Примірники в наявності

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА СИНДРОМ - VOL'FA-PARKINSONA-UAYTA SYNDROME

    • Синдром Вольфа-Паркинсона -Уайта и фибрилляция предсердий /Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.Э. Дегтярева и др. / Ватутин Н.Т. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 21- 28

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS HYPERTROPHY

    • Эндоваскулярное лечение гипертрофической обструктивной кардиомиопатии / Б.М. Тодуров, А.В. Хохло, С.Н. Фуркало и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 29- 33

   • СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКИ - HEARTS ARE VENTRICLES

    • Проблеми діагностики та лікування аритмогенної дисплазії правого шлуночка / Н.Д. Орищин, О.Й. Жарінов, О.Я. Сорока та ін. / Орищин Н.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 34- 42

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Опыт комбинированного лечения тромбоэмболии легочной артерии и фибромиомы матки / Б.М. Тодуров, А.В. Хохлов, А.А. Максаков и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 45- 49

   • ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ СЕМЕЙНАЯ СОЧЕТАННАЯ - ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ DOMESTIC SOCHETANNAYA

    • Семейная дислипидемия. Экстракорпоральные методы лечения. Консенсус группы экспертов / Б.М. Тодуров, П.П. Малышев, А.В. Сусеков и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 67- 72

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Лікування персистуючої фібриляції та тріпотіння передсердь на тлі дилатаційної кардіоміопатії / О.Й. Жарінов, М.І. Косенко, Я.М. Логвінов та ін. / Жарінов О.Й. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2012.-№ 1,- C. 57-66

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Сучасні підходи та методики трансплантації стовбурових клітин хворим з термінальною стадією серцевої недостатності / А.В. Габрієлян, Р.В. Салютін, А.В. Якушев та ін. / Габлієлян А.В. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 8- 14

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Ургентная тромбоэмболэктомия у пациента с острой массивной тромбоэмболией легочной артерии / М.Д. Глагола, В.Б. Демянчук, .Г. Бицадзе и др. / Глагола М.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 30- 36

   • МИКСОМА - МИКСОМА

    • Необычный случай злокачественного течения миксомы правого предсердия / Р.М. Витовский, В.В. Исаенко, А.В. Кривенький и др. / Витовский Р.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 37- 40

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Изолированный дивертикуль леого желудочка у ребенка / И.А. АКсенова, Б.М. Тодуров, .Ю. Вашкеба и др. / Аксенова И.А. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 41- 43

   • САРКОИДОЗ - САРКОИДОЗ

    • Вогнищеве ураження міокарда лівого шлуночка і ризик раптової смерті при саркоїдозі серця / Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів, Н.В. Лозинська та ін. / Орищин Н.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 44- 53

   • АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН - AORTIC VALVE

    • Альманах- 2013 : новітні некоронарні серцеві втручання /P. Meier / P. Meier // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 58- 71

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Актуальные проблемы лечения больных с сердечной недостаточностью // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2014.-№ 1,- C. 72- 78

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 70-річчя від дня народження Георгія Вікторовича Дзяка // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2015.-№ 1,- C. 9-10

    • До 50-річчя від дня народження Бориса Михайловича Тодурова // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2015.-№ 1,- C. 9-10

  • Номер журналу 2

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Ургентное аортокоронарное шунтирование на работающем сердце после тромболитической терапии на фоне острого коронарного синдрома / В.И. Урсуленко, Е.К. Гогаева, Л.В. Якоб и др. / Урсуленко В.И. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2015.-№ 2,- C. 35-39

  • Номер журналу 3

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До ювілею Юрія Андрійовича Іваніва. – Кардіолог. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2015.-№ 3,- C. 7

 • Рік видання номерів: 2016

  • Номер журналу 1

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Хирургическое лечение сопутствующей патологии при корригированной транспозиции магистральных сосудов / О.Е. Репин, Л.С. Манюк, В.И. Корча и др. / Репин О.Е. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2016.-№ 1,- C. 21-26

