Примірники в наявності

Укр. радіологічний журн.

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 2

   • РАДИОИММУНОТЕРАПИЯ - РАДИОИММУНОТЕРАПИЯ

    • Паліативна радіотерапія / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 72-78

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Магнітнорезонансна томографія в діагностиці раку передміхурової залози / Мечев Д.С., Щербіна О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 78-84

   • ЛЕГКИХ АБСЦЕСС - LIGHTS ABSCESS

    • Можливості променевих методів дослідження у діагностиці абсцесів легень / Чурилін Р.Ю., Крамний І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 84-89

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Матеріальне і духовне в медицині / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 96-108

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Діагностика безпліддя за допомогою трансвагінальної ехографії / Абдуллаєв Р.Я., Грабар В.В., Деджо В.Д. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 141-146

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Клінічна характеристика і ефективність лікування хворих на плоскоклітинний рак шийки матки стадій 1А-11А, 111В / Міхановський О.А., Сухін В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 158-163

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Променева діагностика в онкології / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 192-201

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Основні симптоми патології нервової системи, які виникають під дією променевої та хемотерапії в онкологічних хворих / Дубенко Є.Г., Кулініч Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 212-217

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Молекулярно-генетичні аспекти виникнення новоутворів щитоподібної залози.Повідомлення 2 / Афанасьєва Н.І., Мужичук О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 2,- C. 217-224

  • Номер журналу 4

   • ЛЕГКИХ АБСЦЕСС - LIGHTS ABSCESS

    • Особливості рентгенологічної картини гострого абсцесу легень у дітей / Чурилін Р.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 375-380

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Ультразвукова семіотика раку печінки / Абдуллаев Р.Я., Горлеку Ф.Н. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 386-392

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Ультразвукова семіотика псоріатичного артриту / Абдуллаєв Р.Я., Олійник І.О., Спузяк М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 392-397

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Ультразвукова іригоскопія: (методичні аспекти) /Абдуллвєв Р.Я. та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 430-437

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Променева терапія непухлинних захворювань / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 437-443

   • ДИАГНОСТИКА КОМПЬЮТЕРНАЯ - DIAGNOSTICS IS COMPUTER

    • Діагностика і диференційна діагностика порожнистих і кулястих утворів легень за даними комп ютерної томографії / Чурилін Р.Ю., Крамний І.О., Стегній В.О. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 443-449

   • РАДИОИММУНОТЕРАПИЯ - РАДИОИММУНОТЕРАПИЯ

    • Радіотерапія, імунотерапія: підходи до комбінованого застосування /Громакова І.А. та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 449-455

   • ФОТОМЕТРИЯ - PHOTOMETRY

    • Перспективи застосування фотоматричних технологій для лікування місцевих променевих ушкоджень /Сімонова Л.І. та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2008.-№ 4,- C. 455-461

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Зміни кісток і суглобів при артопатичному псоріазі за даними рентгенологічного дослідження / Спузяк М.І.,Олійник І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 13-18

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Порівняння методів лікування раку за ступенем шкідливих ефектів / Тарасова О.М. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 35-43

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Клініко-радіологічні дані про дисплазію кульшових суглобів у дітей /Спузяк М.І. та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 90-97

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Характеристика сучасних інформаційно-аналітичних ресурсів доказової медицини / Артамонова Н.О., Павліченко Ю.В., Масіч О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 1,- C. 97- 102

  • Номер журналу 2

   • ПОЗВОНОЧНИК - SPINE

    • МРТ-картина верхньошийного відділу хребта у дітей молодшого та дошкільного віку в нормі / М.І.Спузяк, Ю.А.Коломийченко, О.П.Шармазанова та інш. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 131-139

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Зміни в легенях при бронхолегеневій дисплазії у дітей за даними комп ютерної томографії / Спузяк М.І., Шаповалова В.В., Вороньжев І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 146-151

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Рентгенологічні і комп ютерно-томографічні ознаки дисплазії сполучної тканиниу хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень / Суханова Л.А., Шармазанова О.П. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 152-156

   • РАДИАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ - RADIATION ONCOLOGY

    • Ікс-терапія в радіаційній онкології / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 2,- C. 192-195

  • Номер журналу 3

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Гепатопротектори в терапії супроводу онкологічних хворих / Почерняєва В.Ф., Чорнобай А.В., Лимар Л.О. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 3,- C. 325-329

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Перспективи хемопроменевої терапії в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень / Чорнобай А.В. // Укр. радіологічний журн..- 2009.-№ 3,- C. 358-361

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Етичний кодекс лікаря України // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 5-11

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Допплерографія судин головного мозку: методологічні аспекти і нормальна анатомія / Абдуллаєв Р.Я., Сисун Л.А. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 48-53

   • ЛЕГКИХ АБСЦЕСС - LIGHTS ABSCESS

    • Рентгенологічна характеристика захворювань, супутніх гострому абсцесу легень / Чурилін Р.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 97- 102

    • Рентгенологічна характеристика захворювань супутніх гострому абсцесу легень / Чурилін Р.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 97- 102

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнології в медицині та онкології / Артамонова Н.О., Масіч О.В., Павліченко Ю.В. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 102- 111

    • Нанотехнології в медицині та онкології / Артамонова Н.О., Масіч О.В.. Павліченко Ю.В. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 102- 111

   • ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ - ETHICS IS MEDICAL

    • Етичний кодекс лікаря України // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 5- 11

   • АНГИОГРАФИЯ - ANGIOGRAPHY

    • Допплерографія судин головного мозку: методологічні аспекти і нормальна анатомія / Абдуллаєв Р.Я., Сисун Л.А. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 48- 53

   • ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - NECK VERTEBRAE

    • Ультрасонографія верхнього шийного відділу хребта в дітей:методологічні аспекти і нормальна анатомія / Абдуллаєв Р.Я., Маріем Тахар // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 54-58

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Результати статистичного аналізу катамнестичних даних хворих на рак шийки матки /Сіманова Л.І. та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 1,- C. 65-70

  • Номер журналу 2

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • V з їзд Українського товариства радіаційних онкологів 21-23 червня 2010 року . чернігів Матеріали з їзду // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 2,- C. 139

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Радіологічна служба України (спеціальність -радіологія, променева терапія): Стан на 2009 рік / Семікоз Н.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 2,- C. 140-146

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Ультразвукова діагностика імпінджемент-синдрому плечового суглоба / Абдуллаєв Р.Я., Дудник Т.А. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 2,- C. 149-151

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Взаємозв язок між атеросклеротичним ураженням каротидних артерій і розвитком ішемічного інсульту / Абдуллаев Р.Я., Сисун Л.А. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 2,- C. 153- 155

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на нерезектабельний рак прямої кишки /Бондар Г.В. та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 2,- C. 160- 164

  • Номер журналу 3

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Досвід комплексного лікування диференційованого раку щитоподібної залози із застосуванням нових технологій /М.В. Брежнєв, І.В. Баранов, О.І. Солодянникова та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 276- 278

    • Радіонуклідна терапія хворих на високодиференційований рак щитоподібної залози з множинними метастазами в легені / Мечев Д.С., Крушинський М.В., Щербіна О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 311- 313

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Характеристика антитілоутворення при цукровому діабеті 1 типу в дітей та підлітків / Будрейко О.А., Череватова С.Х., Шляхова Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 278- 282

    • Досягнення радіонуклідної діагностики ускладнень цукрового діабету /В.М. Славнов, С.Ю. Савицький, В.В. Марков та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 323- 326

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Радіоімунологічне дослідження пухлинного маркера тимідинкінази при гострих мієлобластних лейкеміях /М.М. Ткаченко, О.В. Миронова, А.Г. Мазур та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 332-335

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Зміни показників апоптозу у сироватці крові при променевій терапії злоякісних новоутворів / Кубишкін В.А. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 367- 371

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Хірургічне лікування променевої виразки6 кроки до оптимізації методики / Кулініч Г.В., Ланько Л.Г.. Шутов С.В. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 3,- C. 379-382

  • Номер журналу 4

   • ТЕЛЕРЕНТГЕНОЛОГИЯ - ТЕЛЕРЕНТГЕНОЛОГИЯ

    • Діагностичні референтні (рекомендовані) рівні в рентгенодіагностиці /М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, О.А. Федько та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 396-400

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Стан дозиметричного забезпечення променевої терпії в медичних закладах України за результатами анкетування та ТЛД-аудиту МАГАТЕ/ВООЗ /М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, В.В. Корнєєва та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 409- 416

    • Які окрайки і як мають бути додані до об єму клінічної мішені при визначенні об єму планованої мішені / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 453- 459

    • Які окрайки і як мают бути додані до об єму клінічної мішені при визначенні об єму планованої мішені / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 453-459

   • КРИОХИРУРГИЯ - КРИОХИРУРГИЯ

    • Можливості застосування низьких температур в онкології / Щит Н.М., Міхановський О.А., Казмірук О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 467-473

