Примірники в наявності

Клінічна хірургія

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 6

   • ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ - SURGICAL RANEVAYA INFECTION

    • Особливості мікроциркулятивного кровообігу передньої черевної стінки у хворих з надмірної масою тіла / М.Ю. Ничитайло, С.В. Малик, О.С. Осіпов, С.П. Кравченко (УМСА) // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 27-29

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Біліопанкреатичне шунтування / Н.Скопінаро / Скопінаро Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 18-20

    • Сравнительные результаты различных методов хирургического лечения тяжелых форм метаболического синдрома / Ю.И. Седлецкий, К.К. Мирчук, А.Е. Неймарк и др. / Седлецкий Ю.И. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 21-26

   • ВАРИКОЦЕЛЕ - ВАРИКОЦЕЛЕ

    • Оптимизация хирургической коррекции варикоцеле у детей / Р.З. Тандилава, З.Р. Тандилава / Тандилава Р.З. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 40-43

   • МИКРОХИМИЯ - МИКРОХИМИЯ

    • Інтраопераційна пластика складних кісткових та мякотканинних дефектів краніофаціальної ділянки / Д.І. Заболотний , О.І. Паламар, А.П. Гук та ін. / Заболотний Д.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 44-48

   • ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН - POWER EXCHANGE

    • Измененияэнергетического баланса у пациентов во время анестезии / Л.М. Смирнова, Н.Ф. Полевик, Т.Ф. Ларченко / Смирнова Л .М. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 49- 52

  • Номер журналу 7

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози / О.В. Шідловський, О.І. Карел / Шідловський О.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 12-15

   • КАРЦИНОИД - KARCINOID

    • Карциноїдні пухлини підшлункової залози та травного каналу: клініка, діагностика, лікування / Н.І. Бойко, Р.В. Кемінь, М.П. Павловський / Бойко Н.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 23- 26

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні , зокрема мініінвазивні методи лікування хворих / М.П. Павловський, Н.І. Бойко, Я.І. Гавриш / Павловський М.П. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 30-33

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Влияние озонотерапии на некоторые параметры иммунитета у больных при распространенном перитоните / Н.Жд. Гаджиев, С.В. Сушков, Е.М. Климова и др. / Гаджиев Н.Дж. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 34- 36

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Сучасний мініінвазивний комбінований хірургічний підхід до лікування пацієнтів з приводу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок / О.В. Береговий, А.М. Гурьєв, В.О. Кисельов та ін. / Береговий О.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 45-48

  • Номер журналу 8

   • ЖЕЛУДОК - STOMACH

    • Мобілізація шлунка та товстої кишки з використанням апарата високочастотного електричного зварювання тканин / І.А. Сухін, .М. Остапенко , С. Г. Качан та ін. / Сухін І.А. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 46-48

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хирургическое лечение больных по поводу некротического панкреатита в фазе гнойных осложнений /Н.Н. Брицкая / Брицкая Н.Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 49- 50

   • ЭНДОКРИННАЯ НЕОПЛАЗИЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ - ENDOCRINE NEOPLAZIYA IS PLURAL

    • Синдром множинної ендокринної неоплазії 2 типу / В.В. Хомяк, М.П. Павловський, Н.І. Бойко та ін. / Хом як В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 55- 57

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • 5-та Українська конференція (Хірургічне лікування ожиріння і супутніх метаболічних розладів) // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 3- 44

  • Номер журналу 10

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Антибактериальная терапия при остром небилиарном инфицированном некротическом панкреатите / П.Г. Кондратенко, И.В. Ширшов / Кондратенко П.Г. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 14- 18

    • Диагностика некротической формы острого панкреатита в первые 3 суток после госпитализации пациентов / В.В. Ганжий, .П. Колесник, И.С. Матюшкина / Ганжий В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 19-22

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Влияние тяжести осложнений и степени зрелости ложных кист поджелудочной железы на объем оперативного вмешательства / Т.И. Там, В.В. Непомнящий, А.Я. Бардюк и др. / Тамм Т.И. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 23- 25

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Можливості застосування пункційного дренування під контролем ультразвукового дослідження в хірургічному лікуванні пседокіст підшлункової залози / М.В. Безручко, С.В. Малик, С.П. Кравченко та ін. / Безручко М.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 29- 31

   • ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - HERNIA OF GULLET OPENING

    • Анализ отдаленных результатов лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрамы и фундопликации по Нисену / В.В. Грубник, А.В. Малиновский / Грубник В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 34-36

