Примірники в наявності

Медичне право

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - MEDICAL SERVICES, NECESSITIES of POPULATION

    • Публічні послуги в медичній сфері / Венедіктова І. // Медичне право.- 2009.-№ 3,- C. 7-15

   • ПРАВО НА СМЕРТЬ - RIGHT ON DEATH

    • Лишение жизни по желанию лица (євтаназия) / Флоря В. // Медичне право.- 2009.-№ 3,- C. 54-65

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Наказ МОЗ України Уніфікована методика з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частина перша) (19.02.2009 № 102/18) // Медичне право.- 2009.-№ 3,- C. 100-132

   • ВРАЧ-БОЛЬНОЙ ОТНОШЕНИЯ - DOCTOR-PATIENT of RELATION

    • Договір про надання медичної допомоги // Медичне право.- 2009.-№ 3,- C. 135-140

  • Номер журналу 4

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Україна та охорона здоров я населення: питання формування і реалізації державної плітики / Гладун З. // Медичне право.- 2009.-№ 4,- C. 7-19

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Правова культура медичних працівників як чинник стабілізації державного управління системою охорони здоров я України / Радиш Я., Мезенцева Н. // Медичне право.- 2009.-№ 4,- C. 40-47

    • Наказ МОЗ України Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг в Міністерстві охорони здоровя України (09.02.2008 ) // Медичне право.- 2009.-№ 4,- C. 94-133

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 5

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Дванадцять принципів надання медичної допомоги в будь-якій національній системі охорони здоров я ( 1963) // Медичне право.- 2010.-№ 5,- C. 91-92

   • БОЛЬНОГО ПРАВОЗАЩИТА - PATIENT OF PRAVOZASCHITA

    • Лісабонська декларація прав пацієнта (1981) // Медичне право.- 2010.-№ 5,- C. 93

   • ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ - ETHICS IS MEDICAL

    • Міжнародний кодекс медичної етики (1949) // Медичне право.- 2010.-№ 5,- C. 94-95

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Постанова Верховної Ради України Про рекомендації парламентських слухань на тему: Шляхи реформування охорони здоров я та медичне страхування в Україні (21.10.2009 № 1651- V1) // Медичне право.- 2010.-№ 5,- C. 110- 115

   • ЭТИКА - ETHICS

    • Етичний кодекс лікаря України (27.09.2009) // Медичне право.- 2010.-№ 5,- C. 115- 123

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова Інструкція медичної сестри терапевтичного відділення // Медичне право.- 2010.-№ 5,- C. 128-132

  • Номер журналу 6

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Родовспоможение как медико-социальная помощь / Боенко Е. // Медичне право.- 2010.-№ 6,- C. 7-16

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ - TRAINED NURSE HELP

    • Загальні принципи права та галузеві принципи медичного права України / Любина Т., Смирнов С. // Медичне право.- 2010.-№ 6,- C. 17- 27

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Наказ МОЗ України Про затвердження Тимчасових стандартів надання медичної допомоги підліткам та молоді (02.06.2009 № 382) // Медичне право.- 2010.-№ 6,- C. 100- 121

    • Договір про медичне обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Медичне право.- 2010.-№ 6,- C. 133-136

    • Договір про співпрацю у контексті спільної реалізації заходів, спрямованих на профілактику ВІЛ/СЕІДу та раннього сирітства // Медичне право.- 2010.-№ 6,- C. 137-141