   • ГРУДНОЙ КЛЕТКИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАССОВОЕ - THORAX ROENTGENOLOGIC RESEARCH IS MASS

    • Діагностичні референтні (рекомендовані) рівні в рентгенодіагностиці /М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, О.А. Федько та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 396-400

   • ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ - INFLUENCES OF IRRADIATION

    • Діагностичні медичні опромінювання.Рекомендації щодо опромінення іонізивною радіацією під час вагітності // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 401- 408

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Променева діагностика секвестрованих гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / в.І. Сіпітий , Г.А. Якимів, В.Ю. Свириденко та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 417- 420

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клініко-рентгенологічна харктеристика сучасного перебігу гострих пневмоній. Повідомлення 1. Нозокоміальна пневмонія / Крамний І.О., Вороньжев І.О.. Чурилін Р.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 463-466

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Можливості застосування низьких температур в онкології / Щит Н.М.. Міхановський О.А., Казмірук О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2010.-№ 4,- C. 467-473

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ BOSOM OF NEW FORMATION

    • Спосіб оцінки ефективності променевої терапії хворих на рак верхньощелепної пазухи/Л.Г.Розенфельд , М.М. Колотілов, Г.Т. Божко та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 14-19

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Ультразвукове дослідження як метод оцінки стану шкіри пацієнток при фотомодифікації зони опромінювання під час променевої терапії хворих на рак грудної залози /Л.І. Сімонова,А.М. Коробов, Я.Е. Вікман та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 20-24

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Ультразвукова діагностика повних розривів ротаторної манжетки плеча / Абдуллаєв Р.Я., Дудник Т.А. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 37-41

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Морфологічні показання до проведення радіойодотерапії тироїдної мікрокарциноми / Афанасьєва Н.І., МУжичук О.В., Радченко О.А. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 48- 53

   • ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ - CHROMOSOMAL ABERRATIONS

    • Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах людини при гамма-опроміненні in vitro в діапазоні високих доз / Мазник Н.О., Сипко Т.С., Вінніков В.А. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 59-68

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Доцільність хеморадіотерапії при лікуванні раку шийки матки /О.М. Сухіна, В.П. Старенький, А.В. Свинаренко та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 73- 78

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клініко-рентгенологічна характеристика сучасного перебігу гострих пневмоній Повідомлення 2. Позалікарняна пневмонія / Крамний І.О., Вороньжев І.О., Чурилін Р.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 1,- C. 79- 84

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Влияние суммарной дозы лучевой терапии на результаты лечения больных эпидермоидным раком легкого / Артемова Н.А, Минайло И.И. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 134-136

    • Можливості використання сфінгомієлінази для оцінки ефективності хемопроменевого лікування недрібноклітинного раку легені / Н.В.Білозор, Н.А. Мітряєва, В.П. Старенький та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 145-149

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Променево-індукований патоморфоз інфільтративної карциноми грудної залози при великофракційній гамма- терапії /М.М. Багрій, В.Р.Романчук, Я.О. Шулепа та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 136-139

   • ОБОДОЧНАЯ КИШКА - RIM BOWEL

    • Віддалені результати кооперативного дослідження з вивчення ефективності неоа ювантної хемопроменевої терапії в лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки /В.Х. Башеєв, Т.І. Терен, І.Ю. Костінський та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 139- 142

   • ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLET OF NEW FORMATION

    • Неоад ювантна хемопроменева терапія в комбінованому лікуванні раку стравоходу/ Г.В. Бондар, Ю.ВДуманський, А.В. Сидюк та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 153- 154

    • Досвід променевого лікування раку стравоходу з модифікацією 5 -фторурацилом Ю.К. Вівчаренко, В.Р.Романчук, А.Є. Крижанівська та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 156- 157

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Патоморфоз раку прямої кишки після променевої терапії та внутріартеріальної регіонарної хемотерапії 5- фторурацилом / Г.В.Бондар, Н.Г. Семикоз, О.В. Борота та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 154- 156

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Ефективність неоад ювантної променевої терапії з хемомодифікацією 5- фторурацилом при лікуванні місцево-поширеного раку грудної залози у хворих похилого віку /С.І. Голотюк, Ю.К. Вівчаренко, М.І. Гнидюк та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 164- 166

    • Вивчення можливостей золедронової кислоти як протипухлинного препарату /Д.С. Мечев, М.М. Фірсова, Н.І. Полякова та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 194-196

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Дистанційна променева терапія в лікуванні хворих на рак передміхурової залози / В.М. Григоренко, В.П. Івчук, О.В. Щербіна та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 167- 169

    • Сучасні методи променевого лікування раку передміхурової залози /Н.Г. Семикоз, О.Г. Кудряшов, С.П. Волошин та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 211- 214

   • МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ - URINARY BLADDER OF NEW FORMATION

    • Паліативне лікування раку сечового міхура /Ю.В. Думанський, А.Є. Чумаков, С.Є. Морозова та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 172- 173

   • АНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ANAL GLANDS OF NEW FORMATION

    • Удосконалення хемопроменевого лікування плоскоклітинного раку анального каналу / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 175- 178

   • ВЛАГАЛИЩА НОВООБРАЗОВАНИЯ - VAGINAS OF NEW FORMATION

    • Застосування хемопроменевої терапії при первинному раці піхви /В.С. Іванкова, І.П. Отрощенко, Т.В. Хруленко та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 178- 180

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Консервативне лікування місцево-поширеного раку шийки матки з використанням цитостатиків та інтерферонів на фоні поєднаної променевої терапії /В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, О.М. Іванкова та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 183- 185

    • Патоморфологічні особливості недиференційованого раку шийки матки до і після першого етапу поєднаної променевої терапії /Н.Г. Семикоз, М.Л. Тарасенко, Н.Г. Куква та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 217- 219

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Досвід лікування місцево-поширеного раку слизової порожнини рота / Конанихін В.І., Курочкін А.В., Колпаков О.Є. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 186- 186

   • КАРЦИНОМА НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНАЯ ЛЕГКОГО - КАРЦИНОМА OF NEMELKOKLETOCHNAYA OF LUNG

    • Променева терапія в комбінованому лікуванні недрібноклітинного раку легенів /О.Ю. Попович, Н.Г. Семикоз, А.І. Ладур та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 198- 201

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Супровідна терапія мелатоніном при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки /Н.Е. Прохач, П.П. Сорочан, І.А. Громакова та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 201- 203

   • ЯИЧКА БОЛЕЗНИ - TESTICLE OF ILLNESS

    • Результати променевої терапії або спостереження у хворих на семіному яєчка 1 стадії / А.В. Сакало, О.В. Щербина, Т.М. Говоруха та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 205- 2-7

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Роль променевої терапії в комбінованому лікуванні нирково-клітинного раку /Н.Г. Семикоз, О.Г. Кудряшов, В.В. Пономарьов та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 213- 214

   • ГЛИОБЛАСТОМА - GLIOBLASTOMA

    • Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием темозоламида у больных глиобластомами /В.В. Синайко И.И. Минайло, Э.А. Жаврид и др. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 222- 223

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Аналіз ранніх і пізніх променевих ушкоджень при проведенні комбінованого лікування у хворих на рак гортані /М.І. Хворостенко, С.М. Тимчук, О.В. Ковтуненко та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 2,- C. 231- 234

  • Номер журналу 4

   • ЛЕГКИХ АБСЦЕСС - LIGHTS ABSCESS

    • Променева діагностика ускладненого перебігу гострих абсцесів легень / Чурилін Р.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 389-394

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Особливості динамічного ехокардіографічного спостереження за немовлятами з коарктацією аорти /О.Я. Царук, Н.М. Руденко, В.М. Рижик та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 395-400

   • ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

    • Як оцінювати ультразвукову динаміку геомерії серця? / Лозинський С.Е. // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 401-406

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Друзі злоякісні пухлини Частина 1. Епідеміологія // Укр. радіологічний журн..- 2011.-№ 4,- C. 433- 441

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ЛАЗЕРЫ - LASERS

    • Фізичні основи і майбутнє променевої терапії / Вінніков В.А., Пилипенко І.М., Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 5-24

   • АДЕНОКАРЦИНОМА - АДЕНОКАРЦИНОМА

    • Ультраструктура аденокарциноми ендометр1я після кріопроменевої терапії у сумарних дозах 10, 20 та 30 гр./О.П. Лукашова, О.А. Міхановський, О.В. Слободянюк та ін. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 25-31

   • ОБЛУЧЕНИЕ ЧАСТИ ТЕЛА - IRRADIATION OF PART OF BODY

    • Стохастичні ефекти опромінення / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 1,- C. 44- 50

