Примірники в наявності

Львівський медичний часопис

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 4

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Трансплантація стовбурних клітин: перспективи клінічного застосування / Абрагамович О.О., Луцик О.Д., Семен Х.О. // Львівський медичний часопис.- 2007.-№ 4,- C. 67-74

   • КРОВИ БАНКИ - TO BLOOD OF JAR

    • Розвиток служби крові України та його вплив на забезпеченість компонентами та препаратами донорської крові обласних лікувальних закладів / Новак В.Л., Гриза П.В. // Львівський медичний часопис.- 2007.-№ 4,- C. 74-79

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Особливості клінічного перебігу гострого періоду ішемічного інсульту / Шульга О.Д. // Львівський медичний часопис.- 2007.-№ 4,- C. 7-12

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Комплексне лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, ускладненим анаеробною неклостридіальною інфекцією / Заремба В.С. // Львівський медичний часопис.- 2007.-№ 4,- C. 51-59

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Рак молочної залози 1 та 11 стадій- оперувати радикально чи раціонально? / Савран В.Р., Савран В.В. // Львівський медичний часопис.- 2007.-№ 4,- C. 108-123

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НОВООБРАЗОВАНИЯ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOGO HIGHWAY of new FORMATION

    • Циторедуктивна хірургія у комплексному лікуванні розповсюджених форм гастроінтестинального раку / Ярема Р.Р., Фецич Т.Г., Зубарєв М.Г. // Львівський медичний часопис.- 2007.-№ 4,- C. 123-130

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Клітинний та молекулярний імунопатогенез захворювань кишечника інфекціонного генезу / Січкоріз О.Є. // Львівський медичний часопис.- 2007.-№ 4,- C. 130-139

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1-2

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Імуногенетичні маркери вторинного непліддя / Терпиляк О.І. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 19-24

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Хвороби аорти: класифікація, диференційна діагностика / Зербіно Д.Д. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 45-50

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Хвороби аорти: класифікація, диференційна діагностика / Зербіно Д.Д. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 55-64

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Інциденталома щитоподібної залози як (Продукт) сучасних діагностичних технологій. Діагностично-лікувальна тактика / Стернюк Ю.М. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 64-73

   • ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLET OF NEW FORMATION

    • Прогностичні фактори лікування пухлин стравоходу і кардії шлунка: біологічні основи / Лукавецький Н.О., Білинський Б.Т. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 73-79

   • НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ТРАНСПОРТНЫЕ - ACCIDENTS TRANSPORT

    • Сучасні погляди на застосування інфузійно-трансфузійної терапії потерпілим в умовах надзвичайних ситуацій / Гриза П.В // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 105-110

   • ПСИХОТЕРАПИЯ - PSYCHOTHERAPY

    • Метод центральної теми конфліктного стосунку : історія створення, основні етапи розвитку, застосування у сучасній клінічній практиці та перспективи / Лизак О.Л., Боднар З.В., Фільц О.О. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 110-121

   • ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ - PULMONARY HEART

    • Ендотелійна дисфункція у хворих на хронічне легеневе серце у поєднанні з ішемічною хворобою, їх корекція мілдронатом / Треумова С.І. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 1-2,- C. 15-19

  • Номер журналу 3

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Ускладнений гострий деструкційний панкреатит: тактика хірургічного лікування /Запорожченко Б.С. та ін. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 3,- C. 64-67

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Фактори ризику розвитку летальних ускладнень гострого апендициту / Михайлович В.В. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 3,- C. 89-93

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Нові підходи до лікування хворих на гострий перитоніт / Полянский І.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2008.-№ 3,- C. 97-100

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • КОРЬ - MEASLES

    • Характеристика вікової структури захворюваності на кір в Україні на сучасному етапі / Задорожна В.І., Мойсеєва Г.В., Демчишина І.В. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 61-67

   • ТОЛСТАЯ КИШКА - COLON

    • Спадкові форми захворювань товстої кишки. Нові підходи до класифікації / Лозинська М.Р., Лозинський Ю.С. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 90-93

   • ЛАБОРАТОРИИ БОЛЬНИЧНЫЕ - LABORATORIES ARE HOSPITAL

    • Управління в лабораторній службі (менеджмент) / Луцик Б.Д., Ястремська О.О. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 1,- C. 111-115

  • Номер журналу 2

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Гостра ішемія мозку: клініка ураження і церебральна гемодинаміка у хворих на інфаркт міокарду / Стаднік С.М. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 13-17

   • СТОМАТОЛОГИ - STOMATOLOGIES

    • Етичні аспекти роботи лікаря-стоматолога /Магльований А.В. та ін. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 52-56

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Стан функціональних показників печінки у хворих на метаболічний синдром з цукровим діабетом типу 2 / Скрипник Н.В. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 2,- C. 64-71

  • Номер журналу 3

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Грижова хвороба: патогенез та діагностика / Милиця К.М., Милиця М.М., Торопов Ю.Д. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 17-20

   • ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ - HERNIA VENTRAL'NAYA

    • Перспективні методи лікування вентральних гриж /Грубнік В.В. та ін. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 47-50

    • Спосіб лікування вентральних гриж великих розмірів / Кутовий О.Б, Самарець Е.Ф., Кутовий М.О. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 58-61

   • ГРЫЖА БЕДРЕННАЯ - HERNIA IS THIGH

    • Вибір методу лікування стегнової грижі /Бартош А.М. та ін. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 3,- C. 106-109

  • Номер журналу 4

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Використання мультиспіральної комп ютерної томографії для оцінки стану коронарних стентів / Федьків С.В. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 16-21

   • РЕВМАТИЗМ ОСТРЫЙ - RHEUMATISM IS SHARP

    • Дисплазія сполучної тканини як фактор ризику розвитку вад серця, аритмій у хворих на ревматизм / Заремба Є.Х., Зімба О.О. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 22- 26

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Церебральні порушення при хронічній серцевій недостатності: фактори розвитку та клінічні прояви / Московко С.П., Стаднік С.М. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 27-30

   • ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - RESPIRATORY INSUFFICIENCY

    • Значення процесів ліпопероксидації при дихальній недостатності у новонароджених / Буряк О.Г. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 31-34

   • БРЮШИНЫ БОЛЕЗНИ - PERITONEUMS OF ILLNESS

    • Діагностично-лікувальний алгоритм при гострій мезентерійній ішемії / Орел Ю.Г. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 49-54

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Стан смертності населення України від хвороб системи кровообігу: регіональна диференціація / Любінець О.В. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 101- 106

   • АНЕМИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ - ANAEMIA OF NEW-BORN

