Примірники в наявності

Довкілля та здоров'я

 • Рік видання номерів:

  • Номер журналу 1

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Деноксологические аспекты гигиенической профилактики болезней / Шандала М.Г. // Довкілля та здоров'я.-№ 1,- C. 3- 6

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Шкільне середовище як фактор ризику для здоров'я учнів / Щудро С.А. // Довкілля та здоров'я.- 2008.-№ 1,- C. 61-65

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Поширеність тютюнопаління серед підлітків України / Полька Н.С., Яцковська Н.Я., Гозак С.В. // Довкілля та здоров'я.- 2008.-№ 1,- C. 69-74

  • Номер журналу 2

   • ВОДА - WATER

    • Вивчення токсичності води плавальних басейнів за допомогою біологічних тест-об єктів / Кателевська Н.М. // Довкілля та здоров'я.- 2008.-№ 2,- C. 62-65

  • Номер журналу 3

   • ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГИГИЕНА - ENVIRONMENT HYGIENE

    • Здоров язберігаюча стратегія у гігієні навколишнього середовища / Бердник О.В., Зайковська В.Ю. // Довкілля та здоров'я.- 2008.-№ 3,- C. 18-23

   • МЕДСЕСТРИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЬНОЕ - TRAINED NURSE SERVICE IS SCHOOL

    • Роль медичного обслуговування у збереженні здоров я організованих дошкільних колективів / Івахно О.П. // Довкілля та здоров'я.- 2008.-№ 3,- C. 44-47

  • Номер журналу 4

   • БЕНЗОЛ - BENZOL

    • Сучасний стан дослідження бензолу у навколишньому середовищі та його канцерогенного ризику /Черниченко І.О. та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2008.-№ 4,- C. 60- -71

   • ВОДА - WATER

    • Державний гігієнічний норматив.Критерії гігієнічної безпеки та якості фасованої питної води // Довкілля та здоров'я.- 2008.-№ 4,- C. 76-80

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ТОКСИКОЛОГИЯ - TOXICOLOGY

    • Нанотоксикологія: напрямки досліджень (огляд) /Чекман І.С. та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 1,- C. 3-7

   • ВИРУСЫ - VIRUSES

    • К вопросу образования зрелой формы ДНК- содержащих вирусов в злокачественных новообразованиях / Ягофарова М.Г., Евтушенко А.И., Баленко Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 1,- C. 41- 49

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Удосконалення медико-профілактичного забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах-вимога часу / Полька Н.С., Гозак С.В., Станкевич Т.В. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 1,- C. 52-54

   • КОМПЬЮТЕРЫ - COMPUTERS

    • Вплив комп ютерних ігор на психофункціональний стан дітей / Чорна В.В. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 1,- C. 54-58

  • Номер журналу 2

   • ИЗЛУЧЕНИЯ - RADIATIONS

    • Клітинні критерії оцінки впливу сумісної дії випромінювань мобільного зв язку і цезію - 137 / Томашевська Л.А., Обухан К.І., Кравчун Т.Є. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 2,- C. 9- 13

   • ИНСЕКТИЦИДЫ - INSECTICIDES

    • Сучасний стан оцінки якості інсектицидних засобів в Україні / Євтушенко О.І., Карпенко Л.В. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 2,- C. 72- 74

   • ВРЕМЯ - TIME

    • Гигиенические аспекті перехода на - летнее время- в Украине /Ластков Д.О. та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 2,- C. 34- 37

   • БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - BIOLOGICAL FACTORS

    • К вопросу гигиенической оценки производственных биологических факторов / Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 2,- C. 41-48

  • Номер журналу 3

   • ВОЗДУХ - AIR

    • До питання оцінки стану забруднення атмосферного повітря і його безпеки для населення / Черниченко І.О., Першегуба Я.В., Литвиченко О.М. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 3,- C. 19-23

   • ВОДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - WATERS ARE CONTAMINATION

