Примірники в наявності

Дитячий лікар

 • Рік видання номерів:

  • Номер журналу 8

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Діагностика абдомінального болю у дітей Рекомендації Управління департаменту охорони здоров я Західної Австралії2012 // Дитячий лікар.-№ 8,- C. 63- 65

 • Рік видання номерів: 013

  • Номер журналу 6

   • ГИПЕРЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ СИНДРОМ - ГИПЕРЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ SYNDROME

    • Гиперэозинофильный синдром у детей / А.С. Сенаторова, Л.Н. Черненко / Сенаторова А.С. // Дитячий лікар.- 013.-№ 6,- C. 23- 31

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - A SCLEROSIS IS DISSIPATED

    • Рассеянный склероз в детском возрасте и схожие с ним заболевания / Шмидт Т.Е. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 1,- C. 5-11

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Острый средний отит у детей: взгляд педиатра на проблему / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 1,- C. 12-19

   • ЛИЦО - PERSON

    • Синдром срединной расщелины лица /Третьякова О.С., Заднипряный И.В. и др. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 1,- C. 20-27

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Елімінація- основа профілактики алергійних захворювань у дітей // Дитячий лікар.- 2010.-№ 1,- C. 41-46

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Ведення пацієнтів із бронхіалною астмою: Рекомендації Британського торакального товариства, Шотландської міжколегіальної мережі клінічних рекомендацій (травень 2008, зміни і доповнення - червень 2009) // Дитячий лікар.- 2010.-№ 1,- C. 52

  • Номер журналу 2

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Пневмонія у дітей: принципи стартового контрольованого лікування / Костроміна В.П., Стриж В.О. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 2,- C. 5- 11

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Аллергический ринит в практике педиатрии / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 2,- C. 18- 23

   • РАХИТ - RACHITIS

    • Рахит, или -болезнь растущего организма-:современніый взгляд на проблему / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 2,- C. 24- 39

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Основы вакцинопрофилактики / Крамарев С.А. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 2,- C. 40- 47

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Етапи профілактики алергійних захворювань у дітей / Костроміна В.П., Стриж В.О. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 2,- C. 48- 50

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Атопічний дерматит у дітей / Зайков С.В. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 2,- C. 51-59

   • ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ - ATTENTION DEFICIT WITH HYPERACTIVITY

    • Ведення дітей та осіб молодого віку із синдромом дефіциту уваги та гіперкінетичними розладами Рекомендації SIGN // Дитячий лікар.- 2010.-№ 2,- C. 61- 64

  • Номер журналу 3

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Инфекционная диарея: проблемно-ориентированный подход в педиатрии / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 5- 12

   • МЛАДЕНЕЦ, ПИТАНИЕ - BABY, FEED

    • Актуальні питання штучного вигодовування немовлят / Шадрін О.Г., Місник В.П. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 13-17

   • ЛЕГКИЕ - LIGHTS

    • Диференціальна діагностика кулястих утворень легенів у дітей /Костроміна В.П. та ін. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 18- 30

   • БРОНХИОЛИТ ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ - BRONKHIOLIT OBLITERIRUYUSCHIY

    • Облитерирующий бронхиолит у детей /Сенаторова А.С. та ін. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 31- 36

   • ЦЕФАЛОСПОРИНЫ - ЦЕФАЛОСПОРИНЫ

    • Пероральные цефалоспорины в практике современной педиатрии / Волосовец А.П., Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 37- 45

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Современные тенденции в лечении инфекций дыхательных путей у детей // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 46- 50

   • ГЕМОСТАЗ - ГЕМОСТАЗ

    • Физиология и патология гемостаза .Часть 1. Физиологические основы гемокоагуляции / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 51- 61

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Лікування лихоманки у дітей: рандомізоване контрольоване дослідження ефективності та безпеки ібупрофену та парацетамолу // Дитячий лікар.- 2010.-№ 3,- C. 71- 75

  • Номер журналу 4

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Цефикс в ступенчатой терапии пиелонефрита у детей / Иванов Д.Д., Кушниренко С.В. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 4,- C. 46-49

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • К вопросу о функциональном профилактическом питании детей /А.В.Тяжкая ,Л.М.Казакова и др. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 4,- C. 28- 33

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Психогенный кашель у детей / Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Бородина Ю.А. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 4,- C. 24-27

   • ГЕМОСТАЗ - ГЕМОСТАЗ

    • Физиология и патология гемостаза Часть 2. Патология сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза: методы диагностики, интерпретация результатов / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 4,- C. 16- 23

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Пребіотики і пробіотики- ожливості профілактичного і лікувального використання у дітей / Няньковський С.Л. // Дитячий лікар.- 2010.-№ 4,- C. 5-9

   • ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ - LARYNGES OF ILLNESS

    • Ведення пацієнтів з болем у горлі та показання до тонзилектомії Рекомендації NICE (квітень 2010 р.) // Дитячий лікар.- 2010.-№ 4,- C. 66-68

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Современные гепатопротекторы в гепатологии / Крамарев С.А. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 1,- C. 5- 10

   • БРОНХОВ БОЛЕЗНИ - BRONCHIAL TUBES OF ILLNESS

    • Диагностическая и лечебная тактика при бронхообструктивном синдроме у детей / Катилов А.В., Дмитриев Д.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 1,- C. 11-21

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Эмпирическая антибиотикотерапия респираторных инфекций у детей: что нового? / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 1,- C. 22-25

   • НЕОНАТОЛОГИЯ - НЕОНАТОЛОГИЯ

    • Особенности системы гемостаза в неонатальном периоде / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 1,- C. 26- 36

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Витамин D як профілактика захворювання на сезонний грип А у школярів / // Дитячий лікар.- 2011.-№ 1,- C. 37- 40

   • ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННЫХ - ICTERUS OF NEW-BORN

    • Жовтяниця в новонароджених Рекомендації NICE (травень 2010 р.) // Дитячий лікар.- 2011.-№ 1,- C. 50- 59

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Діагностика й профілактика дефіциту заліза і залізодефіцитної анемії у немовлят і дітей переддошкільного віку Оекомендації Американської академії педіатрії (2010р.) // Дитячий лікар.- 2011.-№ 1,- C. 60-68

  • Номер журналу 2 (9)

   • ПУЛЬМОНОЛОГИЯ - ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

    • Общие принципы диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей / Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Бородина Ю.А. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 5-11

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • Інфекції сечової системи у дітей / Іванов Д.Д. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 12-15

   • АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ - ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

    • Сучасні можливості корекції порушень мікроекології кишок у практиці дитячого алерголога / Беш Л.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 16-20

    • Профілактика алергії у дітей: сучасні можливості та перспективи / Охотнікова О.М. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 26-35

    • Діагностика харчової алергії у дітей і підлітків // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 77-80

   • ЛАРИНГИТ - LARYNGITIS

    • Острый ларингит и ложный круп в практике педиатрии / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 21-23

   • ПУРПУРА ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ИДИОПАТИЧЕСКАЯ - PURPLE OF TROMBOCITOPENICHESKAYA IDIOPATICHESKAYA

    • Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура как причина геморрагического синдрома в практике педиатра: этиопатогенез, клинические проявления / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 36-42

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Ефективність і безпека ібупрофену та парацетамолу при лікуванні болю і лихоманки у дітей // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 44-48

   • КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ - BONE AND BONE FABRICS

    • Кальций и формирование пика костной массы у детей и подростков / Григорьева Н.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 54-63

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Острый средний отит у детей: возможности современной терапии // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 70-72

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Вплив пробіотиків на частоту і тривалість застудних та грипоподібних симптомів // Дитячий лікар.- 2011.-№ 2 (9),- C. 73-76

  • Номер журналу 3

   • АЦЕТОН - ACETONE

    • К вопросу об ацетонемическом синдроме у детей / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 5- 7

   • СУДОРОГИ У ДЕТЕЙ - CRAMPS FOR CHILDREN

    • Педиатру о судорожных состояниях у детей / Сенаторова А.С., Черненко Л.Н., Шапко М.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 8- 16

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Факторы формирования артериальной гипертензии у детей с ожирением / Леженко Г.А., Гладун К.В., Пашкова Е.Е. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 23- 37

   • ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - FOOD ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Харчова непереносим1сть 1 харчова алергыя у д1тей / Зайков С.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 38- 45

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Значение препарата Кромофарм в терапии аллергического ринита / Живица Д.Г. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 46- 48

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Роль будесон1ду та інших інгаляційних кортикостероїдів у лікуванні бронхіальної астми в дітей і дорослих // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 49- 52