    • Особливості перебігу інфекції, спричиненої респіраторно-синцитіальним вірусом, у новонароджених і немовлят / Яцкевич І.І., Коржинський Ю.С. // Львівський медичний часопис.- 2009.-№ 4,- C. 121- 125

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Стан когнітивних функцій в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості / Кухленко О.Я. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 7-10

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Ефективність медикаментозного лікування порушень слуху у хворих на сенсоневральну приглухуватість після церебрального гіпертонічного кризу за даними суб єктивної авдіометрії / Гомза Я.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 15- 19

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Клінічний перебіг та ефективність лікування туберкульозу легенів у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС / Пікас О.Б., Петренко В.І. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 25-28

   • ДЕРМАТИТ ГЕРПЕТИФОРМНЫЙ - DERMATITIS OF GERPETIFORMNYY

    • Випадок герпетиформного дерматиту дюрінга у новонародженої дитини / Омельяненко О.В.. Дворчин Л.В.. Бобик В.П. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 1,- C. 59- 61

  • Номер журналу 2

   • ДЕСЕН БОЛЕЗНИ - GUMS OF ILLNESS

    • Ультраструктура слизової оболонки ясен при генералізованому пародонтиті у жінок із залізодефіцитною анемією / Слаба О.М., Ковалишин В.І. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 18-27

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Особливості перебігу церебральної ішемії у хворих з фібриляцією передсердь / Стаднік С.М. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 28- 31

   • ЛЕГКИХ ВЕНТИЛЯЦИЯ - LIGHTS VENTILATION

    • Досвід зниження інвазійності штучної вентиляції у новонароджених /О.О. Воробйов, Ю.В.Василенко, Ю.С. Шинічева та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 39- 42

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ АНГИОПАТИИ - DIABETIC ANGIOPATII

    • Ефективність використання антигіпоксантів у комплексному хірургічному лікуванні хворих з гангренозно-ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / Скрипко В.Д. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 71-74

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Особливості пневмоній під час епідемії грипу у Львівській області в листопаді 2009 року / Радченко О.М., Панчишин Ю.М., Саченко В.В. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 75- 78

   • ГРИПП - FLU

    • Деякі організаційні аспекти нових викликів охороні здоровья України, спричинених останньою епідемією грипу /А.Л.Федущак, І.А.Наконечний, Р.А. Чайківський та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 79- 85

    • Випадок ускладненого грипу А у 17 річної дитини /О.Б.Надрага, М.Б. Дашо, С.А. Лишенюк та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 101-108

    • Випадок вірусної пневмонії з фатальною нирковою недостатністю /Р.Р. Волощук, Я.М. Підгірний, З.А. Біда та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 2,- C. 109- 112

  • Номер журналу 3

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Таракоскопічна діагностика ексудативних плевритів / Невзгода О.А. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 24- 27

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Вибір методу ендоскопічного лікування псевдокіст підшлункової залози / Русин В.І., Болдіжар О.О., Мартяшов А.В. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 28- 32

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Епідеміологія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 11 типу / Вдовиченко В.І., Мкадмі Джігед, Острогляд А.В. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 55- 57

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Поліпшення результатів хірургічного лікування гнійно-некротичних форм синдрому діабетичної стопи / С.С. Ксенофонтов , О.М. Білозерцев, М.М. Башмаков та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 55- 57

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Поліашення результатів хірургічного лікування гнійно-некротичних форм синдрому діабетичної стопи /С.С. Ксенофонтов, О.М. Білозерцев, М.М. Башмаков, та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 58-60

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Синдром жовтяниці у вагітних (лекція) / Грицко Р.Ю., Чорновіл А.В. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 3,- C. 79- 88

  • Номер журналу 4

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Тактика хірургічного лікування гепатоцелюлярної карциноми з пухлинним тромбозом воротної вени / О.Г. Котенко, М.Я. Калита, І.В. Гомоляко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 20- 27

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПУТИ - BILIOUS WAYS

    • Діагностика та хірургічне лікування хворих із рубцевими структурами позапечінкових жовчних проток / М.П. Павловський, Т.І. Шахова, В.І. Коломійцев та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 41- 44

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічне лікування хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту / Шевчук І.М., Шевчук М.Г., Кримець С.А. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 54- 57

    • Диференційоване етапне хірургічне лікування гострого некротичного панкреатиту /В.М. Копчак, І.В. Хомяк, К.В. Копчак та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 58- 63

    • Етапи змін лікувальної програми гострого панкреатиту / Костирной О.В. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 121- 124

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Вибір способу хірургічного лікування при кістах підшлункової залози / Т.А. Кадощук, О.Є.Каніковський, В.В. Петрушенко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 67- 71

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF ILLNESS

    • Діагностика та сучасні хірургічні, зокрема малоінвазійні, методи лікування хворих на пухлини надниркових залоз /М.П. Павловський, Н.І. Бойко, Я.І. Гавриш та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 81-85

   • ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ - GIPERAL'DOSTERONIZM

    • Сучасні підходи до діагностики, терапевтичного та хірургічного лікування первинного гіперальдостеронізму / Черенько С.М., Ларін О.С., Щекатурова Л.В. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 86- 90

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Ендоскопічна папілектомія / Ничитайло М.Ю., Огородник П.В., Дейниченко А.Г. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 95-98

   • ЭНДОКРИННАЯ НЕОПЛАЗИЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ - ENDOCRINE NEOPLAZIYA IS PLURAL

    • Синдроми множинної ендокринної неоплазії / В.В. Хомяк, М.П.Павловський, Н.І. Бойко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 104- 107

   • ЗОБ - GOITRE

    • Післяопераційний рецидивний зоб : шляхи попередження і лікування / Павловський І.М. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 108- 111

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Класифікація, діагностика та лікування постпанкреаторезекційного синдрому /О.І. Дронов, Є.А. Крючина, Р.Д. Добуш та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 115--120

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Вибір методу операційного лікування гемороїдальної хвороби / Гюльмамедов Ф.І., Гюльмамедов В.А., Полунін Г.Є. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 132-134

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Апудоми: медулярний рак щитоподібної залози-клініка, діагностика, л1кування /Н.І. Бойко, Ю.І. Шаваров, О.Р. Дуда та ін. // Львівський медичний часопис.- 2010.-№ 4,- C. 135-138

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ПРЕСТАРЕЛЫЕ - AGED

    • Причини евісцерації та евентрації у хворих похилого і старечого віку та методи їх хірургічного лікування / Шапринський В.О., Воровський О.О. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 49- 52

   • АНАСТОМОЗ ХИРУРГИЧЕСКИЙ - An ANASTOMOSIS IS SURGICAL

    • Лікування анастомозиту в ранньому післяопераційному періоді / Христуленко А.О., Морозов О.С. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 53- 57

