Примірники в наявності

Інформаційний лист МОЗ України

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 87

    • Удосконалення лікування асфіксії у доношених новонароджених у ранньому неонатальному періоді / Знаменська Т.К., Костюкова К.О., Похилько В.І (УМСА), Ковальова О.М. (УМСА) // Інформаційний лист МОЗ України.- 2011.-№ 87

  • Номер журналу 279

    • Ультразвуковий допплерографічний моніторинг хворих на полікістоз нирок / Саричев Л.П., Сухомлін С.А., Курячий Ю.В., Саричев Я.В., Пустовойт Г.Л. - УМСА // Інформаційний лист МОЗ України.- 2011.-№ 279

  • Номер журналу 321

    • Новий спосіб лікування хвороби Альцгеймера І типу у осіб з інсулінорезистентністю / Расін М.С., Кайдашев І.П., Расін С.М. / Расін, М.С. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2011.-№ 321

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 66

    • Спосіб екстракції поліпептидів із тваринної речовини / Кайдашев І.П., Весніна Л.Е., Солохіна І.Л. - УМСА / Кайдашев, І.П. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 66

  • Номер журналу 89

    • Удосконалений спосіб лікування асфіксії шляхом додаткового введення ліпосомальної форми фосфатидилхоліну - препарату метаболічної дії доношеним новонародженим у ранньому неонатальному періоді / Знаменська Т.К., Костюкова К.О., Похилько В.І. (УМСА), Ковальова О.М. (УМСА) // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 89

  • Номер журналу 123

    • Спосіб мінімально інвазивного лікування хворих на обструктивну нефропатію / Саричев Л.П., Сухомлін С.А., Саричев Я.В. - УМСА / Саричев, Л.П. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 123

  • Номер журналу 135

    • Пристрій для міогімнастичних вправ при вкороченній вуздечці язика / Головко Н.В., Ганнам Іяд Наджиб / Головко, Н.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 135

  • Номер журналу 136

    • Спосіб оцінки ризику запальних захворювань пародонта / Т.О. Петрушанко, Г.А. Лобань, В.В. Череда / Петрушанко, Т.О. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 136

  • Номер журналу 170

    • Прогнозування ранньої маніфестації атопічної бронхіальної астми у дітей з обмеженим сімейним анамнезом / Крючко Т.О., Ткаченко О.Я., Вовк Ю.О. - УМСА / Крючко, Т.О. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 170

  • Номер журналу 178

    • Застосування похідного 3-оксипіридину для профілактики гематологічних порушень, індукованих гострою крововтратою / Важнича О.М., Власенко Н.О., Мокляк Є.В.- (УМСА) / Важнича, О.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 178

  • Номер журналу 180

    • Двохетапна ексцизія при епідермізуючих доброякісних процесів шийки матки як профілактика початкового цервікального раку / Громова А.М., Крутікова Е.І. - УМСА / Громова, А.М. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 180

  • Номер журналу 257

    • Спосіб діагностики синдрому полі органної недостатності у новонароджених / Шкурупій Д.А. / Шкурупій, Д.А. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 257

  • Номер журналу 258

    • Спосіб оцінки морфофункціонального напруження щитовидної залози / Гасюк А.П., Ніколенко Л.Г., Ніколенко Д.Є. - УМСА / Гасюк, А.П. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 258

  • Номер журналу 269

    • Спосіб виділення анаеробних мікроорганізмів порожнини рота / Лобань, Г.А., Петрушанко Т.О., Череда В.В. - (УМСА) / Лобань, Г.А. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 269

  • Номер журналу 270

    • Спосіб медикаментозного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянці голови та шиї / Аветіков Д.С., почерняєва В.Ф., Ставицький С.О. / Аветіков, Д.С. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 270

  • Номер журналу 298

    • Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з метаболічним синдромом / Казаков Ю.М., Чекаліна Н.І., Трибрат, Т.А., Боряк В.П. - (УМСА) // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 298

  • Номер журналу 366

    • Лікування НР-позитивної виразкової хвороби / Рябушко М.М., Іщейкін К.Є.,Кітура О.Є, Власова О.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 366

  • Номер журналу 376

    • Спосіб встановлення генетично обумовленої схильності до розвитку алергічних захворювань / Кайдашев І.П., Весніна Л.Е., Куценко Н.Л., Ізмайлова О.В. // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 376

  • Номер журналу 461

    • Спосіб молекулярно-генетичного прогзування перебігу асфіксії у доношених новонароджених / Ковальова О.М., Похилько В.І., Коробка О.В. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 461

  • Номер журналу 462

    • Спосіб молекулярно-генетичної діагностики та прогнозування перебігу захворювань органів дихання у передчасно народжених дітей / Ковальова О.М., Похилько В.І., Гончарова Ю.О. [та ін.] // Інформаційний лист МОЗ України.- 2012.-№ 462