    • Забруднення водного середовища: вплив на імунну систему організму / Лук янчук С.В. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 3,- C. 31-34

   • ИНВАЛИДЫ-ДЕТИ - INVALIDS-CHILDREN

    • Динаміка інвалідності дитячого населення України / Гозак С.В. та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 3,- C. 46-50

    • Экотоксикология наночастиц и наноматериалов: современное состояние вопроса. Пробелы в знаниях, проблемы и потребности на будущее /Richard D. и др. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 3,- C. 61-71

  • Номер журналу 4

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнології та наноматеріали: екотоксикологічний аспект // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 4,- C. 3- 7

   • ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ - ELECTROMAGNETIC FIELDS

    • Біологічна дія електромагнітного випромінювання / Баран Б.А., Бубенщикова Г.Т., Хрящевський В.М. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 4,- C. 43-48

   • ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРЕНИНГ - PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING

    • Концепція гігієнічного супроводу управління якісю фізичного виховання у навчальних закладах / Полька Н.С., Калиниченко І.О. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 4,- C. 48-54

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Пищевая непереносимость и пищевая аллергия / Козярин И.П. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 4,- C. 62-66

   • ВОДА - WATER

    • Епідемічне значення питної води / Кліментьєв І.М. // Довкілля та здоров'я.- 2009.-№ 4,- C. 73- 76

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 2

   • ГЕНЕТИКА - GENETICS

    • До питання ризиків генетично модифікованих організмів / Сердюк А.М., Корзун В.Н. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 2,- C. 3-6

    • До питання ризиків генетично модифікованих організмів / Сердюк А.М., Корзун В.Н. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 2,- C. 3-6

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Гигиенические и социально-профессиональные аспекты инвалидности по причине цереброваскулярных заболеваний ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, проживающих в неблагоприятных экологических условиях / Грищенко С.В., Ищейкина Ю.А. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 2,- C. 43- 47

   • УРАН - URANIUM

    • Джерела радіаційного забруднення довкілля, дози опромінення та їхні біологічні наслідки /Демчук В.В. та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 2,- C. 50- 56

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Фізіолого-гігієнічна оцінка фізичного та психічного здоров я старшокласників інноваційного навчального закладу (семестрово-цикло-блочна система викладання) / Полька Н.С., Лебединець Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 2,- C. 38- 42

   • ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - ENVIRONMENT CONTAMINATION

    • Джерела радіаційного забруднення довкілля, дози опромінення та їхні біологічні наслідки /Демчук В.В. та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 2,- C. 50- 57

  • Номер журналу 3

   • ИНВАЛИДЫ-ДЕТИ - INVALIDS-CHILDREN

    • Гігієнічна оцінка організації освіти дітей дошкільного віку з обмеженими можливостями / І.П. Козярін, О.П. Івахно, Т.І. Мельніченко та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 3,- C. 50- 54

   • СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ - STUDENTS OF MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

    • Функціональний стан студентів- медиків в умовах кредитно-модульної системи навчання / Коробчанский В.О., Резниченко О.Г. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 3,- C. 58- 59

   • ВОЗДУХА ЗАГРЯЗНИТЕЛИ - AIR ZAGRYAZNITELI

    • Техногенне забруднення атмосферного повітря як фактор впливу на антропометричні показники новонароджених /Е.М. Білецька, С.Ф. Плачков, О.В. Антонова та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 3,- C. 60- 66

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Майбутнє харчування людини / Козярін І.П., Димань Т.М. // Довкілля та здоров'я.- 2010.-№ 3,- C. 77

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ - SAVING OF POWER RESOURCES

    • Уроки Чернобыля в программе энергетического развития Украины /А.М. Сырдюк, И.П. Лось, С.Ф. Гончаров и др. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 3- 10

   • РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА - RADIATION DEFENCE

    • Основные принципы новой системы противорадиационной защиты / Павленко Т.А., Герман О.А., Рязанцев В.Ф. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 17- 22

   • ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ - EYE ILLNESSES

    • Поширеність захворювань ока та його придатків серед дорослого населення України, що мешкає у сільській місцевості / Черемухіна О.М. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 44- 47

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • На пути познания сущности здоров я: достижения и опасности / Булич Э.Г. Муравов И.В. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 36-43

   • МИКРОВОЛНЫ - МИКРОВОЛНЫ

    • Потенційні ризики мікрохвильового випромінювання мобільних телефонів для здоров я молоді /І.Л. Якименко, Є.П. Сидорик, О.С. Цибулін та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 48-51

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Нанотехнологічні фактори ризику для здоров я населення / Гребняк М.П., Єрмаченко О.Б. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 52-55

   • СЕРЕБРО - SILVER

    • Наночастицы серебра: характеристика и стабильность антимикробного действия коллоидных растворов / Михиенкова А.И., Муха Ю.П. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 55- 59

   • СТРЕСС - STRESS

    • Стресостійкість у сучасній гігієнічній концепції індивідуального здоров я молоді: методологічний огляд / Зайцева К.А. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 1,- C. 72-76

  • Номер журналу 2

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Зміна суспільних орієнтирів як спосіб збереження здоров я населення / Богатирьова Р.В., Сердюк А.М. Тимченко О.І. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 2,- C. 3- 8

   • ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ - ENVIRONMENT FACTORS OF INFLUENCE

    • Принципиальная схема влияния факторов среды жизнедеятельности на организм человека / Капранов С.В. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 2,- C. 23- 26

   • ВОЗДУХА ЗАГРЯЗНИТЕЛИ - AIR ZAGRYAZNITELI

    • Удосконалення критеріїв санітарно-епідеміологічної оцінки хімічного забруднення повітря приміщень житлового і громадського призначення / Акіменко В.Я., Михіна Л.І. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 2,- C. 26-33

  • Номер журналу 3

   • БИФИДОБАКТЕРИИ - BIFIDOBAKTERII

    • Експериментальне вивчення імуностимулюючої дії еталонного штаму біфідобактерій /М.О. Кривошлик, Н.І. Настояща, О.М. Сахнюк та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 3,- C. 53- 57

  • Номер журналу 4

   • НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ - INHERITED ILLNESSES

    • Рідкісні спадкові ектодермальні захворювання : причини, прояви, діагностика та профілактика / Соболь М.В. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 4,- C. 7-10

   • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - ENVIRONMENT

    • Вплив факторів навколишнього середовища на чоловічу статеву систему / Білецька Е.М., Онул Н.М. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 4,- C. 15-19

   • НИТРАТЫ - NITRATES

    • Медико-гігієнічна оцінка впливу нітратів води децетралізованих джерел водопостачання на стан здоров я дітей раннього віку /Ю.Г. Бондаренко, В.В.Самотуга , В.В. Папач та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 4,- C. 23-25

   • СЕЛЕН - SELENIUM

    • Селен. Деякі аспекти екології та участі у розвитку патології / Котикович Ю.С. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 4,- C. 26- 30

   • ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЕ - AIR OF APARTMENTS CONTAMINATION

    • Вплив летких органічних сполук у повітрі приміщень на здоров я людини / Посудін Ю.І. // Довкілля та здоров'я.- 2011.-№ 4,- C. 31-36

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • АНОМАЛИИ, ВЫЗВАННЫЕ ОБЛУЧЕНИЕМ - ANOMALIES, CAUSED IRRADIATION

    • Заходи з мінімізації дози внутрішнього опромінення населення (огляд літератури, повідомлення 1) / Корзун В.Н. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 13-20

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров я /О.Є. Тарасюк, І.П. Лось, Н.Д. Шабуніна та ін. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 21- 26