   • ПРОКТИТ - PROKTIT

    • Удосконалення діагностики та хірургічного лікування складних форм гострого гнійного парапроктиту /Т.І. Тамм, Б.М. Даценко, В.В. Сідак та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 61-64

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Стратегія диференційної діагностики артропатичного псоріазу / Сизон О.О., Туркевич О.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 82- 93

   • ИОД - IODINE

    • Нутриціологічна профілактика йодної недостатності / Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н.О. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 100- 105

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Цитопротекторна терапія серцево-судинних захворювань / Зеремба Є.Х., Карпляк В.М. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 106-111

   • ТАБАКА УПОТРЕБЛЕНИЕ, РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ - TOBACCO the USE, DISORDERS of HEALTH

    • Тютюнокуріння: вплив на здоров я молоді / Зубченко С.О. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 1,- C. 112-120

  • Номер журналу 2

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Ознаки метаболічного синдрому, пов язані з розвитком структурно-функціональних змін лівих камер серця / Томашевська О.Я., Дз1сь Є.І. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 21- 26

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Показники гіперсприйнятливості бронхів при еозинофільному фенотипі бронхіальної астми у дітей / Іванова Л.А. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 27-30

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Ультразвукова діагностика гострого апендициту / Михайлович .В.В., Гірняк О.Т. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 31- 34

   • ПРЯМАЯ КИШКА - RECTUM

    • Профілактика гнійно-септичних ускладнень при операціях на прямій кишці /Б.М. Даценко, Т.І. Тамм, О.Б. Даценко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 37-41

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - DUODENUM OF ILLNESS

    • Реконструктивні органозберігаючі операції при рецидивних післяопераційних виразках дванадцятипалої кишки / Велігоцький М.М., Комарчук В.В., Горбулич А.В. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 42-45

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Невідкладна хірургічна корекція нориць тонкої кишки / Антонюк О.С., Міміношвілі О.І., Коцубанов К.В. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 55- 58

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Тактика лікування хворих із набряковою формою гострого панкреатиту /Б.С. Запорожченко, В.І. Шишлов, Г.Ю. Коритна та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 69- 71

   • ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ - GIPERAL'DOSTERONIZM

    • Сучасні підходи до діагностики, терапевтичного та хірургічного лікування первинного гіперальдостеронізму / Черенько С.М., Ларін О.С., Щекатурова Л.В. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2,- C. 76- 80

  • Номер журналу 3

   • КАЛЬЦИНОЗ - KAL'CINOZ

    • Чинники асоційовані з дегенративним кальцинозом клапанів серця у пацієнтів із ожирінням / Томашевська О.Я., Дзісь Є.І., Дзісь І.Є. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 7-10

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Вплив ендогенної інтоксикації на формування загальних неспецифічних адаптаційних реакцій у хворих із хронічною серцевою недостатністю / Радченко О.М., ондратюк М.О.. Якубенко Ю.П. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 11-15

   • КАРДИОМИОПАТИЯ АЛКОГОЛЬНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS ALCOHOLIC

    • Надмірне вживання алкоголю як фактор ризику розвитку алкогольної кардіоміопатії /Ю.Г. Кияк, Х.М. Оброцька, Ю.І. Онищук та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 16-21

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Вплив кверцетину на цитокінопосередковану імунорегуляцію у хворих на бронхіальну астму / Івасівка, Мироненко І.І., Скроба В.Е. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 26-31

   • АЛГОРИТМЫ - ALGORITHMS

    • До питання про діагностичний алгоритм при поєднаних захворюваннях органв гепатопанкреатодуоденальної системи / Куніцький Ю.Л. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 32- 34

   • АБСЦЕСС - ABSCESS

    • Сучасні способи лікування абсцесів і гнійних кіст печінки / Шаталов О.Д. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 35-38

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Сучасна концепція хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту /В.М. Копчак, І.В. Хомяк, О.В. Дувалко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 39- 42

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Гострий біліардний сепсис жовчнокам яного генезу / Єпіфанцев В.О. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 43- 45

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Лікування неускладнених гриж передньої черевної стінки /В.С. Заремба, А.М. Новосад, А.В. Миськів та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 51- 53

    • Безнатягова безшовна герніопластика протезом за трабукко у лікуванні серединних гриж живота /Б.І.Пеєв , Є.П.Яковцев , З.С. Мехтіханов та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 54- 57

   • ТОЛСТАЯ КИШКА - COLON

    • Стан товстої кишки у хворих з одностовбуровою колостомою за даними рентгенологічного дослідження / Гюльмамедов Г.Є., Полунін Г.Є., Макієнко Є.Г. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 60- 62

   • ДАУНА СИНДРОМ - DAUNA SINDROM

    • Поліморфізм генів фолатного обміну : фактор ризику народження дітей з вадами невральної трубки та синдромом Дауна /Л.Б. Чорна, Г.В. Макух, Е.Й.Пацкунта ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 66-70

   • РЕЙНО БОЛЕЗНЬ - REYNO ILLNESS

    • Клінічні та патогенетичні особливоті вторинного синдрому РЕЙНО и їх медикаментна корекція /О.О. Абрагамович , Р.Я.Дутка ,З.Р.Леонтьева та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 70-76

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Сучасні уявлення про післяопераційний гіпотиреоз та можливості його фармакотерапії / Р.Д. Макар, О.О. Сергієнко, А.Я. Величко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 80- 83

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Кадрова політика-як чинник підвищення якості медичної допомоги населенню / Дячук Д.Д., Мазепа Ю.С., Труфанова М.М. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 97-101

   • СУДОРОГИ - CRAMPS

    • Неонатльні судоми /О.М. Тичківська, Ю.С. Коржинський, О.В. Куксенко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 107- 113

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Стан системи кровообігу у хворих на дифузні ураження печінки: огляд сучасної літератури та опис власного клінічного випадку /О.О. Абрагамович, М.Л. Коцовська, М.О. Абрагамович та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 616.126.3

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ефективність автовенозного шунтування у лікуванні ішемічно-гангренозної форми стопи у хворого на цукровий діабет /Т.І. Кобза, О.В. Загородній, В.П. Федоренко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 3,- C. 126-130

  • Номер журналу 4

   • МОЗГ ГОЛОВНОЙ - BRAIN OF HEAD

    • Структурні зміни речовини головного мозку у гострому періоді серцево- судинної патології / Стаднік С.М., Куценко В.В. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 7-14

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Вплив ожиріння на структуру й систолічну функцію лівого шлуночка залежно від статі / Томашевська О.Я., Дзісь Є.І. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 15-18