   • ПУРПУРА ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ИДИОПАТИЧЕСКАЯ - PURPLE OF TROMBOCITOPENICHESKAYA IDIOPATICHESKAYA

    • Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура как причина геморрагического синдрома в практике педиатра: диагностика, дифференциальный диагноз / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 54- 58

   • КИШЕЧНИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINE INFLAMMATORY ILLNESSES

    • Опыт клинического использования экспресс-теста для определения скрытой кров в кале у детей с воспалительными заболеваниями кишечника /Н.В. Чернега, С.М. Донде, Н.Т. Реминная и др. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 3,- C. 67- 68

  • Номер журналу 4

   • БЛЕДНОСТЬ - PALLOR

    • Бледность у детей: проблемно ориентированный подход / Кривопустов С.П., Щербинска Е.Н. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 5-9

   • РВОТА - VOMITING

    • Ацетонемічний синдром у педіатричній практиці: діагностика підступність і непередбачуваність ! /О.М. Охотнікова, Ю.І. Гладуш, Т.П. Іванова та ін. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 10- 18

   • НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ - NERVOUS SYSTEM VEGETATIVE DISFUNCTION IS INHERITED

    • Вегетативні дисфункції у дітей. Патогенез, діагностика і терапевтична тактика / Леженко Г.О., Пашкова О.Є. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 20- 32

   • ПУРПУРА ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ИДИОПАТИЧЕСКАЯ - PURPLE OF TROMBOCITOPENICHESKAYA IDIOPATICHESKAYA

    • Лечение идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у детей: реалии и перспективы / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 34-41

   • ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ - VIRAL ILLNESSES

    • АКК - ефетивний і перспективний засіб для лікування й профілактики грипу та інших вірусних інфекцій // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 43- 53

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Особенности метаболического синдрома у детей / Абатуров А.Е. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 54- 61

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Небулайзерная терапия заболеваний органов дыхания у детей /Є.В. Бухтияров, Л.С. Коринева, В.Л. Подоляка и др // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 73-76

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Вітамін Д : роль у протиінфекційному захисті // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 78- 80

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Можливості фітотерапії у лікуванні функціональної диспепсії в дітей // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 82-86

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Біохімічні маркери серцевої недостатності у дітей. Натрійуретичні пептиди / Очеретна О.М. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 4,- C. 92-94

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Добовий моніторинг артеріального тиску- сучасний метод контролю артеріальної гіпертензії у дітей / Марушко .В., Гищк Т.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 5 -7

   • ПУРПУРА ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА - PURPLE of SHENLEYNA-GENOKHA

    • Пурпура Шенлейна -Геноха у детей: клинико-диагностические подходы / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 8-18

   • АЗОТА ОКСИДЫ - NITROGEN OXIDES

    • Роль оксидату азоту в переб1гу муков1сцидозу в д1тей / Леженко Г.О., Пашкова О.Є. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 27-31

   • РАХИТ - RACHITIS

    • Рахіт : діагностика, лікування та профілактика // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 33-38

   • ИБУПРОФЕН - ИБУПРОФЕН

    • Ефективність і безпечність використання ібупрофену в педіатричній практиці // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 55-61

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY YUVENIL'NYY

    • Ювенільний ревматоїдний артрит: що треба знати / Бойко Я.Є. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 39- 52

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Безпека лікарських засобів у дітей // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 53-61

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Застосування цефуроксиму в лікуванні гострого середнього отиту в дітей // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 63-64

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Профілактика та лікування ГРВІ у дітей шкільного віку з використанням ентерального рекомбінантного ліпосомального a -2b інтерферону / Височина І.Л., Абатуров О .Є. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 66- 72

   • ГРИПП - FLU

    • Клінічні особливості перебігу, діагностики та лікування грипу у дітей в умовах епідеміологічного спалаху у Вінницькій області / І.І. Незгода, О.В. Нікульченко, О.М. Гузовата // Дитячий лікар.- 2011.-№ 5,- C. 73-76

  • Номер журналу 6

   • БРОНХОВ БОЛЕЗНИ - BRONCHIAL TUBES OF ILLNESS

    • Синдром бронхиальной обструкции у детей: вопросы дифференциальной диагностики и лечения /С.П. Кривопустов, Е.Ф. Черний, И.А. Логинова и др. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 5-11

   • ВЕТРЯНАЯ ОСПА - CHICKEN-POX

    • Особливості сучасного перебігу вітряної віспи в дітей / Крамарэв С.О. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 12-15

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Інфекції сечової системи в дітей: оновлення 2011 р. / Іванов Д.Д., Кушніренко С.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 16-20

   • ПЛОДА БОЛЕЗНИ - FRUIT OF ILLNESS

    • Уроджене та раннє постнатальне інфікування плоду й новонародженого цитомегаловірусом : особливості перебігу, проблеми діагностики , лікування та профілактики / Леженко Г.О., Усачева О.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 26-35

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Біоарон С : клінічна ефективність , безпечність та особливості імуномодулювальної дії // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 37-42

   • ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ - ELECTROMAGNETIC FIELDS

    • Фитогепатопротекторы в коррекции нарушений антиоксидантной защиты / Бекетова Г.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 43- 46

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Лихоманка та використання жарознижувальних засоб1в у д1тей рекомендац11 Американсько1 академ11 пед1атр11 (2011 р.) // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 48-51

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Сучасні підходи до антибіотикотерапії при інфекціях дихальних шляхів у педіатричній практиці // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 53-60

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Хронічний тонзиліт у дітей: актуальні питання лікування та профілактики // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 62-65

   • ПЕРИНАТОЛОГИЯ - PERINATOLOGIYA

    • Основы реабилитации и подходы к терапии в остромпериоде развития перинатальной церебральной патологии / Белоусова Т.В., Ряжина Л.А. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 73-76

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - DIGESTIVE SYSTEM

    • Гастрокинд в коррекции донозологических состояний пищеварительной системы у детей младшего возраста / Белоусов Ю.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 78-80

   • ФИТОТЕРАПИЯ - ФИТОТЕРАПИЯ

    • Бонджигар в комплексной терапии хронических заболеваний гепатобилиарной системы у детей / Белоусов Ю.В., Шутова Е.В. // Дитячий лікар.- 2011.-№ 6,- C. 89-92

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1-2

   • ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ - ELECTROCARDIOGRAPHY

    • Практика добового моніторингу ЕКГ за методом Холтера в дітей / Марушко Ю.В., Гищак Т.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 5- 10

   • МИКОПЛАЗМОЗЫ - МИКОПЛАЗМОЗЫ

    • Респираторный микоплазмоз в практике педиатра /А.П. Волосовец, Кривопустов и др. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 11-13

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Сучасне лікування ювенільного ревматоїдного артриту: ера біологічної терапії / Бойко Я.Є. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 14- 24

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашель у дітей: діагностика і лікування згідно з останніми рекомендаціями // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 30- 36

   • ПУРПУРА ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА - PURPLE of SHENLEYNA-GENOKHA

    • Современные подходы к лечению пурпуры Шенлейна- Геноха и его перспективы/О.С Третьякова / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 37- 46

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ ЮВЕНИЛЬНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY YUVENIL'NYY

    • Ювенільний ревматоїдний артрит: що треба знати / Я.Є. Бойко / Бойко Я. Є. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 47- 53

   • ЭНУРЕЗ - ENUREZ

    • Нічний енурез Ведення дітей і підлітків із нічним нетриманням сечі Рекомендації Національного інституту здоров я і клінічного вдосконалення (жовтень 2010 р.) // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 65- 75

   • СУДОРОГИ ФЕБРИЛЬНЫЕ - CRAMPS OF FEBRIL'NYE

    • Неврологічне обстеження дитини з простими фебрильними судомами Клінічні рекомендації Американської академії педіатрів (лютий 2011 р.) // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 76- 79

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Ведення підлітків з бронхіальною астмою Рекомендації Британського торакального товариства, Шотландської міжколегіальної мережі клінічних рекомендацій травень 2011 р.) // Дитячий лікар.- 2012.-№ 1-2,- C. 80-82

  • Номер журналу 5

   • МАЛЬАБСОРБЦИИ СИНДРОМЫ - МАЛЬАБСОРБЦИИ IS SYNDROMES

    • Синдром мальабсорбцииу детей / А.С. Сенаторова, М.К. Урываева / Сенаторова А.С. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 5,- C. 11- 21

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Годування дітей перших трьох років життя: як, коли, чим, чому і скільки / С.Л. Няньковський, О.С. Івахненко, М.С. Яцула / Няньковський С.Л. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 5,- C. 22-28

  • Номер журналу 6

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Особливості харчування дітей від 3 до 7 років / С.Л. Няньковський , О.С. Івахненко, М.С. Яцула / Няньковський С.Л. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 6,- C. 5- 11

