Примірники в наявності

Клінічна хірургія

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 6

   • ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ - SURGICAL RANEVAYA INFECTION

    • Особливості мікроциркулятивного кровообігу передньої черевної стінки у хворих з надмірної масою тіла / М.Ю. Ничитайло, С.В. Малик, О.С. Осіпов, С.П. Кравченко (УМСА) // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 27-29

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Біліопанкреатичне шунтування / Н.Скопінаро / Скопінаро Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 18-20

    • Сравнительные результаты различных методов хирургического лечения тяжелых форм метаболического синдрома / Ю.И. Седлецкий, К.К. Мирчук, А.Е. Неймарк и др. / Седлецкий Ю.И. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 21-26

   • ВАРИКОЦЕЛЕ - ВАРИКОЦЕЛЕ

    • Оптимизация хирургической коррекции варикоцеле у детей / Р.З. Тандилава, З.Р. Тандилава / Тандилава Р.З. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 40-43

   • МИКРОХИМИЯ - МИКРОХИМИЯ

    • Інтраопераційна пластика складних кісткових та мякотканинних дефектів краніофаціальної ділянки / Д.І. Заболотний , О.І. Паламар, А.П. Гук та ін. / Заболотний Д.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 44-48

   • ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН - POWER EXCHANGE

    • Измененияэнергетического баланса у пациентов во время анестезии / Л.М. Смирнова, Н.Ф. Полевик, Т.Ф. Ларченко / Смирнова Л .М. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 6,- C. 49- 52

  • Номер журналу 7

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Лазеріндукована інтерстиціальна термотерапія в лікуванні солідних вузлів щитоподібної залози / О.В. Шідловський, О.І. Карел / Шідловський О.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 12-15

   • КАРЦИНОИД - KARCINOID

    • Карциноїдні пухлини підшлункової залози та травного каналу: клініка, діагностика, лікування / Н.І. Бойко, Р.В. Кемінь, М.П. Павловський / Бойко Н.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 23- 26

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні , зокрема мініінвазивні методи лікування хворих / М.П. Павловський, Н.І. Бойко, Я.І. Гавриш / Павловський М.П. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 30-33

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Влияние озонотерапии на некоторые параметры иммунитета у больных при распространенном перитоните / Н.Жд. Гаджиев, С.В. Сушков, Е.М. Климова и др. / Гаджиев Н.Дж. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 34- 36

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Сучасний мініінвазивний комбінований хірургічний підхід до лікування пацієнтів з приводу варикозної хвороби вен нижніх кінцівок / О.В. Береговий, А.М. Гурьєв, В.О. Кисельов та ін. / Береговий О.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 7,- C. 45-48

  • Номер журналу 8

   • ЖЕЛУДОК - STOMACH

    • Мобілізація шлунка та товстої кишки з використанням апарата високочастотного електричного зварювання тканин / І.А. Сухін, .М. Остапенко , С. Г. Качан та ін. / Сухін І.А. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 46-48

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хирургическое лечение больных по поводу некротического панкреатита в фазе гнойных осложнений /Н.Н. Брицкая / Брицкая Н.Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 49- 50

   • ЭНДОКРИННАЯ НЕОПЛАЗИЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ - ENDOCRINE NEOPLAZIYA IS PLURAL

    • Синдром множинної ендокринної неоплазії 2 типу / В.В. Хомяк, М.П. Павловський, Н.І. Бойко та ін. / Хом як В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 55- 57

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • 5-та Українська конференція (Хірургічне лікування ожиріння і супутніх метаболічних розладів) // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 8,- C. 3- 44

  • Номер журналу 10

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Антибактериальная терапия при остром небилиарном инфицированном некротическом панкреатите / П.Г. Кондратенко, И.В. Ширшов / Кондратенко П.Г. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 14- 18

    • Диагностика некротической формы острого панкреатита в первые 3 суток после госпитализации пациентов / В.В. Ганжий, .П. Колесник, И.С. Матюшкина / Ганжий В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 19-22

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Влияние тяжести осложнений и степени зрелости ложных кист поджелудочной железы на объем оперативного вмешательства / Т.И. Там, В.В. Непомнящий, А.Я. Бардюк и др. / Тамм Т.И. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 23- 25

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Можливості застосування пункційного дренування під контролем ультразвукового дослідження в хірургічному лікуванні пседокіст підшлункової залози / М.В. Безручко, С.В. Малик, С.П. Кравченко та ін. / Безручко М.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 29- 31

   • ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - HERNIA OF GULLET OPENING

    • Анализ отдаленных результатов лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрамы и фундопликации по Нисену / В.В. Грубник, А.В. Малиновский / Грубник В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 34-36

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Підходи до лікування стенозуючих захворювань стравоходу /В.О. Шапринський, В.Ф. Кривецький, Є.В. Шапринський / Шапринський В.О. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 37- 40

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Некоторые вопросы эпидемиологии желчнокаменной болезни у пациентов молодого возраста в свете 20-летнего опыта лапароскопической хирургии / А.В. Иващенко / Иващенко А.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 45-48

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Сучасні аспекти хірургічного лікування вузлових форм зоба / В.І. Мамчич, О.В. Погорєлов, О.Ю. Воскобойнік / Мамчич В.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 49-52

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Особенности диагностических лапароскопических вмешательств у пострадавших с закрытым травматическим повреждением тонкой кишки / А.В. Капшитарь / Капшитарь А.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 10,- C. 57-59

  • Номер журналу 11

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Особливості антибактеріальної терапії у хворих з синдромом діабетичної стопи / О.Г. Краснов / Краснов О.Г. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 19

   • КОСМЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ - COSMETIC METHODS

    • Причины неудовлетворительных косметических результатов после операций по поводу зоба / А.Н. Люлька, В.И. Ляховский, А.П. Ковалев / Люлька А.Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 22

   • КОНЕЧНОСТИ НИЖНЕЙ ЯЗВА - EXTREMITIES OF NIZHNEY ARE ULCER

    • Хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок / В.І. Ляховський, Р.М. Рябушко, .Г. Дем янюк / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 23-24

   • РУБЕЦ - SCAR

    • Формування естетичних післяопераційних рубців після видалення вен / В.І. Ляховський, Д.Г. Дем янюк, О.М. Люлька та ін. / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 23

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Клінічне використання гармонічних скальпелів різного типу в лапароскопічній хірургії /І.А. Сухін, М.Д. Соснін, А.І. Бойко та ін. / Сухін І.А. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 62-64

   • КОЛОСТОМИЯ - КОЛОСТОМИЯ

    • Прогностические факторы риска возникновения параколостомных осложнений / В.Н. Косован / Косован В.Н. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 65- 68

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Симультанні втручання з приводу туберкульозу легень, поєднаного з хронічним туберкульозним плевритом / І.Д. Дужий, Н.І. Глазунова, Р.З. Ель-Асталь та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 11,- C. 69- 71

  • Номер журналу 12

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Порівняльна оцінка ефективності відкритих та мініінвазивних втручань в лікуванні абсцесів печінки та скупень рідини післяопераційного походження / Г.Ю. Мошківький, / Мошківський Г.Ю. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 5-8

   • ШВЫ - STITCHES

    • Прогнозування факторів ризику виникнення неспроможності швів та вибір методу формування анастомозу під час реконструктивно-відновних операцій на товстій кишці /В.М. Косован / Косован В.М. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 9-12

   • СОННОЙ АРТЕРИИ СТЕНОЗ - TO CAROTID STENOSIS

    • Комбіноване хірургічне лікування стенозу сонних артерій високого степеня та оцінка його ефективності з використанням методу ультразвукового дуплексного сканування / С.Г. Мазур, М.Р. Костюк / Мазур С.Г. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 20- 23

   • ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТРАВМЫ - THORAX OF TRAUMA

    • Критерии выбора метода хирургического лечения пострадавших с внутриплевральным посттравматическим кровотечением при закрытой травме груди /Бойко В.В. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 35-37

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Комплексне лікування післяопераційного перитоніту як метод профілактики спайкової хвороби у дітей / П.С. Русак / Русак П.С. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 46- 47

   • ПРЕСТАРЕЛЫЕ - AGED

    • Особливості хірургічного лікування дефектів попереково-бічної ділянки черевної стінки у хворих похилого й старечого віку / О.О. Воровський / Воровський О.О. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 48- 50

   • ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - TRANSPLANTATION

    • Трансплантація жирової тканини, збагаченої алогенними мезенхімальними мультипотентними стовбуровими клітинами, в умовах експерименту / Ю.В. Поляченко, К.М. Запольська, О.В. Кучук та ін. / Поляченко Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 51- 53

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • М.И. Коломийченко- выдающийся украинский хирург, ученый , педагог, организатор здравоохранения / С.И. Рыбаков / Рыбаков С.И. // Клінічна хірургія.- 2012.-№ 12,- C. 68- 72

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ИНСУЛИНОМА - ИНСУЛИНОМА

    • Лапароскопічне лікування органічного гіперінсулінізму / М.Ю. Ничитайло, А.В. Скумс, В.П. Шкарбан та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 6-8

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Вибір методу жовчовідведення за тривалої обтураційної жовтяниці / Г.І. Шабат / Шабат Г.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 9-11

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Діагностичний алгоритм амбулаторного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.А. Ходос / Ходос В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 16-20

   • ПОЧЕЧНЫЕ ВЕНЫ - KIDNEY VEINS

    • Радикальна нефректомія та тромбектомія у хворих на нирково-клітинний рак, ускладнений пухлинним тромбозом ниркової і нижньої порожнистої вен / В.І. Русин, В.В. Корсак , А .В. Русин та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 21- 26

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Неоадъюваантная химиотерапия и лучевая терапия резектабельного рака прямой кишки дистальной локализации / Г.В. Бондарь, В.Х.Бешеев С.Э. Золотухин и др. / Бондарь Г.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 44-46

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Двухэтапное вмешательство по поводу осложненного рака ободочной кишки / Г.В. Бондарь, В.Х. Башеев, Понсе Прадо и др. / Бондарь Г.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 1,- C. 52- 55

  • Номер журналу 2

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Апоптоз нейрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику виникнення перитоніту після операції з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини / Д.А. Ситнік , В.Д. Шейко, О.А. Крижановський та ін. / Ситнік Д.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 28- 30

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Алгоритм сучасних лікувальних технологій в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.І. Паламарчук, В.А. Ходос, В.А. Черняк та ін. / Паламарчук В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 36-40

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Метод миниинвазивной операции по поводу варикозно-измененных вен дна желудка / В.Ю. Грубник, К.О. Воротынцева, В.В. Грубник / Грубник В.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 41- 43

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Роль чрезъюгулярной биопсии печени в подготовке пациентов к обширной резекции печени / В.А. Кондратюк / Кондратюк В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 44- 46

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Нерешенные вопросы классификации механической желтухи / В.Б. Борисенко / Борисенко В.Б. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 47- 49

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Моделювання умов навантаження колінного суглоба з позицій механіки / К.Б. Пустовойт, М.Ю. Карпінський / Пустовойт К.Б. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 53- 56

    • Влияние заместительной сурфактантной терапии на продолжительность жизни пациентов при остром респираторном дистресс-синдроме / А.Л. Потапов, Н.Ю. Новиков, В.А. Туманський и др. / Потапов А.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 2,- C. 57-59

  • Номер журналу 3

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Критерии диагностики и принципы лечения обтурационной желтухи и ее осложненных форм острого холангита и билиарного сепсиса / Б.М. Даценко, В.Б. Борисенко / Даденко Б.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 5-8

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Оптимізація хірургічного лікування хворих з приводу хронічного геморою / А.А. Шудрак, В.С. Нечай, Р.К. Палієнко / Шудрак А.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 12- 16

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хирургическая коррекция осложненных форм хронического панкреатита / В.М. Ратчик, Ю.А. Гайдар / Ратчик В.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 19- 21

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Залежність ступеня операційного стресу від виду оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтів за високого операційного-анестезіологічного ризику / М.В. Безручко, С.В. Малик, С.П. Кравченко та ін. / Безручко М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 22- 25

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Ендоваскулярні втручання з приводу кртичної ішемії нижніх кінцівок / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 35- 39

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Визначення обсягу і вибір методу хірургічного втручання з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок в амбулаторних умовах / В.А. Ходос / Ходос В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 40- 43

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Эпидуральная фармакотерапия в лечении болевого синдрома при остеохондрозе, осложненном протрузией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника / М.В. Хижняк, Е.В. Приймак / Хижняк М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 3,- C. 44- 46

  • Номер журналу 4

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам яної хвороби, запальних та кістозних захворювань органів черевної порожнини / М.Ю. Нечитайло, М.С. Загрійчук, А.В. Гоман / Нечитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 5-8

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Коррекция печеночной дисфункции у больных при обтурационной желтухе / Б.М. Даценко, Т.И. Тамм, В.Б. Борисенко и др. / Даценко Б.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 9-12

   • ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ БОЛЕЗНИ - BILIOUS CHANNELS OF ILLNESS

    • Диагностика и коррекция нарушений гемостаза при оперативных вмешательствах по поводу заболеваний желчных протоков / О.А. Тарабрин, А.И. Ткаченко, Е.Н. Салех, и др. / Тарабрин О.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 13- 16

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Альтернативный метод прогнозування гострого панкреатиту / О.М. Литвиненко, Ы.В. Гомоляко, А.С. Калюжка / Литвиненко О.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 28- 30

   • ГРЫЖА ПУПОЧНАЯ - HERNIA IS UMBILICAL

    • Применение миниинвазивной хирургической пластики у больных по поводу пупочной грыжи / И.В. Модин, А.А. Баулин, В.А. Баулин и др. / Модин И.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 37- 39

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Вибір методу реваскуляризації у хворих за критичної ішемії нижніх кінцівок /О.І.Пітик, В.А. Прасол, В.В. Бойко / Пітик О.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 48- 51

    • Обгрунтування вибору хірургічного лікування пацієнтів з приводу післятромботичної хвороби / О.В. Косинський, Д.Л. Бузмаков / Косинський О.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 55- 57

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Субфасціальна ендоскопічна дисекція пронизних вен в амбулаторній хірургії варикозної хвороби /В.А. Черняк, В.А. Ходос, В.І. Паламарчук / Черняк В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 52-54

   • СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ - SCIATIC NERVE

    • Використання прямої тривалої електростимуляції при наслідках ушкодження сідничого нерва / Ю.В. Цимбалюк / Цимбалюк Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 62-65

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Михайло Петрович Павловський // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 4,- C. 79-80

  • Номер журналу 5

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Ефективність мініінвазивних методів діагностики та лікування рак шлунка, пов язаних з організацією ендоскопічної служби / К.В. Баранніков / Баранніков К.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 5-9

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Хирургическая тактика у больных при хлецистите, осложненном билирубинемией / .А. Баулина, В.А. Николашин, А.А. Баулин и др. / Баулина Е.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 18-20

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Симультанні лапароскопічні операції з приводу жовчнокам яної хвороби та грижі передньої черевної стінки /М.Ю. Нечитайло, М.С. Загрійчук, І.І. Булик та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 21-23

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Комбинированная реконструктивная герниопластика по поводу малой и средней грыжи брюшной стенки / Н.Н. Велигоцкий, Е.В. Комарчук, А.Н. Велигоцкий и др. / Велигоцкий Н.Н. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 24-27

