Примірники в наявності

Вісник стоматології

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 1

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Методика зміцнення гіпсових моделей / Шиян Є.Г. // Вісник стоматології.- 2007.-№ 1,- C. 110

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу жовтень- спецвипуск

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Механізми ушкоджень печінки при гострому стресі та їх попередження / Дев яткіна Т.О., Луценко Р.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ жовтень- спецвипуск,- C. 13-14

  • Номер журналу жовтень-спецвипуск

   • СТРЕСС - STRESS

    • Состояние эритроцитарного звена неспецифической резистентности при остром стрессе /Олейник Н.А. и др. // Вісник стоматології.- 2008.-№ жовтень-спецвипуск,- C. 29-30

  • Номер журналу 1

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Методика зміцнення гіпсових моделей / Шиян Є.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 110-110

    • Взаємозв язок стану гігієни порожнини рота та тканин пародонту зі ступенем тяжкості крилопіднебінного гангліоніту / Колісник І.А., Данькевич А.І., Швець А.І. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 30

    • Лечение острых гнойных и обостившихся хронических верхушечных периодонтитов с использованием дозированного вакуума / Николишин А.К., Котелевская Н.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 36-37

    • Застосування препаратів кальцію в комплексному лікуванні системної гіпрестезії / Павленко Л.Г., Казакова К.С., Сенчакович Ю.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 37

    • Можливості покращення гігієни ротової порожнини та стану тканин пародонту у хворих, що користуються частковими знімними протезами / Панькевич А.І., Швець А.І., Колісник І.А. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 37-38

    • Застосуванря методу голографічної інтерферометрії для обгрунтування реставрації девітальних фронтальних зубів / Попович І.Ю., Петрушанко Т.О. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 39-40

    • Застосування препарату Мератин у комплексному лікуванні деструктивних форм періодонтиту / Скрипников П.М. Хміль Т.А. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 47-48

    • Вампилокс в лечении заболеваний тканей пародонта / Скрипников П.Н., Хмиль Т.А., Коломиец С.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 48

    • Клеточная трансплантация и ее результаті в лечении хронического генерализованного пародонтита /Ярінич-Бучинская Н.П,, Скрипников П.Н., Кайдашев И.П., Богашова Л.Я., Боброва Н.А. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 56-58

    • Застосування психологічних методів для впливу на клінічні результати ортодонтичного лікування / Карасюнок А.Є., Куроєдова К.Л. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 56-58

    • Застосування психологічних методів для впливу на клінічні результати ортодонтичного лікування / Карасюнок А.Є., Куроєдова В.С. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 63

    • Современній подход к лечению наследственніх форм нарушений прикуса / Куроедова В.Д. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 66-67

    • Розповсюдженість ортодонтичної патології в Полтавській області /Куроєдова В.Д. та ін. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 67

    • Зміни вікової структури ортодонтичних пацієнтів / Куроєдова К.Л., Карасюнок А.Є. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 67

    • Іменогістохімічний метод дослідження в діагностиці запальних захворювань пародонта у дітей / Лохматова Н.М., Шешукова О.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 68

    • Аналіз вмісту мінеральних речовин в біологічних рідинах у ортодонтичних пацієнтів на різних етапах лікування / Несторенко О.М., Куроєдова В.Д. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 70-71

    • Гистиоцитоз орофациальной области у детей ( Х -гистиоцитоз) / Ткаченко П.И., Гужий Е.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 74-75

    • Комплексна профілактика карієсу у дітей у зоні ендемічного флюорозу / Труфанова В.П., Шешукова О.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 75-76

    • Несовершенство классификаций патологического стирания твердых тканей зубов / Баля Г.М. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 81-82

    • Вопросы биомеханики в шинировании конструкциями на основе арматурно-адгезивной техники / Беликова Н.И. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 82

    • МРТ-як передумова математичних розрахунків оптимальної висоти роз єднання прикусу / Дворник В.М. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 89-90