    • Состояние гормонального фона больных бронхиальной астмой ликвидаторов аварии на ЧАЭС /Л.Г. Селихова, А.А. Коломиец, О.А. Борзых и др. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 26- 29

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Состояние гормонального фона больных бронхиальной астмой ликвидаторов аварии на ЧАЭС /Л.Г.Селихова, А.А. Коломиец , О.А. Борзых, Н.И. Дегтярь, Н.Д. Герасименко // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 26- 29

   • ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - PHYSICAL LOADING

    • До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ / Полька Н.С., Платонова А.Г. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 48- 52

   • ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ - INFLUENCES OF IRRADIATION

    • Заходи з мінімізації дози внутр1шнього опромінення населення (огляд л1терратури, повідомлення 1) / Корзун В.Н. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 13-20

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • До питання оц1нки ф1зичного розвитку школяр1в за стандартами ВООЗ / Полька Н.С., Платонова А.Г. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 48- 52

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Досл1дження ступеня напруги регуляторних механ1зм1в у донозолог1чн1й д1агностиц1 здоров я д1тей, п1дл1тк1в 1 молод1 / Даниленко Г.М., Подр1гало Л.В. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 53- 56

   • ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРЕНИНГ - PHYSICAL EDUCATION AND TRAINING

    • Особливості функціонального стану організму школярів залежно від організації фізичного виховання / Гозак С.В., Єлізарова О.Т, Калиниченко І.О. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 1,- C. 60- 64

  • Номер журналу 3

   • ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА - ENDOCRINE SYSTEM

    • Сучасні аспекти динаміки ендокринної патології дитячого населення / Н.В. Лебединець, Парубоча О.М. / Лебединець Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 3,- C. 21- 25

   • ВОДА - WATER

    • Влияние хлорированной питьевой воды на заболеваемость населения раком ободочной кишки ( эпидемиологическое исследование) / В.А. Прокопов, С.В. Шушковская / Прокопов В.А. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 3,- C. 46-51

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський : маловідомі сторінки біографії (до 155-річчя від дня народження) / Москаленко В.Ф. // Довкілля та здоров'я.- 2012.-№ 3,- C. 74-80

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ - FOOD ADDITIONS

    • Харчові добавки : віддалена загроза / А.Я. Кобзар, В.Н. Корзун, Н.І. Карандєєва та ін. / Кобзар А.Я. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 1,- C. 70-74

  • Номер журналу 3

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА - DUODENUM

    • Особливості ремоделювання структур стінки двандцятипалої кишки під час перебігу її виразки в умовах дії на організм хлориду алюмінію / М.С. Гнатюк, Т.І. Гаргула, В.А. Кондратюк та ін. / Гнатюк М.С. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 13- 15

   • ЗДОРОВЬЯ ПОПУЛЯЦИИ МОНИТОРИНГ - HEALTH OF POPULYACII MONITORING

    • Стан здоров я населення західного регіону України, його динаміка та зв язок з ресурсним забезпеченням галузі охорони здоров я / Н.В. Медведовська // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 29-34

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Риск рака в группах населения, пострадавшего вследствие аварии на Чернрбыльской АЭС / А.Е. Присяжнюк, Д.А. Базыка, А.Е. Романенко и др. / Присяжнюк А.Е. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 34- 41

   • ПОДРОСТКОВАЯ МЕДИЦИНА - JUVENILE MEDICINE

    • Гендерні та статеві аспекти формування екології свідомості підлітків / О.В. Бердник, О.В. Добрянська, Т.П. Скочко та ін. / Бредник О.В. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 52- 56

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Поширеність тютюнопаління серед підлітків України ( за результатами глобального опитуванн підлітків 2011 р.) / Н.С. Полька, О.. Бердник, О.В. Добрянська та ін. / Полька Н.С. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 57- 61

   • ПОЗВОНОЧНИК - SPINE

    • Особливості формування порушень опорно-рухового апарату у дітей старшого дошкільного віку / С.В. ГОзак, А.М. Парац, Т.В. Станкевич та ін. / Гозак С.В. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 62- 65