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Характеристика гепаторенальної перфузії у хворих на гострий апендицит / С.М. Василюк, І. Р. Лаб як / Василюк С.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 32- 34

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Амбулаторне склерохірургічне лікування варикзної хвороби нижніх кінцівок / В.А. Ходос / Ходос В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 45- 48

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - NEW-BORN, ILLNESSES

    • Центральная нейроаксиальная блокада и метаболический стресс-ответ у новорожденніх и младенцев при хирургических заболеваниях / М.Ю. Курочкин / Курочкин М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 58-60

   • ВИЧ - HIV

    • Можливості хірургічної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в умовах фтизіохірургічного стаціонару / М.С. Опанасенко, Б.М. Конік, В.І. Клименко та ін. / Опанасенко М.С. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 5,- C. 67- 71

  • Номер журналу 6

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Прогнозирование рецидива кровотечения у пациентов при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении / Е.А. Ярошенко, В.И. Диденко, В.И. Ципко и др. / Ярошенко Е.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 11-14

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Влияние частоты диагностики раннего рака желудка на показатели выживаемости больных после радикальной хирургической операции / Р.Б. Байрамов, Р.Т. Абдуллаева / Байрамов Р.Б. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 18- 21

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Хирургическое лечение едининог абсцесса печени / В.В. Бойко, А.М. Тищенко, И.В. Гусак и др. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 22-25

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Оптимизация диагностики и контроль лечения пареза желудка и кишечника в раннем послеоперационном периоде при разлитом перитоните / А.В. Костырной, Д.В. Шестопалов, П.С. Трофимов и др. / Костырной А.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 29- 32

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Перебіг коронарного атеросклерозу у хворих після втручань на вінцевих артеріях /Г.В. Книшов, О.В. Левчишина, Є.А. Настенко та ін. / Книшов Г.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 43- 46

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Вплив поєднаного застосування еластичного бантування нжніх кінцівок та аутогемотрансфузії на біохімічні показники крові та тяжкість ендогенної інтоксикації у хворих з суаутньою серцево-судинною недостатністю / Л.. Ковальчук, Н.І. Герасимюк / Ковальчук Л.Я. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 51- 54

   • ПОЛОЙ ВЕРХНЕЙ ВЕНЫ СИНДРОМ - HOLLOW OVERHEAD VIENNA SYNDROME

    • Синдром верхньої порожнистої вени у постраждалих при травматичній нестабільності груднинно-ребрового каркасу внаслідок політравми / В.Д. Шейко, С.І. Панасенко / Шейко В.Д. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 62-65

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Терміновим хірургічним захворюванням- єдину узагальнену назву / В.І. Ляхвський, Д.Г. Дем янюк, М.І. Кравців та ін. / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 6,- C. 73-75

  • Номер журналу 7

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Сучасні підходи до ендоскопічного дренування псевдокіст підшлункової залози / М.Ю. Ничитайло, П.В. Огородник, О.П. Кондратюк та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 13-15

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КИСТА - PANCREAS CYST

    • Дифференцированный подход к выбору метода лечения псевдокист поджелудочной железы /И .В. Криворучко / Криворучко И.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 16-19

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Опыт применения FSVS -теста в диагностике инсулинпродуцирующей опухоли поджелудочной железы / В.М. Копчак, В.А. Кондратюк, К.В. Копчак и др. / Копчак В.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 20- 23

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Клініко-прогностичний аналіз перебігу медулярної карциноми щитоподібної залози /А.М. Кваченюк, Д.В. Рейзін, А.М. Пілецький та ін. / Кваченюк А.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 31- 35

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Прогностическое значение экспрессии белка р 53 у больных раком грудной железы / Н.Ф. Щуров, Т.Ю. Погорелая, С.В. Заплатина / Щуров Н.Ф. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 36- 38

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГИПЕРПЛАЗИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND GIPERPLAZIYA

    • Ефективність високопотужньої лазерної вапоризації у порівнянні з монополярною трансуретральною резекцією у лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози : результати спостереження протягом 6 міс./С.В. Головко, О.Ф. Савицький / Головко С.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 39-42

   • ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ - A JAW NIZHNYAYA

    • Комплексне лікування злоякісних новоутворень нижньої щелепи з застосуванням фіксатора для попередження патологічного перелому, раннє післяопераційне протезування й реабілітація / В.П. Баштан, О.Є. Муковоз / Баштан В.П. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 43- 46

   • СТОПЫ ДЕФОРМАЦИИ ВРОЖДЕННЫЕ - THE FEET OF DEFORMATION ARE INNATE

    • Врожденная плоско-валыгусная деформация стопы у детей / А.Е. Соловьев, О.В. Щекин, А.О. Щекин / Соловьев А.Е. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 47- 51

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Ефекти стовбурових клітин пуповинної крові при експериментальному ушкоджені міокарда / Ю.В. Поляченко, А.В. Габрієлян, Т.М. Доманський та ін. / Поляченко Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 56- 60

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Енцефаломієлопатія у хворих на гострий деструктивний панкреатит / О.М. Гулько, М.С. Загрійчук, А.В. Гоман та ін. / Гулько О.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 72-73

   • АНЕВРИЗМА - ANEURYSM

    • Спостереження успішного ендоваскулярного усунення несправжньої артеріальної аневризми рідкісної локалізації / В.І. Ляховський, Р.П. Сакевич, Д.Г. Дем янюк та ін. / Ляховський В.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 74- 75

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Консервативное лечение пациентов по поводу критической ишемии нижних конечностей / П.И. Никульников, А.В. Ратушнюк, А.В. Ликсунов / Никульников П.И. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 76- 77

   • НЕРВЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ - NERVES ARE PERIPHERAL

    • Стовбурові клітини і регенерація периферійних нервів / О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Ю.Б. Чайковський та ін / Дєльцова О.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 7,- C. 65- 68

  • Номер журналу 8

   • НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ - НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИЯ

    • Досвід застосування високочастотного електрозварювання ендокринній хірургії / М.Ю. Ничитайло , .М. Литвиненко, О.М. Гулько та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 5-8

   • КИШЕЧНИК - INTESTINE

    • Диференційоване хірургічне лікування постраждалих з приводу пошкодження тонкої і товстої кишки при закритій поєднаній абдомінальній травмі залежно від прогнозу перебігу травматичної хвороби та морфологічних зсін стінки кишки / Я.Л. Заруцький, В.М. Денисенко, І.П. Хоменко та ін. / Заруцький Я.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 9-12

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Віддалені результати консервативного й оперативного лікування хворих з приводу виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею / В.В. Єфремов / Єфремов В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 13-16

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Мануально-асистовані лапароскопічні втручання при колопроктологічних захворюваннях / М.І. Тутченко, В.С. Андрієць, І.В. Клюзко та ін. / Тутченко М.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 17-19

   • КИШЕЧНИКА СВИЩ - INTESTINE SVISCH

    • Результаты хирургической реабилитации больных при наличии наружного толстокишечного свища в условиях общехирургического стационара районной больницы / В.В. Ставицкий / Ставицкий В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 20-23

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Ендоскопічне дренування біліарної системи при гострій обтурації спільної жовчної протоки / П.В. Огородник, В.І. Коломійцев, О.І. Кушнірук та ін. / Огородник П.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 24-29

   • УЛЬТРАЗВУК - ULTRASOUND

    • Динаміка показників ультразвукового дослідження за різних видів знеболювання у пацієнтів при оклюзуючій хворобі артерій нижніх кінцівок / Б.О. Кабаков / Кабаков Б.О. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 37-40

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Вплив патогенетично обгрунтованого хірургічного лікування на якість життя пацієнтів при посттромботичній хворобі нижніх кінцівок / В.А. Оринчак / Оринчак В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 41- 44

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Оцінка ефективності коплексного хірургічного лікування інфікованих виразок нижніх кінцівок у хворих при синдромі діабетичної стопи /С .А. Кримець / Кримець С.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 45-47

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS PORTAL

    • Закономірності ремодуляції вісцерального кровотоку черевної порожнини на стадіях синдрому портальної гіпертензії / І.Я. Дзюбановський, Т.В. Романюк, О.В. Кіт / Дзюбановський І.Я. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 57- 60

   • СЕЛЕЗЕНКА - SPLEEN

    • Реакція системи крові та динаміка гематологічних показників у хворих за травматичного пошкодження селезінки / В.О. Сипливий, А.В. Акименко, К.В. Конь та і. / Сипливий В.О. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 61-64

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Особливості інструментальної діагностики рецидивів гриж міжхрбцевих дисків поперекового відділу хребта в різні періоди спостереження / М.В. Хижняк, О.Ю. Чувашова, К.С. Новакович / Хижняк М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 69- 71

   • ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ БОЛЕЗНИ - ПАРАЩИТОВИДНЫХ GLANDS OF ILLNESS

    • Реиннервация гортани с использованием основной ветви шейной петли в хирургии щитовидной железы при одностороннем параличе голосовых складок / В.А. Паламарчук / Паламарчук В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 75- 79

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • ШАПОВАЛ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ к 60-летию со дня рождения // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 8,- C. 80

  • Номер журналу 9

   • ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА - DUODENUM ULCER

    • Сучасний підхід до прогнозування рецидиву гострої кровотечі з виразки дванадцятипалої кишки / Є.М. Шепетько, В.В. Єфремов / Шепетько Є.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 9-12

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Комплексное лечение рака слизистой оболочки полости рта / В.Д. Захарычев, В.Х. Самедов / Захарычев В.Д. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 13-16

   • ЛИТОТРИПСИЯ - ЛИТОТРИПСИЯ

    • Ендоскопічна контактна літотрипсія-альтернатива лікування пацієнтів з приводу великих конкрементів жовчних проток / П.В. Огородник, В.І. Коломійцев, О.І. Кушнірук та ін. / Огородник П.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 17-21

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Особливості інфузійної терапії у хворих за тяжкого гострого деструктивного панкреатиту / О.І. Дацюк, В.О. Шапринський, І.П. Шлапак / Дацюк О.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 22- 25

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Вплив лапароскопічної герніопластики з застосуванням різних типів алотрансплантата на якість життя хворих з післяопераційною грижею черевної стінки / В.Є. Вансович, Д.М. Осадчий / Вансович В.Є. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 32- 35

   • ПРЯМОЙ КИШКИ СВИЩ - RECTUM SVISCH

    • Пути уменьшения частоты ранних послеоперационных осложнений и рецидивов сложных свищей прямой кишки / Т.Дж. Амиров / Амиров Т.Дж. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 39- 41

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Гібридні операції з приводу критичної ішемії тканин нижніх кінцівок / В.В. Русин / Русин В.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 42-46

   • ПОЛИПЫ - POLYPUSES

    • Спектр жирних кислот ліпідів ситроватки крові у хворих при виявленні поліпів шлунка / Б.С. Полінкевич, П.Б. Пікас, Т.С. Брюзгина / Полінкевич Б.С. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 64- 65

   • ТОНКАЯ КИШКА - THIN BOWEL

    • Вплив L-аргініну, іммобілізованого на хірургічному шовному матеріалі, на окиснювальний обмін у навколоранових тканинах оперованої тонкої кишки / Т.Г. Діхтенко, А.А.Левков, В.О. Костенко / Діхтенко Т.Г. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 9,- C. 66-69

  • Номер журналу 10

   • АНЕВРИЗМА - ANEURYSM

    • Застосування інтраопераційної мікросудинної допплерографії при хірургічному лікуванні артеріальної аневризми головного мозку / М.В. Глоба, С.О. Литвак / Глоба М.В. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 24-28

   • БРОНХИАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ - BRONCHIAL ARTERIES

    • Опыт применения рентгеноэндоваскулярной эмболизации бронхиальных артерий в лечении легочного кровотечения /П.П. Шипулин, В.Е. Севергин, Н.А. Кузнецов и др. / Шипулин П.П. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 38-40

   • ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ - RESPIRATORY TRACTS OF ILLNESS

    • Актуальність проблеми поєднання у хворих цукрового діабету та туберкульозу органів дихання, що потребує хірургічного лікування / М.С. Опанасенко, Л.І. Леванда, В.А. Кононнко та ін. / Опанасенко М.С. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 41-44

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Етапне хірургічне лікування постраждалих за тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми / Я.Л. Заруцький, І.Р. Трутяк / Заруцький Я.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 48-51

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - THYROID OF NEW FORMATION

    • Значение хирургической реиннервации гортани в лечении инвазивного рака щитовдной железы / В.А. Паламарчук / Паламарчук В.А. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 56-58

   • ПРОЛАКТИНОМА - PROLAKTINOMA

    • Технічні особливості транссфеноїдальних хірургічних втручань з приводу аденоми гіпофіза, що секретує пролактин / О.М. Возняк / Возняк О.М. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 59- 62

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Эффективность оперативного лечения варикоцеле в плане восстановления репродуктивной функции / О.Д. Никитин, С.В. Базалицкая / Никитин О.Д. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 63- 66

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Диференційований підхід до застосування остеосинтезу переломів кісток нижніх кінцівок при політравмі / С.І. Герасименко, Б.П. Байчук, В.К. Піонтковський / Герасименко С.І. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 10,- C. 67-70

  • Номер журналу 12

   • РЕБРА ПЕРЕЛОМЫ - RIBS ARE BREAKS

    • Анестезіологічне забезпечення оперативного втручання остеосинтезу ключиці у пацієнтів за поєднаних переломів ребер / Ю.Л. Кучин / Кучин Ю.Л. // Клінічна хірургія.- 2013.-№ 12 ,- C. 58-60

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 8

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов колоректального рака в печени / Ю.В. Авдосьев, В.В.Бойко, А.С. Дудниченко и др. / Авдосьев Ю.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 10-14

   • ТОНКАЯ КИШКА - THIN BOWEL

    • Корекція ранньої дисфункції печінки у хворих при гострій непрохідності тонкої кишки / В.Д. Скрипко, А.О. Клименко, М.Г. Гончар та ін. / Скрипко В.Д. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 15- 17

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Релапаротомія й програмна санація черевної порожнини в лікуванні ранніх післяопераційних ускладнень / П.С. Трофимов, Д.В. Шестопалов, Н.Е. Каракурсаков та ін. / Трофимов П.С. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 18- 20

    • Вплив абдомінопластики на внутрішньочеревний тиск / С.П. Галич, Є.В. Симулик / Галич С.П. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 59- 60

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Изменения системы гемостаза у больных при обтурационной желтухе, обусловленной холедохолитиазом, и возможности их коррекции с поощью миниинвазивных оперативных вмешательств / А.И. Ткаченко / Ткаченко А.И. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 21-23

   • ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ - GALL-BLADDER

    • Застосування холецистектомії в хірургічному лікуванні хронічного калькульозного холециститу / В.І. Максимлюк / Максимлюк В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 24- 25

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Аналіз безпосередніх причин смерті постраждалих з відкритим пошкодженням печінки на догоспітальному етапі / С.О. Гур єв, О.Ю. Шуригін, М.С. Загрійчук / Гур єв С.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 26- 27

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Оптимизация метода холецистэктомии у пациентов при профессиональных заболеваниях органов дыхания / В.И. Лупальцов, В.В. Мельников / Лупальцов В.И. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 29- 30

