Примірники в наявності

Медичні перспективи

 • Рік видання номерів:

  • Номер журналу 2008

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасні підходи до оцінки ризику розвитку метастазів та прогресії раку молочної залози / Асєєв О.І. // Медичні перспективи.-№ 2008,- C. 75-81

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Арифон-ретард при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію / Дроздова І.В. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 1,- C. 28-38

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Применение милдроната при ишемическом инсульте у лиц молодого возраста / Чухловина М.Л. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 1,- C. 52-56

  • Номер журналу 2

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Возможности клинического применения милдроната в комплексной терапии больніх хронической обструктивной болезнью легких / Тулегенова Л.М. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 2,- C. 80-84

  • Номер журналу 3

   • ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ - ELBOW JOINT

    • Оцінка ефективності медичної реабілітації хворих після реконструктивно-відновних операцій на ліктьовому суглобі / Бойко І.В., // Медичні перспективи.- 2008.-№ 3,- C. 90-95

   • ПАЛЬЦА КИСТИ СУСТАВ - FINGER OF BRUSH JOINT

    • Особливості післяопераційного відновного лікування хворих із наслідками травм суглобів пальців кисті / Науменко Л.Ю., Маметьєв А.О. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 3,- C. 95-99

  • Номер журналу 4

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Рак шлунку. Розширена хірургія або комбіноване лікування? / Власенко Д.Л. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 5-12

    • Рак шлунку. Розширена хірургія або комбіноване лікування ? / Власенко Д.Л. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 5-12

   • НАРКОМАНИЯ - DRUG ADDICTION

    • Побічні ефекти замісної терапії бупренорфіном хворих на наркоманію/ Рокутов С.В. та ін. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 48-52

    • Побічні ефекти замісної терапії бупренорфіном хворих на наркоманію /Рокутов С.В. та ін. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 48-52

   • ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - OPHTHALMOLOGY

    • Стратегія зміцнення здоров я в офтальмології /Тимченко О.І. та ін. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 87-94

    • Стратегія зміцнення здоров я в офтальмології /Тимченко О.І. та ін. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 87-94

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ - HEARTS OF VENTRICLE REMODELIROVANIE

    • Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від цитокінового статусу, вираженості ремоделювання серця та судин / Соломатіна- Дакало Л.В. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 24-29

   • САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ - SANITARY ENLIGHTENING

    • Санітарна освіта як складова частина комплексної системи профілактики стоматологісних захворювань у дітей /Каськова Л.Ф.,Андріянова О.Ю., КарпенкоО.О., Новікова С.Ч. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 127-129

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від цитокінового статусу, вираженості ремоделювання серця та судин / Соломатіна-Дакало Л.В. // Медичні перспективи.- 2008.-№ 4,- C. 24-29

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • БОЛИ - PAINS

    • Фармакологічний аналіз механізму дії спазмолітичних засобів / Опришко В.І.. Нефьодов О.О., Мамчур В.Й. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 5-12

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Сучасні аспекти діагностики та лікування білатерального раку молочної залози / Хоменко А.В. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 16-21

   • ВИЧ - HIV

    • Особливості патології нижніх дихальних шляхів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів / Кіреєва Т.В., Бєлослудцева К.О. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 27-36

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Скринінг первинної глаукоми в Україні та його обгрунтування / Вітовська О.П. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 79-88

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет у вагітних жінок в Україні /Процюк О.В. та ін. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 88- 93

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Защищенные пенициллины при внебольничной пневмонии у детей / Шостакович-Корецкая Л.Р. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 117-126

    • Стандарти лікування негоспітальної пневмонії у вагітних / Авраменко 1.В. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 167-169

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Антибіотико-асоційовані порушення нормобіозу та кандидоз кишечнику / Степанов Ю.М., Власова О.М. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 144-149

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Рациональная антибактериальная терапия метаэпифизарного остеомиелита у детей / Дегтярь В.А., Лукьяненко Д.Н., Носарь А.Е. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 153-157

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Рациональная антибактериальная терапия тонзиллофарингита / Кухарь О.П., Братусь Е.В., Волкова И.С. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 1,- C. 157-159

  • Номер журналу 2

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Місце імуногістохімічних методів у диференційній діагностиці гладком язових пухлин матки /Шпонька І.С. та ін. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 39-46

