Примірники в наявності

Укр. стоматологічний альманах

 • Рік видання номерів:

  • Номер журналу 4

   • ЗУБОВ ЦВЕТА ИЗМЕНЕНИЕ - TEETH OF COLOR CHANGE

    • Стоматологічний статус пацієнтів із дисколоритами зубів / І.В. Животовський, Ю.І. Силенко, М.В. Хребор / Животовський, І.В. // Укр. стоматологічний альманах.-№ 4,- C. 17-20. – УМСА

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 6

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Комплексний підхід до лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та деформаціями / Смаглюк Л.В., Смаглюк В.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 64-73

    • Спосіб комплексної оцінки адгезивної здатності мікроорганізмів до стоматологічних матеріалів із використанням фактора очищення наближеного до фізіологічного / Лобань Г.А., Федорченко В.І., Череда В.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 5-9

    • Комплексний підхід до лікування паціентів із зубощелепними аномаліями та деформаціями / Смаглюк Л.В., Смаглюк В.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 64-73

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Стоматологічний статус хворих на цукровий діабет 2 типу / Митченок М.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 9-14

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Комплексный подход к лечению пациентов с воспалительно-деструктивными заболеваниями пародонта и травматическими повреждениями челюстей/Силенко Ю.И., Гаврилов В.А., Копельян Н.Н., Будагов Д.С., Носиков А.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 14-19

    • Стан крайового пародонта після усунення ретенції окремих зубів / Куліш Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 45-49

    • Єрьоміна Олена Леонідівна // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 92

    • Григорчук Юрий Федорович // Укр. стоматологічний альманах.- 2007.-№ 6,- C. 91

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Зуби і альвеолярний відросток у рентгенівському зображенні / Югов В.К., Васько Л.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 1,- C. 7-11

    • Профілактика карієсу в д дітей, які проживають у зоні ендемічного флюорозу, з використанням полівітамінного препарату / Труфанова В.П., Шешукова О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 1,- C. 38-42

  • Номер журналу 2

   • ЗУБ - TOOTH

    • Зуби і альвеолярний відросток у рентгенівському зображенні Частина 11. Особливості рентгенівського зображення зубів та альвеолярного відростка в дорослих / Югов В.К., Васько Л.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 2,- C. 4-10

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Глоссодіагностика захворювань хребта / Шундрик М.А., Марченко І.Я. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 2,- C. 15-18

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Клінічна оцінка реставрацій 11 класу за блєком за допомогою електрометричного методу / Павленкова О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 2,- C. 18-23

   • ПРИКУСА АНОМАЛИИ - BITE OF ANOMALY

    • Этнические особенности дактилоскопического рисунка при аномалиях прикуса / Куроедова В.Д., Атраментова Л.А., Аздашер Аль Саед // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 2,- C. 31-35

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Сучасний погляд на виготовлення захисних кап / Савченко В.В., Король М.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 2,- C. 35-38

   • ЭТИКА В СТОМАТОЛОГИИ - ETHICS IS IN STOMATOLOGY

    • Обгрунтування тактики лікаря-стоматолога в триместрі вагітності Ч.1. (Огляд літератури)./Продовження.Початок у № 1 за 2007 рік / / Якубова І.І., Крижалко О.В., Лобаненко В.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 2,- C. 38-46

  • Номер журналу 3

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Варианты съемного протезирования с помощью имплантантов при полной адентии / Добровольская О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 5-8

    • Реакція пульпи премолярів при фіксації металокерамічних протезів / Калашніков Д.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 25-29

    • Критерії оцінки деяких сучасних відтискних сіліконових матеріалів при протезуванні з використанням імплантатів / Гасюк П.А., Король М.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 29-30

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Використання морфометричних показників розмірів коронок і коренів зубів при виготовленні ендодонто-ендоосальних імплантантів / Митченок О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 12-15

    • Тактика врача при лечении частичных дефектов зубных рядов с использованием имплантантов / Давыденко А.Н., Цветкова Н.В.. Писаренко О.А., Кузнецов В.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 31-32

    • Особливості функціонального навантаження на імплантанти і косткове ложе після протезування / Різник Б.М., Бондаренко В.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 43

    • Отримання стереолітографічної моделі при субперіостальній імплантації / Чертов С.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 47

   • ПРОТЕЗА ИМПЛАНТАЦИЯ - PROSTHETIC APPLIANCE IMPLANTACIYA

    • Стан регіонарної гемодинаміки альвеолярних відростків у осіб до та після фіксації незнімних зубних протезів на імплантанти / Кіщенко М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 19-21

    • Незнімні покривні протези на субперіостальних імплпнтатах / Король Д.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 21-25

    • Немедленная имплантация , показания и противопоказания / Давыденко А.Н., Цветкова Н.В. , Чикор Т.А., Чикор В.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 30-31

    • Окклюзионная гармония при замещении и концевых дефектов нижней челюсти протезами фиксированными на имплантанты / Кищенко М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 34-35

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ - STOMATOLOGY IMPLANTATY

    • Ретенційний потенціал верхньої щелепи при фіксації субперіостального імплантата / Павліш І.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 41

    • Використання імплантантів за недостатньої кількості опор у поєднанні з литими куксовими вкладками / Рибась В.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 43-44

   • ЗУБА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ИССЛЕДОВАНИЕ - TOOTH OF MASTICATORY LOADING RESEARCH

    • Гіпотиза про компенсаційний механізм жувальної системи / Шиян Є.Г., Дворник В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 3,- C. 48-49

  • Номер журналу 4

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Токсиколого-гігієнічні санітарно-хімічні дослідження рідкого скла для нанесення ретенційних пунктів у штамповано-паяних конструкціях зубних протезів / Лиштва В.Г. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 4,- C. 12-15

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Номенклатура, клиническая классификация болезней изменений слизистой оболочки полости рта, губ и языка / Максименко П.Т., Скрипникова Т.П., Хмиль Т.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 4,- C. 28-36

   • СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА - SPORTING MEDICINE

    • Захисні запобіжники для спортсменів контактних видів спорту з матеріалу (КорСа-А) / Савченко В.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 4,- C. 36-38

  • Номер журналу 5

   • СТОМАТИТ - СТОМАТИТ

    • Лікувально-профілактичні властивості імунобіологічних засобів при кандидозному стоматиті у хворих на цукровий діабет / Ніколішін А.К., Ступак О.П., Розсаханова Л.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 9-12

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Аналіз видалення перших молярів лікарями-стоматологами державних установ м. Чернівців / Струк В.І., Дорубець А.Д., Король М.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 18-20

    • Лікувально-профілактичні заходи для підвищення резистентності твердих тканин зубів у дітей, які проживають у регіонах із високим умістом фтору в питній воді / Касьякова Л.Ф., Моргун Н.А., Карпенко О.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 52

    • Захворювання щитоподібної залози як фактор ризику виникнення карієсу / Каськова Л.Ф., Сіркович І.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 52-53

    • Корекція мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету / Ковальов Є.В., Назаренко З.Ю. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 56