    • Изучение состояния прикуса у больных после односторонней резеркции верхней челюсти / Клепач Н.Н. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 91-91

    • Покращення якосты базисних матеріалів для знімних протезів / Кузнецов В.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 91-92

    • Чинники, які спонукають розвиток інфекційних процесів у порожнині рота при користуванні знімними конструкціями зубних протезів / Нідзельський М.Я., Девдера А.І. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 97-98

    • Клінічна оцінка вкладок,що застосовуються після відтворення цілісності зубів / Нідзельський М.Я., Коротенька-Зінкевич В.Л. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 98-99

    • Динаміка вимовляння язикових приголосних звуків на початку користування повними знімними зубними протезами / Нідзельський М.Я., Чикор Т.О. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 99

    • Особливості вимовляння язикових приголосних звуків в хворих з дефектом зубного ряду верхньої щелепи 1Vкласу за Кеннеді / Нідзельський М.Я., Чикор Т.О. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 99-100

    • Особливості реабілітації хворих з вадами щелепно-лицевої ділянки / Різник Б.М. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 102

    • Зменшення товщини базису знімних пластинкових протезів за за допомогою ультразвукової технології / Соколовська В.М. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 106

    • Стойкая ретенция клыков верхней челюсти- некоторые этиологические аспекты / Фетисова А.Л. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 107

    • Якісні показники препарування інтактних та депульпованих зубів / Цвєткова Н.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 109-110

    • Особливості стоматологічного статусу пацієнтів із хронічними периферійними ураженнями лицевого нерва / Іваницька О.С., Рибалов О.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 22-123

    • Перспективи застосування модифікованих біологічних трансплантантів для реконструкції альвеолярних відростків щелеп / Панькевич А.І. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 148

    • Стоматологическая манипуляция- одна из причин развития анатомно-функциональных нарушений компонентов височно-нижнечелюстного сустава / Рыбалов О.В., Москаленко П.А., Яценко И.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 151-152

    • Проблемные вопросы гнойно-некротических заболеваний челюстно-лицевой области / Скикевич М.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 156-157

    • Частота встречаемости и структура новообразований слюнных желез /Ткаченко П.И. и др. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 157-158

    • Физическая реабилитация пострадавших при челюстно-лицевых травмах / Яценко О.И., Рыбалов О.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 166

   • СОННЫЕ АРТЕРИИ - CAROTIDS

    • Деталізація хірургічної анатомії судин басейну зовнішньої сонної артерії стосовно до ангіосомних аутотрансплантатів голови та шиї /Ткаченко П.І. та ін. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 19

   • ГЕРПЕС ПРОСТОЙ - ГЕРПЕС IS OUTAGE

    • Прояви хронічної герпетичної інфекції при стоматологічних втручаннях / Скрипнікова Т.П., Павленко Л.Г., Сенчакович Ю.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 48-49

   • ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ - ORTHOPAEDIC STOMATOLOGY

    • Підходи до ортопедичного стоматологічного лікування пацієнтів із складною соматичною патологією / Давиденко Г.М. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 88-89

    • Переломи базисів знімних пластинкових протезів / Писаренко О.А. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 102

   • ЧЕЛЮСТЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS BREAKS

    • Вибір методу адекватного знеболення у хворих з переломами щелеп залежно від рівню їх та тривожності / Волошина Л.І. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 116-117

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Вірогідні причини, що сприяють виникненню альвеоліту у хворих на цукровий діабет 2 типу / Митченко М.П. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 1,- C. 145-146

  • Номер журналу 2

   • ДИАСТЕМА - DIASTEMA

    • Причини виникнення діастеми (огляд літератури) / Корнієнко Т.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 124-126

   • ГУБЫ РАСЩЕЛИНА - LIPS ARE CLEFT

    • Значение предоперационного ортодонтического лечения в комплексной терапии расщелины верхней губы и неба / Куренкова Е.С., Гулюк А.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 126-135

