Примірники в наявності

Ліки України

 • Рік видання номерів: 1013

  • Номер журналу 9-10

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Значення маркерів запалення у патогенезі кардіо-та цереброваскулярної патології / С.М. Стаднік / Стаднік С.М. // Ліки України.- 1013.-№ 9-10,- C. 30- 34

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 3-4

   • ИММУНОТЕРАПИЯ - ИММУНОТЕРАПИЯ

    • Можливості застосування імуномодулюючої терапії в гінекологічній практиці / Зайков С.В., Булавенко О.В., Захаренко В.Й. // Ліки України.- 2007.-№ 3-4,- C. 11-16

   • ИНСУЛИН - INSULIN

    • Побічні дії препаратів інсуліну й тактика їх фармокобезпеки / Соколюк Т.В., Грищенко Л.Н. // Ліки України.- 2007.-№ 3-4,- C. 22-24

   • АПОПТОЗ - APOPTOZ

    • Аторвастатин і розиглітазон індукують апоптоз моноцитів /макрофагів крові: роль поліморфізму гена РРАRy /Кайдашев І.П., Расін А.М., Микитюк М.В., Расін М.С. // Ліки України.- 2007.-№ 3-4,- C. 55-61

  • Номер журналу 5-6

   • СОЯ - SOY

    • Вивчення анаболічної активності гідрофільного екстракту трави сої / Малоштан Л.М., Шаталова О.М., Єрьоменко Р.Ф. // Ліки України.- 2007.-№ 5-6,- C. 35-38

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Артериальная гипертензия у беременных / Целуйко В.И., Мищук Н.Е. // Ліки України.- 2008.-№ 1,- C. 13-23

   • НЕВРОЛОГИЯ - NEUROLOGY

    • Стандарти л1кування - Невролог1я // Ліки України.- 2008.-№ 1,- C. 23-28

   • ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ - MEDICINAL THERAPY

    • Побочные эффекты лекарственной терапии // Ліки України.- 2008.-№ 1,- C. 28-32

   • НЕРВЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ - NERVES ARE PERIPHERAL

    • Ушкодження перифер1йних нерв1в 1 методи 1х фармакотерап11 / Чайковський Ю.Б. // Ліки України.- 2008.-№ 1,- C. 34-39

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Клініко-фармацевтичні аспекти гострих респіраторних вірусних інфекцій / Торхова Т.В. // Ліки України.- 2008.-№ 1,- C. 42-47

  • Номер журналу 2

   • АРТЕРИОСКЛЕРОЗ - ARTERIOSCLEROSIS

    • Атеросклероз / Целуйко В.Й., Яковлева Л.М. // Ліки України.- 2008.-№ 2,- C. 13-25

   • НЕВРОЛОГИЯ - NEUROLOGY

    • Стандарти лікування - Невролог1я // Ліки України.- 2008.-№ 2,- C. 25-32

   • КЕТОРОЛАКА ТРОМЕТАМИН - KETOROLAKA TROMETAMIN

    • Кеторолака трометамин: эффективность и безопасность при медицинском применении /Викторов А.П. и др. // Ліки України.- 2008.-№ 2,- C. 43-50

   • ФАРМАКОКИНЕТИКА - FARMAKOKINETIKA

    • Азитромицин (сумамед): основные свойства, оптимизация режимов применения на основе фармакокинетических и фармакодинамических параметров / Яковлев С.В., Ухин С.А. // Ліки України.- 2008.-№ 2,- C. 50-58

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Лекарственные поражения печени: вопросы теории и практики / Бабак О.Я. // Ліки України.- 2008.-№ 2,- C. 96-97

  • Номер журналу 3

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Національні програми серцево-судинної профілактики: через захист судин до порятунку людей // Ліки України.- 2008.-№ 3,- C. 40-44

   • ХЛАМИДИОЗЫ - KHLAMIDIOZY

    • Комплексное лечение урогенитального хламидиоза с применением раствора мирамистина / Пасечников С.П., Никитин О.Д. // Ліки України.- 2008.-№ 3,- C. 69-72

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Возможности применения иммуномодулирующей терапии в гинекологической практике / Зайков С.В., Булавенко О.В. // Ліки України.- 2008.-№ 3,- C. 78-82

  • Номер журналу 4

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Гипертрофическая кардиомиопатия.Часть1 / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2008.-№ 4,- C. 9-17

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Эвропейське керівництво з лікування хворих на цукровий діабет із серцево-судинною патологією(2007) // Ліки України.- 2008.-№ 4,- C. 52-61

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Псоріаз у дітей і підлітків: клінічні особливості, лікування, профілактика / Галникіна С.О., Голяченко Г.Б., Шутурма В.Ф. // Ліки України.- 2008.-№ 4,- C. 68-74

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Лекарственные поражения печени : вопрос теории и практики / Бабак О.Я. // Ліки України.- 2008.-№ 4,- C. 83-89

   • МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - UTERINE BLEEDING

    • Клинико-патогенетические варианты, диагностика и лечение дисфункциональных маточных кровотечений у женщин репродуктивного возраста / Татарчук Т.Ф., Булавенко О.В., Бодрягова О.И. // Ліки України.- 2008.-№ 4,- C. 102-110

  • Номер журналу 5

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Лечение гипертрофической кардиомиопатии / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 7-14

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Первинна допомога при глибокій депресії у дорослих // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 24-30

   • АЗИТРОМИЦИН - AZITROMICIN

    • Клиническое значение фармакологических эффектов азитромицина / Беловол А.Н., Князькова И.И. // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 34-40

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Проблема хронических запоров в терапевтической и гериатрической практике / Приходько В.Ю., Давыдович О.В., Давыдович Н.Я. // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 43-48

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комбінована гіпотензивна терапія препаратом Лоприл Н / Базика О.Є., Ілляш М.Г., Старшова О.С. // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 52-56

   • СЛУХА РАССТРОЙСТВА - EAR OF DISORDER

    • Сучасні підходи до діагностики та лікування сенсоневральної приглухуватості / Яшан О.І., Хоружий І.В. // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 65-69

   • ПСОРИАЗ - PSORIASIS

    • Деякі особливості лікування псоріазу на сучасному етапі / Гринюк С.М. // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 69-72

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Імуносупресивна терапія після трансплантації нирки // Ліки України.- 2008.-№ 5,- C. 72-77

  • Номер журналу 6

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Миокардиты (логика постоения клинического диагноза и терапевтический подход) / Колиушко Г.И. // Ліки України.- 2008.-№ 6,- C. 5-14

   • ХЛАМИДИОЗЫ - KHLAMIDIOZY

    • Проблеми внутрішньоутробних інфекцій та можливості їх вирішення на сучасному етапі / См1ян І.С., Павлишин Г.А. // Ліки України.- 2008.-№ 6,- C. 30-36

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Определение, классификация и диагностические критерии гестационного диабета: єволюция и современное состояние / Медведь В.И., Бічкова Е.А. // Ліки України.- 2008.-№ 6,- C. 36-43

   • ЭНТЕРОСОРБЦИЯ - ENTEROSORBCIYA

    • Современный взгляд на проблему энтеросорбции: выбор оптимального препапата / Палий И.Г., Резниченко И.Г. // Ліки України.- 2008.-№ 6,- C. 43-48

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Диференційоване використання пробіотиків у лікуванні кишкових інфекцій і синдрому дисбактеріозу кишечника / Борщ С.К. // Ліки України.- 2008.-№ 6,- C. 69-76

  • Номер журналу 8

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Фібриляція передсердь / Целуйко В.Й., Мотилевська Т.В. // Ліки України.- 2008.-№ 8,- C. 13-18

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Рекомендации по лечению инфекции, візванной вирусом HERPES ZOSTER // Ліки України.- 2008.-№ 8,- C. 20-27

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Место азитромицина в комплексном лечении заболеваний органов діхания у детей / Середа Е.В., Катосова Л.К. // Ліки України.- 2008.-№ 8,- C. 36-41

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Деякі інфекційні хвороби шкіри, що часто трапляються у педіатричній практиці / Галникына С.О., Голяченко Г.Б. // Ліки України.- 2008.-№ 8,- C. 46-51

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Первичная профилактика ишемической болезни сердца в практике семейного врача / Апанасенко Г.Л. // Ліки України.- 2008.-№ 8,- C. 77-84

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Роль гальванического фактора в возникновении злокачественных опухолей тканей полости рта / Тимофеев А.А. // Ліки України.- 2008.-№ 8,- C. 84-89

   • ЭКЗЕМА - ECZEMA

    • Фармакотерапія при атопічній екземі // Ліки України.- 2008.-№ 8,- C. 102-105

  • Номер журналу 9

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Фібриляц1я передсердь частина 11. Лікування миготливої аритмії / Целуйко В.Й., Мотилевська Т.В. // Ліки України.- 2008.-№ 9,- C. 6-12

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Хроническая болезнь почек / Бильченко А.В. // Ліки України.- 2008.-№ 9,- C. 26-31

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Особенности ведения пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование, в раннем и позднем послеоперационном периоде / Фуштей И.М., Лашкул З.В., Кацюба Ю.В. // Ліки України.- 2008.-№ 9,- C. 31-36

    • Особливості фармакотерапії ішемічної хвороби серця за наявності вікових змін органів системи травлення: сучасний стан проблеми та шляхи вирішення / Невойт Г.В. // Ліки України.- 2008.-№ 9,- C. 42-48

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Органосохраняющая терапия лейомиомы матки ( дифференцированные подходы) / Татарчук Т.Ф., Косей Н.В. // Ліки України.- 2008.-№ 9,- C. 36-42

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Корекція дисфункції ендотелію небівололом у хворих на гострий інфаркт міокарда/Нечай О.В. та ін. // Ліки України.- 2008.-№ 9,- C. 74- 82

   • ПНЕВМОНИЯ ПНЕВМОКОККОВАЯ - PNEUMONIA PNEVMOKOKKOVAYA

    • Оцінка впливу азитроміцину на перебіг негоспітальної пневмонії та вміст маркерів запалення в брохоальвеолярному секреті / Островський М.М., Стовбан М.П. // Ліки України.- 2008.-№ 9,- C. 58-64

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Контроль гликемии при сахарном диабете: история трех исследований комментарий специалиста / Маньковский Б.Н. // Ліки України.- 2009.-№ 1,- C. 19-29

    • Диабет и кардиоваскулярная медицина: эпидемиологические, молекулярные аспекты и влияние окружающей среды /Зиммет П. и др. // Ліки України.- 2009.-№ 1,- C. 49- 57

   • ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА СИНДРОМ - VOL'FA-PARKINSONA-UAYTA SYNDROME

    • Синдром Вольфа- Паркинсона- Уайта / Целуйко В.И.,МИщук Н.Е. // Ліки України.- 2009.-№ 1,- C. 37-44

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Особенности диагностики и лечения ишемической болезни сердца у женщин / Волков В.И., Исаева А.С. // Ліки України.- 2009.-№ 1,- C. 57-64

    • Клинико-патогенетическое обоснование применения метаболической терапии в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца с сопутствующими заболеваниями внутренних органов / Невойт А.В. // Ліки України.- 2009.-№ 1,- C. 111-116