    • Організація ентерального харчування в дітей / О.Г. Шадрін, С.В. Дюкарева-Бездєнєжних, А.А. Ковальчук / Шадрін О.Г. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 6,- C. 16- 18

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Сучасний погляд на етіопатогенез , діагностику та лікування неалкогольного стеатогепатиту в дітей / Т.О. Крючко, І.М. Несіна, О.А. Пилипенко / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 6,- C. 33- 39

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Клінічно-анамнестичні особливості бронхіальної астми раннього початку в дитячому віці / О.В. Бєлашова / Бєлашова О.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 6,- C. 59- 61

  • Номер журналу 7

   • КРАПИВНИЦА - HIVES

    • Хронічна кропив янка в педіатричній практиці : сучасні рекомендації щодо діагностики й лікування / Л.В. Беш / Беш Л.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 7,- C. 5-8

   • ПЕРИКАРДИТ - PERICARDITIS

    • Гострий перикардит у дтячому віці / С.П. Кривопустов / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 7,- C. 9- 11

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Синдром сердечной недостаточности у новорожденных / А.С. Сенаторова , М.А. Гончарь, А.Д. Бойченко / Сенаторова А.С. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 7,- C. 12- 16

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Кишкові кольки та лактазна недостатність у дітей / Ю.В. Марушко, Н.С. Бойко, Т.В. Іовіца / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 7,- C. 18-21

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Перспективи діагностики та лікування генетично детермінованої атопічної бронхіальної астми / Т.О. Крючко, Ю.О. Вовк, О.Я. Ткаченко / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 7,- C. 23- 26

   • АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ FACILITIES

    • Х1V Сидельниковские чтения Антибактериальная терапия у детей - реалии современности // Дитячий лікар.- 2012.-№ 7,- C. 50- 55

   • ДИСПЕПСИЯ - DYSPEPSIA

    • Иберогаст в лечении функциональной диспепсии и хронического гастрита у детей и подростков / И.Э. Бовбель, В.Ю. Малюгин / Бовбель И.Э. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 7,- C. 65- 69

  • Номер журналу 8

   • ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ - RESPIRATORY TESTS

    • Водневий дихальний тест у діагностиці лактазної недостатності у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца, М.А. Аль-Нажар / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 9- 12

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Лікування хронічних гастродуоденітів у дітей і підлітків (частина 11) /Г.В. Бекетова, К.М.А. Ібрагім / Бекетова Г.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 13- 15

   • ЗОБ - GOITRE

    • Зоб у дітей : что должен знать педиатр и врач общей практики ? / М.Е. Маменко / Маменко М.Е. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 16-21

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОБСТРУКЦИЯ - RESPIRATORY TRACTS OBSTRUCTION

    • Синдром обструкции верхних дыхательных путей у детей / А.В. Катилов, Д.В. Дмитриев, И.Н. Королева / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 22- 28

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Сучасні аспекти діагностики та терапії хронічних гепатитів вірусної етіології у дітей / Т.О. Крючко, І.М. Несіна / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 29- 33

   • ГРАНУЛОЦИТЫ - ГРАНУЛОЦИТЫ

    • Роль еозинофільних гранулоцитів крові в розвитку атопічної бронхіальної астми у дітей / О.В. Бєлашова / Бєлашова О.В. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 49- 51

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Показники гуморальної ланки імунної системи в периферичній крові дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням атма фенотипів / У.І. Марусик / Марусик У.І. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 52- 53

   • СНА РАССТРОЙСТВА - SLEEP OF DISORDER

    • Опыт коррекции нарушения сна у детей раннего возраста / В.М. Савво, Т.А. Филонова, Е.А. Бабенко / Савво В.М. // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 54- 59

   • ПАРАПСОРИАЗ - ПАРАПСОРИАЗ

    • Персистуючий висип у 7-місячної дитини // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 60- 62

   • КУРЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ - SMOKING STOPPING

    • Методичні рекомендації для медичних працівників закладів охорони здоров я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну // Дитячий лікар.- 2012.-№ 8,- C. 66

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ГРУДНАЯ КЛЕТКА, БОЛИ - THORAX, PAINS

    • Диференційний діагноз торакалгій у дитячому віці / О.П. Волосовець, С.П. Кривопустов , К.М. Щербинська та ін / Волосовець О.П. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 1,- C. 5-8

   • МАГНИЙ - MAGNESIUM

    • Магній та його значення для дитячого організму / Ю.В. Марушко Т.В. Гищак / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 1,- C. 9- 13

   • ЖЕЛЕЗО - IRON

    • Физиологическая роль железа в организме человека / О.С. Третьякова / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 1,- C. 14- 18

  • Номер журналу 2

   • ЭНДОКАРДИТ ИНФЕКЦИОННЫЙ - An ENDOCARDITIS IS INFECTIOUS

    • Інфекційний ендокардит у дітей : сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики / О.П. Волосовець С.П. Кривопустов, .В. Ємець / Волосовець О.П. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 5- 10

   • МЕДЬ - COPPER

    • Значення недостатності вмісту міді в організмі для клінічної практики /Ю.В. Марушко, М.Г. Грачова / МАрушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 11- 16

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Поствакцинальные осложнения у детей и возможные пути их профилактики / С.В. Зайков, А.В. Катилов / Зайков С.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 17- 24

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Поджелудочная железа и энзимология в педиатрии / А.С. Сенаторова, Е.В. Омельченко / Сенаторова А.С. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 25- 30

   • ТОНЗИЛЛИТ - TONSILLITIS

    • Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей / А.В. Катлов С.Ю. Макаров и др. / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 31- 37

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Функціональний закреп у дітей і підлітків / Г.В. Бекова / Бекетова Г.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 38- 44

   • ЖЕЛЕЗО - IRON

    • Обмен железа в организме человека и его особенности у детей / О.С. Третьякова / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 50- 55

   • МАЛЬАБСОРБЦИИ СИНДРОМЫ - МАЛЬАБСОРБЦИИ IS SYNDROMES

    • Лактазна недостатність у дітей грудного віку з клінічними проявами атопічного дерматиту / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца, М.А. Аль-Нажар / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 56-61

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Клініко-діагностичне значення метаболічної активності сегментоядерних гранулоцитів крові в постановці атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей / О.В. Бєлашова / Бєлашова О.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 2,- C. 62- 64

  • Номер журналу 3

   • ГЕМАНГИОМА - ГЕМАНГИОМА

    • Инновационные технологии в лечении гемангиом у детей / А.С. Сенаторова, М.А. Гончарь, А.И. Страшок и др. / Сенаторова А.С. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 3,- C. 5-9

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Кардіоміопатії в дитячому віці / О.П. Волосовець, С.П. Кривопустов, А.Я. Кузьменко та ін. / Волосовець О.П. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 3,- C. 10- 19

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Інфекції, викликані паличкою синьо-зеленого гною,- стара проблема , що потребує нових рішень / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 3,- C. 20- 25

   • КОРЬ - MEASLES

    • Сучасний перебіг кору у дітей / С.О. Крамарьов , О.В. Виговська, І.В. та ін.Шпак / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 3,- C. 26- 31

   • ГИПОТИРЕОЗ - ГИПОТИРЕОЗ

    • Гипотиреоз у детей / М.Е. Маменко / Маменко М.Е. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 3,- C. 32- 39

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Ведення дітей і підлітків із цукровим діабетом 2 типу Частина 1. Вперше виявлений цукровий діабет 2 типу Рекомендації Американської академії педіатрів (2013 р.) // Дитячий лікар.- 2013.-№ 3,- C. 62- 70

    • Класифікація та діагностика цукрового діабету у дітей і підлітків Рекомендації Міжнародної Федерації з вивчення діабету та Міжнародного товариства з вивчення дитячого та підліткового діабету (2011 р.) // Дитячий лікар.- 2013.-№ 3,- C. 71

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Теоретическое обоснование превентивной роли кишечной микробиоты в генезе аллергических заболеваний у детей / А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов, Н.Т. МАкуха и др. / Волосовец А.П. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 5- 8

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Інфекції сечовивідних шляхів у дітей (за матеріалами настанов Європейської асоціації урологів 2012/2013 ) /Д.Д. Іванов / Іванов Д.Д. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 9- 13

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей: аспекти діагностики та лікування / Т.О. Крючко, І.М. Несіна / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 14- 18

    • Нові можливості корекції порушень травлення у дітей із функціональними гастроінтестинальними розладами / В.В. Бережний, В.Г. Козачук / Бережний В.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 19- 23

    • Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей: аспекти діагностики та лікування Т.О. Крючко / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 14-18

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Роль і місце пробіотиків у профілактиці й лікуванні алергії у дітей / С.Л. Няньковский, О.С. Івахненко / Няньковський С.Л. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 24- 34

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Особливості перебігу хронічних гепатитів у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, А.А. Ковальчук, С.В. Дюкарева та ін. / Шадрін О.Г. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 46- 49

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • 1V МІЖНАРОДНИЙ медичний форум ( Інновації в медицині - здоров я нації) // Дитячий лікар.- 2013.-№ 4,- C. 56- 57

  • Номер журналу 5

   • СПЛЕНОМЕГАЛИЯ - СПЛЕНОМЕГАЛИЯ

    • Спленомегалия в практике педиатрии / С.П. Кривопустов / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 5,- C. 5-8

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Інфекції, викликані паличкою синьо-зеленого гною,-стара проблема, що потребує нових рішень / Г.О. Леженько, О.Є. Пашкова / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 5,- C. 9-19

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Автозапальні синдроми : клініка, діагностика, лікування / Я.Є. Бойко / Бойко Я.Є. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 5,- C. 20-26

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Рандомізоване масштабне дослідження, присвячене порівнянню ефективності пероральної та ступінчастої антибіотикотерапії при гострому пієлонефриті у дітей // Дитячий лікар.- 2013.-№ 5,- C. 41- 49

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Місце антилейкотрієнових препаратів у лікуванні бронхіальної атми у дітей / Т.О. Крючко, О.Я. Ткаченко, Ю.О. Вовк / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 5,- C. 35-40

  • Номер журналу 6

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Человеческий метапневмовирус в этиологии респираторных инфекций у детей / С.П. Кривопустов / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 5-7

    • Профілактика рекурентних гострих респіраторних інфекцій у дітей шкільного віку / О.М. Муквіч, Л.І. Омельченко / Муквіч О.М. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 65- 70

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Диагностика и лечение ринитов у детей / С.В. Зайков, А.В. Катилов, С.В. Скичко / Зайков С.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 8- 22

   • КАМПИЛОБАКТЕРИОЗЫ - KAMPILOBAKTERIOZY

    • Кампілобактеріоз у дітей: сучасні уявлення про етіопатогенез, клінічну картину, можливості діагностики, підходи до лікування / Г.О. Леженко, О.В. Усачова, Т.М. Пахольчук та ін. / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 33- 39

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Сучасні підходи до лікування хронічного вірусного гепатиту С у дітей /В.С. Берзенко, М.Б. Диба / Березенко В.С. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 40- 43

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом С // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 81

   • ДИСБАКТЕРИОЗ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ - ДИСБАКТЕРИОЗ OF RESPIRATORY TRACTS

    • Дисбактериоз глотки - не повод для антибиотикотерапии ! /Н.В. Божко, Т.В. Маркитан / Божко Н.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 44- 48

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Дифференцированные подходы в лечении лихорадки у детей / В.В. Корнева / Корнева В.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 50- 58

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із синдромом подразненого кишечника // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 71- 74

   • КОЛИТ - COLITIS

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним неспецифічним невиразковим колітом // Дитячий лікар.- 2013.-№ 6,- C. 76-80

  • Номер журналу 7-8

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Вопросы генетики аллергических заболеваний у детей / А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов, Е.В. Павлик / Волосовец А.П. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 7-8,- C. 5- 8

   • ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН - POWER EXCHANGE

    • Нарушение энергетического обмена в практике педиатра / А.С. Сенаторова, И.Ю. Кондратова, Е.В. Омельченко / Сенаторова А.С. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 7-8,- C. 9-16

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Свременные представления о клиническом питании в педиатрии / А.В. Катилов, Д.В. Дмитриев и др. / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 7-8,- C. 17- 26

   • РЕВМАТИЗМ ОСТРЫЙ - RHEUMATISM IS SHARP

    • Ревматизм (гостра ревматична лихоменка та хронічна ревматична хвороба серця ) у дітей . Частина 1 / Т.В. Марушко / Марушко Т.В. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 7-8,- C. 27- 31

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Актуальні питання дитячої гастроентерології та нутриціології (за матеріалами науково-практичної конференції , 27 вересня 2013 року , м. Львів ) // Дитячий лікар.- 2013.-№ 7-8,- C. 43- 51

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Промывание носа. Рекомендации отоларингологов / .Н. Быль, А.Н. Назаренко, А.С. Кушнир / Биль Б.Н. // Дитячий лікар.- 2013.-№ 7-8,- C. 49- 60

   • ФАРИНГИТ - PHARYNGITIS

    • Фарінгіт, спричинений стрептококом групи А : діагностика і лікування Рекомендації Американського товариства інфекційних захворювань ( листопад 2012 р.) // Дитячий лікар.- 2013.-№ 7-8,- C. 61- 65

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Гіпертермія у дітей / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 5-9

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із муковісцидозом // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 60

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Дискуссионные вопросы о роли рациона беременной и кормящей матери в профилактике аллергических заболеваний у детей раннего возраста /А.В. Катилов, С.Ю. Макаров, Д.П. Сергета и др. / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 10- 15

   • РЕВМАТИЗМ ОСТРЫЙ - RHEUMATISM IS SHARP

    • Ревматизм (гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця ) у дітей. Частина 11 / .В. Марушко, Т.Ю. Дубініна / Марушко Т.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 21- 30

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • К вопросу формирования эубиоза кишечника при искусственном вскармливании детей грудного возраста / .Г. Шадрин, В.П. Мисник, И.Г. Пономарева и др. / Шадрин О.Г. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 31- 35

   • КАЛИЙ ПИЩЕВОЙ - POTASSIUM OF FOOD

    • Споживання калію і натрію дітьми Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров я (2012 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 26- 29

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей Рекомендації інституту вдосконалення клінічних систем (січень 2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 36- 43

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Тяжкий сепсис й септичний шок : педіатричні аспекти Міжнародні рекомендації ( лютий 2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 44-47

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із гастроезофагеальною рефлюкною хворобою // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 48

   • КОЛИТ - COLITIS

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковим колітом // Дитячий лікар.- 2014.-№ 1,- C. 54

  • Номер журналу 2

   • ЭРИТЕМА УЗЛОВАТАЯ - ERYTHEMA IS KNOTTED

    • Узловая эритема у детей : дискуссионные вопросы / А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов, С.В. Иорданова и др. / Волосовец А.П. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 5- 9

   • НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ - INHERITED ILLNESSES

    • Типичные и атипичные формы муковисцидоза у детей / А.С. Сенаторова, Л.Н. Черненко, Г.Р. Муратов и др. / Сенаторова А.С. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 10- 18

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Діагностика й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей. Рекомендації інституту вдосконалення клінічних систем (січень 2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 19-34

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Тяжке ожиріння у дітей і підлітків : діагностика, асоційовані з ним ризики для здоров я і підходи до лікування Наукове положення АНА (жовтень 2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 41-42

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Лікування пацієнтів із атопічним дерматитом // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 58-62

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Клініко-анамнестична характеристика бронхіальної астми у шкільному віці / Л.О. Безруков, У.І. Марусик / Безруков Л.О. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 35- 37

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Опыт применения препарата Нефуфлюзон при лечении обструктивного синдрома у детей / Л.Я. Барская, Т.В. Фролова, О.В. Охапкина и др. / Барская Л.Я. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 38-42

   • КОЛИКА - COLIC

    • Клиническая оценка переносимости и эффективности продукта функционального детского питания при кишечных коликах у детей первого года жизни / О.Ю. Белоусова / Белоусова О.Ю. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 2,- C. 43- 48

  • Номер журналу 3

   • ГЕРПЕС ПРОСТОЙ - ГЕРПЕС IS OUTAGE

    • Заболевания кожи , ассоциированные с вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типов / Г.И. Мавров, М.Э. Запольский / Мавров Г.И. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 7- 17

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Сучасні аспекти перебігу туберкульозу легень у жінок / Л.Д. Тодоріко / Тодоріко Л.Д. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 18- 22

   • ЭПШТЕЙНА-БАРРА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - EPSHTEYNA-BARRA VIRAL INFECTIONS

    • Сучасні підходи до лікування інфекційного мононуклеозу Епштейна-Барр- вірусної атіології у дітей / О.В. Виговська / Виговська О.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 23- 30

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Клініко- імунологічні особливості герпетичних інфекцій у дітей /О.С. Онофрійчук, О.Е. Янковська / Онофрійчук О.С. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 31- 34

    • Рекомендации по лечению герпесвирусных поражений кожи / Alison Cope // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 48- 52