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Спосіб комплексної оцінки адгезивної здатності мікроорганізмів до стоатологічних матеріалів / Лобань Г.А., Федорченко В.І., Череда В.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 15-19

    • Микрофлора корневых каналов при различных формах пульпита / Геранин С.И., Николишин А.К., Кайдашев И.П. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 36-39

    • Магнітно-резонансна томографія - як передумова математичних розрахунків оптимальної висоти роз єднання прикусу / Дворник В.М. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 87-90

    • Спосіб визначення положення язика під час ковтання та мовлення / Смаглюк Л.В., Трофименко М.В. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 102-104

    • Причини виникнення діастеми (огляд літератури) / Корнієнко Т.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 124-126

    • Значение предоперационного ортодонтического лечения в комплексной терапии расщелины верхней губы и неба / Куренкова Е.С., Гулюк А.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 2,- C. 126-135

  • Номер журналу 3

   • ЛЯМБЛИОЗ - ЛЯМБЛИОЗ

    • Особенности лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита у детей с лямблиозной инвазией / Чижевский И.В., Иванова В.А. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 3,- C. 18--23

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ГИГИЕНА - TO ORAL CAVITY HYGIENE

    • Влияние профессиональной гигиены полости рта на состояние тканей пародонта у детей младшего школьного возраста / Рейзвих О.Э. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 3,- C. 62-67

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Планування лікувальної тактики при ускладненому карієсі в постійних зубах з несформованою верхівкою кореня (огляд літератури) / Ковач І. В., Романенко О.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 3,- C. 92-97

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Принципи лікування переломів нижньої щелепи з використанням назубних дротяних шин / Малевич О.Є., Ідашкіна Н.Г. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 3,- C. 103

  • Номер журналу 5-6

   • СТОМАТИТ - СТОМАТИТ

    • Коррекция микробиоценоза полости рта у больных кандидозным стоматитом на фоне сахарного диабета / Ступак Е.П., Россаханова Л.Н. // Вісник стоматології.- 2008.-№ 5-6,- C. 28- 33

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ДЕСЕН БОЛЕЗНИ - GUMS OF ILLNESS

    • Оценка тяжести поражения слизистой оболочки десен у больных гингивитоми парадонтитом методом лазерной корреляционной спектроскопии / К.Н.Косенко, Ю.И.Бажора, Е.П.Рожко и др. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 1,- C. 20-25

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Вплив про- та синбіотикотерапії на імунологічний захист порожнини рота хворих на генералізований парадонтит / Зубачик В.М., Ліснічук М.В. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 1,- C. 44-52

  • Номер журналу 2

   • ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ - INFLUENCES OF IRRADIATION

    • Особливості складу твердих тканин зубів у людей, які зазнали впливу малих доз іонізуючого опромінення / Бебешко В.Г., Завербна Л.В., Дарчук Л.О. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 2,- C. 11-16

   • ЛЕКАРСТВЕННАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - MEDICINAL ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Медикаментозна алергія в стоматологічній практиці. Недооцінена небезпека/Пухлик Б.М. та ін. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 2,- C. 16-20

   • ГУБЫ РАСЩЕЛИНА - LIPS ARE CLEFT

    • Клініко-хірургічна класифікація вроджених незрощень верхньої губи та піднебіння / Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Вишпінський І.М. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 2,- C. 36-41

   • ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ - JAW-FACIAL ANOMALIES

    • Оценка тяжести состояния пациентов с одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области и прогнозирование их течения / Морозова М.Н., Красников В.А., Выборный В.Г. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 2,- C. 64- 70

   • МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ - CERAMET ALLOYS

    • Подготовка зубов при протезировании металлокерамическими конструкциями / Русак А.С. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 2,- C. 70-76