   • КОЖА - SKIN

    • Ураження шкіри як маркер ендокринної патології / Галник1на С.О. // Ліки України.- 2009.-№ 1,- C. 64-69

   • ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PSYCHOSOMATIC MEDICINE

    • Сучасний менеджмент метаболічного синдрому Х : від комплексної діагностики до комплексної терапії / Хаустова О.О. // Ліки України.- 2009.-№ 1,- C. 69-77

  • Номер журналу 2

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Ведение больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 6-16

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Острый коронарный синдром, инфаркт миокарда / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 25-32

   • ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ - CEREBRAL ARTERIES

    • Нові стратегії в лікуванні церебрального атеросклерозу /Кузнєцова С.М. та ін. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 34-40

   • ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ - ENCEFALOMIELIT

    • Особенности течения острого диссеминированного єнцефаломиелита у детей /Деконенко Е.П. и др. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 45-50

   • ТЕРАТОЛОГИЯ - TERATOLOGY

    • Профилактика врожденных пороков развития / Мамед-Заде Г.Т. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 52-56

   • АЛЬЦГЕЙМЕРА БОЛЕЗНЬ - AL'CGEYMERA ILLNESS

    • Эффективность применения преппарата Альмер (донепезила гидрохлорид ) у пациентов с болезнью Альцгеймера /Бачинская Н.Ю. и др. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 56-61

   • КИСЛОРОДА ПОГЛОЩЕНИЕ - OXYGEN ABSORPTION

    • Перспективы фармакологической коррекции гипоксии в кардиологии и неврологии / Беловол А.Н., Князькова И.И. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 65-72

   • ГИПОТЕНЗИЯ - ГИПОТЕНЗИЯ

    • Патогенетическая терапия начальной цереброваскулярной патологии на фоне артериальной гипотензии / Микляев А.А., Кушнир Г.М. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 72-79

   • ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - NECK VERTEBRAE

    • Васкулярні ускладнення патології шийного відділу хребта та обгрунтування їхнього етіопатогенетичного лікування / Коваленко О.Є., Червоненко О.М. // Ліки України.- 2009.-№ 2,- C. 79- 85

  • Номер журналу 3

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Лечение неосложненного инфаркта миокарда / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2009.-№ 3,- C. 6-14

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Діагностика, патогенез та лікування атеросклерозу судин головного мозгку /Мішалов В.Г. та ін. // Ліки України.- 2009.-№ 3,- C. 28-32

    • Кавинтон- успехи в лечении сосудистых заболеваний головного мозга / Стулин И.Д., Левченко О.В. // Ліки України.- 2009.-№ 3,- C. 106- 109

   • ЭНДОКАРДИТ ИНФЕКЦИОННЫЙ - An ENDOCARDITIS IS INFECTIOUS

    • Инфекционный эндокардит: роль вторичной антибактериальной профилактики /Долженко М.Н. и др. // Ліки України.- 2009.-№ 3,- C. 32-39

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Оптимизация лечения хронических герпетических нейроинфекций с использованием противовирусной терапии / Волошина Н.П., Левченко И.Л. // Ліки України.- 2009.-№ 3,- C. 39- 43

   • ПЛАЦЕБО - ПЛАЦЕБО

    • Плацебо. Право на жизнь ? / Черных В.П. // Ліки України.- 2009.-№ 3,- C. 52-58

  • Номер журналу 4

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Протоколи надання медичної допомоги хворим із вродженими вадами серця // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 4-10

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда / Целуйко В.И., Мищук Н.Е. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 33-42

    • Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів зі стійкою елевацією сегмента ST.Керівництво Європейського товариства кардіологів // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 10-20

    • Диагностика и лечение осложнений инфаркта миокарда / Целуйко В.И., Мищук Н.Е. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 33-39

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Синдром раннего старения сердца /Peter M. Nilsson и др. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 45-54

    • Метаболическая терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях / Приходько В.Ю. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 61-65

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Современные подходы к сохранению синусового ритма у больных с фибрилляцией предсердий / Соловьян А.Н. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 54-61

   • АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН - AORTIC VALVE

    • Двостулковий аортальний клапан: клінічна патологія / Білавка І.В., Зербіно Д.Д. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 69-74

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания / Бильченко А.В. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 78-82

    • Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания / Бильченко А.В. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 78-81

   • ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ - DIZZINESS

    • Головокружение.Современные аспекты дифференцированной диагностики и лечения / Дубенко Е.Г. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 82- 88

    • Головокружение. Современные аспекты дифференцированной диагностики и лечения / Дубенко Е.Г. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 82-85

   • АНЕСТЕЗИЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ - ANAESTHESIA IS INHALATION

    • Дилема раціоналізації ресурсів і запровадження нових технологій в анестезіології: наркозне обладнання та інгаляційна анестезія в Україні / Слабкий Г.О., Федосюк Р.М., Ковальова О.М. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 122-128

    • Дилема раціоналізації ресурсів і запровадження нових технологій в анестезіології: наркозне обладнання та інгаляційна анестезія в Україні / Слабкий Г.О., Федосюк Р.М., Ковальова О.М. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 122-127

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Перечень сайтов по кардиологии // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 30

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Синдром раннего старения сердца / Nilsson M. Peter, Lurde E., Laurent S. // Ліки України.- 2009.-№ 4,- C. 45-51

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Лечение артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом / Маньковский Б.Н. // Ліки України.- 2009.-№ 5,- C. 9-13

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Стенокардия / Целуйко В.Й., Яковлева Л.Н. // Ліки України.- 2009.-№ 5,- C. 31-38

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Атеросклероз при диабете и инсулинорезистентности / Reusch Jane E.-B., Draznin B.B. // Ліки України.- 2009.-№ 5,- C. 42-46

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Гестационный сахарный диабет / Н.Асатиани, Р.Курашвили, А.Папиташвили и др. // Ліки України.- 2009.-№ 5,- C. 47-51

   • ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PSYCHOSOMATIC MEDICINE

    • Нейрометаболічна терапія психосоматичних розладів / Хаустова О.О. // Ліки України.- 2009.-№ 5,- C. 53-59

   • ГИПЕРГЛИКЕМИЯ - ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

    • Гострий коронарний синдром і гіперглекемія: час активних дій / Скибчик В.А., Соломенчук Т.М. // Ліки України.- 2009.-№ 5,- C. 60-64

   • РТУТЬ - MERCURY

    • Проблема ртутной опасности и ее предупреждение / Трахтенберг И.М. // Ліки України.- 2009.-№ 5,- C. 76-82

  • Номер журналу 6

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Заболевания печени и сахарный диабет, что мы знаем сегодня и чем мы можем помочь пациентам7 / Бабак О.Я. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 26-31

    • Дисфуекція ендотелію та стан гемодинаміки у хворих на ішемічну хворобу серця та дифузні захворювання печінки /Мостовий С.Е. та ін. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 31-39

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Ожирение как проблема клинической медицины / Фадеенко Г.Д., Масляева Л.В. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 31-38

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Особливості захворювань товстої кишки у пацієнтів літнього віку / Приходько В.Ю. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 48-55

   • ЛЯМБЛИОЗ - ЛЯМБЛИОЗ

    • К вопросу о диагностике и лечении лямблиоза /Хворостинка В.Н. и др. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 55-59

   • ЭЗОФАГИТ - EZOFAGIT

    • Эзофагит как междисциплинарная проблема / Соломенцева Т.А. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 59-65

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Роль нарушений микробиоценоза кишечника в патогенезеьзаболеваний внутренних органов / Скрыпник И.Н., Маслова А.С. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 65- 72

   • ГЕПАТИТ АУТОИММУННЫЙ - HEPATITIS AUTOIMMUNNYY

    • Аутоимунный гепатит: современный взгляд на этиопатогенез, клинику, диагностику и лечение / Колесникова Е.В., Супрун С.А. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 72-80

   • СМЕРТЬ ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ - DEATH IS SUDDEN CARDIAC

    • Внезапная сердечная смерть / Целуйко В.И..Яковлева Л.Н. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 7-12

   • МАЛЬАБСОРБЦИИ СИНДРОМЫ - МАЛЬАБСОРБЦИИ IS SYNDROMES

    • Синдром мальабсорбції у клінічній практиці дерматолога / Галникіна С.О. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 18-22

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Патогенетична характеристика клінічних та біохімічних показників при хронічних вірусних гепатитах у дітей / Рикало Н.А., Незгода І.І. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 22-26

   • МАТКИ БОЛЕЗНИ - UTERUSES OF ILLNESS

    • Гормональне та імунопстохімічне обгрунтування диференційованого підходу до лікування лейоміоми матки /Косей Н.В. та ін. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 45- 52

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Сучасна антибіотикотерапія та імунокорекція хронічних обструктивних захворювань легень / Невзгода О.А. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 71-74

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Порівняльна оцінка ефективності базисної терапії анкілозуючого спондилоартриту / Панін А.В. // Ліки України.- 2009.-№ 6,- C. 74-78

  • Номер журналу 7

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Приобретенные пороки сердца / Жадан А.В. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 9-14

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Проблемы лечения аритмий в Украине / Сычев О.С. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 49-52

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Ожирение и риск сердечно-сосудистых заболеваний / Фадеенко Г.Д., Гриднев А.Е. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 55-65

   • СТРЕСС - STRESS

    • Стрес як фактор виникнення розповсюджених терапевтичних захворювань та шляхи його оптимальної корекції / Палій І.Г., Заїка С.В., Вихристюк Г.І. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 65-71

   • ДИСТОНИЯ - ДИСТОНИЯ

    • Стратегия лечения синдрома вегетативной дистонии и его цереброваскулярных эквивалентов / Сова С.Г. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 83-87

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Внебольничная пневмония, интервью со специалистом / Дзюблик А.Я. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 96-101

    • Ступінчата антибактеріальна терапія позалікарняних пневмоній: досвід використання цефподоксиму проксетилу /Палій І.Г. та ін. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 101-108

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Когда назначать и как прерывать антитромбоцитарную терапию?1.Антитромбоцитарные препараты. Профилактика ишемической болезни сердца / Волков В.И. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 108-115

    • Ударно- волновая терапия: первый опыт лечения больных ишемической болезнью сердца / Турчин В.Д., Ювчик Е.В. // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 129-134

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Перелік антиаритмічних препаратів, дозволених до застосування в Україні // Ліки України.- 2009.-№ 7,- C. 134

  • Номер журналу 8

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Тромбоэмболия легочной артерии / Колиушко Г.И. // Ліки України.- 2009.-№ 8,- C. 7-12

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Принципы лечения ревматоидного артрита(методические рекомендации Британского общества ревматологии) // Ліки України.- 2009.-№ 8,- C. 17-34

   • ЛЕКАРСТВЕННАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - MEDICINAL ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Протокол надання медичної допомоги за медикаментозної алергії // Ліки України.- 2009.-№ 8,- C. 34-38

    • Лекарственная аллергия: причины, диагностика, лечение / Свинцицкий А.С.. Макаревич А.Э. // Ліки України.- 2009.-№ 8,- C. 46-57

   • ЛИМФАНГИОМИОМАТОЗ - LIMFANGIOMIOMATOZ

    • Лимфангиолейомиоматоз: современный взгляд на проблему / Швец Н.И., Бенца Т.М., Станишевский В.В. // Ліки України.- 2009.-№ 8,- C. 41-46