  • Номер журналу 3

   • АНГИОГРАФИЯ - ANGIOGRAPHY

    • Порівняння можливостей 4 і 128 -зрізової комп ютерної томографії у проведенні КТ- ангіографії судин головного мозку хворим із артеріальною гіпертензією / Н.М. Романко, П.Ф. Дудій, І.П. Вакалюк / Романко Н.М. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 245-248

   • ЛИПОПРОТЕИНЫ - LIPOPROTEINY

    • Печінково-специфічний ліпопротеїн як можливий маркер ураження імунної толерантності під впливом низьких доз іонізивних випромінень / О.Ф. Сенюк, В.А. Ковальов, .В. Семенюченко та ін. / Сенюк О.Ф. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 249- 255

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • Науково-прктична конференція (Сучасні досягнення в ядерній медицині !) 24-25.2012 р., Вінниця // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 295-341

    • Науково-практична конференція (Сучасні підходи до диспансеризації працюючих із джерелами іонізивного випромінення ) 18-19 жовтня 2012 р., Харків // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 3,- C. 343 361

  • Номер журналу 4

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Можливості комп ютерної томографії в діагностиці гнійно-детруктивних захворювань легень / Р.Ю. Чурилін / Чурилін Р.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 391-397

   • ВУЛЬВЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ВУЛЬВЫ OF NEW FORMATION

    • Віддалені результати лікування хворих на рак вульви / В.С. Сухін / Сухін В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 405-410

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Матеріали науково-практичної конференції (Сучасні підходи до диспансеризації працюючих із джерелами іонізивного випромінення) Клініко-діагностині аспекти патології щитоподібної залози у диспансерних пацієнтів / Г.В. Гришка / Грушка В.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 418-420

    • Підсумки науково-практичної конференції з міжнародною участю (Роль дистанційної та контактної променевої терапії в лікуванні онкологічних захворювань ) м. Рівне ,8-9 листопада 2012 р. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 477- 478

    • V1 з їзд Українського товариства радіаційних онкологів з міжнародною участю (25-27 червня 2013 р., м. Рівне ) // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 479-480

   • РАДИАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ - RADIATION ONCOLOGY

    • Оцінка професійного радіаційного ризику виникнення онкологічної патології в осіб, що працюють у сфері дії іонізивного випромінення / О.В. Зінвалюк, Л.Л. Стадник / Зінвалюк О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 421- 423

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Порожнинна форма периферичного раку легенів / О.М. Шкондін, І.П. Стрєкозова, А.В. Дайнеко / Шкондін О.М. // Укр. радіологічний журн..- 2012.-№ 4,- C. 450- 452

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • СОННОЙ АРТЕРИИ СТЕНОЗ - TO CAROTID STENOSIS

    • Оцінка ефективності оператиних утрачень при стенотичних ураженнях сонних артерій за допомогою методу ультразвукового дуплексного сканування / С.Г. Мазур, М.Р. Костюк , І.М. Дикань / Мазур С.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 1,- C. 28- 35

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Вплив супровідної імунокоригувальної терапії на якість життя хворих на рак грудної залози при проведенні післяопераційного променевого лікування /Н.Е. Прохач / Прохач Н.Е. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 1,- C. 36- 40

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 120-ліття Г.О.Хармандар яна / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 1,- C. 92-93

  • Номер журналу 2

    • V1 З ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РАДІАЦІЙНИХ ОНКОЛОГІВ з міжнародною участю 25-27 червня 2013 р., РІвне // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 2,- C. 151

  • Номер журналу 3

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Індивідуальний аналіз пухлинного маркера СА -125 у проесі проведення неод ювантної хемотерапії хворим на поширенний рак яєчників / О.М. Сухіна, О.В. Слободянюк, В.С. Сухін та ін. / Сухіна О.М. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 289-294

   • ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS X-RAY PHOTOGRAPHY COMPUTER

    • Порівняльна оцінка інформативності ультразвукової діагностики та комп ютерної томографії в оцінці морфофункціонального стану печінки при комплексному лікуванні раку грудної залози / Я.Е. Вікман, Ю.Я. Федуленкова / Вікман Я.Е. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 301- 305

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Добові зміни продукції мелатоніну та кортизолу у хворих на рак тіла матки на етапах комбінованого лікування / П.П. Сорочан, І.А. Громакова, Н.Е. Прохач та ін. / Сорочан П.П. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 306-310

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Науково- практична конференція з міжнародною участю (Сучасні досягнення ядерної медицини) 9-10 вересня 2013 року. Івано-Франківськ Матеріали конференції. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 311

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Результати лікування віддалених метастазів у легені в пацієнтів з папілярною карциномою щитоподібної залози / С.В. Гулеватий, Т.К. Совенко, Л.Г. Воскобойнік та ін. / Гулеватий С.В. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 312

    • Цитологічні досягнення у прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози в допомогу радіологам / Г.В. Зелінська, В.В. Марков, Г.М. Кулініченко та ін. / Зелінська Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 313- 315

    • Функціональний стан гіпофізарно-статевої системи у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози / Є.В. Лучицький, Г.А. Зубкова, В.Є. Лучицький та ін. / Лучицький Є.В. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 325- 327

    • Застосування ПЕТ- КТ дослідження у хворих на рак щитоподібної залози / М.М. Фірсова, О.Г. Олійніченко, Н.І. Полякова та ін. / Фірсова М.М. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 364-367

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Позитронно-емісійна томографія в діагностиці злоякісних лімфом / Я.В. Кметюк, О.І. Москалець, А.В. Ашихмін та ін. / Кметюк Я.В. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 315-316

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Пубертатний диспітуїтаризм як чинник ризику розвитку порушень жирового та вуглеводного обмінів у дітей, народжених від батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Копилова, О.І. Москалець / Копилова О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 317-318

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Алгоритм застосування остеосцинтиграфії при ревізійному ендопротезуванні кульшових суглобів / П.О. Король, .М. Косяков, В.К. Бондар та ін. / Король П.О. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 319- 320

   • МЕЛАНОМА - MELANOMA

    • Метод радіонуклідної детекції сторожових лимфатичних вузлів при меланомі шкіри / М.М. Кукушкіна, Г.Г. Сукач, О.І. Солодянникова та ін. / Кукушкіна М.М. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 320- 322

   • ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ БОЛЕЗНИ - ПАРАЩИТОВИДНЫХ GLANDS OF ILLNESS

    • Радіонуклідне дослідження паращитоподібних залоз . Огляд літератури / Церковняк В.І. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 367-369

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Ювілей Олена Костянтинівна Кононенко // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 376

    • Ювілей Лариса Олександрівна Гайсенюк // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 3,- C. 377

  • Номер журналу 4

   • ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ - WOMANISH ILLNESSES

    • Ообливості гемодинаміки в медіальній гілці грудної артерії залежно від рівня статевих гормонів у жінок з мастопатією при аденоміозі й міомі матки / Р.Я. Абдуллаєв, Ю.Д. Гульченко, А.Х. Сибіханкулов / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 4,- C. 400- 404

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Досвід хемопроменевого лікування раку гортані 1-11 стадій / М.В. Соколовська, Т.М. Говоруха, Н.А. Єфремова та ін. / Соколовська М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 4,- C. 405- 408

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Синергізм дії іонізивної радіації та протипухлинних препаратів на вміст цераміду в пухлині Герена / Т.В. Сегеда / Сегеда Т.В. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 4,- C. 409- 413

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Клініко-морфологічна характеристика полінеоплазій, поєднаних із раком грудної залози / Т.П. Якимова, Л.Я. Васильєв / Якимова Т.П. // Укр. радіологічний журн..- 2013.-№ 4,- C. 420- 426

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - A BABY is PREMATURELY BORN, ILLNESSES

    • Променева діагностика запальних змін органів грудної клітки у недоношених новонароджених з малою масою тіла / І.О. Крамний, І.О. Вороньжев, О.П. Сорочан та ін. / Крамний І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 5-10

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Порівняльна характеристика рентгенологічних даних при вроженому вивиху стегна у дітей у до- та післярепозиційному періодах / Н.С. Лисенко, О.П. Шармазанова, РО.І. Корольков та ін. / Лисенко Н.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 11- 17

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Результати математичної обробки даних катамнезу про другі первинні пухлини / Л.Я. Васильєв, Є.Б. Радзішевська , Я.Е. Вікман та ін. / Васильєв Л.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 18- 26

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Місцеві променеві ушкодження / М.І. Пилипенко / Пилипенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 34- 45

   • КОЖИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SKINS OF NEW FORMATION

    • Базально-клітинний рак шкіри :сучасні проблеми / Т.П. Якимова, Д.Ю. Якимов, О.В. Чеченко / Якимова Т.П. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 46- 55

   • СПИД - AIDS

    • Клініко- променева диференціальна діагностика пневмоцистозу легень у ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД / І.О. Крамний / Крамний І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 60-63