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Особливості клінічних проявів та клінічного перебігу рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / Педаченко Є.Г., Єрошкін О.А. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 79-83

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Проблемні питання специфічної алерговакцінації у дітей, хворих на поліноз, та шляхи їх вирішення / Дитятковський В.О., Дука К.Д. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 87-92

   • СТОМАТОГНАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - STOMATOGNATICHESKIE OF ILLNESS

    • Комплексний підхід до розвитку профілактики стоматологічних захворювань у дітей / Канюра О.А. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 121-124

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клінічний перебіг негоспітальних пневмоній у дітей і ефективність антибактеріальної терапії / Кондратьєв В.О., Єгоренко О.В., Огнянова В.О. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 107-111

   • МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - UTERUSES OF NEW FORMATION

    • Місце імуногістохімічних методів у диференційній діагностиці гладком язових пухлин матки // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 39-46

   • МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ - МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ DISKS

    • Особливості клінічних проявів та клінічного перебігу рецедивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / Педаченко Є.Г., Єрошкін О.А. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 79-82

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Проблемні питання специфічної алерговакцинації у дітей, хворих на поліноз, та шляхи їх вирішення / Дитятковський В.О., Дука К.Д. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 2,- C. 87-91

  • Номер журналу 3

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Хронічне обструктивне захворювання легень: вплив природи загострення на рівень деяких біохімічних показників мокротиння та крові / Плєханова О.В. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 3,- C. 31- 37

    • Особливості регіональної чутливості респіраторних патогенезів: оптимізація ведення хворих на ХОЗЛ / Перцева Т.О., Конопкіна Л.І. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 3,- C. 37-45

   • ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО - ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ CONDUCT OF PATIENT

    • Порівняльна ефективність медикаментозної й психологічної підготовки в дітей перед операцією / Варун О.Е.,Снисарь В.І. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 3,- C. 52-61

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Труднощі діагностики міокардиту /Павлова Ю.В. та ін. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 3,- C. 61-65

   • КОНЪЮНКТИВИТ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ - A CONJUNCTIVITIS IS BACTERIAL

    • Пробіотики у лікуванні вірусно-бактеріальних кон юнктивітів / Сакович В.М., Шерстюк А.І. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 3,- C. 73- 76

  • Номер журналу 4

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Рецидивний бронхіт у дітей / Чергінець В.І., Ільченко С.І. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 4,- C. 4-8

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клінічна характеристика різних форм ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній / Моногарова Н.Є. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 4,- C. 51- 56

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Гігієнічний аналіз особливостей сучасної соціально-економічної та демографічної ситуації в різних регіонах України / Іщейкіна Ю.О., Грищенко С.В. // Медичні перспективи.- 2009.-№ 4,- C. 78- 84

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Шляхи підвищення ефективності хірургічного органозберігаючого лікування міоми матки у жінок репродуктивного віку /Потапов В.О. та ін. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 1,- C. 36- 40

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Сучасні підходи до зняття загострення сезонного алергічного риніту /Дитятковська Є.М. та ін. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 1,- C. 48-50

  • Номер журналу 2

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Современные представления о биологических свойствах лецитина (лекция для врачей) /Дзяк Г.В. и др. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 2,- C. 123-135

   • БОЛИ - PAINS

    • Альтернативн1 методи л1кування больового синдрому / Школьник В.М., Чепа А.В. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 2,- C. 135-141

  • Номер журналу 3

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Органопротективна корекція розладів енергетичного обміну у хворих із тяжкою термічною травмою / Сорокіна О.Ю. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 3,- C. 44- 48

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Применение препарата Вазонат в лечении больных ишнмической болезнью сердца с метаболическим синдромом / Ермакович И.И., Чернышов в.А. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 3,- C. 54- 59

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність лікування хворих на туберкульоз, її вплив на розвиток та можливість прогнозування епідеміологічної ситуації в Україні / Линник М.1. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 3,- C. 63- 70

   • ДЕТИ БРОШЕННЫЕ - CHILDREN ARE ABANDONED

    • Синдром (позбавлення батьківського піклування) / Юр єва Л.М., Гура Е.І. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 3,- C. 75- 78