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Підходи до лікування стенозуючих захворювань стравоходу /В.О. Шапринський, В.Ф. Кривецький, Є.В. Шапринський / Шапринський В.О. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 37- 40

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Некоторые вопросы эпидемиологии желчнокаменной болезни у пациентов молодого возраста в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии / А.В. Иващенко / Иващенко А.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 45-48

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Сучасні аспекти хірургічного лікування вузлових форм зоба / В.І. Мамчич, О.В. Погорєлов, О.Ю. Воскобойнік / Мамчич В.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 49-52

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Особенности диагностических лапароскопических вмешательств у пострадавших с закрытым травматическим повреждением тонкой кишки / А.В. Капшитарь / Капшитарь А.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 57-59

  • Номер журналу 11

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Особливості антибактеріальної терапії у хворих з синдромом діабетичної стопи / О.Г. Краснов / Краснов О.Г. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 19

   • КОСМЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ - COSMETIC METHODS

    • Причины неудовлетворительных косметических результатов после операций по поводу зоба / А.Н. Люлька, В.И. Ляховский, А.П. Ковалев / Люлька А.Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 22

   • КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА - EXTREMITIES OF NIZHNEY ARE ULCER

    • Хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок / В.І. Ляховський, Р.М. Рябушко, .Г. Дем янюк / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 23-24

   • РУБЕЦ - SCAR

    • Формування естетичних післяопераційних рубців після видалення вен / В.І. Ляховський, Д.Г. Дем янюк, О.М. Люлька та ін. / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 23

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Клінічне використання гармонічних скальпелів різного типу в лапароскопічній хірургії /І.А. Сухін, М.Д. Соснін, А.І. Бойко та ін. / Сухін І.А. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 62-64

   • КОЛОСТОМИЯ - КОЛОСТОМИЯ

    • Прогностические факторы риска возникновения параколостомных осложнений / В.Н. Косован / Косован В.Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 65- 68

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Симультанні втручання з приводу туберкульозу легень, поєднаного з хронічним туберкульозним плевритом / І.Д. Дужий, Н.І. Глазунова, Р.З. Ель-Асталь та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 69- 71

  • Номер журналу 12

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Порівняльна оцінка ефективності відкритих та мініінвазивних втручань в лікуванні абсцесів печінки та скупень рідини післяопераційного походження / Г.Ю. Мошківький, / Мошківський Г.Ю. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 5-8

   • ШВЫ - STITCHES

    • Прогнозування факторів ризику виникнення неспроможності швів та вибір методу формування анастомозу під час реконструктивно-відновних операцій на товстій кишці /В.М. Косован / Косован В.М. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 9-12

   • СОННОЙ АРТЕРИИ СТЕНОЗ - TO CAROTID STENOSIS

    • Комбіноване хірургічне лікування стенозу сонних артерій високого степеня та оцінка його ефективності з використанням методу ультразвукового дуплексного сканування / С.Г. Мазур, М.Р. Костюк / Мазур С.Г. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 20- 23

   • ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТРАВМЫ - THORAX OF TRAUMA

    • Критерии выбора метода хирургического лечения пострадавших с внутриплевральным посттравматическим кровотечением при закрытой травме груди /Бойко В.В. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 35-37

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Комплексне лікування післяопераційного перитоніту як метод профілактики спайкової хвороби у дітей / П.С. Русак / Русак П.С. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 46- 47

   • ПРЕСТАРЕЛЫЕ - AGED

    • Особливості хірургічного лікування дефектів попереково-бічної ділянки черевної стінки у хворих похилого й старечого віку / О.О. Воровський / Воровський О.О. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 48- 50

   • ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - TRANSPLANTATION

    • Трансплантація жирової тканини, збагаченої алогенними мезенхімальними мультипотентними стовбуровими клітинами, в умовах експерименту / Ю.В. Поляченко, К.М. Запольська, О.В. Кучук та ін. / Поляченко Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 51- 53

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • М.И. Коломийченко- выдающийся украинский хирург, ученый , педагог, организатор здравоохранения / С.И. Рыбаков / Рыбаков С.И. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 68- 72

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ИНСУЛИНОМА - ИНСУЛИНОМА

    • Лапароскопічне лікування органічного гіперінсулінізму / М.Ю. Ничитайло, А.В. Скумс, В.П. Шкарбан та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 6-8

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Вибір методу жовчовідведення за тривалої обтураційної жовтяниці / Г.І. Шабат / Шабат Г.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 9-11

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Діагностичний алгоритм амбулаторного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.А. Ходос / Ходос В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 16-20

