Примірники в наявності

Артериальная гипертензия

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 3

   • ЛЕГОЧНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ - PULMONARY CIRCULATION OF BLOOD

    • Легочная гипертезия. Ч.2. Лечение. Наблюдение. Прогноз. / Сиренко Ю.Н. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 3,- C. 7-13

   • РИСКА СТЕПЕНИ ОЦЕНКА - RISK OF DEGREE ESTIMATION

    • Нужна ли врачу в Украине стратификация риска пациентов с артериальной гипертензией? / Радченко А.Д., Сиренко Ю.Н., Марцовенко И.М. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 3,- C. 29-38

  • Номер журналу 4

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Пружно-еластичні властивості артерій: визначення, методи дослідження, значення в практиці лікаря- кардіолога / Сіренко Ю.М., Радченко Г.Д. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 4,- C. 52- 68

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Антигипертензивная терапия сквозь призму метаболического синдрома / Ковалева О.Н., Шаповалова С.А. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 5,- C. 47-56

   • ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ - ELECTROMAGNETIC FIELDS

    • Вплив електромагнітних полів надвисокого діапазону на серцево-судинну систему / Селюк М.М. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 5,- C. 59-66

   • АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА - АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ FACILITIES

    • Антигипертензивная терапия с целью профилактики инсульта: научные факты и впечетлчющие возможности рамиприла / Фломин Ю.В., Головинова И.И., Кожина Н.Н. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 5,- C. 66- 78

  • Номер журналу 6

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Новые подходы в классификации нефропатии у болных гипертонической болезнью с позиций дискриминантного анализа / Коркушко О.В., Поливода С.Н., Кулинич Р.Л. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 6,- C. 30- 37

   • СОН - SLEEP

    • Обструктивне апное сну та артеріальна гіпертензія / Візір В.А., Садомов А.С. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 6,- C. 47- 54

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Клинический опыт применения препарата Вабадин (симвастатин) для коррекции дислипидемии в условиях клинической практики / Лутай М.И., Лысенко А.Ф., Пономарева Г.В. // Артериальная гипертензия.- 2009.-№ 6,- C. 38-42

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 6

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Визначальні фактори регресу гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією / Жарінов О.Й., Децик О.Б., Тумак І.М. // Артериальная гипертензия.- 2010.-№ 6,- C. 15--20

    • Антигіпертензивна терапія хворих похилого та старечого віку в умовах реальної клінічної практики /Єна Л.М., Купраш Л.П., Купраш О.В. та ін. // Артериальная гипертензия.- 2010.-№ 6,- C. 36- 43

    • Оцінка ефективності (Програми профілактики і лікування артеріалної гіпертензії в Україні ) за даними епідеміологічних досліджень /Горбась І.М., Смирнова О.О., Кваша І.П. та ін. // Артериальная гипертензия.- 2010.-№ 6,- C. 51-67

    • Антигіпертензивна терапія хворих похилого та старечого віку в умовах реальної клінічної практики /Л.М. Єна, Л.ПКупраш, О.В. Купраш та ін. // Артериальная гипертензия.- 2010.-№ 6,- C. 36- 43

    • Оцінка ефективності (Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні) за даними епідеміологічних досліджень /І.М. Горбась, О.О. Смирнова, І.П. Кваша та ін. // Артериальная гипертензия.- 2010.-№ 6,- C. 51-67

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКА ЛЕВОГО ГИПЕРТРОФИЯ - HEARTS OF VENTRICLE OF LEVOGO ARE HYPERTROPHY

    • Визначальні фактори регресу гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією / Жарінов О.Й., Децик О.Б.. Тумак і.М. // Артериальная гипертензия.- 2010.-№ 6,- C. 15- 20

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКА ЛЕВОГО ГИПЕРТРОФИЯ - HEARTS OF VENTRICLE OF LEVOGO ARE HYPERTROPHY

    • Гипертрофия левого желудка /Н.Я.Доценко, Я.Н. Доценко, Л.В.Герасименко и др. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 1,- C. 21- 24

   • БИСОПРОЛОЛ - BISOPROLOL

    • Применение бисопролола в кардиологии / Борисов С.Н., Мелехов А.В. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 1,- C. 53- 56

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Сучасні технології відновлювального лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію / К.Д. Бабов, В.О. Поберська, О.А. Гоженко та ін. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 1,- C. 57- 72

    • Нові підходи до фармакологічної корекції артеріальної гіпертензії / Соловйов А.І., Зеленський С.М. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 1,- C. 87- 91

    • Артеріальна гіпертензія у підлітків: фактори прогнозу перебігу /М.М. Коренєв, Л.Ф. Богмат, О.М. Носова та ін. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 1,- C. 100- 105