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Желчнокаменная болезнь как причина локального гепатита / К.С. Долимов, Ф.А. Ильхамов, А.Ш. Абдумажидов и др. / Долимов К.С. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 32- 33

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Хірургічне лікування хворих з приводу абдомінального сепсису / І.А. Криворучко, О.Ю. Усенко, С.А. Андреєщев / Криворучко І.А. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 34- 37

   • МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН - MITER VALVE

    • Пластика левого предсердия при изолированном протезировании митрального клапана / В.В. Попов, Е.М. Трембовецька, В.М. Бешляга та ін. / Попов В.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 39-41

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Хірургічне лікування та профілактика тромбоемболії легеневої артерії з приводу раку нирки за наявності імплантаційних тромбів нижньої порожнистої вени / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 42- 44

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Оценка риска неблагоприятного исхода после реваскуляризации нижних конечностей у больных при кртической ишемии их тканей / А.И. Питык / Питык А.И. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 45-48

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Предиктори збереження колінного суглоба під час високої ампутації нижньої кінцівки при гнійно-некротичних ускладненнях облітеруючої ангіопатії / А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, О.М. Хіміч / Лябах А.П. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 49- 51

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Чувствительность пациентов к иммуномодуляторам при иммунодефицитных заболеваниях / А.А. Стасенко, В.В. Жулай, И.Ю. Новопольцева и др. / Стасенко А.А. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 52- 54

   • ПОЧЕК БОЛЕЗНИ - BUDS OF ILLNESS

    • Зміни мікроциркуляторного русла після лапароскопічної та відкритої пієлопластики з приводу стриктури пієлоуретерального сегмента / А.З. Журавчак, Д.З. Воробець, О.В. Шипелик / Журавчак А.З. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 55- 57

   • МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ - BRAIN OF SPINAL TRAUMAS

    • Корекція нейротрофічних розладів у хворих з наслідками травми спинного мозку та периферійних нервів / О.В. Пономаренко / Пономаренко О.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 62- 64

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Ураження променево-зап ясткового суглоба у хворих при ревматоїдному артриті та його хірургічне лікування / С.І. Герасименко / Герасименко С.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 65- 69

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Микрочрескожная нефролитотрипсия - новіе возможности в лечении пациентов по поводу мочекаменной болезни / В.Н. Лесовой В.И. Савенков / Лесовой В.Н. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 70- 72

   • ГРЫЖА ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - HERNIA OF GULLET OPENING

    • Виразка Кея у поєднанні з рецидивуючим раком кишечнику / О.О. Гуцаленко, В.П. Баштан, О.Є. Муковоз и др. / Гуцаленко О.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 77- 78

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

    • Лапароскопічна холецистектомія у хворої з приводу (великого) конкремента жовчного міхура / Ю.Ю. ПЕреста, А.В. Туряниця, О.В. Ігнатенко та ін. / Переста Ю.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 8,- C. 79- 80

  • Номер журналу 9

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Класифікація диференційна і топічна діагностика та лікування кістозних утворень печінки / М.Ю. Ничитайло, О.М. Литвиненко, Г.Ю. Мошківський та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 5-9

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Тактика і результати лікування гострої кровотечі за виразково-ерозивного ураження гастродуоденальної зони внаслідок застосування препаратів гастроагресивної дії / В.О. Шапринський, В.Д. Романчук, В.М. Коваль / Шапринський В.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 10-13

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - COLON OF NEW FORMATION

    • Непосредственные и отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения больных по поводу рака правой половины толстой кишки различной локализации / С.Д. Мясоедов, К.В. Кошель, Д.В. Мясоедов и др. / Мясоедов С.Д. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 14-18

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Класифікація гострого панкреатиту : перегляд інтернаціональним консенсусом у 2012 р. класифікації, прийнятої в Атланті / І.А. Криворучко, В.М. Копчак, .Ю. Усенко та ін. / Криворучко І.А. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 19- 24

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Реалізація концепції хірургії (швидкого шляху) в лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту /Д.В. Андрющенко / Андрющенко Д.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 25-27

    • Сучасні погляди на проблему хірургічного лікування хронічного панкреатиту / В.М. Копчак, В.І. Пилипчук, С.В. Андронік та ін. / Копчак В.М. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 28- 30

   • ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIVERS OF NEW FORMATION

    • Рентгенохирургические вмешательства в комбинированном лечении больных по поводу метастазов неколоректального рака в печени / Ю.В. Авдосьев, В.В. Бойко, А.С. Дудниченко и др. / Авдосьев Ю. В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 31- 35

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ PERIOD

    • Роль раннего энтерального питания в мультимодальной программе (fast track ) хирургии у детей / Д.В. Дмитриев, О.В. Катилов, О.В. Калинчук / Дмитриев Д.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 36- 37

   • МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН - MITER VALVE

    • Выполнение фрагментирующей операции для восстановления правильного ритма при коррекции изолированного порока митрального клапана / В.В. Попов, Л.С.Дзахоева, В.П. Захарова и др. / Попов В.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 39-40

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Безпосередні ускладнення ендоваскулярних втручань при хронічній ішемії тканин нижніх кінцівок / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русин В. І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 41- 43

    • Застосування мультимодальної анестезії /аналгезії в комплексі анестезіологічного забезпечення реконструктивних оперативних втручань на артеріях нижніх кінцівок / М.Л. Гомон / Гомон М.Л. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 48-50

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Современные подходы к ортопедическому лечению диабетической остеоартропатии стопы /В.М. Пятковский / Пятковский В.М. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 51- 54

   • ИШЕМИЯ - ISCHEMIA

    • Вплив фактору часу на прогноз лікування хворих з приводу гострої мезентеріалної ішемії / І.Г. Криворчук / Криворчук І.Г. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 55- 56

   • БЕДРО - THIGH

    • Клініко-епідеміологічна та клініко-нозологічна характеристика травми стегна як компоненту полісистемного пошкодження / С.О. Гур єв, А.І. Цвях / Гур єв С.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 57- 61

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Аналіз напружено-деформованого стану при переломах кісток гомілки в умовах зовнішньої фіксації з застосуванням апаратів з різним просторовим орієнтуванням опор / В.І. Гуцуляк / Гуцуляк В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 65- 67

   • ФУРНЬЕ ГАНГРЕНА - FURN'E GANGRENE

    • Гангрена Фурнье, осложненная парапроктитом / А.Ю Горолюк / Горолюк А.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 9,- C. 70-71

  • Номер журналу 10

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Прогнозування можливості виконання лапароскопічної експлорації спільної жовчної протоки у хворих при гострому калькульозному холецититі / П.В. Огородник, В.І. Коломійцев, О.М. Сироїд та ін. / Огородник П.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 5-8

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Лапароскопічні операції з приводу вогнщевого ураження печінки різного генезу / М.Ю. Нечитайло, О.М. Литвиненко, М.С Загрійчук та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 9-12

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Роль мультидетекторної комп ютерної томографії у діагностиці гострого панкреатиту / К.Ю. Логаніхіна, К.П. Гордієнко, Т.М. Козаренко / Логаніхіна К.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 13-15

   • ПРЯМОЙ КИШКИ СВИЩ - RECTUM SVISCH

    • Эффективность применения сфинктеросберегающих операций в лечении сложных свищей прямой кишки /С.П. Дегтяренко / Дегтяренко С.П. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 16-19

   • АНЕСТЕЗИЯ СПИННОМОЗГОВАЯ - ANAESTHESIA IS SPINAL

    • Досвід застосування мультимодальної комбінованої спінально-епідуральної анестезії під час оператиних втручань з приводу пухлин черевної порожнини у дітей / Д.В. Дмитрієв / Дмитрієв Д.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 20-22

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Изучение особенностей деформации стенок левого желудочка у больніх при гипертрофической кардиомиопатии с использованием вектор-єхокардиографии / Е.М. Трембовецкая / Трембовецкая Е.М. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 27-30

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Томботичні ускладнення тяжких форм варикозної хвооби : сучасний підхід до діагностики й лікування пацієнтів за спадкової тромбофілії та імуногістохімічних ообливостей стінки судин / Л.М. Чернуха, С.П. Щукін, Т.М. Арчакова / Чернуха Л.М. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 31-36

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Профілактика тромбогеморагічних ускладнень при хірургічному лікуванні хіміорезистентного туберкульозу легень /І.Д. Дужий, О.В. Кравець, І.Я. Гресько та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 44-46

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Інвалідизуючі патогенетичні чинники при післятромботичній хворобі нижніх кінцівок / Д.Л. Бузмаков / Бузмаков Д.Л. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 48-50

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Спостереження невідкладного кардіохірургічного втручання у дитини з приводу інфекційного ендокардиту та гострого порушення кровообігу головного мозку / С.О. Сіромаха, Л.М. Прокопович, К.В. Руденко та ін. / Сіромаха С.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 10,- C. 71-72

  • Номер журналу 11

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Результаты предоперационной эмболизации воотной вены у пациентов при билиарных опухолях печени / О.Г. Котенко, В.А. Кондратюк В.А. / Котенко О.Г. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 5-7

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Комбинированные оперативные вмешательства по поводу местно-распространенных заболеваний толстой кишки / А.В. Борота, О.В. Совпель, А.П. Кухно и др. / Борота А.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 14-16

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Хірургічне лікування гострої обтураційної непрохідності товстого кишечнику / В.І. Кустрьо , О.В. Лангазо / Кустрьо В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 17-19

   • ПРЯМОЙ КИШКИ СВИЩ - RECTUM SVISCH

    • Тактика хирургического лечения сложных свищей прямой кишки / В.В. Грубник, .П. Дегтяренко / Грубник В.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 20-24

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Троакарна грижа після лапароскопічних оперативних втручань. Класифікація, лікування, профілактика / М.Ю. Ничитайло, І.І. Булик, М.С. Загрійчук та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 29- 31

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Жовчнокам яна хвороба : ускладнення та реабілітація / О.О. Біляєва, Н.П. Коржик, О.М. Миронов та ін. / Біляєва О.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 32- 34

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Особливості термінології та класифікації гострого панкреатиту / Д.В. Андрющенко / Андрющенко Д.В. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 35-37

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Сучасні методи діагностики тромбофілічних станів та комплексне лікування пацієнтів з приводу тромботичних ускладнень тяжких форм варикозної хвороби / С.П. Щукін / Щукін С.П. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 38- 41

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Алгоритм лікування післятромботичної хворби нижніх кінцівок / Д.Л. Бузмаков / Бузмаков Д.Л. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 42- 44

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Комплексна служба лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи / С.О. Косульников, С.О. Тарнопольський, А.М. Беседин та ін. / Косульников С.О. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 45- 47

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Возрастные особенности метаболизма, сруктуры опухолей головного мозга и их клиническое значение В.Д. Розуменко, А.А. Яворский, Т.А. Малышева и др. / Розуменко В.Д. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 48-51

   • РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ - ORAL CAVITY

    • Факторы риска и анализ осожнений после регенеративных вмешательства в хирургии полости рта / Д.С. Аветиков / Аветников Д.С. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 52- 54

   • ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА БИОПСИЯ - LYMPHATIC KNOT BIOPSY

    • Оптімізація інтраопераційних умов при проведенні ендоскопічної біопсії внутрішньогрудних лімфтичних вузлів / М.С. Опанасенко, М.І. Калениченко О.В. Терешкович та ін. / Опанасенко М.С. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 55-57

   • ГИДРОНЕФРОЗ - ГИДРОНЕФРОЗ

    • Зміни профілю цитокінів у хворих при гідронефрозі, яким показане оперативне втручання / В.І. Савенков С.Б. Павлов / Савенков В.І. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 58-61

   • МЕЛАНОМА - MELANOMA

    • Значення лімфаденектомії (сторожових) лімфатичних вузлів у комбінованому лікуванні меланоми шкіри кінцівок і тулуба / М.М. Кукушкіна, С.І. Коровін / Кукушкіна М.М. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 62-66

   • ПЛЕЧА ВЫВИХ - SHOULDER DISLOCATION

    • Біомеханічні аспекти ефективності операції Латарже з приводу звичного вивиху плеча при ураженні кісток / С.С. Страфун, І.А. Лазарев, І.В. Гомонай / Страфун С.С. // Клінічна хірургія.- 2014.-№ 11,- C. 71- 74

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Современная хирургическая тактика при болезни Крона / А.И. Пойда, В.М. Мельник, Н.Д. Кучер и др. / Пойда А.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 5-12

   • БРЮШИНЫ БОЛЕЗНИ - PERITONEUMS OF ILLNESS

    • Прогнозирование и профилактика рецидива образования спаек после операции у пациентов при спаечной болезни брюшины, осложненной острой непроходимостью кишечника / Д.А. Евтушенко / Евтушенко Д.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 13-15

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Профилактика и коррекция воспалительных осложнений при перитоните в зависимости от враженности энтеральной недостаточности / Ф.Н. Ильченко / Ильченко Ф.Н. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 16-18

    • Влияние открытого КВЧ облучения брюшной полости на активность спаечного процесса при перитоните / В.В. БОйко, Ю.В. Иванова, А.Н. Гамидов и др. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 58- 60

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ

    • Холецистэктомия как симультанное абдоминальное вмешательство в бариатрической хирургии / К.Н. Милица / Милица К.Н. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 19- 21

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого біліарною гіпертензією / В.І. Пилипчук / Пилипчук В.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 22-24

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Оцінка судинного русла до і після емболізації ниркової артерії з приводу раку нирки / Р.О. Зеленський / Зеленський Р.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 32-34

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Тромботичні ускладнення тяжких форм варикозної хвороби : діагностика, хірургічне лікування з застосуванням мініінвазивних методів / Л.М. Чернуха, С.П. Щукін / Чернуха Л.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 35-37

   • ТРОМБОЗ ВЕНОЗНЫЙ - A THROMBOSIS IS VENOUS

    • Вибір оптимального діаметра артеріо-венозної фістули під час виконання тромбектомії з клубово-стегнового венозного сегмента / Ю.А. Левчак / Левчак Ю.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 38-40

   • СЕЛЕЗЕНКА - SPLEEN

    • Тактика выполнения органосохраняющих операций при травме селезенки / В.В. Ганжий, Н.С. Кравец / Ганжий В.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 41-42

   • ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ ЗАЛИВКА - BY PLASTIC MATERIALS INUNDATION

    • Сравнительная оценка результатов мастоидопластики при использовании различных пластических материалов / А.Ю. Запорошенко, С.В. Кравченко / Запорошенко А.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 51-54

   • АНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - ANESTHETICS

    • Нові підходи до визначення площі поверхневих функціональних та анатомічних об єктів в анестезіології та хірургії дитячого віку / Д.В. Дмитрієв, Д.В. Конопліцький, В.П. Янович / Дмитрієв Д.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 55-57

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Симультанные оперативные вмешательства у пациентов по поводу заболеваний толстой кишки / А.В. Борота, А.П. Кухто, А.А. Борота и др. / Борота А.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 61-64

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Использование современных миниинвазивных технологий в диагностике и лечении трубно-перитонеального бесплодия / Н.Н. Ахундова / Ахундова Н.Н. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 1,- C. 65-68

