Примірники в наявності

Одеський медичний журн.

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 2

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Клиническое значение пребиотиков в терапии атопического дерматита у детей / Аряев Н.Л., Циунчик Ю.Г., Кукушкин В.Н. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 2,- C. 23-26

   • ШЕЯ - NECK

    • Наш досвід діагностики та лікування хворих із бічними кістами шиї /Євчев Ф.Д. та ін. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 2,- C. 37-42

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хронічних гастритів і гастродуоденитів у дітей / Бабій І.Л. , Мовлянова Н.В. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 2,- C. 59-64

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Сучасні уявлення про запальні процеси вен і принципи їх фармакологічної корекції / Рибак В.А., Кузнєцова В.М. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 2,- C. 64--69

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Медична допомога: організаційно- методичні аспекти /Лапай В.С. та ін. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 3,- C. 23-27

  • Номер журналу 4

   • ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ FACILITIES

    • Биохимические последствия применения противоопухолевых антибиотиков в нервной и соединительной ткани / Бондаренко Л.Б. и др. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 4,- C. 53-57

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Тромболитическая терапия инфаркта миокарда : от истоков к современным проблемам / Паниграхи Прадош Кумар // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 4,- C. 57-61

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ - EPIDEMIOLOGY IS MOLECULAR

    • Молекулярна епідеміологія та її роль у сучасній медицині / Бажора Ю .1. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 4,- C. 61

  • Номер журналу 5

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Лапароскопічні операції в лікуванні захворювань стравохідно-шлункового переходу /Грубнік В.В. та ін. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 5,- C. 43-48

   • ПАПИЛЛОМАВИРУС - PAPILLOMAVIRUS

    • Папіломавірусна інфекція: сучасний стан проблеми / Дубініна В.Г., Кузєва Н.Г. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 5,- C. 70-76

  • Номер журналу 6

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Современная концепция ведения детей с атопическим дерматитом / Аряев Н.Л., Кукушкин В.Н. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 6,- C. 32-36

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Связь факторов возникновения и развития бронхиальной астмы с периодами ее течения / Донич С.Г. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 6,- C. 38-41

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • К совершенствованию методики консервативного лечения хронического тонзиллита / Евчев Ф.Д. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 6,- C. 41-44

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Цитокіновий статус, хронотропно-інотропна активність, ремоделювання передсердь і шлуночків у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою / Кудря І.П. // Одеський медичний журн..- 2008.-№ 6,- C. 44-48

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Антипиретики в терапии респираторніх заболеваний у детей / Аряев Н., Старикова А.А. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 1,- C. 42- 45

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Исходы лечения бронхиальной астмы в зависимости от разных условий его организации / Донич С.Г. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 1,- C. 54-59

  • Номер журналу 2

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Сучасні тенденції лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / Рева Т.В., Рева В.Б. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 2,- C. 55- 59

   • МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - UTERINE BLEEDING

    • Фізіологічні та патологічні маткові кровотечі / Железов Д.М. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 2,- C. 73- 77

  • Номер журналу 3

   • КЛЕТОЧНАЯ ГИПОКСИЯ - CELLULAR GIPOKSIYA

    • Актуальність застосування антигіпоксантів і протиішемічних препаратів у лікуванні інфекційно-алергічних кардитів у дітей / Бабій І.Л., Федоренко О.В. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 3,- C. 23-27

   • МИОМА - МИОМА

    • Ефективність застосування Бусерину в лікуванні міоми матки / В.М.Підвальнюк, М.І.Щурко, О.Б.Захарченко та інш. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 3,- C. 62-64

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Проблема отримання функціонального відбитка крізь призму вимог сучасної стоматології / Наумов В.В., Чулак О.Л., Стамат К.В. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 3,- C. 65-69

  • Номер журналу 4

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Причины и особенности интерпретации затяжного кашля у детей / Гончарук С.Ф., Касьяненко А.В., Бажора Ю.И. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 4,- C. 22-26

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Возможности прогнозирования развития дисметаболических нефропатий у детей / Стоева Т.В., Копейка А.К. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 4,- C. 52-55

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Профілактика антибіотик-асоційованої діареї у хворих на муковісцидоз / Аряев М.Л., Кононенко Н.А. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 4,- C. 58-62

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Аналіз клінічного перебігу захворювань гастродуоденальної зони у хворих в поєдненні з цукровим діабетом / Вахненко А.В. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 4,- C. 66-69

  • Номер журналу 5

   • ЭНДОКАРДИТ ИНФЕКЦИОННЫЙ - An ENDOCARDITIS IS INFECTIOUS

    • Інфекційний ендокардит: що змінилося? / Ковалевська Л.А.,Мітасов Ю.В., Селіванов В.В. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 5,- C. 44-49

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Профілактика сепсису в потерпілих із множинними діафізарними переломами кісток кінцівок / Кривенко С.М., Бодня О.І. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 5,- C. 51-54

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Функціональні зміни гепатобіліарної системи у дітей, хворих на гострий лейкоз / Фурман В.Г. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 5,- C. 58-62

   • ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - NECK VERTEBRAE

    • Хирургическое лечение нейрокомпрессионных синдромов шейного отдела позвоночника методом эндоскопической микродискэктомии / Аксенов В.В. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 5,- C. 62-67

   • ДЕМОГРАФИЯ - DEMOGRAPHY

    • Багатоплідна вагітність після застосування допоміжних репродуктивних технологій та її вплив на демографічні процеси / Галич С.Р., Ситныкова В.О. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 5,- C. 67-71

   • ЭНДОМЕТРИТ - ENDOMETRIT

    • Сучасні алгоритми діагностики і лікування хронічного ендометриту у жінок фертильного віку / Мінков О.І. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 5,- C. 71-73

   • СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА - SPORTING MEDICINE

    • Спортивна генетика- перспективний напрямок розвитку спортивноъ медицини / Юшковська О.Г., Стоянов В.К. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 5,- C. 73

  • Номер журналу 6

   • НЕВРОГЛИЯ - NEVROGLIYA

    • Ігровий патерн у компенсації ноогенного неврозу / Запорожан В.М., Бітенський В.С., Аймедов К.В. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 6,- C. 50-53

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ - DIABETIC RETINOPATIYA

    • Клиническая классификация и тактика лазерного лечения больных с диабетическим макулярным отеком / Пасечникова Н.В., Науменко В.А., Зборовская А.В. // Одеський медичний журн..- 2009.-№ 6,- C. 77-79