    • Гіпертонічна хвороба у вагітних: удосконалення системи організаційних і лікувально- профілактичних заходів /І.М. Мелліна, Л.Б. Гутман, Л.І. Тутченко та ін. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 1,- C. 106- 115

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Концепція Державної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні на 2011-2020 роки // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 2,- C. 38- 44

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Технические возможности исследования упругоэластических свойств сосудов /Н.Я. Доценко, С.Я. Доценко, Л.В. Порада и др. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 2,- C. 69- 73

   • СОННОЙ АРТЕРИИ СТЕНОЗ - TO CAROTID STENOSIS

    • Стратегия и тактика ведения больных с асимптомным стенозом / Мурашко Н.К. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 2,- C. 77-80

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Кардиоренальный синдром / Визир В.А., Бнрезин А.Е. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 2,- C. 100- 109

  • Номер журналу 3

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Острая гипертоническая энцефалопатия / Верещагин Н.В., Суслина З.А., Гераскина Л.А. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 3,- C. 45- 47

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Возрастные особенности оказания экстренной помощи кардиологическим больным / Мартынов А. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 3,- C. 48- 49

    • Симпозиум : Артериальная гипертония у беременных // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 3,- C. 112-130

   • МЕТФОРМИН - METFORMIN

    • Применение метформина у пациентов с сахарным диабетом: взгляд кардиолога / Радченко А.Д. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 3,- C. 50-63

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Проект робочих груп Асоціації кардіологів України з невдкладної кардіології та артеріальної гіпертензії. Гіпертензивні кризи // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 3,- C. 64-95

  • Номер журналу 4

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Ефективність раміприлу в покращенні якості життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю /Л.А. Ковалевська, В.В. Селіванов, А.С. Міхайлова та ін. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 4,- C. 7-10

   • СМЕРТЬ ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ - DEATH IS SUDDEN CARDIAC

    • Пролонгированная форма торасемида: что нового ? / Carmtn Acuna // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 4,- C. 66-78

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Артериальная гипертензия и гипертрофия миокарда левого желудочка.Лозартан: верный друг лучше новых двух / Остроумова О.Д., Шорикова Е.Г., Галеева Н.Ю. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 4,- C. 95-100

    • Лечение артериальной гипертензии при беременности / Ребров Б.А. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 4,- C. 103-106

    • Центральные симпатолитики в лечении артериальной гипертензии : нерелизованные подходы к применению / Давыдова И.В. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 4,- C. 114- 120

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Резистентная (рефрактерная ) гипертензия / Безродная Л.В. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 7-15

    • Артериальна гіпертензія і фібриляція передсердь / Жарінов О.Й. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 16-22

    • Механизмы формирования нарушений липидного спектра крови у подростков с артериальной гипертензией /Н.М. Коренев, .Ф. Бгмат, Е.М. Носова и др. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 38-44

    • Лоріста- рятівний круг для серця, мозку та нирок при артеріальній гіпертензії / Матвєєва Т.В. Кравець А.Б. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 63-65

    • Рекомендации по лечению пациентов с первичной ( эссенциальной ) гипертензией // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 66-72

    • Лечение артериальной гипертензии у пациентов 85 лет и старше : подысследование J -BRAVE // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 106

    • Аторвастатин в низких дозах снижает среднесуточное артериальное давление у пациентов с мягкой гипертензией и гиперхолестеринемией : двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 107

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Стентирование против агрессивной медикаментозной терапии при стенозе интракраниальных артерий // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 104

    • Влияние антагонистов кальция на переносимость глюкозы, маркеры воспаления и циркулирующий прогенератор клеток у пациентов без сахарного диабета с эссенциальной гипертензией: сравнительное исследование между азелнидипином и амлодипином (исследование AGENT) // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 104- 105

    • Потребление шоколада и кардиометаболические нарушения : результаты метаанализа // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 105

    • Гемодиализ снижает индекс прироста, но не влияет на скорость распространения пульсовой волны по аорте и плечевой артерии // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 106

    • Ударный объем на фоне лечения определяет кардиоваскулярный риск при гипертензии // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 106-107

    • Краткосрочное влияние аторвастатина на эластичность сонных артерий : пилотное исследование // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 107-108

    • Европейское медицинское агенство рекомендует ограничить использование дронадарона // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 5,- C. 108

  • Номер журналу 6

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Контроль лобового профілю артеріального тиску за допомогою нового блокатора рецепторів ангіотензину 11 олмесартану у хворих на гіпертонічну хворобу, що перебуває в межах метаболічного синдрому / Мисниченко О.В. Коваль С.М. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 6,- C. 28-34

