Примірники в наявності

Бібліотечний вісник

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 4

    • Історико- технологічні особливості еволюції систематичного каталогу бібліотеки : досвід майбутнього у новизні минулого / О. Сербін / Сербін О. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 4,- C. 3-12

    • Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва / Копанєва Є. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 4,- C. 29- 35

   • ИНФОРМАТИКА - INFORMATICS

    • (Інформаційні технології) у реферативній базі даних (Україніка наукова) / Добровська С. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 4,- C. 12- 17

   • БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ - БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

    • Международные стандарты метаданных для описания библиотечных, архивных материалов и музейных объектов / Ю. Селиванова, Т. Масхулия / Селиванова Ю. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 4,- C. 18- 28

  • Номер журналу 5

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Обеспечение доступности информации- важнейшая задача библиотек /О. Серова / Серова О. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 5,- C. 3- 7

    • Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту / Т. Гранчак / Гранчак Т. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 5,- C. 20- 26

    • Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки /Н. Самохіна / Самохіна Н. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 5,- C. 27- 31

    • Автоматизация библиотечных проектных решений радиочастотной идентификации ( RFID) объектов / Ж. Молчан / Молчан Ж. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 5,- C. 31-34

   • БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ - БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

    • Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери / О.Воскобойнікова- Гузєва / Воскобойнікова-Гузєва О. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 5,- C. 8- 19

   • БИБЛИОТЕКАРИ - LIBRARIANS

    • Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Т. Добко / Добко Т. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 5,- C. 35- 44

  • Номер журналу 6

   • КНИГИ - BOOKS

    • Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам яток ? /Г. Ковальчук / Ковальчук Г. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 6,- C. 3- 9

   • КНИГИ РЕДКИЕ - BOOKS ARE RARE

    • Комплексний інформаційний ресурс (Книжкові пам ятки НБУВ ) /К. Лобузіна / Лобузіна К. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 6,- C. 10-14

   • КНИГ КЛАССИФИКАЦИЯ - BOOKS CLASSIFICATION

    • Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності /О. Сербін, С. Галицька / Сербін О. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 6,- C. 15- 19

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Науково-культурне (посольство) Австрії в Україні (до 20-річчя заснування австрійської бібліотеки у НБУВ ) / Г. Безпала / Безпала Г. // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 6,- C. 33- 39

    • Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 6,- C. 40-41

    • Міжнародна наукова конференція ( Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХ1 століття ) // Бібліотечний вісник.- 2012.-№ 6,- C. 41-70

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України / О. Постельжук / Постельжук О. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 3- 8

    • Роль белорусских библиотек в интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство / И. Юрик / Юрик И. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 15- 19

    • Наукова бібліотека в соціальних мережах / С. Головаха / Головаха С. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 29- 32

    • Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації : документознавчий аспект / В. Зуб / Зуб В. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 36- 45

    • Публічні бібліотеки у сучасному Ірані / Л. Дем янюк / Дем янюк Л. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 46- 52

   • БИБЛИОГРАФИЯ - BIBLIOGRAPHY

    • Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів /К. Лобузіна / Лобузіна К. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 9- 14

    • Платні довідково- бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Т. Добко / Добко Т. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 19- 28

    • Документи з фондів Центрального архіву зарубіжної україніки до 11 Українського наукового з їзду у Празі 1932 р. / Т. Ніколаєва / Ніколаєва Т. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 1,- C. 33- 35

  • Номер журналу 2

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • В.І.Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / О. Онищенко, Л. Дубровіна / Онищенко О. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 2,- C. 3-11

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова / Ланде Д. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 2,- C. 12- 17

    • Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Т. райнікова / Крайнікова Т. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 2,- C. 30-35

    • Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації / Т. Колесникова / Колесникова Т. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 2,- C. 17- 24

    • Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Сакиасян / Сукиасян Э. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 2,- C. 25-29

   • КАТАЛОГИ - CATALOGUES

    • Книготорговые каталоги Ставропигийского института первой половины Х!Х в. как источники по реконструкции репертуара изданий типографии Львовского Успенского бротства / Ю. Шустова / Шустова Ю. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 2,- C. 36- 43

   • БИБЛИОТЕКАРИ - LIBRARIANS

    • Особливості становлення та розвитку законодавчої бази з питань охорони праці в бібліотеках України / В. Зуб / Зуб В. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 2,- C. 44-51

  • Номер журналу 4

   • КНИГИ - BOOKS

    • Місце бібліології в системі наукового знання / Швецова-Водка Г. / Швецова-Водка Г. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 4,- C. 3- 9

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Бібліотека в бібліотеці : архівні колекції університетської книгозбірні / Л. Губар / Губар Л. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 4,- C. 35- 38

    • Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій / В. Зуб / Зуб В. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 4,- C. 39- 46

  • Номер журналу 5

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Створення галузевої електронної бібліотеки у Державний науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського / Н. Вараксіна / Вараксіна Н. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 5,- C. 3- 9

    • Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів / І. Зарванська / Зарванська І. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 5,- C. 10- 15

    • Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності /Н. Малолєтова / Малолєтова Н. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 5,- C. 20- 27

    • Формування інноваційної моделі наукової бібліотеки в Ісламській Республіці Іран / Л. Дем янюк / Дем янюк Л. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 5,- C. 28- 35

    • Дисертаційні дослідження вітчизняної періодики у книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавстві в аспектах соціальних комунікацій ( 1998- 2013 ) / О. Пастушенко / Пастушенко О. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 5,- C. 36-44

   • БИБЛИОМЕТРИЯ - BIBLIOMETRIYA

    • Оценка научной деятельности организаций Беларуси с использованием индексов цитирования / Н. Березкина / Березкина Н. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 5,- C. 45- 49

  • Номер журналу 6

   • БИБЛИОТЕКИ - LIBRARIES

    • Програми відцифрування Британської бібліотеки /О. Керзюк / Керзюк О. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 6,- C. 8- 12

    • Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України / О. Михайлова / Михайлова О. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 6,- C. 16-20

    • Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси / В. Мыхлик / Мыхлик В. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 6,- C. 21- 24

    • Обов язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки / А . Соляник / Соляник А. // Бібліотечний вісник.- 2013.-№ 6,- C. 25- 29