   • ЛЯМБЛИОЗ - ЛЯМБЛИОЗ

    • Лямбліоз /В.П. Малий / Малий В.П. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 35- 43

    • Лямбліоз / В.П. Малий / Малий В.П. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 29-37

   • АЦЕТОН - ACETONE

    • Вплив інфузійної антикетогенної терапії на стан вуглеводно-ліпідного обміну та на рівень деяких гормонів стресу в дітей із ацетонемією на тлі критичних станів інфекційного генезу / М.А. Георгіянц, Є.В. Шилова / Георгіянц М.А. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 44-47

   • ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ - GASTROENTEROLOGY

    • Проблеми діагностики лактазної недостатності у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, К.О. Хомутовська / Шадрін О.Г. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 5- 9

   • КОЛИТ - COLITIS

    • Сучасні підходи до діагностики та лікування виразкового коліту у дітей / О.А. Бельська / Бельська О.А. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 10- 14

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Результати сучасного дослідження та обгрунтування прикладного меню на 7 днів для здорових дітей віком від 1 до 3 років // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 15- 28

   • ЦЕЛИАКИЯ - CELIAKIYA

    • Целіакія : діагностування і ведення пацієнтів Керівництво Американської колегії гастроентерологів ( квітень 2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 63

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Алгоритм диагностики железодефицитных состояний в педиатрической практике / О.С. Третьякова / Третьякова О.С. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 38- 44

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Ентерожерміна- ефективний пробіотик-біоентеросептик для лікування гострих та хронічних захворювань кишечника // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 45- 48

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Можливості корекції екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з муковісцидозом // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 49- 53

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Ообливості клінічного перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей та підлітків з ожирінням / Т.О. Крючко , О.А. Пилипенко / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 54- 58

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Синдром запора у детей /Н.В. Чернега, М.Ф. Денисова / Чернега Н.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3,- C. 59-62

  • Номер журналу 3-4

   • СУДОРОГИ - CRAMPS

    • Терапевтичні заходи лікаря- педіатра при судомах у дітей / Ю.В. МАрушко, Г.Г. Шеф / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 5- 9

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Пробіотики і пребіотики- клінічне застосування в педіатрії // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 10-15

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Вирусные диареи у детей : особенности клинической картины , диагностики, современные подходы к терапии / С.А. Крамарев, О.В. Выговская , Л.А. Большакова и др. / Крамарев С.А. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 25- 33

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Серцева недостатність у дітей .Частина 1 / Т.В. МАрушко, Т.П. Шевченко / Марушко Т.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 16- 21

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Нові стратегічні напрямки в лікуванні бронхіальної астми у дітей : роль антагоністів лейкотрієнів / Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин / Уманець Т.Р. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 34- 37

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Діагностіка й лікування респіраторних захворювань у дорослих і дітей . Рекомендації інституту вдосконалення клінічних систем (2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 43- 49

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Атопічний дерматит Рекомендації Національного інституту здоров я і клінічного вдосконалення (2007 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 50- 60

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Гострий середній отит : діагностика і лікування Рекомендації Американської академії педіатрів (2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 3-4,- C. 61

  • Номер журналу 6

   • МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА - МИКОБАКТЕРИИ OF TUBERCULOSIS

    • Аускультоаффрикция как метод клинического обследования в педиатрии / С.П. Кривопустов, А.В. Купкина / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 5- 8

   • АУСКУЛЬТАЦИЯ - АУСКУЛЬТАЦИЯ

    • Аускультоффрикция как метод клинического обследования в педиатрии / С.П. Кривопустов, А.В. Купкина / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 5- 7

   • ЛИМФАДЕНОПАТИЯ ИММУНОБЛАСТНАЯ - LIMFADENOPATIYA IMMUNOBLASTNAYA

    • Диференційна дігностика синдрому ліфаденопатії у практиці лікаря-педіатра /Г.Б. Матейко, Н.Б. Горбаль / Матейко Г.Б. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 8- 13

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Серцева недостатність у дітей .Частина 2 /Ю.В. Марушко, О.П. Шевченко / Марушко Т.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 14- 20

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Краткосрочная лихорадка: подходы к лечению /В. Квашнина / Квашнина Л.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 21- 25

   • ГЕЛЬМИНТОЗЫ - ГЕЛЬМИНТОЗЫ

    • Стан проблеми гельмінтозів у дітей: діагностика та терапія / Ю.В. Марушко, М.Г. Грачова / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 26-32

   • ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМ - ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ SYNDROME

    • Характеристика передменструального синдрому в дівчат старшого підліткового віку із патологією підшлункової залози / І.С. Лембрик, С.П. Лембрик / Лембрик І.С. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 33- 37

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Діагностичне значення показників метаболічної та функціональної активності ефекторних клітин ( еозинофілів, нейтрофілів ) у верифікації фенотипу тяжкої бронхіальної астми у дитячому віці / О.В. Бєлашова / Бєлашова О.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 38- 42

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Роль гуморального імунітету у дітей віком 7-14 років із позашпитальною пневмонією /С.Л. Няньковський , І.В. Бабік / Няньковський С.Л. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 6,- C. 43- 45

  • Номер журналу 7

   • ЭРИТЕМА УЗЛОВАТАЯ - ERYTHEMA IS KNOTTED

    • Узловая эритема у детей / Т.В. Марушко. Т.Ю. Дубинина / Марушко Т.В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 7,- C. 5- 9

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Геморагічна лихоманка Ебола і діти /В.С. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 7,- C. 10-12

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Нормалізація рівня вітаміну D та мікробіоценозу кишечника- обов язкові складові неспецифічної імунопрофілактики і реабілітації дітей, що часто хворіють / Л.В. Квашніна // Дитячий лікар.- 2014.-№ 7,- C. 20- 26

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Динаміка загальноадаптивних реакцій організму та показників крові у дітей із рецидивуючими бронхітами в умовах санаторно-курортної реабілітації / Л.В. Пипа, Н.В. Пілюйко, А.В. Філик та ін. / Пипа Л .В. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 7,- C. 27- 31

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Оцінка ефективності застосування препарату Ацидолак Бебі у дітей дошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією / О.І. Сміян, Х.І. Василишин, Т.П. Бинда / Сміян О.І. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 7,- C. 41- 48

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом В : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Дитячий лікар.- 2014.-№ 7,- C. 49-60

  • Номер журналу 8

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Лихоманка у дітей Рекомендації Національного інституту охорони здоров я та вдосконалення медичної допомоги (2013 р.) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 5-15

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Гострий середній отит : діагностика і лікування Рекомендації Американської академії педіатрів (2013) // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 15-32

   • ГРИПП - FLU

    • Грип : уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованної) медичної допомоги дорослим та дітям / Малий В.П. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 33-45

   • ЛЯМБЛИОЗ - ЛЯМБЛИОЗ

    • ЛЯМБЛІОЗ / В.П. Малий / Малий В.П. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 45- 57

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Ефективність програмної гіпоалергенної дієтотерапії при атопічному дерматиті у дітей грудного віку / О.К. Колоскова, У.І. Марусик / Колоскова О.К. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 58- 62

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Грип: уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям : наказ від 16 лип. 2014 р. № 499 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 33-44

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними гастроінтестинальними розладами : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 62-71

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними диспепсією : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 72-74

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із захворюваннями підшлункової залози : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 75-78

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним холециститом : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Дитячий лікар.- 2014.-№ 8,- C. 79-82

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ТРАХЕИТ - ТРАХЕИТ

    • Бактерильный трахеит у детей / С.П. Кривопустов, Т.В. Барановская, Т.Ю. Бедная / Кривопустов С.П. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 5- 7

   • БОЛИ - PAINS

    • Методы оценки боли у детей разного возраста / Д.В.Дмитриев, А.В. Катилов и др. / Дмитриев Д.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 8- 13

   • КОЖА - SKIN

    • Захворювання шкіри та її придатків у новонароджених і дітей раннього віку : від простого до складного / В.С. Андрух, В.Н. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 14- 20

   • МОЛОКО, ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - MILK, ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров ячого молока . Методичні рекомендації // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 21- 36

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Епідеміологія, номенклатура та механізми розвитку гіпоталамічного синдрому у дітей та підлітків / І.В. Шлімкевич / Шлімкевич І.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 37- 42

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Современные подходы к лечению острых респираторных заболеваний у детей / С.А. Крамарев / Крамарев С.А. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 47- 51

   • ПОРФИРИЯ ЭРИТРОПОЭТИЧЕСКАЯ - PORFIRIYA ERITROPOETICHESKAYA

    • Врожденная эритропоэтическая порфирия / А.И. Николова, . Калинкова и др. / Николова А.И. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 52- 54

