Примірники в наявності

Ендокринологія

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Застосування альфафоркалу у лікуванні хворих на цукровий діабет з артропатіями / Орленко В.Л. // Ендокринологія.- 2008.-№ 1,- C. 76-83

    • Нефропротекторные свойства пресартана -50 у больных сахарным диабетом / Корпачева-Зиныч Л.В., Кушнарева Н.Н., Скибун В.Н. // Ендокринологія.- 2008.-№ 1,- C. 83-92

    • Зв язок підвищення кількості залаза в організмі з метаболічними порушеннями при інсулінорезистентному синдромі та цукровому діабеті 2 типу (огляд літератиури) / Скибун В.М. // Ендокринологія.- 2008.-№ 1,- C. 136-146

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Використання препарату остеов1ту для проф1лактики глюкокортикоъдного остеопорозу / Левицький А.П., Макаренко О.А. // Ендокринологія.- 2008.-№ 1,- C. 92-98

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Тотожність (мімікрія) антигенів підшлункової залози та вірусів (огляд літератури і власні дослідження /Іванська Н.В. та ін. // Ендокринологія.- 2008.-№ 1,- C. 104-117

   • ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ - ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

    • Локальна реактивація глюкокортикоїдів - нова терапевтична мішень чи манливе світло тунелю? (огляд літератури) / Безверха Т.П., Тронько М.Д. // Ендокринологія.- 2008.-№ 1,- C. 117-136

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Уроджений гіпотироз: сучасні погляди на стару проблему / Пилипенко В.М. // Ендокринологія.- 2008.-№ 1,- C. 151-163

  • Номер журналу 2

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Діагностика та лікування метаболічних захворювань кісткової тканини у хворих на доброякісні та злоякісні новоутворення щитоподібної залози в процесі радикального комбінованого лікування / Олійник В.А., Поворознюк В.В., Терехова Г.М. // Ендокринологія.- 2008.-№ 2,- C. 168-178

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Оптимальні оперативні доступи в хірургії щитоподібної залози / Зінич П.П., Коваленко А.Є. // Ендокринологія.- 2008.-№ 2,- C. 178-184

    • Розвиток хірургії щитоподібної залози в Україні / Комісаренко І.В., Рибаков С.Й. // Ендокринологія.- 2008.-№ 2,- C. 280-288

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Вплив йодного дефіциту на показники фізичного розвитку та його гармонійність у дітей шкільного віку / Миронюк Н.І., Федчишин І.Ю. // Ендокринологія.- 2008.-№ 2,- C. 191-199

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Сучсні аспекти діагностики та лікування вузлових форм зоба / Таращенко Ю.М., Коваленко А.Є., Болгов М.Ю. // Ендокринологія.- 2009.-№ 1,- C. 14-21

    • Узловой зоб: факторы риска / Хазиев В.В., Штандель С.А. // Ендокринологія.- 2009.-№ 1,- C. 34-42

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Варіабельність серцевого ритму у хворих з діабетичною кардіоміопатією / Сергієнко В.О. // Ендокринологія.- 2009.-№ 1,- C. 100-108

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Радіойодрезистентні регіональні метастази папілярного раку щитоподібної залози:клініко-біологічні аспекти (огляд літератури і власні дані) /Зелінська Г.В., Гулеватий С.В., Совенко Т.К. та ін. // Ендокринологія.- 2009.-№ 1,- C. 134-146

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Грелін- структура, функції та його роль в організмі (огляд літератури) / Маліновська Т.М. // Ендокринологія.- 2009.-№ 1,- C. 146-152

  • Номер журналу 2

   • БЕЛКИ - SQUIRREL

    • Дослідження білкових чинників, що зв язують інсулін у сироватці крові людей, хворих на цукровий діабет / Мельниченко С.В., Корпачева-Зінич О.В., Лукашова Р.Г. // Ендокринологія.- 2009.-№ 2,- C. 233-247

   • ИНСУЛИН - INSULIN

    • Інсулінотерапія цукрового діабету / Боднар П.М., Михальчишин Г.П. // Ендокринологія.- 2009.-№ 2,- C. 266-281