    • Гігієнічний стан ротової порожнини в дітей пубертатного періоду / Ковальов Є.В., Шундрик М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 57

    • Психологічні методи- невід ємна частина ортодонтичного лікування / Куроєдова В.Д., Карасюнок А.Є., Куроєдова К.Л. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 57

    • Усунення аномального розташування зубів шляхом сепарації апроксимальних поверхонь / Куліш Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 58

    • Взаємозвязок скупченості фронтальних зубів і типу росту щелеп у змінному прикусі / Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 58

    • Порівняльний аналіз адгезивних властивостей склопластикових та скловолоконних штифтів / Петрушанко Т.О., Попович І.Ю. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 59

    • Підвищення структурної резистентності емалі як фактор стабільності ефекту вибілювання / Марченко І.Я., Ковальов Є.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 60

    • Отдаленные результаты восстановления полостей 2 класса по БЛЭКУ СИЦ (ЦЕМИЛАЙТ) / Ковалев Е.В., Петрушанко В.Н., Павленкова Е.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 56

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Клінічні результати протезування комбінованими штамповано-паяними мостоподібними протезами за запропонованою технологією їх виготовлення / Лиштва В.Г. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 24-27

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Поширеність та інтенсивність карієсу серед дитячого населення, яке вживає питну воду з джерел різної мінералізації / Бєлікова І.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 29-31

    • Фактори ризику виникнення карієсу тимчасових зубів / Каськова Л.Ф., Шепеля А.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 54-55

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Реопародонтографія в імплантології / Король Д.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 47-52

   • ПЕРИОДОНТИТ - ПЕРИОДОНТИТ

    • Застосування гомеопатичних препаратів у лікуванні періодонтитів / Ковальов Є.В., Лобач Л.М., Павленко С.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 55

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Використання метаболітів вітаміну Д для профілактики та лікування генералізованого пародонтиту / Ковальов Є.В., Ляшенко Л.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 55

   • ГИНГИВИТ - GINGIVITIS

    • Застосування препарату (ТИМСАЛ ) для лікування катарального гінгівіту в дітей / Каськова Л.Ф., Хміль О.В., Андріянова О.Ю. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 5,- C. 53

  • Номер журналу 6

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Сучасні аспекти проблеми підвищення якості надання стоматологічної допомоги / Шуклін В.А., Ожоган З.Р. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 52- 57

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Взаємозв язок між станом щільності кісткової тканини та рівнем цитокінів у жінок із дефектами зубних рядів після ортопедичного лікування /Силенко Ю.І., Колісник Д.А., Шульженко О.Ю., Хребор М.В.. Силенко Б.Ю., Силенко Д.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 5-8

    • Методика вивчення якості кісткової тканини за допомогою гістограмної морфометрії ортопантомограм (повідомлення 1) / Король Д.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 8-10

    • Функціональна характеристика жувального апарату хворих із частковою втратою зубів, ускладненою зниженням висоти прикусу / Дворник В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 29-33

    • Ефективність лікування хворих на хронічний деструктивний верхівковий періодонтит із застосуванням ендодонто-ендоосальних імплантатів / Митченок О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 50- 52

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Мінералізуюча здатність ротової рідини у дітей із дисбактеріозом кишечнику / Каськова Л.Ф., Аажитова Г.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 47-50

   • ПРИКУС - BITE

    • Тактика лікування перехресного прикусу залежно від форми аномалії / Куліш Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 57-60

   • ПЕРИОДОНТИТ - ПЕРИОДОНТИТ

    • Ефективність лікування хворих на хронічний деструктивний верхівковий періодонтит із застосуванням ендодонто-ендоосальних імплантататів / Митченок О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2008.-№ 6,- C. 50-52

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ - BONE AND BONE FABRICS

    • Результати вивчення якості кісткової тканини за допомогою гістограмної морфометрії ортопантомограм (повідомлення 11) / Король Д.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 1,- C. 3-6

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Сучасний стан проблеми гіперчутливості зубів при захворюваннях тканин пародонта (огляд літератури) / Ярова С.П., Гензицька О.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 1,- C. 9-13

   • ЧЕЛЮСТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ - JAWS OF NEW FORMATION

    • Оперативное лечение регионарных метастазов злокачественных опухолей челюстно-лицевой области (обзор литературы) / Центило В.Г., Ярова С.П., Никаноров Ю.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 1,- C. 13-18

   • ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ - JAW-FACIAL ANOMALIES

    • Стоматогнатичний статус пацієнтів із детермінованою патологією органів щелепно-лицевої ділянки / Нов1ков В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 1,- C. 32-36

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Структурные изменения дентина и эмали молочных зубов при кариесе / Удальцова К.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 1,- C. 48-52

    • Профілактика карієсу тимчасових зубів у дітей із дисбактеріозом кишечнику / Каськова Л.Ф., Акжитова Г.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 1,- C. 52-55

  • Номер журналу 2

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Обгрунтування тактики лікаря-стоматолога в першому триместрі вагітності / Крижалко О.В., Якубова І.І., Ісаєва Н.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 2,- C. 18-26

   • РЕЗЕЦ - CHISEL

    • Аналіз ефективності біофізичного підходу до реставрації девітальних різців / Попович І.Ю., Петрушанко Т.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 2,- C. 26-29

    • Аналіз ефективності біофізичного підходу до реставрації девітальних різців / Попович І.Ю., Петрушанко Т.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 2,- C. 26-29

   • ЖЕВАНИЕ - MASTICATION

    • Оцінка функціонального стану жувального апарату на етапах ортопедичного лікування пацієнтів зубними протезами з опорою на імплантати / Король Д.М., Рузін Г.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 2,- C. 57- 60

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Динаміка рівня активності лізоциму й уреази ротової рідини в дітей із дисбіозом кишечнику в процесі профілактичних заходів / Каськова Л.Ф., Акжитова Г.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 2,- C. 52-54

   • ОСТЕОМА - ОСТЕОМА

    • Гигантская остеома нижней челюсти (наблюдения из практики) / Рыбалов О.В., Кравченко С.Б., Яценко П.И. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 2,- C. 63

  • Номер журналу 3

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Роль резидентної мікрофлорив розвитку патологічних процесів порожнини рота / Лобань Г.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 3,- C. 3-5

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Динаміка змін каріозного процесу у взаємозв язку з вегетативним та нейропсихологічним станом у вагітних / Т.О.Петрушанко, Л.Й.Островська, Т.Й.Пурденко // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 3,- C. 6-8

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Окклюзионно-компрессорные нарушения компонентов височно-нижнечелюстного сустава при его одностороннем вывихе / Москаленко П.А., Рыбалов О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 3,- C. 9-11

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Математическое обоснование метода армирования с помощью пространственной модели полного съемного протеза / Остроголов Д.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 3,- C. 15-19

   • ПЕРИОДОНТИТ - ПЕРИОДОНТИТ

    • Характер відповіді імунних клітин прикореневої грануляційної тканини на окремі парадонтопатогенні мікроорганізми при періодонтитах у дітей / Шешукова О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 3,- C. 45-47