   • ФАМОТИДИН - FAMOTIDIN

    • Досвід лікування кислотозалежних захворювань у дітей / Марушко Ю.В., Смирнов Д.В. // Ліки України.- 2009.-№ 8,- C. 67-73

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Можливості патогенетичної терапії бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз / Зайков С.В., Дудник А.Б. // Ліки України.- 2009.-№ 8,- C. 96-102

  • Номер журналу 9

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Профилактика венозных трмбоэмболий в кардиологической практике / Целуйко В.И., Мотылевская Т.В. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 66-72

    • Профилактика венозных тромбоэмболий в кардиологической практике / Целуйко В.И.,Мотылевская Т.В. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 57-62

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Проблемы профилактики ишемии мозга у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: взгляд невролога /Румянцева С.А. и др. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 72-77

    • Когда назначать и как прерывать антитромбоцитарную терапию? / Волков В.И., Запровальная О.Е., Ладный А.И. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 66-71

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Диференційоване застосування пробіотиків для лікування кандидозу кишечника / Борщ С.К. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 107-113

   • СЕКСУАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА - SEXUAL DISORDERS

    • Комплексный подход в системе коррекции сексуальных расстройств / Луценко А.Г. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 127-134

    • Комплексный подход в системе коррекции сексуальных расстройств / Луценко А.Г. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 127-132

   • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - MEDICAL SERVICES, NECESSITIES of POPULATION

    • Особливості правового регулювання у сфері надання медичних послуг в Україні / Курило Т.М. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 134-138

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Інфаркт міокарда в Україні: від профілактики до високоспеціалізованого лікування. Еволюція поглядів, міркувань і дій протягом століття / Коваленко В.М. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 22- 30

    • Лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнтів зі стійкою елевацією сегментаST.Керівництво Європейського товариства кардіологів // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 48- 53

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Фетальні гепатити: етіологія, патогенез та функціональна морфологія / Рикало Н.А. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 104-107

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Диференційоване застосування пробіотиків для лікування каедидозу кишечника / Борщ С.К. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 107-112

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Особливості правового регулювання у сфері надання медичних послуг в Україні / Курило Т.М. // Ліки України.- 2009.-№ 9,- C. 134-137

  • Номер журналу 10

   • ПЕРИКАРДИТ - PERICARDITIS

    • Перикардиты / Ещенко К.Н., Жадан А.В., Шустваль Н.Ф. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 20-25

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Протокол надання медичноъ допомоги дытям з гострими ускладненнями цукрового дыабету // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 30-37

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Сучасний погляд на Н 2- блокатори у хворих у критичному стані / Дубров С.О., Болгова А.С. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 65-68

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - SERDECHNO-SOSUDISTAYA INSUFFICIENCY

    • Клинические симптомы сердечной недостаточности: фокус на быструю утомляемость / Беловол А.Н., Князькова И.И., Цыганков А.И. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 76-83

   • ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - PHARMACEUTICAL INDUSTRY

    • Актуальные правовые вопросы осуществления фармацевтической деятельности в Украине / Москаленко В.Ф., Грузева Т.С., Гревцова Р.Ю. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 91-93

   • БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ - BACTERIAL INFECTIONS

    • Возможность повышения приверженности лечению антибиотиками при бактериальных инфекциях / Березняков И.Г. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 99- 103

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ - DIABETIC NEUROLOGY

    • Симптоматическая терапия диабетической нейропатии / Маньковський Б.Н. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 106-109

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Ультразвукова волюметрія щитоподібної залози: комплексний аналіз похибок /Шєлковой Є.А. и др. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 117-122

   • ЛИПОСОМЫ - ЛИПОСОМЫ

    • Використання ліпосом у медицині та косметиці / Гавкалюк М.І., Леочко Н.С. // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 123-125

   • ИНСУЛИН - INSULIN

    • Изобретение инсулина: рассказ очевидца / Майкл Блисс // Ліки України.- 2009.-№ 10,- C. 142-145

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Вторичная артериальная гипертензия / Целуйко В.И., Мищук Н.Е. // Ліки України.- 2010.-№ 1,- C. 5-14

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Стандарнты лечения больных сахарным диабетом Американской ассоциации диабета- 2010 // Ліки України.- 2010.-№ 1,- C. 17-27

    • Новые возможности достижения компенсации сахарного диабета 2-го типа: использование метода постоянного мониторирования гликемии / Маньковский Б.Н. // Ліки України.- 2010.-№ 1,- C. 52-54

    • Проблеми цукрознижуючої терапії при цукровому діабеті 2-го типу /Журавльова Л.В. та ін. // Ліки України.- 2010.-№ 1,- C. 55- 59

   • ГИПЕРГЛИКЕМИЯ - ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

    • Внедрение в практику обновленных сахарным диабетом американской ассоциации диабета -2010 // Ліки України.- 2010.-№ 1,- C. 29-37

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Ультразвукова волюметрія щитоподібної залози / Шелковой Є.А.. Олійник В.А.. Матящук С.І. // Ліки України.- 2010.-№ 1,- C. 60-65

  • Номер журналу 2

   • НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ ДИСТОНИЯ - НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНАЯ DISTONIYA

    • Нейрофармакологические аспекты терапии нейроциркуляторной дистонии / Бурчинский С.Г. // Ліки України.- 2010.-№ 2,- C. 42- 45

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Прогноз ішемічної хвороби серця у пацієнтів після черезшкірних коронарних втручань / Кияк Ю.Г., Соколов М.Ю.. Беш Д.І. // Ліки України.- 2010.-№ 2,- C. 46- 50

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Лечение артериальной гипертензии: от клинических испытаний к врачебной практике / Беловол А.Н., Князькова И.И. // Ліки України.- 2010.-№ 2,- C. 51-57

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Тревожно-депрессивные состояния в общемедицинской практике / Сова С.Г. // Ліки України.- 2010.-№ 2,- C. 95- 100

  • Номер журналу 4

   • ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ - DIZZINESS

    • Алгоритм диагностики и лечения головокружения в общесоматической практике / Морозова О.Г., Ярошевский А.А. // Ліки України.- 2010.-№ 4,- C. 34- 41

    • Запаморочення: варіанти, діагностика, лікування / Тр1нус К.Ф., Пелех О.Л. // Ліки України.- 2010.-№ 4,- C. 45-47

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комбинация ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и гидрохлоротиазида : эффективность у больных артериальной гипертензией / Маколкин В.И. // Ліки України.- 2010.-№ 4,- C. 42- 44

    • Гіпертензивний криз- фактор дестабілізації мозкового кровообігу / Мурашко Н.К., Кусткова Г.С. // Ліки України.- 2010.-№ 4,- C. 66- 69

  • Номер журналу 5

   • АОРТЫ АНЕВРИЗМА - AORTAS OF ANEURISM

    • Расслаивающая аневризма аорты / Почепцова Е.Г., Целуйко В.И. // Ліки України.- 2010.-№ 5,- C. 8-13

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь / Звягинцева Т.Д.. Чернобай А.И. // Ліки України.- 2010.-№ 5,- C. 20-25

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нановолокна: властивості, перспективи застосування у медичній практиці /Корпан М.І. та ін. // Ліки України.- 2010.-№ 5,- C. 48-50

   • БРОНХОЛЕГОЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ - BRONKHOLEGOCHNAYA DISPLAZIYA

    • Бронхолегочная дисплазия /Прохоров Е.В. и др. // Ліки України.- 2010.-№ 5,- C. 51-54

   • СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА - SPORTING MEDICINE

    • Фармакологічна підтримка молодих спортсменів при інтенсивних фізичних навантаженнях / Гуніна Л.М., Олішевський С.В., Петрик П.В. // Ліки України.- 2010.-№ 5,- C. 84- 90

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Особенности лечения метаболическими цитопротекторами пациентов, перенесших кардиоємболический инсульт / Ена Л.М., Кузнецова С.М., Егорова М.С. // Ліки України.- 2010.-№ 5,- C. 94- 101

  • Номер журналу 6

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Роль гипергликемии в развитии микрососудистых и кардиоваскулярных осложнений сахарного диабета. Новые ответы на старые вопросы / Маньковский Б.Н. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 11-15

   • МИОКАРДА БОЛЕЗНИ - MYOCARDIUM OF ILLNESS

    • Особые состояния миокарда при ишемии / Яковлева Л.Н., Шустваль Н.Ф. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 22- 31

   • ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНЫЙ - THE CIRRHOSIS OF LIVER IS ALCOHOLIC

    • Алкогольная болезнь печени / Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 32- 37

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Патологія внутрішньої секреції та обміну речовин в практиці лікаря-нефролога / Пир1г Л.А. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 51-53

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ - DIABETIC NEUROLOGY

    • Новые возможности лечения диабетической периферической неврологии / Комелягина Е.Ю., Анциферов М.Б. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 54- 58

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Возможности вторичной нейропротекции в острый период мозгового ишемического инсульта при наличии стрессовой гипергликемии / Проценко А.В. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 73- 79

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Допоміжна роль гормонотерапії при радикальному лікуванні локалізованих форм раку передміхурової залози / Кушнірук Ю.І. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 88-95

   • СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА - SOMATOFORMNYE OF DISORDER

    • Соматоформные нарушения при ишемической болезни сердца: возможность терапевтической коррекции / Журавлева Л.В., Ильченко И.А. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 106-109

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Профилактика и терапия когнитивных нарушений у больных с артериальной гипертензией / Корж А.Н., Говбах И.А. // Ліки України.- 2010.-№ 6,- C. 114- 116

  • Номер журналу 7

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ АЛКОГОЛЬНЫЕ - THE LIVERS OF ILLNESS ARE ALCOHOLIC

    • Алкогольная болезнь печени / Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 6-10

   • СОЛЯНАЯ КИСЛОТА - MURIATIC ACID

    • Солянокислая секреция: когда и как с ней бороться? / Томаш О.В., Руденко Н.Н. // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 11- 18

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Неспецифические воспалительные заболевания кишечника: глобальные перспективы // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 22- 28

    • Протокол надання медичної допомоги хворим на неускладнену виразкову хворобу та інші пептичні виразки шлунка та/або дванадцятипалої кишки // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 32- 33

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Проблема ожирения в европейском регионе всемирной организации здравоохранения и стратегии ее решения // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 36-41

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Синдром диареи: диагностическая и терапевтическая тактика / Кушнир И.Э. // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 42- 45

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Сучасні підходи до діагностики анемій / Князькова І.І. // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 52- 56

   • ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ - LIVERS ARE FATTY DYSTROPHY

    • Жирова дистрофія печінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу: шляхи оптимізації лікування / Журавльова Л.В., Лавриненко О.В., Хворостінка В.М. // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 58- 62

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Рациональная антибиотикотерапия обострений хронического обструктивного заболевания легких / Юдина Л.В. // Ліки України.- 2010.-№ 7,- C. 84- 87

  • Номер журналу 8

   • ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ - ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ THERAPY

    • Тромболитическая терапия / Целуйко В.И., Мищук Н.Е. // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 8-14

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Хронический бескаменный холецистит / Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 18-24

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Протокол надання медичної допомоги хворим із міокардитом // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 52- 54