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Ехокардіографічна діагностика механічних ускладнень інфаркту міокарда / Н.Д. Орищин / Орищин Н.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2016.-№ 1,- C. 26-36

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Удаление фиброэластомы аортального клапана с использованием малоинвазивного доступа / Б.М. Тодуров, М.Д. Глагола, Г.И. Дарвиш и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2016.-№ 1,- C. 36-42

   • МИОКАРДА БОЛЕЗНИ - MYOCARDIUM OF ILLNESS

    • Лечение аритмогенной кардиомиопатии (дисплазии) правого желудочка / Н.Т. Ватутин, А.С. Смирнова, Е.В. Ещенко и др. / Ватутин Н.Т. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2016.-№ 1,- C. 42-50

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Геннадій Васильович Книшов (1934-2015). Некролог. – Кардіолог // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2016.-№ 1,- C. 74

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • СЕРДЦА АНЕВРИЗМА - HEARTS OF ANEURISM

    • Хирургическое лечение аневризм левого желудочка заднебазальной локализации / В.И. Урсуленко, Е.К. Гогаева, Л.В. Якоб и др. / Урсуленко В.И. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2017.-№ 1,- C. 30- 44

  • Номер журналу 2

   • ТРОМБОЭМБОЛИЯ - ТРОМБОЭМБОЛИЯ

    • Можливості перфузійної сцинтиграфії легень у діагностиці тромбоемболії легеневої артерії та хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії / В.Ю. Кундін, М.В. Сатир, І.В. Новерко та ін. / Кундін В.Ю. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2017.-№ 2,- C. 33-40

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Досвід застосування механічної підтримки лівого шлуночка в лікуванні термінальної стадії серцевої недостатності / Б.М. Тодуров, Г.І. Ковтун, І.М. Кузьмич та ін. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2017.-№ 2,- C. 40- 45

  • Номер журналу 3

   • АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА СТЕНОЗ - AORTIC VALVE STENOSIS

    • Глобальна поздовжня деформація та її динаміка після протезування аортального клапана в пацієнтів з тяжким аортальним стенозом / Н.В. Понич, О.О. Немчина, О.Й. Жарінов та ін. / Понич Н.В. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2017.-№ 3,- C. 14-23

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Ефективність статичної балонної атріосептостомії для корекції гемодинаміки при складних природжених вадах серця / О.О. Мотречко, А.В. Максименко, Ю.Л. Кузьменко, М.П. Радченко та ін. / Мотречко О.О. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2017.-№ 3,- C. 30- 37

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • Опыт одномоментного проведения операции аортокоронарного шунтирования с каротидной эндартерэктомией / Б.М. Тодоров, Г.И. Ковтун, М.А. Таранов и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2017.-№ 3,- C. 4044

 • Рік видання номерів: 2018

  • Номер журналу 1

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ РЕНОВАСКУЛЯРНАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ OF RENOVASKULYARNAYA

    • Реноваскулярна хвороба. Сучасний підхід до діагностики та лікування / В.Ю. Кундін, М.В. Сатир, А.В. Хохлов та ін. / Кундін В.Ю. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 1,- C. 6-14

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • Ефективність та безпечність періопераційного застосування статинів при проведенні аортокоронарного шунтування / І.В. Шклянка, О.Й. Жарінов , К.О. Міхалєв та ін. / Шклянка І.В. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 1,- C. 14-25

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST у пацієнта молодого віку із синдромом Барде-Бідля / І.М. Січкарук, О.В. Христюк, М.Є. Романів та ін. / Січкарук І.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 1,- C. 32-40

   • СЕРДЦА БОЛЕЗНИ - HEARTS OF ILLNESS

    • Кавернозная гемангиома митрального клапана-редкая опухоль сердца. Случай из практики / Р.М. Витовский, А.А. Пищурин, М.Н. Сердюк и др. / Витовский Р.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 1,- C. 40- 45