   • БЕСПЛОДИЕ МУЖСКОЕ - FRUITLESSNESS IS MASCULINE

    • Генетичні чинники чоловічого непліддя /Г.В. Макух, М.Я. Тиркус, Д.В. Заставна та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 19-23

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Хірургічне лікування пацієнтів із гострим калькульозним холециститом та ендокринною патологією / Сироїд О.М. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 24- 27

   • ИЗЖОГА - HEARTBURN

    • Застосування прокінетиків у лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед студентів / Магльована Г.М. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 28- 30

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Фактор некрозу пухлин при хворобі крона та раку товстої кишки /М.З. Тимків, О.П. Корнійчук, Ю.С. Лозинський та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 36-40

   • СТОПЫ БОЛЕЗНИ - FEET OF ILLNESS

    • Клінічно-рентгенологічна діагностика больових проявів у передньому відділі стопи / Яцкевич А.Я., Гнатейко Н.О., Шелемех І.Я. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 40-43

   • СТУДЕНТЫ - STUDENTS

    • Фізичне здоров я студентів-першокурсників і його з вязок із вмістом йоду та свинцю в організмі /В.А. Магльований, Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 44-47

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Аналіз ефективності діагностики та лікування дітей із природженими вадами розвитку шлунково-кишкового тракту у Львівській області /О.З. Гнатейко, Н.С. Косминіна, Н.С. Лук яненко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 52- 55

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOGO JOINT of ILLNESS

    • Критерії диференційної діагностики скронево-нижньощелепних розладів, класифікація та загальні клінічні підходи у діагностиці /В.Ф. Макєєв, У.Д. Телішевська, Р.В. Кулінченко та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 56- 60

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА - TO ORAL CAVITY MUCOUS MEMBRANE

    • Вплив інгібіторів вільнорадикальних процесів на лікування хвороб слизової оболонки порожнини рота та пародонта / І.С. Гриновець, Т.Г. Калинюк, .Ю. Бучковська та ін. / Гриновець І.С. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 4,- C. 61- 65

  • Номер журналу 2011

   • ТОЛСТАЯ КИШКА - COLON

    • Морфо-функціональні особливості відключеної товстої кишки у віддалені терміни /О.І. Міміношвілі, К.В. Коцубанов, А.О.Міміношвілі та ін. // Львівський медичний часопис.- 2011.-№ 2011,- C. 3

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 2

   • ХИРУРГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ - SURGERY CHELYUSTNO-LICEVAYA

    • Багатокомпонентна аналгезія у хворих при хірургічних втручаннях у щелепно-лицевій ділянці / О.Я. Мокрик, В.М. Горицький / Мокрик О.Я. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 12- 16

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Патоморфологічні зміни в паренхімі щитоподібної залози колоїдному йододефіцитному зобі / О.В. Цідловський, Д.В. Осадчук, М.С. Гнатюк та ін. / Шідловський О.В. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 17- 23

   • ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS DIFFUSE TOXIC

    • Патоморфологічне дослідження плацент у породіль із дифузним токсичним зобом / О.С. Паєнок, Ю.В. Бісярін, М.О. Костів / Паєнок О.С. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 29- 39

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особливості структурно-функціонального стану аортального клапану у хворих на гіпертонічну хворобу і кальциноз клапанів серця / О.В. Юзвишина / Юзвишина О.В. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 40- 44

   • МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ - URINARY BLADDER OF NEW FORMATION

    • Застосування локальної хіміотерапії у лікуванні поверхневих форм раку сечового міхура / С.М. Пасічник,М.В. Босак, О.М. Артищук та ін. / Пасічник С.М. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 65- 68

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ ПОЛИПЫ - COLON POLYPUSES

    • Значення білка РТЕN в процесі пухлинної трансформації залозистих поліпів товстого кишківника / Д. Ванічек, М. Шьнєтура, В. Пігловський та ін. / Ванічек Д. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 69- 75

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Місце деструктивних процесів кісткової тканини в патогенезі розсіяного склерозу /І.М. Цюмрак, В.В. Поворознюк, Т.І. Негрич / Цюмрак І.М. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 2,- C. 76- 82

  • Номер журналу 3

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Особливості психоемоційного стану дітей з патологією гастродуоденальної ділянки / О.Л. Личковська / Личковська О.Л. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 12- 18

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Остеосинтез при множинних переломах ребер /І.Я. Келемен, О.А. Невзгода / Келеман І.Я. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 19- 23

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Роль вірусів герпес-групи у виникненні та перебігу дифузних уражень печінки , принципи їх лікування / О.О. Абрагамович, З.М. Амброзевич, М.О. Абрагамович / Абрагамович О.О. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 3,- C. 57- 66

  • Номер журналу 4

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Ообливості психоемоційних змін при психоорганічному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми / Б.В. Задорожна / Задорожна Б .В. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 16- 21

   • ИОД - IODINE

    • Особливості тиреоїдної та репродуктивної систем у жінок із патологією щитоподібної залози за умов йодної недостатності / О.С. Паєнок / Паєнок О.С. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 28-33

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Активність системного запалення при гострому інфаркті міокарда роль ксенобіотиків / Г.В. Світлик / Світлик Г.В. // Львівський медичний часопис.- 2012.-№ 4,- C. 34- 38

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ГОЛОВНОЙ БОЛИ СИНДРОМЫ - TO HEAD PAIN SYNDROMES

    • Про залежність типів коморбідного болю голови від етіології епілепсії / Л.. Мар єнко / Мар єнко Л.Б. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 7-11

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Параметри варіабельності серцевого ритму у пацієнтів з пептичною виразкою гастродуоденальної зони, поєднаною з гіпертонічною хворобою, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / О.Я. Яцкевич, О.О. Абрагамович, А.Я. Яцкевичта ін. / Яцкевич О.Я. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 12-20

   • ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА - ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ FACILITIES

    • Сприйнятливість протитуберкульозної хіміотерпії у поєднанні з антиретровірусною терапією у хворих із ко- інфекцією туберкульоз/ВІЛ / Д.Г. Крижановський, Н.А. Марченко / Крижановський Д.Г. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 21- 25

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Особливості діагностики гострого апендициту у вагітних / Ю.С. Мота, .П. Федоренко / Мота Ю.С. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 26- 30

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Особливості мікробіологічних та копрологічних показників у випорожненнях хворих на синдром одразненої кишки / О.О. Меренцова / Меренцова О.О. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 35- 38