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ПЛОДА БОЛЕЗНИ - FRUIT OF ILLNESS

    • Вроджені вади розвитку плода: сучасні проблеми та перспективи / Заорожан В.М., Бондар О.В., Куліш О.М. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 1,- C. 8- 13

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Методи лікарської діагностики в клініці внутрішніх хвороб / Юрлов В.М. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 1,- C. 13-15

   • СТРЕСС - STRESS

    • Стрес як тригер когнітивних зрушень у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою / Кудря І.П. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 1,- C. 43-46

   • ЧЕЛЮСТЬ БЕЗЗУБАЯ ЧАСТИЧНО - A JAW IS TOOTHLESS PARTLY

    • Вплив передчасного видалення зубів на розвиток зубощелепних аномалій у дітей / Ославський О.М. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 1,- C. 47-50

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Стан системного та місцевого імунітету у хворих на туберкульоз легень і негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом / Скороходова Н.О. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 1,- C. 61- 64

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Перебіг ВІЛ-інфекції у дітей із доведеним антенатальним інфікуванням ВІЛ / Старець О.О., Котова Н.В. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 1,- C. 64-66

  • Номер журналу 2

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ - EPIDEMIOLOGY IS MOLECULAR

    • Сучасний стан і перспективи розвитку молекулярної епідеміології /Запорожан В.М. та ін. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 2,- C. 4- 8

   • СТРЕСС - STRESS

    • Стрес як тригер хронотропно--інотропних, пресорних зрушень у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою / Кудря І.П. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 2,- C. 29- 34

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Нові подходи до терапії гострих респіраторних захворювань у дітей /Стоєва Т.В. та ін. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 2,- C. 45-48

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Перебіг вагітності у жінок із раком щитоподібної залози в анамнезі /Кіцера Н.І. та ін. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 2,- C. 52- 56

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Метаболічна терапія в серцево-судинній патології / Золотарьова Н.А., Медянка Ю.С. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 2,- C. 73- 78

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасні принципи діагностики раку передміхурової залози / Щербіна О.В.. Григоренко В.М., Сакало В.С. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 2,- C. 78- 83

  • Номер журналу 3

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Новий спос1б оц1нки ефективност1 цукрознижувально1 терап11 / Коноваленко О.В. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 3,- C. 65- 67

   • ТОМОГРАФИЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS EMISSION COMPUTER

    • Позитронна емісійна томографія: клініко-методичні аспекти / Щербіна О.В. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 3,- C. 79- 82

  • Номер журналу 4

   • УРОЛИТИАЗ - УРОЛИТИАЗ

    • Взаємлзвязок антиоксидантного статусу зі станом метаболізму щавлевої кислоти у хворих на рецидивний уролітіаз / Кабак Ю.А. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 4,- C. 89- 92

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Эффективность эпидурального введения стероидов у больных с болями в нижней части спины / Кондрашов А.А., Полищук Н.Е. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 4,- C. 97-102

  • Номер журналу 5

   • АППЕНДЭКТОМИЯ - APPENDEKTOMIYA

    • Сравнительная эффективность аппендэктомии при различных лапароскопических технологиях ее выполнения / Баязитов Н.Р. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 5,- C. 27- 30

   • БРЮШИНЫ БОЛЕЗНИ - PERITONEUMS OF ILLNESS

    • Прогнозування перебігу та рецидиву спайкової хвороби: можливі шляхи розв язання проблеми / Вансович В.Є., Котік Ю.М. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 5,- C. 31- 33

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Он был величайшим хирургом К 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова / Бараев Т.М., Кривда Г.Ф., Уманский Д.А. и др. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 5,- C. 61- 64

  • Номер журналу 6

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Застосування різних форм лікарських засобів при запальних захворюваннях пародонта і карієсі /Н.С. Фізор, Л.С. Кравченко, і.А. науменко та ін. / Леженко Г.О., Пашкова О.Є., Гладун К.В. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 6,- C. 29- 33

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Результати хірургічного лікування хворих на хронічний геморой з використанням сучасних малоінвазивних методів /А.А.Шудрак, Є.В. Цема, Ю.в. Яринич та ін. // Одеський медичний журн..- 2010.-№ 6,- C. 54- 55

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 2

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Состояние гемодинамики в сосудах малого таза у женщин с лейомиомой матки / Паращук В.Ю. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 2,- C. 44- 47

   • КРАПИВНИЦА - HIVES

    • Оцінка якості життя у хворих на кропив янку / Прокоф єва Н.Б. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 2,- C. 49- 52

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Показання до антиретровірусної терапії ВІЛ- інфекції / Сервецький С.К. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 2,- C. 53- 55

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Молекулярно- гентичні причини розвитку ревматоїдного артриту / Пішак О.В., Микитюк О.П. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 2,- C. 72-74

  • Номер журналу 3

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Вплив тіотриазоліну на показники вільнорадикального окиснення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів на тлі хронічного надходження пестицидів прооксидантної дії / Бобирьов В.М., Цвєткова Я.А., Островська Г.Ю. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 3,- C. 12-15

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Відновлення функціональних можливостей хворих на інтермітуючу бронхіальну астму / Григус І.М. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 3,- C. 21-23

   • ТРИГЛИЦЕРИДЫ - TRIGLICERIDY

    • Фібрати у корекції тригліцеридемії у хворих на серцево-судинну патологію / Соломко О.В. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 3,- C. 37- 41

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Організація невідкладної хірургічної допомоги хворим на туберкульоз із гострою абдомінальною патологією / Нгуєн Ван Хань, П.В. Строганов, С.О. Гешелін // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 3,- C. 45- 48

   • МИГРЕНЬ - MIGRAINE

    • Мигрень, повторный инсульт и деменция как основные клинические проявления синдрома (CADASIL) /А.С. Сон, В.В. Добровольский, А.Н.Макаренко и др. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 3,- C. 56- 60

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНОМАЛИИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ANOMALY

    • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей: етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування / Кравченко Т.Ю., Лосєва К.О., Лотиш Н.Г. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 3,- C. 60- 69

   • ГОМЕОСТАЗ - ГОМЕОСТАЗ

    • Гомеостаз полости рта и зубное протезирование / Романова Ю.Г. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 3,- C. 69- 75

  • Номер журналу 4

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Науково- практичне обгрунтування розробки типових інструкцій, положень, стандартних робочих методик у фармації, типовий проект посадової інструкції провізора консультанта сімейної фармації. Ноофармація/М.С. Пономаренко, Г.В. Загорій, А.А. Бабський та ін. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 4,- C. 19-25