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Антигипертензивная терапия: фокус на центральное аортальное давление / Беловол А.Н., Князькова И.И. // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 71-77

    • Профилактика сердечно-сосудистіх заболеваний при сахарном диабете / Барна О.Н. // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 90- 92

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Вітамін Д: потенційна роль у профілактиці серцево-судинних захворювань // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 81- 82

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Лечение фибрилляции предсердий: место пропафенона в антиаритмической терапии / Соловьян А.Н. // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 86- 89

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Поширеність та ефективність контролю артеріальної гіпертензії у хворих після інфаркту міокарда / Ягенський А.В., Січкарук І.М., Сидор Н.Д. // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 110- 113

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Стовбурові клітини: революційний прорив чи чудо-зцілення? // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 121-122

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Блокаторы в -адренорецепторов в современной кардиологии: от европейских рекомендаций до новых данных / Барна О.Н., Базилевич А.Я. // Ліки України.- 2010.-№ 8,- C. 123

  • Номер журналу 9

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Опухоли сердца / Киношенко К.Ю. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 16- 21

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хронический панкреатит / Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 24- 29

    • Терапия панкреатита: новые ответы на старые вопросы / Загоренко Ю.А. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 30- 33

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Лакунарний інсульт: фактори ризику, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування /Зозуля І.С.. І.Б. Ярощук, О.П. Мошенська та ін. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 36- 43

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Антитромбоцитарная терапия в практике невролога / Морозова О.Г. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 44- 47

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Место препарата БИЛОБИЛ в комплексной терапии сосудистых заболеваний головного мозга / Шахпаронова Н.В., Кадыков А.С. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 54- 56

    • Дисциркулярная энцефалопатия- вопросы патогенеза, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения на современном этапе / Шмырев В.И., Васильев А.С., Рудас М.С. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 62- 69

    • Анксиолитики в современной стратегии нейропротекции: новые возможности / Бурчинский С.Г. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 127- 133

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Место телмисартана в модификации сосудистого риска // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 48- 53

   • ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ИНГИБИТОРЫ - KHOLINESTERAZY INGIBITORY

    • Ингибиторы холинэстеразы и их место в фармакотерапии деменций / Бурчинский С.Г. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 57- 61

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Остеопороз хребта: ефективність ібандронової кислоти в лікуванні та попередженні вертебральних переломів / Головач І.Ю. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 74- 79

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Хронічна венозна недостатність в практиці лікаря-інтерніста / Олійник І.Ю. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 80- 86

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ - DIABETIC NEFROPATII

    • Сартани у лікуванні діабетичної нефропатії: погляд на лозартан / Мартинюк Л.П. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 87- 95

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Терапия тревожно-депрессивных расстройств в сочетании с артериальной гипертензией / Хаустова Е.А. // Ліки України.- 2010.-№ 9,- C. 111-117

  • Номер журналу 10

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Сердечно-сосудистые осложнения гипотиреоза / Шустваль Н.Ф., Ещенко К.Н., Жадан А.В. // Ліки України.- 2010.-№ 10,- C. 20- 28

   • КИШЕЧНИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINE INFLAMMATORY ILLNESSES

    • Хронические воспалительные заболевания кишечника / Сергиенко Е.И., Звягинцева Т.Д. // Ліки України.- 2010.-№ 10,- C. 30- 37

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Антисекреторная терапия: зачем и как ее оптимизировать? / Томаш О.В., Руденко Н.Н., Томаш Л.А. // Ліки України.- 2010.-№ 10,- C. 39-49

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Синдром диабетической стопы: патогенез, диагностика, современные подходы к терапии / Комелягина Е.Ю., Анциферов М.Б. // Ліки України.- 2010.-№ 10,- C. 52-57

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Помогут ли нанотехнологии победить сахарный диабет? Диапрогноз / Никберг И. // Ліки України.- 2010.-№ 10,- C. 60- 62

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ - DIABETIC NEUROLOGY

    • Современные подходы к патогенетической терапии диабетической полинейропатии с позиции невролога / Морозова О.Г. // Ліки України.- 2010.-№ 10,- C. 64-72

  • Номер журналу 139

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Лечение ишемической болезни сердца: новые перспективы // Ліки України.- 2010.-№ 139,- C. 15- 17

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Гастроэзофегальная рефлюксная болезнь / Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. // Ліки України.- 2010.-№ 139,- C. 20-25

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Врачебная тактика при панкреатической боли / Бабак О.Я.. Дубров К.Ю. // Ліки України.- 2010.-№ 139,- C. 40-45

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Артериальная гипертензия и беременность: старая и вечно новая проблема / Медведем В.И. // Ліки України.- 2010.-№ 139,- C. 59- 61

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ - ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ HEMORRHAGE

    • Протокол надання медичної допомоги хворим на внутрішньомозковий крововилив // Ліки України.- 2011.-№ 1,- C. 18-19

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Протокол надання медичної допомоги хворим на ішемічний інсульт // Ліки України.- 2011.-№ 1,- C. 20- 21

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРОЛАПС - MITER VALVE PROLAPS

    • Пролапс митралного клапана и беременность / Никифорова Л.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 1,- C. 24- 29

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Дисбактериоз кишечника / Сергиенко Е.И., Звягинцева Т.Д. // Ліки України.- 2011.-№ 1,- C. 36-41

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • НПВС - ассоциированніе гастропатии в практике терапевта: пути профилактики и лечения с позиции доказательной медицины / Журавлева Л.В.. Лопина Н.А. // Ліки України.- 2011.-№ 1,- C. 43- 48

  • Номер журналу 2

   • СИМВАСТАТИН - SIMVASTATIN

    • Эффективность статинов при ишемической болезни сердца и сахарном диабете / А.Н. Беловол, И.И. Князькова, Л.О. Рожлапа и др. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 42-48

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Метаболические аспекты патогенетической терапии церебральных осложнений сахарного диабета / Морозова О.Г. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 50- 57

    • Комплексное лечение плантарного фасциита у больных сахарным диабетом 2-го типа / Болгарская С.В., Зубкова С.Т. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 118-120

    • Мильгамма и мильгамма композитум в лечении диабетической полиневропатии / Шилов А.М., АВшалумов А.Ш. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 128- 133

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Депрессия в терапевтической практике / Приходько В.Ю., Микропуло И.Р. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 58-63

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Остеоартроз как фактор риска кардиоваскулярных катастроф /О.И. Мендель, А.В. Наумов, Л.И. Алексеева и др. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 64- 72

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Миокардиты у беременных / Колиушко Г.И. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 91- 97

   • СФИНКТЕР ОДДИ - СФИНКТЕР OF ODDI

    • Постхолецистэктомический синдром: дисфункция сфинктера Одди / Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. // Ліки України.- 2011.-№ 2,- C. 100- 104

  • Номер журналу 3

   • КОЛИТ - COLITIS

    • Микроскопические колиты / Сергиенко Е.И., Звягинцева Т.Д. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 22- 27

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений у беременных / Целуйко В.И., Мотылевская Т.В. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 32- 41

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Лікування хронічного гепатиту С та фармакоекономіка / Печінка А.М. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 44- 48

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Аутоимунный панкреатит: современные взгляды на диагностику и лечение / Шапошникова Ю.Н., Просоленко К.А. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 50- 56

   • КОЛИТ ЯЗВЕННЫЙ - A COLITIS IS ULCEROUS

    • Внекишечные проявления неспецифического язвенного колита: поражения печени и методы коррекции / Звягинцева Т.Д., Глущенко С.В. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 76- 80

   • ГАСТРИТ АТРОФИЧЕСКИЙ - GASTRITIS IS ATROPHY

    • Хронічний атрофічний гастрит: нові можливості замісної терапії / Зак М.Ю., Мосійчук Л.М., Бондаренко Т.В. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 81- 86

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Интерфероны в лечении острых респираторных инфекций у детей / Бекетова Г.В. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 106- 109

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Диференційоване застосування пробіотиків для лікування кандидозу кишечника / Борщ С.Б. // Ліки України.- 2011.-№ 3,- C. 116- 123

  • Номер журналу 4

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Лечение аритмий при беременности / Киношенко К.Ю. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 8- 12

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Функциональная диспепсия / Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 18- 24

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Применение мочегонных средств при хронической сердечной недостаточности / Сидоров Д.Ю. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 30- 38

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Сучасні технології ультразвукового дослідження судин головного мозку / Мурашко Н.К.. Сул1к Р.В. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 50- 54

   • ДЕМЕНЦИЯ СОСУДИСТАЯ - ДЕМЕНЦИЯ IS VASCULAR

    • Деменції (огляд літератури) Частина 1. Нейродегенеративні судинні деменції / Оржешковський В.В., Невмержицька Н.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 55- 59

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Дисциркуляторна енцефалопат1я: деякі патогенетичні, клінічні та лікувальні аспекти / Головач І.Ю. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 60- 67

   • АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ - АУТОИММУННЫЕ ILLNESSES

    • Идиопатические воспалительные миопатии / Егоркина О.В., Волошина Н.П. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 68- 76

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ - NERVOUS SYSTEM IS CENTRAL

    • Синдром гострої церебральної недостатності як концепція реаніматології / Стадн1к С.М. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 77- 81

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Новые возможности в лечении больных с умеренными когнитивными нарушениями / Т.С. Мищенко, В.Г. Деревецкая, В.Н. Мищенко и др. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 82- 85

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УТВЕРЖДЕНИЕ - MEDICATIONS ASSERTION

    • Актуальные вопросы безопасности медикаментозной терапии остеоартроза у пациентов пожилого и старческого возраста / Викторов А.П. // Ліки України.- 2011.-№ 4,- C. 122-129

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Комбинированная антигипертензивная терапия: теоретические предпосылки и доказательная база / Березняков И.Г. // Ліки України.- 2011.-№ 5,- C. 10-14

   • ПЕРИКАРДИТ - PERICARDITIS

    • Перикардиты у беременных / Ещенко К.Н., Жадан А.В., Шустваль Н.Ф. // Ліки України.- 2011.-№ 5,- C. 18- 24

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки / Звягинцева Т.Д., Гаманенко Я.К. // Ліки України.- 2011.-№ 5,- C. 28- 35

   • ДЕМЕНЦИЯ - ДЕМЕНЦИЯ

    • Деменції (Огляд літератури). Частина 2. Деякі інші форми деменції. Лікування деменції / Оржешковський В.В., Невмержицька Н.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 5,- C. 59- 63

   • АДЕНОМА - ADENOMA

    • Аденома простаты - не приговор при условии своевременной диагностики / Пасечников С.П. // Ліки України.- 2011.-№ 5,- C. 68-69

   • ДИКЛОФЕНАК - ДИКЛОФЕНАК

    • Диклофенак: дослідження раніше невідомих механізмів дії // Ліки України.- 2011.-№ 5,- C. 82-74

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Роль статинов в профилактике сердечно-сосудистіх заболеваний у больніх с метаболическим синдромом / Перцева Н.О., Турлюн Т.С. // Ліки України.- 2011.-№ 5,- C. 90-95

  • Номер журналу 6

   • ДИАБЕТ ГЕСТАЦИОННЫЙ - DIABETES OF GESTACIONNYY

    • Диагностика гестационного диабета // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 9- 13