   • ПОЧЕЧНЫЕ ВЕНЫ - KIDNEY VEINS

    • Радикальна нефректомія та тромбектомія у хворих на нирково-клітинний рак, ускладнений пухлинним тромбозом ниркової і нижньої порожнистої вен / В.І. Русин, В.В. Корсак , А .В. Русин та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 21- 26

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Неоадъюваантная химиотерапия и лучевая терапия резектабельного рака прямой кишки дистальной локализации / Г.В. Бондарь, В.Х.Бешеев С.Э. Золотухин и др. / Бондарь Г.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 44-46

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Двухэтапное вмешательство по поводу осложненного рака ободочной кишки / Г.В. Бондарь, В.Х. Башеев, Понсе Прадо и др. / Бондарь Г.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 52- 55

  • Номер журналу 2

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Апоптоз нейрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику виникнення перитоніту після операції з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини / Д.А. Ситнік , В.Д. Шейко, О.А. Крижановський та ін. / Ситнік Д.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 28- 30

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Алгоритм сучасних лікувальних технологій в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.І. Паламарчук, В.А. Ходос, В.А. Черняк та ін. / Паламарчук В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 36-40

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Метод миниинвазивной операции по поводу варикозно-измененных вен дна желудка / В.Ю. Грубник, К.О. Воротынцева, В.В. Грубник / Грубник В.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 41- 43

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Роль чрезъюгулярной биопсии печени в подготовке пациентов к обширной резекции печени / В.А. Кондратюк / Кондратюк В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 44- 46

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Нерешенные вопросы классификации механической желтухи / В.Б. Борисенко / Борисенко В.Б. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 47- 49

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Моделювання умов навантаження колінного суглоба з позицій механіки / К.Б. Пустовойт, М.Ю. Карпінський / Пустовойт К.Б. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 53- 56

    • Влияние заместительной сурфактантной терапии на продолжительность жизни пациентов при остром респираторном дистресс-синдроме / А.Л. Потапов, Н.Ю. Новиков, В.А. Туманський и др. / Потапов А.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 57-59

  • Номер журналу 3

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Критерии диагностики и принципы лечения обтурационной желтухи и ее осложненных форм острого холангита и билиарного сепсиса / Б.М. Даценко, В.Б. Борисенко / Даденко Б.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 5-8

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Оптимізація хірургічного лікування хворих з приводу хронічного геморою / А.А. Шудрак, В.С. Нечай, Р.К. Палієнко / Шудрак А.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 12- 16

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хирургическая коррекция осложненных форм хронического панкреатита / В.М. Ратчик, Ю.А. Гайдар / Ратчик В.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 19- 21

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Залежність ступеня операційного стресу від виду оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтів за високого операційного-анестезіологічного ризику / М.В. Безручко, С.В. Малик, С.П. Кравченко та ін. / Безручко М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 22- 25

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Ендоваскулярні втручання з приводу кртичної ішемії нижніх кінцівок / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 35- 39

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Визначення обсягу і вибір методу хірургічного втручання з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок в амбулаторних умовах / В.А. Ходос / Ходос В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 40- 43

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Эпидуральная фармакотерапия в лечении болевого синдрома при остеохондрозе, осложненном протрузией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника / М.В. Хижняк, Е.В. Приймак / Хижняк М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 44- 46

  • Номер журналу 4

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам яної хвороби, запальних та кістозних захворювань органів черевної порожнини / М.Ю. Нечитайло, М.С. Загрійчук, А.В. Гоман / Нечитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 5-8

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Коррекция печеночной дисфункции у больных при обтурационной желтухе / Б.М. Даценко, Т.И. Тамм, В.Б. Борисенко и др. / Даценко Б.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 9-12

   • ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ БОЛЕЗНИ - BILIOUS CHANNELS OF ILLNESS

    • Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при оперативных вмешательствах по поводу заболеваний желчных протоков / О.А. Тарабрин, А.И. Ткаченко, Е.Н. Салех, и др. / Тарабрин О.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 13- 16

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Альтернативный метод прогнозування гострого панкреатиту / О.М. Литвиненко, Ы.В. Гомоляко, А.С. Калюжка / Литвиненко О.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 28- 30

   • ГРЫЖА ПУПОЧНАЯ - HERNIA IS UMBILICAL

    • Применение миниинвазивной хирургической пластики у больных по поводу пупочной грыжи / И.В. Модин, А.А. Баулин, В.А. Баулин и др. / Модин И.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 37- 39

