Примірники в наявності

Лабораторна діагностика

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • НОВООБРАЗОВАНИЙ МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ - NEW FORMATIONS MARKERS ARE BIOLOGICAL

    • Пухлинні маркери, їх значимість у діагностиці та визначенні ефективності лікування онкологічних хворих / Гриневич Ю.А., Югринова Л.Г. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 1,- C. 3-13

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Застосування молекулярно-генетичних методів в діагностиці лейкозів /Коваль С.В. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 1,- C. 28-34

  • Номер журналу 2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Лабораторні методи діагностики туберкульозу / Чернушенко К.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 2,- C. 3-10

   • КРОВЬ - BLOOD

    • Стандарти лабораторноїидіагностики захворювань системи крові / Ісакова Л.М. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 2,- C. 19-25

   • РОТАВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - ROTAVIRUSNYE OF INFECTION

    • Ротавірусна інфекція у дітей: особливості клініки та діагностики /Пипа Л.В. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 2,- C. 40-48

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Глікозильований гемоглобін у діагностиці цукрового діабету і в оцінюванні ризику його ускладнень / Вельков В.В. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 2,- C. 65

  • Номер журналу 3

   • ГЕПАТИТ B - HEPATITIS OF B

    • Серологічні маркери інфікування вірусвми гепатитів В і С та їх значення в епідеміологічних дослідженнях / Сергеєва Т.А. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 3,- C. 7-18

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Герпесвіруси 1 і 2 типу- поширеність та діагностика / Маричев І.Л. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 3,- C. 18-22

   • ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - HAEMATOLOGICAL NEW FORMATIONS

    • Алгоритми лабораторної діагностики онкогематологічних захворювань /Глузман Д.Ф. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 3,- C. 33-38

   • HELICOBACTER PYLORI - HELICOBACTER PYLORI

    • Анемічний синдром, асоційований з Helicobacter pylori /Чопей І.В. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 3,- C. 43-48

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Оцінка якості лабораторних досліджень при виявленні антитіл до ВІЛ: сучасний стан, проблеми і перспективи / Максименок О.В. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 3,- C. 59-67

  • Номер журналу 4

   • ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ - VIRAL ILLNESSES

    • Прості /швидкі тести в діагностиці вірусних інфекцій / Дзюблик І.В., Обертинська О.В. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 3-11

    • Цитологічна діагностика поліомавірусної інфекції / Гомоляко І.В. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 44-47

   • КОРОНАРОСКЛЕРОЗ - KORONAROSKLEROZ

    • Білкові тіол-дисульфіди плазми:роль в атерогенезі /Паталах І.І. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 11-19

   • ФИБРИНОЛИЗ - FIBRINOLIZ

    • Динамічна система дослідження фібринолізу /Андріанова К.С. та ін // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 39- 44

   • ВОДА - WATER

    • Мікроміцети : питна вода як можливе джерело зараження людини, методи лабораторної діагностики /Руденко А.В. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 52- 60

   • ТОКСОПЛАЗМЫ - ТОКСОПЛАЗМЫ

    • Діагностика захворювань , викликаних найпростішими (джгутиковими, амебами, війчастими, токсоплазмами) / Луцик Б.Д., Акімова В.М. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 60- 64

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Роль пухлинних маркерів у хворих на рак молочної залози / Щербіна О.В. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 67-71

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Клініко- біохімічна характеристика поєднаних хронічних форм гепатиту С та інфекції Епштейна- Барр /Дубинська Г.М. и др. // Лабораторна діагностика.- 2008.-№ 4,- C. 27-31

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ЛАБОРАТОРИИ - LABORATORIES

    • Молекулярно-генетичні дослідження в лабораторній діагностиці на сучасному етапі / Чумак А.А. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 1,- C. 3-11

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Вміст цитокінів у сироватці крові хворих на вперше діагностований туберкульоз легень /Кадан Л.П. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 1,- C. 11-15

   • ФЕРМЕНТЫ - ENZYMES

    • Питання класифікації та номенклатури ферментів. Одиниці вимірювання / Громашевська Л.Л, // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 1,- C. 26-29

   • ГЕПАТИТ B - HEPATITIS OF B

    • Біохімічні дослідження при гепатитах В і С / Громашевська Л.Л. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 1,- C. 46-65