  • Номер журналу 3

   • ПРИКУС - BITE

    • Морфология вторичного временного прикуса кариеса зубов / Костиленко Ю.П., Удальцова К.А. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 3,- C. 99-102

   • ГУБЫ РАСЩЕЛИНА - LIPS ARE CLEFT

    • Класифікація вроджених незрощень верхньої губи і піднебіння (огляд літератури) / Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Вишп1нський 1.М. // Вісник стоматології.- 2009.-№ 3,- C. 107-112

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • Особливості провідникового знеболення нижньої третини обличчя та верхньої третини шиї / Малаховська А.О. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 1,- C. 41- 45

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Вибір оптимальної схеми лікувально-діагностичних заходів при патології пародонта в процесі ортодонтичного лікування / Дрогомиреька М.С. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 1,- C. 55- 57

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Применение кварцетина в стоматологии / Левицкий А.П., Скидан К.В.,Скидан М.И. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 1,- C. 81-87

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Скрипникова Таисия Петровна // Вісник стоматології.- 2010.-№ 1,- C. 103

  • Номер журналу 2

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Профилактика кариеса зубов у детей с применением озонотерапии и фиссурных герметиков / Бушма Н.В. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 2,- C. 6-7

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Использование методов фито-физиотерапии в комплексном лечении пародонтита / Казинина Е.Н., Романенко И.Г. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 2,- C. 14

    • Залежність стану пародонту від психофізіологічних особливостей дітей / Паласюк Б.О. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 2,- C. 30-31

    • Применение Бактулина у курильщиков / Тилигузова Н.А., Кузнмбаева М.А. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 2,- C. 40-41

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Витрати робочого часу лікаря-стоматолога на низку ненормованих видів зубних протезів / Лубунец В.А., Д1єва Т.В. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 2,- C. 18-20

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Применение пребиотиков в стоматологии / Скидан К.В., Романова Ю.Г. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 2,- C. 21- 22

  • Номер журналу 3

   • КАНДИДОЗ - КАНДИДОЗ

    • Клиническая эффективность комплекса противорецидивных мероприятий при хроническом кандидозе / Косенко К.Н., Заградская Е.Л. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 3,- C. 29- 32

   • ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ - MASTICATORY MUSCLES

    • Сучасні методи діагностики та лікування гіпертрофії власних жувальних м язів /О.С. Воловар, В.О. Маланчук, Н.М. Тимошенко та ін. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 3,- C. 35- 39

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Оценка в баллах местных признаков острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти / Комский М.П. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 3,- C. 43-47

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Показники карієсу молочних зубів у дітей шкільного віку / Чухрай Н.Л. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 3,- C. 68- 72

    • Реализация массовых программ профилактики кариеса зубов и болезней периодонта с использованием научных факторов доказательной медицины и стоматологии / Леус П.А. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 3,- C. 91- 96

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • К истории становления системы учета и нормирования труда медицинских работников в клинической стоматологии / Лабунец В.А., Диев Е.В., Диева Т.В. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 3,- C. 86- 90

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Показатели сенации полости рта в различных регионах Украины в зависимости от обеспеченности врачебными кадрами стоматологического профиля / Рейзвих О.Э., Варава Г.Н., Жадько Р.Т. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 3,- C. 102- 106

  • Номер журналу 4

   • КОРНЕВОГО КАНАЛА ЛЕЧЕНИЕ - ROOT CHANNEL TREATMENT

    • Клінічна ефективність різних методів дезінфекції кореневих каналів в ендодонтичній практиці / Коваль О.В., Дєньга О.В. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 4,- C. 33- 36

   • ХИРУРГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ - SURGERY CHELYUSTNO-LICEVAYA

    • Влияние активного дренирования на восстановление кровотока в ранние сроки заживления послеоперационных ран в эксперименте и клинике / Безруков С.Г., Заитова Р.Ю. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 4,- C. 37- 41

   • ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ СЪЕМНЫЙ НАКЛАДНОЙ - DENTURE IS REMOVABLE INVOICE

    • Стійкість акрилових пластмас, що використовуються в стоматології до дії плісеневих грибів / Нідзельський М.Я., Криничко Л.Р. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 4,- C. 75- 77

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Комплексная профилктика основных стоматологических заболеваний у детей при ортодонтическом лечении / Косенко Д.К., Деньга О.В. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 4,- C. 78-84

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Шляхи підвищення надання якості стоматологічної допомоги / Крячко А.Г., Романенко І.Г. // Вісник стоматології.- 2010.-№ 4,- C. 85- 94

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 2

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Влияние длительности заболевания сахарным диабетом на распространенность стоматологической патологии / Терешина Т.П., Новицкая И.К., Димчева Т.Н. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 15-17

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Скринінгова оцінка колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота / Череда В.В., Петрушанко Т.О., Лобань Г.А. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 33-35

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Диагностика и лечение врожденных кист и свищей шеи / Н.В.Пилипюк, Т.А.Гожбелянова, А.Н.Чумаков и др. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 44-50

   • ЗУБОВ АНОМАЛИИ - TEETH OF ANOMALY

    • Виникнення зубощелепних аномалій із скупченістю фронтальних зубів у школярів залежно від стану соматичного здоров я / Дмитренко М.І. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 63-66

   • ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ - DENTURES

    • Частота проявления аллергических реакций в полости рта на акриловые пластмассы / Романова Ю.Г., Лепский В.В., Жижкина О.И. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 78-80

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ - Health PROTECTION, STOMATOLOGY SERVICES

    • Деякі актуальні проблеми та напрями розвитку дитячої стоматологічної служби / Савчук О.В. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 89-92

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Поширеність і інтенсивність карієсу зубів у ВІЛ-інфікованих дітей / Кім Н.В., Алімов А.С., Кім О.В. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 101-103

    • Впровадження схеми профілактики карієсу постійних зубів для дітей з аскаридозом / Ісаєва Н.С. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 124-127

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Організація стоматологічного диспансерного спостереження вагітних жінок / Крижалко О.В., Якубова І.І. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 111-118

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Найбільш типові помилки, яких припускаються суб єкти господарювання при здійсненні медичної практики згідно вимог ліцензійних умов / Крячко А.Г. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 2,- C. 119-123

  • Номер журналу 3

   • ИСТОРИЯ МЕДСЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ - HISTORY OF TRAINED NURSE SERVICE

    • Павел Захарович Аржанцев // Вісник стоматології.- 2011.-№ 3,- C. 93-94

  • Номер журналу 4

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Клінічна ефективність лікування глибокого карієсу з використанням лікувальних прокладок на основі гідрооксину кальцію / Куцевляк В.Ф., Сурміна М.Р. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 18- 22

   • ОБЛУЧЕНИЕ ЧАСТИ ТЕЛА - IRRADIATION OF PART OF BODY

    • Влияние комплекса профилактических мероприятий на состояние полости рта у лиц после лучевой терапии опухолей головы и шеи / Терешина Т.П., Новицкая И.К., Цимбалюк .Г. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 31-33

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Лікування генералізованого пародонтиту у ВІЛ- інфікованих / Ярова С.П., Максютенко А.С., Максютенко С.!. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 44- 46

   • ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ СОЗНАНИЯ - ANAESTHETIZING AT SAVING OF CONSCIOUSNESS

    • Влияние метода обезболивания на качество стоматологического лечения / Анисимов М.В. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 46-50

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Оценка микробного пейзажа верхнечелюстных пазух при комплексном лечении больных одонтогенным гайморитом с применением про-ипребиотиков / Яценко Е.А. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 51- 54

   • ЗУБОВ АНОМАЛИИ - TEETH OF ANOMALY

    • Використання програмного забезпечення Onyx Ceph в оцінюванні зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю фронтальних зубів / Дмитренко М.І. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 55-58