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Оцінка довгосторокового прогнозу при диференційованому раці щитоподібної залози / Г.І. Ткаченко, Н.І. Луховицька, Ю.Г. Ткаченко та ін. / Ткаченко Г.І. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 64- 70

    • Особливості діагностики рецидивного диференційного троїдного раку / Г.І. Ткаченко, Н.І. Луховицька, Ю.Г. Ткаченко та ін. / Ткаченко Г.І. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 71- 75

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Променева терпія пухлин головного мозку : стан нейрокогнітивних функцій / І.М. Пилипенко / Пилипенко І.М. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 1,- C. 76-78

  • Номер журналу 2

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Роль і місце променевої терапії в лікуванні раку грудної залози ранніх стадій під час наявності ендопротезу / М.В. Соколовська / Соколовська М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 7- 10

    • Вивчення ефективності хіміопроменевої терапії хворих на рак грудної залози під час застосування радіомодифікаторів / В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, Л.М. Барановська та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 111- 113

    • Влияние неоадъювантной лучевой терапии крупным фракционированием на отдаленные результаты комплексного лечения рака грудной железы / Е.И. Аболмасов, Н.М. Серегина, В.И. Котилевская и др. / Аболмасов Е.И. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 131- 133

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Клініко-променева діагностика імпінджмент синдрому плечового суглоба / Ю.П. Литвин, В.В. Логвиненко / Литвин Ю.П. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 16- 21

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Методи оцінки ефективності хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак шийки матки / В.С. ванкова, Т.М. Нестеренко, Н.М. Храновська та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 22- 26

    • Персоналізований підхід до планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцевопоширений рак шийки матки /Н.В. Тюєва, О.В. Лук янчук, В.Т. Стоян та ін. / Тюєва Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 63- 65

    • Застосування конформної променевої терапії під час місцевопоширених форм раку шийки матки / В.С. Іванкова, Е.А. Дьоміна, Л.М. Барановська та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 80-83

    • Результати застосування високоенергетичної гамма-терапевтичної апаратури під час хіміопроменевої терапії хворих на рак шийки матки / В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, Т.В. Хруленко та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 125- 127

   • СПИД - AIDS

    • Можливості променевих методів дослідження в дифренційній діагностиці уражень легень під час опортуністичних інфекцій у хворих на СНІД / І.О. Крамний, С.В. Лімарєв, І.О. Вороньжев / Крамний І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 38- 43

   • ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ - DIAGNOSTIC IMAGE

    • До питання особливостей рентгенологічного перебігу коралоподібних конкрементів у дітей та підлітків / І.О. Крамний, С.В. Лімарєв, І.О. Вороньжев / Крамний І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 44- 47

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Дозимитрическое сопровождение высокотехнологичной лучевой терапии . Инструкция по применению / И.Г. Тарутин, Е.В. Титович, Г.В. Гацкевич / Тарутин И.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 51- 53

    • Можливості рентгеноскопії для оцінки амплітуди руху пухлини в дихальному акті під час планування радіртерапії / Л.Л. Васильєв / Васильєв Л.Л. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 59-60

    • Роль МАГАТЕ та ВООЗ у становленні системи забезпечення й контролю якості променевої терапії в Україні / Л.Л. Стадник, О.Ю. Шальопа, О.В. Зінвалюк / Стадник Л.Л. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 69- 71

    • Можливості конформної радіотерапії у поєднанні з темодалом під час повторного опромінення з приводу метастатичного ураження головного мозку / В.П. Старенький, О.М. Сухіна, А.В. Свинаренко та ін. / Старенький В.П. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 102- 104

   • БРАХИТЕРАПИЯ - BRAKHITERAPIYA

    • Методологія планування лікування пухлин шкіри з використанням контактних аплікаторів у брахітерапії / Н.Г. Семикоз, Р.Є. Горовенко, І.О. Камінський, та ін. / Семикоз Н.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 57- 58

   • ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LARYNGES OF NEW FORMATION

    • Можливості спірального комп ютерного томографа в діагностиці та плануванні лікування хворих на поширений рак гортані та гортаногглотки / Т.О. Жукова, А.В. Чорнобай / Жукова Т.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 61- 62

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF ILLNESS

    • Оценка смещения планируемых объемов облучения при лучевой терапии опухолей предстательной железы / А.В. Трофимов / Трофимов А.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 66- 68

   • МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - SUCKLING GLAND

    • Роль цветовой эластографии в дифференциальной диагностике очаговых изменений в грудных железах / Р.Я. Абдуллаев, .В. Крыжановская / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 72- 73

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Эхографическая характеристика структурных и функциональных изменений при раке выходного отдела желудка / Р.Я. Абдуллаев, С.А. Пономаренко, Д.Ю. Гульченко и др. / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 74- 76

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Значение цветового картирования жесткости ткани в диагностике рака предстательной железы / Р.Я. Абдуллаев, А.И. Мухомор / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 74- 76

   • ВЛАГАЛИЩА БОЛЕЗНИ - VAGINAS OF ILLNESS

    • Оптимізація брахітерапії пухлин піхви шляхом застосування багатоканального вагінального аплікатора / Н.Г. Семикоз, О.О. Грабовський, Т.В. Карпушина та іню. / Семикоз Н.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 84-85

   • НОВООБРАЗОВАНИЙ МЕТАСТАЗЫ - NEW FORMATIONS METASTASES

    • Лікування метастазів раку грудної залози в скелет із використанням самарію -153 оксабіфору / Д.С. Мечев, Н.І. Полякова,, О.І. Авраменко та ін. / Мечев Д.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 86- 88

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Лікування на лінійному прискорювачі раку прямої кишки 11-111 стадій / В.П. Івчук, Н.А. Єфремова, Л.М. Линюшкіна та ін. / Івчук В.П. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 93- 94

    • Можливості трансректального ультразвукового дослідження в оцінці ефективності неоадювантного хіміопроменевого лікування хворих на поширений рак прямої кишки/ Л.М. Васько, А.В. Чорнобай / Васько Л.М. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 116- 117

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RESPIRATORY TRACTS OF NEW FORMATION

    • Променеве лікування хворих на місцевопоширені форми злоякісних новоутворів верхніх дихальних шляхів / В.С. Іванкова, Т.В. Скоморохова, О.Ю. Столярова та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 95- 97

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Хімопроменеве лікування недрібноклітинного раку легені, спрмоване на індукацію апоптозу / Н.В. Білозор, В.П. Старенкький, Н.А. Мітряєва та ін. / Білозор Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 98 -101

   • ГАСТРОСТОМИЯ - GASTROSTOMIYA

    • Опыт ведения пациентов с профилактической гастростомой при химиолучевой терапии злокачественных опухолей головы и шеи в клинике ЛИСОД / В.И. Лысак, В.С. Корпяк, Н.В. ГОрдеева / Лысак В.И. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 105- 108

   • МЕЛАНОМА - MELANOMA

    • Випадок ефективного використання методу Г.С. Календо під час лікування метастазів меланоми шкіри / Т.Л. Бердова В.В. Гончар, О.І. Глущенко / Бердова Т.Л. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 109- 110

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Віддалені результати комбінованого лікування хворих на рак тіла матки з радіомодифікацією 5-Fu передопераційного курсу променевої терапії / О.А. Міхановський, О.В. Слободянюк Н.М. Щит / Міхановський О.А. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 118-121

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Аналіз результатів застосування рекомбінантного людського тиреотропіну альфа для екзогенного стимулювання ТТГ у хворих на диференційований тиреоїдний рак за даними літератури та власного досвіду / Н.І. Луховицька, Г.І. Ткаченко, Ю.Г. Ткаченко та ін. / Луховицька Н.І. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 122-124

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Кількісна оцінка променевих ушкоджень легень / М.І. Хворостенко, І.М. Кіхтенко, Ю.М. Хворостенко та ін. / Хворостенко М.І. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 134- 136

   • ПЛОДА БОЛЕЗНИ - FRUIT OF ILLNESS

    • Ультазвуковой скрининг врожденной патологии плода индуцированной беременности в 1 триместре / В.В. Грабарь / Грабарь В.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 145- 148

   • АНОМАЛИИ, ВЫЗВАННЫЕ ОБЛУЧЕНИЕМ - ANOMALIES, CAUSED IRRADIATION

    • Вивчення в експерименті потенційних радіопротекторів -S-(азагетерил) заміщених цистеаміну / Н.Є. Узленкова, О.А. Бражко, М.М. Корнет та ін. / Узленкова Н.Є. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2,- C. 149- 154

  • Номер журналу 3

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Шляхи модернізації дистпанційної променевої терапії в Україні / М.В. Красносельський .П. Старенький, О.М. Сухіна та ін. / Красносельський М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 8- 14

    • Шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні / М.В. Красносельський, В.П. Старенький, О.М. Сухіна та ін. / Красносельський М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 8- 14