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Роль пухлинних маркерів у хворих на гермінативні пухлини яєчка / Сакало А.В., Щербіна О.В., Сакало В.С. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 1,- C. 65-68

  • Номер журналу 2

   • ГЕЛЬМИНТОЗЫ - ГЕЛЬМИНТОЗЫ

    • Альтернативний метод визначення життєздатності збудників гельмінтозів / Волошина Н.О. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 2,- C. 44-47

   • НОВООБРАЗОВАНИЙ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК АНАЛИЗ - NEW FORMATIONS OF BARREL MEWS ANALYSIS

    • Стовбурні клітини пухлин / Глузман Д.Ф., Коваль С.В. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 2,- C. 55- 63

  • Номер журналу 3

   • ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ ТВЕРДОФАЗНЫЙ АНАЛИЗ - IMMUNOFERMENTNYY TVERDOFAZNYY ANALYSIS

    • Зовнішній і внутрішній контроль якості в імуноферментному аналізі /Дєєв В.А. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 3,- C. 35-49

   • ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ - FAT ACIDS

    • Вільні жирні кислоти-фактор ризику інсулінорезистентності та ішемії: перспективи для оцінки ризиків і діагностики / Вельков В.В. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 3,- C. 55

  • Номер журналу 4

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Особливості гуморального імунітету у хворих на абдомінальний туберкульоз та гострий апендицит / Лаповець Н.Є., Акімова В.М., Лаповець Л.Є. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 4,- C. 14-17

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Преморбідна імунологічна недостатність у хворих на туберкульоз легень / Ільїнська І.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 4,- C. 17-24

   • ГЕМОГЛОБИН A ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ - HAEMOGLOBIN OF A GLIKOZILIROVANNYY

    • Що означає глікерований гемоглобін? / Корольов В.О. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 4,- C. 58- 68

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Можливості лабораторної діагностики патології вагітності / Луцик Б.Д., Гельнер Н.В., Іванішин З.Т. // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 4,- C. 68-71

   • МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ - MEDICAL ESTABLISHMENTS, COMMISSIONS ON ACCREDITATION of ESTABLISHMENTS

    • Реєстр фірм та представництв, що працюють на лабораторному ринку України // Лабораторна діагностика.- 2009.-№ 4,- C. 75

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ТРОМБОФИЛИЯ - TROMBOFILIYA

    • Комплексна діагностика тромбофілії за системного червоного вовчака /Шевчук С.В. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 1,- C. 3-7

   • ЛАБОРАТОРИИ - LABORATORIES

    • Введение в статистический контроль качества клинических лабораторніх анализов / Балаховский И.С. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 1,- C. 28- 59

   • ЛАБОРАТОРИИ БОЛЬНИЧНЫЕ - LABORATORIES ARE HOSPITAL

    • Створення централізованих регіональних клініко-діагностичних лабораторій- гарантія якості лабораторних досліджень / Петрух А., Сидорко І. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 1,- C. 65- 111

  • Номер журналу 2

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

    • Ензимологічні маркери оцінки канальцевих дисфункцій у дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом /Мигаль Л.Я. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 2,- C. 3-7

   • АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ - ANTIFOSFOLIPIDNYY SYNDROME

    • Діагностичне значення антифосфоліпідного синдрому у хворих на гострий ішемічний інсульт за наявності інсулінорезистентності / Вірстюк О.А. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 2,- C. 19-22

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Показники системи перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при бронхіальній астмі середньої важкості, можливості їх корекції /Ростока-Резнікова М.В. та ін. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 2,- C. 7- 10

  • Номер журналу 3

   • АЗОТА ОКСИДЫ - NITROGEN OXIDES

    • Визначення концентрації метаболітів оксиду азоту в сироватці крові /В.В. Козар, М.Я.Кудря, Н.В. Успенко и др. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 14- 16

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Апоптоз и некроз лимфоцитов периферической крови в дифференциальной диагностике заболеваний детей / Герасимов И.Г. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 28- 30

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Збудники інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію /О.А. Мельник, А.П. Рибальська, Н.К. Скачков та ін. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 44- 48