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Клінічне значення показників лабільності бронхів при астмі фізичного напруження у дітей / Іванова Л.А. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 4,- C. 29- 31

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Метерологічні та фенологічні аспекти формування масових загострень поленової алергії / Приходько О.Б. Ємець Т.І., Стеблюк М.В. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 4,- C. 58-60

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • К 130-летию Александра Александровича Богомольца (1881-1946) / Васильев К.К. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 4,- C. 61- 66

  • Номер журналу 5

   • ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ - ETHICS IS MEDICAL

    • Этика в хирургии / Гешелин С.А. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 5,- C. 52-58

  • Номер журналу 6

   • АНТИОКСИДАНТЫ - ANTIOXIDANTS

    • Протективна дія природних синтетичних антиоксидантів при хронічній інтоксикації похідними дихлорфеноксіоцтової кислоти /В.М. Бобирьов, Я.А. Тарасенко, Г.Ю. Островська , М.М. Рябушко // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 6,- C. 7-11

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Вплив катетерної ізоляції легеневих вен у хворих із фібриляцією передсердь на якість життя /В.В. Ауров, Ю.І. Карпенко, В.І. Кушніренко та ін. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 6,- C. 37- 39

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Сучасні аспекти діагностики новоутворень у дерматологічній практиці / Ашаніна І.В. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 6,- C. 40- 42

   • ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ - PARKINSONA ILLNESS

    • Активність гіпофізарно-наднирковозалозної та гіпофізарно-тиреоїдної систем у хворих на хворобу Паркінсона / Богданова І.В. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 6,- C. 42- 45

   • АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ НАДКЛАПАННЫЙ - AORTIC STENOSIS OF NADKLAPANNYY

    • Корекція надклапанного стенозу аорти, ускладненого інфекційним ендокардитом, в умовах глибокої гіпотермії і зупинки кровообігу /Р.Й. Лекан, О.О. Лосєв, В.І. Босенко та ін. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 6,- C. 45-47

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Досвід застосування урохолу в комплексній терапії хворих на подагру / Пішак О.В., Арич Г.І., Бобкович К.О. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 6,- C. 47- 49

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Якість життя після декомпресивної краніектомії, проведеної дорослим пацієнтам з тяжкою черепно-мозковою травмою / Сірко А.Г. // Одеський медичний журн..- 2011.-№ 6,- C. 58- 61

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Експертна оцінка ступеня вираженості процесів деструкції й адаптації тканини на базі нечіткої логіки / Гостєва Ю.В. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 4-8

   • СТРЕСС - STRESS

    • Протекторний ефект кетогенної дієти і пентоксифіліну щодо викликаних хронічним стресом порушень з боку збудливості мозку та шлунково-кишкового тракту / Годлевський Л.С., Полянский В.О., Антонян І.С. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 9- 12

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Нейроекономіка : концептуальні питання та значення для фармації / Громовик Б.П., Унгурян Л.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 12-14

   • ПЕРОКСИДАЗЫ - ПЕРОКСИДАЗЫ

    • Ферментативна активність пелоїду куяльницького лиману у складі нової лікарської форми / Кобернік А.О., Сівко Г.І., Кравченко І.А. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 15- 17

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Нові підходи в комплексному лікуванні дітей з ожирінням / Величко В.І. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 27-32

   • СЕТЧАТКИ ОТСЛОЙКА - RETINAS REMOVING A LAYER BY A LAYER

    • Ефективність застосування цитиколіну у комплексному лікуванні регматогенного відшарування сітківки / Венгер Л.В., Солдатова А.М., Левицький І.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 33- 35

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Чинники ризику розвитку туберкульозу у жінок репродуктивного віку / Клічук Р.В., Польова С.П. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 38- 340

   • УРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - UROLOGY ILLNESSES

    • Терапія синдрому нижніх сечових шляхів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози і гіперактивний сечовий міхур / Костєв Ф.І., Дехтяр Ю.М., Кваша О.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 40- 44

   • ЭНДОМЕТРИОЗ - ЭНДОМЕТРИОЗ

    • Диференційовані підходи до лікування ендометріозу / Кротенко К.П. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 44- 46

   • ЭНАЛАПРИЛ - ENALAPRIL

    • Ефективність еналаприлу в пацієнтів з помірною артеріальною гіпертензією та різними значеннями С- реактивного білка / Поляков А. Є., Степанова А.В. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 46- 48

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Одночасний моніторинг внутрішньочерепного і церебрального перфузійного тиску у ході проведення декомпресивної краніектомії у потерпілих за тяжкої черепно- мозкової травми / Сірко А.Г. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 48- 51

   • БЕРЕМЕННОСТЬ МНОГОПЛОДНАЯ - PREGNANCY MNOGOPLODNAYA

    • Роль фібронектину, колагену 1V типу й ендотеліну -1 у розвитку плацентарної недостатноті при спонтанній та індукованій багатоплідній вагітності / Смишляєва Д.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 52- 55

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Сучасні методи корекції імунологічних порушень у хворих на ішемічний інсульт / Солодовнікова Ю.О., Сон А.С., Макаренко О.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 55- 58

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Аналіз основних фармакотерапевтичних груп лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гастрит і дуоденіт, та можливість їх імпортозаміни / Трохимчук В.В., Ольхова І.В. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 58-62

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Эффективность эпидурального введения стероидов у пациентов с центральными и парамедиальными грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника и корешковым синдромом / Кондрашов А.А., Полищук Н.Е. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 1,- C. 62- 68

  • Номер журналу 2

   • КРОВООБРАЩЕНИЕ - CIRCULATION OF BLOOD

    • Шляхи корекції ентеральної недостатності у пацієнтів із гострим порушенням мезентерального кровообігу / І.А. Даниленко, М.Г. Кононенко, В.В. Леонов и др. / Даниленко І,А. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 2,- C. 33- 35

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Роль постпрандиальніх нарушений в развитии стеатоза печени у пациентов с сахарнім диабетом 2 типа / Е.В. Колесников / Колесникова Е.В. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 2,- C. 35- 40

   • ПРЕЭКЛАМПСИЯ - PREEKLAMPSIYA

    • Раннє прогнозування і профілактика прееклампсії / В.Г. Марічереда, Д.Ю. Андронов, О.В. Бондар / Марічереда В.Г. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 2,- C. 40- 44