  • Номер журналу 2

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Современная хирургическая тактика ро болезни Крона в колопроктологическом центре Украины / А.И. Пойда, В.М. Мельник, Н.Д. Кучер и др. / Пойда А.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 5-12

   • ЭСТРОГЕНЫ - ESTROGENS

    • Чутливість до естрогену слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразках, ускладнених кровотечею / І.Д. Дужий, Романюк А.М., С.В. Харченко та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 13-15

   • ПИЩЕВОДА СТЕНОЗЫ - GULLET STENOSISES

    • Лікування пацієнтів з приводу стенозуючих захворювань стравоходу / Є.В. Шапринський / Шапринський Є.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 16-19

    • Новые подходы в хирургическом лечении острого парапроктита / М.М. Мамедов, М.Ф. Мустафаев / Мамедов М.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 20- 21

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Выбор хирургической тактики при ущемленных послеоперационных грыжах живота / Ф.Н. Ильченко, Н.Н. Деркач, Н.В. Ляшенко и др. / Ильченко Ф.Н. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 25-28

   • ХОЛЕЦИСТИТ - ХОЛЕЦИСТИТ

    • Порівняльний аналіз результатів використання високоінтенсивного лазерного випромінювання та електрокоагуляції під час лапароскопічної холецистектомії з приводу деструктивних форм гострого калькульозного холециститу / М.Ю. Ничитайло, А.М. Базяк, В.В. Клочан та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 29- 30

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Клінічна та лабораторна діагностика гострого біліарного панкреатиту / С.М. Василюк, В.В. Іванина / Василюк С.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 32- 34

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Роль матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у патогенезі псевдокіст підшлункової залози / І.А. Криворучко, Н.М. Гончарова, С.А. Андреэщев / Криворучко І.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 35- 41

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Продольное смещение стенок левого желудочка в норме и при дилатационной кардиомиопатии / Е.М. Трембовецкая, Г.В. Кнышов, В.П. Захарова и др. / Трембовецкая Е.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 42- 45

   • АНГИОПЛАСТИКА БАЛЛОННАЯ - An ANGIOPLASTY IS BULB

    • Эффективность баллонных катетеров с антипролиферативным покрытием у больных при поражении артерий бедренно-подколенного сегмента / А.И. Питык / Питык А.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 49- 50

   • ГИДРОНЕФРОЗ - ГИДРОНЕФРОЗ

    • Морфогенез сполучної тканин у хворих на гідронефроз , спричинений стриктурою мисково-сечового сегмента різної етіології / В.І. Савенков / Савенков В.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 57- 59

   • ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ - NECK VERTEBRAE

    • Бисегментарный передний межтеловой спондилодез с использованием ригидных пластин при хирургическом лечении травм и заболеваний шейного отдела позвоночника / А.Е. Барыш, С.А. Козырев / Барыш А.Е. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 60- 62

   • ПРОЛЕЖЕНЬ - BEDSORE

    • Пластика пролежней тазобедренной области лоскутом мышцы напрягателя широкой фасции / Д.А. Пасичный / Пасичный Д.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 63- 66

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Інвалідність внаслідок травм та захворювань колінного суглоба / С.С. Страфун, О.А. Костогриз, М.М. Риган та ін. / Страфун С.С. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 67- 68

   • НЕЙТРОПЕНИЯ - NEYTROPENIYA

    • Прокальцитонин как предиктор бактериемии у пациентов детского возраста при онкологических заболеваниях с фебрильной нейропенией / Д.А. Алиев, З.Ш. Везирова, Т.Ф. Геюшева / Алиев Д.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 70- 72

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Олексій Вікторович Лігоненко до 60-річчя з дня народження // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 2,- C. 79-80

  • Номер журналу 3

   • ХИРУРГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕХНИКИ - SURGERY WITH THE USE OF VIDEOTEKHNIKI

    • Видеоторакоскопическая атипичная резекция легкого с использованием различных хирургических технологий / В.В. Грубник, А.А. Кирилюк, П.П. Шипулин и др. / Грубник В.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 17-19

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Целесообразность использования миниинвазивного доступа при протезировании клапана аорты / Б.М. Тодуров / Тодуров Б.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 20-22

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Хіургічна профілактика гострого порушення кровообігу головного мозку при атеросклеротичному стенозі сонних артерій / Н. Торма, В. Сіготскі , І. Кополовець та ін. / Торма Н. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 26-28

   • ВАРИКОЗНАЯ ЯЗВА - VARICOSE ULCER

    • Роль прободающих вен в возникновении варикозной болезни и ее рецидивов после хирургических вмешательств / А.А. Гуч, Л.М. Чернуха, В.И. Сморжевский и др. / Гуч А.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 32- 35

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • Тактика ведения пациентов при продолжающемся остром тромбозе глубоких вен / В.А. Прасол, Е.В. Мишенина, Д.В. Оклей / Прасол В.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 36-38

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Можливості ультразвукового дослідження у диференціюванні дрібновогнищевого ураження щитоподібної залози /А.О. Рейті, Н.В. Вітюк, В.Є. Медведєв та ін. / Рейті А.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 46-48

    • Дренирование раны после операции на щитовидной железе / А.П. Нечай, В.А. Смоляр, В.В. Войтенко и др. / Нечай А.П. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 49- 51

   • СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ - SCIATIC NERVE

    • Подовжена блокада сідничного нерва в системі комплексного лікування хворих з приводу ускладненого синдрому діабетичної стопи / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.М. Софілканич / Шаповал С.Д. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 52-54

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Застосування нефрометрії для вибору тактики лікування хворих з приводу нирковоклітинного раку / Е.О. Стаховський, О.А. Войленко, Ю.В. Вітрук та ін. / Стаховський Е.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 55- 60

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Профилактика гнойных осложнений при механической непроходимости кишечника / Т.И. Тамм, В.В. Непомнящий, Е.А. Шакалова и др. / Тамм Т.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 65-67

   • ПЕРЕКРУТ - ПЕРЕКРУТ

    • Перекрут блуждающих селезенок у ребенка 14 лет / Р.З. Тандилава, Т.И. Бахтадзе, Л.Т. Коридзе и др. / Тандилава Р.З. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 3,- C. 79- 80

  • Номер журналу 4

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози / В.М. Копчак, О.С. Ткачук, К.В. Копчак та ін. / Копчак В.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 9-12

   • КАРЦИНОМА - КАРЦИНОМА

    • Иммунологические факторы врожденного иммунитета у пациентов при гепатоцеллюлярной карциноме больших размеров / А.А. Стасенко, О.Г.Котенко, А.В. Гриненко и др. / Стасенко А.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 19-22

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Результати хірургічного лікування хворих з приводу метастатичного колоректального раку з синхронним ураженням печінки / І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, А.А. Бурлака та ін. / Щепотін І.Б. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 23-27

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Влияние оперативного вмешательства на динамику показателей иммунитета при остром гастродуоденальном кровотечении / Н. Дж.Гаджиев, С.В. Сушков, В.А. В.А. Аллахвердиев и др. / Гаджиев Дж. Н. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 30- 31

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Шляхи поліпшення результатів лікування перитоніту на сучасному етапі / В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк / Лупальцов В.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 32- 36

   • ГРЫЖА ПУПОЧНАЯ - HERNIA IS UMBILICAL

    • Клініко- експереминтальне обгрунтування інтрабдомінальної пластики з приводу пупкових гриж / О.Ю. Іоффе, І.М. Швець, Т.В. Тарасюк та ін. / Іоффе О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 37- 40

   • АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА СТЕНОЗ - AORTIC VALVE STENOSIS

    • Деформация стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты / Е.М. Трембовецкая / Трембовецкая Е.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 41-43

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Застосування великої підшлункової вени як матеріалу для дистального шунтування за критичної ішемії тканин нижньої кінцівки / О.Л. Ткачук, О.І. Гудз / Ткачук О.Л. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 44-46

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Ампутація чи екзартикуляція пальців у хворих з приводу синдрому діабетичної стопи / М.М. Зубрицький, І.О. Козак, Р.Є. Стришка та ін. / Зюбрицький М.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 47-48

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО СОТРЯСЕНИЕ - BRAIN OF HEAD CONCUSSION

    • Об єктивізація вестибулярних розладів у потерпілих при струсі головного мозку у гострому періоді / О.Є. Скобська, Н.В. Каджая, О.А. Андрєєв та ін. / Скобська О.Є. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 49- 51

   • ГЛАУКОМА ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ - GLAUCOMA OF OTKRYTOUGOL'NAYA

    • Модифіковане хірургічне лікування хворих з приводу первинної відкритокутової глаукоми / В.О. Мельник / Мельник В.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 52- 54

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Кістозні новоутворення надниркових залоз та особливості їх хірургічного лікування / О.А. Товкай / Товкай О.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 55-58

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Застосування термометрії для визначення глибини опіків шкіри / А.О. Коваленко / Коваленко А.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 66-68

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Профілактика параколостомних ускладнень при лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності кишечнику / В.І. Кустрьо, О.В. Лангазо / Кустрьо В.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 73-74

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Применение видеоторакоскопического электросварочного плевродеза в лечении метастатического плеврита / В.Е. Севергин, П.П. Шипулин, А.А. Кирилюк и др. / Севергин В.Е. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 75

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Тактика лікування кровотечі з верхніх відділів травного каналу за умов ендоскопічного моніторингу / С.В. Малик, Д.О. Лавренко, В.І. Подлєсний / Малик, С.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 4,- C. 28-29.- УМСА.

  • Номер журналу 5

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Стан печінкового і спланхнічного кровотоку за різних типів ускладнених псевдокіст підшлункової залози / І.А. Криворучко, Н.М. Гончарова, С.А. Андреєщев та ін. / Криворучко І.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 5-9

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Мініінвазивні технології в лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки / О.Ю. Іоффе / Іоффе О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 15-16

    • Морфометричні та гістологічні зміни тканин у хворих після операцій з приводу післяопераційних гриж черевної порожнини / О.О. Брек / Брек О.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 27-30

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Лапароскопическая герниопластика при ущемленных паховых грыжах / А.В. Кудрявцев, В.П. Крышень / Кудрявцев А.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 23-26

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Продольное сегментарное смещение стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты / Е.М. Трембовецкая / Трембовецкая Е.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 31-33

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • Вибір методу хірургічного лікування тромбозу глибоких вен системи нижньої порожнистої вени / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 44-47

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Метаболічна інтоксикація при термічній травмі / О.М. Коваленко / Коваленко О.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 5,- C. 77-80

  • Номер журналу 6

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Лыкування гострого калькульозного холециститу : (рання) чи ( планова) лапароскопычна холецистектосмыя /М.О. Дудченко / Дудченко М.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 19-21

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Профілактика та корекція легеневих ускладнень за тяжкого гострого панкреатиту /М.Б. Федорків / Федорків М.Б. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 22-24

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Рівень експресії гена ТLR -4 мононуклеарами периферійної крові у пацієнтів за високого ризику виникнення гнійно-запальних ускладнень після операцій з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини /В.Д. Шейко, Д.А. Ситнік, Р.А. Прихідько та ін. / Шейко В.Д. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 29-31

   • АОРТЫ БОЛЕЗНИ - AORTAS OF ILLNESS

    • Особенности ротационного движения стенок левого желудочка у больных при стенозе клапана аорты / Е.М. Трембовецкая / Трембовецкая Е.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 35-37

   • ТРОМБОФЛЕБИТ - ТРОМБОФЛЕБИТ

    • Хирургическое лечение варикозной болезни, осложненной варикотромбофлебитом, в сочетании с трофическими язвами / Т.И. Тамм, О.М. Решетняк / Тамм Т.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 38-40

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Досвід лікування тяжких форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок / О.В. Пономаренко / Пономаренко О.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 41-43

   • КРОВОТЕЧЕНИЯ ВРЕМЯ - BLEEDING IS TIME

    • Возможности применения эндоваскулярного гемостаза при лечении легочного кровотечения / В.Е. Севергин, П.П. Шипулин, А. Аграхари и др. / Севергин В.Е. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 46-48

   • НЕЙРОБЛАСТОМА - НЕЙРОБЛАСТОМА

    • Нейробластома у пациентов детского возраста / А.Е. Соловьев, В.В. Моргун, А.П. Пахольчук / Соловьев А.Е. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 6,- C. 59-61

  • Номер журналу 7

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Клініко-лабораторні особливості перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет / А.І. Годлевський / Годлевський А.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 9-12

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Функціональна пластика гриж передньої черевної стінки / В.В. Грубнік, Н.Д. Парфентьєв, Р.С. Парфентьєв / Грубнік В.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 22-25

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Тактика хирургического лечения огнестрельных ранений живота / К.А. Ленев / Линев К.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 26-29

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - MITER VALVE INSUFFICIENCY

    • Особенности ротационного движения стенок левого желудочка у больных при недостаточности митрального клапана / Е.М. Трембовецкая / Трембовецкая Е.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 38-40

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Роль ультразвукової кавітації у комплексі лікування пацієнтів з приводу гнійно- некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи / О.М. Петренко / Петренко О.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 41-43

   • ТКАНИ - FABRICS

    • Диференційований підхід до закриття ранових поверхонь тулуба та кінцівок після механічного пошкодження / О.В. Пономаренко / Пономаренко О.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 55-57

   • ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - SURGICAL OPERATIONS

    • Особенности периоперационного ведения пациентов при эндовидеохирургических вмешательствах . Часть1. Положение пациента на операционном столе, влияние на систему органов жизнеобеспечения: гемодинамика / А.И. Денисенко / Денисенко А.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 7,- C. 69-72

  • Номер журналу 8

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Рандомізоване контрольоване порівняльне дослідження ефективності лапароскопічної плікації великої кривини шлунка та лапароскопічної рукавної гастректомії / В.В. Грубнік, Р.С. Парфентьєв, О.В. Медведєв та ін. / Грубнік В.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 9-12

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Вибір тактики лікування хворих з приводу післяопераційної грижі передньої черевної стінки з супутнім ожирінням / Б.М. Кондратенко / Кондратенко Б.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 13-16

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Критерии эффективности электрической сварки мягких тканей для обеспечения гемостаза при лапароскопических операциях / Ю.А. Шаповалова / Шаповалова Ю.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 17-20

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Хирургическое лечение капиллярных мальформаций лица / С.П. Галич, О.А. Гиндич, А.Ю. Дабижа и др. / Галич С.П. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 38-40

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Мініінвазивні хірургічні втручання з приводу гострого некротичного панкреатиту / І.В. Хомяк / Хомяк І.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 24-28

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічна тактика при хронічному панкреатиті з ознаками біліарної гіпертензії / О.Ю. Усенко, В.М. Копчак, В.І. Пилипчук та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 29-31

   • ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - THYROID OF ILLNESS

    • Аналіз результатів хірургічного лікування захворювань щитоподібної залози / Ю.Н. Таращенко, М.Ю. Блогов / Таращенко Ю.Н. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 48-50

   • МОЧЕТОЧНИК - URETER

    • Особливості методики та результати пластики з використанням сегмента кишки з приводу ятрогенного пошкодження сечовода / Е.О. Стаховський, П.С. Вукалович, О.А. Войленко та ін. / Стаховський Е.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 54-57

   • ХИРУРГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ - SURGERY CHELYUSTNO-LICEVAYA