   • АМБЛИОПИЯ - AMBLYOPIA

    • Особливості зорового сприйняття у дітей 6-7 років з діагнозом амбліопія / Н.В.Малачкова / Малачкова Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 66-68

   • ПОДРОСТКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - TEENAGERS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Дослідження рівня функціонування організму під час оцінки і прогнозування донозологічних станів здоров я дітей, підлітків і молоді / Л.В. Подрігало / Подрігало Л.В. // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 3,- C. 69-73

  • Номер журналу 4

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 75-річчя академіка А.М. Сердюка У його душі живе неспокій // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 4,- C. 32-35

    • До 90-річчя академіка І.М. Трахтенберга 65 років на службі медицині, науці та громадським інтересам // Довкілля та здоров'я.- 2013.-№ 4,- C. 54-56

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • МЕТГЕМОГЛОБИНЫ - МЕТГЕМОГЛОБИНЫ

    • Гігієнічні та медико-біологічні аспекти безсимптомної метгемоглобінемії у дітей / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула / Федоренко В.І. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 1,- C. 10- 13

   • АЛКОГОЛЬНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ - ALCOHOLIC INTOXICATION

    • Вплив бентонітових глин на розвиток хронічної алкогольної інтоксикації в експерименті / Н.О. Алексєєнко, С.Г. Гуща, А.В. Змієвський / Алексєєнко Н.О. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 1,- C. 17-21

   • СЕЛЕН - SELENIUM

    • Йод і селен у продуктах моря: оцінка результатів дослідження / О.Д. ПЕтренко, Т.І. Мельниченко / Петренко О.Д. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 1,- C. 22- 27

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Рак щитоподібної залози як проблема антропогенного забруднення (1 повідомлення) / Н.В. Баленко, І.О. Черниченко, С. Н. Цимбалюк та ін. / Баленко Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 1,- C. 33- 37

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Особливості харчового статусу та есенціальні нутрієнтні дефіцити серед населення радіоактивно забруднених територій України / І.Т. Матасар, О,Г, Луценко, Л.М. Петрищенко та ін. / Матасар І.Т. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 1,- C. 38- 41

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • До 90-річчя заснування кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця / Яворовський О.П. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 1,- C. 70- 77

  • Номер журналу 3

   • ВОДА - WATER

    • Аналіз даних анкетного опитування населення України щодо оцінки якості водопровідної питної вди та доцільності її доочищення у побуті / О.Б. Липовецька / Липовецька О.Б. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 3,- C. 47- 54

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Кандидозная инфекция в многопрофильном стационаре-современные проблемы / Ж.В. Собкова, Е.В. Станкевич, Н.М. Коваль / Собкова Ж.В. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 3,- C. 55- 59

  • Номер журналу 4

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Епідеміологічні дослідження та аналіз динаміки розвитку хвороб системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС / О.А. Капустинська / Капустинська О.А. // Довкілля та здоров'я.- 2014.-№ 4,- C. 49- 54

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • У листопаді 2014 року виповнилося 85 років від дня народження та 65 років науково-практичної діяльності Іллі Ісайовича Нікберга // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 1,- C. 61

   • КРОВООБРАЩЕНИЕ - CIRCULATION OF BLOOD

    • Досвід роботи кабінету корекції ліпідного спектра крові та лікування різних форм ожріння у профілактиці виникнення захворювань системи кровообігу / С.Л. Гаркуша, В.Н. Корзун / Гаркуша С.Л. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 1,- C. 31- 34

   • РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ - X-RAYS

    • Стан радіаційної безпеки пацієнтів при рентгенологічних процедурах та шляхи її удосконалення / М.І. Костенецький / Костенецький М.І. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 1,- C. 35- 38

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ - NEW-BORN

    • Методика комплексної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей / Н.С. Полька, Д.П. Сергета / Полька Н.С. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 1,- C. 38- 44