   • ПНЕВМОТОРАКС - ПНЕВМОТОРАКС

    • Рентгенограметрична характеристика тяжкості перебігу пневмотораксу у дітей з екстремально малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, О.П. Сорочан та ін. / Вороньжев І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 15- 20

    • Рентгенограметрична характеристика тяжкості перебігу пневмотораксу у дітей з екстремально малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень / І.О. Вороньжев, І.О. Крамний, О.П. Сорочан та ін. / Вороньжев І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 15- 20

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Кардіальні ризики у хворих на рак легень у динаміці проведення променевого лікування на лінійному прискорювачі / Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, А.С. Савченко / Гайсенюк Л.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 21- 26

    • -Кардіальні ризики у хворих на рак легень у динаміці проведення променевого лікування на лінійному прискорювачі / Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, А.С. Савченко / Гайсенюк Л.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 21- 26

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Кобіноване лікування хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки 11-111 стадій із застосуванням неоад ювантної дрібнофракційної променевої терапії / І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, В.С. Іванкова та ін. / Щепотін І.Б. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 27- 33

    • Комбіноване лікування хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки 11-111 стадій із застосуванням неоад ювантної дрібнофракційної променевої терапії / І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, В.С. Іванкова та ін. / Щепотін І.Б. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 27- 33

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Можливості транскраніальної допплерографії для оцінки цереброваскулярного резерву судин головного мозку ( огляд літератури та власні дані ) / Л.А. Сисун / Сисун Л.А. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 34- 37

    • Можливості транскраніальної допплерографії для оцінки цереброваскулярного резерву судин головного мозку (огляд літератури та власні дані ) / Л.А. Сисун / Сисун Л.А. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 34- 37

   • ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ - LIMFOPROLIFERATIVNYE OF VIOLATION

    • Серцево-судинні ускладнення при опромінюванні середостіння з приводу лімфопроліферативного захворювання : клінічний випадок / Г.В. Кулініч, В.П. Старенький, С.В. Артюх та ін. / Кулініч Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 38-42

    • Серцево-судинні ускладнення при опромінюванні середостіння з приводу лімфопроліферативного захворювання : клінічний випадок / Г.В. Кулініч, В.П. Старенький, С.В. Артюх та ін. / Кулініч Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 38-42

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Вопросы преподавания специальности (Ультразвуковая диагностика ) для врачей / Р.Я. Абдуллаев, Л.А. Сысун, С.А. Пономаренк и др. / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 43-47

    • Вопросы преподавания специальности (Ультразвуковая диагностика ) для врачей / Р.Я. Абдуллаев, Л.А. Сысун, С.А. Пономаренко и др. / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 43- 47

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Наукометричний аналіз засобів наукової комунікації з проблем медичних наслідків Чорнобильської аварії / Артамонова Н.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 48- 53

    • Визначення патогенетичного зв язку між порушеннями жирового і вуглеводного обмінів та незлоякісною патологією щитоподібної залози у дітей, народжених від батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Копилова, О.А. Степаненко, Т.О. Белінгіо / Копилова О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 78-80

    • Наукометричний аналіз засобів наукової комунікації з проблем медичних наслідків Чорнобильської аварії / Н.О. Артамонова, А.Є. Горбань, Г.В. Кулініч та ін. / Артамонова Н.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 48- 53

    • Визначення патогенетичного зв язку між порушеннями жирового і вуглеводного обмінів та незлоякісною патологією щитоподібної залози у дітей, народжених від батьків, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Копилова, О.А. Степаненко, Т.О. Белінгіо / Копилова О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 78- 80

   • ГЕМАНГИОМА - ГЕМАНГИОМА

    • Лучевая диагностика гемангиомы позвонка /О.Ю. Гарматина / Гарматина О.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 60-62

    • Лучевая диагностика геменгиомы позвонка / О.Ю. Гарматина / Гарматина О.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 60- 62

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Особливості цитоморфологічного та імуноцитохімічного профілю радіойодорезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози / Г.В. Зелінська, Г.М. Кулініченко, Г.Я. Устименко / Зелінська Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 63- 65

    • Особливості цитоморфологічного та імуноцитохімічного профілю радіойодерезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози / Г.В. Зелінська, Г.М. Кулініченко, Г.Я. Утименко / Зелінська Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 63- 65

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Діагностичне значення остеосцинтиграфії при ендопротезуванні колінних суглобів / П.О. Король, О.М. Косяков, Н.М. Пономаренко та ін. / Король В.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 81- 82

    • Діагностичне значення остеосцинтиграфії при ендопротезуванні колінних суглобів /Король П.О., О.М. Косяков, Н.М. Пономаренко и др. / Король П.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 81- 83

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Сцинтиграфічна оцінка кількості функціонуючої паренхіми при пухлинних ураженнях нирок / В.Ю. Кундін, І.В. Новерко / Кундін В.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 89- 91

    • Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціонального стану нирок при гіпоплазії нирок у дітей / В.Ю. Кундін / Кундін В.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 83- 88

   • РАДИОМЕТРИЯ - RADIOMETRY

    • Радіофосфорна діагностика поверхнево розташованих пухлин / Д.С. Мечев, О.В. Щербіна, Д.В. Чуріков та ін. / Мечев Д.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 96- 97

    • Радіофосфорна діагностика поверхнево розташованих пухлин /Д.С. Мечев, О.В. Щербіна, Д.В. Чуріков та ін. / Мечев Д.С. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 96-97

   • ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ РЕФЛЮКС - PUZYRNO-MOCHETOCHNIKOVYY REFLYUKS

    • Застосування динамічної реносцинтиграфії для діагностики функціонального стану нирок у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом після оперативного лікування / Г.О. Романенко / Романенко Г.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 102- 104

    • Застосування динамічної реносцинтиграфії для діагностики функціонального стану нирок у дітей з міхурово-сечовідним рефлюксом після оперативного лікування / Г.О. Романенко / Романенко Г.О. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 102- 105

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Диференціальні сцинтиграфічні ознаки літичних та бластичних метастатичних осередків у хворих на рак грудної та передміхурової залоз за даними 3-фазової остеосцинтиграфії / М.В. Сатир, О.І. Солодянникова, В.Ю. Кундін та ін. / Сатир М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 105- 108

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит / М.М. Ткаченко, А.В. Макаренко, Г.О. Романенко та ін. / Ткаченко М.М. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 117- 119

    • Функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрт / М.М. Ткаченко, А.В. Макаренко, Г.О. Романенко та ін. / Ткаченко М.М. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 117- 119

   • ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПАРАЩИТОВИДНЫХ GLANDS OF NEW FORMATION

    • Можливості сцинтиграфії у діагностиці пухлинної патології паращитоподібних залоз. РЕзультати власних досліджень / В.І. Церковняк, С.С. Макєєв, А.Є. Коваленко та ін. / Церковняк В.І. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 120- 123

   • ПАКЛИТАКСЕЛ - PAKLITAKSEL

    • Протекторний ефект паклітакселу щодо гамма-випромінювання в клітинах анапластичної карциноми щитоподібної залози / В.В. Пушкарьов, О.І. Ковзун, В.М. Пушкарьов та ін. / Пушкарьов В.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 124- 125

    • Протекторний ефект паклітакселу щодо гамма- випромінювання в клітинах анапластичної карциноми щитоподібної залози / В.В. Пушкарьов, О.І. Ковзун, В.М. Пушкарьов та ін. / Пушкарьов В.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 124-125

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Сцинтиграфічна оцінка кількості функціонуючої паренхіми при пухлинних ураженнях нирок / В.Ю. Кундін, І.В. Новерко / Кундін В.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 89-91

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Диференціальні сцинтиграфічні ознаки літичних та бластичних метастатичних осередків у хворих на рак грудної та передміхурової залоз за даними 3-фазової остеосцинтиграфії / М.В. Сатир / Сатир М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 105-108

   • ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ БОЛЕЗНИ - ПАРАЩИТОВИДНЫХ GLANDS OF ILLNESS

    • Можливості сцинтиграфії у діагностиці пухлинної патології паращитоподібних залоз. Результати власних досліджень / В.І. Церковняк, С.С. Макеєв, А.Є. Коваленко та ін. / Церковняк В.І. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 3,- C. 120-123

  • Номер журналу 2014

   • ВУЛЬВЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ВУЛЬВЫ OF NEW FORMATION

    • Аналіз 5-річних результатів лікування хворих на рак вульви / О.А. Міхановський, О.В. Слободянюк / Міхановський О.А. // Укр. радіологічний журн..- 2014.-№ 2014,- C. 2

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ПНЕВМОНИЯ АСПИРАЦИОННАЯ - PNEUMONIA ASPIRACIONNAYA

    • Променева діагностика аспіраційного синдрому та його ускладнень у дітей раннього віку з перинатальними ураженнями центральної нервової системи / І.О. Вороньжев, / Вороньжев І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 11- 17