    • Изучение биомеханических свойств кожи сосцевидной области при выполнении косметической отопластики / Д.С. Аветиков, Д.В. Стебловский, И.Ю. Попович [и др.] // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 8,- C. 41-44.- УМСА

  • Номер журналу 9

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Повторні операції у хворих з приводу кістозної трансформації спільної жовчної протоки / М.Ю. Нечитайло, І.П. Галочка, М.С. Загрійчук та ін. / Нечитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 5-8

    • Лечение послеоперационной структуры желчных протоков : 15-летний опыт и наблюдения из практики / А.М. Тищенко, В.В. Бойко, Р.М. Смачило и др. / Тищенко А.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 12-15

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Эндоскопическая диагностика и лечение повреждений желчных протоков при лапароскопических операциях / И.Л. Насташенко / Насташенко И.Л. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 9-11

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Прогностичне значення складових синдрому мультиорганної недостатності та оцінка тяжкості стану хворих за інтегральними шкалами при гострому некротичному панкреатиті / І.В. Хомяк, О.В. Ротар, Г.Г. Петровський / Хомяк І.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 16-19

   • ПРЯМАЯ КИШКА - RECTUM

    • Хірургічне лікування післяопераційної структури каналу відхідника / І.М. Шевчук, І.Я. Садовий, О.В. Новицький / Шевчук І.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 20- 22

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Фактори ризику діалізного перитоніту ( трирічне проспективне дослідження ) / В.Г. Мішалов, Є.С. Заводовський, Л.Ю. Маркулан та ін. / Мішалов В.Г. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 23-25

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Анализ эффективности интраоперационной профилактики спаечной брюшной полости / Д.А. Евтушенко / Евтушенко Д.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 26-28

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Діагностична цінність С- реактивного протеїну у диференційній діагностиці сепсису та синдрому системної запальної відповіді / І.М. Ячник / Ячник І.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 33-35

   • ЛЕГОЧНАЯ АТРЕЗИЯ - PULMONARY ATREZIYA

    • Оптимізація результатів хірургічного лікування конотрункальних вад серця за великих аорто-легеневих колатеральних артерій / О.Д. Бабляк / Бабляк О.Д. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 40-42

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Интраоперационная навигация при выполнении катетерной радиочастотной симпатической денервации почечной артерии у больных при рефрактерной артериальной гипертензии / Ю.И. Карпенко, Сабер Гармази / Карпенко Ю.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 43-45

   • СЕРДЦА КЛАПАНЫ - HEARTS ARE VALVES

    • Хірургічне лікування пацієнтів похилого і старечого віку з приводу ураження клапанів серця / А.В. Судус / Судус А.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 46-48

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Лечение больных по поводу язвенно- некротических дефектов при хронической ишемии тканей нижней конечности с использованием биотехнологических методов / В.И. Киримов, И.Е. Барна, Н.Ф. Дрюк и др. / Киримов В.И. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 49-53

    • Спосіб лікування лімфореї після реконструкції артерій нижніх кінцівок / Є.Ю. Гардубей , В.В. Селіщев, В.О. Свиридов и др. / Гардубей Є.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 63-64

    • Зміни системи гемостазу у потерпілих при переломі довгих кісток нижніх кінцівок / О.О. Тарабрін, І.С. Грічушенко / Тарабрін О.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 65-68

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Результаты лечения острого тромбоза геморроидальных узлов / э Э.В. Ахмедова / Ахмедова Э.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 54-55

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Диспластический гонартроз, новое в диагностике / Б.А. Пустовойт, Е.Б. Пустовойт, В.И. Купин и др. / Пустовойт Б.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 59-60

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Миниинвазивный остеосинтез при лечении переломов длинных костей у пострадавших при сочетанной травме / Ф.А. Эюбов, А.Я. Ахмедзаде , З.Р. Рагимов и др. / Эюбов Ф.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 61-62

   • ШОК - SHOCK

    • Взгляд анестезиолога на патогенез шока с точки зрения инфузионной терапии / Е.В. Ивахненко / Ивахненко Е.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 69-71

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Можливості відеоезофагогастродуоденоскопії з високою роздільною здатністю в режимах високого збільшення і вузькосмугової візуалізації в догістологічній діагностиці раку шлунка / Т.В. Бухарін, В.О. Яковенко, О.Г. Курик / Бухарін Т.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 72-74

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Спостереження ентерогенної кісти середостіння / В.Г. Гетьман, Д.В. Мясніков, І.В. Чубар / Гетьман В.Г. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 75-76

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Аркадій Іванович Годлеавський. До 70-річчя від дня народження. – Доктора медичних наук, професора, зав. кафедри хірургії № 2 Вінницького національного мед. університету ім.. М. І. Пирогова // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 9,- C. 79-80

  • Номер журналу 10

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Сучасний погляд на інтенсивну терапію шлунково-кишкової кровотечі / М.І. Тутченко, Д.В. Рудик, Н.І. Іскра та ін. / Тутченко М.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 11-14

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Лікувальна тактика та періопераційна інтенсивна терапія при стенозуючих захворюваннях стравоходу / Є.В. Шапринський, О.І. Дацюк / Шапринський Є.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 15-17

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Внутрішньочеревна гіпертензія та респіраторна дисфункція після пластики грижі черевної стінки / О.М. Павлова / Павлова О.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 18-21

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Профилактика рецидива острой спаечной непроходимости кишечника /Д.А. Евтушенко / Евтушенко Д.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 22-24

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Поєднання клітинних технологій та мініінвазивної хірургії в лікуванні хронічної виразки шлунка / О.Ю. Усенко, Я.В. Радьога, Д.І. Гребенюк та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 25-28

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Динамика печеночного кровотока в ближайший период после предоперационной эмболизации воротной вены / О.Г. Котенко, В.А. Кондратюк, А.С. Матящук и др. / Котенко О.Г. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 29-31

   • ПЕЧЕНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - LIVERS ARE TRANSPLANTATION

    • Билиарные осложнения после трансплантации правой доли печени от жировых доноров / Н.Ю. Байрамов, Р.А. Мамедов, Дж. Кайаальп и др. / Байрамов Н.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 32-34

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Лечение новорожденных по поводу острого нарушения кровообращения головного мозга по геморрагическому типу / М.Ю. Орлов / Орлов М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 35-38

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Возможности метода радиочастотной абляции в лечении злокачественных опухолей легких и плевры / В.Е. Севергин, П.П. Шипулин, А. Аграхари и др. / Севергин В.Е. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 44-46

   • ПРОЛЕЖЕНЬ - BEDSORE

    • Пластика пролежней крестцовой области с применением ротационных кожно-фасциальных ягодичных локутов / Д.А. Пасичный / Пасичный Д.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 57-60

   • ГИПЕРАЛГЕЗИЯ - GIPERALGEZIYA

    • Морфологічні зміни шкіри в операційній рані при синдромі опіоїд-індукованої гіпералгезії / Д.В.Дмітрієв, В.С. Коноплицький / Дмитрієв Д.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 61-64

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Вплив підвищеного внутрішньочеревного тиску на виникнення поліорганної недостатності при гострому панкреатиті / І.В. Хомяк, Ю.О. Фурманов, І.М. Савицька та ін. / Хомяк І.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 77-79

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Спостереження гострого гангренозного апендициту в невправній лівобічній пахвинній грижі / В.В. Арсенюк, В.О. Мерлюк, Д.С. Васильнов та ін. / Арсенюк В.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 80

   • БАКТЕРИОФАГИ - БАКТЕРИОФАГИ

    • Використання бактеріофагів у комплексі лікування вогнепальних ран м’яких тканин у хворих за полівалентної алергії до антибіотиків / О.В. Лігоненко, М.М. Борисенко, І.І. Дігтяр [та ін.] – УМСА, Полтавський військовий госпіталь. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10

   • ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ - SURGICAL OPERATIONS ARE RESTORATION

    • Досвід застосування релапаротомії при хірургічному лікуванні захворювань органів черепної порожнини / С.В. Малик, В.І. Подлєсний, Д.О. Лавренко, І.В. Ксьонз // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 10,- C. 67-69. – УМСА

  • Номер журналу 11

   • ТРАВМАТОЛОГИЯ - ТРАВМАТОЛОГИЯ

    • Хірургічне лікування постраждалих з приводу поєднаної краніо-абдомінальної травми у гострому періоді травматичної хвороби / Я.Л. Заруцький, А.Є. Ткаченко / Заруцький Я.Л. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 5-8

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Шляхи об єктивізації легкої черепно-мозкової травми в гострому періоді / О.А. Андрєєв, О.Є. Скобська, Н.В. Каджая / Андрєєв О,А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 9-12

   • ГАСТРОПЛАСТИКА - GASTROPLASTIKA

    • Результаты гастропластики с использованием илеоцекального сегмента кишечника после комбинированной гастроэктомии / В.А. Лазирский / Лазирский В.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 13-16

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Ендоскопічна папілектомія / І.Л. Насташенко / Насташенко І.Л. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 17-20

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Хірургічне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / О.П. Дмитренко / Дмитренко О.П. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 21-23

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNOE BLEEDING

    • Гормонально-генетичний скринінг у хворих за виразкової гастродуоденальної кровотечі / І.Д. Дужий, А.М. Романюк, М.С. Линдін та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 24-27

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Морфологічні особливості м язово-апоневротичних тканин передньої черевної стінки у хворих на морбідне ожиріння / О.Ю. Усенко, І.В. Гомоляко, Б.М. Кондратенко та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 28-29

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Удосконалення та вибір методу колостомії в лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки / В.І. Кустрьо, О.В. Лангазо / Кустрьо В.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 30-33

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Зміни лікувальної програми при гострому панкреатиті / О.В. Кострирной, А.В. Косенко, І.М. Абдел С.К. Байомі / Костирной О.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 34-36

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Апоптоз та некроз циркулюючих нейтрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику винекнення післяопераційного перитоніту / В.Д. Шейко, Д.А. Ситнік, О.О. Шкурупій / Шейко В.Д. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 40- 42

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Легеневі ускладнення у дітей, оперованих з приводу вроджених вад серця в умовах штучного кровообігу / Л.В. Мошківська / Мошківська Л.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 43-45

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність алгоритму надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень / І.А. Калабуха / Калабуха І.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 46-50

   • ЧЕЛЮСТЕЙ БОЛЕЗНИ - JAWS OF ILLNESS

    • Прогнозування (тяжкої) інтубації трахеї у пацієнтів при гнійно-запальних хахворюваннях щелепно-лицевої ділянки / В.Ю. Артеменко / Артеменко В.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 54-56

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Роль ендоскопічної мамодуктоскопії в комплексній діагностиці внутрішньопротокових новоутворень грудної залози / О.А. Аксьонов / Аксьонов О.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 57-59

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Комплекс лікувальних заходів в системі надання медичної допомоги пораненим з приводу вогнепальних та мінно-вибухових уражень стопи / С.О. Король / Король С.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 65-67

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Игорь Владимирович Иоффе. К 60-летию со дня рождения. Хирург // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 77-78

    • Николай Николаевич Милица. К 60-летию со дня рождения. Хирург // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 11,- C. 79-80

  • Номер журналу 12

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Симультанні операції з приводу жовчнокам яної хвороби як спосіб попередження постхолецистектомічного синдрому / М.Ю. Ничитайло, М.С. Загрійчук, А.І. Гуцуляк та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 5-8

   • ДЕКОМПРЕССИЯ - DECOMPRESSION

    • Застосування мікроєюностоми в хірургічній практиці / С.В. Малик, В.І. Подлєсний, Д.О. Лавренко та ін. / Малик С.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 9-11

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Предиктори карциноматозу очеревини у хворих на колоректальний рак / А.П. Ревура, Т.Г. Фецич, Р.Д. Шиян / Ревура А.П. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 17-19

   • ХОЛАНГИТ - ХОЛАНГИТ

    • Мікробний пейзаж жовчі у хворих при гострому гнійному холангіті / О.О. Шкурупій / Шкурупій О.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 20-21

    • Клинико-экспериментальное обоснование применения озонотерапии в лечении гнойного холангита и обтурационной желтухи / Т.А. Аллазов, Э.А. Алиева / Аллазов Т.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 57-60

    • Мікробний пейзаж жовчі у хворих при гострому гнійному холангіті / О.О. Шкурупій. – УМСА. / Шкурупій, О.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 20-21

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПСЕВДОКИСТА - PANCREAS PSEUDOCYST

    • Мініінвазивні та ендоскопічні методи лікування постнекротичних псевдокіст підшлункової залози / І.М. Шевчук, С.М. Гедзик, Т.М. Дзвонковський та ін. / Шевчук І.М. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 22-25

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Доброякісні пухлини середостіння : клініка, діагностика, хірургічне лікування / І.А. Калабуха, Є.М. Маєтний / Калабуха І.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 33-35

   • ФЛЕГМОНА - PHLEGMON

    • Особливості екструбації трахеї у хворих, оперованих з приводу флегмони шиї / В.Ю. Артеменко / Артеменко В.Ю. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 36-37

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Фактори прогнозу у хворих за раннього раку грудної залози / М.Ф. Щуров, Н.М. Волошина, Т.Ю. Погоріла / Щуров М.Ф. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 38-40

   • ПОЧЕК НОВООБРАЗОВАНИЯ - BUDS OF NEW FORMATION

    • Неоадювантна таргетна терапія при нирковоклітинному раку / Е.О. Стаховський, О.А. Войленко, О.Е. Стаховський та ін. / Стаховський Е.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 41-43

    • Попередження метастазів у кістках у хворих за нирковоклітинного раку / С.І. Бойчук, А.Г. Дєдков, Л.Г. Югринова / Бойчук С.І. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 44-47

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Організаційні та лікувальні принципи сортування поранених з бойовою хірургічною травмою кінцівок на IV рівні надання медичної допомоги / С.О. Король, І.І. Жердєв, А.М. Доманський / Король С.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 48-50

    • Прогнозування інфекційних ускладнень вогнепальних ран мяких тканин / О.В. Лігоненко, М.М. Борисенко, І.І. Дігтяр та ін. / Лігоненко О.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 51-53

    • Прогнозування інфекційних ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин / О.В. Лігоненко, М.М. Борисенко, І.І. Дігтяр [та ін.]. – УМСА, Полтавський військовий госпіталь. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 51-53

   • ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЛОСКУТЫ - SURGICAL SHREDS

    • Совершенствование метода delay в подготовке лоскутов к пластике / Д.А. Пасичный / Пасичный Д.А. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 54-56

   • ХИРУРГИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ - SURGERY IS PLASTIC

    • Липофилинг . Современные взгляды / Т.А. Аллазов, Э.А. Алиева / Петах А.В. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 61-65

   • ПИЩЕВОДА СТЕНОЗЫ - GULLET STENOSISES

    • Оперативне лікування пізньої рубцевої стриктури езофагоколоанастомозу після здійснення езофагопластики сегментом товстої кишки / В.О. Шапринський, В.Ф. Кривецький, В.І. Поліщук та ін. / Шапринський В.О. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 66-67

   • СТОМЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ - СТОМЫ IS SURGICAL

    • Застосування мікроєюностоми в хірургічній практиці / С.В. Малик, В.І. Подлєсний, Д.О. Лавренко, В.В. Чекіні. - УМСА. // Клінічна хірургія.- 2015.-№ 12,- C. 9-11