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ - DIABETIC NEUROLOGY

    • Диабетическая автономная кардиальная нейропатия: клинические проявления, диагностика и выбор патогенетической терапии / Соколова Л.К. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 31- 35

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Показания к пункционной биопсии узлов щитовидной железы. Часть 1 / Матящук С.И., Найда Ю.Н., Шелковой Е.А. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 61-71

   • СОННОЙ АРТЕРИИ БОЛЕЗНИ - TO CAROTID OF ILLNESS

    • Диагностика атеросклеротического поражения сонных артерий в практике кардиолога / Кузнецов И.В. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 72- 77

   • ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ БИЛИАРНЫЙ - THE CIRRHOSIS OF LIVER BILIARNYY

    • Первичный билиарный цирроз / Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 80- 87

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Особливості комплексного лікування хворих з верифікованим діагнозом (остеоартроз) / Іскра Н.І., Кукуруз Я.С., Кузьмін В.Ю. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 115- 117

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Немедикаментозные подходы к лечению больных сахарным диабетом / Петренко В., Пурнарас Д. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 19-21

    • Пациент с сахарным диабетом и сердечно-сосудистой паталогией / Соколова Л. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 39- 41

   • ЗРЕНИЕ - SIGHT

    • Осложнения функции зрения при сахарном диабете / Массимо Порта // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 23-26

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Хирургические аспекты лечения синдрома диабетической стопы / Шара К. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 28- 31

   • СТОПЫ ЯЗВА - FEET ARE ULCER

    • Комплексное лечение трофических язв стоп, осложненных остеомиелитом у больных сахарным диабетом / Болгарская С. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 36-37

   • ПОЛИНЕВРОПАТИИ - ПОЛИНЕВРОПАТИИ

    • Диабетическая соматическая нейропатия и купирование болевого синдрома / Зиглер Д. // Ліки України.- 2011.-№ 6,- C. 44-47

  • Номер журналу 7

   • ГЕЛЬМИНТОЗЫ - ГЕЛЬМИНТОЗЫ

    • Распространенные гельминтозы пищеварительного тракта человека / Сергиенко Е.И., Звягинцева Т.Д. // Ліки України.- 2011.-№ 7,- C. 18-22

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Хроническая дуоденальная непроходимость / Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. // Ліки України.- 2011.-№ 7,- C. 29-34

    • Фармакоэкономические аспекты применения ингибиторов протонной помпы в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / Бездетко Н.В. // Ліки України.- 2011.-№ 7,- C. 71-75

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ - PREGNANCIES of COMPLICATION SERDECHNO-SOSUDISTYE

    • Пороки сердца и беременность / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2011.-№ 7,- C. 38-43

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Современные представления и способы коррекции гепаторенального синдрома / Колесникова Е.В. // Ліки України.- 2011.-№ 7,- C. 51- 54

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Лекарственный панкреатит / Гриднев А.Е., Богун Л .В. // Ліки України.- 2011.-№ 7,- C. 56- 60

  • Номер журналу 8

   • МАРФАНА СИНДРОМ - MARFANA SYNDROME

    • Дисплазии: синдром Марфана, дополнительная хорда / Целуйко В.И., Почепцова Е.Г. // Ліки України.- 2011.-№ 8,- C. 44-49

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Лечение артериальной гипертензии у лиц старшего возраста / Шевченко А.О. // Ліки України.- 2011.-№ 8,- C. 62-67

    • Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з метаболічним синдромом /І.П. Катеренчук, Л.К. Овчаренко, І.В. Циганенко та ін. // Ліки України.- 2011.-№ 8,- C. 83-88

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Неалкогольна жирова хвороба печінки як новий фактор ризику ішемічної хвороби серця / М.М. Долженко, А.Я. Базилевич, Ю.В. Лимар та ін. // Ліки України.- 2011.-№ 8,- C. 73-77

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Тревожно-депрессивные состояния при сахарном диабете: клинический случай / Жердева Н.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 8,- C. 95-98

   • ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ - ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ THERAPY

    • Тромболитическая терапия в неврологии: личный опыт /Н.К. Марушко, Ю.И. Марухно, А.И. Галуша и др. // Ліки України.- 2011.-№ 8,- C. 100-101

  • Номер журналу 9

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Инсульт : что нового ? Результаты 10 основных исследований. Проведенных в 2009-2011 гг. Часть 1 / // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 10-15

   • МИГРЕНЬ - MIGRAINE

    • Протокол надання медичної допомоги хворим на мігрень // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 17

   • ДИСТОНИЯ - ДИСТОНИЯ

    • Протокол надання медичної допомоги хворим на вегето-судинну дистонію // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 18

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Холтеровское мониторирование электрокардиограммы при некоторых кардиомиопатиях // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 20- 25

   • ГЕПАТИТ АУТОИММУННЫЙ - HEPATITIS AUTOIMMUNNYY

    • Аутоимунный гепатит / Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 30- 36

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Лечение больных с внебольничными пневмониями в амбулаторных условиях / Березняков И.Г. // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 46-54

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Хронічне порушення мозкового кровообігу : акцент на діагностику та лікування / Мурашко Н.К., Сул1к Р.В. // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 58-63

   • ДЕМЕНЦИЯ - ДЕМЕНЦИЯ

    • Терапия деменции : от эффективности к повышению качества жизни пациента / Хаустова Е.А., Безшейко В.Г., Клебан Е.И. // Ліки України.- 2011.-№ 9,- C. 64-71

  • Номер журналу 10

   • ГЛЮКОЗА - GLUCOSE

    • Гликемический контроль у больных сахарным диабетом 1-го типа при длительном мониторировании глюкозы в режиме реального времени в сравнении с самоконтролем уровня глюкозы крови / Pickup J. C. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 7- 13

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Частота выявления новых случаев сахарного диабета 2-го типа и эффективность сахароснижающей терапии у впервые выявленных пациентов : результаты и исследования Diabetter / Маньковський Б.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 14-19

    • Лечение диабетической полинейропатии: какова доказательная база ? / Маньковский Б.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 14- 20

    • Метамакс : новые возможности в профилактике и лечении микро-и макрососудистых осложнений сахарнього диабета /В.А. Бобров, Е.В. Боброва, Л.В. Клименко и др. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 34-39

    • Медикаментозная коррекция диабетической дислипидемии: доказанные возможности и перспективы стратегии / Волков В.И., Серик С.А. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 40- 47

    • Оптимизация диагностики диабетической энцефалопатии / Михайличенко Т.Е., Маньковский Б.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 93- 95

    • Вплив клінічних характеристик хворих на цукровий діабет на розвток діабетичної полінейропатії різного ступеня тяжкості / Орлик О.С., Маньковський Б.М. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 115- 117

   • ОСТЕОПОРОЗ ПОСТКЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ - ОСТЕОПОРОЗ POSTKLIMAKTERICHESKIY

    • Клинические примеры эффективности ибандроновой кислоты (препарат БОНВИА) при постменопаузальном остеопорозе: от доказательной медицины к постели больного / Головач И.Ю., Яшина Е.Г. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 48- 54

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ LEGOCHNAYA

    • Легочная артериальная гипертензия / Яковлева Л.Н. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 62- 69

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Пищевая аллергия / Звягинцева Т.Д. Чернобай А.И. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 74- 80

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Застосування альфа-л1поєвої кислоти в комплексному лікуванні порушень ліпідного обміну у дітей та підлітків, хворих на вроджений гіпотиреоз / Большова О.В., Музь В.А., Малиновська Т.М. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 84- 88

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Нейропатичний біль у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів та ефективність застосування тебантину /І.Ю. Головач, І.П. Семенів, Т.М. Чіпко та ін. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 96- 102

   • ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ДИСКИНЕЗИЯ - BILIOUS WAYS DISKINEZIYA

    • Функціональний стан жовчного міхура і жовчовивідних шляхів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та без нього / Журавльова Л.В., Моїсеєнко Т.А. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 103-108

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Опыт ведения женщин с артериальной гипертензией в период пременопаузы на амбулаторном этапе / Хабибуллина М. // Ліки України.- 2011.-№ 10,- C. 110- 114

  • Номер журналу 11-12

   • ИНСУЛИН - INSULIN

    • Диабет и инсульт / Маньковский Б. // Ліки України.- 2011.-№ 11-12,- C. 8-9

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • СЕРДЦЕ - HEART

    • Використання оновленого списку гістологічної термінології в морфології та кардіології /Ю.Б. Чайковський, О.Д. Луцик, С.Б. Геращенко та ін. // Ліки України.- 2012.-№ 1,- C. 13- 14

   • ПРЕДВОЗБУЖДЕНИЯ СИНДРОМЫ - PRE-EXCITATIONS ARE SYNDROMES

    • Гистогенетические аспекты формирования синдромов предвозбуждения желудочков / Силкина Ю.В. // Ліки України.- 2012.-№ 1,- C. 15- 20

   • РЕПРОДУКЦИИ МЕТОДЫ - REPRODUCTIONS ARE METHODS

    • Применение антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона как вспомогательный метод лечения нарушений репродуктивной функции (МЕТА-АНАЛИЗ) // Ліки України.- 2012.-№ 1,- C. 21- 25

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Роль Среактивного білка при цереброваскулярних захворюваннях // Ліки України.- 2012.-№ 1,- C. 26-28

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Врожденные пороки сердца (Часть1) / Целуйко В.И., Жадан А.В. // Ліки України.- 2012.-№ 1,- C. 30- 34

   • РАМИПРИЛ - RAMIPRIL

    • Раміприл: надійний контроль артеріального тиску з додатковими перевагами. Фокус на органопротекц1ю / Барна О.М. // Ліки України.- 2012.-№ 1,- C. 40- 43

  • Номер журналу 2

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Патологія щитоподібної залози у хворих на ревматоїдний артрит /І.М. Найштетік / Найштетік І.М. // Ліки України.- 2012.-№ 2,- C. 27-29

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Врожденные пороки сердца (Часть 2) /В.И. Целуйко, А.В. Жадан, К.Н. Ещенко / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2012.-№ 2,- C. 44-49

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Билиарный панкреатит / Звягинцева Т.Д. // Ліки України.- 2012.-№ 2,- C. 52-59

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Реміприл : класика кардіопротекції при артеріальній гіпертензії /О.М. Барна, А.Я. Безилевич , О.В. Гриневич / Барна О.М. // Ліки України.- 2012.-№ 2,- C. 68- 72

  • Номер журналу 3-4

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Використання нового списку міжнародних термінів з гістології людини в морфології та клініці органів травного тракту /О.Д. Луцик, С.Б. Геращенко, О.І. Дєльцова та ін. / Луцик О.Д. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 5-8

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарній диабет 2-го типа: клиника, диагностика , терапия / Н.А. Кравчун, О.В. Земляницина О.В. Тяжелова / Кравчун Н.А. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 17- 20

   • АНТИДЕПРЕССАНТЫ - ANTIDEPRESSANTS

    • Применение антидепрессантов в терапии абдоминального болевого синдрома / О.Г. Гапонова / Гапонова О.Г. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 25-29

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Сучасні підходи до лікування неалкогольної жирової хвороби печінки на фоні метаболічного синдрому / К.О. Просоленко / Просоленко К.О. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 30- 34