   • МИГРЕНЬ - MIGRAINE

    • Роль дуплексного сканирования магистральных артерий головы и магнитно-резонансной томографии в диагностике структурно-гемодинамических нарушений при мигрени / В.И. Калашников, Р.Я. Абдуллаев, А.Е. Костюковская / Калашников В.И. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 18- 22

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Наукометричний аналіз засобів наукових комунікацій в онкології / Н.О. Артамонова , А.Є. Горбань, Г.В. Кулініч та ін. / Артамонова Н.О. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 1,- C. 68- 72

  • Номер журналу 3

   • НОВОРОЖДЕННОГО МАССА ТЕЛА - NEW-BORN MASS OF BODY

    • Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості пневмомедіастинуму у недоношених дітей з малою масою тіла при використанні штучної вентиляції легень / І.О. Вороньжев / Вороньжев І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 20-25

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка / І.М. Васильєва, М.В. Красносельський, Ю.О. Вінник та ін. / Васильєва І.М. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 25-30

   • ГОЛОВА - HEAD

    • Использование термографического метода для контроля и прогнозирования уровня мукозита при лучевой терапии опухолей головы / шеи / Г.В. Шустакова, Ю.В. Фоменко, Э.Ю. Гордиенко и др. / Шустакова Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 30- 38

   • ИОД - IODINE

    • Рентгенофлуоресцентный анализ следов йода в моче / И.Ф. Михайлов, Е.А. Будрейко, А.А. Батурин и др. / Михайлов И.Ф. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 38-42

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Можливості комп ютерної томографії в діагностиці пневмоцистозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД / І.О. Крамний, С.В. Лімарєв, І.О. Вороньжев та ін. / Крамний І.О. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 47 -53

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Порівняльна характеристика остеосциитиграфії та комп ютерної томографії при ендопротезуванні кульшових суглобів / М.М. Ткаченко, П.О. Король / Ткаченко М.М. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 53- 55

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Роль радіоімунологічного аналізу у клінічній практиці / Т.А. Довгич, Д.С. Мечев, О.В. Щербіна та ін. / Довгич Т.А. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 55- 58

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Особливості функціонування гіпоталамо- гіпофізарно -тиреоїдної системи дітей, народжених від осіб, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Копилова, / Копилова О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 58-60

   • ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - BILIOUS WAYS OF ILLNESS

    • Радіонуклідна діагностика функціонального стану при хворобах жовчовивідних шляхів у дітей / Г.О. Романенко / Романенко Г.О. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 60-63

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Мультисрезовая компьютерная томография и магнитно- резонансная томография в оценке ремоделирования левого желудочка у больніх хронической ишемической болезнью сердца / Н.В. Момот, В.С. Танасичук, Н.В. Танасичук-Газиева / Момот Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 66-70

   • КРОВЬ - BLOOD

    • Радіоімунологічний аналіз у прогнозуванні перебігу злоякісних зхворювань системи крові / А.Г. Мазур / Мазур А.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 70- 75

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Захисна дія паклітакселу від гамма-опромінення у клітинах анапластичної карциноми щитоподібної залози / О.І. Ковзун, В.В. Пушкарьов, В.М. Пушкарьов / Ковзун О.І. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 75- 77

    • Цитоморфологічні та імуноцитохімічні особливості первинних папілярних карцином щитоподібної залози та їх метастазів ( ррадіойодорезистентних та радіойодочутливих) / Г.В. Зелінська, Г.М. Кулініченко, Г.Я. Устименко / Зелінська Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 83- 86

    • Стан гіпофізарно-статевої системи та морфофункціональні показники сперми у чоловіків, хворих на рак щитоподібної залози, в динаміці лікування / Є.В. Лучицький / Лучицький Є.В. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 86-90

    • Дифференциация метастазов в легкие при высокодифференцированном раке щитовидной железы / В.Д. Литвинчук, Н.Е. Таварткиладзе, В.Т. Стоян и др. / Литвинчук В.Д. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 99- 101

    • Вивчення факторів рецидивування тироїдного раку / О.М. Астап єва, Н.І. Луховицька, Л.Я. Васильєв та ін. / Астап єва О.М. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 117- 120

    • Клініко-економічний аналіз методів діагностики рецидивів диференційованого тироїдного раку / Н.І. Лохвицька, Н.В. Бездітко, Л.Я. Васильєв та ін. / Луховицька Н.І. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 120-124

   • ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - ПАРАЩИТОВИДНЫЕ GLANDS

    • Порівняння можливостей ультразвукового та сцинтиграфічного досліджень у діагностиці вогнищевої патології паращитоподібних залоз . Результати власних спостережень / С.С. Макеєв, В.І. Церковняк / Макеєва С.С. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 90- 92

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціональних порушень нирок при хронічному обструктивному пієлонефриті у дітей / В.Ю. Кундін / Кундін В.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 101-107

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Олександр Іванович Авраменко .- Професор каф. Радіології НМАПО ім. П.Л. Шупіна // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 130

    • Валер’ян Миколайович Рижик. - Професор, лікар-рентгенолог. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 131-132

    • Неоніла Олегівна Артамонова . – Доктор наук із соціальних комунікацій, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, керівник від. наукового аналізу і моніторингу інтелектуальної власності ДУ Інститут медичної радіології ім.. С.П. Григор’єва НАМН України. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 132-133

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Михайло Іванович Спузяк. До 75-річчя від дня народження. – Пам’яті доктора медичних наук, фахівця України з рентгенодіагностики. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 3,- C. 134-135

  • Номер журналу 4

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Роль спіральної комп ютерної томографії в діагностиці та плануванні лікування хворих на колоректальний рак з карциноматозом очеревини / А.П. Ревура, Т.Г. Фецич, Ю.П. Милян / Ревура А.П. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 5-11

   • СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ - CONNECTING FABRIC

    • Состояние NO синтазной окислительной системы и соединительной ткани у больных гастроканцерогенезом / И.М. Васильева, Н.В. Красносельский , Ю.А. Винник и др. / Васильева И.М. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 11-16

   • ШЕЙКА МАТКИ - NECK OF UTERUS

    • Эхографические показатели структурно-функционального состояния шейки матки здоровых женщин в зависимости от возраста и периода менструального цикла / Р.Я. Абдуллаев, А.Х. Сибиханкулов, О.В. Грищенко и др. / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 24-31

   • МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ - МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ DISKS

    • Методические аспекты ультразвукового исследования шейных межпозвонковых дисков и позвоночного канала у детей старшего школьного возраста / Р.Я. Абдуллаев, К.Н. Ибрагимова, Р.Р. Абдуллаев / Абдуллаев Р.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 24-31

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Клініко-діагностична апробація методу віртуальної біопсії кісткової тканини у хворих на лімфому Годжкіна / І.В. Жулкевич, Ю.В. Яворська / Жулкевич І.В. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 31-35

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Тромбоэмболия легочной артерии : значение современных радиологических методов исследования / Д.С. Мечев, Ю.В. Грабовский / Мечев Д.С. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 35-38

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Вплив спеціальних методів лікування злоякісних пухлин на появу других пухлин у майбутньому / Л.Я. Васильєв, Є.Б. Радзішевська, В.Г. Кнігавко / Васильєв Л.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 38-43

   • ПЛОД - FRUIT

    • Значение эхографических исследований после 22 недель гестации для диагностики фетальной патологии и прогнозирования перинатального результата при беременности низкого риска / И.Н. Сафонова / Сафонова И.Н. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 43-52

   • БОЛЬНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ - HOSPITALS ARE EQUIPMENT AND SUPPLY

    • Томотерапия- передовая технология дистанционной лучевой терапии / Д.С. Мечев, Н.В. Красносельский, М.Г. Сихарулидзе и др. / Мечев Д.С. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 52-59

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Дифференциальная клинико-рентгенологическая диагностика варусной эпиметафизарной деформации коленного сустава у детей / С.А. Хмызов, Е.П. Шармазанова, Н.С. Лысенко и др. / Хмызов С.А. // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 65-75

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Віктор Петрович Старенький. Ювілеї. – 50 років від дня народження, Рентгенолог, доктор медичних наук // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 107-108

    • Галина Юліанівна Коваль. Ювілеї. – Рентгенолог, доктор медичних наук // Укр. радіологічний журн..- 2015.-№ 4,- C. 108-109

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 1

   • ПЛОДА РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКА - FRUIT OF DEVELOPMENT DELAY

    • Антенатальный эхографический мониторинг и прогнозирование перинатальных результатов при раннем и позднем вариантах задержки роста плода / И.Н. Сафонова / Сафонова И.Н. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 1,- C. 27-34

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози / О.М. Білий, В.А. Вінніков, М.В. Красносельський та ін. / Білий О.М. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 1,- C. 34-44