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Взаємозв язок між вмістом йоду в грудному молоці і йодною профілактикою у жінок південно-східного регіону України /Тананакіна Н.В. та ін. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 44-51

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Деякі чинники ризику смертності хворих на цукровий діабет першого типу в Україні, оцінені за даними загальнонаціонального реєстру /Халангот М.Д. та ін. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 62-70

    • Особливості маніфестації цукрового діабету 1 типу у дітей і підлітків / Будрейко О.А. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 71- 79

    • Цукровий діабет і вагітність: між бажаним і дійсним /Медведь В.І. та ін. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 102- 106

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Діабетична автономна нейропатія і анемія / Ткач С.М. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 93-96

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • НИзькодиференційовані карциноми щитоподібної залози: молекулярно-генетичні механізми злоякісної трансфорсвції (огляд літератури) /Тронько М.Д. та ін. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 122-132

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Про деякі перспективи розвитку нанотехнологій в ендокринології / Бальон Я.Г. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 133-135

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ КОРЫ БОЛЕЗНИ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF CORA BOLEZNI

    • Уроджена дсфункція кори надниркових залоз / Пилипенко В.М. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 140- 159

   • ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ENDOCRINE GLANDS OF NEW FORMATION

    • Ендокринні пухлини органів травлення / Боднар П.М., Фомін П.М., Шепетько Є.М. // Ендокринологія.- 2010.-№ 1,- C. 160-169

  • Номер журналу 2

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Взаємозв язок ступеня ожиріння з порушенням обміну сечової кислоти при цукровому діабеті 2 типу з інсулінорезистентним синдромом /Н.М. Гуріна, О.В. Корпачева-Зінич, А.А. Шупрович та ін. // Ендокринологія.- 2010.-№ 2,- C. 192- 204

    • Метаболічний синдром: патогенез, діагностика та лікування / Боднар П.М.. Скрипник Н.В. // Ендокринологія.- 2010.-№ 2,- C. 295- 304

   • ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ - INSULINOREZISTENTNOST'

    • Инсулинорезистентность и нарушенная толерантность к глюкозе в разные возрастные периоды / Коркушко О.В., Шатило В.Б., Чижова В.П. // Ендокринологія.- 2010.-№ 2,- C. 205- 213

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Уроджений гіпотироз. Етіопатогенез, клініка, діагностика, лікування (огляд літератури) / Большова О.В., Самсон О.Я., Музь В.А. // Ендокринологія.- 2010.-№ 2,- C. 261- 278

   • ТЕСТОСТЕРОН - ТЕСТОСТЕРОН

    • Роль андрогенодефіциту в лікуванні метаболічного синдрому в чоловіків (огляд літератури та власні дні) / Лучицький В.Є. // Ендокринологія.- 2010.-№ 2,- C. 279-286

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Динаміка захворюваності населення України на тироїдну патологію у 2000-2009 роках / Чернобров А.Д. // Ендокринологія.- 2010.-№ 2,- C. 350- 351

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Папиллярный рак щитовидной железы в Украине в период после аварии на Чернобыльской АЭС /Н.Д. Тронько, И.В. Комиссаренко, А.Е. Коваленко и др. // Ендокринологія.- 2011.-№ 1,- C. 4- 12

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Медицинские аспекты качества жизни пациентов, оперированных по поводу папиллярного рака щитовидной железы /А.В. Омельчук, П.П. Зиныч, С.В. Гулеватый и др. // Ендокринологія.- 2011.-№ 1,- C. 21- 27

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Оцінка стану ендотеліальної функції судин у хворих на гіпотиреоз / Зубкова С.Т., Булат О.В., // Ендокринологія.- 2011.-№ 1,- C. 49- 54

   • ГОРМОНЫ - HORMONES

    • Эндокринологические аспекты беременности у женщин с нарушениями репродуктивной функции в анамнезе / Говоруха И.Т. // Ендокринологія.- 2011.-№ 1,- C. 55- 66