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ - STOMATOLOGY IMPLANTATY

    • Аналіз ускладнень лікування пацієнтів із ендоосальними та суперіостальними імплантантами / Король Д.М., Рузін Г.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 3,- C. 48-49

  • Номер журналу 4

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОСТОЯННАЯ - STOMATOLOGY RESTORATION IS PERMANENT

    • Клінічне обгрунтування способу реставрації і шинування бічних зубів / Ожоган І.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 4,- C. 3-6

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Витривалість пародонта опорних зубів при користуванні бюгельними протезами з різними фіксуючими елементами / Струк В.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 4,- C. 34-38

   • ЗУБОВ ПРОРЕЗЫВАНИЕ - TEETH PROREZYVANIE

    • Етіологія та патогенез ретенції зубів / Кульгінський Є.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 4,- C. 42-46

  • Номер журналу 5

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Проблема галітозу в стоматологів / Іленко Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 5,- C. 4-8

    • Стан імунологічної резистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу, які потребують хірургічної санації порожнини рота / Ткаченко П.І., Митченок М. П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 5,- C. 19- 24

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Вплив антенатальних та постнатальних факторів ризику на показники карієсу тимчасових зубів / Каськова Л.Ф., Шепеля А.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 5,- C. 42-47

   • ЗУБА КОРЕНЬ - TOOTH ROOT

    • Визначення участі імуноцитів у процесах резорбції коренів тимчасового зуба при хронічному запальному процесі в періодонті / Шешукова О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 5,- C. 47

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Применение тонких однокомпонентных имплантатов системы (Implife ) при горизонтальной атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти / Чертов С.А., Король Д.М., Кирьян И.Н. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 5,- C. 52

  • Номер журналу 6

   • ПОЛИМОРФИЗМ (ГЕНЕТИКА) - POLYMORPHISM (GENETICS)

    • Поліморфізм Asp 299 Gly Гена Toll- Подібного рецептора 4 у генезі змін ясен у вагітних / Островська Л.Й., Петрушанко Т.О., Кайдашев І.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 6,- C. 17-20

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Вплив профілактичних заходів на біохімічні показники ротової рідини в дітей молодшого віку / Каськова Л.Ф., Шепеля А.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 6,- C. 54-57

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Використання препарату -Кариклинз- у практиці дитячої стоматології / Каськова Л.Ф., Абрамова О.Е., Карпенко О.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 6,- C. 58-59

    • Динаміка резистентності емалі третіх молярів у перші роки після їх прорізування / Падалка А.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 6,- C. 65- 69

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Показники карієсу в дітей із хворобами органів дихання / Каськова Л.Ф., Тюгашкіна Є.Т. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 6,- C. 70-73

   • ЗУБ - TOOTH

    • Оптимізація діагностики гіперчутливості зубів / Іваницький І..О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2009.-№ 6,- C. 12-14

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 4

   • ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ - DENTURES

    • Цитологічні показники слизової оболонки порожнини рота за використання незнімних зубних протезів зі сплавів після багаторазової переплавки / Кіндій В.Д., Кіндій Д.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 6-8

    • Характер клінічних помилок на етапах виготовлення повних знімних протезів / Мартиненко І.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 55- 56

   • КОРНЕВОГО КАНАЛА ЛЕЧЕНИЕ - ROOT CHANNEL TREATMENT

    • Обгрунтування використання пристрою для морфометричного дослідження устів каналів багатокореневих зубів / Рибась О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 19-22

   • ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ORTHOPAEDIC STOMATOLOGY

    • Конструктивне розв язання проблеми ортопедичного лікування різних форм вторинних деформацій зубних рядів / Кузь В.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 48- 50

    • Динаміка змін структурних елементів скронево-нижньощелепного суглоба на фоні м язово-суглобової дисфункції / Лунькова Ю.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 51-54

    • Дослідження залежності дії різних факторів під час електроміографічного дослідження на якість отриманих результатів / Семененко Ю.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 63- 66

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Оценка состояния зубочелюстной системы при непосредственном и раннем зубном протезировании / Петренко Р.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 59- 62

   • ОРТОДОНТИЯ - ORTODONTIYA

    • Порушення оклюзійних взаємовідношень у ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика / Головко Н.В., Ганнам Іяд Наджиб // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 67- 69

    • Форми скупченості фронтальних зубів залежно від мезіодистальних розмірів постійних зубів / Дмитренко М.І., Куроєдова В.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 4,- C. 70-73

  • Номер журналу 5

   • ТЕРМИНОЛОГИЯ - TERMINOLOGY

    • Специфіка анатомічних термінів- назв утворів щелепно-лицевої ділянки / Лещенко Т.О., Шарбенко Т.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 3- 5

   • ФЛЮОРОЗ ЗУБОВ - ФЛЮОРОЗ OF TEETH

    • Характер альтерации твердых тканей зубов при флюорозе / Костиленко Ю.П., Петренко А.И. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 6- 10

   • ПЕРИОДОНТИТ - ПЕРИОДОНТИТ

    • Клініко-морфологічне співставлення хронічних форм періодонтитів /Т.В. Новосельцева, Н.В. Розколупа, В.В. Черняк та ін. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 11- 13

   • ЭСТЕТИКА В СТОМАТОЛОГИИ - AESTHETICS IS IN STOMATOLOGY

    • Оптимізація методики підйому і мобілізації шкірно-жирових та шкірно-фасціально- м язових клаптів на голові / Аветіков Д.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 18-20

   • ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ORTHOPAEDIC STOMATOLOGY

    • Результати випробувань базисних акрилових пластмас щодо їх схильності до заселення умовно-патогенними мікроорганізмами / Нідзельський М.Я., Криничко Л.Р. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 27- 28

    • Особливості визначення і створення кольору в металокерамічній конструкції / Рамусь М.О., Оджубейська О.Д., Кіндій Д.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 35- 39

    • Конструктивний підхід до використання сплавів металів у стоматології / Рамусь М.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 40--42

   • ЯЗЫКА УЗДЕЧКА - LANGUAGE BRIDLE

    • Форми язика у пацієнтів із зубощелепними аномаліями та різним ступенем укорочення вуздечки язика / Головко Н.В., Ганнам Іяд Наджиб // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 51- 54

   • ОРТОДОНТИЯ - ORTODONTIYA

    • Характеристика стану жувальних м язів у пацієнтів із ЗЩА в період адаптації до сучасної незнімної ортодонтичної техніки / Смаглюк Л.В., Смаглюк В.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 62- 65

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Клініко-лабораторна діагностика рівня мікробного обсіменіння в ротовій порожнині у пацієнтів на етапах ортопедичного лікування із застосуванням імплантації / Виженко Є.Є., Король Д.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 69- 71

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ГИГИЕНА - TO ORAL CAVITY HYGIENE

    • Підхід до вибору зубних паст студентами медичного вузу / Череда В.В., Лобань Г.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 5,- C. 77- 79

  • Номер журналу 6

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Експериментальна корекція мультипробіотиком СИМБІТЕР АЦИДОФІЛЬНИЙ патологічних змін у органах ротової порожнини за умов тривалої гіпоацидності /А.М. Манько, К.С. Непорада, А.А. Сухомлин та ін. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 3-7