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Кількісні характеристики ядер гепатоцитів як додатковий критерій оцінки важкості хронічного гепатиту С/В.І.Янченко, І.В. Гомоляко, І.О. Швадчин та ін. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 51-55

   • ТРОМБОЦИТЫ - ТРОМБОЦИТЫ

    • Помилки агрегатометрії /С.Б. Павлов, Н.М. Бабенко, М.В. Кумечко та ін. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 56- 58

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Подходы к выбору контрольных материалов для внешней оценки качества определения антител к ВИЧ при помощи быстрых тестов /Е.В. Максименюк, Е.Н. Кислых, М.В.Ватаманюк и др. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 59- 64

   • КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ - KRIOGLOBULINEMIYA

    • Роль криоглобулинемии в патологии (обзор) /Д.К. Шмойлов, И.З. Каримов, Т.Н.Одинец и др. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 65- 68

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Экспресс-диагностика острых коронарных событий: быстрота, надежность, экономичность / Вельков В.В., Резникова О.И. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 3,- C. 69-71

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРГЛИКЕМИЯ - ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

    • Диагностика гипергликемии в клинике / Королев В.А., Семенова Г.А. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 4,- C. 10- 21

   • ХОЛЕСТЕРИН - CHOLESTEROL

    • Порівняльний аналіз результатів та діагностичної інформативності тестів визначення концентрації загального холестерину в сироватці крові /С.М. Дмитрук, І.М. Медведєва, В.В. Талько та ін. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 4,- C. 22- 28

   • МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - МОЧЕПОЛОВОЙ SYSTEM OF NEW FORMATION

    • Новые специфичные молекулярные диагностические маркеры при онкоурологических заболеваниях // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 4,- C. 46- 51

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Современная лабораторная диагностика ренальных патологий: от ранних стадий до острой почечной недостаточности / Вельков В.В., Резникова О.И. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 4,- C. 59- 64

   • ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТЯЖЕЛАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ - IMMUNOLOGICAL INSUFFICIENCY IS HEAVY COMBINED

    • Варіанти вторинної імунологічної недостатності, їх діагностичні критерії та принципи імунокорекції (аналітичний огляд) / Ільїнська І.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2010.-№ 4,- C. 65-72

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С /В.А. Дєєв, В.І. Янченко, І.В. Гомоляко та ін. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 1,- C. 7-11

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Особливості змін показників гуморального імунітету при ранніх та пізніх ускладненнях переломів нижньої щелепи / Матолич У.Д., Лаповець Л.Є. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 1,- C. 17- 20

   • ВИРУСОЛОГИЯ - VIROLOGY

    • Моніторинг етіологічної структури та антибіотикорезистентності основних збудників інфекцій області хірургічного втручання / Покас О.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 1,- C. 21-26

   • КРЕАТИНИН - КРЕАТИНИН

    • Креатинин. Методы определения и возможные ошибки /Л.М. Александрова, С.И. Беленец, Т.А. Габур и др. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 1,- C. 49-53

   • ЛАБОРАТОРИИ БОЛЬНИЧНЫЕ - LABORATORIES ARE HOSPITAL

    • Актуальные вопросы преаналитического этапа лабораторных исследований / Павлов С.Б., Бабенко Н.М., Кумечко М.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 1,- C. 54- 56

   • НОВООБРАЗОВАНИЙ МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ - NEW FORMATIONS MARKERS ARE BIOLOGICAL

    • Опухолевые маркеры в лабораторной диагностике / Москалец А.И., Щербина О.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 1,- C. 64-72

  • Номер журналу 2

   • ЛИЗОСОМЫ - LIZOSOMY

    • Ферменти лізосом у сечі дітей з вродженими вадами розвитку верхніх сечових шляхів /Г.Г. Нікуліна, Л.Я. Мигаль, І.Є. Сербіна та ін. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 2,- C. 3-7

   • НЕЙТРОФИЛЫ - НЕЙТРОФИЛЫ

    • Фосфотазна активність нейтрофілів крові у хворих на псевдотуберкульоз / Домашенко О.М., Мантула А.О. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 2,- C. 7-10

   • МУТАЦИЯ - MUTATION

    • Алгоритм молекулярно-генетичного аналізу мутацій гена ТРБМ для практичної діагностики муковісцидозу / Макух Г.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 2,- C. 14- 19