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Антигіпертензивна терапія у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю на фоні хронічної хвороби нирок 1-111 стадій / А.С. Шалімова / Шалімова А.С. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 35- 40

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів з хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті / В.В. Шманько, Б.Р. Русин, В.М. Мерецький та ін. / Шманько В.В. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 41-43

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Ефективність використання комплексного пробіотичного препарату в корекції дисбіозу кишечника у хворих з хронічними запальними захворюваннями кишечника /Т.Й. Бойко, Л.В. Тропко, О.В. Сорочан, та ін. / Бойко Т. Й. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 44- 47

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Стратифікація ризику у первинній профілактиці серцево-судинних захворювань: системи оцінки, додаткові маркери 1 техніки візуалізації // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 6-10

    • Сердечно-сосудистые заболевания неуклонно -молодеют // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 9-10

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Протокол надання нейрохірургічної допомоги хворим з наслідками ішемічного інсульту, при оклюзіях і стенозах прецеребральних та мозкових артерій, які не викликають розвиток мозкового інфаркту // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 16- 19

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Фіксовані комбінації препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії: сучасність і перспективи // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 50- 53

    • Комбинированная антигипертензивная терапия- приоритетное направление в лечении артериальной гипертензии / Ю.А. Карпов / Карпов Ю.А. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 59- 64

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Стенооклюзуючі ураження брахіоцефальних і хребтових артерій / Н.К. Мурашко, Р.В. Сулік, / Мурашко Н.К. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 54-58

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Возможности применения блокаторов рецепторов ангиотензина 11 в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца / М.Н. Долженко, Ю.А. Лучинская / Долженко М.Н. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 65- 70

   • КАЛЬЦИНОЗ - KAL'CINOZ

    • Дегенеративний кальциноз аортального клапана та артеріальная гіпертензія: місце інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень / Скибчик В.А. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 71- 73

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Структурное и электрофизиологическое ремоделирование предсердий : частота и длительность пароксизмов фибрилляции предсердий / А.Н. Соловьян / Соловьян А.Н. // Ліки України.- 2012.-№ 3-4,- C. 74- 80

  • Номер журналу 5

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Протокол надання медичної допомоги хворим на алергічний риніт // Ліки України.- 2012.-№ 5,- C. 71-72

   • СОННЫЕ АРТЕРИИ - CAROTIDS

    • Диагностика атеросклеротического поражения онных артерий и периферических артерий нижних коненостей в практике кардиолога / В.И. Целуйко, И.В. Кузнецов / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2012.-№ 5,- C. 6-13

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Некоторые клинико-диагностические, психологические и медико-социальные аспекты сахарного диабета в пожилом возрасте / И.И. Никберг / Никберг И.И. // Ліки України.- 2012.-№ 5,- C. 50- 60

  • Номер журналу 6

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Диагностика и классификация сахарного диабета // Ліки України.- 2012.-№ 6,- C. 6-10

    • Проект уніфікованого клінічного протоколу ведення цукрового діабету 2-го типу на етапі первинної медичної допомоги /В.І. Ткаченко, О.М. Ліщишина, А.В. Степаненко / Ткаченко В.І. // Ліки України.- 2012.-№ 6,- C. 51-59

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКИ - HEARTS ARE VENTRICLES

    • Неомпактная кардиомиопатия левого желудочка / В.И. Целуйко, Н.Е. Мищук, К.Ю. Киношенко / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2012.-№ 6,- C. 22-29

  • Номер журналу 7

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Легочная гипертензия при врожденных пороках сердца / В.И. Целуйко, А.В. Жадан, К.Н. Ещенко / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2012.-№ 7,- C. 6- 10

   • НОСОГЛОТКА - НОСОГЛОТКА

    • Механізми формування патології гастродуоденальної зони при хронічній вогнищевій інфекції носо-і ротоглотки / М.І. Борисенко, Ю.Б. Чайковський / Борисенко М.І. // Ліки України.- 2012.-№ 7,- C. 29- 32

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ // Ліки України.- 2012.-№ 7,- C. 34- 43

   • ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ - STOMACH OF ILLNESS

    • Ефективність схем лікування ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів / Г.А. Соловйова / Соловйова Г.А. // Ліки України.- 2012.-№ 7,- C. 45-48

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Иммуновоспалительные и вазоактивные эндотелиальные факторы у больных с Helicobacter pvlori- негативными гастропатиями и роль анемии при хронической сердечной недостаточности / А.Н. Шелест, А.Н. Бойко, П.И. Рынчак и др. / Шелест А.Н. // Ліки України.- 2012.-№ 7,- C. 56-61

  • Номер журналу 8

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Триметазидин у коплексній терапії ішемічної хвороби серця та асоційованих кардіологічних станів / І.П. Катеренчук / Катеринчук І.П. // Ліки України.- 2012.-№ 8,- C. 20- 26

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Електрокардіографічна діагностика дилатаційних кардіоміопатій / Ю.Г. Кияк, І.А. Юзич / Кияк Ю.Г. // Ліки України.- 2012.-№ 8,- C. 50- 53

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Водный дисбаланс и диуретическая терапия у больных артериальной гипертензией /М.П. Савенков, С.Н. Иванов, З.В. Постникова и др. / Савенков М.П. // Ліки України.- 2012.-№ 8,- C. 54- 57

  • Номер журналу 9

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Кардиомиоптия такотсубо / Бутко Е.А. // Ліки України.- 2012.-№ 9,- C. 6- 10

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Аритмії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST / Г.В. Світлик / Світлик Г.В. // Ліки України.- 2012.-№ 9,- C. 40- 43

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Современная стратегия диагностики и терапии депрессий / Е.А. Хаустова / Хаустова Е.А. // Ліки України.- 2012.-№ 9,- C. 48-52

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Конгрес кардіологів : об єднати зусилля для ефективного і правильного лікування артеріальної гіпертензії // Ліки України.- 2012.-№ 9,- C. 65- 66

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Всеукраїнська соціальна ініціатива (60 + кардіо) - курс на тривале та якісне життя Українців // Ліки України.- 2012.-№ 9,- C. 67- 68

  • Номер журналу 10

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа: в поисках оптимальной антигипертензивной терапии / Е.П. Свищенко, Е.А. Ярынкина / Свищенко Е.П. // Ліки України.- 2012.-№ 10,- C. 8-12

   • ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ - DIZZINESS

    • Вестибулопатії: частота розвитку, типи перебігу, діагностичні та лікувальні підходи/ І.С. Васильчук, О.О. Козлова, К. Ф. Трінус та ін. / Васильчук І.С. // Ліки України.- 2012.-№ 10,- C. 32- 35

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на функцию почек и печени у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп / Л.Б. Лазебник, И.А. Комиссаренко, С.В. Левченко и др. / Лазебник Л.Б. // Ліки України.- 2012.-№ 10,- C. 36-43

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Фармакотерапия кислотозависимых заболеваний / Т.Д. Звягинцева, И.И. Шаргород / Звягинцева Т.Д. // Ліки України.- 2012.-№ 10,- C. 66- 74

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 2

   • ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - NECK VERTEBRAE

    • Транзиторні ішемічні атаки у вертебрально- базілярній системі, зумовлені патологією шийного відділу хребта / І.С. Зозуля В.Г. Несукай / Зозуля І.С. // Ліки України.- 2013.-№ 2,- C. 4- 9

   • ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ELECTROCARDIOGRAPHY

    • Цереброкардіальний синдром в неврологічній практиці / С.М. Стаднік / Стаднік С.М. // Ліки України.- 2013.-№ 2,- C. 10- 15

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Міопатії асоційовані з ендокринними захворюваннями / В.В. Оржешковський / Оржешковський В.В. // Ліки України.- 2013.-№ 2,- C. 22- 25

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКИ - HEARTS ARE VENTRICLES

    • Оценка состояния правого желудочка в клинической практике / К.Ю. Киношенко / Киношенко К.Ю. // Ліки України.- 2013.-№ 2,- C. 36- 43

   • ГЕМАТОМА СУБДУРАЛЬНАЯ - HAEMATOMA OF SUBDURAL'NAYA

    • Особливості перебігу вагітності у жінок з субхоріальними гематомами на фоні гестаційної ендотеліопатії / Д.Г. Коньков / Коньков Д.Г. // Ліки України.- 2013.-№ 2,- C. 54- 59

  • Номер журналу 3

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Сучасна терапія хронічного вірусного гепатиту С: які можливі побічні ефекти нас очікують ? / О.К. Дуда, І.А. Байдалюк / Дуда О.К. // Ліки України.- 2013.-№ 3,- C. 4-9

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Редкие формы инфаркта миокарда / Г.И. Колиушко / Колиушко Г.И. // Ліки України.- 2013.-№ 3,- C. 20- 25

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Особенности формирования метаболических нарушений у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени / А.К. Журавлева / Журавлева А.К. // Ліки України.- 2013.-№ 3,- C. 41- 44

   • ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ БИЛИАРНЫЙ - THE CIRRHOSIS OF LIVER BILIARNYY

    • Динаміка лабораторних маркерів дисфункції ендотелію у хворих з ускладненими формами цирозу печінки / Є.С. Сірчак / Сірчак Є.С. // Ліки України.- 2013.-№ 3,- C. 45-50

  • Номер журналу 4

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Современные представления о механизмах врожденного и приобретенного иммунитета и их взаимодействие (Часть 1) / Г.Н. Дранник / Дранник Г.Н. // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 22- 29

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Метаболіна терапія- перспективний патогенетичний напрям лікування цукрового діабету / Н.В. Скрипник / Скрипник Н.В. // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 32- 37

    • Состояние эндотелия у больных сахарным диабетом 1-го типа и метаболической кардиомиопатией / Ю.Б. Бельчина, Л.К. Соколова / Бельчина Ю.Б. // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 65- 68

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Статины- прошлое, настоящее будущее / Г.Б. Ухолкина / Ухолкина Г.Б. // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 45- 50

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Вітамін D та його роль у регуляції метаболічних розладів при цукровому діабеті / Ю.І. Комісаренко / Комісаренко Ю.І. // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 51- 54

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Безпека гіполіпідемічної терапії симвастатином і омбінованим препаратом, що містить L-аргініну гідрохлорид та інозин, та їх вплив на показники якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу / О.. Погребняк / Погребняк О.О. // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 69- 72

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Оценка факторов кардиометаболического риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени / А.К. Журавлева, Л.Р. Бобронникова / Журавлева А.К. // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 73- 77

   • СМЕРТЬ ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ - DEATH IS SUDDEN CARDIAC

    • Раптова зупинка серця: соціальна спрямованість допомоги // Ліки України.- 2013.-№ 4,- C. 79

  • Номер журналу 5

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Діагностика стабільної стенокардії на рівні первинної медичної допомоги / Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко, .В. Хіміон та ін. / Лисенко Г.І. // Ліки України.- 2013.-№ 5,- C. 8- 13

   • МИОКАРДА БОЛЕЗНИ - MYOCARDIUM OF ILLNESS

    • Диагностика аутоиммунных механизмов заболеваний миокарда / О.В. Лапшин, О. И. Гетьман / Лапшин О.В. // Ліки України.- 2013.-№ 5,- C. 20- 22