   • ЛИМФОМА ЛИМФОБЛАСТНАЯ - ЛИМФОМА OF LIMFOBLASTNAYA

    • Особливості концентрації соматотропного гормону та показників фізичного розвитку у дітей, хворих на гостру лімфобластну лейкемію / О.В. Ябчанка, Л.Я. Дубей, Ю.С. Коржинський / Ябчанка О.В. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 39-43

   • МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ - MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

    • Про методичні підходи до вдосконалення процесу планування навчальної роботи на кафедрах медичних вузів із застосуванням сучасного програмного забезпечення / Т.Г. Гутор / Гутор Т.Г. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 1,- C. 61- 67

  • Номер журналу 2

   • АРГИНИН - ARGININE

    • Динаміка показників рівня ргініну при геморагічному інсульті, зумовленому розривами артерійних аневризм судин головного мозку / .М. Нетлюх / Нетлюх А .М. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 4-7

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Порівняльний аналіз результатів застосування радикального хірургіного лікування хворих на медулярний рак щитоподібної залози при виконанні першої та повторної опрацій / Ю.М. Стернюк / Стернюк Ю .М. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 8-10

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Математичний алгоритм верифікації туберкульозу залежно від генезу специфічного запалення / Я.М. Ільницький, О.В Гайдучок, Г.І. Ільницький / Ільницький Я.М. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 28- 33

   • ГЕПАТИТА ВИРУСЫ - HEPATITIS VIRUSES

    • Поширеність хронічного театогенатиту та вірусного гепатиту ( за результатами аналізу автопсійного матеріалу ) / О.М. Гаврилюк / Гаврилюк О.М. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 34- 38

   • ГЕМАНГИОМА - ГЕМАНГИОМА

    • Гемангіоми у дітей класифікація, клінічна картина, лікування / А.С. Кузик / Кузик А.С. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 39- 44

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Еволюція поглядів на особливості значення місцевих рецидивів раку молочної залози піля мастектомії / Ю.Я. Присташ, Т.Г. Фецич, В.Р. Савран та ін. / Присташ Ю.Я. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 45- 52

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Синдром екстравазальної компресії черевного стовбура : сучасні погляди на суперечливу патологію / Ю.Г. Орел / Орел Ю.Г. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 53-59

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Пам яті Оксани Євгенівни Борової // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2,- C. 70

  • Номер журналу 3

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Особливості патоморфозу симптоматичної судинної епілепсії / Л.Б. Мар єнко / Мар єнко Л.Б. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 10- 14

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Визначення сторожового лімфовузла під час операції на рак кардіального відділу шлунка / Н.О. Лукавецький, Т.Г. Фецич / Лукавецький Н.О. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 29-33

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ IS HEPATIC

    • Психоемоційні зміни у хворих на печінкову енцефалопатію / А.М. Задорожний, А.В. Паєнок, В.М. Шевага та ін. / Задорожний А.М. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 41-46

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Імунологічні докази автозапального генезу системного ювенільного ідіопатичного артриту / Я.Є. Бойко, В.П. Чернишов / Бойко Я.Є. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 3,- C. 47- 52

  • Номер журналу 4

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Показники ліпідного спектру крові у хворих з хронічною ревматичною хворобою серця в поєднанні з ішемічною хворобою серця / Є.Х. Заремба, Л.О. Кобак / Заремба Є.Х. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 12-15

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Роль Ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у формуванні метаболічного синдрому у дітей / Н.М. Громнацька / Громнацька Н.М. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 20- 27

    • Частота ожиріння у пацієнтів із хворобами травного тракту / Ю.М. Панчишин, О.Й. Комариця, З.О. Гук-Лешневська / Панчишин Ю.М. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 28- 31

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Безпосередні результати комбінованого лікування хворих на рак шийки матки 11В стадії / А.Є. Крижанівська / Крижанівська А.Є. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 32- 37

   • ГЛИОБЛАСТОМА - GLIOBLASTOMA

    • Нові похідні 5-нітроурацилу як потенційні лікарські засоби у фармакотерапії гліобластоми / О.В. Вельчинська / Вельчинська О.В. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 51- 55

   • МЕЛАТОНИН - МЕЛАТОНИН

    • Протисудомні еекти мелатоніну хроноперіодична залежніть / В.П. Пішак, М.І. Кривчанська, О.І. Захарчук та ін. / Пішак В.П. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 62- 66

   • ПОЛИПЫ - POLYPUSES

    • Поліпи шлунка сучасна класифікація, ендоскопічна діагностика, вибір тактики / К.В. Баранніков, Я.Б. Швидкий, І.М. Тумак / Баранніков К.В. // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 4,- C. 67- 75

  • Номер журналу 2013

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Вшановуючи пам ять про академіка Михайла Петровича Павловського // Львівський медичний часопис.- 2013.-№ 2013,- C. 73

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • СИЛИКОЗ - СИЛИКОЗ

    • Стан гіпофізно-тиреідної системи у динаміці наростання силікозу з ішемічною хворобою серця / В.А. КАпустник, В.М. Братусь / Капустник В.А. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 21- 24

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашлюк у дітей раннього віку: клініко-імунологічні особливості / І.В. Дибас / Дибас І.В. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 25- 29

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Рівні реактивної та особистісної тривожності у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку молочної залози / І.І. Анікіна / Анікіна І.І. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 30-35

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенною флорою у дітей раннього віку / Г.О. Литвин / Литвин Г.О. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 36- 41

   • ГОШЕ БОЛЕЗНЬ - GOSHE ILLNESS

    • Хвороба Гоше Випадок з практики / Томашевський Н.Я. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 104-108

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Жіночий лікар (До 162 річниці від дня народження лікаря щасного- сельського) / Андрух В.С. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 111

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Клінічно- діагностичне значення ендотелійної дисфункції та артерійної жорсткості у хворих на артерійну гіпертензію у поєднанні із ожирінням та подагрою / М.О. Вацеба / Вацеба М.О. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 48- 52

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО КРОВООБРАЩЕНИЕ - BRAIN OF HEAD CIRCULATION OF BLOOD

    • Ефективність застосування немедикаментозних засобів у реабілітації пацієнтів з наслідками порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді / І.В. Магулка, Л.В. Андріюк / Магулка І.В. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 1,- C. 5-10

  • Номер журналу 2

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей / Н.М. Грмнацька / Громнацька Н.М. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 4- 8

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах / А.В. Копчак / Копчак А.В. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 9- 17

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Ризик виникнення госпітальних ускладнень у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST / Г.В. Світлик / Світлик Г.В. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 18- 23

   • МАСТЭКТОМИЯ - МАСТЭКТОМИЯ

    • Рівень якості життя та самооцінка тривого у жінок, які перенесли мастектомію з приводу раку грудної залози / І.І. Анікіна / Анікіна І.І. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 34- 39