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПОСТОЯННАЯ - STOMATOLOGY RESTORATION IS PERMANENT

    • Вплив інтенсивності зубних відкладень і мікробної колонізації зуба на естетичні властивості реставрації /Т.П. Терешина, О.Л. Чулак / Терешина Т.П. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 2,- C. 47- 49

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Клініко-лабораторна характеристика дітей, хворих на гострий інфекційний міокардит / О.В. Федоренко / Федоренко О.В. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 2,- C. 50- 52

   • ГАСТРОЭНТЕРИТ - GASTROENTERITIS

    • Современное течение ротавирусного гастроэнтерита у детей раннего возраста /Ю.П. Харченко, И.В. Юрченко, С.А. Еременко / Харченко Ю.П. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 2,- C. 52- 55

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Патогенетические параллели в развитии метаболических нарушений у гипертензивных пациентов / В.В. Школьник, В.Д. Немцова, Ю.Н. Шапошникова / Школьник В.В. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 2,- C. 55- 61

  • Номер журналу 3

   • РАНЫ ЗАЖИВЛЕНИЕ - WOUNDS ARE CICATRIZATION

    • Характеристика інтенсивності процесів регенерації ран на фоні адреналінового пошкодження міокарда і можливості її корекції / Р.З. Огоновський, Ю.І. Бажора, М.С. Регеда та ін. / Огоновський Р.З. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 3,- C. 16- 19

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Аналіз виявлення мікобактерій туберкульозу в тканинах легень при гістологічному та мікробіологічному дослідженнях у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з оперативними втручаннями / Л.М. Загаба / Загаба Л.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 3,- C. 47-50

   • ПОЛИКИСТОЗНОГО ЯИЧНИКА СИНДРОМ - POLIKISTOZNOGO OF OVARY SYNDROME

    • Клініко-патофізіологічні паралелі перебігу синдрому полікістозних яєчників / Є.А. Поляков / Полякова Є.А. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 3,- C. 58-60

  • Номер журналу 3 (131)

    • Механізми ушкодження тканини сім'яників при тривалому впливі похідних феноксіоцтової кислоти / Я.А. Тарасенко, В.М. Бобирьов / Тарасенко, Я.А. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 3 (131),- C. 21-24

  • Номер журналу 4

   • МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ - URINARY BLADDER

    • Особливості елементарного гомеостазу у хворих з ідіопатичним гіперактивним сечовим міхуром / Ю.М. Дехтр , Ф.І. Костєв, З.П. Мойсейченко / Дехтяр Ю.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 4,- C. 34- 36

   • ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ - WOMANISH ILLNESSES

    • Особливості імунологічного статусу у жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів з урахуванням катамнезу захворювання / В.М. Запорожан, В.В. Подольський, В.П. Чернишов / Запорожан В.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 4,- C. 37-42

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки / О.П. Козлов / Козлов О.П. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 4,- C. 42- 47

   • HELICOBACTER PYLORI - HELICOBACTER PYLORI

    • Коррекция дисбиоза при антихеликобактерном лечении пациентов с гастродуоденальной патологией / Л.Н. Мосийчук, О.П. Петишко, И.А. Васильева / Мосийчук Л.Н. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 4,- C. 58- 64

   • ПЛОДА СМЕРТЬ - FRUIT DEATH

    • Ультразвукове дослідження фетоплацентарного комплексу при загрозі антенатальної загибелі плода / Л.Р. Нікогосян / Нікогосян Л.Р. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 4,- C. 64- 66

  • Номер журналу 6

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Окремі питання стану імунологічного статусу у вагітних з остеопенічним синдромом при перинатльному інфікуванні / О.О. Зелінський, Г.С. Манасова / Зелінський О.О. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 6,- C. 61-65

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Эффективность АМОКСИЛА К в терапии острой гнойной патологии глотки и шеи / Ф.Д. Евчев, В.И. Кресюн / Евчев Ф.Д. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 6,- C. 65- 69

   • БИОПРЕПАРАТЫ - БИОПРЕПАРАТЫ

    • Біопрепарати як засоби лікування стоматологічної патології / В.М. Бобирьов, Т.А. Петрова, Г.Ю. Островська та ін. / Бобирьов В.М. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 6,- C. 74- 82

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Значення варіабельності артеріального тиску для стратифікації та контролю ризику у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / С.А. Тихонова, В.А. Штанько, О.В. Хижняк та ін. / Тихонова С.А. // Одеський медичний журн..- 2012.-№ 6,- C. 82-87

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Комплексное лечение больных с циррозом печени, осложненным кровотечением / Ю.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник и др. / Грубник Ю.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 1,- C. 49- 51

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРОЛАПС - MITER VALVE PROLAPS

    • Функціональний стан вегетативної нервової системи у часто хворіючих дітей з пролапсом мітрального клапана / Г.С. Попік, Г.А. Данильчук / Попік, Г.С. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 1,- C. 63-66

   • МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ БОЛЕЗНИ - URINARY BLADDER OF ILLNESS

    • Ефективність лікування дітей з нейрогенними дисфункціями сечового міхура з урахуванням особливостей уродинаміки / О.В. Зубаренко, Т.В. Стоєва, Т.Л. Годлевська / Зубаренко О.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 1,- C. 77- 80

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Застосування нових технологій у хірургічному лікуванні жовчнокам яної хвороби і доброякісних пухлин яєчників при синдромі полікістозних яєчників з використанням генератора автоматичного зварювання біологічних м яких тканин / І.Ю. Ганжий, В.В.Ганжий / Ганжий І.Ю. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 1,- C. 80- 85

  • Номер журналу 2

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Маркери імунозапалення і функціональний клас хронічної серцевої недостатності в анемічних хворих із хронічною хворобою нирок / О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, Н.Г. Риндіна та ін. / Біловол О.М. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 2,- C. 36- 40

  • Номер журналу 3

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Зміни у структурі захворюваності пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом на тлі поширення високоактивної антиретровірусної терапії / В.С. Гойдик, В.В. Шухтін, Н.С. Гойдик та ін. / Гойдик В.С. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 3,- C. 31- 35

   • ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ - HERNIA VENTRAL'NAYA

    • Лапароскопическое лечение вентральных грыж с новым типом сети / В.В. Грубник, Н.Д. Парфентьева, К.О. Воротынцева / Грубник В.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 3,- C. 35- 38

   • ГИСТЕРОСКОПИЯ - GISTEROSKOPIYA

    • Гістероскопічна міомектомія . Наш досвід /О.В. Лук янчук / Лук янчук О.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 3,- C. 46- 48

