Примірники в наявності

Інформаційний лист МОЗ України

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 87

    • Удосконалення лікування асфіксії у доношених новонароджених у ранньому неонатальному періоді / Знаменська Т.К., Костюкова К.О., Похилько В.І (УМСА), Ковальова О.М. (УМСА) // Інформаційний лист МОЗ України.- 2011.-№ 87

  • Номер журналу 279

    • Ультразвуковий допплерографічний моніторинг хворих на полікістоз нирок / Саричев Л.П., Сухомлін С.А., Курячий Ю.В., Саричев Я.В., Пустовойт Г.Л. - УМСА // Інформаційний лист МОЗ України.- 2011.-№ 279

  • Номер журналу 321

    • Новий спосіб лікування хвороби Альцгеймера І типу у осіб з інсулінорезистентністю / Расін М.С., Кайдашев І.П., Расін С.М. / Расін, М.С. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2011.-№ 321

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 66

    • Спосіб екстракції поліпептидів із тваринної речовини / Кайдашев І.П., Весніна Л.Е., Солохіна І.Л. - УМСА / Кайдашев, І.П. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 66

  • Номер журналу 89

    • Удосконалений спосіб лікування асфіксії шляхом додаткового введення ліпосомальної форми фосфатидилхоліну - препарату метаболічної дії доношеним новонародженим у ранньому неонатальному періоді / Знаменська Т.К., Костюкова К.О., Похилько В.І. (УМСА), Ковальова О.М. (УМСА) // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 89

  • Номер журналу 123

    • Спосіб мінімально інвазивного лікування хворих на обструктивну нефропатію / Саричев Л.П., Сухомлін С.А., Саричев Я.В. - УМСА / Саричев, Л.П. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 123

  • Номер журналу 135

    • Пристрій для міогімнастичних вправ при вкороченній вуздечці язика / Головко Н.В., Ганнам Іяд Наджиб / Головко, Н.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 135

  • Номер журналу 136

    • Спосіб оцінки ризику запальних захворювань пародонта / Т.О. Петрушанко, Г.А. Лобань, В.В. Череда / Петрушанко, Т.О. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 136

  • Номер журналу 170

    • Прогнозування ранньої маніфестації атопічної бронхіальної астми у дітей з обмеженим сімейним анамнезом / Крючко Т.О., Ткаченко О.Я., Вовк Ю.О. - УМСА / Крючко, Т.О. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 170

  • Номер журналу 178

    • Застосування похідного 3-оксипіридину для профілактики гематологічних порушень, індукованих гострою крововтратою / Важнича О.М., Власенко Н.О., Мокляк Є.В.- (УМСА) / Важнича, О.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 178

  • Номер журналу 180

    • Двохетапна ексцизія при епідермізуючих доброякісних процесів шийки матки як профілактика початкового цервікального раку / Громова А.М., Крутікова Е.І. - УМСА / Громова, А.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 180

  • Номер журналу 257

    • Спосіб діагностики синдрому полі органної недостатності у новонароджених / Шкурупій Д.А. / Шкурупій, Д.А. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 257

  • Номер журналу 258

    • Спосіб оцінки морфофункціонального напруження щитовидної залози / Гасюк А.П., Ніколенко Л.Г., Ніколенко Д.Є. - УМСА / Гасюк, А.П. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 258

  • Номер журналу 269

    • Спосіб виділення анаеробних мікроорганізмів порожнини рота / Лобань, Г.А., Петрушанко Т.О., Череда В.В. - (УМСА) / Лобань, Г.А. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 269

  • Номер журналу 270

    • Спосіб медикаментозного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї / Аветіков Д.С., почерняєва В.Ф., Ставицький С.О. / Аветіков, Д.С. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 270

  • Номер журналу 298

    • Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з метаболічним синдромом / Казаков Ю.М., Чекаліна Н.І., Трибрат, Т.А., Боряк В.П. - (УМСА) // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 298

  • Номер журналу 366

    • Лікування НР-позитивної виразкової хвороби / Рябушко М.М., Іщейкін К.Є.,Кітура О.Є, Власова О.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 366

  • Номер журналу 376

    • Спосіб встановлення генетично обумовленої схильності до розвитку алергічних захворювань / Кайдашев І.П., Весніна Л.Е., Куценко Н.Л., Ізмайлова О.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 376