   • НОВОРОЖДЕННОГО МАССА ТЕЛА - NEW-BORN MASS OF BODY

    • Епідеміологія народження дітей з великою масою тіла / Ю.С. Коржинський, Н.В. Камуть, О.В. Шевчук та ін. / Коржинський Ю.С. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 40- 46

   • ОМЕПРАЗОЛ - OMEPRAZOL

    • Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП - гастропатій / М. Мбаркі, Є.Я. Скляров, І.М. Тумак та ін. / Мбаркі М. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 47-50

   • ГОШЕ БОЛЕЗНЬ - GOSHE ILLNESS

    • Хвороба ГОШЕ -клініка, діагностика, лікування / Н.Я. Томашевська / Томашевська Н.Я. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 57-61

   • АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК - ALVEOLAR SPROUT

    • Профілактика післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп сучасні методи та їх результати / І.С. Сороківський, І.М. Готь / Сороківський І.С. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 62- 68

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Рак шлунка з високим ризиком інтраперитонеального метастазування особливості перебігу та сучасні методи лікування / Р.Р. Ярема / Ярема Р.Р. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 69- 75

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі / В.С. Козопас / Козопас В.С. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 76- 81

   • СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА - SEXUAL DISORDERS

    • Теоретичні та прикладні аспекти психотерапії осіб. Які зазнали сексуального насильства / Л.В. Животовська / Животовська Л.В. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 82- 87

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Професори-лікарі Львівського медичного факультету університету медичного інституту -місцеві Українці / Я.В. Ганіткевич / Ганіткевич Я.В. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 2,- C. 88-96

  • Номер журналу 3-4

   • T-ЛИМФОЦИТЫ - T-ЛИМФОЦИТЫ

    • Роль імунних чинників в еволюції повільно прогресуючого автоімунного діабету дорослих / Т.М. ТИхонова / Тхонова Т.М. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 3-4,- C. 39- 44

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Сучасні аспекти патогенезу розвитку алкогольної хвороби печінки / Н.А. рикало, Л.О. Яровенко / Рикало Н.А. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 3-4,- C. 82- 87

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Повна обтурація стравоходу стороннім тілом / Я.І. Ломей, Ю.Я. Ломей / Ломей Я.І. // Львівський медичний часопис.- 2014.-№ 3-4,- C. 88- 90

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • АЛЮМИНИЙ - ALUMINIUM

    • Ефективність алюмінію свинцю у сироватці крові пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості черепно- мозкової травми у гострому проміжному періодах/ С.О. Дудукіна / Дудукіна С.О. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 1,- C. 14- 19

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією / О.М. Слаба / Слаба О.М. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 1,- C. 19-24

   • СОННОЙ АРТЕРИИ БОЛЕЗНИ - TO CAROTID OF ILLNESS

    • Оцінка факторів ризику під час операційного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії / А.П. Мелень / Мелень А.П. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 1,- C. 24-29

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Особливості перебігу та розвитку цукрового діабету 11 типу при лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози / С.М. Пасічник / Пасічник С.М. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 1,- C. 40-45

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Стан мембран еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу , асоційовану із цукровим діабетом 2 типу / І.В. Ситіна / Ситіна І.В. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 1,- C. 50- 55

   • КОЛОСТОМИЯ - КОЛОСТОМИЯ

    • Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями / В.Т. Бочар / Бочар В.Т. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 1,- C. 55-60

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Прояви недиференційованої дисплазії сполучної тканини з боку серцево- судинної системи у хворих на артеріальну гіпертензію / Є.Х. Заремба / Заремба Є.Х. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 14- 19

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Особливості імунного статусу у дітей першого року життя при пневмонії / Ю.Б. Кузьмінов / Кузьмінов Ю.Б. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 19- 24

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Стан ендокринної функції підшлункової залози при гастродуоденальній патології, асоційований з Helicobacter pylori інфекцією у дітей / З.В. Томків, Ю.С. Коржинський, В.А. Іванців / Томків З.В. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 24- 28

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Вертебральний больовий синдром в жінок та чоловіків : звязок із якістю трабекулярної кісткової тканини / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.І. Дзерович / Поворознюк В.В. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 34-39

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Епідеміологічні особливості в стані захворюваності гострим інфарктом міокарда (1.21 ) серед населення України / В.В. Рудень, Н.Ф. Тімченко, О.Р. Ковальська / Рудень В.В. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 39- 47

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Інформаційно-математичний алгоритм об єктивізації захворюваності на туберкульоз в умовах відносної стабілізації епідемії / Я.М. Ільницький, Г.І. Ільницький, Л.І. Білозір та ін. / Ільницький Я.М. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 47-55

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Рак щитоподібної залози : оптимізація стандартів хірургічного лікування / Ю.М. Стернюк, І.О. Прихнюк, М.І. Березюк та ін. / Стернюк Ю.М. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 84-92

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Основні аспекти перебігу та лікування захворювань, пародонта у хворих сечокамяною хворобою / З.О. Бумбар / Бумбар З.О. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 92-98

   • ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА - FOREIGN BODIES

    • Дирофіляріоз в практиці офтальмолога / О.А. Палоян, О.Б. Палоян / Палоян О.А. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 2,- C. 104-107

  • Номер журналу 3

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Особливості перебігу гострого періоду мозкового інсульту у пацієнтів з ендокринною патологією / О.О. Філіпець, В.Л. Кісілюк, Л.В. Мандрюк / Філіпець О.О. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 3,- C. 5-10

   • СОННОЙ АРТЕРИИ БОЛЕЗНИ - TO CAROTID OF ILLNESS

    • Особливості атеросклеротичного ураження сонних артерій у порівнянні з концентрацією у крові маркерів запалення та структурою атеросклеротичної бляшки / І.І. Кополовець, В.І. Русин, Н. Торма та ін. / Кополовець І.І. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 3,- C. 10-14

   • ЗОБ ДИФФУЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ - A GOITRE IS DIFFUSE TOXIC

    • Особливості змін вуглеводого та ліпідного обміну у хворих на дифузний токсичний зоб до початку медикаментної терапії / О.П. Кіхтяк, О.З. Ліщук, Х.А. Москва / Кіхтяк О.П. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 3,- C. 26-30

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Верифікація нервів гортані в операційній рані при операційних втручаннях на щитоподібній залозі / Я.Р. Розновський / Розновський Я.Р. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 3,- C. 30-35

   • СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ БОЛЕЗНИ - SALIVARY GLANDS OF ILLNESS

    • Можливості застосування конусно-променевої комп ютерної томографії при діагностиці слинно-ком яної хвороби піднижньощелепних слинних залоз / А.В. Філіпський / Філіпський А.В. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 3,- C. 35-41