  • Номер журналу 6

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ураження міокрда на фоні цукрового діабету: фокус на патогенетичн та діагностичні особливості кардіоміопатії / Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова / Журавльова Л.В. // Ліки України.- 2013.-№ 6,- C. 4- 8

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Фундаментальні взаємозв язки фармакології, гомеопатії та нанофармакології /Л.П. Гуцол / Гуцол Л.П. // Ліки України.- 2013.-№ 6,- C. 9-10

   • ВИЧ - HIV

    • ВІЛ-асоційований туберкульоз / І.А. Кірієнко, В.П. Регнер / Кірієнко І.А. // Ліки України.- 2013.-№ 6,- C. 27- 32

   • ТАКАЯСУ АРТЕРИИТ - TAKAYASU ARTERIIT

    • Неспецифический аортоартериит / Е.Г.Почепцова, В.И. Целуйко / Почепцова Е.Г. // Ліки України.- 2013.-№ 6,- C. 34- 38

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Современные представления о механизмах врожденного и приобретенного иммунитета и их взаимодействие (Часть 2) / Г.Н. Дранник / Дранник Г.Н. // Ліки України.- 2013.-№ 6,- C. 42- 46

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Кашель : патогенетически обоснованный выбор терапии /Т .О. Перцева, Т.В. Киреева, Н.К. Кравченко / Перцева Т.О. // Ліки України.- 2013.-№ 6,- C. 50- 55

   • ДЕРМАТОЛОГИЯ - DERMATOLOGY

    • Організація вітчизняної дерматологічної служби наприкнці Х1Х - на початку ХХ століть /К.В. Коляденко / Коляденко К.В. // Ліки України.- 2013.-№ 6,- C. 66- 71

  • Номер журналу 7

   • АНТИОКСИДАНТЫ - ANTIOXIDANTS

    • Актуальные вопросы метаболической терапии в общей врачебной практике / Т.А. Хомазюк / Хомазюк Т.А. // Ліки України.- 2013.-№ 7,- C. 54- 59

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ANOMALIES

    • Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии при сахарном диабете : комплексный подход / О.Н. Барна / Барна О.Н. // Ліки України.- 2013.-№ 7,- C. 60-65

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Хронічна серцева недостаність у жінок. Короткий огляд з акцентом нових маркерах якості терапії / А. Клабнік, Я. Мурін / Клабнік А. // Ліки України.- 2013.-№ 7,- C. 80- 83

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Епідеміологічна ситуація щодо артеріальної гіпертензії у сільській популяції України /І.М. Горбась, І.П. Смирнова, І.П. Вакалюк та ін. / Горбась І.М. // Ліки України.- 2013.-№ 7,- C. 88- 91

   • ПРАЗДНИКИ - HOLIDAYS

    • ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СЕРЦЯ : проект (Національна телемедична мережа ) // Ліки України.- 2013.-№ 7,- C. 108-109

  • Номер журналу 8

   • ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ DISORDERS

    • Геморагічний інсульт : етіологія, патогенез, клініка, лікування (огляд літератури) /А.І. Зозуля, І.В. Кіт / Зозуля А.І. // Ліки України.- 2013.-№ 8,- C. 4-9

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Инфаркт миокарда правог желудочка / В.И. Целуйко, Е.Г. Скрипник / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2013.-№ 8,- C. 62- 66

   • ШОК ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ - SHOCK GEMORRAGICHESKIY

    • Догоспітальний етап геморагічного інсульту / А.І. Зозуля, І.В. Кіт, А.О. Камінський / Зозуля А.І. // Ліки України.- 2013.-№ 8,- C. 74- 78

  • Номер журналу 9-10

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Клінічні долідження, які змінили кардіологію : цукровий діабет // Ліки України.- 2013.-№ 9-10,- C. 9- 15

    • Цукровий діабет: діагностика і моніторинг / М.В. Власенко / Власенко М.В. // Ліки України.- 2013.-№ 9-10,- C. 17- 18

    • Інкретинова система як мішень у терапії цукрового діабету 2-го типу / Бюлент Окан Ілдиз // Ліки України.- 2013.-№ 9-10,- C. 12- 16

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Профілактика та лікування серцево-судинної патології при цукровому діабеті : комплексний підхід / В.А. Скибчик / Скибчик В.А. // Ліки України.- 2013.-№ 9-10,- C. 19- 21

   • ГИПОГЛИКЕМИЯ - ГИПОГЛИКЕМИЯ

    • Гипогликемия , тактика ведения пациента при сахарном диабете 2-го типа / Б.Н. Маньковский / Маньковский Б.Н. // Ліки України.- 2013.-№ 9-10,- C. 17- 18

    • Цукровий діабет 2-го типу у похилому віці та кардіоваскулярний прогноз : можливості інноваційної гіпоглікемізуючої стратегії / Т.М. Соломенчук / Соломенчук Т.М. // Ліки України.- 2013.-№ 9-10,- C. 22- 27

   • ОЖИРЕНИЕ ПРИ ДИАБЕТЕ - OBESITY AT DIABETES

    • Надмірна маса тіла у жінок з цукровим діабетом 2-го типу в постменопаузальний період / .П. Костяк / Костяк О.П. // Ліки України.- 2013.-№ 9-10,- C. 18- 21

  • Номер журналу 2013

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Спосіб оптимізації лікування гіпотиреозу в умовах йодної недостатності шляхом впливу на інсулінорезистентність / Т.С. Вацеба, Н.В. Скрипник / Вацеба Т.С. // Ліки України.- 2013.-№ 2013,- C. 8

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 6

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Кишечна мікрофлора : вплив на неї пробіотиків та пребіотиків / В.М. Рудіченко, М.О. Одинець, І.І. Тодорашко та ін. / Рудіченко В.М. // Ліки України.- 2014.-№ 6,- C. 32- 35

  • Номер журналу 7-8

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Профілактика інсульта судинної деменції при есенціальній гіпертензії / І.В. Давидова / Давидова І.В. // Ліки України.- 2014.-№ 7-8,- C. 6-11

    • Гипертоническая болезнь имеет разные лица / И.В. Давыдова / Давыдова И.В. // Ліки України.- 2014.-№ 7-8,- C. 48- 55

   • КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - КОГНИТИВНЫЕ DISORDERS

    • Проблема когнітивних порушень у практиці сімейного лікаря . Роль факторів серцево-судинного ризику / В.Ю. Приходько, І.Р. Мікропуло, Д.О. Кашковський та ін. / Приходько В.Ю. // Ліки України.- 2014.-№ 7-8,- C. 23- 29

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Оптимізація корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з метаболічним синдромом у практиці сімейного лікаря / І.П. Катеренчук / Катеренчук І.П. // Ліки України.- 2014.-№ 7-8,- C. 43- 47

  • Номер журналу 9

   • МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ - MIOFASCIAL'NYE PAIN SYNDROMES

    • Миофасциальный болевой синдром : возможности современной терапии / Н.К. Свиридова / Свиридова Н.К. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 6-10

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет 2-го типу та хронічний панкреатит : одна залоза- дві проблеми /Л.В. Журавльова, Ю.О. Шеховцова / Журавльова Л.В. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 11- 14

   • СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА - SOMATOFORMNYE OF DISORDER

    • Растительные препараты в лечении соматоформных расстройств и вегетативной дисфункции / В.Ю. Приходько, Е.А. Кононенко, Д.Ю. Морева и др. / Приходько В.Ю. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 15- 21

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Сучасні можливості диференціальної діагностики залізодефіцитних анемій у лікарській практиці / І.Ю. Головач / Головач І.Ю. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 22- 26

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Ефективність препаратів симптоматичної терапії при гострих респіраторних вірусних інфекціях / Н.В. Снігир, Н.М. Горобець, О.М. Юрійчук та ін. / Снігир Н.В. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 27- 31

   • ИММУНОТЕРАПИЯ - ИММУНОТЕРАПИЯ

    • Растительные иммунокорректоры в профилактике и лечении ОРВИ / И.А. Зупанец, Т.С. Сахарова , Н.П.Безуглая / Зупанец И.А. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 36- 41

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Необхідність зниження рівня холестерину в крові як запорука ефективного лікування серцево- судинних захворювань / А.ЯБазилевич, О.М. Барна / Базилевич А.Я. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 45-51

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКИ - HEARTS ARE VENTRICLES

    • Оценка деформации миокарда левого желудочка в клинической практике / В.И. Целуйко, К.Ю. Киношенко, Н.Е. Мищук / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 52-58

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Морфофункциональное состояние сердца и сосудов у больных молодого возраста с артериальной гипертензией / А.Н. Беловол, И.И. Князькова, А.И. Цыганков и др. / Беловол А.Н. // Ліки України.- 2014.-№ 9,- C. 74-80

  • Номер журналу 10

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Влияние инкретин-опосредованной терапии на механизмы инсулиновой резистентности у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа / Е.Н. Марциник, Л.Н. Пастарус, Т.В. Сурсинова / Марцник Е.Н. // Ліки України.- 2014.-№ 10,- C. 14-15

    • Взаємозв язок між вуглеводним та ліпідним обміном у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу / О.В. Марусин / Марусин О.В. // Ліки України.- 2014.-№ 10,- C. 24- 25

    • Новые возможности в лечении пациентов с сахарным диабетом / М.А. Балюк, Е.М. Луценко / Балюк М.А. // Ліки України.- 2014.-№ 10,- C. 26- 27

   • КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ - BONE AND BONE FABRICS

    • Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Н.В. Псєчко, Л.П. Мазур / Пасєчко Н.В. // Ліки України.- 2014.-№ 10,- C. 29- 30

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Центр (Диабетическая стопа )- от мечты к реальности / И.В. Трофимов / Трофимова И.В. // Ліки України.- 2014.-№ 10,- C. 30- 31

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ГОЛОВНАЯ БОЛЬ - HEAD PAIN

    • Особенности диагностики и лечения головной боли, связанной с приступами мигрени / Н.К. Свиридова / Свиридова Н.К. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 4-10

   • КЕТОРОЛАК - KETOROLAK

    • Сучасне знеболення : особливості застосування анальгетиків /Н.М. Горобець, О.А. Решітько, М.О. Одинець / Горобець Н.М. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 10- 13

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Фібриляція передсердь : сучасні підходи до профілактики тромбоемболічних ускладнень / В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень / Скибчик В.А. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 14- 16

   • АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ FACILITIES

    • Лерканидипин - новые перспективы клинического применения / П.А. Лазарев / Лазарев П.А. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 17- 20

   • КОКАНЦЕРОГЕНЕЗ - КОКАНЦЕРОГЕНЕЗ

    • Значення фактора харчування у первинній профілактиці канцерогенезу / О.А. Пастухова / Пастухова О.А. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 20- 23

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Функціональне харчування - новий підхід до здорового способу життя / О.О. Шемета, К.М. Дожук / Шемета О.О. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 24- 27

   • ЛИПОПРОТЕИНЫ - LIPOPROTEINY

    • Клиническое и прогностическое значение липопротеина ( А) / В.И. Целуйко / Целуйко В.И. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 32- 40