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Особливості структури анемічного синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність різного функціонального класу / Н.Г. Риндіна / Риндіна Н.Г. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 3,- C. 49- 52

   • ПЕРИОДОНТИТ - ПЕРИОДОНТИТ

    • Вплив сучасних ендогерметиків на мікрофлору періапікальних тканин при лікуванні хронічного періодонтиту зубів верхньої щелепи / Є.Д. Бабов, Н.Ф. Біла, С.Д. Варжапетян та ін. / Бабов Є.Д. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 3,- C. 62-66

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Підвищення ефективності лікування хронічного обструктивного захворювання легенів / А.В. Вахненко / Вахненко А.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 3,- C. 23-26

  • Номер журналу 4

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Клініко-анамнестичні предиктори прогресування при дисметаболічних нефропатіях у дітей / О.В. Зубаренко, Т.В. Стоєва / Зубаренко О.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 4,- C. 47- 52

  • Номер журналу 5

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Рівень рифампіцину в крові у хворих на туберкульоз із різним генотипом цитохрому 2С19 / П.Б. Антоненко, В.Й. Кресюн / Антоненко П.Б. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 5,- C. 16-19

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Особливості психомотроного розвитку немовлят при грудному вигодовуванні у сучасних умовах / І.С. Семань-Мнько, О.Г. Буряк, І.Д. Шкробанець та ін. / Семань-Мінько І.С. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 5,- C. 55- 57

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Характеристика физического развития детей с целиакией в активном периоде заболевания / .В. Стоян, В.А. Курьянинова, И.Н. Захарова и др. / Стоян М.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 5,- C. 55- 57

  • Номер журналу 6

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Лазерна кореляційна спектрскопія макромолекулярних комплексів плазми крові у хворих на туберкульоз із порушеннями стану системи гемостазу / Ю.І. Бажора, А.В. Амосова, М.М. Чеснокова / Бажора Ю.І. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 6,- C. 4- 7

   • ХЛАМИДИОЗЫ - KHLAMIDIOZY

    • Субстанції Антихламідійної дії у супозиторіях вагінальних / Л.І. Петрух, О.В. Павленко / Петрух Л.І. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 6,- C. 20- 26

   • НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ - INCONTINENCE OF URINE

    • Комбіновані методи лікування жінок із нетриманням сечі при напруженні, аоційованим із генітальним пролапсом / Ф.І. Костєв, О.В. Лук янчук, О.М. Чайка та ін. / Костєв Ф.І. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 6,- C. 53-56

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Современные возможности эффектиного лечения внебольничной пневмонии у детей в амбулаторных условиях / Т.В. Спичак / Спичак Т.В. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 6,- C. 69- 74

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Фактори, що асоціюються з ризиком розвитку патологічного гастроезофагеального рефлюксу, і особливості його клінічного перебігу у дітей перших років життя / О.О. Старець, В.В. Трухальська, Н.О. Малиновська / Старець О.О. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 6,- C. 75- 78

   • РАХИТ - RACHITIS

    • Факторы риска развития рахита у детей в современных условиях / И.Н. Захарова, Ю.А. Дмитриева / Захарова И.Н. // Одеський медичний журн..- 2013.-№ 6,- C. 84- 92

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 5

   • ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ - FAT ACIDS

    • Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі крові хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень / О.Б. Пікас / Пікас О.Б. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 11- 13

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Состояние гигиены полости рта у детей дошкольного возраста в центральной части западной Украины / О.В. Деньга, В.В. Ковальчук, В.С. Иванов / Деньга О.В. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 39- 41

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Імунозапальні маркери і функціональний клас хронічної серцевої недостатності у хворих з цукровим діабетом 2 типу / П.Г. Кравчун, А.В. Наріжна, Н.Г. Риндіна / Кравчун П.Г. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 47- 49

   • ТРОМБОФИЛИЯ - TROMBOFILIYA

    • Поширеність генетичних чинників тромбофілії серед пацієнтів із тромбозами / Л.Б. Чорна, Г.В. Макух, Я.І. Виговська / Чорна Л.Б. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 54- 59

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ - DIABETIC RETINOPATIYA

    • Влив дельталіцину і транскраніального подразнення мозочка на стан антиоксидантної та цитокінової систем крові у пацієнтів з діабетичною ретинопатією / Н.В. Кресюн, В.Л. Коноваленко / Кресюн Н.В. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 59- 63

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Методи планування ендосальної дентальної імплантації / В.І. Вакуленко, С.А. Шнайдер, Є.В. Гончаренко та ін. / Вакуленко В.І. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 64- 67

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Характеристика анамнестичних даних з позицій епігенетики у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки / М.Б. Запорожченко / Запорожченко М.Б. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 73- 76

   • ПОЛИКИСТОЗНОГО ЯИЧНИКА СИНДРОМ - POLIKISTOZNOGO OF OVARY SYNDROME

    • Генетические аспекты метаболических нарушений у женщин с синдромом поликистозных яичников / Ю.В. Онищенко, Н.Н. Рожковская / Онищенко Ю.В. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 77- 81

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Сравнение клинической эффективности ларингеальной маски второго поколения и эндотрахеальной трубки при проведении анестезии у пациенток с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в хирургии рака молочной железы / О.А. Тарабрин, А. Л. Бобырь / Тарабрин О.А. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 5,- C. 82-86

  • Номер журналу 6

   • ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА - ПРЕНАТАЛЬНАЯ DIAGNOSTICS

    • Порівняльні аспекти пренатальної діагностики вроджених вад розвитку і хромосомних аномалій з використанням ехографії та біохімічного скринінгу / В.В. Артьоменко / Артьоменко В.В. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 6,- C. 35- 40

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Вплив водорозчинної форми кверцетину на стан нирок при експериментальному цукровому діабеті / Н.Б. Зозуляк / Зозуляк Н.Б. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 6,- C. 5-8

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Особливості активності ферментів глутатіонової системи у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода / З.Р. Кочерга, Г.М. Ерстенюк / Кочерга З.Р. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 6,- C. 51- 54

   • ВУЛЬВОВАГИНИТ - VUL'VOVAGINIT

    • Возможности оптимизации лечения рецидивирующего кандидозного вульвовагинита у беременных / В.Ф. Нагорная, Н.В. Бойко / Нагорная В.Ф. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 6,- C. 55- 58

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Хірургічні методи лікування патології щитоподібної залози та інтраопераційна ідентифікація нервів гортані / Я.Р. Розновський / Розновський Я.Р. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 6,- C. 59- 62