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ШЕЯ - NECK

    • Причини та шляхи поширення флегмони шиї на середостіння з виникненням низхідного гнійного медіастиніту / І.М. Шевчук, С.С. Сніжко / Шевчук І.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 36-38

   • ПЛЕВРЫ БОЛЕЗНИ - PLEURAE OF ILLNESS

    • Ендоскопічні методи лікування підгострих і хронічних запальних захворювань плеври / М.С. Опанасенко, С.М. Шалагай, Е.В. Климець та ін. / Опанасенко М.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 39-42

   • ПЛЕВРИТ - PLEURISY

    • Шляхи подолання хірургічних помилок при больовому абдомінальному та торакальному синдромах / І.Д. Дужий, І.Я. Гресько, В.І. Дужий та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 43-47

   • ГЛАЗА РАНЫ И ТРАВМЫ - EYES OF WOUND AND TRAUMA

    • Эффективность комбинированной микрохирургической техники при тяжелом травматическом повреждении глазного яблока / Н.М. Веселовская, З.Ф. Веселовская, И.Б. Жеребко / Веселовская Н.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 48-51

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Лазеріндукована склеротерапія кіст грудної залози / В.В. Андрющенко, І.М. Лукавенко, О.В. Язиков / Андрющенко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 52-53

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози / В.М. Григоренко, Р.О. Данилець, М.В. Вікарчук та ін. / Григоренко В.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 54-57

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Аналіз летальності за ускладненого синдрому діабетичної стопи та сепсису / О.В. Трибушний, С.Д. Шаповал, І.Л. Савон та ін. / Трибушний О.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 58-60

   • ХИРУРГИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ - SURGERY IS PLASTIC

    • Вибір методу оперативного втручання у хворих з дефектами покривних тканин тулуба та кінцівок після травми / О.В. Пономаренко / Пономаренко О.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 61-63

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Віталій Іванович Цимбалюк. До 70-річчя від дня народження // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 1,- C. 74-75

  • Номер журналу 2

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Досвід використання методу електрозварювання біологічних тканин у невідкладній та плановій хірургії / Л.С. Білянський, М.П. Захараш, Ю.М. Захараш та ін. / Білянський Л.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 5-6

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Чрескожное пункционное дренирование скоплений жидкости в забрюшинной клетчатке при гнойно-септических осложнениях острого панкреатита /В.В. Бойко, В.Н. Лыхман, А.Н. Шевченко и др. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 7-9

    • Діагностичне та прогностичне значення ентеральної недостатності у хворих на гострий некротичний панкреатит / О.В. Ротар / Ротар О.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 75-76

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою 111-1V стадії / С.П. Бродовський, А.Г. Іфтодій, І.М. Козловська / Бродовський С.П. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 10-12

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Використання вакуум-терапії на етапах хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи / П.О. Герасимчук, Д.Б. Фіра, А.В. Павлишин / Герасимчук П.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 16-18

    • Комплексне лікування гнійно-некротичних ускладнень у пацієнтів з синдромом діабетичної стопи з застосуванням негативного тиску та капікору / М.Д. Желіба, А.І. Годлевський, О.В. Гончаренко та ін. / Желіба М.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 19-21

    • Оптимізація лікування хворих з приводу невропатично-інфікованої форми синдрому діабетичної стопи з використанням препаратів йоду та низькоінтенсивного лазерного випромінювання / В.І. Панько, В.В. Панько, Г.М. Коваль / Панько В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 50-53

    • Морфологія синдрому діабетичної стопи / Р.І. Сидорчук, О.Й. Хомко, В.Б. Рева та ін. / Сидорчук Р.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 66-67

    • Артеріальний тиск на першому пальці стопи як прогностичний критерій виникнення ускладнень синдрому діабетичної стопи на тлі склерозу Менкеберга / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, В.О. Белінська та ін. / Шаповал С.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 68-70

   • КИШЕЧНИКА ПОЛИПЫ - INTESTINE POLYPUSES

    • Анализ прогностических факторов повторного образования полипов желудка после эндоскопической полипэктомии / И.В. Иоффе, С.Н. Троценко, В.В. Лесной / Иоффе И.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 22-24

   • АНУСА ТРЕЩИНА - АНУСА CRACK

    • Доцільність застосування внутрішньотканинного електрофорезу в передопераційній підготовці хворих при хронічній анальній тріщині / А.Г. Іфтодій, І.М. Козловська / Іфтодій А.Г. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 25-27

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Вплив ранових покриттів на рН рани при поверхневих опіках шкіри / О.М. Коваленко, А.О. Коваленко, О.І. Осадча / Коваленко О.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 28-30

    • Особенности оценки ожогового повреждения методом магниторезонансной томографии / А.В. Кравцов, В.В. Бойко, Ю.И. Козин и др. / Кравцов А.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 34-37

   • ГЛОТКИ БОЛЕЗНИ - GULLETS OF ILLNESS

    • Використання електротермоадгезії при хірургічних втручаннях з приводу захворювань лімфатичного кільця глотки у дітей / І.А. Косаківська / Косаківська І.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 31-33

   • ПЕРИТОНИТ - PERITONITIS

    • Вакуум-терапия разлитого перитонита / А. Б. Кутовой, С.О. Косульников, Е.Н. Завизион и др. / Кутовой А.Б. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 38-40

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОЧКИ - BILIOUS PROTOCHKI

    • Принципи формування гепатикоєюноанастомозів методом ВЧ- електрозварювання мяких тканин в клінічній практиці / М.Ю. Ничитайло, А.І. Гуцуляк, І.І. Булик та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 48-49

   • ГЕМАНГИОМА - ГЕМАНГИОМА

    • Клініко-морфологічне обгрунтування переваг лапароскопічних втручань з використанням аргоно-плазмової коагуляції в лікуванні гемангіоми печінки / В.В. Петрушенко, Д.І. Гребенюк, С.С. Стукан та ін. / Петрушенко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 54-56

   • ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ - ELECTRO-SURGERY

    • Складові утворення електрозварного з єднання шлунка та тонкої кишки / С.Є. Подпрятов, С.Г. Гичка, С.С. Подпрятов та ін. / Подпрятов С.Є. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 57-58

   • ВОСПАЛЕНИЕ - INFLAMMATION

    • Вплив усунення набряку тканин на результат хірургічного лікування запалення / С.Є. Подпрятов, С.С. Подпрятов, В.П. Корчак та ін. / Подпрятов С.Є. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 57-58

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Можливості форсованого внутрішньоартеріального введення лікарських засобів у комплексі лікуванні хїронічної ішемії тканин нижніх кінцівок / С.В. Сандер / Сандер С.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 62-65

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Электропроводность тканей в эксперименте как современный способ диагностики жизнеспособности скальпированных повреждений конечностей / А.С. Супрун, Г.А. Олейник, Т.Г. Григорьева и др. / Супрун А.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 71-74

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Эволюция взглядов на лечение панкреонекроза / В.В. БОйко, И.А. Криворучко, Е.В. Мушенко и др. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 77

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Черезпечінкове каркасне зовнішньо-внутрішнє дренування жовчних проток при обтураційній жовтяниці / А.І. Годлевський / Годлевський А.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 2,- C. 78

  • Номер журналу 3

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Діагностика та лікування пошкодження стравоходу / О.М. Козачук, І.В. Швейкын, А.В. Комінко и др. / Козачук О.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 9-11

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКИ - HEARTS ARE VENTRICLES

    • Результати операції тотального кавапульмонального сполучення в поєднанні з корекцією недостатності передсердно-шлуночкових клапанів у хворих різного віку з єдиним шлуночком серця / Е.М. Байрамов, Н.М. Руденко, І.Г. Лебідь та ін. / Байрамов Е.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 15-18

   • СОННОЙ АРТЕРИИ СТЕНОЗ - TO CAROTID STENOSIS

    • Результаты лечения пациентов по поводу стеноза сонных артерий в сочетании с заболеваниями других систем / И.С. Пуляева / Пуляева И.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 19-20

   • СОННОЙ АРТЕРИИ БОЛЕЗНИ - TO CAROTID OF ILLNESS

    • Профілактика когнітивного дефіциту при ендартеректомії у хворих за стенотичного ураження сонних артерій : роль мультидисциплінарного підходу / І.М. Самарський, І.Г. Чемересюк, В.Б. Яблонська та ін. / Самарський І.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 21-23

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Хірургічне лікування пацієнтів з приводу метахронних метастазів остеосаркоми в легенях . Клінічні фактори прогнозу / П.А. Ковальчук, А.Г. Дєдков, Л.В. Бороров та ін. / Ковальчук П.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 24-26

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • Стандартна черезшкірна та ультра- міні черезшкірна нефролітотрипсія у лікуванні нефролітіазу / В.М. Лісовий, В.І. Савенков, А.В. Мальцев та ін. / Лісовий В.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 27-29

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Травмогенез, епідеміологічні та нозологічні характеристики збройово-вибухових поранень мирного часу у дітей / І.Д. Дужий / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 30-32

   • РОТОГЛОТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ROTOGLOTKI OF NEW FORMATION

    • Пластичне закриття ранового дефекту у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота і ротової частини глотки 111-1V стадії / О.О. Галай / Галай О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 33-35

   • ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ - TO HUMERAL BONE BREAKS

    • Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги пораненим з приводу вогнепального перелому плечової кістки / С.О. Король, Б.В. Матвійчук / Король С.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 36-38

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Застосування вакуум-терапії у комплексі лікування хронічних ран нижніх кінцівок / Н.М. Нор / Нор Н.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 39-41

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Зміни водневого показника та даних цитологічних досліджень у різних стадіях ранового процесу при венозних трофічних виразках нижніх кінцівок / Р.М. Рябушко / Рябушко Р.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 42-43

   • БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ABDOMINAL REGION OF NEW FORMATION

    • Спостереження симультанного видалення заочеревинної саркоми, аорто-стегнового біфуркаційного алошунтування та правобічної геміколектомії / О.Ю. Усенко, А.В. Скумс, П.І Нікульніков та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 56-58

   • АОРТЫ БРЮШНОЙ АНЕВРИЗМА - AORTAS OF ABDOMINAL ARE ANEURYSM

    • Этапное эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной и грудной частей аорты у одного пациента / С.Н. Фуркало, И.В. Хасянова, Е.А. Власенко и др. / Фуркало С.Н. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 59-60

   • ПЕЧЕНИ АБСЦЕСС - LIVERS ARE ABSCESS

    • Анализ диагностических ошибок при возникновении абсцесса печени / Д.С. Ефимов / Ефимов Д.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 61-64

   • ПИЩЕВОДА ДИВЕРТИКУЛ - GULLET DIVERTIKUL

    • Клінічне спостереження ускладнення дивертикула стравоходу / К.Ю. Креньов, .В. Чубар, О.В. Прокоп юк / Креньов К.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 3,- C. 63-64

  • Номер журналу 4

   • ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLET OF NEW FORMATION

    • Ендокринно- метаболічна відповідь у хворих після езофагектомії залежно від виду післяопераційного знеболювання / О.Ю. Усенко, А.В. Сидюк, А.П. Мазур та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 5-7

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Диференційований підхід до вибору способу апендектомії при деструктивних формах гострого апендициту, ускладнених тифлітом / І.В. Колосович, Р.А. Сидоренко, К.О. Чиколовець та ін. / Колосович І.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 8-10

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Хирургическая тактика при повреждениях желчных протоков во время лапароскопических холецистэктомии в зависимости от сроков их диагностики / А.В. Скумс, Иваницкий А.И. / Скумс А.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 11-14

   • ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - PANCREAS

    • Особенности диагностики, предоперационной подготовки и хирургической тактики у больных при синдроме обтурационной желтухи / Б.С. Запорожченко, П.Т. Муравьев, А.А. Горбунов и др. / Запорожченко Б.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 15-17

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Профілактика гострого панкреатиту після транспапілярних ендоскопічних втручань з приводу холедохолітіазу та стенозуючого папіліту / А.В. Клименко, А.О. Стешенко, В.М. Клименко та ін. / Клименко А.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 18-21

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Застосування еластографії для оцінки ефективності хірургічного лікування пахвинної грижі у хлопчиків /иВ.П. Захарко, А.Й. Наконечний, М.В. Габрієль / Захарко В.П. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 22-24

   • ПРЯМОЙ КИШКИ ВЫПАДЕНИЕ - RECTUM FALL

    • Результаты операции Delorme по поводу выпадения прямой кишки / С.С. Иманова / Иманова С.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 25-27

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Опыт лечения травматического повреждения органов брюшной полости / В.В. Ганжий, А.И. Рылов, М.А. Кубрак и др. / Ганжий В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 28-30

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF NEW FORMATION

    • Опухоли надпочечных желез: диагностика, тактика хирургического лечения / Н.Д. Тронько, А.Ю. Усенко, А.Е. Коваленко и др. / Тронько Н.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 31-34

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - BRAIN OF HEAD ISCHEMIA

    • Оценка гемодинамики головного мозга при его хронической ишемии по показателям перфузионной компьютерной томографии / О.Ю. Гарматина, О.П. Робак, В.В. Мороз / Гарматина О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 39- 42

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Результаты хирургического лечения больных по поводу грыжи межпозвонкового диска путем поясничной микродискэктомии с применением системы межостистой стабилизации / М.В. Хижняк, Е.В. Приймак / Хижняк М.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 43-45

   • КОМА - COMA

    • Стресс-реакція у пацієнтов, які перебувають у коматозному стані / У.А. Фесенко, К.М. Лобойко / Фесенко У.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 46-48

   • КОНТРАКТУРА - КОНТРАКТУРА

    • Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікової контрактури шиї / О.А. Жернов, А.О. Жернов, Мохаммед Кітрі та ін. / Жернов О.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 49- 51

   • ГОРТАНЬ - LARYNX

    • Ефективний метод лікування хворих з приводу раку органів ларингофарингеальної зони / Т.О. Жукова, Л.М. Васько, В.П. Баштан / Жукова Т.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 52-55

   • ЛАПАРОСКОПИЯ - ЛАПАРОСКОПИЯ

    • Вплив карбоксиперитонеуму на швидкість клубочкової фільтрації при лапароскопічних операціях на нирках / В.М. Григоренко, С.В. Байдо, С.І. Приндюк / Григоренко В.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 56-58

   • КИСТИ ТРАВМЫ - TRAUMA RACEMES

    • Пластика с применением кожно-жирового лоскута тенера после ишемической подготовки при повреждении пальцев / Д.А. Пасичный / Пасичный Д.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 62-65

   • МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ - BRAIN OF SPINAL TRAUMAS

    • Вплив експериментальної спінальної травми на тканинну експресію мРНК деяких елементів медіаторних систем спинного мозку / В.І. Цимбалюк, В.В. Медведєв, І.Г. Васильєва та ін. / Цимбалюк В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 69-73

   • СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ - JOINTS OF ILLNESS

    • Оцінка віддалених результатів лікування і професійної адаптації пацієнтів за вродженого синдрому гіпермобільності суглобів і припущення про наявність синдрому Елерса-Данлоса / М. Пасіньскі, М. Пасіньска, М. Єдвабіньскі та ін. / Пасіньскі М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 77-79

   • НОСОГЛОТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - НОСОГЛОТКИ OF NEW FORMATION

    • Ефективний метод лікування хворих з приводу раку органів ларингофарингеальної зони / Т.О. Жукова, Л.М. Васько, В.П. Баштан / Жукова, Т.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 4,- C. 52-55. – УМСА.

