Примірники в наявності

Кардіохірургія та інтервенційна кардіохірургія

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 2

   • АОРТЫ АНЕВРИЗМА - AORTAS OF ANEURISM

    • Случай применения методики (дымохода) при непроизвольном накрытии почечной артерии во время эндопротезирования брюшного отдела аорты / С.Н. Фуркало / Фуркало С.Н. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіохірургія.- 2013.-№ 2,- C. 40-43

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 2

   • СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ - BARREL MEWS OF BLOOD

    • Електрофізіологічні особливості змін серцевого ритму в пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда в найближчий період після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові / О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, О.В. Лісун / Усенко О.Ю. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіохірургія.- 2014.-№ 2,- C. 19- 23

   • МИКСОМА - МИКСОМА

    • Рецидив миксомы левого предсердия при соблюдении принципов радикальности операции /Р.М. Витовский, В.П. Захарова, В.В. Исаенко та ін. / Витовский Р.М. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіохірургія.- 2014.-№ 2,- C. 24-27

   • АОРТЫ КОАРКТАЦИЯ - AORTAS OF KOARKTACIYA

    • Випадок хірургічного лікування коарктації аорти в дорослого пацієнта / Н.А. Озерянський, І.О. Аксьонова, В.Ю. Вашкеба та ін. / Озерянський Н.А. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіохірургія.- 2014.-№ 2,- C. 28- 34

   • ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ - AURICLES FIBRILLYACIYA

    • Эпидемиология, патофизиология и факторы риска развтия тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий / А.И. Дядык, Л.С. Холопов, Е.В. Щукина и др. / Дядык А.И. // Кардіохірургія та інтервенційна кардіохірургія.- 2014.-№ 2,- C. 35-45