   • БИОМЕХАНИКА - BIOMECHANICS

    • Гістотопографоанатомічне і математичне обгрунтування властивостей деформації шкірно-жирових клаптів голови під час ритидектомії / Аветіков Д.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 17- 19

   • АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК - ALVEOLAR SPROUT

    • Комплексная клинико-лабораторная оценка тканей операционного поля при плановых амбулаторных вмешательствах на альвеолярном отростке / Ахмеров В.Д., Бойко И.В., Гаврильев В.Н. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 24- 26

   • ИММУНОГЛОБУЛИНЫ - ИММУНОГЛОБУЛИНЫ

    • Уміст імуноглобулінів А, G, М у сироватці крові та секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині у хворих на неврогенний сіалозоаденіт / Гаврильєв В.М., Рибалов О.В., Ахмеров В.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 27- 29

   • СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - SALIVARY GLANDS

    • Ультраструктурна характеристика різних видів ацинарно-клітинного раку слинних залоз /О.В. Дубровіна, В.В. Черняк, С.А. Проскурня та ін. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 30- 32

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Профілактика ускладнень після ортопедичного лікування знімними протезами / Павленко О.В., Дорошенко О.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 39-42

   • ОРТОДОНТИЯ - ORTODONTIYA

    • Динамика проходимости верхних дыхательных путей у детей с -вертикальным типом- роста в процессе ортодонтического лечения аппаратами (BIOBLOCS) по данным ТРГ / Куроедова В.Д., Прокопьева П.Ю., Ким А.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 46- 48

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Клініко-мікробіологічна характеристика гострого одонтогенного остеомієліта тіла нижньої щелепи в дітей / Ткаченко П.І., Білоконь С.О.. Лохматова Н.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 55- 57

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Вікові особливості ураження карієсом постійних зубів у дітей шкільного віку / Чухрай Н.Л. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 58- 60

    • Обгрунтування тактики лікаря-стоматолога в 11 триместрі вагітності / Якубова І.І., Крижалко О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2010.-№ 6,- C. 61-65

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 5-6

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Сравнительная анатомия зубочелюстной системы кролика и крысы / Ю.П. Костенко, Е.Г. Саркисян / Костенко, Ю.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 5-9. - УМСА.

    • Динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы пациентов на этапах стоматологического приема / С.А. Демьяненко / Демьяненко С.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 18- 22

    • Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами сердцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту / Є.В. Кузенко, А.М. Романюк, О.І. Кузенко та ін. / Кузенко Є.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 23-27

    • Стан пародонта хворих після реставрацій бічних зубів /І.А. Ожоган / Ожоган І.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 35- 38

    • Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин продонта в дітей-інвалідів із патологією органів дихання / М.А. Гавриленко / Гавриленко М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 67- 70

   • ЧЕЛЮСТЬ - JAW

    • Спосіб реставрації фронтальної ділянки щелеп у дітей із гіпоплазією емалі / О.Е. Бережна / Бережна, О.Е. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 10-13. - УМСА.

   • ПСИХОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ - PSYCHOLOGY IS CLINICAL

    • Психологічні характеристики людини в прогнозуванні хвороб тканин пародонта / Т.О. Петрушанко, І.Ю. Литовченко, М.О. Артюх [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 32-34. - УМСА.

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Дослідження особливостей кристалоутворення ротової рідини у пацієнтів з різною соматичною патологією / І.М. Ткаченко / Ткаченко, І.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 39-43

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ - STOMATOLOGY HELP, PROPHYLAXIS of INFECTIONS

    • Клінічна характеристика ефективності застосування препарату «Ліпін» у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота в порівнянні з традиційним лікуванням / Д.С. Аветіков, Ву В’єт Куонг, К.П. Локес / Аветіков, Д.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 44-48

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Поддерживающее лечение после дентальной имплантации / Ю.Ю. Яров, Ю.И. Силенко, В.М. Дворник, П.В. Куц // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 71-74. - УМСА

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Стан тканини порожнини рота і пародонта в пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю / Ю.І. Силенко, А.І. Проданчук, Г.М. Силенко [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 78-81

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Разработка комлексного метода лечения генерализованного пародонтита у больных с сахарным диабетом 2 типа / Е.В. Гризодуб / Гризодуб Е.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 14- 17

   • ПОДБОРОДОК - CHIN

    • Рентгенологічна характеристика переломів підборідного відділу нижньої щелепи / О.В. Кулицька / Кулицька О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 49-53

   • ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ - DENTURES

    • Зношення кулькових і балкових систем функції та його вплив на ступінь утримання протезів / Н.Р. Ключковська / Ключковська Н.Р. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 59- 62

   • ОРТОДОНТИЯ - ORTODONTIYA

    • Аналіз симетрії правої і лівої половин зубного ряду та довжини фронтальної ділянки верхньої щелепи в порівнянні з нормою в оперованих пацієнтів із вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи і піднебіння / .Ю. Олійник, Г.В. Олійник / Олійник А.Ю. // Укр. стоматологічний альманах.- 2014.-№ 5-6,- C. 63- 66

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Применение биофлавоноидов для лечения заболеваний тканей пародонта при метаболическом синдроме (Экспериментальные исследования ) / О.А.Глазунов / Глазунов О.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 5-11

    • Клінічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит / В.Р. Мачоган / Мачоган В.Р. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 32- 35

    • Особливості стану тканин пародонта в дітей-інвалідів із хвообами центральної нервової системи / М.А. Гавриленко / Гавриленко М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 61- 64

    • Математико-статистичний аналіз впливу чинників довкілля на стан тканин пародонта в дітей у різних за екологічною ситуацією регіонах України / О.І. Остапко / Остапко О.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 65- 70

   • ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ - DENTAL ENAMEL

    • Дослідження IN VITRO поверхневого складу твердих тканин зубів при експериментальному аліментарному ожиріння / Г.М. Григоренко, Л.О. Хоменко, Г.В. Сороенко та ін. / Григоренко Г.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 11- 15

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Особливості макро-і мікроелементного складу твердих тканин зубів при експериментальному аліментарному ожирінні / І.В. Антонишин , М.І. Марчук, Г.Г. Габар / Антонишин І.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 16- 19

    • Комплексное лечение парестетически-болевого синдрома сопр с применением физиотерапии / Е.Н. Дычко, И.В. Ковач, П.Л. Срибник и др. / Дычко Е.Н. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 24- 27

    • Причини скорочення термінів користування незнімними конструкціями зубних протезів / М.Я. Нідзельський, Н.В. Цветкова, С.С. Ясногорська / Нідзельський, М.Я. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 52-55 (УМСА)

   • ЛАКТОФЕРРИН - LAKTOFERRIN

    • Зміни вмісту лактоферону до і після лікування у хворих із хронічними травматичними ураженнями слизової оболонки порожнини рота / М.А. Горай, Л.О. Ковальчук / Горай М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 20- 23