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Вибір методу реваскуляризації у хворих за критичної ішемії нижніх кінцівок /О.І.Пітик, В.А. Прасол, В.В. Бойко / Пітик О.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 48- 51

    • Обгрунтування вибору хірургічного лікування пацієнтів з приводу післятромботичної хвороби / О.В. Косинський, Д.Л. Бузмаков / Косинський О.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 55- 57

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Субфасціальна ендоскопічна дисекція пронизних вен в амбулаторній хірургії варикозної хвороби /В.А. Черняк, В.А. Ходос, В.І. Паламарчук / Черняк В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 52-54

   • СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ - SCIATIC NERVE

    • Використання прямої тривалої електростимуляції при наслідках ушкодження сідничого нерва / Ю.В. Цимбалюк / Цимбалюк Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 62-65

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Михайло Петрович Павловський // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 79-80

  • Номер журналу 5

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Ефективність мініінвазивних методів діагностики та лікування рак шлунка, пов язаних з організацією ендоскопічної служби / К.В. Баранніков / Баранніков К.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 5-9

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Хирургическая тактика у больных при хлецистите, осложненном билирубинемией / .А. Баулина, В.А. Николашин, А.А. Баулин и др. / Баулина Е.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 18-20

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам яної хвороби та грижі передньої черевної стінки /М.Ю. Нечитайло, М.С. Загрійчук, І.І. Булик та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 21-23

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Комбинированная реконструктивная герниопластика по поводу малой и средней грыжи брюшной стенки / Н.Н. Велигоцкий, Е.В. Комарчук, А.Н. Велигоцкий и др. / Велигоцкий Н.Н. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 24-27

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Характеристика гепаторенальної перфузії у хворих на гострий апендицит / С.М. Василюк, І. Р. Лаб як / Василюк С.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 32- 34

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Амбулаторне склерохірургічне лікування варикзної хвороби нижніх кінцівок / В.А. Ходос / Ходос В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 45- 48

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Центральная нейроаксиальная блокада и метаболический стресс-ответ у новорожденніх и младенцев при хирургических заболеваниях / М.Ю. Курочкин / Курочкин М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 58-60

   • ВИЧ - HIV

    • Можливості хірургічної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в умовах фтизіохірургічного стаціонару / М.С. Опанасенко, Б.М. Конік, В.І. Клименко та ін. / Опанасенко М.С. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 67- 71

  • Номер журналу 6

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Прогнозирование рецидива кровотечения у пациентов при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении / Е.А. Ярошенко, В.И. Диденко, В.И. Ципко и др. / Ярошенко Е.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 11-14

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Влияние частоты диагностики раннего рака желудка на показатели выживаемости больных после радикальной хирургической операции / Р.Б. Байрамов, Р.Т. Абдуллаева / Байрамов Р.Б. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 18- 21

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Хирургическое лечение едининог абсцесса печени / В.В. Бойко, А.М. Тищенко, И.В. Гусак и др. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 22-25

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Оптимизация диагностики и контроль лечения пареза желудка и кишечника в раннем послеоперационном периоде при разлитом перитоните / А.В. Костырной, Д.В. Шестопалов, П.С. Трофимов и др. / Костырной А.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 29- 32

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Перебіг коронарного атеросклерозу у хворих після втручань на вінцевих артеріях /Г.В. Книшов, О.В. Левчишина, Є.А. Настенко та ін. / Книшов Г.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 43- 46

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Вплив поєднаного застосування еластичного бантування нжніх кінцівок та аутогемотрансфузії на біохімічні показники крові та тяжкість ендогенної інтоксикації у хворих з суаутньою серцево-судинною недостатністю / Л.. Ковальчук, Н.І. Герасимюк / Ковальчук Л.Я. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 51- 54

   • ПОЛОЙ ВЕРХНЕЙ ВЕНЫ СИНДРОМ - HOLLOW OVERHEAD VIENNA SYNDROME

    • Синдром верхньої порожнистої вени у постраждалих при травматичній нестабільності груднинно-ребрового каркасу внаслідок політравми / В.Д. Шейко, С.І. Панасенко / Шейко В.Д. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 62-65

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Терміновим хірургічним захворюванням- єдину узагальнену назву / В.І. Ляхвський, Д.Г. Дем янюк, М.І. Кравців та ін. / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 73-75

  • Номер журналу 7

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Сучасні підходи до ендоскопічного дренування псевдокіст підшлункової залози / М.Ю. Ничитайло, П.В. Огородник, О.П. Кондратюк та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 13-15

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Дифференцированный подход к выбору метода лечения псевдокист поджелудочной железы /И .В. Криворучко / Криворучко И.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 16-19

