Примірники в наявності

Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 5

   • ВОЛЧАНКА КРАСНАЯ КОЖНАЯ - ВОЛЧАНКА IS RED LEATHER

    • Сучасні аспекти етіології та клінічної діагностики системного червоного вовчака /Б. Смаль, Бухановська Т.,Т . Веселова / Смаль Б. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 5,- C. 6-11

   • ТОМОГРАФИЯ - ТОМОГРАФИЯ

    • Комп ютерна томографія / В. Дарчинов / Дарчинов В. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 5,- C. 15- 26

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 5,- C. 35-41

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Наказ про затвердження порядку вибору та зміни лікаря первинної меддопомоги // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 5,- C. 42-47

   • ПАЛЬЦЫ КИСТИ - FINGERS OF BRUSH

    • Панарацій. Лікувати консервативно чи терміново оперувати? / П.Кондратенко / Кондратенко П. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 5,- C. 48- 54

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Киста нирки. Що робити ? /Д. Сеймівський / Сеймівський Д. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 5,- C. 58- 60

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Хвороба особлива- жіноча .Рак молочної залози / В. Дарчинов / Дарчинов В. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 5,- C. 61-67

  • Номер журналу 6

   • ГРИПП - FLU

    • Як розпізнати грип ? / А. Яковенко / Яковенко А. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 6,- C. 8- 9

    • Про грип та профілактику / А. Мироненко / Мироненко А. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 6,- C. 10- 11

   • КРАПИВНИЦА - HIVES

    • Стратегія підвищення ефективності діагностики та лікування кропив янки / Л. Бабінець, Н. Боцюк, І. Боровик та ін. / Бабінець Л. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 6,- C. 12- 16

   • УВЕИТ - UVEIT

    • Хронічні рецидивуючі увеїти у дітей / Л. Сухіна, Є. Юліш, Г. Лисенко та ін. / Сухіна Л. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 6,- C. 19-21

   • НИКОТИН - NICOTINE

    • Можливості лікування нікотинової залежності методом голкорефлексотерапії / Т. Павленко, В. Безрукова / Павленко Т. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 6,- C. 63-65

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • НАКАЗ Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров я , що надають первинну медичну (медико-санітану) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги НАКАЗ №866 від 02.11.2012 р. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2012.-№ 6,- C. 26

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ТОШНОТА - NAUSEA

    • Тошнота и рвота- временные неприятности или патология беременности / Н. Удовика / Удовика Н. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.-№ 1,- C. 11- 19

  • Номер журналу 2

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із лактозою недостатністю : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.-№ 2,- C. 63-68

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Шляхи підвищення якості підготовки лікарів за фахом (Загальна практика- сімейна медицина ) / Н. Чухрієнко / Чухрієнко Н. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.-№ 2,- C. 3- 7

   • МОЧЕВАЯ КИСЛОТА - URINARY ACID

    • АЦЕТОНЕМІЧНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.-№ 2,- C. 26-27

  • Номер журналу 3

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із захворюваннями підшлункової залози» : наказ від 29 січ. 2013 р. № 59 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.-№ 3,- C. 64-70

  • Номер журналу 5

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • 25 років сімейної медицини в Україні- сторінки історії і сьогодення / Б. Лемішко / Лемішко Б. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.-№ 5,- C. 3- 5

  • Номер журналу 6

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Отимізація викладання сімейної медицини з урахуванням міжнародного досвіду / Л. Бабінець, І. Боровик, С. Рябоконь та ін. / Бабінець Л. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2013.-№ 6,- C. 19- 25

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 5

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • Резолююція Науково-практичної конференції з міжнародною участю (Принципи використання наркотичних, психотропних речовин та їх прекурсорів в практиці сімейного лікаря ) (25-26 вересня 2014 року, Ірпінь) // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 3-5

   • ЗРЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - SIGHTS OF DISORDER

    • Сумеречное зрение и его расстройства // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 5-7

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Актуальні аспекти підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров я в Угорщині / Бабінець Л. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 7- 11

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Особливо небезпечні інфекції: захворювання, спричинені вірусом Ебола /О. Дуда, Р. Колесник / Дуда О. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 12- 22

   • ВИТАМИНЫ - VITAMINS

    • Значение витаминов в питании беременной женщины /Т. Романенко , Л. Синчук, З.Шкиряк-Нижник и др. / Романенко Т. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 23- 26

   • ЯЧМЕНЬ - BARLEY

    • Ячмень: этиология, патогенез, лечение, профилактика // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 27- 29

   • ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ - ИНФУЗИОННАЯ THERAPY VNEBOL'NICHNAYA

    • Загальні принципи інфузійної терапії для лікарів загальної практики - сімейних лікарівКристалоїдні інфузійні розчини / Л. Матюха, Н. Малютіна / Матюха Л. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 29- 36

   • АСКАРИДОЗ - АСКАРИДОЗ

    • Коморбідність хронічного панкреатиту та аскаридозу в практиці сімейного лікаря / Л. Бабінець, Ю. Дроняк / Бабінець Л. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 5,- C. 37-42

  • Номер журналу 6

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Эффективность применения мануальной рефлексотерапии в практике семейной медицины у пациентов с начальными проявлениями ишемической болезни мозга / Т. Шитиков / Шитиков Т. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 6,- C. 13-17

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Рак- це грибок молочниці . І він лікується, як грибок /Т. Сімончіні / Сімончіні Т. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 6,- C. 18- 21

   • КОНЪЮНКТИВИТ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ - A CONJUNCTIVITIS IS BACTERIAL

    • Клинические и эпидемиологические результаты лечения офлоксацином бактериального конъюнктивита у детей первого года жизни / С. Рыков, М. Шевколенко, Е. Грижимальская / Рыков С. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2014.-№ 6,- C. 32- 35

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Захворювання, що симулюють гостру патологію черевної порожнини або псевдоабдомінальний синдром / Р, Валецька, О. Петрик / Валецька Р. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 1,- C. 10- 15

  • Номер журналу 3

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Пневмонії у дітей: сучасгі засади курації / В. Андрух, В. Андрух / Андрух В. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 3,- C. 25-31

  • Номер журналу 4

   • ВРАЧ-БОЛЬНОЙ ОТНОШЕНИЯ - DOCTOR-PATIENT of RELATION

    • З чого починається оцінювання неврологічних показників пацієнта? Перше враження про пацієнта як складова неврологічного тазагальноклінічного огляду (частина2) / О. Коваленко / Коваленко О. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 4,- C. 10- 13

   • ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - PALLIATIVE MEDICARE

    • Засади організації паліативної допомоги сімейним лікарем / Л.О. Андріїшин / Андріїшин Л.О. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 4,- C. 38-41

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Бета-адреноблокаторы в практике семейного врача / В. Приходько / Приходько В. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 4,- C. 27-33

  • Номер журналу 5

   • ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛЕЧЕБНАЯ - PHYSICAL CULTURE LECHEBNAYA

    • Лікувальна фізкультура в комплексному лікуванні цукрового діабету / О.Процюк / Процюк О. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 5,- C. 6-9

    • Хондропротектори в лікуванні захворювань суглобів і хребта на засадах доказової медицини / Ю. Гавалко / Гавалко Ю. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 5,- C. 9-13

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Системная терапия избыточных жировых отложений, как общих, так и локализованных , с помощью MACRESCES /Е. ИВАНОВА, Е. Подопрелова / Иванова Е. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 5,- C. 33-41

  • Номер журналу 6

   • ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ - WOMANISH ILLNESSES

    • Современные аспекты лечения вагинальных инфекций / Т. Силина, Н. Васильева, Т. Титова / Силина Т. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2015.-№ 6,- C. 28-31

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - PALLIATIVE MEDICARE

    • Практика організації паліативної допомоги сімейним лікарем / Л.О. Андріїшин / Андріїшин Л.О. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2017.-№ 1,- C. 9- 22

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Офтальмологічні прояви цукрового діабету в практиці сімейного лікаря (частина 1, продовження у № 2 (2017) / Н. Медведовська / Медведовська Н. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2017.-№ 1,- C. 29-34

  • Номер журналу 2

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Профілактика артеріальної гіпертензії серед дорослого населення / М. Кулікова / Кулікова М. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2017.-№ 2,- C. 15-18

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Процес розвитку ПМСД на засадах сімейної медицини-реалії на місцях / О. Тіщенко / Тіщенко О. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2017.-№ 2,- C. 40-43

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Визначення індикаторів якості первинної медичної допомоги / Л. Матюха, Н. Медведовська , Ю. Баринов / Матюха Л. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2017.-№ 2,- C. 43-49

  • Номер журналу 3

   • КОНЪЮНКТИВЫ БОЛЕЗНИ - CONJUNCTIVA OF ILLNESS

    • Літні подорожі та профілактика виникнення захворювань повік, кон юнктиви Н. Медведовська / Медведовська Н. // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри.- 2017.-№ 3,- C. 27 32