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Профилактика постреставрационных болей путем обработки кариозной полости увлажняющим агентом / О.В. Любченко / Любченко О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 28- 31

   • ФЛЕГМОНА - PHLEGMON

    • Гендерные и сезонные особенности течения флегмон челюстно-лицевой области / Е.Н. Вакуленко / Вакуленко Е.Н. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 41- 45

   • ЗУБНОЙ РЯД - DENTAL ROW

    • Втрата перших молярів у підлітків 13-17 років як (ключа оклюзії ) / Г.Б. Мартінек / Мартінек Г.Б. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 56-61

   • ПОЗВОНОЧНИК - SPINE

    • Взаимоотношение дистальной окклюзии , морфологических и функциональніх нарушений позвоночника / П.С. Флис, А.И. Душина / Флис П.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 74- 77

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOY JOINT

    • Скронево-нижньощелепний суглоб. Особливості функціональної анатомії та гістоструктури при дисфункції / Л.І. Шкільнк , А.А. Зализюк- Крапівна / Шкільняк Л.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 78- 83

   • СТОМАТОЛОГИЯ ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ - STOMATOLOGY is ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ

    • Результати впровадження інноваційних технологій лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота в клініці терапевтичної стоматології / Т.О. Петрушенко, Н.В. Розколупа, І.Ю. Литовченко [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 36-40 (УМСА)

   • НОС - NOSE

    • Аналіз методів виготовлення протеза носа: переваги і недоліки / Л.Б. Єрис / Єрис, Л.Б. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 1,- C. 70-73 (УМСА)

  • Номер журналу 2

   • ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ - DENTAL ENAMEL

    • Химический состав эмали зубов с пришеечным кариесом / С.П. Ярова, И.И. Заболотная, Е.С. Гензицкая / Ярова С.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 5-11

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Особливості лікування гіперестезії твердих тканин зубів при захворюваннях пародонта / О.С. Гензицька / Гензицька О.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 18- 22

   • СТОМАТИТ - СТОМАТИТ

    • Ефективність нового засобу для догляду за порожниною рота ппри променевому стоматиті / Л.С. Кравченко, А.О. Бас, О.Л. Заградська / Кравченко Л.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 23- 26

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Результати дослідження якості життя пацієнтів із глосодинією / В.М. Кулигіна, І.О. Дорош / Кулигіна В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 27- 30

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Результати дослідження стану кровообігу в мікроциркуляторному руслі пульпи пацієнтів із карієсом зубів і пульпітом / В.М. Кулигіна, О.В. Мунтян / Кулигіна В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 31- 37

    • Показники ураженості карієсом тимчасових і постійнихз зубів різних груп та локалізація каріозних порожнин у дітей 6-7 років, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції / Л.Ф. Каськова, О.С. Павленкова / Каськова, Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 67-70. – УМСА.

   • ЗУБНОЙ РЯД - DENTAL ROW

    • Поєднання дефектів зубних рядів із зубощелепними деформаціями і захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба / І.А. Дмитренко / Дмитренко І.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 51- 54

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта в дітей-інвалідів із порушеннями психіки / М.А. Гавриленко / Гавриленко М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 63- 66

   • ЗУБА ПРЕПАРИРОВАНИЕ - TOOTH PREPARING

    • Применение силиконового ключа и измерителя угла конвергенции зуба для контроля точности препарирования зубов под металлокерамические коронки / Хе Чжицян, Цинь Линфен / Чжицян, Хе. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 47-50. – УМСА.

   • ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ - CRANIAL-FACIAL ANOMALIES

    • Естетичні особливості будови обличчя в дітей із зубощелепними аномаліями ІІ1 класу за Е.Енглем та порушенням носового дихання за даними фотометрії / Н.В. Головко / Головко, Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 55-58. – УМСА.

   • ДИАГНОСТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ - DIAGNOSTICS IS STOMATOLOGY

    • Позиція третіх молярів та їхніх зачатків за даними ортопантомограм у пацієнтів із дистальним прикусом / В.Д. Куроєдова, Є.Є. Виженко / Куроєдова, В.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 59-62. – УМСА.

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Взаимосвязь заболеваний пародонта с факторами риска развития ишемической болезни сердца / О.В. Скочко, Т.В. Мамонтова, Л.Э. Веснина, И.П. Кайдашев // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 2,- C. 87-94. – УМСА.

  • Номер журналу 3

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Морфологічні особливості оклюзійної поверхні тимчасових зубів після кислотного протравлювання / Н.В. Біденко / Біденко Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 5- 10

    • Морфорлогічні зміни тканин ясен як наслідок препарування зубів / Н.В. Цветкова / Цветкова, Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 0-13. – УМСА

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Показники дослідження стану вегетативної нервової системи при захворюваннях тканин пародонта в пацієнтів з ураженнями міжхребцевих дисків шийного відділу / В.М. Кулигіна, Т.О. Тепла / Кулигіна В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 19-25

    • Особливості формування патології тканин пародонта в дітей , які проживають на екологічно несприятливій території / Н.В. Малко, Е.В. Безвушко / Малко Н.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 54-59

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Мікробіоценоз ротової порожнини в пацієнтів, які користуються частковими знімними пластинковими протезами / Т.Я. Дівнич / Дівнич Т.Я. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 25-29

    • Сравнительная оценка капиллярной сети слизистой оболочки и атрофии альвеолярного отростка при протезировании съемными протезами / В.Г. Шутурминский / Шутурминский В.Г. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 29- 33

    • Клінічні дослідження матеріалів для тимчасового незнімного протезування / О.С. Кирманов / Кирманов О.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 66-71

   • ЗУБОВ АНОМАЛИИ - TEETH OF ANOMALY

    • Ортодонтичне лікування дорослих пацієнтів із зубощелепними аномаліями і деформаціями на тлі запальних захворювань пародонта / О.В. Саранчук / Саранчук О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 38-42

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Поширеність та інтенсивність каріозного процесу в дітей, хворих на лімфогранулематоз, обстежених у різні періоди перебігу основної хвороби / Л.Ф. Каськова, І.Ю. Ващенко, Н.В. Янко та ін. / Каськова Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 42-47

    • Карієс тимчасових зубів : анатомічна і генетична схильність / К.О. Удальцова, О.А. Писаренко / Удальцова К.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 71-75

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Дослідження стану місцевого імунітету порожнини рота в дітей з обмеженими можливостями / М.А. Гавриленко / Гавриленко М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 47-51

   • ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - CHILD'S STOMATOLOGY

    • Поширенність та інтенсивність каріозного процесу в дітей, хворих на лімфогранулематоз, обстежених у різні періоди перебігу основної хвороби / Л.Ф. Каськова, І.Ю. Ващенко, Н.В. Янко [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 42-46. – УМСА

    • Зміна вмісту кальцію і фосфору в ротовій рідині дітей, які часто хворіють на ГРВІ / Л.Ф. Каськова, О.С. Павленкова / Каськова, Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 3,- C. 51-53. – УМСА