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Щодо питання ранньої діагностики фенотипу тяжкої бронхіальної астми в дитячому віці / О.В. Бєлашова / Бєлашова О.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 55- 57

   • ДИАРЕЯ ДЕТСКАЯ - ДИАРЕЯ IS CHILD

    • Ефективність препарату Новірин у дітей із вірусними діареями / С.О. Крамарьов, В.В. Євтушенко та ін. / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 58- 62

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Хронічна хвороба нирок у дітей та стан замісної ниркової терапії в Україні / І.В. Багдасарова, С.П. Фоміна / Багдасарова І.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 1,- C. 3-7

  • Номер журналу 3-4

   • ЦИНК - ZINC

    • Клінічне значення дефіциту цинку у дітей із хронічним гастродуоденітом, асоційованим із Helicobacter pylori / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 3-4,- C. 5-9

   • ПОДРОСТКИ - TEENAGERS

    • Фізична реабілітація підлітків 16-17 років із артеріальною гіпертензією з використанням велотренажеру в умовах навчального закладу . Методичні рекомендації // Дитячий лікар.- 2015.-№ 3-4,- C. 9-23

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYE ILLNESSES

    • Асоційована з Helicobacter pylori гастродуоденопатія у дітей раннього віку : особливості перебігу / І.С. Лембрик, А.М. Пилип юк, О.В. Кузенко та ін. / Лембрик І.С. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 3-4,- C. 23-27

   • ГИПОТАЛАМУСА БОЛЕЗНИ - ГИПОТАЛАМУСА OF ILLNESS

    • Діагностика та диференційна діагностика гіпоталамічного синдрому у дітей та підлітків / І.В. Шлімкевич / Шлімкевич І.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 3-4,- C. 27-33

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Імунотропні властивості пробіотиків , вітамінів та мікроелементів / С.В. Зайков / Зайков С.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 3-4,- C. 33-44

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям. Гострі респіраторні інфекції : наказ від 16.07.2014 р. № 449 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 3-4,- C. 44-50

    • Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дітям. Жовчнокам’яна хвороба : наказ від 29.01.2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 3-4,- C. 52-56

  • Номер журналу 5-6

   • МЕНИНГОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - МЕНИНГОКОККОВЫЕ INFECTIONS

    • Менінгококова Інфекція-менінгококемія у дітей: (маски) інфекції / С.О. Крамарьов, В.О. Дорошенко, Л.О. Палатна та ін. / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 5-6,- C. 5-15

   • ЭКЗАНТЕМА - EXANTHEMA

    • Инфекционные (вирусные ) экзантемы в практике педиатра / А.В. Катилов, Л.М. Булат, Л.И. Лайко и др. / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 5-6,- C. 15-30

   • ДИАГНОСТИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ - DIAGNOSTICS IS DIFFERENTIAL

    • Диференціальна діагностика і лікування деяких синдромів мальабсорбції ( непереноситмість глютену, целіакія, лактазна недостатність ) / Д.І. Квіт, Т.З. Марченко, Я.В. Томків та ін. / Квіт Д.І. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 5-6,- C. 30- 36

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашель у дітей та місце карбоцистеїну у його лікуванні / В.С. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 5-6,- C. 42-45

   • ГАСТРОЭНТЕРИТ - GASTROENTERITIS

    • Гострий гастроентерит у дітей в Європі Рекомендації Європейського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів і нутриціологів, Європейського товариства дитячих інфекціоністів 2(2014р.) // Дитячий лікар.- 2015.-№ 5-6,- C. 45-56

   • ЗАПОРЫ - CONSTIPATIONS

    • Оцінка стану й лікування немовлят і дітей із функціональними закрепами Рекомендації Європейського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів і Північноамериканського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів ( 2014 р.) // Дитячий лікар.- 2015.-№ 5-6,- C. 56

  • Номер журналу 7

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Гострий гастроентерит у дітей в Європі Рекомендації Європейського товариства дитячих гастроентерологів , гепатологів і нутриціологів, Європейського товариства дитячих інфекціоністів (2014 р.) // Дитячий лікар.- 2015.-№ 7,- C. 51-60

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Бронхіальна астма у дітей : наказ від 08 жовт. 2013 р. № 868 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Дитячий лікар.- 2015.-№ 7,- C. 5-20

    • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Залізодефіцитна анемія: наказ від 02 лист. 2015 р. № 709 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Дитячий лікар.- 2015.-№ 7,- C. 21-30

    • Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям. Грип: наказ від 16 лип. 2014 р. № 499 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Дитячий лікар.- 2015.-№ 7,- C. 32-44

    • Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям. Гострі респіраторні інфекції : наказ від 16 лип. 2014 р. № 449 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Дитячий лікар.- 2015.-№ 7,- C. 45-50

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям. Жовчнокам’яна хвороба : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Дитячий лікар.- 2015.-№ 7,- C. 60-64

  • Номер журналу 8

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Алергічний риніт у дітей : нагальні питання діагностики і терапії / О.М. Охотнікова, Ю.І. Гладуш, Л.В.Бондаренко та ін. / Охотнікова О.М. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 8,- C. 14-28

   • БРОНХИТ - BRONCHITIS

    • Гострий бронхіт у дітей / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 8,- C. 28-37

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашель или затрудненное діхание- наиболее часто встречающиеся проблемы у маленьких детей ( к вопросу диагностики и лечения в контексте интегрированного ведения болезней детского возраста) /Л.В. Квашнина / Квашнина Л.В. // Дитячий лікар.- 2015.-№ 8,- C. 37-46

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 1

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Пневмонія / Ю.В. Марушко / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 5-26

   • ДЫХАНИЯ РАССТРОЙСТВА - BREATHINGS OF DISORDER

    • Психогенные расстройства дыхания у детей / А.В. Катилов, С.В. Зайков, Л.М. Булат и др. / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 26-34

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Профілактика виникнення та терапія кардіоваскулярних порушень у дітей, хворих на муковісцидоз / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 34-41

   • ФАРИНГИТ - PHARYNGITIS

    • Огляд сучасних аспектів ведення дітей та підлітків, хворих на стрептококовий тонзилофарингіт / А.М. Машейко, О.В. Макаренко, В.В. Маврутенков та ін. / Машейко А.М. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 41-49

   • МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ИНФЕКЦИИ - URINARY WAYS OF INFECTION

    • Современная антибиотикотерапия инфекций мочевыводящих путей в детской практике / Е.Н. Охотникова, Е.И. Усова, Ю.И. Гладуш и др. / Охотникова Е.Н. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 49- 55

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Особливості клітинної ланки імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетилярного поліморфізму / У.І. Марусик / Марусик У.І. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 55-58

    • Бронхіальна астма у дітей Коротке керівництво для лікаря-практика // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 63

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Неинвазивные методы диагностики воспалительных заболеваний кишечника у детей / О.Ю. Белоусова, Н.В. Павленко, К.В. Волошин и др. / Белоусова О.Ю. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 1,- C. 58-63

  • Номер журналу 2

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Пневмонія / Ю.В. Марушко / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 2,- C. 5-20

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Особливості перебігу ожиріння у дітей підліткового віку / Г.О. Леженко, К.В. Гладун / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 2,- C. 20- 27

   • ПЕРИКАРДИТ - PERICARDITIS

    • Клинический случай геморрагического перикардита у ребенка, больного гриппом / А.П. Волосовец, С.А. Крамарев, С.П. Кривопустов и др. / Волосовец А.П. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 2,- C. 27-32

   • ГИПОТЕНЗИЯ - ГИПОТЕНЗИЯ

    • Роль вітамінів групи В у лікувальних заходах при первинній артеріальній гіпотензії / Ю.В. Марушко / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 2,- C. 43-49

  • Номер журналу 3

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Особливості етіології та перебігу захворювань печінки у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, Н.Ф. Чернего, О.М. Платонова / Шадрін О.Г. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 3,- C. 5-9

   • ЛАКТОЗА - LACTOSE

    • Водневий дихальний тест з навантаженням харчовою лактозою в діагностиці транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 3,- C. 9-14

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ - NEW-BORN

    • Мікробіота кишечника новонарподженої дитини : вплив на стан здоров я та фізіологічні підходи до корекції порушень / В.В. Бережний, М.Є. Маменко / Бережний В.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 3,- C. 14-30

    • Оцінювання стану новонароджених за шкалою Апгар. Рекомендації Комітету з проблем плодів і новонароджених Американської академії педіатрів та Комітету з акушерської практики Американської колегії акушерів і гінекологів // Дитячий лікар.- 2016.-№ 3,- C. 53

