Примірники в наявності

Внутрішня медицина

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 6

   • АСПИРИН - ASPIRIN

    • Феномен резістентності до антитромбоцитарних препаратів і найсучасніші методи її діагностики / Мальчевська Т.Й., Мишанич Г.І. // Внутрішня медицина.- 2007.-№ 6,- C. 9-17

   • ПЕПТИЧЕСКАЯ ЯЗВА - ПЕПТИЧЕСКАЯ ULCER

    • Пептична виразка: особливості терапії, нерозв'язані проблеми, шляхи вирішення / Катеренчук І.П., Кострікова Ю.А. // Внутрішня медицина.- 2007.-№ 6,- C. 21-26

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Антитромбоцитарная терапия и хроническая сердечная недостаточность / Сыволап В.В., Колесник М.Ю. // Внутрішня медицина.- 2007.-№ 6,- C. 30-37

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Діабетична нефропатія. Невирішені проблеми лікування / Таран А.І. // Внутрішня медицина.- 2007.-№ 6,- C. 56-59

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Ожиріння: у чому причина? / Vojtech Hainer // Внутрішня медицина.- 2007.-№ 6,- C. 86-93

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Артеріальна гіпертензія і цукровий діабет 2-го типу: напрямки лікування / Peter Nijsson // Внутрішня медицина.- 2007.-№ 6,- C. 93-99

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Принципи організації оптимальної моделі системи охорони здоров'я // Внутрішня медицина.- 2007.-№ 6,- C. 105-111

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ТАХИКАРДИЯ - ТАХИКАРДИЯ

    • Суправентркулярные тахикардии: современные подходы к лечению /Стычинский А.С. и др. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 6-11

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Стратегия профилактики инсультов у пациентов с артериальной гипертензией: ведущая роль блокаторов кальциевых каналов / Сиренко Ю.Н., Селюк М.Н. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 11-15

    • Метаболический синдром: проблемы диагностики и прогностические критерии /Ковалева О.Н. и др. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 33-40

    • Проблемы медицинской реабилитации больных артериальной гипертензией в клинической практике/ Андриевская С.А. и др. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 44-50

    • Роль антагонистовм кальция в лечении артериальной гипертензии / Билецкий С.В., Петринич О.А., Казанцева Т.В. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 50-54

   • СКЛЕРОДЕРМИЯ СИСТЕМНАЯ - СКЛЕРОДЕРМИЯ IS SYSTEM

    • Системна склеродермія: клініка. діагностика, лікування / Б1ловол О.М., Князькова І.І. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 19-25

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Застосування антагоністів ангіотензинових рецепторів у кардіологічній практиці: сучасні погляди, проблеми та перспективи / Нетяженко В.З., Плєнова О.М. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 25-33

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Найтиповіші помилки в діагностиці і лікуванні цукрового діабету типу 2 / Катеренчук В.1. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 40-44

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Основні принципи лікування ожиріння / Vojtech Hainer // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 54-58

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Перший епілептичний напад / Maurizio A. Leone // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 1,- C. 58-65

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ РЕНОВАСКУЛЯРНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ OF RENOVASKULYARNAYA

    • Реноваскулярная гипертензия: диагностика и лечение / Иванов Д.Д. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 2,- C. 48-50

   • АДНЕКСИТ - АДНЕКСИТ

    • Використання препарату Мератин у комплексн1й терапії бактеріальних аднекситів / Чередниченко В.1. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 2,- C. 75-79

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Депрессии в пожилом и старческом возрасте / Бурчинский С.Г. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 2,- C. 90-94

  • Номер журналу 3

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комбінована терапія артеріальної гіпертензії / Дзяк Г.В. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 8-13

    • Артеріальна гіпертензія у дітей: діагностика та лікування / Майданник В.Г., Хайтович М.В. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 13-21

    • Гипертензия у беременніх -2007: что изменилось? / Медведь В.И. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 21-26