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Дисліпопротеїдемії при цукровому діабеті 11 типу та їх корекція / Калмиков С.А. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 3,- C. 79- 84

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Деякі аспекти організації медичної допомоги в Україні / Хобзей М.К. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 4-7

    • Структурна перебудова системи охорони здоров я на регіональному рівні: досягнення та завдання / Гінзбург В.Г. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 137-143

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Діагностичне значення цикадних ритмів при гіпертензивній енцефалопатії у хворих з кризовими станами гіпертонічної хвороби / Кусткова Г.С., Мурашко Н.К. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 33- 36

   • ХОДЬБА - WALKING

    • Біомеханічні показники ходи у хворих після ендопротезування кульшового суглобу / Рой І.В., Бабова І.К., Драч Л.О. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 62-67

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Необхідність обгрунтування положення- тяжка термічна травма як критичний стан / Сорокіна О.Ю. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 68- 72

   • ПОДРОСТКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - TEENAGERS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Вплив різних чинників на процес формування здоров я здорових підлітків / Сидоренко Т.П., Бердник О.В. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 106- 109

   • ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА - JUVENILE MEDICINE

    • Виявлення особливостей реагування на захворювання у підлітків /С.А. Щудро, І.В. Дроздова, Л.І. Буряк та ін. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 125-130

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Аналіз сучасного стану реабілітації інвалідів в Україні / М.К. Хобзей, А.В. Іпатов, Ю.І. Коробкін та ін. // Медичні перспективи.- 2010.-№ 4,- C. 131- 136

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 2

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Новые возможности метаболической терапии у пациентов с сахарным диабетом 1и 2 типа /Т.А. Перцева, Н.О. Перцева, Н.А. Мищенко и др. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 2,- C. 30-36

   • АПНОЭ СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ СНА - АПНОЭ SYNDROME DURING SLEEP

    • Оценка показателей артериального давления у больных с синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ сна и при его сочетании с ХОЗЛ / Сиренко Ю.Н., Михеева К.В. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 2,- C. 37- 43

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Рак молочної залози: деякі погляди на стандарти медикаментозного лікування та пошук методів оптимізації терапії / Завізіон В.Ф. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 2,- C. 44-50

   • НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ - INCONTINENCE OF URINE

    • Клінічні можливості систем з біологічним зворотнім зв язком у лікуванні нетриманні сечі у дітей з екстрофією сечового міхура / Македонський І.О., Піддубна О.П. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 2,- C. 59- 65

   • МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ - MIELODISPLASTICHESKIE SYNDROMES

    • Прогнозування перебігу мієлодиспластичного синдрому / Любарець Т.Ф., Антомонов М.Ю. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 2,- C. 70- 74

  • Номер журналу 3

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ГИГИЕНА - TO ORAL CAVITY HYGIENE

    • Гигиена как научная и практическая основа профилактической медицины / Шандала М.Г. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 10- 15

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Розповсюдженість факторів ризику серцево-судинних захворювань та ураження (органів-мішеней) артеріальної гіпертензії у жінок з прееклампсією в анамнезі /Г.В. Дзяк, Т.В. Колеснік, Т.Г. Останіна та ін. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 16- 20

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Репродуктивне здоров я жінок при лейоміомі матки /В.А. Потапов, М.В. Медведев, Д.Ю. Степанова та ін. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 34- 38

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Клініко-психопатологічна характеристика депресивних розладів при розсіяному склерозі / Данилова М.В. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 42- 47

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Внутрішня картина захворювання при пухлинах головного мозку / Огоренко В.В. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 47- 51

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Використання лімфологічних методів лікування у фтизіатричній та пульмонологічній практиці / Полякова С.О. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 51-56

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Структурно- морфологічні зміни головного мозку та формування когнітивних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу / КАльбус О.І. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 57-60

   • РТУТЬ - MERCURY

    • Ртуть в биосредах у женщин с гиперплазией єндометрия в репродуктивном возрасте /Е.А. Соловьева, А.В. Чурилов, К.П. Козлов и др. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 60- 64

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Эффективность и целесообразность использования Вазоната в комплексной терапии ишемической болезни сердца Е.П. Смуглов, Н.А.Шадчнева , В.Н. Зорин и др. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 64- 72