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Алгоритм диференційної діагностики захворювань кишечника у дітей / Т.О. Крючко, І.М. Несіна, О.А. Пода та ін. / Крючко Т.О. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 3,- C. 21-26

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Маркери атопічної реактивності у школярів , хворих на тяжку бронхіальну астму / У.І. Марусик, О.В. Бєлашова, Т.О. Лобанова / Марусик У.І. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 3,- C. 26-33

   • ОТИТ - OTITIS

    • ОТИТ. Стислий довідковий посібник // Дитячий лікар.- 2016.-№ 3,- C. 39-53

  • Номер журналу 4

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Орфанні захворювання в практиці дитячого інфекціоніста / С.О. Крамарьов, Л.О. Палатна, О.В. Виговська та ін. / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 5-16

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Необхідність лікування, сфокусованого на пацієнті, у дітей та підлітків з алергічним ринітом: огляд випадків із сучасної європейської практики // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 34-41

   • МЕНИНГИТ - MENINGITIS

    • Вивчення особливостей перебігу менінгітів (клінічної картини, етіології, характеру захворювання) залежно від віку у дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні в Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні в 2010-2015 рр. / Виговська О.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 16-29

   • ЛАКТОЗА - LACTOSE

    • Обгрунтування практичних рекомендацій щодо терапевтичних заходів при транзиторній лактазній недостатності у дітей грудного віку / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 29-41

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Герпесвірусні інфекції у дітей: класифікація, клінічні форми, прояви, соціально-медичні аспекти / О.В. Виговська / Виговська О.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 41-52

    • Герпесвирусная инфекция у часто болеющих детей с латентно протекающей патологией центральной нервной системы / Т.Г. Подгорная, Н.Б. Кирпичева, А.Г. Шаповалов и др. / Подгорная Т.Г. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 41-52

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашлюк у дітей-актуальна проблема сьогодення / В.С. Андрух, В.Н. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 52-56

   • РОЖА - UGLY FACE

    • Рожистая инфекция у детей / В.В. Николов / Николов В.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 56-59

   • ГЕЛЬМИНТОЗЫ - ГЕЛЬМИНТОЗЫ

    • Найпоширеніші гельмінтози у дітей : коротке керівництво для лікаря -практика // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 59-64

   • ЭПШТЕЙНА-БАРРА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - EPSHTEYNA-BARRA VIRAL INFECTIONS

    • Катамнестичне спостереження за реконвалесцентами після інфекційного мононуклеозу Епштейна -Барр вірусної етіології / О.В. Виговська, Н.С. Кириця / Виговська О.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 64-68

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Ефективність небулайзерного методу доставки ліків у процесі терапії бронхіальної астми у дітей / В.Б. Сем янчук / Сем янчук В.Б. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 72-75

   • ДИАРЕЯ ДЕТСКАЯ - ДИАРЕЯ IS CHILD

    • Сучасні підходи до нутритивного забезпечення і регідратаційної терапії при секреторних діареях у дітей грудного віку / О.К. Колоскова, Т.М. Білоус / Колоскова О.К. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 75-79

   • ГАСТРОЭНТЕРИТ - GASTROENTERITIS

    • Лікування гострого гастроентериту у дітей : ключові практичні положення // Дитячий лікар.- 2016.-№ 4,- C. 80-82

  • Номер журналу 5

   • АУСКУЛЬТАЦИЯ - АУСКУЛЬТАЦИЯ

    • Аускультация легких - современная номенклатура дыхательных шумов / А.В. Катилов, С.В. Зайнов, С.Ю. Макаров и др. / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 5,- C. 5-14

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Гострі пневмонії у повсякденній практиці педіатра / В.С. Андрух, В.Н. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 5,- C. 14-22

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Мікробіота кишечника новонародженої дитини : вплив на стан здоров я та фізіологічні підходи до корекції порушень / В.В. Бережний, М.Є. Маменко / Бережний В.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 5,- C. 14-22

    • Профілактика болю при проведенні процедур у новонароджених і лікувальна тактика, спрямована на його зменшення.Рекомендації Комітету з проблем плодів і новонароджених та Секції з анестезіології і медицини болю Американської академії педіатрів // Дитячий лікар.- 2016.-№ 5,- C. 50

   • ЭКЗАНТЕМА ВНЕЗАПНАЯ - An EXANTHEMA IS SUDDEN

    • Раптова екзантема (exanthema subitum ) / В.С. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 5,- C. 29-34

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Рекуррентные инфекции у детей младшего возраста и их связь с герпесвирусами / А.В. Звездина, Т.Г. Подгорная, Н.Б. Кирпичева и др. / Звездина А.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 5,- C. 34-39

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Атопічний дерматит. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги : наказ від 04 лип. 2016 р. № 670 / Україна. Міністерства охорони здоров'я // Дитячий лікар.- 2016.-№ 5,- C. 39-48

  • Номер журналу 6

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Лихоманка у дітей /Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 6,- C. 5-10

   • АУТИЗМ - АУТИЗМ

    • Иммунологические аспекты расстройств аутистического спектра у детей / Д.В. Мальцев, И.И. Солонько, Е.И. Сидоренко и др. / Мальцев Д.В. // Дитячий лікар.- 2016.-№ 6,- C. 10- 19

   • МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ - MENSTRUAL CYCLE

    • Менструації у дівчаток і підлітків : характер менструального циклу як один з основних фізіологічних показників.Висновок Комітету з охорони здоров я підлітків Американської колегії акушерів і гінекологів (2015 р.) // Дитячий лікар.- 2016.-№ 6,- C. 23-26

   • ДИАРЕЯ ДЕТСКАЯ - ДИАРЕЯ IS CHILD

    • Використання пробіотиків для профілактики антибіотик-асоційованої діареї у дітей . Рекомендації Європейського товариства фахівців у галузі дитячої гастроентерології, гепатології та харчування ( 2016 ) // Дитячий лікар.- 2016.-№ 6,- C. 26-32

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Ведення пацієнтів із бронхіальною астмою .Керівництво Шотландської міжколегіальної мережі із розробки клінічних рекомендацій (SIGN ) (2016 р.) // Дитячий лікар.- 2016.-№ 6,- C. 32

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи Методичні рекомендації // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 15-38

   • ЛИХОРАДКА - FEVER

    • Лихоманка Зіка і діти / В.С. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 38- 45

    • Лихоманка Зіка і діти / В.С. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 38-45

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Синдром тестикулярной феминизации у новорожденного ребенка : особенности клинической картины и цитогенетики / С.Е. Онищенко, О.Б. Полодиенко, А.Г. Шаповалов / Онищенко С.Е. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 45-49

   • ОТИТ СРЕДНИЙ - An OTITIS IS MIDDLE

    • Середній отит у дітей : доказова база терапевтичних заходів // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 49-52

    • Середній отит у дітей: доказова база терапевтичних заходів // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 49- 52

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Сучасні можливості терапії ожиріння та його ускладнень у дітей / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, К.В. Гладун / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 52

    • Особливості перебігу ожиріння у дітей підліткового віку / Г.О. Леженко, К.В. Гладун / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 5-15

    • Сучасні можливості терапії ожиріння та його ускладнень у дітей / Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова, К.В.Гладун / Леженко Г.О. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 52

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи. Методичні рекомендації // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 15-38

   • ФЕМИНИЗАЦИЯ - ФЕМИНИЗАЦИЯ

    • Синдром тестикулярной феминизации у новорожденного ребенка : особенности клинической картины и цитогенетики / С.Е. Онищенко, О.Б. Полодиенко, А.Г. Шаповалов / Онищенко С.Е. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 1,- C. 45-49

  • Номер журналу 2

   • СЛУХОВЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ - AUDITORY CONDUCTING WAYS

    • Ведення пацієнтів із закупоркою слухового каналу вушною сіркою (сірчаною пробкою) Оновлені рекомендації Американської академії отоларингології- хірургії голови та шиї // Дитячий лікар.- 2017.-№ 2,- C. 5-11

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей . Методичні рекомендації // Дитячий лікар.- 2017.-№ 2,- C. 11-25

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Клінічна проблема алергічного риніту : стратегії і докази // Дитячий лікар.- 2017.-№ 2,- C. 25-32

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Важливість підтримання мукозального імунітету у дітей із патологією лімфоїдного кільця глотки // Дитячий лікар.- 2017.-№ 2,- C. 32-40

  • Номер журналу 3

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Діагностичне значення клінічних симптомів транзиторної лактазної недостатності у дітей першого півріччя життя / Ю.В. Марушко, Т.В. Іовіца, Ю.І. Тодика / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 3,- C. 5-10