   • ЦИСТАТИНЫ - CISTATINY

    • Цистатин С - новіе возможности и новіе задачи для лабораторной диагностики / Вельков В.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 2,- C. 32-72

  • Номер журналу 3

   • ПЛАЗМА - PLASMA

    • Визначення активності тканинного активатора плазміногену в плазмі крові / Кондратюк А.С., Юсова О.І., Гриненко Т.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 3,- C. 3-9

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Лабораторний моніторинг комбінованого лікування хворих на опіоїдну залежність, поєднану із хронічним гепатитом С/ М.О. Овчаренко, І.К. Сосін, С.Є. Казакова та ін. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 3,- C. 14- 19

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики персистуючої герпесвірусної нейроінфекції / Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 3,- C. 24-30

   • КЛОСТРИДИОЗЫ - КЛОСТРИДИОЗЫ

    • Лабораторна діагностика клостридіозів / Брич О.І. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 3,- C. 41-46

   • ИММУНОСУПРЕССИЯ - IMMUNOSUPRESSIYA

    • Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд) / Ільїнська І.Ф., Зубрійчук .М., Ясир С.Г. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 3,- C. 47- 58

   • ЦЕРУЛОПЛАЗМИН - CERULOPLAZMIN

    • Место церулоплазмина среди белков острой фазы как маркера системного воспаления / Куценко Л.А., Кайдашев И.П. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 3,- C. 59- 68

  • Номер журналу 4

   • ФИБРИНОЛИЗ - FIBRINOLIZ

    • Зміни рівня компонентів фібринолізу при розвитку спайок черевної порожнини /А.С. Кондратюк, Т.В. Гриненко, В.А. Дєєв та ін. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 4,- C. 3-6

   • БЕЛКОВ КОАГУЛЯЦИИ НАРУШЕНИЯ - ALBUMENS OF COAGULATION OF VIOLATION

    • Алгоритм діагностики порушень у коагуляційному гемостазі на основі тесту активованого парціального (часткового) тромбопластинового часу / Красівська В.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 4,- C. 6-10

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ СИСТЕМНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED SYSTEM

    • Характеристика фибринолитического потенциала плазмы крови при системной красной волчанке /М.С. Дармостук, А.Н. Савчук, Н.К. Бурлова-Васльева и др. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 4,- C. 11- 13

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Вплив стану коморбідності на компоненти оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії /Л.В. Король, Л.Я.Мигаль, І.О. Дудар та ін. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 4,- C. 14-18

   • ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ - JAWS OF NIZHNEY ARE BREAKS

    • Динаміка активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази в різні терміни ускладнених переломів нижньої щелепи / Матолич У.Д., Лаповець Л.Є. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 4,- C. 23-25

   • СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ - SPINAL LIQUID

    • Попередження помилок при дослідженні спинномозкової рідини / Захарія К.А., Педько Н.П., Западнюк Б.В. // Лабораторна діагностика.- 2011.-№ 4,- C. 35-43

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ПОЛИОМИЕЛИТ - POLIOMYELITIS

    • Популяційний імунітет до поліомієліту у різних вікових групах населення /В.І. Бондаренко, В.І. Фесенко, В.М. Світа та ін. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 1,- C. 12- 15

   • ВИРУСЫ - VIRUSES

    • Штамова характеристика складу популяції в1русів грипу, виділених в Україні в 2008- 2011 рр./А.П. Мироненко, О.В. Онищенко, О.С.Голубка та ін. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 1,- C. 16- 18

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Стволовые клетки в гематологии / Морозова В.Т. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 1,- C. 57- 67

   • КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ - BONES OF ILLNESS METABOLIC

    • Маркеры костного метаболизма и их роль в клинической практике / Москалец А.И., Бондарук О.С., Щербина О.В. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 1,- C. 67-72

  • Номер журналу 2

   • ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОТЕЗ - HIP JOINT PROSTHETIC APPLIANCE

    • Стан системи зсідання крові при ендопротезуванні кульшового суглоба /А.М. Рубленко, В.О. Фіщенко, І.М. Колеснікова та ін. / Рубленко А.М. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 2,- C. 8- 12