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Прояви основних хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту в ротовій порожнині та комплексний підхід до ортодонтичного етапного лікування підлітків з відповідною патологією / Калініченко Ю.А. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 72- 76

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Ускладнення після проведення декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми: їх профілактика та лікування / Сірко А.Г. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 3,- C. 91-95

  • Номер журналу 4

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Сучасні аспекти діагностики та лікування лейоміоми матки / Потапов В.А., Степанова Д.Ю. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 10- 14

    • Перспективи терапії агоністами гонадоліберину перед емболізацією маткових артерій / Медведєв М.В. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 92-97

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • ХОЗЛ : рівень ААТ у сироватці крові та частота загострень захворювання / Перцева Т.О., Гашинова К.Ю., Віклієнко О.І. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 21- 24

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Плазмовий вміст тканинних біомаркерів при гіпертонічній хворобі / Волошина І.М. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 35-40

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Вегетативна регуляція серцево-судинної системи та порушення ритму у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень / Фесенко О.В. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 49- 53

   • T-ЛИМФОЦИТЫ - T-ЛИМФОЦИТЫ

    • Вплив АСІТ пилковими алергенами на стан Т -клітинної ланки імунітету у хворих на поліноз / Дитятковська Є.М. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 58- 63

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Пластика дефектів черепа після декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми / Сірко А.Г. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 74- 78

   • ПОДКОЖНАЯ ВЕНА - HYPODERMIC VIENNA

    • Особливості хірургічної техніки при гострому варикотромбофлебіті малої підшлункової вени /В.І. Русин, В.В. Корсак, П.О. Болдіжар та ін. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 79- 83

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Безпосередні результати комбінованого лікування асцитної форми раку яєчників 111-1V стадії / Яриніч К.В., Столярова О.Ю. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 83- 87

   • ПОЛИМОРФИЗМ (ГЕНЕТИКА) - POLYMORPHISM (GENETICS)

    • Генний поліморфізм залежно від ступеня тяжкості прееклампсії / Лоскутова Т.О., Воронін К.В. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 88- 92

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Бактериальний вагиноз беременных : проблемы и решения / Воронин К.В., Чуйко В.И., Бен Саада Нахла // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 97- 105

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Кл1н1ко-психопатолог1чн1 особливост1 рекурентного депресивного розладу при розс1яному склероз1 / Данилова М.В. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 106-112

   • ШИЗОФРЕНИЯ - SCHIZOPHRENIA

    • Эриксонианская и нейролингвистическая психотерапия психоза шизофренического спектра (клинический случай) / Варшавский Я.С., Куликович А.Ю. // Медичні перспективи.- 2011.-№ 4,- C. 141-144

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Клінічні прояви ожиріння-асоційованої нефропатії у молодих пацієнтів з абдомінальним ожирінням / Перцева Т.О., Рокутова М.К. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 46- 51

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Особливості перебігу пневмоній у хворих з порушеннями імунітету при гемобластозах (розгляд клінічного випадку) / Перцева Т.О., Борисова І.С. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 32-40

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом / Ханюков О.О. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 52- 58

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Ефективність та забезпечність застосування холінолітика тривалої дії на етапах довготривалої медичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Перцева Т.О., Конопкіна Л.І., Басіна Б.О. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 59- 65

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хронічний панкреатит біліардного генезу: особливості клінічного перебігу та стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози / Степанов Ю.М., Заіченко Н.Г. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 70- 75

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Вагітність та пологи у жінок після консервативної міомектомії / Медведєв М.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 81- 84

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Вплив прогностичних факторів на тривалість життя хворих на рак молочної залози з метастазами в печінку /В. Лю., І.М. Бондаренко, І.М. Асєєв та ін. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 85- 90

   • ГЛОССАЛГИЯ - GLOSSALGIYA

    • Дискримінаційна чутливіть покривних тканин при глосалгії / Дичко Е.Н., Ковач І.В., Хотімська Ю.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 91-93

    • Значення калікреїн-кінінової системи в патогенезі глосалгії /Е.Н. Дичко, І.В. Ковач, І.А. Романюта та ін. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 110- 113

   • МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ - МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ

    • Результати дослідження мікроциркуляції мяких тканин голови в експерименті /Є.Н. Дичко, І.В. Ковач, А.В. Штомпель та ін. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 102- 104

