Г. Овська ,А.С. Садомов / Візір В.А. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 27- 34

    • Асоціації антигенів груп крові систем АВО 1 резус із розвитко хронічної хвороби нирок : гломерулонефриту / В.Я. Камінський ,Л.Є. Ковальчук / Камінський В.Я. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 35-41

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Сучасні етіологічні та гендерні особливоті мікробного спектру сечі підлітків з інфекцією сечової системи / В.В. Безрук, Т.О. Безрук, О.В. Бліндер / Безрук В .В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 22- 26

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Гіпероксалурія та показники мукозального імунітету хворих на хронічну хворобу нирок 1-11 ст.: пієлонефрит / М. Колесник, Н. Сташевська, Н. Степанова та ін. / Колесник М. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 42- 47

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Біомаркери пошкодження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу / О.В. Крайдашенко, М.О. Долінна / Крайдашенко О.В. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 48- 50

   • ЦИСТИТ - CYSTITIS

    • Стан імунітету сечовивідних шляхів у хворих на гострий пієлонефрит та цистит / А. Руденко, О. Корніліна, М. Мітченко та ін. / Руденко А. // Укр. журн. нефрології та діалізу.- 2014.-№ 3,- C. 56-61