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Вплив фібриляції передсердь на показники імунної системи у хворих із серцевою недостатністю /С.В. Федоров / Федоров С.В. // Одеський медичний журн..- 2014.-№ 6,- C. 63- 65

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • МИКОПЛАЗМЫ - МИКОПЛАЗМЫ

    • Нормоценоз піхви : якісні та кількісні характеристики / О.А. Грузевський / Грузевский О.А. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 36- 40

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Роль порушень ліпідного обміну у патогенезі хронічної серцевої недостатності у хворих із постінфарктним кардіосклерозом , цукровим діабетом 2 типу й ожирінням / П.П. Кравчун / Кравчун П.П. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 41- 44

   • ГЕМОСТАЗ - ГЕМОСТАЗ

    • Застосування нового методу діагностики тромбогеморагічних розладів у дітей із вродженими вадами серця / В.М. Лазанюк / Лазанюк В.М. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 44- 47

   • ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ - CEREBRAL PARALYSIS

    • Функціональний стан жувальних м язів у дітей із дитячим церебральним паралічем у періоді змінного прикусу / Б.М. Мірчук, Т.Д. Савіцька, Д.В. Стеценко / Мірчук Б.М. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 48- 51

   • ВЕТРЯНАЯ ОСПА - CHICKEN-POX

    • Оптимизация терапии ветряной оспы у детей / Ю.П. Харченко, И.В.рченко, А.А. Питель и др. / Харченко Ю.П. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 52- 56

   • ПЛОДА РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКА - FRUIT OF DEVELOPMENT DELAY

    • Нові аспекти патогенезу затримки розвитку плода / В.В. Артьоменко / Артьоменко В.В. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 57- 61

   • ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PAROTID GLANDS OF NEW FORMATION

    • Комплексная диагностика и хирургическое лечение опухолей околоушной слюнной железы / Ф.Д. Евчев, М.А. Зайцева / Евчев Ф.Д. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 69-75

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Основатель отечественной физиологии Иван Михайлович Сеченов и Новороссийский Императорский университет. Одесский период жизни ученого / Р.С. Вастьянов, А.А. Шандра / Вастьянов, Р.С. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 1,- C. 75-80

  • Номер журналу 2

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Релапароскопія в лікувально-діагностичному алгоритмі ускладнень лапароскопічної хірургії / О.Ю. Усенко, М.Ю. Ничитайло, П.В. Огородник та ін. / Усенко О.Ю. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 7-10

    • Оценка результатов лапароскопических рестриктивных бариатрических операций / О.Б. Спанов, К.А. Намаева, А.М. Орекешова / Оспанов О.Б. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 33-35

    • Профілактика ускладнень при ургентних лапароскопічних операціях на органах черевної порожнини / М.І. Тутченко, Б.І. Слонецький, В.П. Бабій та ін. / Тутченко М.І. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 45-48

   • ЯТРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - ЯТРОГЕННЫЕ DISEASES

    • Ятрогенні ушкодження при лапароскопічних операціях / М.Г. Гончар, О.В. Пиптюк, Я.М. Кучірка та ін. / Гончар М.Г. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 12- 15

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Хірургічне лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / О.П. Дмитренко / Дмитренко О.П. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 21-23

   • ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - HERNIA OF GULLET OPENING

    • Причини незадовільних результатів лапароскопічної пластики гриж стравохідного отвору діафрагми : аналіз результатів 2500 операцій / В.В. Грубник, А.В. Малиновський / Грубник В.В. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 23- 28

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Небезпеки й ускладнення малоінвазивного лікування ожиріння / А.С. Лаврик, А.Ю. Згонник, О.А. Лаврик / Лаврик А.С. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 31- 33

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Причини та профілактика рецидивів пахвинних гриж при трансабдомінальній преперитонеальній алопластиці / Я.П. Фелештинський, В.Ф. Ватаманюк, С.А. Свиридовський та ін. / Фелештинський Я.П. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 36-39

   • ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ - HERNIA VENTRAL'NAYA

    • Рецидиви після лапароскопічних герніопластик вентральних гриж як результат методологічних помилок / К.О. Воротинцева / Воротинцева К.О. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 39- 40

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Переваги та небезпеки лапароскопічної хірургії гострої спайкової непрохідності / І.М. Дейкало, Д.В. Осадчук, В.В. Буката / Дейкало І.М. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 50-52

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Результати й ускладнення комплексного лікування хворих на цироз печінки , ускладнений кровотечею, із застосуванням малоінвазивних тезхнологій / Ю.В. Грубник, О.М. Загороднюк, В.Ю. Грубник та ін. / Грубник Ю.В. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 52- 56

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Технологічні аспекти застосування малоінвазивних методів у корекції жовчовитікань після лапароскопічних холецистектомій / Є.Д. Хворостов, С.О. Бичков, Р.М. Гриньов та ін. / Хворостов Є.Д. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 57-59

    • Досвід виконання органозберігаючих операцій у лікуванні жовчнокам яної хвороби / Б.Ф. Шевченко, О.М. Бабій / Шевченко Б.Ф. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 73- 76

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Лапароскопічна субтотальна холецистектомія як метод профілактики ушкодження жовчних проток при складних формах жовчнокам яної хвороби / О.І. Ткаченко, М.В. Прикупенко / Ткаченко О.І. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 59-62

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Результати лапароскопічної холецистектомії при гострому холециститі та його ускладнених формах у хворих різних вікових груп / В.Г. Мішалов, Р.В. Бондарєв, В.М. Іванцюк та ін. / Мішалов В.Г. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 68- 70

   • ЭНДОСКОПИЯ - ЭНДОСКОПИЯ

    • Результаты краткосрочного обучения врачей эндоскопической хирургии / И.В. Федоров / Федоров И.В. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 77- 80

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Вибір ступеня інвазивності корекції ускладнених кіст підшлункової залози / В.В. БОйко, Є.Г. Доценко, О.М. Пісоцький та ін. / Бойко В.В. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 99-101

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - SUCKLING GLAND OF ILLNESS

    • Алгоритм діагностики та прогнозування перебігу доброякісних проліферативних захворювань молочної залози / О.Ю. Усенко, Р.П. Ромак / Усенко О.Ю. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 102- 105

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ - DIABETIC RETINOPATIYA

    • Порівняльна характеристика ефективності методів ранньої діагностики діабетичної ретинопатії / Н.В. Кресюн, В.О. Полясний / Кресюн Н.В. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 2,- C. 106-111