   • БИФИДОБАКТЕРИИ - BIFIDOBAKTERII

    • Підтвердження родової належності біфідобактерій методом полімеразної ланцюгової реакції /С.М. Григор єва, О.В. Мурашко / Григор єва С.М. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 2,- C. 26- 28

   • ПАПИЛЛОМАВИРУС - PAPILLOMAVIRUS

    • Нові аспекти лабораторної діагностики папіломавірусної інфекції / О.В. Ковалюк, І.В. Дзюблик, .Г. Костенко та ін. / Ковалюк О.В. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 2,- C. 28- 34

   • ПЛАЗМА - PLASMA

    • Безпека плазми крові: вміст парвовірусу В 19 у мініпулах плазми крові донорів /Ю.О. Загородня, А.С. Тимченко, М.М. Скринник та ін. / Загордня Ю.О. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 2,- C. 34- 36

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Мікрофлора верхніх дихальних шляхів як чинник інфекційно-запальних ускладнень у хворих на лейкемію мієлоїдного походження / О.А. Мельник / Мельник О.А. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 2,- C. 36- 41

   • КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА - CELLULAR MEMBRANE

    • Клинико- диагностическое значение пептидной контаминации клеточных мембран /Ю.Б. Бурлака, С.В. Веревка / Бурлака Ю.Б. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 2,- C. 55-58

  • Номер журналу 3

   • ГЕМОГЛОБИН A - HAEMOGLOBIN OF A

    • Сравнительный анализ методов определения гликированного гемоглобина / В.А. Королев / Королев В.А. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 3,- C. 3- 14

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ФИЗИОЛОГИЯ - URINARY WAYS PHYSIOLOGY

    • Діагностична інформативність ензимологічних показників лізосомного походження у сечі дітей з вродженою обструкцією верхніх сечових шляхів / Л.Я. Мигаль, Г.Г. Нікуліна, І.Є. Сербіна та ін. / Мигаль Л.Я. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 3,- C. 15- 18

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Вплив інтоксикації на апоптоз фагоцитуючих клітин при туберкульозі / І.Ф. Ільїнська, О.М. Зубрійчук / Ільїнська І.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 3,- C. 19- 22

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Інформативність результатів мікробіологічних досліджень для удосконалення етіологічної діагностики гострого пієлонефриту / А.В. Руденко, С.П. Пасєчніков, О.М. Корніліна та ін. / Руденко А.В. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 3,- C. 31-36

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • Международный семинар по диагностике лимфоидных новообразований / Д.Ф. Глузман, И.А. Крячок, М.П.Завелевич и др. / Глузман Д.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 3,- C. 43- 48

   • ФАГОЦИТОЗ - ФАГОЦИТОЗ

    • Современное представление о фагоцитозе / Н.К. Скачкова / Скачкова Н.К. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 3,- C. 58- 63

    • Пресепсин- новый высокоэффективный биомаркер сепсиса / В.В. Вельков / Вельков В.В. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 3,- C. 64-70

  • Номер журналу 4

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Визначення рівня цитокінів при спайковій хворробі черевної порожнини /В.А. Дєєв Лисак Л.І., О.О. Калашніков та ін. / Дєєв В.А. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 3- 9

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій / І.А. Боброва / Боброва І.А. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 13- 17

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • ПОКАЗНИКИ КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО СТАНУ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ / А.О. Остапенко, В.С. Якушев / Остапенко А.О. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 17-19

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Визначення чутливості тест-системи для діагностики ВІЛза міжнародними стандартами і в культурах клітин, заражених ВІЛ / Т.Ю. Трохимчук, Л.О. Ганова, Н.В. Іванська та ін. / Трохимчук Т.Ю. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 27- 30

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Методи оцінки системи гамма інтерферону при туберкульозі /І.Ф. Ільїнська, Т.В. Задворний / Ільїнська І.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 31-39

    • Шляхи впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров я /Т.І. Гавриленко, О.С. Сичов, Н.І. Мамчина та ін. / Гавриленко Т.І. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 40- 43

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Эволюция лейкемических стволовых клеток при хроническом миелолейкозе /Д.Ф. Глузман,Л.М. Скляренко, Т.С. Ивановская и др. / Глузман Д.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 44- 49