   • ОЖОГИ ХИМИЧЕСКИЕ - BURNS ARE CHEMICAL

    • Химический ожог борщевиком у детей / А.В. Катилов, А.В. Мазулов, В.А. Кушнир и др. / Катилов А.В. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 3,- C. 10- 15

   • ФИБРОЗ - ФИБРОЗ

    • Діагностика фіброзу печінки у дітей, хворих на гепатит С / Г.Б. Матейко, М.В. Прокоф єв / Матейко Г.Б. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 3,- C. 18-26

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Важливість догляду за шкірою у лікуванні й профілактиці атопічного дерматиту : роль педіатра та сімейного лікаря // Дитячий лікар.- 2017.-№ 3,- C. 23-33

   • ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ - PECTORAL REARING

    • Діагностика порушень грудного вигодовування у доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією / О.А. Биковська, М.В. Добіжа, Р.О. Гомон та ін. / Биковська О.А. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 3,- C. 38-41

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Вплив комплексної базисної терапії на функціональну активність гранулоцитів крові у школярів, хворих на бронхіальну астму, залежно від ацетиляторних фенотипів / У.І. Марусик / Марусик У.І. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 3,- C. 38-41

   • ПЛОСКОСТОПИЕ - ПЛОСКОСТОПИЕ

    • Дитяча плоскостопість : огляд сучасного стану проблеми // Дитячий лікар.- 2017.-№ 3,- C. 41

  • Номер журналу 4

   • АНЕМИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ - ANAEMIA ZHELEZODEFICITNAYA

    • Дефіцит заліза та біліарна дисфункція у дітей /Ю.В. Марушко, К.І. Нагорна / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 4,- C. 5-10

   • ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ - CHILDREN FEED

    • Дещо про соки для дітей / В.С. Андрух, В.Н. Андрух / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 4,- C. 11-16

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Сучасні підходи до лікування гельмінтозів / С.О. Крамарьов / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 4,- C. 16-22

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • Кашель у детей с респираторными инфекциями: современные подходы к терапии // Дитячий лікар.- 2017.-№ 4,- C. 40- 45

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • СИНБІОТИКИ у дітей: доказові дані // Дитячий лікар.- 2017.-№ 4,- C. 45-50

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Ефективність терапії аміноглікозидами при пієлонефриті у дітей // Дитячий лікар.- 2017.-№ 4,- C. 50

   • ГЕПАТИТ E - HEPATITIS OF E

    • Гепатит Е у дітей Рекомендації Європейського товариства фахівців у галузі дитячої гастроентерології, гепатології та нутриціології // Дитячий лікар.- 2017.-№ 4,- C. 53

  • Номер журналу 5-6

   • ВЕТРЯНАЯ ОСПА - CHICKEN-POX

    • Вроджена вітряна віспа у дітей: особливості сучасного перебігу , випадки з практики / С.О. Крамарьов, Л.О. Палатна, О.О. Воронов та ін. / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 5-6,- C. 5-19

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям із бронхіальною астмою / О.М. Охотнікова / Охотнікова О.М. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 5-6,- C. 19- 32

   • СОЗНАНИЯ ОТСУТСТВИЕ - CONSCIOUSNESS ABSENCE

    • Синкопальні стани у дітей / Т.В. Марушко / Марушко Т.В. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 5-6,- C. 11-36

   • ДЕРМАТИТ АТОПИЧЕСКИЙ - DERMATITIS ATOPICHESKIY

    • Місцеве лікування атопічного дерматиту Рекомендації Американської академії дерматологів // Дитячий лікар.- 2017.-№ 5-6,- C. 43-50

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Підходи до діагностики та лікування анемії при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, Т.Л. Марушко, Р.В. Марушко / Шадрін О.Г. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 5-6,- C. 50- 57

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYY HIGHWAY

    • Пробиотическая коррекция функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта детей / О.Г. Шадрин / Шадрин О.Г. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 5-6,- C. 57-61

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Современные аспекты диагностики и лечения фокальной кортикальной дисплазии у детей с герпесвирусной инфекцией и коморбидной кардиальной патологией / Н.Б. Кирпичева, А.Г. Шаповалов, Т.Г. Подгорная и др. / Кирпичева Н.Б. // Дитячий лікар.- 2017.-№ 5-6,- C. 38-43

 • Рік видання номерів: 2018

  • Номер журналу 1

   • КОРЬ - MEASLES

    • Чи так небезпечний кір ? Підгострий склерозуючий коровий паненцефаліт : клінічна картина, перебіг, випадки з практики / С.О. Крамарьов, Л.О. Палатна, К.А. Селіверстова та ін. / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 1,- C. 5-12

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Клінічне обстеження серцево-судинної системи у дітей / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 1,- C. 12-19

   • ЗРЕНИЕ - SIGHT

    • Потужна допомога дитячим очам // Дитячий лікар.- 2018.-№ 1,- C. 21-24

   • ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

    • МУТАФЛОР- профилактика и лечение аллергии // Дитячий лікар.- 2018.-№ 1,- C. 24-27

   • РИНИТ - РИНИТ

    • Риніт і риносинусит у дітей Причини, особливості перебігу та підходи до лікування // Дитячий лікар.- 2018.-№ 1,- C. 46-56

   • КАШЕЛЬ - COUGH

    • КАШЕЛЬ у детей: як зробити раціональний вибір препарату ? // Дитячий лікар.- 2018.-№ 1,- C. 71-75

   • СФИНКТЕР ОДДИ - СФИНКТЕР OF ODDI

    • Лікувальні заходи при дисфункції жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіциті у дітей / Ю. В. Марушко, К.І. Нагорна / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 1,- C. 75

  • Номер журналу 2

   • МИГРЕНЬ - MIGRAINE

    • Сучасні підходи до діагностики та лікування мігрені у дітей / П.В. Ковальчук, О.В. Катілов, С.О. Паненко та ін. / Ковальчук П.В. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 2,- C. 5-16

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Захворювання, викликане Moraxella cotarrhalis, та її роль у патології дітей / Г.Б. Матейко, Н.В. Чуйко / Матейко Г.Б. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 2,- C. 16-23

    • Захворювання людей, зумовлене Bordetella bronchiseptica,- сучасна реальність / Г.Б. Матейко, У.А. Глушко / Матейко Г.Б. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 2,- C. 31-42

   • РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ПОСТОЯННЫЙ - РИНИТ IS ALLERGIC PERMANENT

    • Важливість лікування, сфокусованого на пацієнті , у дітей і підлітків із алергічним ринітом : як втілити рекомендації в практику // Дитячий лікар.- 2018.-№ 2,- C. 42-48

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Оптимізація патогенетичного лікування дітей із секреторними діареями / Г.Б. Матейко, Т.В. Нестерова / Матейко Г.Б. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 2,- C. 36-48

    • Інфекційна діарея : як діагностувати і лікувати згідно з доказовими даними ? // Дитячий лікар.- 2018.-№ 2,- C. 48- 61

   • ПИТАНИЕ, ПОТРЕБНОСТЬ В ПИТАНИИ - A FEED, REQUIREMENT, is In FEED

    • Молочні суміші для дітей молодшого віку Рекомендації Комітету з питань харчування ESPGHAN // Дитячий лікар.- 2018.-№ 2,- C. 61

  • Номер журналу 3-4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Нові рекомендації щодо діагностики і лікування артеріальної гіпертензії у дітей : переваги і перспективи / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак / Марушко Ю.В. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 3-4,- C. 5-18

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров я : зміни і перспективи / Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак / Андрух В.С. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 3-4,- C. 18- 22

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Доцільність застосування мукорегуляторів при гострих респіраторних захворюваннях у дітей / С.О. Крамарьов, Л.В. Закордонець / Крамарьов С.О. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 3-4,- C. 22-28

    • Серія ЕВКАБАЛ- раціональний комплексний підхід до лікування респіраторних захворювань у дітей // Дитячий лікар.- 2018.-№ 3-4,- C. 28-33

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Терапевтична еквівалентність препаратів ніфуроксазиду вітчизняного і закордонного виробництва при лікуванні дітей із гострими кишковими інфекціями / Л.О. Безруков, О.К. Колоскова, Л.А. Іванова та ін. / Безруков Л.О. // Дитячий лікар.- 2018.-№ 3-4,- C. 45-51

   • ЗУБОВ ПРОРЕЗЫВАНИЕ - TEETH PROREZYVANIE

    • Що потрібно знати про лікарські засоби для зняття симптомів при прорізуванні зубів ? // Дитячий лікар.- 2018.-№ 3-4,- C. 51-53