  • Номер журналу 461

    • Спосіб молекулярно-генетичного прогзування перебігу асфіксії у доношених новонароджених / Ковальова О.М., Похилько В.І., Коробка О.В. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 461

  • Номер журналу 462

    • Спосіб молекулярно-генетичної діагностики та прогнозування перебігу захворювань органів дихання у передчасно народжених дітей / Ковальова О.М., Похилько В.І., Гончарова Ю.О. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 462

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 44. - Вип. 1

   • ФИЗИОЛОГИЯ - PHYSIOLOGY

    • Метод визначення деструктованих ендотеліальних клітин у кров’яному русі / Кайдашев І.П., Куценко Н.Л., Савченко Л.Г. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 44. - Вип. 1,- C. УМСА.

  • Номер журналу 66. – Вип. 1

   • ПСИХИАТРИЯ - PSYCHIATRY

    • Фармакотерапія афективних порушень депресивного спектру в хворих на епілептичну хворобу з сексуальною дисфункцією / Скрипник А.М., Сонник Г.Т, Животовська Л.В., Шиндер В.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 66. – Вип. 1,- C. УМСА

  • Номер журналу 108. - Вип. № 16. - УМСА

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Метод лікування крилопіднебінного гангліоніту із урахуванням форм будови черепа / Ткаченко П.І., Шепітько В.І., Колісник І.А. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 108. - Вип. № 16. - УМСА

  • Номер журналу 164. - Вип. 4. - УМСА

   • ЭПШТЕЙНА-БАРРА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - EPSHTEYNA-BARRA VIRAL INFECTIONS

    • Удосконалення діагностики хронічних форм Епштейна-Барр вірусної інфекції у дорослих / Дубинська Г.М., Коваль Т.І., Боднар В.А. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 164. - Вип. 4. - УМСА

  • Номер журналу 173 . – Вип. 21

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Спосіб порівняльного визначення щільності та архітектоніки кісткової тканини альвеолярних відростків щелеп за даними ортопантомограм / Король Д.М., Апєкунов Г.Ю. / Король, Д.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 173 . – Вип. 21,- C. УМСА

  • Номер журналу 237. – Вип. 4

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Застосування напівкількісної системної оцінки для визначення ефективності фармакологічних засобів при стресі / Важнича О.М., Дев’яткіна Т.О. / Важнича, О.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 237. – Вип. 4,- C. УМСА

  • Номер журналу 293. - Вип. 29. - УМСА

   • ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ - DENTAL PROTEZIROVANIE

    • Суцільнолита коронка при протезуванні на природних зубах або імплантатах / Король Д.М., Виженко Є.Є. / Король, Д.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 293. - Вип. 29. - УМСА,- C. -

  • Номер журналу 294. - Вип. 24. - УМСА

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКАЯ - STOMATOLOGY HELP IS CHILD

    • Спосіб профілактики карієсу зубів та захворювань тканин пародонта в дітей із зубощелепними аномаліями / Каськова Л.Ф., Марченко К.В. / Каськова, Л.Ф. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2013.-№ 294. - Вип. 24. - УМСА,- C. -

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 105

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Метод кваліметричної оцінки влаштування водо пункту мінеральної води щодо забезпечення його раціональної експлуатації / Кисилевська А.Ю. Нікіпелова О.М., Новодран О.В. / Кисилевська, А.Ю. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 105

  • Номер журналу 163

   • ТЕРАПИЯ (ДИСЦИПЛИНА) - THERAPY (DISCIPLINE)

    • Спосіб діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із супутньою гасттроезофагеальною рефлексною хворобою / Опарін А.Г., Опарін О.А., Тіткова А.В. [та ін.]. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 163

  • Номер журналу 193. – Вип. 1

   • СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА - JUDICIAL MEDICINE

    • Спосіб виявлення локалізації кулі гнилісно-зміненому трупі з використанням метало детектора / Черняк В.В., Лукачіна Є.І., Мустафіна Г.М. / Черняк, В.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 193. – Вип. 1,- C. УМСА.