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Солевая чувствительность и сахарный диабет (Обзор литературы и собственные данные) /В.В. Ховака, Л.В.Корпачева-Зиныч, Н.Н. Кушнарева и др. // Ендокринологія.- 2011.-№ 1,- C. 100- 109

  • Номер журналу 2

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Эффективность применения диалипона у больных сахарным диабетом с диабетической полинейропатией и сопутствующим хроническим вирусным гепатитом // Ендокринологія.- 2011.-№ 2,- C. 149- 154

    • Вплив навчання самоконтролю на стан цукрового діабету у хворих з сульфаніламідорезистентністю / Ткач С.М., Мілютіна // Ендокринологія.- 2011.-№ 2,- C. 155- 159

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Тестирование противоопухолевой активности нанокомпозитного комплекса рекомбинантного цитокиноподобного полипептида ЕМАР -11 на ксенотрансплантатах андрогензависимого рака предстательной железы человека /Л.В. Чайковская, Л.И. Полякова, О.В. Сачинская и др. // Ендокринологія.- 2011.-№ 2,- C. 160- 168

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ БОЛЕЗНИ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF ILLNESS

    • Активність калікреїну в крові і тканинах пухлини у хворих з новоутвореннями надниркових залоз / Гончар І.В., Ковзун О.І., Коваленко А.Є. // Ендокринологія.- 2011.-№ 2,- C. 178- 183

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Фатальные осложнения инфаркта миокарда у пациентов с саханым диабетом 2 типа / Шатохина И.В. // Ендокринологія.- 2011.-№ 2,- C. 221- 224

   • РОСТ ТЕЛА - GROWTH OF BODY

    • Сучасні аспекти лікування низькорослості у дітей з передчасним статевим дозріванням (Огляд літератури і власні дані) /О.В. Большова, О.Я. Самсон, Н.А. Спринчук та ін. // Ендокринологія.- 2011.-№ 2,- C. 200- 211

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 4

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Резолюція Пленуму Асоціації ендокринологів України 25-26 жовтня 2012 року , м. Львів // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 4-5

    • Науково -практическая КОНФЕРЕНЦІЯ 25-26.10.2012, м. Львів // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 4-5

    • Матеріали науково-практичної конференції (Новітні технології в діагностиці, профілактиці та лікуванні найбільш поширених ендокринних захворювань). Огляд доповідей // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 5-9

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Состояние и перспективы применения генной терапии в лечении сахарного диабета 1 типа / Н.Д. Тронько, Е.И. Ковзун / Тронько Н.Д. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 10-15

    • Достижение ремиссии хронического остеомиелита в лечении язвенніх поражений стоп при сахарном диабете / С.В. Болгарская / Болгарская С.В. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 61-64

   • АНДРОГЕНЫ - ANDROGENS

    • Экспериментальное обоснование инноваций в профилактике и лечении андрогензависимой патологии / А.Г. Резников / Резников А.Г. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 16- 22

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Сахароснижающая терапия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-сосудистой патологией / А.С. Ефимов, Л.К. Соколова / Ефимов А.С. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 23- 26

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ КОРЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF CORA NOVOOBRAZOVANIYA

    • Тактика ведення хворих на адренокортикальний рак / А.М. Кваченюк, Л.А. Луценко, О.І. Галузинська та ін. / Кваченюк А.М. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 27- 36

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Протокол диагностики и лечения узловых форм зоба у пострадавшего от радиации населения Украины / А.Е. Коваленко, И.В. Комиссаренко / Коваленко А.Е. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 37- 43

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Склеротерапия этанолом доброкачественных новообразований щитовидной железы / В.А. Олейник, С.И. Матящук, Ю.Н. Найда и др. / Олейник В.А. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 44- 55

   • ТЕСТОСТЕРОН - ТЕСТОСТЕРОН

    • Сучасні погляди на віковий андрогенодефіцит у чоловіків /Є.В. Лучицький, В.Є. Лучицький / Лучицький Є.В. // Ендокринологія.- 2012.-№ 4,- C. 56- 60