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Диабетическая нефропатия в трех измерениях: гиперфильтрация, альбумин, креатинин / В.В. Вельков / Вельков В.В. // Лабораторна діагностика.- 2012.-№ 4,- C. 50-72

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ IGA - ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ OF IGA

    • Ензимологічні критерії у прогнозуванні ефективності лікування дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом / С.П. Фоміна, І.В. Багдасарова, Л.Я. Мигаль та ін. / Фоміна С.П. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 1,- C. 12-15

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Показники ендогенної інтоксикації та запальної відповіді в плазмі крові хворих на хронічний тонзиліт / Ю.Б. Бурлака, О.П. Голобородько, .В. Шукліна та ін. / Булака Ю.Б. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 1,- C. 16-19

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Особливості імунологічної реактивності у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з високим ризиком рецидиву хвороби / І.Ф. Ільїнська, Ю.О. Матвієнко, І.В. Копосова та ін. / Ільїнська І.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 1,- C. 19- 25

   • ГРАНУЛОЦИТЫ - ГРАНУЛОЦИТЫ

    • Кислородный метаболизм нейтрофильных гранулоцитов у больных с различными проявлениями ишемической болезни сердца / Н.А. Рыжкова / Рыжкова Н.А. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 1,- C. 26- 28

    • Уровень секреторной активности нейтрофильных гранулоцитов у больных ишемической болезнью сердца / Л.В. Якушко / Якушко Л.В. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 1,- C. 29-32

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, БОЛИ - ABDOMINAL REGION, PAINS

    • Характеристика показників згортаючої та фібринолітичної систем у хворих спайковою хворобою / І.М. Тодуров, В.А. Дєєв, О.О. Калашніков та ін. / Тодуров І .М. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 1,- C. 33- 38

  • Номер журналу 2

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Оцінка діагностичної цінності визначення вільних амінокислот в крові хворих на запальні та онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів / Н.В. Гринь, Ю.Б. Бурлака, Ю.В. Шукліна та ін. / Гринь Н.В. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 2,- C. 14- 18

   • ГЛЮКОЗА - GLUCOSE

    • Транспортери глюкози : передумови виникнення діабетичних ускладнень / В.Р. Дрель / Дрель В.Р. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 2,- C. 51- 58

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Новые международные критерии инфаркта миокарда и высокочувствительные тропонины: новые возможности и новые проблемы / В.В. Вельков / Вельков В.В. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 2,- C. 59- 71

  • Номер журналу 3

   • ПРОТЕИ - ПРОТЕИ

    • Определение активности протеина С и его роль в клинической лабораторной диагностике / Т.Н. Платонова, О.В. Горницкая, Т.М. Чернышенко и др. / Платонова Т.Н. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 3,- C. 3- 7

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Нормы специфических IgE у детей различного возраста / А.С. Прилуцкий, Д.А. Лесниченко, В.А. Деев и др. / Прилуцкий А.С. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 3,- C. 8- 10

   • HERPESVIRIDAE ИНФЕКЦИИ - HERPESVIRIDAE OF INFECTION

    • Герпесвірусні інфекції і стан системи нейтрофільних гранулоцитів крові / І.В. ГОмоляко, К.П. Тумасова, Л.. Донцова та ін. / Гомоляко І.В. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 3,- C. 28- 33

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Діагностична характеристика високочутливої тест-системи для одночасного виявлення антигену р 24 та антитіл до ВІЛ-1 та ВІЛ-2 / Т.Ю. Трохимчук, Л.О. Ганова, В.О. Шевчук / Трохимчук Т.Ю. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 3,- C. 34-41

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Лейкемические стволовые клетки / Д.Ф. Глазман, Л.М. Скляренко, С.В. Коваль и др. / Глузман Д.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 3,- C. 50- 54

   • ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ - VERMIN ILLNESSES

    • Лабораторная диагностика некоторых паразитарных заболеваний человека Б.Д. Луцик / Луцик Б.Д. // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 3,- C. 55- 58

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Пам яті МИКОЛИ МИХАЙЛОВИЧА ПЕТРУНЯ // Лабораторна діагностика.- 2013.-№ 3,- C. 70

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Принципы использования молекулярной диагностимки аллергии / А.С. Прилуцкий, К.Е. Ткаченко / Прилуцкий А.С. // Лабораторна діагностика.- 2014.-№ 4,- C. 3-13