   • ОРТОДОНТИЯ - ORTODONTIYA

    • Состояние тканей пародонта и гигиены полости рта в ретенционном периоде ортодонтического лечения / Вагин П.В., Романенко И.Г. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 59-61

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Влияние комплексного лечения на антиоксидантно-прооксидантный статус полости рта у пациентов после различных видов протезирования / Романова Ю.Г. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 66-68

   • ЗУБА ШЕЙКА - TOOTH OF SHEYKA

    • Исследование напряженно-деформированного состояния в области шейки зуба центрального резца верхней челюсти при разных вариантах смыкания зубных рядов / Лабунец В.А., Семенов Е.И., Сурьянинов Н.Г. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 70- 74

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ - STOMATOLOGY INSPECTIONS

    • Стоматологический статус соматически здоровых молодых людей Украины / Лепский В.В., Колесник Т.В., Деньга О.В. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 76- 79

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Аналіз показників стоматологічної допомоги населенню України в 2010 роц1 /К.М. Косенко, О.Е. Рейзвіх Р.Т. Жадько та ін. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 82-85

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Роль водного фактору у формуванні стоматологічного здоров я населення / Косенко К.М. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 92- 95

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Зміни слизової оболонки ротової порожнини у хворих на целіакію (огляд літератури) / Романенко І.Г., Дудар Д.В. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 95-98

   • ОЗОН - OZONE

    • Оценка эффективности озонотерапии в комплексном лечении больных с воспалительными заболеваниями пародонта по данным программы (Флорида Проуб) и ультразвуковой допплерографии / Вишневская А.А. // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 98

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Застосування мультипробіотика в експериментальній стоматолог11/А.М. Манько, К.С.Непорада, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський // Вісник стоматології.- 2011.-№ 4,- C. 104-105

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ГУБЫ РАСЩЕЛИНА - LIPS ARE CLEFT

    • Клинические особенности остаточных деформаций носа у больных с односторонними расщелинами верхней губы и неба /В.Г. Крыкляс, Н.Б. Дмитриева, Е.В.Крыкляс и др. // Вісник стоматології.- 2012.-№ 1,- C. 42- 44

   • ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ - DENTURES

    • Разработка и клиническая оценка способа профилактики аллергических реакций в полости рта при протезировании с применением акриловых пластмасс / Жижикин О.И. // Вісник стоматології.- 2012.-№ 1,- C. 50- 53

    • Реакції несприйняття зубних протезів зі сплавів металів серед основних-за визначеннями МКХ-10 станів як одна з причин звертання пацієнтів за стоматологічною допомогою / Кордіяк А.Ю. // Вісник стоматології.- 2012.-№ 1,- C. 75-77

   • ВОДЫ ФТОРИРОВАНИЕ - WATERS FTORIROVANIE

    • Частота та структура ортодонтичної патології у дітей з регіону з підвищеним вмістом фтору у питній воді / Безвушко Е.В., Чухрай Н.Л., Ахмад Хатем Джасер // Вісник стоматології.- 2012.-№ 1,- C. 66- 68

   • ЗУБНОЙ ЭМАЛИ ГИПОПЛАЗИЯ - TO DENTAL ENAMEL GIPOPLAZIYA

    • Динамика показателей неспецифической резистентности и дисбиоза в полости рта у детей с гипоплазией эмали зубов при эндемическом зобе / Ковач И.В., Воляк Л.Н. // Вісник стоматології.- 2012.-№ 1,- C. 70-74

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Распространенность заболеваний пародонта у детей со сколиозом / Самойленко А.В., Дрок В.А. // Вісник стоматології.- 2012.-№ 1,- C. 113

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Патологические изменения слизистой оболочки полости рта у детей с хроническим гастродуоденитом / РОманенко Е.Г., Василишина М.В. // Вісник стоматології.- 2012.-№ 1,- C. 112