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Сучасні можливості ендоскопічної зупинки гастродуоденальної виразкової кровотечі / І.Я. Дзюбановський , І.М. Дейкало, І.Л. Коршовський / Дзюбановський І.Я. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 3,- C. 59-63

   • ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - OPERATING PERIOD

    • Часова концепція операційного лікування потерпілих із пошкодженням скелету в загальній структурі політравми / А.Ю. Філь, В.С. Козопас / Філь А.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 3,- C. 63-69

  • Номер журналу 4

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Клінічно- діагностичне значення рівня гомоцистеїну у хворих на хронічну ішемію мозку / А.В. Демченко / Демченко А.В. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 4,- C. 4-10

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Вплив терапії статинами на когнітивні функції пацієнтів з фібриляцією передсердь / С.М. Стаднік, В.А. Лафаренко / Стаднік С.М. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 4,- C. 10-16

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Індивідуально-активна тактика, прогноз і модифікації органозберігаючих операцій при виразкових кровотечах / М.М. Велигоцький, О.М. Велигоцький, В.В. Комарчук та ін. / Велигоцький М.М. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 4,- C. 32-38

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Сонографічні особливості ниркового кровоплину у доношених новорароджених з перинатальною патологією / А.Г. Бабінцева , О.І. Пентескул / Бабінцева А.Г. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 4,- C. 43-48

   • ПОЛИМЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - POLYMERIC PRODUCTION

    • Проблема негативного впливу одноразових полімерних підгузників на організм дітей / Ю.Б. КУзьмінов, Т.С. Зазуляк / Кузьмінов Ю.Б. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 4,- C. 71-76

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Недоліки діагностики і лікування ускладнень жовчнокам яної хвороби у 75-річної хворої : випадок з практики / В.П. Федоренко, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко / Федоренко В.П. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 4,- C. 85-88

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Діагностика і лікування інтерстиційної грижі спігелієвої лінії у 86-річного хворого: випадок з практики / А.Б. Шегинський / Шегинський А.Б. // Львівський медичний часопис.- 2015.-№ 4,- C. 88

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 1

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Кардіоваскулярний ризик у хворих на ревматоїдний артрит залежно від генотипу за ВСL1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора / Л.Н. Приступа, О.В. Савченко / Приступа Л.Н. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 1,- C. 15-20

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Предиктори системи психокорекції психоемоційної сфери хворих на професійну патологію органів дихання та периферичної нервової системи / О.О. Белов / Белов О.О. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 1,- C. 35-41

   • ВИРУСЫ - VIRUSES

    • Вірус ЗІКА -нова біологічна загроза і виклик міжнародній безпеці / Н.О. Виноград / Виноград Н.О. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 1,- C. 46-50

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Сучасні стратегії лікування ішемічної хвороби серця при супровідному цукровому діабеті 2 типу : від теоретичних рекомендацій до практичного втілення / І.А. Зупанець, О.В. Герасименко, Д.С. Стрельнікова / Зупанець І.А. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 1,- C. 50-56

   • ДИАЗОНИЯ СОЕДИНЕНИЯ - DIAZONIYA OF CONNECTION

    • Експериментальне вивчення ембріотоксичного ефекту діазоліну / О.А. Брейдак / Брейдак О.А. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 1,- C. 56-59

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Недоліки діагностики захворювань гострого живота . Переможців не судять ? / Я.М. Зборівський, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко / Зборівський Я.М. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 1,- C. 63-66

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Соколянський Іван – видатний вчений та організатор української медицини / Я.В. Ганіткевич / Ганіткевич, Я.В. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 1,- C. 66-78

  • Номер журналу 2

   • ЗАПАДНОГО НИЛА ЛИХОРАДКА - WESTERN NILA LIKHORADKA

    • Гарячка Західного Нілу- актуальна інфекція в Україні / Н.О. Виноград, У.А. Шуль / Виноград Н.О. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 2,- C. 4-7

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Можливості лапароскопічних втручань у пацієнтів із гормональноактивними нейроендокринними пухлинами підшлункової залози / М.Ю. Ничитайло, В.П. Шкарбан / Ничитайло М.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 2,- C. 13-17

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF NEW FORMATION

    • Метастатичні новоутворення надниркових залоз : питання хірургічної тактики / О.А. Товкай, С.М. Черенько / Товкай О.А. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 2,- C. 17-23

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Аналіз впливу радикальної нефректомії у порівнянні із резекцією нирки на наростання хронічної ниркової недостатності у хворих із однобічним раком нирки / С.М. Пасічник, Ю.Б. Борис / Пасічник С.М. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 2,- C. 23-27

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Порівняння ефективності профілактичного лікування синдрому подразненої кишки після завершення антибіотикотерапії / І.О. Пасічна, В.І. Вдовиченко / Пасічна І.О. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 2,- C. 27-32

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Застосування шкали Alvarado в діагностиці гострого апендициту у вагітних / Ю.С. Мота, В.П. Федоренко / Мота Ю.С. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 2,- C. 63-68

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Рак шлунка в поєднанні з множинним дивертикульозом тонкої і ободової кишок / Ю.Ю. Олійник, М.Б. Матусяк, Б.М. Матусяк та ін. / Олійник Ю.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 2,- C. 68-71

  • Номер журналу 3

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Кислі та лужні дезоксирибонуклеази та рибонуклеази у пацієнтів із важкою черепно-мозковою травмою різних груп наслідків лікування в динаміці перебігу лікування / О.Я. Кобилецький / Кобилецький О.Я. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 3,- C. 4-9

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Обтяженість на рак щитоподібної залози пробандів та їх родичів із новоутвореннями кишечника і хворобою Крона / М.Р. Лозинська, О.В. Лукавецький, Л.Ю. Лозинська та ін. / Лозинська М.Р. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 3,- C. 9-13

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Особливості порушень функціонального стану нирок у жінок із гіпертонічною хворобою залежно від наявності супровідної залізодефіцитної анемії, її важкості й тривалості / С.О. Сулим / Сулим С.О. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 3,- C. 18-25

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Наслідки комбінованих субтотальних дистальних резекцій, виконаних з приводу місцево-поширеного раку шлунка / Ю.Ю. Олійник / Олійник Ю.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 3,- C. 32-38

   • СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА - SPORTING MEDICINE

    • Соматичне здоров я спортсменів при тренуванні витривалості / О.В. Гузій, О.П. Романчук / Гузій О.В. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 3,- C. 38-45

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Бальна оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, при реваскуляризації ніг модифікованою системою АРАСНЕ 11 / О.В. Загородній, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко / Загородній О.В. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 3,- C. 45-50