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Радіаційно-індукований рак привушної залози у підлітка, хворого на рак щитоподібної залози / Ю.Г. Ткаченко / Ткаченко Ю.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 1,- C. 44-47

   • РАДИОХИРУРГИЯ - РАДИОХИРУРГИЯ

    • Порівняльний аналіз результатів радіохірургічного лікування з використанням метронідазолу при метастазах головного мозку різних назологій / А.Б. Грязов / Грязов А.Б. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 1,- C. 22-27

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Лукашова Ольга Петрівна. Ювілей, 70 років керівнику групи електронної мікроспорії ДУ Інституту медичної радіології ім. С.П. Нригор’єва НАМН України // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 1,- C. 67

  • Номер журналу 2

   • БОЛЬНИЦЫ, ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ - HOSPITALS, EQUIPPED FOR EXTRAORDINARY SITUATIONS

    • Соціальні та медико-організаційні питання захисту населення зони спостереження АЕС / В.А. Пилипко, О.О. Петриченко, Ю.Ю. Озерова та ін. / Прилипко В.А. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 19-27

   • РАДИАЦИИ КОНТРОЛЬ - RADIATIONS ARE CONTROL

    • Аналіз радіаційної обстановки в зоні техногенного впливу Бурштинської ТЕС / В.А. Левченко, І.П. Вакалюк, М.М. Карабанович та ін. / Левченко В.А. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 27-30

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на рак щитоподібної залози різного віку з легеневими метастазами у процесі радіойодотерапії / Н.М. Степура, Г.А. Замотаєва / Степура Н.М. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 41-45

    • Современные подходы к ранней диагностике рецидивов дифференцированного рака щитовидной железы / Ю.Г. Ткаченко / Ткаченко Ю.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 73-80

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Променева терапія в комплексному лікуванні злоякісних пухлин головного мозку у дітей / Д.С. Мечев, В.П. Івчук, М.В. Соколовська та ін. / Мечев Д.С. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 45-49

   • РАДИОХИРУРГИЯ - РАДИОХИРУРГИЯ

    • Олигометастазы и локальное облучение / Н.Ю. Спиженко, Т.И. Чеботарева, А.А. Шкиряк и др. / Спиженко Н.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 49-53

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RESPIRATORY TRACTS OF NEW FORMATION

    • Втілення сучасних технологій у практику променевої терапії хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів / В.С. Іванкова, Т.В. Скоморохова, О.Ю. Столярова та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 53-59

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Профілактичні заходи запобігання пізнім променевим ускладненням при консервативному хіміопроменевому лікуванні місцево-поширених форм раку шийки матки / В.С. Іванкова, Т.М. Нестеренко, Л.М. Барановська та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 59-64

   • ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЕЗНИ - NECKS OF UTERUS OF ILLNESS

    • Використання магнітно- резонансної томографії в дослідженні плаценти у жінок, які перенесли органозберігальне лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки / О.О. Єгоров / Єгоров О.О. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 64-67

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Современные аспекты предлучевой подготовки для проведения конформной радиотерапии больных раком легкого / Л.Л. Васильев, В.П. Старенький / Васильев Л.Л. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 80- 87

   • АНГИОГРАФИЯ - ANGIOGRAPHY

    • Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії / М.В. Красносельський, Г.В. Кулініч, А.Т. Сімеха та ін. / Красносельський М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 87-91

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Научная и практическая деятельность выдающегося ученого профессора В.И. Шантыря / Неонила Олеговна Артамонова, Николай Вилленович Красносельский / Артамонова, Н.О. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 2,- C. 93-96

  • Номер журналу 3

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Комбінований аналіз результатів динамічної гепатобілісцинтиграфії та сонографії печінки при жирових гепатозах / М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, А.В. Макаренко та ін. / Ткаченко М.М. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 3,- C. 5-9

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Состояние систолической и диастолической функции левого желудочка сердца у онкологических больных при разных реджимах химиотерапевтического лечения ( состояние проблемы и собственные результаты ) / О.И. Солодянникова, Л.А. Шевчук / Солодянникова О.И. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 3,- C. 9-15

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Субклональна структура популяції тироцитів радіойодорефрактерних та радіойодочутливих метастазів папілярного раку щитоподібної залози / Г.В. Залінська, Г.М. Кулініченко, Г.Я. Устименко та ін. / Зелінська Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 3,- C. 15-19

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Способ визуализации ядер мозжечка на снимках спирального компьютерного томографа при проведении стереотаксических операций / Д.Н. Шиян, В.Д. Марковский / Шиян Д.Н. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 3,- C. 19-24

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Порівняльний аналіз даних остеосцинтиграфії у хворих на деформівний остеоартроз та аваскулярний некроз голівки стегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів / П.О. Король, М.М. Ткаченко, В.К. Бондар / Король П.О. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 3,- C. 24-28

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Роль радіонуклідної терапії в онкології / Д.С. Мечев, О.В. Щербіна, А.Д. Мечев та ін. / Мечев Д.С. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 3,- C. 42 -48

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Крамний Іван Омелянович (1948-2016). Пам’яті Красносельский. – Дитячий рентгенолог // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 3,- C. 76-77

  • Номер журналу 4

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Выдающийся радиолог А.В. Важенин стал академиком // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 87-88

   • ГЛИОБЛАСТОМА - GLIOBLASTOMA

    • Послеоперационная химиолучевая терапия с использованием различных суммарных доз лучевого лечения и темозоломида у пациентов с глиобластомой / В.В. Синайко, П.Д. Демешко, Н.А. Артемова / Синайков В.В. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 9-14

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Клинико- лабораторные показатели в патогенезе формирования стоматологической патологии у лиц чернобыльского контингента / В.Ф. Куцевляк, С.Н. Волков, И.Е. Велигоря и др. / Куцевляк В.Ф. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 14-24

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Клінічне значення VEGF у сироватці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози / О.М. Білий, М.В. Красносельський, Н.А. Мітряєва та ін. / Білий О.М. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 24-29

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Зміни варіабельності серцевого ритму у хворих на рак тіла матки після проведення хірургічного лікування / П.П. Сорочан, О.А. Міхановський, І.А. Громакова та ін. / Сорочан П.П. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 29-35

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Вплив конформної променевої терапії на розвиток променевих пульмонітів у хворих на недрібноклітинний рак легені / Н.В. Білозор, В.В. Карвасарська, В.П. Старенький та ін. / Білозор Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 35-41

    • Наукометричний аналіз сучасного стану проблеми лікування недрібноклітинного раку легень /Н.О. Артамонова, В.П. Старенький, Ю.В. Павліченко та ін. / Артамонова Н.О. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 52-59

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості перебігу пневмонії у дітей з дисплазією сполучної тканини / С.М. Пальчик, І.О. Вороньжев, Р.Ю. Чурилін та ін. / Пальчик С.М. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 47-52

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Сучасні методи діагностики, лікування та прогнозування онкозахворювань ( Реферативний огляд патентів ) / Ю.В. Павліченко, Г.О. Смирнова, О.І. Кондрашова / Павліченко Ю.В. // Укр. радіологічний журн..- 2016.-№ 4,- C. 65-75

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ЛИМФОМА - ЛИМФОМА

    • Оптимизация магнитно-резонансной-томографических критериев поражения костного мозга при лимфомах / С.А. Хоружик, Э.А. Жаврид / Хоружик С.А. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 5-13

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Визначення предиктивно-прогностичних біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами у клітинах крові хворих на онкопатологію / М.В. Красносельський, Є.М. Крутько, О.В. Мовчан та ін. / Красносельський М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 13-18

    • Прогностичне значення експресії фактора росту ендотелію судин при променевій терапії недрібноклітинного раку легені / В.В. Карвасарська, Н.А. Мітряєва, Н.В. Білозор та ін. / Карвасарська В.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 18- 23

    • Респираторно-гемодинамические реакции у больных раком легкого, осложненным ателектазом / Н.В. Красносельский, Е.Н. Крутько, С.А. Пилипенко / Красносельский Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 45-48

   • СОННОЙ АРТЕРИИ СТЕНОЗ - TO CAROTID STENOSIS

    • Зміни показників перфузійної комп ютерної томографії головного мозку у пацієнтів зі стенозом/оклюзією внутрішньої сонної артерії / .Ю. Гарматіна, О.П. Робак, В.В. Мороз / Гарматіна О.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 23- 28

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неод ювантної поліхіміотерапії / О.М. Білий, М.В. Красносельський, Н.А. Мітряєва та ін. / Білий О.М. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 48-53

  • Номер журналу 1

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Целесообразность выполнения одномоментных операций при светлоклеточном раке почки и его метастазах / Н.В. Красносельский, А.Н. Белый, В.В. Бублик и др. / Красносельский Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 1,- C. 62-67