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Целиакия: клиника, диагностика, лечение / Губская Е.Ю. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 26-32

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Рак печінки: сучасний стан проблеми / Скрипник І.М., Маслова Г.С. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 32-37

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Сучасна тактика лікування хронічних лейкозів / Біловол О.М., Князькова І.І. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 37-45

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Современные подходы к медикаментозному лечению больного с острым инфарктом миокарда и постинфарктного больного // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 45-55

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Современные антигистаминные препараты в лечении заболеваний аллергической природы / Мурзина Э.А. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 3,- C. 55-60

  • Номер журналу 4

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Роль препаратів метаболічної дії в комплексному лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда / Нетяженко В.З., Залевська Т.Д. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 80-87

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Безбольова ішемія міокарда у хворих із цукровим діабетом 2-го типу / Paul Yalensi // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 94-100

   • СЕРДЦА КЛАПАНЫ - HEARTS ARE VALVES

    • Стратегія ведення хворих із безсимптомною тяжкою мітральною регургітацією / Raphael rosenhek // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 100-105

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Нові дані літератури з ведення хворих із діабетичною нефропатією / Dimitrios Tsakiris // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 105-114

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особенности диагностики , клинического течения и лечения изолированной систолической артериальной гипертензии у пожилых людей / Долженко М.Н. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 16-21

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • ВІЛ і гепатити. Погляд клініциста / Rolf A. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 21- 26

   • КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ - CORONAL ILLNESS

    • Роль та місце еноксапарину в сучасному лікуванні гострого коронарного синдрому / Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Батушкін В.В. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 26-32

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Інфекції сечової системи в амбулаторних умовах: удосконалення діагностики та диспансерного моніторингу / Дудар І.О., Шіфріс І.М. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 32- 38

   • РЕАНИМАЦИЯ - REANIMATION

    • Сердечно-легочная реанимация / Дубров С.А., Глумчер Ф.С., Семянкив А.Н. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 4,- C. 67-75

  • Номер журналу 5-6

   • ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС - STOMACH-GULLET REFLYUKS

    • Лекарственная терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Васильев Ю.В. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 9-11

   • СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ - JOINTS OF ILLNESS

    • Основные положения рекомендацийTULAR 2007 по ведению пациентов с остеоартрозом кисти // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 11-17

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Хирургическая тактика при легочных кровотечениях /Митюк И.И. и др. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 17-20

   • АСПИРИН - ASPIRIN

    • К вопросу о взаимодействии, безопасности и резистентности аспирина / Долженко М.Н. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 31-36

   • ОТЕК - IT WAS SWOLLEN

    • Набряки : диференціальна діагностика / Никула Т.Д., Мойсеэнко В.О. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 36-39

   • ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

    • Принципи клінічного застосування та трактування ехокардіографії / Коржелецький О.С. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 39-51

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Європейські рекомендації з діагностики і лікування гострої та хронічної серцевої недостатності (2008) // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 87-107

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Раннє судинне старіння як клінічна модель для розуміння кардіоваскулярного ризику / Peter Nilsson // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 112-118

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Ураження серця при гіпереозинофільних синдромах : огляд літератури та клінічний випадок / Коморовський Р.Р., Паламар Т.О., Крамар Л.Т. // Внутрішня медицина.- 2008.-№ 5-6,- C. 140-145

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1-2

    • Віталію Федоровичу Москаленку - 60 років // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1-2,- C. 6- 9

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Артеріальна гіпертензія як фактор кардіоваскулярного ризику / Нетяженко В.З., Пузанова О.Г. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1-2,- C. 9-27

    • Бета-Адреноблокаторы в лечении артериальной гипертензии: акцент на небиволол / ВойцеховскийД., Пападеметрио В. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1-2,- C. 93-104

   • ДОППЛЕРА ЭФФЕКТ - ДОППЛЕРА EFFECT

    • Клінічні аспекти доплерографії / Коржелецкий О.С. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1-2,- C. 27- 33