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Опыт применения FSVS -теста в диагностике инсулинпродуцирующей опухоли поджелудочной железы / В.М. Копчак, В.А. Кондратюк, К.В. Копчак и др. / Копчак В.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 20- 23

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Клініко-прогностичний аналіз перебігу медулярної карциноми щитоподібної залози /А.М. Кваченюк, Д.В. Рейзін, А.М. Пілецький та ін. / Кваченюк А.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 31- 35

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Прогностическое значение экспрессии белка р 53 у больных раком грудной железы / Н.Ф. Щуров, Т.Ю. Погорелая, С.В. Заплатина / Щуров Н.Ф. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 36- 38

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГИПЕРПЛАЗИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND GIPERPLAZIYA

    • Ефективність високопотужньої лазерної вапоризації у порівнянні з монополярною трансуретральною резекцією у лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози : результати спостереження протягом 6 міс./С.В. Головко, О.Ф. Савицький / Головко С.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 39-42

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Комплексне лікування злоякісних новоутворень нижньої щелепи з застосуванням фіксатора для попередження патологічного перелому, раннє післяопераційне протезування й реабілітація / В.П. Баштан, О.Є. Муковоз / Баштан В.П. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 43- 46

   • СТОПЫ ДЕФОРМАЦИИ ВРОЖДЕННЫЕ - THE FEET OF DEFORMATION ARE INNATE

    • Врожденная плоско-валыгусная деформация стопы у детей / А.Е. Соловьев, О.В. Щекин, А.О. Щекин / Соловьев А.Е. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 47- 51

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Ефекти стовбурових клітин пуповинної крові при експериментальному ушкоджені міокарда / Ю.В. Поляченко, А.В. Габрієлян, Т.М. Доманський та ін. / Поляченко Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 56- 60

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Енцефаломієлопатія у хворих на гострий деструктивний панкреатит / О.М. Гулько, М.С. Загрійчук, А.В. Гоман та ін. / Гулько О.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 72-73

   • АНЕВРИЗМА - ANEURYSM

    • Спостереження успішного ендоваскулярного усунення несправжньої артеріальної аневризми рідкісної локалізації / В.І. Ляховський, Р.П. Сакевич, Д.Г. Дем янюк та ін. / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 74- 75

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Консервативное лечение пациентов по поводу критической ишемии нижних конечностей / П.И. Никульников, А.В. Ратушнюк, А.В. Ликсунов / Никульников П.И. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 76- 77

   • НЕРВЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ - NERVES ARE PERIPHERAL

    • Стовбурові клітини і регенерація периферійних нервів / О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Ю.Б. Чайковський та ін / Дєльцова О.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 65- 68

  • Номер журналу 8

   • НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ - НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ

    • Досвід застосування високочастотного електрозварювання ендокринній хірургії / М.Ю. Ничитайло , .М. Литвиненко, О.М. Гулько та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 5-8

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Диференційоване хірургічне лікування постраждалих з приводу пошкодження тонкої і товстої кишки при закритій поєднаній абдомінальній травмі залежно від прогнозу перебігу травматичної хвороби та морфологічних зсін стінки кишки / Я.Л. Заруцький, В.М. Денисенко, І.П. Хоменко та ін. / Заруцький Я.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 9-12

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Віддалені результати консервативного й оперативного лікування хворих з приводу виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею / В.В. Єфремов / Єфремов В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 13-16

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Мануально-асистовані лапароскопічні втручання при колопроктологічних захворюваннях / М.І. Тутченко, В.С. Андрієць, І.В. Клюзко та ін. / Тутченко М.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 17-19

   • КИШЕЧНИКА СВИЩ - INTESTINE SVISCH

    • Результаты хирургической реабилитации больных при наличии наружного толстокишечного свища в условиях общехирургического стационара районной больницы / В.В. Ставицкий / Ставицкий В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 20-23

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Ендоскопічне дренування біліарної системи при гострій обтурації спільної жовчної протоки / П.В. Огородник, В.І. Коломійцев, О.І. Кушнірук та ін. / Огородник П.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 24-29

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Динаміка показників ультразвукового дослідження за різних видів знеболювання у пацієнтів при оклюзуючій хворобі артерій нижніх кінцівок / Б.О. Кабаков / Кабаков Б.О. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 37-40

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Вплив патогенетично обгрунтованого хірургічного лікування на якість життя пацієнтів при посттромботичній хворобі нижніх кінцівок / В.А. Оринчак / Оринчак В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 41- 44