  • Номер журналу 5

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Тактика хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням мініінвазивних діапевтичних втручань / І.В. Хомяк, М.В. Костилєв, О.В.Ротар та ін. / Хомяк І.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 5-8

    • Обгрунтуквання диференційованого підходу до мініінвазивних та відкритих хірургічних втручань з приводу ускладнень гострого панкреатиту / О.М. Бондаренко / Бондаренко О.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 13-16

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Хірургічна тактика за ускладнених форм жовчнокам яної хвороби у пацієнтів поважного віку / М.Ю. Ничитайло, О.Є. Каніковський, Я.В. Карий та ін. / Нечитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 9-12

   • ЦЕФТРИАКСОН - CEFTRIAKSON

    • Накопичення цефтріаксону у червоподібному відростку при застосуванні лімфотропної терапії / І.Д. Дужий, В.В. Шимко, В.І. Дужий та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 17-19

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ ПОЛИПЫ - COLON POLYPUSES

    • Лечение колоректальніх полипов / Айнур Камал Сафиева / Сафиева Айнур Камал // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 20-22

   • ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ - ТРАНСПОЗИЦИЯ OF MAIN VESSELS

    • Переваги використання біполярного електроскальпеля в хірургії магістральних судин / П.Ф. Музиченко, В.А. Черняк, М.М. Левон та ін. / Музиченко П.Ф. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 23-24

   • ГЕМОРРОЙ - PILES

    • Качество жизни пациентов при остром геморроидальном тромбозе / Э.В. Ахмедова / Ахмедова Э.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 33-34

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Рентгеноэндоваскулярная эмболизация в лечении заболеваний легких, осложненных легочным кровотечением и кровохарканьем / В.Е. Севергин, П.П. Шипулин, Н. А. Кузнецов и др. / Севергин В.Е. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 39- 41

   • ГИПЕРАЛГЕЗИЯ - GIPERALGEZIYA

    • Площинний блок поперечного мяза живота як метод знеболювання при оперативних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей / Д.В. Дмитрієв, К.Ю. Дмитрієва / Дмитрієв Д.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 46-49

   • ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ТОШНОТА И РВОТА - ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ NAUSEA AND VOMITING

    • Удосконалення періопераційної інфузійної терапії як метод профілактики післяопераційного блювання у дітей /М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, Т.Ю. Раскова та ін. / Георгіянц М.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 50-51

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Попередження променевих реакцій при проведенні дистанційної гамма-терапії / Т.О. Жукова / Жукова Т.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 5,- C. 56-57

  • Номер журналу 6

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Результати біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess- Marceau у хворих на морбідне ожиріння / О.Ю. Усенко, І.М. Тодуров, О.В. Дувалко та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 5-8

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ - PANCREAS OF ILLNESS

    • Діагностика та хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози / В.М. Копчак, О.С. Ткачук, К.В.Копчак та ін. / Копчак В.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 9-13

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Патофізіологічний підхід до вибору індивідуальної тактики хірургічного лікування хворих з приводу цирозу печінки з супутнім асцитом / О.Ф. Дзигал, Ю.В. Грубнік, Р.С. Вастьянов / Дзигал О.Ф. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 14-16

   • ХОЛАНГИОКАРЦИНОМА - KHOLANGIOKARCINOMA

    • Отдаленные результаты лечения холангиокарциномы / В.В. Бойко, Ю.В. Авдосьев, А.Л. Сочнева / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 17-20

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • ВагІнальнІ реакції при нейроаксіальній анестезії та шляхи їх попередження / В.В. Протас, Н.Р. Венгринович, С.В. Мельник / Протас В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 25-27

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Дисплазія сполучної тканини як предиктор виникнення спайкової хвороби черевної порожнини у дітей та шляхи профілактики спайкової непрохідності кишечнику / В.В. Арсенюк, О.В. Гринів, М.І. Смотров та ін. / Арсенюк В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 28-29

   • ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН - VARICOSE EXPANSION OF VEINS

    • Ефективність ендовенозної лазерної коагуляції великої підшлункової вени залежно від її діаметра з застосуванням радіального світловода / В.Г. Мішалов, О.В. Кузьменко, Л.Ю. Маркулан / Мішалов В.Г. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 34-38

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ILLNESSES

    • Роль эндотелиальных клеток-предшественниц и их биологических маркеров в возникновении атеросклероза артерий нижних конечностей / А.Н. Волошин / Волошин А.Н. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 39-41

   • ХИРУРГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕХНИКИ - SURGERY WITH THE USE OF VIDEOTEKHNIKI

    • Видеоторакоскопическая резекция легких с использованием электросварочных технологий / П.П. Шипулин, А.А. Кирилюк, Е.Ю. Тронина и др. / Шипулин П.П. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 42-44

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Порушення статокінетичної функції та її оцінка в об єктивізації легкої черепно-мозкової травми / О.А. Андрєєв, О.Є. Скобська, Н.В. Каджая / Андрєєв О.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 47-50

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - TO ORAL CAVITY OF NEW FORMATION

    • Ведення раннього післяопераційного періоду у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота, ротової частини глотки та гортані 111-1V стадії / О.О. Галай, С.Ю. Карп / Галай О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 51-53

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • Нові можливості у лікуванні хворих з приводу нефролітіазу з використанням мікро-та ультра-міні черезшкірної нефролітотрипсії / В.І. Савенков, А.В. Мальцев, Д.А. Левченко / Савенков В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 58-60

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Обгрунтування використання методу попереджувальної аналгезії в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкологічними захворюваннями / Д.В. Дмитрієв, А.І. Семененко, О.А. Моравська та ін. / Дмитрієв Д.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 61-63

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Ортопедичне лікування хворих з приводу ревматоїдного артриту за одночасного ураження кульшових та колінних суглобів / А.М. Бабко, А.С. Герасименко, А.С. Страфун / Бабко А.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 64-67

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Спостереження візуалізації кіст печінки / А.В. Лавренко,М.В. Безручко, І.П. Кайдашев / Лавренко, А.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 6,- C. 78-79.-УМСА

  • Номер журналу 7

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Холедохолітіаз і біліарна гіпертензія у хворих на цироз печінки : особливості діагностики і мініінвазивного лікування / П.В. Огородник, В.І. Коломійцев, О.В. Лукавецький та ін. / Огородник П.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 5-9

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Способи біліарної декомпресії при обтураційній жовтяниці у хворих поважного віку / М.Ю. Ничитайло, О.Є. Каніковський, Я.В. Кирий та ін. / Ничитайло М.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 10-12

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Молекулярні предиктори відновлення функції печінки у хворих, оперованих з приводу метастатичного колоректального раку / О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, О.В. Васильєв та ін. / Колеснік О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 13-16

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Технические особенности симулдьтанной лапароскопической холецистєктомии у больніх при калькулезном холецистите и птозе передней брюшной стенки / Е.Ю. Кондакова / Кондакова Е.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 17-19

   • АНЕСТЕЗИЯ - ANAESTHESIA

    • Анесткезіологічне забезпечення діагностичної гастродуоденофіброскопії / М.Л. Гомон, Ю.Г. Шевчук, О.С. Гончарук та ін. / Гомон М.Л. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 23-24

   • ВЕНЫ - VEINS

    • Медикаментозна корекція агрегації тромбоцитів як профілактика прогресування хронічної венозної недостатності у пацієнтів похилого й старечого віку при хронічних захворюваннях вен нижніх кінцівок / О.О. Біляєва / Біляєва О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 28-30

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Стимуляция репаратывных процессов в венозных трофических язвах при применении гидроактивных раневых покрытий / И.И. Арсений / Арсений И.И. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 34-36

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Діагностика та хірургічна тактика при цервікоторакальних пораненнях / В.В. Бойко, В.М. Лихман, М.Ю. Сизий та ін. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 41-44

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Застосування методу керованого негативного тиску в комплексі лікування постраждалих з вогнепальними ранами кінцівок / С.С. Страфун, Н.О. Борзих, Ю.О. Ярмолюк та ін. / Страфун С.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 45-47

    • Видеоэндоскопическая диагностика огнестрельных ран мягких тканей и инородных тел / А.Н. Велигоцкий, Р.Н. Михайлусов, В.В. Негодуйко / Велигоцкий А.Н. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 48- 49

   • КОЖА - SKIN

    • Накопичення колагену 1 і 111 типу у хворих при механічному пошкодженні покривних тканин тулуба та кінцівок / О.В. Пономаренко, І.С. Коваленко / Пономаренко О.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 50- 53

   • МЯГКИХ ТКАНЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SOFT FABRICS OF NEW FORMATION

    • Неоад ювантна терапія з приводу саркоми мяких тканин кінцівок і тулуба / В.В. Остафійчук, С.І. Коровін, А.Ю. Палівець та ін. / Остафійчук В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 54-56

   • ЛЕЙКОПЛАКИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ - LEYKOPLAKIYA OF ORAL CAVITY

    • Хірургічні методи лікування лейкоплакії слизової оболонки рота / Ю.Г. Коленко / Коленко Ю.Г. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 57-60

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Циторедуктивная мастэктомия в лечении деструктивных форм рака грудной железы / А.М. Бесседин, В.Ф. Завизион, В.Е. Машталер и др. / Беседин А.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 61-62

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Відновлення функції відхідниково-куприкової зв язки у дітей пыіля видалення куприка / В.С. Коноплыцький / Коноплыцький В.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 66-68

   • ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ - VISOCHNO-NIZHNECHELYUSTNOY JOINT

    • Закономерности течения хронического травматического артрита височно-нижнечелюстного сустава / К.А. Семенов, М.С. Дрогомирецкая, О.В. Деньга и др. / Семенов К.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 69-71

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГИПЕРПЛАЗИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND GIPERPLAZIYA

    • Досвід оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / В.В. Скиба, О.В. Вітренко, Ю.В. Бурдим / Скиба В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 7,- C. 75-76

  • Номер журналу 8

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Использование (рукавной) резекции желудка в лечении больных по поводу ожирения / А.Ю. Усенко, И.М. Тодуров, А.В. Перехрестенко и др. / Усенко А.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 5-7

   • ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - ZHELUDOCHNO-KISHECHNYE ILLNESSES

    • Діагностика та хірургічна корекція атипових проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / М.М. Велігоцький, В.В. Грубник, В.В. Комарчук та ін. / Велігоцький М.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 8-11

   • ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ - GULLET OF ILLNESS

    • Гиперваскуляризация эзофагоколотрансплантата: обзор литературы и собственный опыт / А.В. Воробей, Д.А. Чепик, Е.И. Вижинис и др. / Воробей А.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 12-17

   • ЖЕЛУДКА ЯЗВА - STOMACH ULCER

    • Современные подходы к лечению острых язв пищеварительного канала, осложненных кровотечением , у больных после операций на органах гепатопанкреатобилиарной зоны / В.В. Бойко, В.Н. Лыхман, С.В. Ткач и др. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 18- 20

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Автоматизована комп ютерна діагностика апендициту під час лапароскопічного втручання / Д.М. Баязітов, Н.В. / Баязітов Д.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 21-23

   • ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ - ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ LAPAROSKOPICHESKAYA

    • Предиктори інтенсивного післяопераційного болю у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії / Ю.Л.Кучин, К.Ю. Бєлка, В.П. Бабич / Кучин Ю.Л. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 24-26

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічне лікування хворих з приводу хронічного панкреатиту з біліарною гіпертензією / І.М. Шевчук, В.І. Пилипчук, А.Д. Хруник та ін. / Шевчук І.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 27-30

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Портокавальне шунтування як спосіб усунення портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки / О.Ф. Дзигал , Ю.В. Грубник, І.В. Савицький / Дзигал О.Ф. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 31-33

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Оцінка результатів ультразвукового дослідження стану ішемізованих мязів кінцівок у хворих з наслідками компартмент синдрому / О.В. Долгополов, О.С. Страфун, В.А. Боєр / Долгополов О.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 38-41

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Клінічна оцінка стану хворих при посттромботичному синдромі нижніх кінцівок з огляду на патогенетичні особливості хірургічного лікування / В.А. Оринчак / Оринчак В.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 42-44

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Стан клітинного імунітету при синдромі діабетичної стопи / О.Й. Хомко, Р.І. Сидорчук, П.М. Волянук та ін. / Хомко О.Й. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 48- 49

   • ЗОБ УЗЛОВОЙ - GOITRE OF KEY

    • Можливості визначення лікувальної тактики при вузловому зобі за результатами тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії та динамікою вмісту кальцитоніну та тиреоглобуліну / В.Є. Вансович / Вансович В.Є. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 50-52

   • БИОПСИЯ - BIOPSY

    • Синдром внутрішньолегеневої дисемінації : помилки в діагностиці / М.С. Опанасенко, Б.М. Конік, В.І. Борисова та ін. / Опанасенко М.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 53-55

   • ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ - EMPHYSEMA OF LIGHTS

    • Видеоторакоскопический плевродез с введением аутокрови при операциях по поводу буллезной эмфиземы легких, осложненной спонтанным пневмотораксом / К.Л. Гафт / Гафт К.Л. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 56-58

   • АНАЛГЕЗИЯ - АНАЛГЕЗИЯ

    • Мультимодальна аналгезія- метод усунення внутрішньочеревної гіпертензії після операції у дітей /Д.В. Дмітрієв / Дмитрієв Д.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 59-61

   • ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ - VERTEBRAL CHANNEL

    • Результаты хирургического лечения больных с применением метода спондилодеза на уровне шейного отдела позвоночника / И.Д. Гараев / Гараев И.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 65-66

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ GLAND OF NEW FORMATION

    • Оценка качества жизни больных раком предстательной железы после радикальной простатэктомии / Ф.А. Гулиев / Гулиев Ф.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 70- 73

   • МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА - SUCKLING GLAND

    • Использование термографии для определения прободающих сосудов передней брюшной стенки при реконструктивных операциях на груди / А.Ю. Дабижа / Дабижа А.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 8,- C. 74-76

  • Номер журналу 9

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PANCREAS OF NEW FORMATION

    • Виконання розширеної резекції підшлункової залози в лікуванні хворих з приводу її пухлин / В.М. Копчак, К.В. Копчак, Л.О. Перерва та ін. / Копчак В.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 5-9

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Панкреатичні нориці як ускладнення хронічного панкреатиту, діагностика й лікування/ О.Ю. Усенко, А.І. Суходоля, С.А. Суходоля та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 10-13

    • Емпірична антибактеріальна терапія інфікованого некротичного панкреатиту в умовах антибіотикорезистентності збудників / О.І. Дронов, І.О. Ковальська, А.І. Горлач та ін. / Дронов О.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 14-17

   • ПИЩЕВОД - GULLET

    • Досвід хірургічного лікування розриву стравоходу різної локалізації / П.П. Шипулін, В.І. Байдан, О.Ю. Троніна та ін. / Шипулін П.П. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 18-20