    • Эффективность Эмбрантила при гипертоническом кризе / Целуйко В.И., Сухова С.М. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 6,- C. 37- 40

    • Вплив валсартану на клінічний перебіг артеріальної гіпертензії, зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки та рівні прозапальних цитокінів у післяінфарктному періоді /В.В. Батушкін, А.І. Гема, Г.М. Купченко та ін. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 6,- C. 41- 50

    • Розмышления об артериальной гипертензии и диуретиках / Хомазюк Т.А. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 6,- C. 76-80

    • Сучасні уявлення про механізми розвитку есенціальної артеріальної гіпертензії /М.Я. Доценко, В.О. Дєдова, С.С. Боєв та ін. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 6,- C. 83-86

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Вплив комбінації ліпідознижуючої та антигіпертензивної терапії на комплекс інтима-медіа загальної сонної артерії та функцію ендотелію у хворих з метаболічним синдромом/О.І. Мітченко, В.Ю. Романов, К.О. Яновська та ін. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 6,- C. 61-66

  • Номер журналу 8

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Лечение тяжелой анемии у беременных реципиенток почечного трансплантата с использованием рекомбинантного эритропоэтина / Мурашко Л.Е., Кандидова И.Е., Кравченко Н.Ф. // Артериальная гипертензия.- 2011.-№ 8,- C. 32- 35

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ ЖЕНСКИЕ - PRIVY PARTS ARE WOMANISH

    • Современная ТNM классификация опухолей женских половых органов / Щеголев А.И., Дубова Е.А., Павлов К.А. и др. // Артериальная гипертензия.- 2012.-№ 1,- C. 122- 127

  • Номер журналу 2

   • ЭНДОМЕТРИОЗ - ЭНДОМЕТРИОЗ

    • Востановление фертильности у женщин с генитальным эндометриозом / Кузнецова И.В., Ховрина Е.А., Кирпиков А.С. // Артериальная гипертензия.- 2012.-№ 2,- C. 10-15

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Исходы беременности и родов у женщин с гестозом и анемией / Медведев Б.И., Сашенков С.Л., Сюндюкова Е.Г. // Артериальная гипертензия.- 2012.-№ 2,- C. 24-29

  • Номер журналу 3

   • ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ - ЦЕРВИКАЛЬНАЯ INTRAEPITELIAL'NAYA NEOPLAZIYA

    • Клинические и технические особенности электрохирургической конизации шейки матки у больных цервикальной интраэпителиальной неоплазией 111 / Короленкова Л.И. / Короленкова Л.И. // Артериальная гипертензия.- 2012.-№ 3,- C. 54- 59

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Современные аспекты контроля артериального давления : достаточно ли рутинного измерения ? (Часть 1) / А.Д. РАдченко / Радченко А.Д. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 1,- C. 7- 20

    • Метаболічні та гемодинамічні особливості артеріальної гіпертензії у підлітків залежно від маси тіла / М.М. Коренєв , Л.Ф. Богмат, В.В. Ніконова та ін. / Коренєв М.М. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 1,- C. 36- 46

    • Нові уявлення про місце факторів ризику в патогенезі артеріальної гіпертензії / В.О. Дєдова, С.С. Боєв, М.Я. ДОценко / Дєдова В.О. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 1,- C. 68-76

   • АПНОЭ СИНДРОМ ВО ВРЕМЯ СНА - АПНОЭ SYNDROME DURING SLEEP

    • Можливості діагностики синдрому обструктивного апное сну за допомогою портативних моніторів / Ю.М. Сіренко / Сіренко Ю.М. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 1,- C. 31- 35

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Необходимость и эффективность лечения табачной зависимости / Е.А. Кваша / Кваша Е.А. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 1,- C. 63- 67

   • БИСФЕНОЛА A-ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ - BISFENOLA A-ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ

    • Воздействие бисфенола А , содержащегося в консервированных напитках , повышает уровень артериального давления : рандомизированное перекрестное исследование // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 1,- C. 96- 97

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Современные аспекты контроля артериального давления : достаточно ли рутинного измерения ? (Часть 11) / А.Д. Радченко / Радченко А.Д. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 2,- C. 11-23

    • Артеріальна гіпертензія та застосування статинів у світлі нових досліджень та рекомендацій / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 2,- C. 23- 32

    • Суточное мониторирование артериального давления с использованием интеллектуального анализа данніх: новіе диагностические возможности / Р.В. Хурса, М.В. Войтенко / Хурса Р.В. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 2,- C. 34- 44