  • Номер журналу 4

   • ЭСТЕТИКА В СТОМАТОЛОГИИ - AESTHETICS IS IN STOMATOLOGY

    • Обоснование принципов эстетической стоматологии / И.К. Луцкая / Луцкая И.К. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 21-28

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Прогостичне значення місцевих факторів ризику розвитку локалізованих запальних захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку / О.В. Холодняк / Холодняк О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 33-40

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Коронорадикулярна сепарація з використанням електрофульгурації при перфорації дна порожнини зуба / С.В. Ірха / Ірха С.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 43-47

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Корекція мікробіоценозу ротової порожнини в пацієнтів із частковими знімними пластинковими протезами / Т.Я. Дівнич / Дівнич Т.Я. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 47-51

   • ПРИКУС - BITE

    • Квадрилатеральний аналіз цефалограм при лікуванні гнатичної форми мезіального прикусу / П.С. Фліс, В.В. Філоненко, Д.Ю. Шпак / Фліс П.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 61-69

    • Клінічні випадки щадної технології відновлення високого прикусу при патологічній стертості / Р.В. Козак / Козак, Р.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 51-53. – УМСА

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Особливості стоматологічного статусу і деяких мікробіологічних параметрів порожнини рота в чоловіків молодого віку / Я.Ю. Водоріз, Н.М. Іленко, Н.В. Іленко, Т.О. Петрушанко // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 13-16. – УМСА.

   • СЛЮНА - SALIVA

    • Стоматологічний статус хворих із дефіцитом секретного імуноглобуліну А в ротовій рідині / Г.М. Силенко, Т.В. мамонтова, В.О. Дубина [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 28-32. – УМСА

    • Зміни властивостей ротової рідини під дією розроблених методів лікування запалення тканин пародонта в пацієнтів із незнімними конструкціями збних протезів у порожнині рота в динаміці / А.М. Петрушанко, С.М. Германчук / Петрушанко, А.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 54-60. – УМСА

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Наш опыт оптимизации инструментария, используемого при удалении ретенированных третьих моляров нижней челюсти / Д.С. Аветиков, В.Д. Ахмеров, С.А. Ставицкий, И.В. Яценко // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 40-42. – УМСА

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Клінічна конференція як форма самостійної роботи лікарів-інтернів / Т.П. Скрипнікова, М.В. Хребор, Ю.І. Силенко / Скрипнікова, Т.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 4,- C. 73-75. – УМСА

  • Номер журналу 5

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Зміни рівня загального білка в сироватці крові та ротовій рідині хворих при лікуванні генералізованого пародонтиту, поєднаного з хронічними хворобами печінки / Р.С. Кашівська, М.М. Рожко, Г.М. Мельничук / Кашівська Р.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 14-18

    • Фотофорез флавоноїдів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит / І.З. Чубій, М.М. Рожко / Чубій І.З. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 22-27

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Визначення ефективності профілактики карієсу зубами пастами, що містять у своєму складі стабілізований фторид олова / Н.С. Марченко, А.М. Політун, Т.П. Терешина / Марченко Н.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 18-22

    • Клінічна- ефективність методу герметизації фісур із застосуванням фотоактивованої дезінфекції / Р.С. Назарян, К.Ю. Спірідонова / Назарян Р.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 62-66

   • ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ORTHOPAEDIC STOMATOLOGY

    • Сравнительный анализ и оценка физико-механических свойств А- силиконовых эластических конструкционных материалов / И.В. Янишен, С.А. Герман / Янишен И.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 27-31

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Особливості рухів суглобових голівок нижньої щелепи в молодих осіб без клінічних ознак скронево-нижньощелепних розладів та оклюзійних порушень / В.Ф. Макєєв, Ю.О. Риберт, Ю.О. Кінаш / Макєєв В.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 31-38

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Пацієнт-орієнтовані інновації зуботехнічного матеріалознавства в стоматологічному лікуванні знімними і незнімними конструкціями / І.В. Янішен / Янішен І.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 45-54

   • СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ - СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ

    • Результати визначення показників швидкості слиновиділення, мінералізуючого потенціалу, в язкості й РН ротової рідини дітей, які часто хворіють на ГРВІ / Л.Ф. Каськова, О.С. Павленкова / Каськова Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 54-58

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Корекція швидкості салівації та мінералізуючого потенціалу ротової рідини в дітей зі злоякісними пухлинами мяких тканин, які отримують поліхіміотерапію / П.І. Ткаченко, Л.Ф. Каськова, Ю.В. Попело / Ткаченко П.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 66-72

   • ОСТЕОБЛАСТОМА - OSTEOBLASTOMA

    • Диференційована діагностика периферичної остеобластокластоми та епіліду / В.В. Лепський / Лепський В.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 72-75

   • НЕКРОЗ - NECROSIS

    • Некроз тканей как осложнение местного обезболивания в стоматологии / В.В. Лепский, С.В. Осик / Лепский В.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 75-79

   • ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - CHILD'S STOMATOLOGY

    • Гра як елемент гігієнічної мотивації дошкільнят / В.С. Мельник, Л.Фю. Горзов / Мельник В.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 84-87

   • ГИНГИВИТ - GINGIVITIS

    • Виразково-некротичний гінгівіт: клінічний випадок 1 (огляд літератери) / В.І. Шинкевич / Шинкевич В.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 5,- C. 87-91

  • Номер журналу 6

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих із початковими формами генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету і типу з діабетичною кардіоміопатією / Р.Ю. Шкребнюк / Шкребнюк Р.Ю. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 9-12

   • ЧЕЛЮСТЬ ВЕРХНЯЯ - A JAW IS OVERHEAD

    • Оцінка кісткової пластики верхної щелепи комбінованим алокістковим трансплантатом за допомогою рентгенологічного обстеження (клінічне дослідження) / Я.М. Ільницький / Ільницький Я.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 17-22

   • РУБЕЦ - SCAR

    • Практичне застосування розробленої класифікації патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя / Ю.М. Мельничук, Р.З. Огоновський, А.Р. Кучер та ін. / Мельничук Ю.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 22-32

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Роль фиксационных цементов в развитии осложнений несъемного зубного протезирования / Д.В. Гризодуб / Гризодуб Д.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 32-36

    • Сравнительное изучение динамики слущивания эпителия и скорости миграции лейкоцитов при протезировании различными видами вкладок под эстетические коронки / П.Н. Чуев, Л.Д. Чулак, Е.В. Гризодуб / Чуев П.Н. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 36-41

   • ОРТОДОНТИЯ - ORTODONTIYA

    • Діагностика та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів із використанням 3D технологій / Ю.М. Воляк, З.Р. Ожоган / Воляк Ю.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 47-52

    • Ретенційний період – важливий етап ортодонтичного лікування (огляд літератури) / К.О. Соловей, Л.В. Смаглюк. – УМСА. / Соловей, К.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 82-87

   • ПРИКУС - BITE

    • Ортодонтические силы в аппаратах для лечения мезиального прикуса / К.В. Стороженко, П.С. Флис, Н.Н. Тормахов / Стороженко К.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 52-56