  • Номер журналу 258

   • ФИЗИОТЕРАПИЯ - PHYSIOTHERAPY

    • Спосіб лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С, які не відповідають на стандартну противірусну терапію / Драгомирецька Н.В., Калініченко М.В., Іжа Г.М., Заболотна І.Б. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 258

  • Номер журналу 274

   • ПЕДИАТРИЯ - PAEDIATRICS

    • Оптимізація дієтотерапії та профілактика атопічного дерматиту у дітей грудного віку / Колоскова О.К., Безруков Л.О., Марусик У.І. [та ін.]. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 274

  • Номер журналу 294

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Спосіб оцінки хворих з нестабільністю шийного відділу хребта, що супроводжується цефалгією / Ніколаєва Н.Г., Балашова І.В. / Ніколаєва, Н.Г. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 294

  • Номер журналу 295

   • ОРТОПЕДИЯ - ORTHOPAEDY

    • Спосіб оцінки стану хворих на остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжується вертебро-базилярною недостатністю / Школаєва Н.Г., Довгань О.О., Кірдогло Г.К., Балашова І.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 295

  • Номер журналу 313

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій / Корнацька А.Г., Бражук М.В., Чубей Г.В. [та ін.]. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 313

  • Номер журналу 326

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Метод хірургічного лікування хворих на метастатичний рак прямої кишки із синхронним ураженням печінки / Щепотігн І.Б., Колеснік О.О., Лукашенко А.В. [та ін.]. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2014.-№ 326

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 9

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Оптимізація лікування доброякісної патології шийки матки на фоні папілома вірусної інфекції / Вовк І.Б, Кондратюк В.К., Горбань Н.Є. [та ін.]. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2015.-№ 9

  • Номер журналу 69

   • АКУШЕРСТВО - OBSTETRICS

    • Лікування закрепу у вагітних / Медведь В.І., Грицай І.М. / Медведь, В.І. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2015.-№ 69

  • Номер журналу 279

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді доброякісної пухлини матки (лейоміома матки) / Подольский В.В., Подольський Вл.В., Тетерін В.В. / Подольский, В.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2015.-№ 279

  • Номер журналу 280

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, що перенесли артифіційний аборт / Подольский В.В., Подольський Вл.В., Орлова О.О. / Подольский, В.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2015.-№ 280

  • Номер журналу 281

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді безпліддя / Подольский В.В., Подольський Вл.В., Касаткіна Т.О. / Подольский, В.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2015.-№ 281

  • Номер журналу 282

   • ГИНЕКОЛОГИЯ - GYNAECOLOGY

    • Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування порушень вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з змінами репродуктивного здоров’я / Подольский В.В., Подольський Вл.В., Романів М.П. / Подольский, В.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2015.-№ 282

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу № 313

   • ПЕДИАТРИЯ - PAEDIATRICS

    • Спосіб вибору препарату для невідкладної терапії при загостренні бронхіальної астми у дітей / Банадига Н.В., Волошин С.Б. / Банадига, Н.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2016.-№ № 313

  • Номер журналу 67

   • ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГИГИЕНА - ENVIRONMENT HYGIENE

    • Вміст наносрібла в органах і тканинах одомашнених перепелів при застосуванні дезінфекційних засобів, що містять нанорозмірне срібро / Бабій В.Ф., Кондратенко О.Є., Пімушина М.В., Брень Н.І. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2016.-№ 67

  • Номер журналу 169

   • ЭНДОКРИНОЛОГИЯ - ENDOCRINOLOGY

    • Профілактика розвитку цукрового діабету 2-го типу в осіб із виявленими порушеннями рівня глюкози крові, що відповідають категорія пре діабету / Халангот М.Д., Кравченко В.І., Охріменко Н.В., Писаренко Ю.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2016.-№ 169

  • Номер журналу 198

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Спосіб визначення концентрації специфічних білків у біологічних рідинах / Шевцова А.І., Машейко І.В., Кулініч А.О. / Шевцова, А.І. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2016.-№ 198

  • Номер журналу 206

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • Спосіб зниження екскрекціїх оксалатів для профілактики рецидивуючого перебігу пієлонефриту / Колесник М.О., Степанова Н.М., Сташевська Н.В. / Колесник, М.О. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2016.-№ 206

  • Номер журналу 253

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Спосіб прогнозування карієсу постійних зубів у дітей / Шешукова О.В., Поліщук Т.В., Труфанова В.П. - УМСА / Шешукова, О.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2016.-№ 253