    • Генедерні особливості контролю артеріального тиску у гіпертензивних пацієнтів / Г.Д. Радченко, Т.Г. Салащева, Ю.М. Сіренко та ін. / Радченко Г.Д. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 2,- C. 59- 70

    • Метаанализ: влияние почечной денервации на уровень артериального давления и пульсового давления у пациентов с резистентной гипертензией // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 2,- C. 82- 83

    • Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 2,- C. 87

   • ВИТАМИН D - VITAMIN OF D

    • Терапия витамином D у лиц с предгипертензией или гипертенхзией. Исследование DAYLIGHT // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 2,- C. 82- 82

  • Номер журналу 3

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Зокардіс у лікуванні хворого на артеріальну гіпертензію : на які переваги може очікувати лікар ? / О.Л. Рековець / Рековець О.Л. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 35-40

    • Особливості відновного лікування хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли гострий коронарний синдром / О.М. Притуляк / Притуляк О.М. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 107-108

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Цитопротекція міокарда в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця / В.З. Нетяженко, Н.В. Нетяженко, Т.Й. Мальчевська / Нетяженко В.З. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 40- 51

   • БЕССОННИЦА - INSOMNIA

    • Бессонница плохо влияет на сердце // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 92-93

   • ВЕСА ТЕЛА ПОТЕРЯ - WEIGHT OF BODY LOSS

    • Сохранение мышечной массы на фоне снижения веса: успешные результаты 5-летней программы Why Wait // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 93-94

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОЧЕЧНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS KIDNEY

    • Особливості васкулярного ремоделювання та роль остеопонтину в прогресуванні артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок / О.В. Насоненко / Насоненко О.В. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 106-107

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Вітаємо з ювілеєм! [Георгія Вікторовича Дзяка з 70-річним ювілеєм] // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 11

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Ірина Казимирівна Следзевська. Пам’ять. Кардіолог // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 3,- C. 112

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Диагностика и лечение гипертензивных кризов (лекция) / Ю.Н. Сиренко / Сиренко Ю.Н. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 4,- C. 9-20

    • Возраст как значимый компонент диагностики вторичных гипертензий / Л.М. Ена, В.О. Артеменко, О.Г. Гаркавенко / Ена Л.М. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 4,- C. 42-51

   • ПУРПУРА ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА - PURPLE of SHENLEYNA-GENOKHA

    • Артериальная гипертензия при васкулите Шенлайна-Геноха / Т.Б. Бевзенко, И.Ю. Головач, М.В. Ермолаева и др. / Бевзенко Т.Б. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 4,- C. 20- 27

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Клинический потенциал аторвастатина в лечении и профилактике артериальной гипертензии // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 4,- C. 89-95

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете ( Американская ассоциация сахарного диабета ,2015 ). Раздел8. Ведение пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями и кардиоваскулярным риском // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 4,- C. 97-111

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Горбась Ірина Михайлівна. Некролог. – Кардіологія // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 4,- C. 114

  • Номер журналу 5

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Блокаторы рецепторов ангиотензина 11 в лечении больных с цереброваскулярной патологией : фокус на олмесартан / О.Е. Дубенко / Дубенко О.Е. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 5,- C. 7-13

    • Стрес-індукована артеріальна гіпертензія та артеріальна гіпертензія військового часу- грізні виклики сучасній Україні / С.М. Коваль, І.О. Снігурська / Коваль С.М. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 5,- C. 13-21

    • Контроль артериального тиску в гіпертензивних пацієнтів залежно від віку / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Ю.М. Сіренко та ін. / Радченко Г.Д. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 5,- C. 45-57

   • ГЕМОДИНАМИКА - ГЕМОДИНАМИКА

    • Применение интеллектуального анализа данніх для классификации гемодинамических состояний / М.В. Войтикова, А.П. Войтович, Р.В. Хурса / Войтикова М.В. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 5,- C. 36-45

  • Номер журналу 6

   • ГИПОТЕНЗИЯ - ГИПОТЕНЗИЯ

    • Линейная регрессия параметров артериального давления для определения риска развития вторичной гипотении / М.В. Войтикова, Р.В. Хурса / Войтикова М.В. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 6,- C. 38-45

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Визначення додаткових ризиків у хворих на артеріальну гіпертензію, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону / М.М. Селюк, В.С. Потаскалова, А.П. Бурлака та ін. / Селюк М.М. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 6,- C. 45-48

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Клініко- прогностична роль ендотеліальної дисфункції та поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO -синтази при хронічній серцевій недостатності / Л.Г. Воронков, І.Д. Мазур, Н.Г. Горовенко та ін. / Воронков Л.Г. // Артериальная гипертензия.- 2015.-№ 6,- C. 70- 79