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Вплив антенатальних чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей із патологією опорно-рухового апарату / Е.В. Безвушко, Н.І. Боднарук / Безвушко Е.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 59-64

   • СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - STUDENTS OF STOMATOLOGY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

    • Психофізіологічні підходи в навчанні студентів стоматологічних факультетів / Н.П. Махлинець / Махлинець Н.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 68-72

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКАЯ - STOMATOLOGY HELP IS CHILD

    • Вплив несприятливих екологічних чинників на стан стоматологічного здоров я дітей (огляд літератури) / М.А. Лучинський / Лучинський М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 76-82

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Стан діагностики та аналізу захворюваності на злоякісні новоутвори щелепно-лицевої діяльності в Полтавській області за 2014 рік / Н.А. Соколова, Л.І. Волошина, М.Г. Скікевич, О.І. Тараканова. – УМСА. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 13-16

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОСТОЯННАЯ - STOMATOLOGY RESTORATION IS PERMANENT

    • Біомеханічне дослідження однокореневих зубів при реставрації їх куксовими штифтовими вкладками / М.М. Клепач, Б.Ю. Силенко, Т.А. Хміль [та ін.]. – УМСА. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 41-46

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Динаміка показників карієсу в дітей із різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів / Л.Ф. Каськова, О.С. Павленкова. – УМСА. / Каськова, Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2015.-№ 6,- C. 64-67

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 4

   • ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ - EDUCATION IS MEDICAL

    • Застосування інтерактивних методів навчання у викладанні оперативної хірургії і топографічної анатомії / В.М. Федорак / Федорак В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2016.-№ 4,- C. 69-73

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного комплексу в пацієнтів із генералізованим пародонтитом, які працюють в умовах тепличних господарств за впливу пестицитів на окремі показники ротової рідини / Т.Д. Заболотний, Н.Н. Бандрівська, В.Т. Дирик / Заболотний Т.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 6-10

    • Дослідження коротколанцюгових жирних кислот- метаболітів пародонтопатогенної мікрофлори- як діагностичних маркерів стану мікробіоценозу ротової порожнини / О.Л. Личковська, Г.М. Мельничук / Личковська О.Л. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 14-19

    • Ефективність лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету і типу з кардіоміопатією за окремими показниками ротової рідини / Т.Д. Заболотний, О.Й. Кордіяк, Р.Ю. Шкребнюк / Заболотний Т.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 19- 23

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Особливості гемограми й імунного статусу постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи залежно ід типу особистості / Я.П. Нагірний, В.Л. Фесик / Нагірний Я.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 23-27

   • ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ORTHOPAEDIC STOMATOLOGY

    • Нормативні показники роботи зубних техніків при виготовленні поодиноких коронок на імплантатах / Дієв Є.В. Т.В. Дієва, В.З. Обідняк / Дієв Є.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 27-32

   • ЗУБНОЙ РЯД - DENTAL ROW

    • Сучасні методи діагностики і лікування хворих із дефектами зубних рядів , ускладненими розладами скронево-нижньощелепного суглоба / Р.З. Ожоган, М.М. Рожко, З.Р. Ожоган / Ожоган Р.З. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 37-42

    • Показники електроміографічного дослідження жувальних мязів у вагітних із дефектами зубних рядів за індексами ROC та I ROC MM / В.В. Пехньо, К.П. Гулавська / Пехньо В.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 42-45

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Аналіз ускладнень при протезуванні непрямими реставраціями фронтальної групи зубів / О.М. Ступницька, В.В. Чамата, К.І. Павленко / Ступницька О.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 45-49

   • ПРИКУС - BITE

    • Оцінка ефективності застосування знімного ортодонтичного апарата з рухомою похилою площиною в лікуванні мезіального прикусу за даними антропометричних досліджень у змінний період прикусу / П.С. Фліс, Н.М. Дорошенко / Фліс П.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 65- 70

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ - STOMATOLOGY IMPLANTACIYA

    • Дослідження остеоінтеграції бікортикально встановлених імплантатів малого діаметра методом частотно-резонансного аналізу / І.В. Павліш, В.М. Дворник / Павліш І.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 79-83

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Значення компетентнісного підходу в підготовці гігієністів зубних / В.М. Косенко / Косенко В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 86-93

    • Терміни в стоматології: іменники чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини / Т.О. Лещенко / Лещенко, Т.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 93-96. – УМСА.

   • СТОМАТИТ - СТОМАТИТ

    • Біорегулююча терапія в комплексному лікуванні аутоінфекційних стоматитів / Е.В. Ніколішина, Н.М. Іленко, Н.В. Іленко / Ніколішина, Е.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 10-13. – УМСА.

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOY JOINT

    • Миофациальная симптоматика в клинике компрессионно-дислокационной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / В.М. Новиков, П.И. Яценко, О.В. Рыбалов / Новиков, В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 32-36. – УМСА.

   • ЗУБА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ИССЛЕДОВАНИЕ - TOOTH OF MASTICATORY LOADING RESEARCH

    • Залежність жувальної ефективності від статі при звичному типі жування / К. Тончева, Д. Король, Д. Кіндій [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 49-52. – УМСА

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Динаміка вмісту кальцію і фтору в ротовій рідині дітей дошкільного віку з гіпертрофією аденоїдів з урахуванням проведення профілактичних проти каріозних заходів / Л.Ф. Каськова, Л.П.Уласевич / Каськова, Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 70-74. – УМСА.

   • СТРЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - STRESS IS PSYCHOLOGICAL

    • Вираженність психоемоційного напруження на ситуаційний стрес у дітей із незрощенням піднебіння / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, Н.М. Лохматова, ВО. Доброскок // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 75-78. – УМСА.

   • СТУДЕНТЫ - STUDENTS

    • Тестовий контроль студентів: переваги і недоліки / І.А. Колісник / Колісник, І.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 83-86. – УМСА.

   • СТУДЕНТЫ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ - STUDENTS OF MEDICAL FACULTIES

    • Удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою з використанням інноваційних технологій / Н.В. Литвиненко, Г.Я. Силенко, В.А. Пінчку [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 97-99. – УМСА.