   • ПИЩЕВОДА НОВООБРАЗОВАНИЯ - GULLET OF NEW FORMATION

    • Современные подходы к хирургическому лечению больных раком пищевода и кардиального отдела желудка / В.И. Стариков, А.С. Ходак, В.В. Макаров и др. / Стариков В.И. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 21-23

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Результати оперативного лікування хворих з приводу ускладненого місцево-поширеного раку шлунка / В.О. Лазирський / Лазирський В.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 24-27

   • МАЛЬАБСОРБЦИИ СИНДРОМЫ - МАЛЬАБСОРБЦИИ IS SYNDROMES

    • Синдром мальабсорбції у хворих, яким накладено стому / В.І. Русин, Г.М. Коваль, Ф.М. Павук та ін. / Русин В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 31-33

   • БРЮШИНЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PERITONEUMS OF NEW FORMATION

    • Мультидисциплинарный подход к лечению неоганных забрюшинных опухолей / А.В. Скумс, В.А. Кондратюк, С.В. Сухачев и др. / Скумс А.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 34-37

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • Интраоперационная оценка непосредственных результатов последовательного коронарного шунтирования / М.Ротарь , Б.М. Тодуров, В.Б. Демянчук и др. / Ротарь М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 38-40

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Досвід застосування ендовенозної лазерної коагуляції в хірургічному лікуванні варикотромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок / О.Ю. Усенко, М.О. Артеменко, А.В. Варга та ін. / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 41- 43

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Ефективність операцій азигопортального роз єднання у хворих при цирозі печінки та варикозних змінах вен стравоходу і шлунка / О.Ф. Дзигал, І.В. Савицький, О.М. Левченко та ін. / Дзигал О.Ф. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 44-46

   • ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - VENOUS INSUFFICIENCY

    • Застосування місцевої вакуум-терапії в комплексі лікування трофічних виразок нижніх кінцівок, зумовлених хронічною венозною недостатністю / В.І. Лупальцов, С.С. Кітченко / Лупальцов В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 52-54

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Антибактерійна стійкість електрозварного з єднання живих тканин / С.С. Подпрятов, С.Г. Гичка, І.М. Слободянюк та ін. / Подпрятов С.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 55-57

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Клініко-епідеміологічні тренди сучасної торакоабдомінальної політравми / С.І. Панасенко, С.О. Гур єв, В.Д. Шейко та ін. / Панасенко С.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 58-60

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Алгоритм діагностичного обстеження потерпілих з приводу політравми на тлі ожиріння / С.Д. Хіміч, О.М. Чемерис / Хіміч С.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 61-63

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Обгрунтування доцільності застосування декаметоксину при антибіотико-та фагорезистентності псевдомонадної хірургічної інфекції / Г.К. Палій, О.А. Назарчук, В.І. Нагайчук та ін. / Палій Г.К. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 64-67

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Анатомо-функціональні зміни верхніх сечових шляхів в експериментальних тварин за гіперактивного сечового міхура / О.І. Яцина, І.М. Савицька, Ф.І. Костєв та ін. / Яцина О.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 68- 71

   • ХИРУРГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ - SURGERY CHELYUSTNO-LICEVAYA

    • Актуальність проблеми оперативних втручань в щелепно- лицевій хірургії та перспективи її вирішення / С.І. Чепишко, О.О. Максимів / Чепишко С.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 75-77

   • ЦИСТОСТОМИЯ - ЦИСТОСТОМИЯ

    • Спосіб троакарної цистостомії / В.І. Горовий / Горовий В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 9,- C. 78-79

  • Номер журналу 10

   • СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - TO CONNECTING FABRIC OF ILLNESS

    • Частота та критерії діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих хірургічного стаціонару / О.Ю. Усенко, Я.Ю. Войтів / Усенко О.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 5-7

   • БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ - ABDOMINAL REGION

    • Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини у пацієнтів за спайкової хвороби очеревини / І.Д. Дужий, В.І. Дужий, В.О. Бабич та ін. / Євтушенко Д.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 8-9

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Когортне дослідження .Зв язок між захворюваністю на гострий апендицит і демографічним спадом / І.Д. Дужий, В.І. Дужий, В.О. Бабич та ін. / Дужий І.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 10-13

   • ПАНКРЕАТИТ ОСТРЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ - ПАНКРЕАТИТ SHARP NEKROTIZIRUYUSCHIY

    • Можливості антиоксидантної терапії щодо обмеження органних порушень у ранній фазі гострого некротичного панкреатиту / В.В. Петрушенко, О.В. Столярчук, К.М. Паньків та ін. / Петрушенко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 14-16

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Хірургічна тактика при лікуванні некротичного панкреатиту / В.Г. Ярешко, А.І. Марусій / Ярешко В.Г. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 17-19

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОРТАЛЬНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS PORTAL

    • Діагностика і лікування транспапілярні втручання у хворих з приводу потральної біліопатії / В.І. Коломійцев / Коломійцев В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 23-26

   • КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ - INTESTINAL IMPASSABILITY

    • Застосування рукавної колостомії в хірургічному лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки / В.І. Кустрьо, О.В. Лангазо / Кустрьо В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 27-29

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ANOMALIES

    • Інфекційні респіраторні ускладнення та їх мікробіологічна характеристика у дітей кардіохірургічного профілю / Р.М. Ємець, Г.В. Філоненко, В.А. Жовнір та ін. / Ємець Р.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 30-32

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Тактика хирургического лечения больных по поводу множественных грыж межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, Ю.Е. Педаченко и др. / Педаченко Е.Г. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 33-35

   • МЕДУЛЛОБЛАСТОМА - MEDULLOBLASTOMA

    • Особливості хірургічного та комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей молодшого віку / В.В. Моргун / Моргун В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 36-38

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Сепсис у хворих за ускладненого синдрому діабетичної стопи - оксидантний стресс організму / С.Д. Шаповал, О.В. Трибушний, І.Л. Савон / Шаповал С.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 41-43

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Морфологічні зміни при синдромі діабетичної стопи / Р.І. Сидорчук, О.Й. Хомко, В.Б. РЕва та ін. / Сидорчук Р.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 44-45

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Використання зигзагоподібного доступу при мастектомії / В.В. Бойко, О.В. Овчаренко, В.В. Макаров та ін. / Бойко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 46-48

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Оптимізація лікування хворих з приводу хронічних ран / С.В. Малик, Я.В. Рибалка, О.С. Осіпов та ін. / Малик С.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 49- 50

   • АМПУТАЦИЯ - AMPUTATION

    • Клініко-статистичне дослідження рівня ампутації кінцівки у поранених / Є.В. Цема, І.П. Хоменко, А.А. Беспаленко, О.А. Бур янов та ін. / Цема Є.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 51-54

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Вплив йододефіциту на ефективність лікування хворих з приводу посттравматичного остеомієліту з використанням пункційної лазерної секвестротрипсії / В.І. Пантьо, Р.М. Сливка, В.В. Пантьо / Пантьо В.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 55-57

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Роль процесів пероксидації в механізмах патогенезу експериментального цирозу печінки / О.Ф. Дзигал, Ж.О. Новікова, Ю.Є. Кокоріна та ін. / Дзигал О.Ф. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 62-65

   • ХОЛЕСТАЗ - KHOLESTAZ

    • Вплив декомпресії жовчовивідних шляхів на динаміку процесів жовчоутворення і жовчовиділення після експериментального холестазу різної тривалості / О.І. Дзюбановський, А.А. Гудима / Дзюбановський О.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 66-69

   • СЕРДЦА РАЗРЫВ - DIGGING UP HEARTS

    • Спостереження травматичного розриву серця / С.І. Панасенко, О.І. Левченко, П.М. Кінаш та ін. / Панасенко С.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 78-79

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Едоваскулярне лікування гострого інфаркту міокарда у пацієнта молодого віку / Р.П. Сакевич, Є.Б. Ханенко, Р.М. Рябушко [та ін.] // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 10,- C. 76-77. – УМСА

  • Номер журналу 11

   • ПАНКРЕАТИТ - ПАНКРЕАТИТ

    • Вплив ожиріння на перебіг та прогноз гострого панкреатиту / О.І. Дронов, І.О. Ковальська, К.О. Задорожня та ін. / Дронов О.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 9-12

   • ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - RECTUM OF NEW FORMATION

    • Ефективність хіміотерапії та променевої терапії в поєднанні з застосуванням локального низькочастотнного магнітного порля у неоад ювантному лікуванні пацієнтів з приводу раку прямої кишки / В.В. Керничний, А.І. Суходоля / Керничний В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 13-16

   • ДИВЕРТИКУЛ - ДИВЕРТИКУЛ

    • Диагностика и оперативное лечение дивертикулов / А.С. Гырхларова, С.А. Гаджиев / Гырхларова А.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 17-19

   • ПЕЧЕНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ - LIVERS ARE TRANSPLANTATION

    • Сравнение методов наложения биллиарных анастомозов после пересадки правой доли печени от живого донора / Р.А. Мамедов, Н.Ю. Байрамов, Н. Новрузов и др. / Мамедов Р.А. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 20- 23

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - MITER VALVE INSUFFICIENCY

    • Віддалені результати хірургічної корекції недостатності мітрального клапана внаслідок порушення цілісності хордально-папілярного апарату / О.О. БОльшак, В.І. Мнішенко, О.М. Трембовецька та ін. / Большак О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 24-26

   • АОРТЫ КОАРКТАЦИЯ - AORTAS OF KOARKTACIYA

    • Результаты модифицированной реверсивной пластики с использованием лоскута левой подключичной артерии у пациентов при коарктации аорты / Ю.С. Синельников, Э.Н. Гасанов, Ф.А. Мирзазаде и др. / Синельников Ю.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 27-30

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Звивистість вінцквих артерій в діагностиці порушень коронарної гемодинаміки / Є.О. Лебедєва, М.М. Груша, С.М. Фанта / Лебедєва Є.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 31-34

    • Лікування рецидивної кісти печінки великих розмірів у пацієнта за тяжкої серцевої недостатності / М.В. Безручко, А.В. Лавренко, С.В. Малик та ін. / Безручко М.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 79- 80

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко / Діденко С.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 35-37

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Эмболизация бронхиальных артерий как активатор фактора некроза опухоли / В.Е. Севергин, П.П. Шипулин, А.И. Ткаченко и др. / Севергин В.Е. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 45-47

   • ЗОБ - GOITRE

    • Хірургічне лікування зобу /О.П. Ковальов, О.М. Люлька, І.І. Нємченко та ін. / Ковальов О.П. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 48- 50

   • МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SUCKLING GLAND OF NEW FORMATION

    • Досвід хірургічного лікування протокового папіломатозу грудної залози та зв язок ступеня проліферації з експресією альфарецепторів естрогену / В.В. Андрющенко, І.М. Лукавенко, О.В. Язиков / Андрющенко В.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 51-53

   • БОЛИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ - PAINS POSLEOPERACIONNYE

    • Обгрунтування застосування схем мультимодальної аналгезії для післяопераційного знеболення у дітей / Д.В. Дмитрієв, Б.В. Залецкий, К.Ю. Дмитрієва / Дмитрієв Д.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 54-56

   • ФЕОХРОМОЦИТОМА - ФЕОХРОМОЦИТОМА

    • Особенности диагностики и хирургического лечения больших и гигантских феохромоцитом / О.Н. Садриев, А.Д. Гаибов, Е.Л. Калмыков и др. / Садриев О.Н. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 57-60

   • ПРОЛАПС - ПРОЛАПС

    • Опыт применения синтетических протезов в хирургии пролапса женских половых органов / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Косей, Н.Ю. Педаченко / Захаренко Н.Ф. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 61-64

   • ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ - ELBOW JOINT

    • Рухова реабілітація хворих після операції з приводу післятравматичної контрактури ліктьового суглоба / І.М. Курінний О.С. Страфун, О.В. Долгополов та ін. / Курінний І.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 65-69

   • ПЕЧЕНЬ - LIVER

    • Зміни редокс-стану регенеруючої печінки під впливом електромагнітного опромінення / О.О. Колеснік, А.А. Бурлака, В.Е. Орел та ін. / Колеснік О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 11,- C. 70-73

  • Номер журналу 12

   • МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - MITER VALVE INSUFFICIENCY

    • Віддалені результати пластики мітрального клапана з приводу його недостатності внаслідок порушення цілісності хордально-папілярного апарату / О.О. Большак, В.І. Мнішенко, О.М. Трембовецька та ін. / Большак О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 9-11

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Возможности неинвазивной диагностики изменений венечных артерий у больных сахарным диабетом / М.Д. Султанова / Султанова М.Д. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 12-14

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Особливості етапного хірургічного лікування хворих з приводу облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок за багаторівневого оклюзійного ураження на тлі критичної ішемії тканин / А.М. Бицай / Бицай А.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 15-19

   • ЖЕЛУДКА НОВООБРАЗОВАНИЯ - STOMACH OF NEW FORMATION

    • Індивідуалізація хірургічного лікування хворих на рак шлунка / С.І. Кіркілевський, В.Г. Дубініна, О.В. Лукьянчук та ін. / Кіркілевський С.І. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 20-23

   • ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СВИЩ - PANCREAS SVISCH

    • Современное состояние и перспективы лечения свища поджелудочной железы / В.И. Лупальцов / Лупальцов В.И. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 24-26

   • ПРЯМОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - RECTUM OF ILLNESS

    • Значение динамической рентгенологической дефекографии в диагностике заболеваний прямой кишки и тазового дна / С.С. Иманова / Иманова С.С. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 27-29

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Применение местной анестезии при видеоторакоскопической резекции легкого / П.П. Шипилин, Е.Ю. Тронина, А.А. Кирилюк и др. / Шипулин П.П. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 30- 32

   • ГРЫЖА ПАХОВАЯ - HERNIA IS INGUINAL

    • Стан затульної функції пахвинного каналу після алопластики пахвинної грижі / І.В. Бабій, Л.П. Брико, В.В. Власов / Бабій І.В. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 45-47

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Хирургическое лечение пострадавших при повреждениях мягких тканей вследствие открытых переломов костей голени / Н.Л. Анкин, Т.М. Петрик, В.А. Ладыка и др. / Анкин Н.Л. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 52-55

   • КОЖИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - SKINS OF NEW FORMATION

    • Радіохірургічний метод лікування епітеліальних пухлин шкіри / О.О. Ошивалова, С.І. Шармазан / Ошивалова О.О. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 56-58

   • ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ - BILIOUS CHANNELS

    • Морфологические изменения печени при экспериментальной частичной обструкции общего желчного протока / И.Н. Мамонтов, Т.И. Тамм, И.В. Ивахно и др. / Мамонтов И.Н. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 59-63

   • БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ТРАВМЫ - TO ABDOMINAL REGION OF TRAUMA

    • Динаміка процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту за тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини в експерименті / Т.Ю. Угляр / Угляр Т.Ю. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 64-66

   • АРТЕРИИ - ARTERIES

    • Особливості виникнення травми артерій у дітей / В.Ф. Петров / Петров В.Ф. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 70-72

   • ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ - ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ ILLNESS

    • Синдром Бувере/ І.М. Дейкало / Дейкало І.М. // Клінічна хірургія.- 2017.-№ 12,- C. 78-79