Примірники в наявності

Інтегративна антропологія

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ - EPIDEMIOLOGY IS MOLECULAR

    • Молекулярна епідеміологія: її значення в сучасній медицині / Бажора Ю.І. // Інтегративна антропологія.- 2008.-№ 1,- C. 4-11

   • ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ - SEXUAL WAY THE PASSED ILLNESSES

    • Аспекти лікування захворювань, що передаються статевим шляхом,на сучасному етапі / Лебедюк М.М., Баранывська Ю.О. // Інтегративна антропологія.- 2008.-№ 1,- C. 52-56

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Епідеміологія та причини розвитку надмірної маси тіла й ожиріння / Величко В.І. // Інтегративна антропологія.- 2008.-№ 1,- C. 66-71

  • Номер журналу 2

   • ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - PSYCHICAL DISORDERS

    • Сучасний напрямок оцінки психоемоцвійного стану у вагітних із гіпертензивними розладами / Гайструк Н.А. // Інтегративна антропологія.- 2008.-№ 2,- C. 16-19

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Застосування еритропоетину при серцево-судинних захворюваннях /Запорожан В.М. та ін. // Інтегративна антропологія.- 2008.-№ 2,- C. 21-25

   • ИГРЫ АЗАРТНЫЕ - GAMES ARE RECKLESS

    • Азартні ігри як спосіб зміни реальності / Аймедов К.В. // Інтегративна антропологія.- 2008.-№ 2,- C. 40-44

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Застосування фізичного навантаження для лікування цукрового діабету 2 типу на засадах доказової медицини / Генделека Г.Ф. // Інтегративна антропологія.- 2009.-№ 1,- C. 4-7

   • ОБУЧЕНИЕ - TEACHING

    • Впровадження світового досвіду навчання, креативного мислення як засіб боротьби за ринки збуту навчальних послуг із внутрішньої медицини / С.К.Кулішов, Н.Г.Третяк, Т.і.Шевченко // Інтегративна антропологія.- 2009.-№ 1,- C. 30-34

  • Номер журналу 2

   • НУКЛЕОСОМЫ - НУКЛЕОСОМЫ

    • Епігенетичні механізми регуляції роботи генів /Запорожан В.М. та ін. // Інтегративна антропологія.- 2009.-№ 2,- C. 4-11

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Сучасні клініко-патофізіологічні аспекти цукрового діабету 2 типу / Кирилюк М.Л., Гавловський О.Д. // Інтегративна антропологія.- 2009.-№ 2,- C. 40-44

   • ЯИЧНИКИ - OVARIES

    • Пухлиноподібні утворення яєчників як можливе джерело апоплексії / Гладчук І.З., Назаренко О.Я. // Інтегративна антропологія.- 2009.-№ 2,- C. 55-60

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Телемедичний проект Одеського регіону як модель кращої практики надання медичних послуг населенню /Калинчук С.В. та ін. // Інтегративна антропологія.- 2009.-№ 2,- C. 64-69

   • ДЕПРЕССИЯ ИНВОЛЮЦИОННАЯ - DEPRESSION INVOLYUCIONNAYA

    • Етапи психодинамічно орієнтованої психотерапії у роботі з інволюційними пацієнтами / Пустовойт М.М. // Інтегративна антропологія.- 2009.-№ 2,- C. 84-92

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Молекулярна епідеміологія раку легень /Ю.І. Бажора, Л.Г. Засипка, Ю.М. Ворохта та ін. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 1,- C. 4- 9

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

    • Транслюминальная минилапароскопична холецистектомия / Баязитов М.Р. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 1,- C. 24-27

   • АНЕВРИЗМА - ANEURYSM

    • Аналіз результатів хірургічного лікування артеріальних аневризм заднього півкільця артеріального кола головного мозку /Мороз В.В., Цімейко О.А., Костюк М.Р. та ін. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 1,- C. 38-50

   • ГИДРОЦЕФАЛИЯ - ГИДРОЦЕФАЛИЯ

    • Сучасні методи хірургічного лікування гідроцефалії при фрагментації шлуночкової системи головного мозку у дітей / Орлов Ю.О., Михалюк В.С. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 1,- C. 50- 54

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Патогенетичні основи прогредієнтного перебігу повторної легкої черепно-мозкової травми / Лісяний М.І., Носов А.Т., Каджая М.В. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 1,- C. 57- 61

   • ПЛОДА ДИСТРЕСС - FRUIT OF DISTRESS

    • Профілактика та лікування респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених / Горошко О.І. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 1,- C. 70- 74

  • Номер журналу 2

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ефективність новітніх методів лікування цукрового діабету / Коноваленко О.В., Кресюн В.Й. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 2,- C. 30- 34

   • МЕЛАТОНИН - МЕЛАТОНИН

    • Мелатонін: механізм дії, біологічна роль / Кривчанська М.І., Пішак В.П., Грицюк М.І. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 2,- C. 36-41

   • СУБАРАХНОИДАЛЬНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ - SUBARACHNOIDITE HEMORRHAGE

    • Патогенез і лікування субарахноїдадьного крововиливу / Петелкакі О.В., Тарабрін О.О. // Інтегративна антропологія.- 2010.-№ 2,- C. 80-85

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 2

   • СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ - SAVING OF POWER RESOURCES

    • Оцінка рівня енергетичної безпеки України / Вороненко В.В. // Інтегративна антропологія.- 2011.-№ 2,- C. 28-31

   • ДЕНТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ ИМПЛАНТАЦИЯ - ДЕНТАЛЬНОЙ PLATE IMPLANTACIYA

    • Застосування тимчсових протезів при дентальній імплантації / Шубцов Д.М. // Інтегративна антропологія.- 2011.-№ 2,- C. 51-55

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Вплив медгерму на функціональний стан печінки при гострому токсичному гепатиті / Тимчишин О.Л., Кресюн В.Й., Годован В.В. // Інтегративна антропологія.- 2011.-№ 2,- C. 66-73

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Стан імунного захисту у вагітних із невиношуванням, хворих на туберкульоз легень / Корандо Н.В., Польова С.П., Чеснокова М.М. // Інтегративна антропологія.- 2011.-№ 2,- C. 74-77