   • СТУДЕНТЫ - STUDENTS

    • Працездатність студентів-першокурсників як показник адаптації до навчання у різні зміни / Н.В. Лебединець, О.В. Омельчук, П.С. Рогова та ін. / Лебединець Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 1,- C. 45- 49

   • СВИНЕЦ - LEAD

    • Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем / О.О. Карлова / Карлова О.О. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 1,- C. 71-74

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Прогнозування перебігу адаптації першокласників до навчання у загальноосвітніх школах-інтернатах / М.І. Завада / Завада М.І. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 1,- C. 50-53

  • Номер журналу 2

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Територіальні особливості фізичного розвитку школярів / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула / Федоренко В.І. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 2,- C. 14- 20

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Подходы к формированию гендерориентированных программ в области охраны здоровья детей и подростков / Н.С. Полька, О.В. Бердник, О.В. Добрянская О.В. / Полька Н.С. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 2,- C. 20- 23

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів : характеристика антибіотикорезистентності штамів / О.В. Сурмашева, М.О. Шенцова, Н.О. Ніконова / Сурмашева О.В. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 2,- C. 50- 54

  • Номер журналу 3

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Оцінка варіабельності серцевого ритму залежно від рівня фізичного здоров я / С.Г. Рідковець / Рідковець С.Г. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 3,- C. 36-40

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Внутришкольная среда и состояние здоровья учащихся младших классов / Т.Н. Пронина, Н.В. Карпович, А.Н. Ганькин и др. / Пронина Т.Н. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 3,- C. 44-51

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Стан та проблеми виконання державної програми щодо організованого харчування дітей на радіоактивно забруднених територіях України / Н.В. Півень / Півень Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 3,- C. 56-61

   • ШКОЛЬНИКИ - SCHOOLBOYS

    • Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей : перші результати / О.Д. Свєтлова / Свєтлова О.Д. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 3,- C. 61-64

  • Номер журналу 4

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Актуальність оптимізації режиму дня та шкільного навантаження учнів молодшого шкільного віку / О.Т. Єлізарова, С.В. Гозак, А.М. Парац та ін. / Єлізарова О.Т. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 4,- C. 36-42

   • ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛЕЧЕБНАЯ - PHYSICAL CULTURE LECHEBNAYA

    • Динаміка стану функцій організму під впливом оздоровчої ходьби / С.Г. Рідковець / Рідковець С.Г. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 4,- C. 67-70

    • Лікувальна фізична культура як засіб фізичної реабілітації студентів з функціональною стадією остеохондрозу хребта / Н.Р. Закаляк / Закаляк Н.Р. // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 4,- C. 70- 73

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Вірність обраній дорозі. 75 років від дня народження доктора медичних наук, професора ДУ Інституту гігієни та медичної екології ім.. О.М. Марзєєва НАМН України Прокопова В’ячеслава Олександровича // Довкілля та здоров'я.- 2015.-№ 4,- C. 10

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 1

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Про можливі механізми впливу забруднень атмосфери бенз(а) піреном на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози / Н.В. Баленко / Баленко Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 1,- C. 4-9

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Риск развития рака молочной железі у женщин младших возрастніх категорий в Украине / З.П. Федоренко, Л.О. Гулак, А.Ю. Ріжов и др. / Федоренко З.П. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 1,- C. 36-42

   • ДОШКОЛЬНИКИ - UNDER-FIVES

    • Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання / О.П. Рудницька, О.В. Бердник / Рудницька О.П. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 1,- C. 72-76

   • МЕТАЛЛУРГИЯ - METALLURGY

    • Ризики розвитку професійної патології у працівників провідних професій сучасного конвертерного виробництва / Т.А. Ковальчук, О. І. Павленко, О.В. Орєхова та ін. / Ковальчук Т.А. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 1,- C. 76