   • ТЕЛА МАССА, ИНДЕКС - BODIES are MASS, INDEX

    • Оцінка впливу статинотерапії на ліпідний спектр крові у пацієнтів з надмірною масою тла та ожирінням / П.О. Колесник, А.В. Кедик / Колесник П.О. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 42- 48

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Лікування остеоартрозу : нові можливості комплексної терапії / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк та ін. / Хіміон Л.В. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 49- 54

   • ГЕМОФИЛИЯ A - HAEMOPHILIA OF A

    • Досвід лікування гемофілічної артропатії хондропротектором / Д.А. Лисенко / Лисенко Д.А. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 55- 58

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • К вопросу о диагностике остеопороза у мужчин / И.И. Князькова / Князькова И.И. // Ліки України.- 2015.-№ 1,- C. 60-67

  • Номер журналу 2

   • ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВИЧНАЯ - A PROPHYLAXIS IS PRIMARY

    • Эффективность терапии статинами у женщин / В.И. Волков, А.С. Исаева / Волков В.И. // Ліки України.- 2015.-№ 2,- C. 4-10

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ - DIABETIC RETINOPATIYA

    • Диабетическая ретинопатия в практике семейного врача / ТМ. Бенца / Бенца Т.М. // Ліки України.- 2015.-№ 2,- C. 10-14

   • АЛЬФА-ЛИНОЛЕНОВАЯ КИСЛОТА - AL'FA-LINOLENOVAYA ACID

    • Потенциал применения альфа-липоевой килоты при сахарном диабете и других хронических заболеваниях / Марилиа Брито Гомез, Карлос Антонио Неграто / Марилиа Брито Гомез // Ліки України.- 2015.-№ 2,- C. 14-19

   • ИШЕМИЯ - ISCHEMIA

    • Нові стратегічні підходи до корекції ендотеліальної дисфункції / Н.М. Горобець / Горобець Н.М. // Ліки України.- 2015.-№ 2,- C. 20- 25

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2-го типу / О.А. Пастухова / Пастухова О.А. // Ліки України.- 2015.-№ 2,- C. 45- 49

   • ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА СИНДРОМ - VOL'FA-PARKINSONA-UAYTA SYNDROME

    • Диагностика инфаркта миокарда на фоне феномена ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА Е.Г. Почепцова / Почепцова Е.Г. // Ліки України.- 2015.-№ 2,- C. 50- 55

  • Номер журналу 3

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Растительные гепатопротекторы : роль и место силимарина в лечении хронических заболеваний печени / Г.Д. Фадеенко, Е.Г. Куринная / Фадеенко Г.Д. // Ліки України.- 2015.-№ 3,- C. 17- 21

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Хронічний хімічний гастрит, асоційований з рефлюксом жовчі ( рефлюкс- гастрит ): сучасні підходи до лікування з урахуванням особливостей механізмів розвитку / А.В. Новицька / Новицька А.В. // Ліки України.- 2015.-№ 3,- C. 22-28

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Современные подходы к терапии ожирения / Т.М. Бенца / Бенца Т.М. // Ліки України.- 2015.-№ 3,- C. 35- 38

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Влияние депрессивных и тревожных расстройств в пред-и послеоперационных период у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями после аортокоронарного шунтирования на прогноз выздоровления / И.М. Фуштей, И.В. Филимонова / Фуштей И.М. // Ліки України.- 2015.-№ 3,- C. 39- 44

   • ТАХИКАРДИЯ - ТАХИКАРДИЯ

    • Посттахикардиальный синдром /Е.Г. Почепцова / Почепцова Е.Г. // Ліки України.- 2015.-№ 3,- C. 45- 50

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Пептична виразка шлунку та дванадцятипалої кишки у дорослих(2014) : наказ від 03 верес. 2014 р. № 613 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Ліки України.- 2015.-№ 3,- C. 4-15

  • Номер журналу 4

   • АРИТМИЯ - ARRHYTHMIA

    • Классификация и механизмы действия антиаритмических препаратов / А.Н. Соловьян, Т.В. Михалева, К.А. Михалев / Соловьян А.Н. // Ліки України.- 2015.-№ 4,- C. 12-21

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Синдром КОННА / Е.Г. Почепцова / Почепцова Е.Г. // Ліки України.- 2015.-№ 4,- C. 48- 56

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 75-річчя з дня народження Озара Петровича Мінцера / Гойда Ніна Григорівна / Гойда, Н.Г. // Ліки України.- 2015.-№ 4,- C. 84-85

  • Номер журналу 5

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Розсіяний склероз і цукровий діабет : коморбідність, спільні аспекти епідеміології, етіології та фактори ризику / Г.М. Чуприна / Чуприна Г.М. // Ліки України.- 2015.-№ 5,- C. 9-15

    • Розсіяний склероз і цукровий діабет: коморбідність, спільні аспекти епідеміології, Етіології та фактори ризику / Г.М. Чуприна / Чуприна Г.М. // Ліки України.- 2015.-№ 5,- C. 9-15

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Генетика інфаркту міокада /Л.Є. Лобач / Лобач Л.Є. // Ліки України.- 2015.-№ 5,- C. 21-26

    • Генетика інфаркту міокарда /Л.Є. Лобач / Лобач Л.Є. // Ліки України.- 2015.-№ 5,- C. 21-25

   • КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ - SOUL-MILK PRODUCTS

    • Вивчення деяких властивостей функціонального продукту харчування кумису / О.С. Калюжна / Калюжна О.С. // Ліки України.- 2015.-№ 5,- C. 33-36

    • Вивчення деяких властивостей функционального продукту харчування кумису / О.С. Калюжна / Калюжна О.С. // Ліки України.- 2015.-№ 5,- C. 33-36

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень: впровадження серед лікарів м. Черкаси / О.О. Погребняк / Погребняк О.О. // Ліки України.- 2015.-№ 5,- C. 57-61

  • Номер журналу 6

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Рентгеноэндоскопические вмешательства по поводу билиардной обструкции неопухолевого генеза / И.Л. Насташенко / Насташенко И.Л. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 11-14

   • КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ - CORONAL ILLNESS

    • Гострий коронарний синдром : міжнародний досвід і сучасні позиції / С.О. Андрієвська / Андрієвська С.О. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 7-13

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Сімейна медицина в Україні / А.Я. Базилевич / Базилевич А.Я. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 13- 16

    • Доцільність переходу від дільнично-територіального надання медичної допомоги до сімейної медицини . Принципи сімейного обслуговування населення / В.О. Сірик / Сірик В.О. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 16- 21

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Вплив лікування гліклазидом MR на вміст гормонів жирової тканини та медіаторів генералізованого неспецифічного запалення у пацієнтів із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу / А.М. Урбанович / Урбанович А.М. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 21- 25

   • АРГИНИН - ARGININE

    • Аспекти фармацевтичної розробки комбінованого лікарського засобу арпініну з мельдонієм / М.С. Алмакаєв / Алмакаєв М.С. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 25-28

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Фармакотерапевтическая характеристика различных двухкомпонентных программ противовирусной терапии больных хроническим гепатитом С / М.К. Мамедов, Н.М. Нагиева, Х.Ф. Ахмедбейли и др. / Мамедов М.К. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 28-31

   • ПАТЕНТЫ - PATENTS

    • Анализ патентования антиретровирусных препаратов и норм патентного законодательства , способствующих их доступности / Е.В. Литвинова / Литвинова Е.В. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 31- 35

   • ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА НЕВРОПАТИЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ - VISUAL NERVE NEUROLOGY IS ISCHEMIC

    • Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу / А.І. Балабан, Н.І. Ярема, І.Л. Савченко / Балабан А. І. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 35-37

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Удосконалення кадрового забезпечення системи громадського здоров я України фахівцями мікробіологічного профілю. в умовах реформування / В.В. Мельник, Т.С. Грузєва, В.П. Широбоков / Мельник В.В. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 49- 54

   • ЖЕЛУДОК - STOMACH

    • Вплив амлодипіну на показники систолічної і діастолічної функції шлуночків у хворих з хронічним легеневим серцем у поєднанні з ішемічною хворобою серця / Ю.М. Казаков, С.І. Треумова, Є.Є.Петров / Казаков, Ю.М. // Ліки України.- 2015.-№ 6,- C. 45-48. – УМСА

  • Номер журналу 7

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Повторна стенокардія після реваскуляризації міокарда : механізми, діагностика, медикаментозна терапія Частина 2 / В.А. Скибчик, Ю.П. Мелень / Скибчик В.А. // Ліки України.- 2015.-№ 7,- C. 11- 14

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Кардіометаболічна терапія при серцево-судинних захворюваннях : роль калію та магнію / В.І. Ткаченко, Х.М. Кухарчук / Ткаченко В.І. // Ліки України.- 2015.-№ 7,- C. 14-21

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з поліморбідністю : місце сартанів / О.М. Барна / Барна О.М. // Ліки України.- 2015.-№ 7,- C. 21-25

   • АЗОТА ОКСИДЫ - NITROGEN OXIDES

    • Зофеноприл: виражений антишемічний ефект як одна з переваг препарату / Н.М. Горобець, Я.В. Корост / Горобець Н.М. // Ліки України.- 2015.-№ 7,- C. 25- 28

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ АНЕВРИЗМА - TO CORONAL ARTERY OF ANEURISM

    • Спонтанная диссекция коронарных артерий в практике кардиолога / Л.В. Журавлева, Н.А. Лопина, И.В. Кузнецов и др. / Журавлева Л.В. // Ліки України.- 2015.-№ 7,- C. 28-36

  • Номер журналу 8

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца // А.Н. Беловол, И.И. Князькова / Беловол А.Н. // Ліки України.- 2015.-№ 8,- C. 4-11

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Алгоритм вибору нового перорального антикоагу лянта у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь / В.А. Скибчак / Скибчик В.А. // Ліки України.- 2015.-№ 8,- C. 11-16

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і підліток / В.Г. Пєрєдєрій, Ю.В. Чичула / Пєрєдєрій В.Г. // Ліки України.- 2015.-№ 8,- C. 20-24

   • ЦИНК - ZINC

    • Використання цинку сульфату в комплексному лікуванні підлітків з хронічним гастродуоденітом / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов / Мварушко Ю.В. // Ліки України.- 2015.-№ 8,- C. 47-54

  • Номер журналу 9-10

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Сучасні підходи до лікування хворих на діастолічну серцеву недостатність та цукровий діабет / В.А. Скибчик, О.Ю. Молчко / Скибчик В.А. // Ліки України.- 2015.-№ 9-10,- C. 5-10

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Лікування ішемічної хвороби серця: можливості та переваги метаболічної цитопротекції та ангіопротекції / А.В. Новицька, В.І. Суховатенко / Новицька А.В. // Ліки України.- 2015.-№ 9-10,- C. 10- 15

   • МАГНИЙ - MAGNESIUM

    • Магнію оротат у лікуванні серцево-судинних захворювань : дані доказової медицини як запорука ефективності лікування / С.О. Величко, П.І. Логойда, А.В. Панін / Величко С.О. // Ліки України.- 2015.-№ 9-10,- C. 20- 25

    • Профилактика внезапной кардиальной смерти у больных ишемической болезнью сердца / Л.Н. Яковлева, О.Э. Матузок / Яковлева Л.Н. // Ліки України.- 2015.-№ 9-10,- C. 25-33