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Острый коронарный синдром:лечение диабетической дислипидемии методом энтеросорбции / Долженко М.Н. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1-2,- C. 41-47

   • КОЛИТ ИШЕМИЧЕСКИЙ - A COLITIS IS ISCHEMIC

    • Ішемічний коліт як прояв абдомінальної ішемічної хвороби: дискусійні питання клініки, діагностики, лікування (огляд літератури та власні дослідження /Волошин О.І., Сплавський О.І., Руснак !.О. та ін. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1-2,- C. 47-60

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Эффективность симвастатина в профилактике и лечении атеросклеротических заболеваний / Беловол А.Н., Князькова И.И. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1-2,- C. 64- 83

  • Номер журналу 1

   • ВЕГЕНЕРА ГРАНУЛЕМАТОЗ - VEGENERA GRANULEMATOZ

    • Небезпека діуретиків: навантаження об ємом та кардіоренальна перфузія при систолічній лівошлуночковій дисфункції / Robert J., Macfadyen // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1,- C. 115- 124

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Як діагностувати захворювання периферичних артерій ? / Dr. Christopher Davidson // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 1,- C. 124- 130

  • Номер журналу 3

   • ПОДАГРА - GOUT

    • Гиперурикемия и кардиоваскулярный континуум / Пузанова О.Г., Таран А.И. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 3,- C. 9-18

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Современный прокинетик итоприд в лечении диспепсии / Губергриц Н.Б., Фоменко П.Г. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 3,- C. 27-36

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • До питання про маски ВІЛ -інфекції у практиці терапевта /Євстігнєєв І.В. та ін. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 3,- C. 36- 42

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Проблема сердечно-сосудистой патологии при хроническом обструктивном заболевании легких / Корж А.Н. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 3,- C. 50-57

   • ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ - MUD CARE

    • Застосування глини в лікувальній практиці та домашніх умовах / Самойлович В. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 3,- C. 60-67

  • Номер журналу 4

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Фибрилляция предсердий: современные тенденции в лечении /Стычинский С.А. и др. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 23-27

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Ожир1ння - епідемія ХХ1 століття: сучасний погляд на проблему // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 28-33

    • Патофізіологічні передумови виникнення ожиріння / Hainer V. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 34-39

    • Ожиріння та раціональне харчування / Lisbeth Mathus - Vliegen // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 60-65

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Сучасна терапія цукрового діабету типу 2 / Катеренчук В.І. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 47- 54

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хронічний панкреатит / Christopher Halloran // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 55-59

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Анемія. Як з ясувати причину ? / Lejniece Sandra // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 66- 70

   • СЕРДЦЕ - HEART

    • Основні константи внутрішнього середовища та функцій організму людини ( 11 частина) /Косарчук В.В. та ін. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 4,- C. 92- 103

  • Номер журналу 5-6

   • КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БОЛЬНИЧНАЯ - CARDIOLOGIC SERVICE IS HOSPITAL

    • Рекомендації європейського товариства кардіологів щодо діагностики та лікування синкопальних станів )оновлені 2009 р.) // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 5-6,- C. 2642

   • АНЕМИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ - ANAEMIA GEMOLITICHESKAYA

    • Гемолітичні анемії // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 5-6,- C. 58-61

   • ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ - ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

    • Тромбоцитопения // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 5-6,- C. 62- 68

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Ретинопатия пуртшера как осложнение острого панкреатита // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 5-6,- C. 69- 74

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Сучасні аспекти застосування статинів при гострому коронарному синдромі / Нетяженко В.З., Юрочко Б.М. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 5-6,- C. 75-84

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Диагностика венозной тромбоэмболии: что нового ? // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 5-6,- C. 99-109

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Основні константи внутрішнього середовища та функцій організму людини (111частина) Косарчук В.В. та ін. // Внутрішня медицина.- 2009.-№ 5-6,- C. 110-135