Примірники в наявності

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА СИНДРОМ - VOL'FA-PARKINSONA-UAYTA SYNDROME

    • Синдром Вольфа-Паркинсона -Уайта и фибрилляция предсердий /Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.Э. Дегтярева и др. / Ватутин Н.Т. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 21- 28

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Эндоваскулярное лечение гипертрофической обструктивной кардиомиопатии / Б.М. Тодуров, А.В. Хохло, С.Н. Фуркало и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 29- 33

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКИ - HEARTS ARE VENTRICLES

    • Проблеми діагностики та лікування аритмогенної дисплазії правого шлуночка / Н.Д. Орищин, О.Й. Жарінов, О.Я. Сорока та ін. / Орищин Н.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 34- 42

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Опыт комбинированного лечения тромбоэмболии легочной артерии и фибромиомы матки / Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, А.А. Максаков и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 45- 49

   • ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ СЕМЕЙНАЯ СОЧЕТАННАЯ - ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ DOMESTIC SOCHETANNAYA

    • Семейная дислипидемия. Экстракорпоральные методы лечения. Консенсус группы экспертов / Б.М. Тодуров, П.П. Малышев, А.В. Сусеков и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 67- 72

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Лікування персистуючої фібриляції та тріпотіння передсердь на тлі дилатаційної кардіоміопатії / О.Й. Жарінов, М.І. Косенко, Я.М. Логвінов та ін. / Жарінов О.Й. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 57-66

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Сучасні підходи та методики трансплантації стовбурових клітин хворим з термінальною стадією серцевої недостатності / А.В. Габрієлян, Р.В. Салютін, А.В. Якушев та ін. / Габлієлян А.В. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 8- 14

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Ургентная тромбоэмболэктомия у пациента с острой массивной тромбоэмболией легочной артерии / М.Д. Глагола, В.Б. Демянчук, .Г. Бицадзе и др. / Глагола М.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 30- 36

   • МИКСОМА - МИКСОМА

    • Необычный случай злокачественного течения миксомы правого предсердия / Р.М. Витовский, В.В. Исаенко, А.В. Кривенький и др. / Витовский Р.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 37- 40

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Изолированный дивертикуль леого желудочка у ребенка / И.А. АКсенова, Б.М. Тодуров, .Ю. Вашкеба и др. / Аксенова И.А. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 41- 43

   • САРКОИДОЗ - САРКОИДОЗ

    • Вогнищеве ураження міокарда лівого шлуночка і ризик раптової смерті при саркоїдозі серця / Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів, Н.В. Лозинська та ін. / Орищин Н.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 44- 53

   • АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН - AORTIC VALVE

    • Альманах- 2013 : новітні некоронарні серцеві втручання /P. Meier / P. Meier // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 58- 71

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Актуальные проблемы лечения больных с сердечной недостаточностью // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 72- 78