  • Номер журналу 2

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Рідинна інфузійна підтримка при використанні травматичних хірургічних втручань в ортопедичній онкології відповідно до принципів Goal-Directed Therapy /К.І. Лізорууб, С.В. Курсов / Лізоруб К.І. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 86-89

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Визначення експресії натрій-йод симпортера при високодиференційованих папілярних карциномах і фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози / Ю.І. Караченцев, М.Є. Сазонов, В.В. Хазієв та ін. / Караченцев Ю.І. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 89- 94

    • Ефективність радіойодотерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення / О.І. Солодяннікова, Г.Г. Сукач, Д.Л. Саган та ін. / Солодянникова О.І. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 94-98

    • Результаты лечения больных раком щитовидной железы с метастазированием в лимфоузлы средостения и легкие / О.В. Лукьянчук, А.В. Антонюк, В.Т. Стоян и др. / Лукьянчук О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 155-158

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Результати використання різних режимів конформної променевої терапії при лікуванні хворих на рак шийки матки / Л.М. Барановська, В.С. Іванкова, Т.В. Хруленко та ін. / Барановська Л.М. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 105-111

    • Моніторинг ефективності хіміопроменевої терапії раку шийки матки на молекулярно-генетичному рівні / В.С. Іванкова, Т.М. Нестеренко, Н.М. Храновська та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 111-117

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RESPIRATORY TRACTS OF NEW FORMATION

    • Вплив якості топрометричної підготовки на ефективність лікування хворих на злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів / В.С. Іванкова, Т.В. Скоморохова, О.Ю. Столярова та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 117-123

   • БРАХИТЕРАПИЯ - BRAKHITERAPIYA

    • Особливості брахітерапії вторинного раку вагіни з урахуванням радіобіологічних аспектів / В.С. Іванкова, Е.А. Дьоміна, Л.В. Матвієвська та ін. / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 123-128

   • КОЖИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SKINS OF NEW FORMATION

    • Можливості та переваги електронотерапії в лікуванні немеланомного раку шкіри / Н.Ю. Спіженко, Т.І. Чеботарьова, О.Г. Ярмак та ін. / Спіженко Н.Ю. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 158-162

   • ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ - RADIAL THERAPY

    • Пути улучшения качества планирования лучевой терапии с модулированной интенсивностью / М.И. Хворостенко / Хворостенко М.И. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 2,- C. 162-166

  • Номер журналу 3

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Фактор росту ендотелію судин та вміст ендостатину у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені при променевій терапії / В.В. Карвасарська, Н.А. Мітряєва, Н.В. Білозор та ін. / Карвасарська В.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 173-179

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Метод эндоваскулярного способа ингибиции неоваскуляризации местно-распространенного рака грудной железы ( состояние проблемы) / А.А. Супруненко, О.И. Солодянникова, И.И. Смоланка и др. / Супруненко А.А. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 179-186

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Фенотипічні особливості популяції тиреоцитів рецидивуючих папілярних карцином щитоподібної залози з повторним метастазуванням / Г.В. Зелінська, Ю.М. БОжок, А.М. Кваченюк та ін. / Зелінська Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 190- 194

    • Комбинированные операции при местно-распространенном раке щитовидной железы / И.В. Дейнеко, Э.В. Жмуренко, С.П. Меренкова и др. / Дейнеко И.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 243- 247

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Радіонуклідні методи дослідження в діагностиці параендопротезних ускладнень у хворих з ураженням кульшових та колінних суглобів різного генезу / П.О. Король / Король П.О. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 194-198

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Інсулінорезистентність і гіпотиреоз у патогенезі розвитку ожиріння у дітей пубертатного віку, які народилися від бвтьків, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС / О.В. Копилова, О.А. Степаненко, Л.П. Міщеенко та ін. / Копилова О.В. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 198-202

   • ЖЕЛУДОК - STOMACH

    • Гастросцинтиграфические признаки моторно-эвакуаторных нарушений желудка / А.Г. Мазур / Мазур А.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 202-206

   • ОСТЕОСАРКОМА - ОСТЕОСАРКОМА

    • Застосування остеосцинтиграфії для діагностики остеосарком / М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, А.В. Макаренко / Ткаченко М.М. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 206-210

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Терапевтичний патоморфоз раку яєчників залежно від технології проведення неоад ювантної хіміотерапії / О.А. Міхановський, І.І. Яковцова, С.В. Данилюк та ін. / Міхановський О.А. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 210-215

   • МОЗГ ГОЛОВНОЙ - BRAIN OF HEAD

    • Стандартизований протокол опису результатів сцинтиграфічних досліджень головного мозку з перфузійними радіофармпрепаратами / Т.Г. Новікова, М.О. Ніколов, С.С. Макеєв та ін. / Новікова Т.Г. // Укр. радіологічний журн..- 2017.-№ 3,- C. 238-243

 • Рік видання номерів: 2018

  • Номер журналу 1

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку / Г.В. Лаврик / Лаврик Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 1,- C. 7- 15

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Результати розвідувального аналізу віддалених наслідків лікування хворих на рак щитоподібної залози / Є.Б. Родзішевська / Радзішевська Є.Б. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 1,- C. 31-38

   • ЭНДОМЕТРИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ЭНДОМЕТРИЯ OF NEW FORMATION

    • Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія / А.С. Сімбірьова, О.М. Сухіна, В.С. Сухін / Сімбірьова А.С. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 1,- C. 38-42

   • ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАДИОИЗОТОПНЫЕ - DIAGNOSTIC METHODS ARE RADIOISOTOPE

    • Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні .Частина 1 / Н.І. Луховицька, Г.В. Кулініч / Луховицька Н.І. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 1,- C. 42-48

   • БЕДРО - THIGH

    • Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра / Н.В. Красносельский , А.Н. Белый, Е.Н. Крутько и др. / Красносельский Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 1,- C. 42-48

  • Номер журналу 2

   • КОЖИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SKINS OF NEW FORMATION

    • Досвыд застосування HDR- брахітерапії в лікуванні злоякісних пухлин шкіри, слизової оболонки ротової порожнини, прямої кишки, анального каналу / М.В. Соколовська, В.П. Івчук, Т.М. Говоруха та ін. / Соколовська М.В. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 2,- C. 70- 74

    • Клінічний випадок лікування раку шкіри носа . Оперувати чи опромінювати ? / Ю.О. Доля, С.В. Григоренко, Т.М. Щербатюк та ін. / Доля Ю.О. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 2,- C. 124-126

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Досвід впровадження лапароскопічних технологій в лікуванні колоректального раку / М.А. Селезньов / Селезньов М.А. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 2,- C. 80-83

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Переваги сучасних технологій у променевій терапії онкологічних захворювань / В.С. Іванкова / Іванкова В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 2,- C. 83-88

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Принципы минимизации хирургической травмы при раке грудной железы и возможности реконструкции / Н.В. Красносельський, А.Н. Белый / Красносельський Н.В. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 2,- C. 99-102

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Роль дози ад ювантної променевої терапії при саркомах матки 1-11 стадій / В.С. Сухін / Сухін В.С. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 2,- C. 102-106

   • ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАДИОИЗОТОПНЫЕ - DIAGNOSTIC METHODS ARE RADIOISOTOPE

    • Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 2 / Н.І. Луховицька, Г.В. Кулініч / Луховицька Н.І. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 2,- C. 106-113

  • Номер журналу 4

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Віддалені наслідки радіонуклідного лікування раку щитоподібної залози ( перше інформаційне повідомлення ) / Л.Я. Васильєв, Г.В. Кулініч, Є.Б. Радзішевська / Васильєв Л.Я. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 4,- C. 245-252

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Злоякісні новоутворення та цукровий діабет: взаємозв язок, особливості діагностики, лікування, спостереження ( огляд літератури ) / Г.В. Кулініч, Н.С. Підченко, Л.В. Рогачевська / Кулініч Г.В. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 4,- C. 262-271

   • РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ - РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ

    • Современный взгляд на рентгенотерапию неопухолевых заболеваний / В.П. Старенький, И.Б. Шустов, Л.В. Забобонина и др. / Старенький В.П. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 4,- C. 280-287

   • ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ - INFLUENCES OF IRRADIATION

    • Ультраструктура клітин ендокринних органів у віддалені терміни після загального та часткового опромінення у малій дозі / О.П. Лукашова / Лукашова О.П. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 4,- C. 252-262

   • ЛУЧЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ - RADIAL DAMAGES

    • Влияние фотодинамической терапии на эндогенные антимикробные механизмы при лечении инфицированных лучевых повреждений кожи / Л.И. Симонова, В.З. Гертман, Е.С. Пушкарь и др. / Симонова Л.И. // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 4,- C. 239- 245

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • Науково -практична конференція з міжнародною участю ( Актуальні І перспективні напрямки клінічної онкології) ( 26-27 вересня 2019 р., Харків // Укр. радіологічний журн..- 2018.-№ 4,- C. 295-297