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Оцінка ефективності коплексного хірургічного лікування інфікованих виразок нижніх кінцівок у хворих при синдромі діабетичної стопи /С .А. Кримець / Кримець С.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 45-47

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS PORTAL

    • Закономірності ремодуляції вісцерального кровотоку черевної порожнини на стадіях синдрому портальної гіпертензії / І.Я. Дзюбановський, Т.В. Романюк, О.В. Кіт / Дзюбановський І.Я. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 57- 60

   • СЕЛЕЗЕНКА - SPLEEN

    • Реакція системи крові та динаміка гематологічних показників у хворих за травматичного пошкодження селезінки / В.О. Сипливий, А.В. Акименко, К.В. Конь та і. / Сипливий В.О. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 61-64

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Особливості інструментальної діагностики рецидивів гриж міжхрбцевих дисків поперекового відділу хребта в різні періоди спостереження / М.В. Хижняк, О.Ю. Чувашова, К.С. Новакович / Хижняк М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 69- 71

   • ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ БОЛЕЗНИ - ПАРАЩИТОВИДНЫХ GLANDS OF ILLNESS

    • Реиннервация гортани с использованием основной ветви шейной петли в хирургии щитовидной железы при одностороннем параличе голосовых складок / В.А. Паламарчук / Паламарчук В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 75- 79

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • ШАПОВАЛ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ к 60-летию со дня рождения // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 80

  • Номер журналу 9

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Сучасний підхід до прогнозування рецидиву гострої кровотечі з виразки дванадцятипалої кишки / Є.М. Шепетько, В.В. Єфремов / Шепетько Є.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 9-12

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Комплексное лечение рака слизистой оболочки полости рта / В.Д. Захарычев, В.Х. Самедов / Захарычев В.Д. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 13-16

   • ЛИТОТРИПСИЯ - ЛИТОТРИПСИЯ

    • Ендоскопічна контактна літотрипсія-альтернатива лікування пацієнтів з приводу великих конкрементів жовчних проток / П.В. Огородник, В.І. Коломійцев, О.І. Кушнірук та ін. / Огородник П.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 17-21

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Особливості інфузійної терапії у хворих за тяжкого гострого деструктивного панкреатиту / О.І. Дацюк, В.О. Шапринський, І.П. Шлапак / Дацюк О.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 22- 25

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Вплив лапароскопічної герніопластики з застосуванням різних типів алотрансплантата на якість життя хворих з післяопераційною грижею черевної стінки / В.Є. Вансович, Д.М. Осадчий / Вансович В.Є. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 32- 35

   • ПРЯМОЙ КИШКИ СВИЩ - RECTUM SVISCH

    • Пути уменьшения частоты ранних послеоперационных осложнений и рецидивов сложных свищей прямой кишки / Т.Дж. Амиров / Амиров Т.Дж. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 39- 41

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Гібридні операції з приводу критичної ішемії тканин нижніх кінцівок / В.В. Русин / Русин В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 42-46

   • ПОЛИПЫ - POLYPUSES

    • Спектр жирних кислот ліпідів ситроватки крові у хворих при виявленні поліпів шлунка / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгина / Полінкевич Б.С. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 64- 65

   • ТОНКАЯ КИШКА - THIN BOWEL

    • Вплив L-аргініну, іммобілізованого на хірургічному шовному матеріалі, на окиснювальний обмін у навколоранових тканинах оперованої тонкої кишки / Т.Г. Діхтенко, А.А.Левков, В.О. Костенко / Діхтенко Т.Г. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 66-69

  • Номер журналу 10

   • АНЕВРИЗМА - ANEURYSM

    • Застосування інтраопераційної мікросудинної допплерографії при хірургічному лікуванні артеріальної аневризми головного мозку / М.В. Глоба, С.О. Литвак / Глоба М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 24-28

   • БРОНХИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ - BRONCHIAL ARTERIES

    • Опыт применения рентгеноэндоваскулярной эмболизации бронхиальных артерий в лечении легочного кровотечения /П.П. Шипулин, В.Е. Севергин, Н.А. Кузнецов и др. / Шипулин П.П. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 38-40

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Актуальність проблеми поєднання у хворих цукрового діабету та туберкульозу органів дихання, що потребує хірургічного лікування / М.С. Опанасенко, Л.І. Леванда, В.А. Кононнко та ін. / Опанасенко М.С. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 41-44

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Етапне хірургічне лікування постраждалих за тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми / Я.Л. Заруцький, І.Р. Трутяк / Заруцький Я.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 48-51