  • Номер журналу 3

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Механізми реалізації захисного впливу деяких олігопептидів при ішемії-реперфузії нирок / Т.С. Щудрова, І.І. Заморський / Щудрова Т.С. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 3,- C. 7-11

   • БЕСПЛОДИЕ МУЖСКОЕ - FRUITLESSNESS IS MASCULINE

    • Частота мутацій гена трансмембранного регуляторного білка муковісцидозу серед чоловіків із патоспермією / М.Я. Тиркус, Г.В. Макух, Н.В. Гельнер та ін. / Тиркус М.Я. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 3,- C. 42-46

   • ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ - DENTURES

    • Клиническая оценка применения съемных пластиночных протезов при непереносимости акриловых пластмасс, изготовленных из сополимера полипропилена / В.Г. Шутурминский / Шутурминский В.Г. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 3,- C. 50-55

   • ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - HERNIA OF GULLET OPENING

    • Профілактика несприятливих результатів лапароскопічної корекції антирефлюксної функції кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми й ахалазії стравоходу / М.М. Велигоцький, О.В. Горбуліч, В.В. Комарчук / Велигоцький М.М. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 3,- C. 66-69

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ризик виникнення післяопераційних панкреатитів після лапароскопічних втручань на протоковій системі печінки / К.І. Шаповалова, В.В. Грубник, О.С. Дюжев та ін. / Шаповалова К.І. // Одеський медичний журн..- 2015.-№ 3,- C. 76-80

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Вивчення ефективності комбінованого препарату грандазол при лікуванні гнійно-некротичних уражень нижніх кінцівок на тлі цукрового діабету / О.В. Шатілов / Шатілов О.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 13-18

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних після міомектомії / О.В. Жовтенко / Жовтенко О.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 18-24

   • КИШЕЧНИКА СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - INTESTINE MUCOUS MEMBRANE

    • Визначення порушень різних рівнів бар єрної функції слизової оболонки верхнього відділу травного тракту як ключового фактора розвитку кандидозу у хворих гастроентерологічного профілю / І.В. Кушніренко / Кушніренко І.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 28-35

   • СТОМАТИТ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ - СТОМАТИТ OF GERPETICHESKIY

    • Оцінка динаміки біохімічних та імунологічних маркерів ротової рідини у пацієнтів із хронічним герпетичним стоматитом, які потребують дентальної імплантації / Ю.Г. Романова, А.В. Біда / Романова Ю.Г. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 35-38

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - A BABY is PREMATURELY BORN, ILLNESSES

    • Особенности неспецифического иммунитета у недоношенных детей / Х.М. Эль Мезевги / Эль-Мезевги Х.М. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 38-41

   • МИОМА - МИОМА

    • Прогнозування росту міоми матки у прегравідарному періоді / Д.М. Железов, Т.В. Коссей / Железов Д.М. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 41-45

   • ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ БИЛИАРНЫЙ - THE CIRRHOSIS OF LIVER BILIARNYY

    • Розвиток системних дисфункцій органів і регуляторних механізмів у хворих на цироз печінки із супровідним асцитом / О.Ф. Дзигал, Ю.В. Грубнік / Дзигал О.Ф. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 45- 51

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Обгрунтування біофізичних параметрів транскраніальної магнітної стимуляції при хронічній ішемії мозку в стадії декомпенсації / О.І. Ісайкова, А.С. Сон / Ісайкова О.І. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 51-55

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ ПСЕВДООБСТРУКЦИЯ - COLON PSEUDOOBSTRUCTION

    • Клинический случай рецидивирующего синдрома псевдообструкции толстой кишки у пациента с болезнью Паркинсона / В.В. Грубник, А.И. Ткаченко, Е.А. Койчев и др. / Грубник В.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 63-67

   • РЕПРОДУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА - РЕПРОДУКТИВНАЯ MEDICINE

    • Тенденції застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні / В.О. Ситнікова, О.О. Петренко / Ситнікова В.О. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 67-70

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Основні шляхи становлення і розвитку сімейної медицини в Україні як основа реорганізації первинної медико-санітарної допомоги населенню / Л.І. Данильченко / Данильченко Л.І. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 1,- C. 70-77

  • Номер журналу 2

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Антитоксична активність нової германійорганічної біологічно активної речовини (медгерм) при експериментальному гепатиті / О.Л. Тимчишин, В.В. Голован / Тимчишин О.Л. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 5-11

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Досвід застосування геніус плюс у хворих із психоемоційними та вегетативними розладами при початкових проявах недостатності мозкового кровообігу / А.В. Демченко, В.І. Боброва, А.В. Ревенько та ін. / Демченко А.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 16-22

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Особливості алельного поліморфізму генів GST -S і активності ферментів глутатіонової системи у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку / З.Р. Кочерга / Кочерга З.Р. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 22-25

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Эффективность местной терапии для профилактики и лечения осложнений при экстракции зубов / А.В. Пасечник, Л.С. Кравченко, А.М. Пасечник и др. / Пасечник А.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 25-31

   • ЭНДОМЕТРИЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ - ЭНДОМЕТРИЯ GIPERPLAZIYA

    • Перспективи клінічної значущості визначення активності теломерази в клітинах ендометрія / З.В. Чумак, О.О. Зелінський, М.В. Шаповал / Чумак З.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 31- 35

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Роль неоадювантної поліхіміотерапії у складі комплексного лікування хворих на місцево-розповсюджений рак молочної залози / О.В. Бондар, І.Л. Маланченко / Бондар О.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 40- 43

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Критерії ефективності виконання портокавального шунтування у хворих з портальною гіпертензією / О.Ф. Дзигал, Ю.В. Грубнік / Дзигал О.Ф. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 43-48

   • КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА - EXTREMITIES OF NIZHNEY ARE ULCER

    • Особливості лікування венозних трофічних виразок з урахуванням їх мікрофлори / І.Д. Дужий, В.М. Попадинець, О.В. Кравець та ін. / Дужий І.Д. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 48-50

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Багатофакторний аналіз стану клітинного імунітету резус-сенсибілізованих жінок / В.Г. Марічереда, Т.Я. Москаленко, І.М. Шевченко та ін. / Марічереда В.Г. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2,- C. 59- 64

  • Номер журналу 3

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Диференційована тактика надання травматологічної допомоги пораненим з бойовими травмами кінцівок на етапах медичної евакуації / Я.Л. Заруцький, С.О. Король, Є.А. Крешун / Заруцький Я.Л. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 18-24

    • Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки / М.А. Каштальян, І.П. Хоменко, Є.А. Квасневський та ін. / Каштальян М.А. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 15-18

    • Можливості ендовідеохірургії в лікуванні поранень і травм живота на другому рівні медичної допомоги у зоні проведення антитерористичної операції / І.П. Хоменко, Р.В. Єнін, С.В. Тертишний / Хоменко І.П. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 27-31

    • Хірургічне лікування бойових ушкоджень живота у районі проведення антитерористичної операції / О.С. Герасименко / Герасименко О.С. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 34-38

    • Особливості лікування вогнепальних осколкових переломів кінцівок на ранньому госпітальному етапі / А.К. Рушай, В.В. Скіба, Н.А. Борзих та ін. / Рушай А.К. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 56- 60

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Лапароскопический перитонеальный лаваж в лечении гнойного и калового перитонита как осложнения дивертикулярной болезни толстой кишки / В.Ю. Шаповалов / Шаповалов В.Ю. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 31- 34

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Діагностичні та хірургічні аспекти лікування хворих на жовчнокам яну хворобу, ускладнену синдромом МІРІЗЗІ / Б.С. Запорожченко, Д.А. Бондарець, І.Є. Бородаєв / Запорожченко Б.С. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 38 -42

   • СТОПА - FOOT

    • (Пропелер) -техніка пластики розповсюджених ранових дефектів дистальних ділянок гомілки і стопи / Г.Є. Самойленко, П.Г. Конлдратенко / Самойленко Г.Є. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 42-47

   • ПОВЯЗКИ - BANDAGES

    • Вакуум повязки у хірургічному лікуванні поранених з великими дефектами мяких тканин / Я.Л. Заруцький, С.А. Асланян, А.О. Компанієць / Заруцький Я.Л. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 47-52

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Сучасний алгоритм хірургічного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит / І.В. Хомяк, О.В. Ротар, І.С. Терешкевич та ін. / Хомяк І.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 52-56

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Огляд основних і загальних принципів надання допомоги хворим з політравмою / В.В. Ганжий, П.Ю. Танцура, І.П. Колеснік та ін. / Ганжий В.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 60- 64

   • ТАЗ - PELVIS

    • Прогнозована тактика хірургічного лікування нестабільних ушкоджень таза при політравмі / М.Л. Анкін, Я.Л. Заруцький, В.В. Бурлука та ін. / Анкін М.Л. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 3,- C. 78-83

  • Номер журналу 4

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Профілактика і лікування некрозу зведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак /С.П. Волошин / Волошин С.П. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 4,- C. 19-24

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Синдром перевантаження залізом і порушення вуглеводного обміну у хворих на хронічний гепатит С / М.А. Дербак / Дербак М.А. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 4,- C. 29-32

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Оптимізація диференційної діагностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії в практиці сімейного лікаря / В.О. Збітнєва / Збітнєва В.О. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 4,- C. 36-44

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Атопический дерматит у детей: клинические проявления и их возрастные особенности / Е.А. Старец, С.Б. Черныш / Старець Е.А. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 4,- C. 47-52

  • Номер журналу 5

   • СТОМАТИТ ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ - СТОМАТИТ OF GERPETICHESKIY

    • Визначення впливу хронічної герпетичної інфекції на рівень місцевого імунітету в умовах дентальної імплантації / Ю.Г. Романова, А.В. Біда / Романова Ю.Г. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 5,- C. 22-26

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYE ILLNESSES

    • Характер змін моторики стравоходу за результатами добової рН- метрії у дітей раннього віку з гастронзофагеальною рефлюксною хворобою / В.В. Трухальська / Трухальська В.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 5,- C. 26-31

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Експериментальне дослідження ефективності методів дебондингу вінірів / В.В. Чемата / Чамата В.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 5,- C. 31- 35

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Оптимізація хірургічного лікування місцево-розповсюджених гінекологічних пухлин малого таза / С.Г. Четверіков, В.Г. Дубініна, О.В. Лук янчук та ін. / Четверіков С.Г. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 5,- C. 35-39

   • ОСТЕОАРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF KNEE-JOINT

    • Генетичні аспекти розвитку остеоартрозу колінних суглобів у жінок в менопаузальному періоді / Н.М. Богдан / Богдан Н.М. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 5,- C. 39-45

  • Номер журналу 6

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Тактика надання хірургічної допомоги пораненим з вогнепальними поліструктурними ушкодженнями плеча / С.С. Страфун, Н.О. Борзих, О.В. Борзих та ін. / Страфун С.С. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 6,- C. 10- 15

   • ИНВАЛИДЫ-ДЕТИ - INVALIDS-CHILDREN

    • Оцінка ефективності використання загального знеболювання для профілактики стоматологічних захворювань у дітей-інвалідів з хворобами центральної нервової системи, захворюваннями системи крові, системи дихання та психічними розладами / М.А. Гавриленко / Гавриленко М.А. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 6,- C. 23- 29

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Біофізична характеристика конденсату вологи повітря , що видихається, в оцінці ефективності лікування туберкульозу / Ю.І. Бажора, П.П. Єрмулакі, Ю.С. П ятницький / Бажора Ю.І. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 6,- C. 33-36

    • Різноманітність клінічних форм серед хворих на хіміорезистентний туберкульоз і вірус імунодефіциту людини залежно від ступеня вираженості імуносупресії / А.В. Капрош, Н.А. Мацегора / Капрош А.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 6,- C. 41-45

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРОЛАПС - MITER VALVE PROLAPS

    • Особливості варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з пролапсом мітрального клапана залежно від артеріального тиску / І.М. Зубко, О.М. Лисунець, І.Я. Ханюкова та ін. / Зубко І.М. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 6,- C. 36-41

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Проспективне дослідження клінічної ефективності диференційованого лікування раку яєчників / О.І. Ткаченко, А.І. Рибін, О.В. Кузнецова / Ткаченко О.І. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 6,- C. 45-51

   • ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ - DENTAL ENAMEL

    • Особливості структурної організації емалі у різних частинах коронки тимчасових молярів людини / А.В. Тодорова, В.Є. Бреус, В.О. Ульянов / Тодорова А.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 6,- C. 51-56

  • Номер журналу 2017

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Застосування інтервенційної сонографії в діагностиці та лікуванні обмежених гнійно-деструктивних ускладнень бойової хірургічної травми під час антитерористичної операції / Е.В. Світличний, К.Р. Мурадян, О.А. Нетребко / Світличний Е.В. // Одеський медичний журн..- 2017.-№ 2017,- C. 3