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Доцент Шиян Євгеній Григорович. Ювілей // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 100-101. – Полтава

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Професор Тарасенко Лідія Мусіївна. Некролог // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 1,- C. 102. – Полтава

  • Номер журналу 2

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Дифференциальная диагностика пузырно-сосудистого синдрома слизистой оболочки полости рта / Т.П. Скрипникова, Л.Я. Богашова, Т.А. Хмиль / Скрипникова Т.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 17-22

    • Дифференциальная диагностика пузырно-сосудистого синдрома слизистой оболочки полости рта / Т.П. Скрипникова, Л.Я. богашова, Т.А. Хмиль / Скрипникова, Т.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 13-16. – УМСА

   • ПУЛЬПИТ - PULPIT

    • Обоснование модификации классификаций пульпитов / Т.П. Скрипникова, Л.Я. Богашова, Т.А. Хмиль / Скрипникова Т.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 17-22

    • Обоснование модификации классификаций пульпитов / Т.П. Скрипникова, Л.М. Хавалкина, С.И. Геранин, С.В. Билоус // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 17-21. – УМСА

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Ефективність застосування лікувальних заходів у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету і типу з кардіоміопатією на окремі показники ротової рідини / Т.Д. Заболотний / Заболотний Т.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 22-26

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Динаміка показників поширеності й інтенсивності карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних захдів / Л.Ф. Каськова, О.С. Павленкова / Каськова Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 49-53

    • Динаміка показників поширеності й інтенсивності карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів / Л.Ф. Каськова, О.С. Павленкова / Каськова, Л.Ф. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 49-52. – УМСА

   • ГИНГИВИТ - GINGIVITIS

    • Електрофоретична активність клітин букального епітелію при хронічному катаральному гінгівіті в дітей із надмірною масою тіла / В.Л. Костура, Е.В. Безвушко, Н.Л. Чухрай / Костура В.Л. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 53-57

    • Взаємозвязок стану прооксидантно-антиоксидантного балансу ротової рідини і хронічного гінгівіту в дітей на тлі атопічних хвороб / Л.С. Кривенко / Кривенко Л.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 57-61

   • СУСТАВЫ - JOINTS

    • Симетричність динамічних змін суглобових дисків при внутрішніх розладах СНЩС за даними МРТ / Ю.С. Лунькова, О.Б. Тумакова, В.М. Новіков / Лунькова, Ю.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 31-35. – УМСА

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Особливості електропровідності й опору фіксуючих цементів для незнімних ортопедичних конструкцій / Т.В. Перепелова, С.В. Міщенко, Т.А. Хміль [та ін.] // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 36-38. – УМСА

   • СТУДЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - STUDENTS OF STOMATOLOGY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

    • Роль практичного заняття у формуванні професійної компетенції лікаря за фахом «Дитяча стоматологія» / В.П. Труфанова / Труфанова, В.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 2,- C. 71-73. – УМСА

  • Номер журналу 3

   • ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ - DENTAL ENAMEL

    • Мікротвердість емалі зубів із різними рівнями резистентності / Н.Л. Чухрай, В.А. Винар / Чухрай Н.Л. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 5-10

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Системное обследование слизистой оболочки полости рта ( СОПР) - способ профилактики злокачественных новообразований / И.К. Луцкая, С.В. Латышева / Луцкая И.К. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 10- 15

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Дослідження клітинної ланки імунітету при травматичних переломах нижньої щелепи в постраждалих різного психосоматичного типу особистості / Я.П. Нагірний, В.Л. Фесик / Нагірний Я.П. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 18- 22

   • ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ - DENTURES

    • Профілактика больового синдрому при користуванні знімними протезами / М.Я. Нідзельський, Н.В. Цветкова, В.М. Соколовська / Нідзельський М.Я. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 26-29

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОСТОЯННАЯ - STOMATOLOGY RESTORATION IS PERMANENT

    • Експериментальне дослідження безпечності зняття непрямих керамічних реставрацій шляхом порівняння динаміки термометричних показників / О.В. Павленко, О.М. Ступницька, І.Г. Чайковський та ін. / Павленко О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 32-37

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Взаємозв язок між фізичним розвитком дітей із патологією опорно- рухового апарату і карієсом зубів Н.І. Боднарук / Боднарук Н.І. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 37- 42

   • СТУДЕНТЫ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ - STUDENTS OF MEDICAL FACULTIES

    • Предметна олімпіада як одна з форм самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ ( УМСА) / Т.О. Петрушанко, Н.М. Іленко / Петрушанко Т.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 44- 46

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Можливості використання системи комп ютерного аналізу оклюзійних контактів при ортопедичному лікуванні пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями ( огляд літератури) / О.В. Федорова / Федорова О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 49- 53

   • ВАГИНИТ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ - ВАГИНИТ IS BACTERIAL

    • Особливості стоматологічного лікування пацієнток із бактеріальним вагінозом / А.Д. Шульженко,У.І. Крутікова, Л.І. Островська, Т.О. Петрушанко // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 15-17. – УМСА

   • ЗУБНОЙ РЯД - DENTAL ROW

    • Кореляційний зв'язок між довжиною зубних рядів і топографо-анатомічними показниками суглобового диска (меніска) в пацієнтів із дисфункційними станами СНЩС за даними МРТ / Ю.С. Лунькова, О.Б. Тумакова, В.М. Новіков / Лунькова, Ю.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 22-25. – УМСА

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Віддалені результати незнімного протезування хворих похилого віку з повною вторинною адентією нижньої щелепи з опорою на імплантати / В.О. Пономаренко, М.В. Хребор, Ю.І. Силенко / Пономаренко, В.О. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 3,- C. 29-31. – УМСА

  • Номер журналу 4

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Клинические результаты применения нового локального метода лечения и профилактики воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта у курящих / Е.Л. Золотухина, Л.С. КрапвченкоО.В. Гончаренко и др. / Золотухина Е.Л. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 14-20

    • Поширеність хвороб тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі скупченості зубів / О.В. Мандич / Мандич О.В. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 33-37

    • Незнімна ортодонтична техніка-фактор ризику розвитку хвороб твердих тканин зубів 1 тканин пародонта /П.С. Фліс, О.В. Савичук. Г.В. Новаковська та ін. / Фліс П.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 37-40

    • Ефективність використання запропонованого лікувально-профілактичного комплексу в дітей-інвалідів із захворюваннями тканин пародонта / М.А. Гавриленко / Гавриленко М.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 40- 45

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Аналіз біофізичних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет 1 типу / О.А. Удод, А.С. Куліш / Удод О.А. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 45-50

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОСТОЯННАЯ - STOMATOLOGY RESTORATION IS PERMANENT

    • Відновлення коронок зруйнованих зубів за допомогою скловолоконних штифтів із застосуванням для їх фіксації рідкотекучого фотополімерного композитивного матеріалу / В.М. Петрушенко, М.І. Скрипник / Петрушенко В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 20- 23

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Особливості ретракції при виготовленні естетичних конструкцій / Д.Д. Кіндій, В.Д. Кіндій, Д.М. Король та ін. / Кіндій Д.Д. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 28-33

    • Вплив базисних стоматологічних пластмас на показники крові білих щурів (експериментальне дослідження ) / В.С. Кузь, В.М. Дворник, Г.М. Кузь та ін. / Кузь В.С. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 5-9

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - STOMATOLOGY RESEARCHES

    • Вплив базисних стоматологічних пластмас на показники крові білих щурів (експериментальне дослідження) / В.С. Кузь, В.М. Дворник, Г.М. Кузь, О.Є. Акімов // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 5-8.- УМСА

   • ЗУБА КОРОНКА - TOOTH CROWN

    • Відновлення коронок зруйнованих зубів за допомогою скловолоконних штифтів із застосуванням для їх фіксації рідко текучого фото полімерного композитного матеріалу / В.М. Петрушанко, М.І. Скрипник / Петрушанко, В.М. // Укр. стоматологічний альманах.- 2017.-№ 4,- C. 20-22.- УМСА