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Вивчення жирнокислотного складу крові пацієнтів із надмірною вагою, ожирінням та гострим інфарктом міокарда / П.О. Колесник, А.В. Кедик, О.В. Ариповський / Колесник П.О. // Лабораторна діагностика.- 2014.-№ 4,- C. 23- 30

   • ЛЕЙКОПЛАКИЯ - LEYKOPLAKIYA

    • Особенности микробиоценоза урогенитального тракта и специфический иммунитет у женщин с лейкоплакией мочевого пузыря /А.В. Руденко, В.Т. Кругликов, Е.М. Корнилина и др. / Руденко А.В. // Лабораторна діагностика.- 2014.-№ 4,- C. 37- 42

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Морфологическая диагностика заболеваний щитовдной железы / Т.И. Ельчанинова, С.Г. Ситало, В.В. Радченко / Ельчанинова Т.И. // Лабораторна діагностика.- 2014.-№ 4,- C. 37-42

   • ЭБОЛА ВИРУС - EBOLA VIRUS

    • Вирус Эбола . Диагностика, эпидемиология, профилактика / А.С. Прилуцкий / Прилуцкий А.С. // Лабораторна діагностика.- 2014.-№ 4,- C. 48- 63

   • ТРОМБОЦИТЫ - ТРОМБОЦИТЫ

    • Використання імпедансного методу агрегації тромбоцитів для вивчення ендотеліальної дисфункції при судинних патологіях / Н.І. Роздобудько, С.І. Куповська, П.В. Барановський та ін. / Роздобудько Н.І. // Лабораторна діагностика.- 2014.-№ 4,- C. 64

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ЛЕЙКОЗ МИЕЛОИДНЫЙ - A LEUCOSIS MIELOIDNYY

    • Стан про та антиоксидантної рівноваги у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію / Н.Г. Н.Г. Панішина, І.С. Дягіль, Н.М. Юрженко та ін. / Панішина Н.Г. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 1,- C. 11-17

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Современные технологии лабораторной диагностики в практической гепатологии / И.Г. Кольцова / Кольцова И.Г. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 1,- C. 17-20

   • ДНК - DNK

    • Сравнтельный анализ методов выделения ДНК из образцов цельной крови ручными и автоматическим способами / В.М. Кухарский, А.К. Коляда, Т.В. Плетнева / Кухарский В.М. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 1,- C. 24- 28

   • КЛЕЩАМИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ - BY TICKS THE PASSED ILLNESSES

    • Деякі аспекти диференційної діагностики природно-вогнищевих трансмісивних інфекцій, що передаються іксодовими кліщами / Г.В. Білецька, І.М. Лозинський, І.І. Бень / Білецька Г.В. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 1,- C. 29- 35

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Пункционная цитологическая диагностика опухолей поджелудочной железы / Л.С. Болгова, Т.Н. Туганова, М.Г. Махортова / Болгова Л.С. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 1,- C. 43- 47

   • КРЕАТИНИН - КРЕАТИНИН

    • Новые ренальные биомаркеры для неонатологии и педиатрии : цистатин С и NGAL / В.В. Вельков / Вельков В.В. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 1,- C. 48

  • Номер журналу 2

   • ЛЕЙКОЗЫ - LEUCOSISES

    • Ензимологічні маркери діагностики прихованої дисфункції канальцевого нефротелію у дітей з вродженим міхурово-сечовідним рефлюксом / Мигаль Л.Я., Г.Г. Нікуліна, В.Ф. Петербургський та ін. / Мигаль Л.Я. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 2,- C. 10- 14

    • Изменения параметров экспрессии мембранных антигенов резидуальных клеток у пациентов с острым В-лмфобластным лейкозом / В.В. Конашенкова, Е.В. Вильчевская, И.А. Бахчиванжди / Конашенкова В.В. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 2,- C. 14-18

   • МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ - MIELODISPLASTICHESKIE SYNDROMES

    • Современная классификация и лабораторная диагностика миелодиспластических синдромов ( предлейкозов ) / Д.Ф. Глузман / Глузман Д.Ф. // Лабораторна діагностика.- 2015.-№ 2,- C. 57