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Значение хирургической реиннервации гортани в лечении инвазивного рака щитовдной железы / В.А. Паламарчук / Паламарчук В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 56-58

   • ПРОЛАКТИНОМА - PROLAKTINOMA

    • Технічні особливості транссфеноїдальних хірургічних втручань з приводу аденоми гіпофіза, що секретує пролактин / О.М. Возняк / Возняк О.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 59- 62

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Эффективность оперативного лечения варикоцеле в плане восстановления репродуктивной функции / О.Д. Никитин, С.В. Базалицкая / Никитин О.Д. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 63- 66

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Диференційований підхід до застосування остеосинтезу переломів кісток нижніх кінцівок при політравмі / С.І. Герасименко, Б.П. Байчук, В.К. Піонтковський / Герасименко С.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 67-70

  • Номер журналу 12

   • РЕБРА ПЕРЕЛОМЫ - RIBS ARE BREAKS

    • Анестезіологічне забезпечення оперативного втручання остеосинтезу ключиці у пацієнтів за поєднаних переломів ребер / Ю.Л. Кучин / Кучин Ю.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 12 ,- C. 58-60

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 8

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов колоректального рака в печени / Ю.В. Авдосьев, В.В.Бойко, А.С. Дудниченко и др. / Авдосьев Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 10-14

   • ТОНКАЯ КИШКА - THIN BOWEL

    • Корекція ранньої дисфункції печінки у хворих при гострій непрохідності тонкої кишки / В.Д. Скрипко, А.О. Клименко, М.Г. Гончар та ін. / Скрипко В.Д. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 15- 17

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Релапаротомія й програмна санація черевної порожнини в лікуванні ранніх післяопераційних ускладнень / П.С. Трофимов, Д.В. Шестопалов, Н.Е. Каракурсаков та ін. / Трофимов П.С. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 18- 20

    • Вплив абдомінопластики на внутрішньочеревний тиск / С.П. Галич, Є.В. Симулик / Галич С.П. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 59- 60

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Изменения системы гемостаза у больных при обтурационной желтухе, обусловленной холедохолитиазом, и возможности их коррекции с поощью миниинвазивных оперативных вмешательств / А.И. Ткаченко / Ткаченко А.И. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 21-23

   • ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ - GALL-BLADDER

    • Застосування холецистектомії в хірургічному лікуванні хронічного калькульозного холециститу / В.І. Максимлюк / Максимлюк В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 24- 25

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Аналіз безпосередніх причин смерті постраждалих з відкритим пошкодженням печінки на догоспітальному етапі / С.О. Гур єв, О.Ю. Шуригін, М.С. Загрійчук / Гур єв С.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 26- 27

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Оптимизация метода холецистэктомии у пациентов при профессиональных заболеваниях органов дыхания / В.И. Лупальцов, В.В. Мельников / Лупальцов В.И. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 29- 30

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Желчнокаменная болезнь как причина локального гепатита / К.С. Долимов, Ф.А. Ильхамов, А.Ш. Абдумажидов и др. / Долимов К.С. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 32- 33

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Хірургічне лікування хворих з приводу абдомінального сепсису / І.А. Криворучко, О.Ю. Усенко, С.А. Андреєщев / Криворучко І.А. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 34- 37

   • МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН - MITER VALVE

    • Пластика левого предсердия при изолированном протезировании митрального клапана / В.В. Попов, Е.М. Трембовецька, В.М. Бешляга та ін. / Попов В.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 39-41

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Хірургічне лікування та профілактика тромбоемболії легеневої артерії з приводу раку нирки за наявності імплантаційних тромбів нижньої порожнистої вени / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 42- 44

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Оценка риска неблагоприятного исхода после реваскуляризации нижних конечностей у больных при кртической ишемии их тканей / А.И. Питык / Питык А.И. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 45-48

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Предиктори збереження колінного суглоба під час високої ампутації нижньої кінцівки при гнійно-некротичних ускладненнях облітеруючої ангіопатії / А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, О.М. Хіміч / Лябах А.П. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 49- 51

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Чувствительность пациентов к иммуномодуляторам при иммунодефицитных заболеваниях / А.А. Стасенко, В.В. Жулай, И.Ю. Новопольцева и др. / Стасенко А.А. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 52- 54

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Зміни мікроциркуляторного русла після лапароскопічної та відкритої пієлопластики з приводу стриктури пієлоуретерального сегмента / А.З. Журавчак, Д.З. Воробець, О.В. Шипелик / Журавчак А.З. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 55- 57

   • МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ - BRAIN OF SPINAL TRAUMAS

    • Корекція нейротрофічних розладів у хворих з наслідками травми спинного мозку та периферійних нервів / О.В. Пономаренко / Пономаренко О.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 62- 64

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Ураження променево-зап ясткового суглоба у хворих при ревматоїдному артриті та його хірургічне лікування / С.І. Герасименко / Герасименко С.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 65- 69

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Микрочрескожная нефролитотрипсия - новіе возможности в лечении пациентов по поводу мочекаменной болезни / В.Н. Лесовой В.И. Савенков / Лесовой В.Н. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 70- 72

   • ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - HERNIA OF GULLET OPENING

    • Виразка Кея у поєднанні з рецидивуючим раком кишечнику / О.О. Гуцаленко, В.П. Баштан, О.Є. Муковоз и др. / Гуцаленко О.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 77- 78

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

    • Лапароскопічна холецистектомія у хворої з приводу (великого) конкремента жовчного міхура / Ю.Ю. ПЕреста, А.В. Туряниця, О.В. Ігнатенко та ін. / Переста Ю.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 79- 80

  • Номер журналу 9

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Класифікація диференційна і топічна діагностика та лікування кістозних утворень печінки / М.Ю. Ничитайло, О.М. Литвиненко, Г.Ю. Мошківський та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 5-9

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Тактика і результати лікування гострої кровотечі за виразково-ерозивного ураження гастродуоденальної зони внаслідок застосування препаратів гастроагресивної дії / В.О. Шапринський, В.Д. Романчук, В.М. Коваль / Шапринський В.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 10-13

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Непосредственные и отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения больных по поводу рака правой половины толстой кишки различной локализации / С.Д. Мясоедов, К.В. Кошель, Д.В. Мясоедов и др. / Мясоедов С.Д. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 14-18

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Класифікація гострого панкреатиту : перегляд інтернаціональним консенсусом у 2012 р. класифікації, прийнятої в Атланті / І.А. Криворучко, В.М. Копчак, .Ю. Усенко та ін. / Криворучко І.А. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 19- 24

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Реалізація концепції хірургії (швидкого шляху) в лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту /Д.В. Андрющенко / Андрющенко Д.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 25-27

    • Сучасні погляди на проблему хірургічного лікування хронічного панкреатиту / В.М. Копчак, В.І. Пилипчук, С.В. Андронік та ін. / Копчак В.М. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 28- 30

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов неколоректального рака в печени / Ю.В. Авдосьев, В.В. Бойко, А.С. Дудниченко и др. / Авдосьев Ю. В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 31- 35

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ PERIOD

    • Роль раннего энтерального питания в мультимодальной программе (fast track ) хирургии у детей / Д.В. Дмитриев, О.В. Катилов, О.В. Калинчук / Дмитриев Д.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 36- 37

   • МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН - MITER VALVE

    • Выполнение фрагментирующей операции для восстановления правильного ритма при коррекции изолированного порока митрального клапана / В.В. Попов, Л.С.Дзахоева, В.П. Захарова и др. / Попов В.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 39-40

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Безпосередні ускладнення ендоваскулярних втручань при хронічній ішемії тканин нижніх кінцівок / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русин В. І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 41- 43

    • Застосування мультимодальної анестезії /аналгезії в комплексі анестезіологічного забезпечення реконструктивних оперативних втручань на артеріях нижніх кінцівок / М.Л. Гомон / Гомон М.Л. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 48-50

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Современные подходы к ортопедическому лечению диабетической остеоартропатии стопы /В.М. Пятковский / Пятковский В.М. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 51- 54

   • ИШЕМИЯ - ISCHEMIA

    • Вплив фактору часу на прогноз лікування хворих з приводу гострої мезентеріалної ішемії / І.Г. Криворчук / Криворчук І.Г. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 55- 56

   • БЕДРО - THIGH

    • Клініко-епідеміологічна та клініко-нозологічна характеристика травми стегна як компоненту полісистемного пошкодження / С.О. Гур єв, А.І. Цвях / Гур єв С.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 57- 61

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Аналіз напружено-деформованого стану при переломах кісток гомілки в умовах зовнішньої фіксації з застосуванням апаратів з різним просторовим орієнтуванням опор / В.І. Гуцуляк / Гуцуляк В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 65- 67

   • ФУРНЬЕ ГАНГРЕНА - FURN'E GANGRENE

    • Гангрена Фурнье, осложненная парапроктитом / А.Ю Горолюк / Горолюк А.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 70-71