  • Номер журналу 2

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, С.М. Цимбалюк та ін. / Черніченко І.О. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 9-14

   • ЧЕРНОБЫЛЬ - CHERNOBYL'

    • Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності населення України у пізній фазі Чорнобильської аварії / Н.В. Власюк / Власюк Н.В. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 19- 24

   • ВОЗДУХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ - AIR CONTAMINATION

    • Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко / Гребняк М.П. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 30- 35

   • АНТРАЛИН - ANTRALIN

    • Оцінка гострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-системах / Б.П. Кузьмінов, С.І. Матисік, Т.С. Зозуляк та ін. / Кузьмінов Б.П. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 43-47

   • ВОЗДУХ - AIR

    • Використання оцінки ризику при управлінні якістю повітря та збереженні громадського здоров я / А.А. Петросян / Петросян А.А. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 47-51

   • ДОШКОЛЬНИКИ - UNDER-FIVES

    • Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста / О.П. Рудницька, О.В. Бердник, О.В. Доюрянська / Рудницька О.П. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 51-54

    • Гігієнічні аспекти організації систем дошкільної освіти у зарубіжних країнах / О.Т. Єлізарова, О.О. Філоненко, С.В. Гозак / Єлізарова О.Т. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 54-59

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Правофланговий профілактичної медицини. До 80-річчя від дня народження і 55-річчя педагогічної і наукової діяльності доктора медичних наук, професора В.А. Кондратюка // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 68-69

    • В.М. Жаботинський – видатний гігієніст України (до 120-річчя від дня народження) / Микола Ковган / Ковган, М. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 2,- C. 79

  • Номер журналу 3

   • ДОШКОЛЬНИКИ - UNDER-FIVES

    • Вплив факторів режиму дня на розумову працездатність дітей старшого дошкільного віку / О.О. Філоненко, С.В. Гозак, О.Т. Єлізарова / Філоненко О.О. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 3,- C. 42-46

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Гігієнічна оцінка впливу факторів довкілля на фізичний розвиток дітей дошкільного віку м. Чернівці / Т.І. Грачова / Грачова Т.І. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 3,- C. 46-50

    • Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні / Л.А. Стасюк / Стасюк Л.А. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 3,- C. 50- 55

   • ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ - FOOD ADDITIONS

    • Санітарні заходи щодо харчових добавок, ароматизаторів та ензимів. Ризики для здоров я у контексті змін, внесених до законодавства України / Т.В. Адамчук, Н.Є. Чумак / Адамчук Т.В. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 3,- C. 68-74

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Фактори навколишнього середовища як чинник ризику патології щитоподібної залози ( перше повідомлення) / Антоненко А.М. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 3,- C. 74

  • Номер журналу 4

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Гідний продовжувач медичної династії. До 80-річчя професора, доктора медичних наук Присяжнюка Анатолія Євтихійовича // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 4,- C. 56

    • Вірність обраній дорозі. До 60-річчя від дня народження професора Кузьмінова Бориса Павловича // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 4,- C. 31

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Деякі питання розбудови системи громадського здоров я України / І.В. Гущук / Гущук І.В. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 4,- C. 75

  • Номер журналу 10-11

   • ВОДА - WATER

    • Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання / М.Р. Верголяс, І.М. Трахтенберг , Н.М. Дмитруха / Верголяс М.Р. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 10-11,- C. 19-23

   • РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА - RADIATION DEFENCE

    • Інформаційна складова радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС / В.А. Пилипко, Ю.Ю. Озерова, П.Ф. Кратик та ін. / Пилипко В.А. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 10-11,- C. 30- 35

   • ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ УХОД - ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ CARE

    • Класифікація ризиків перинатального періоду життя новонароджених / О.С. Коваленко, Г.С. Лепьохіна, О.Ю. Азархов та ін. / Коваленко О.С. // Довкілля та здоров'я.- 2016.-№ 10-11,- C. 52-57