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Характеристика стоматологічних захворювань у дітей, що хворіють на ендемічний зоб / Ковач І.В., Воляк Л.М. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 118- 121

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Використання нових дротяних шин при лікуванні двобічних переломів нижньої щелепи у комбінації з остеосинтезом / Комок О.А., Ідашкіна Н.Г., Терешков Д.Ю. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 122- 127

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Здоровье населения Украины в глобальном измерении /Н.П. Гребняк, В.И. Агарков, С.В. Грищенко и др. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 128- 134

   • ДОШКОЛЬНИКИ - UNDER-FIVES

    • Роль повед1нкових факторів та чинників довкілля у формуванні здоров я дітей дошкільного віку / Добрянська О.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 139- 143

   • МЛАДЕНЕЦ, СМЕРТНОСТЬ - BABY, death RATE

    • Загальні і регіональні особливості динаміки дитячої смертності в Україні : чи досягне Україна задекларованих цілей тисячоліття ? / Гінзбург В.Г. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 1,- C. 148- 155

  • Номер журналу 3

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Особливості клінічного перебігу пневмоній у хворих з тяжкими порушеннями імунітету на фоні онкологічних захворювань крові / І.С. Борисова / Борисова І.С. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 42- 49

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRAIN OF HEAD NEW FORMATION

    • Досід використання рамної стереотаксичної техніки при лікуванні пухлин головного мозку супратенторіальної локалізації / І.Ю. Кирпа / Кирпа І.Ю. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 58- 61

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Ендоскопічна ультрасонографія як складова діагностики передпухлинних станів та лікування раннього раку шлунка / К.В. Баранніков / Баранніков К.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 62- 64

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок на тлі атеросклерозу / О.Б. Кутовий, О.М. Аммар / Кутовий О.Б. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 64- 69

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Зміни функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гломерулонефрит із різними стадіями хронічної хвороби нирок із супутньою серцевою недостатністю та без неї / В.Я. Камінський / Камінський В.Я. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 69- 72

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Туберкульозний плеврит: диференційна діагностика з плевритами різної етіології / О.М. Разнатовська, Ю.М. Бобровнича-Двізова , О.В. Двізов та ін. / Разнатовська О.М. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 73- 76

   • ЯИЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - OVARIES OF ILLNESS

    • Синдром хронічного тазового болю у гінекологічних хворих, лікувально- діагностині аспекти і реабілітація / З.М. Дубосарська, Л.П. Грек / Дубоссарська З.М. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 88- 90

    • Сучасні технології в діагностиці доброякісних кістозних утворень яєчників / Ю.О. Дубоссарська, О.М. Пузій, Н.Ф. Щепанкова / Дубоссарська Ю.О. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 88- 90

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Лейоміома матки: нові підходи до застосування органозберігаючих технологій у лікуванні / М.В. Медведєв / Медведєв М.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 83- 87

   • ПРОЛАПС - ПРОЛАПС

    • Ефективніть застосування алотрансплантатів в оперативному лікуванні рецидиву генітального пролапсу / В.О. Потапов, Р.М. Банахевич, К.Б. Акимова и др. / Потапов В.О. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 91- 94

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Пункційна вертебропластика в лікуванні переломів хребта при критичному остеопорозі /Є.Г. Педаченко, Д.В. Овчаренко / Педаченко Є.Г. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 95-101

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за даними довготривалого клініко-функціонального та лікувального моніторингів / Л.І. Конопкіна / Конопкіна Л.І. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 109- 116

   • ГИПОТЕРМИЯ - HYPOTHERMIA

    • Особливості функціональної активності серцево-судинної системи у новонароджених, народжених в асфіксії, які отримували краніоцеребральну гіпотермію / С.П. Лапоног / Лапоног С.П. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 117- 123

   • ГЛОССАЛГИЯ - GLOSSALGIYA

    • Оцінка ролі симпато-адреналової системи в патогенезі глосалгії / І.В. Ковач, Є.Н. Дичко, Ю.В. Хотімська та ін. / Ковач І.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 124- 127

    • Особливості церебральної гемодинаміки при глосалгії та глосодинії / Є.Н. Дичко, Ю.В. Хотімська, І.А. Романюта та ін. / Дичко Є.Н. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 128- 131

   • ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРЕНИНГ - PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING

    • Организация учебной деятельности на современном этапе и ее влияние на организм детей / А.Г. Платонова / Платонова А.Г. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 141- 146

   • ПОДРОСТКИ - TEENAGERS

    • Реакція імунної системи підлітків 15-17 років на дію біологічно активних речовин / С.А. Щудро, О.П. Щтепа, Л.І. Буряк та ін. / Щудро С.А. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 147- 154

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Сучасний стан первинної інвалідності в Україні внаслідок хвороб системи кровообігу / А.В. Іпатов, О.М. Лисунець, І.Я. Ханюкова та ін. / Іпатов А.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 155- 157

   • ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ - SERVICEMEN

    • Напрямки удосконалення організації медичного забезпечення особового складу служби безпеки країни / Г.І. Тітов / Тітов Г.І. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 158- 160

   • МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ - MATERNAL DEATH RATE

    • Характеристика загальних та регіональних особливостей динаміки материнської смертності в Україні / В.Г. Гінзбург / Гінзбург В.Г. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 161-167

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Професор Е.М. Білецька ( до ювілею від дня народження ) // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 168-169

    • Сергій Олександрович Мунтян (до 60 річчя від дня народження ) // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 170- 171

    • Професор Т.О. Квятковська ( до ювілею від дня народження) // Медичні перспективи.- 2012.-№ 3,- C. 172-173

  • Номер журналу 4

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ - DIABETIC NEUROLOGY

    • Механізми функціонування центральної та периферичної нервової системи в умовах експериментального цукрового діабету / О.Г. Родинський, О.Г. Зінов єва / Родинський О.Г. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 7-14

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Прогнозування рецидивів лейоміоми матки та ефективності різних методів її органозберігаючого лікування / В.О. Потапов, М.В. Медведєв , Ю.В. Донська та ін. / Потапов В.О. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 44- 48

   • ХИМИОТЕРАПИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ - A CHEMOTHERAPY IS AUXILIARY

    • Можливості удосконалення терапії супроводу при цитостатичному лікуванні пухлин / І.М. Бондаренко, В.Ф. Завізіон, М.В. Артеменко / Бондаренко І.М. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 48- 53

   • ПОЛИНЕЗИЯ - POLYNESIA

    • Зміни характеру взаємовідношень клінічних та імунологічних показників у дітей, хворих на поліноз, під впливом алерген-специфічної імунотерапії / В.О. Дитятковський / Дитятковський В.О. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 60- 69

   • ДЕНТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ ИМПЛАНТАЦИЯ - ДЕНТАЛЬНОЙ PLATE IMPLANTACIYA

    • Иммунологические нарушения у больных генерализованным пародонтитом в фазе длительной клинической ремисии до и после внутрикостной дентальной имплантации как причина преимплантитов / А.А. Гударьян, А.В. Самойленко / Гударьян А.А. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 74- 79

   • ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ - DENTAL ENAMEL

    • Динаміка показників структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей з некаріозним ураженням твердих тканин зубів на тлі ендемічного зобу / І.В. Ковач, Л.М. Воляк / Ковач І.В. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 79- 83

   • ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ - VERTEBRAL CHANNEL

    • Спорные моменты в диагностике стеноза позвоночного канала на поясничном уровне / Н.Е. Полищук, Ю.Е. Педаченко, Е.П. Красиленко / Полищук Н.Е. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 84- 88

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Особенности гипофизарно-тиреоидной системы при плевральном синдроме различной этиологии / Л.И. Слобожан / Слобожан Л.И. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 93- 97

   • БЕЛКА C НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - A SQUIRREL C IS INSUFFICIENCY

    • Роль аліментарного фактору у формуванні амінокислотного статусу у школярів- підлітків / Е.М. Білецька, С.А. Щудро, Л.І. Буряк та ін. / Білецька Е.М. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 105- 108

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Ефективність профілактичних заходів щодо зниження рівня гострої респіраторної захворюваності у дітей шкільного віку в умовах організованих колективів (дитячі будинки) /І .Л. Височина / Височина І.Л. // Медичні перспективи.- 2012.-№ 4,- C. 114-119