   • СЕРДЦА ТАМПОНАДА - HEARTS OF TAMPONADA

    • Випадок успішної перикардіотомії з дренуванням перикардіальної порожнини в пацієнта з мультиморбідністю / Н.М. Сердюк, А.В. Судус, І.М. Будзан та ін. / Сердюк Н.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 1,- C. 45-50

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Періопераційна медикаментозна терапія в кардіохірургічній практиці в дорослих : клінічні рекомендації Європейського товариства кардіоторакальних хірургів 2017 року / M.Sousa-Uva / M.Sousa- Uva // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 1,- C. 50-65

  • Номер журналу 2

   • ЭХОКАРДИОГРАФИЯ - ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

    • Сучасні ехокардіографічні підходи до діагностики легеневої гіпертензії та неінвазивного визначення тиску в легеневій артерії / М.Ю. Колеснік / Колесник М.Ю. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 2,- C. 5-14

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Зміни якості життя та критерії ефективності аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / Ю.А. Борхаленко, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв та ін. / Борхаленко Ю.А. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 2,- C. 14-24

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Ехокардіографічні предиктори рецидиву ішемічної мітральної недостатності після анулопластики мітрального клапана / Н.Д. Орищин, Ю.А. Іванів / Орищин Н.Д. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 2,- C. 24-34

   • АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН - AORTIC VALVE

    • Безпосередні результати реконструкції аортального клапана за методикою Озакі / Б.М. Тодуров, І.Ю. Мокрик, І.О. Аксьонова та ін. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 2,- C. 45-51

   • НОВООБРАЗОВАНИЙ МЕТАСТАЗЫ - NEW FORMATIONS METASTASES

    • Особенности поражения правого желудочка сердца злокачественной опухолью / Р.М. Витовский, В.В. Исаенко, В.Ф. Онищенко и др. / Витовский Р.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 2,- C. 51-58

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE SURGICAL OPERATIONS

    • Досвід впровадження операцій зі штучним кровообігом на базі відділення судинної хірургії обласної лікарні / Ю.С. Спірін / Спірін Ю.С. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 2,- C. 58-63

  • Номер журналу 4

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Предиктори виникнення пізніх ускладнень після аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця / І.В. Шклянка, О.Й. Жарінов, К.О. Міхалєв та ін. / Шклянка І.В. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 4,- C. 5-17

   • КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ШУНТИРОВАНИЕ - TO CORONAL ARTERY SHUNTING

    • Режим перфузії як фактор виникнення когнітивної дисфункції у хворих, які перенесли аортокоронарне шунтування в умовах штучного кровообігу / С.М. Судакевич, О.А. Лоскутов, І.П. Шлапак та ін. / Судакевич С.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 4,- C. 23-30

   • АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА СТЕНОЗ - AORTIC VALVE STENOSIS

    • Промежуточные результаты лечения стеноза аортального клапана методом ультразвуковой декальцинации / Б.М. ТОдуров, А.В. Марковец, В.А. Шевченко и др. / Тодуров Б.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 4,- C. 30- 36

   • ПОЛИХОНДРИТ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ - POLIKHONDRIT RECIDIVIRUYUSCHIY

    • Редкий случай рецидивирующего полихондрита с поражением аортального клапана / Н.В. Бортняк, О.А. Епанчинцева , Г.И. Ковтун и др. / Бортняк Н.В. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 4,- C. 36-42

   • СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ - CARDIAC INSUFFICIENCY IS STAGNANT

    • Досвід імплантації лівошлуночкового електрода для ресинхронізаційної терапії із застосуванням пункції міжшлуночкової перегородки в пацієнта із серцевою недостатністю / Б.Б. Кравчук, Ю.І. Карпенко, М.М. Петканич та ін. / Кравчук Б.Б. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.- 2018.-№ 4,- C. 42-47