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Діагностика і лікування гострого апендициту у вагітних /Ю.С. Мота / Мота Ю.С. // Львівський медичний часопис.- 2016.-№ 3,- C. 79-88

 • Рік видання номерів: 2018

  • Номер журналу 1

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки за даними ехокардіографічного дослідження у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь / Т.Д. Данілевич / Данілевич Т.Д. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 4-14

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Динаміка функціонального стану пацієнтів із не G інфарктом міокарда у залежності від госпітальної тактики лікування у гострому періоді / В.П. Іванов, О.В. Щербак, В.Ю. Масловський / Іванов В.П. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 14-23

   • ЭНДОМЕТРИЙ - ЭНДОМЕТРИЙ

    • Тактика підготовки ендометрію пацієнток у програмі допоміжних репродуктивних технологій для підвищення ефективності лікування /Н.В. АВраменко, Д.Є. Барковський, О.В. Кабаченко та ін. / Авраменко Н.В. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 23-32

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Залежність періопераційної глікемії від методів знеболювання при артропластиці кульшового суглоба / Коломаченко В.І. / Коломаченко В.І. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 32-41

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Роль хірургічного методу в лікуванні цукрового діабету 2 типу асоційованого з ожирінням / О.Ю. Усенко, І.М. Тодуров, О.В. Перехрестенко та ін. / Усенко О.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 41-46

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Післяопераційна реабілітація пацієнтів із синдромом латеральної гіперпресії надколінка / К.Б. Пустовойт, Б.А. Пустовойт, І.Б. Зеленецький та ін. / Пустовойт К.Б. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 46-50

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Клінічна оцінка ефективності екстракорпоральної ударно-хвильвої терапії при хибних суглобах трубчастих кісток / В.О. Фіщенко, Л.О. Килимнюк, О.П. Ренкас та ін. / Фіщенко В.О. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 50-55

    • Лікування переломів кісточок гомілки типу ВЗ асоційованих з переломом трикутника фолькмана / А.Ю. ФІль, Ю.Я. Філь, І.Р. Трутяк та ін. / Філь А.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 55-60

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Оцінка лікарями впровадження складових реформи системи охорони здоров я в Україні на сучасному етапі / Г.М. Троцький , О.Є. Січкорізь, В.В. Засядько / Троцький Г.М. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 60- 65

   • КАРЦИНОМА ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНАЯ - KARCINOMA is KIDNEY-CELLULAR

    • Нирково-клітинний рак , ускладнений тромбозом нижньої порожнистої вени та правого передсердя / І.І. Кобза, Ю.С. Мота / Кобза І.І. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 65-74

   • СОННАЯ АРТЕРИЯ НАРУЖНАЯ - CAROTID NARUZHNAYA

    • Артеріовенозна нориця в поперечно-сигмоїдальному синусі твердої оболонки головного мозку / Т.І. Кобза, Р.І. Трутяк, В.Ф. Петров / Кобза Т.І. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 77-81

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Пілоротрансверзальна нориця, як ускладнення виразкової хвороби шлунка / Р.О. Чукла, М.М. Посівнич, О.В. Лукавецький / Чукла Р.О. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 1,- C. 81-83

  • Номер журналу 2

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Динаміка структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів із не Q -інфарктом міокарда через 3 та 6 місяців в залежності від проведення перкутанної ангіопластики / В.П. Іванов, О.В. Щербак, В.Ю. Масловський та ін. / Іванов В.П. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 2,- C. 4-10

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ефективність нової метаболічної операції при лікуванні цукрового діабету 11 типу / В.В. Грубник, В.В. Ільяшенко, О.В. Медведев та ін. / Грубник В.В. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 2,- C. 16-21

    • Залежність періопераційної глікемії від методів знеболювання при артропластиці кульшового суглоба / О.Ю. Усенко, І.М. Тодуров, О.В. Перехрестенко та ін. / Усенко О.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 2,- C. 21- 28

    • Особливості хірургічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабета / Ю.М. Футуйма, А.Д. Беденюк, І.І. Смачило та ін. / Футуйма Ю.М. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 2,- C. 28-34

   • ГИПЕРТИРЕОЗ - GIPERTIREOZ

    • Використання методів лектинової гістохімії для дослідження впливу дисбалансу тироїдних гормонів на організм / С.О. Луцик, А.М. Ященко / Луцик С.О. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 2,- C. 64-69

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Анемія в ракурсі проблеми хронічної серцевої недостатності: патогенез і лабораторна діагностика / В.П. Іванов, М.О. Колесник, О.М. Колесник та ін. / Іванов В.П. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 2,- C. 69-77

  • Номер журналу 3

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ УЗЕЛ - THYROID KNOT

    • Використання шкали TIRADS в прогнозуванні раку в хворих з кістозними вузлами щитоподібної залози / В.Н. Маріна, О.В. Лукавецький, В.І. Коломійцев / Маріна В.Н. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 3,- C. 4-10

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Опрацювання нових підходів до діагностики дифузного міокардиту та дилатаційної кардіоміопатії / С.В. Чернюк, А.С. Козлюк / Чернюк С.В. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 3,- C. 10- 17

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Вплив блокатора мінералокортикоідних рецепторів еплереному на динаміку структурно -функціонального стану міокарда через 3 та 6 місяців лікування / В.П. Іванов, О.В. Щербак, В.Ю. Масловський / Іванов В.П. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 3,- C. 17-24

   • ТОЛСТАЯ КИШКА - COLON

    • Дослідження окислювальної модифікації білків в епітелійних клітинах товстої кишки при поліпозному ураженні / О.Ю. Варивода, І.С. Давиденко, О.В. Гарвасюк / Варивода О.Ю. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 3,- C. 37-42

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Тотальне ендопротезування колінного суглоба у лікуванні гонартрозу з вальгусною деформацією / Н. Ерхан, В.Кіріло, А. Олару та ін. / Ерхан Н. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 3,- C. 42-45

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Визначення ступеню важкості ураження гемомікроциркуляторного русла у хворих на цукровий діабет з критичною ішемією нижньої кінцівки / С.М. Діденко, І.М. Савицька / Діденко С.М. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 3,- C. 45-51

   • КАРЦИНОМА ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНАЯ - KARCINOMA is KIDNEY-CELLULAR

    • Діагностика та хірургічне лікування нирково-клітинного раку з наддіафрагмальним рівнем інвазії нижньої порожнистої вени / І.І. Кобза, Ю.С. Мота, Т.І. Кобза та ін. / Кобза І.І. // Львівський медичний часопис.- 2018.-№ 3,- C. 74-81