Примірники в наявності

Інфекційні хвороби

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ - МОНОНУКЛЕОЗ IS INFECTIOUS

    • Клініко-серологічні критерії гострого і хронічного інфекційного мононуклеозу / Покровська Т.В. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 1,- C. 58-63

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Особливості клініки гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у дорослих / Павленко О.В., Нікітін Є.В., Скрипник Л.М. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 1,- C. 63-68

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, БОРЬБА - INFECTIOUS DISEASES, FIGHT

    • Особливості етіотропної терапії інфекційних захворювань / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 1,- C. 76-79

  • Номер журналу 2

   • БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЯ - PREGNANCIES OF COMPLICATION

    • Роль цитомегаловірусів у патології вагітності, плоду та дітей раннього віку / Усачова О.В. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 2,- C. 18-24

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Корекція мікробіоценозу при лікуванні гострих кишкових інфекцій / Копча В.С., Деркач С.А. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 2,- C. 31-38

    • Стан системного імунітету у хворих на лакунарну ангіну / Марусик Г.П., Сидорчук І.Й. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 2,- C. 45-50

   • ДИФТЕРИЯ - DIPHTHERIA

    • Особливості сучасного епідемічного процесу та клінічного перебігу дифтерії у дітей /Бобровицька А.І. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 2,- C. 50-54

   • ВЕТРЯНАЯ ОСПА - CHICKEN-POX

    • Вітряна віспа в осіб молодого віку / Трихліб В.І., Горішний Б.М. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 2,- C. 65-69

   • БАРТОНЕЛЛЕЗ - BARTONELLEZ

    • Бартонельоз guintana / Бондаренко А.В. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 2,- C. 69-77616.98

  • Номер журналу 3

   • КОРЬ - MEASLES

    • Сучасні проблеми елімінації кору в Україні /Чудна Л.М. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 5-14

   • ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - CITOMEGALOVIRUSNYE OF INFECTION

    • Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної інфекції / Бакалець О.В. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 25-30

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Сепсис: розпізнавання і лікування / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 53-59

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Поліетіологічні форми хронічних вірусних гепатитів- від патогенезу до терапії / Телегін Д.Є. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 59-68

   • ЛЕЙШМАНИОЗ ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ - ЛЕЙШМАНИОЗ VISCERAL'NYY

    • Сучасна діагностика і терапія вісцерального лейшманіозу / Бондаренко А.М. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 68-77

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Інфекційна захворюваність в Україні : ілюзії та реалії / Андрейчин М.А. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 77-85

   • ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ - CIRROZY OF LIVER

    • Критерии диагностики и клиническое течение цирроза печени у детей /Каганов Б.С. и др. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 14-22

   • МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ - МОНОНУКЛЕОЗ IS INFECTIOUS

    • Функциональное состояние сердца при Эпштейна-Барр-вирусном инфекционном мононуклеозе у детей /Хмилевская С.А. и др. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 22-27

   • БРУЦЕЛЛЕЗ - БРУЦЕЛЛЕЗ

    • Состояние сердечно-сосудистой, антиоксидантной и иммунной систем у больных бруцеллезом /Ющук Н.Д. и др. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 38-45

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Хламидийная и микоплазменная инфекции при атопической бронхиальной астме у детей / Булгакова В.А., Зубкова И.В. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 56-61

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Роль цитокинов в патогенезе и диагностике инфекционных заболеваний / Железникова Г.Ф. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 3,- C. 70-78

  • Номер журналу 4

   • ХОЛЕРА - CHOLERA

    • Проблема холери в Україні / Алексеєнко В.В. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 5- 13

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Імунологічний моніторинг стану протиправцевого імунітету населення України / Кожокару А.А., Хижняк М.І., Ващека Л.Н. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 17-22

   • РОТАВИРУС - ROTAVIRUS

    • Поширення ротавірусів у водних об єктах довкілля України /Дзюблик І.В. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 38-43

   • ЛЯМБЛИОЗ - ЛЯМБЛИОЗ

    • Лабораторна діагностика лямбліозу / Шкільна М.І. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 43-47

   • ТОКСОПЛАЗМОЗ - TOKSOPLAZMOZ

    • Токсоплазмоз: ризик ураження плоду та методи діагностики у вагітних /Рандюк Ю.О. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 55-63

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Особливості етіотропної терапії інфекційних хвороб / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 63-66

   • ИММУННАЯ СИСТЕМА - IMMUNE SYSTEM

    • Порушення імунного статусу організму людини за дії хімічних чинників та методи їх визначення /Трахтенберг І.М. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 82-90

   • ЭНЦЕФАЛИТ ВИРУСНЫЙ - An ENCEPHALITIS IS VIRAL

    • Диагностическая значимость вызванных потенциалов мозга при вирусных энцефалитах у детей /Скрипченко Н.В. и др. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 5-11

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Клинические особенности бокавирусной инфекции у детей // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 11-16

   • ПАПИЛЛОМАВИРУС ЧЕЛОВЕКА - PAPILLOMAVIRUS OF MAN

    • Патогенетические аспекты применения иммуномодулирующей терапии в комплексном лечении цервицитов, ассоциированных с вирусом папилломы человека / Лебедева М.И. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 41-46

   • ВИЧ - HIV

    • Преинтеграционный комплекс вируса иммунодифицита человека- потенциальный объект генетической терапии ВИЧ- инфекции / Анохин В.А., Головин Е.В., Ризванов А.А. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 46-51

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Клиническая эффективность антибактериальных препаратов при острых кишечных инфекциях у детей / Новокшонов А.А., Соколова Н.В., Бережкова Т.В. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 58-63

   • АППЕНДИЦИТ - APPENDICITIS

    • Особенности течения острого аппендицита у ВИЧ- инфицированных / Евсюков О.А., Сундуков А.В., Кубышкин В.А. // Інфекційні хвороби.- 2008.-№ 4,- C. 54-58

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Особливості терапії інфекційних захворювань / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 64-69

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Роль кишкового мікробіоценозу в підтримці здоров я людини / Захаренко С.М. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 69-76

    • Особенности клиники острых кишечных инфекций аденовирусной этиологии у детей /Горелов А.В. и др. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 33-38

   • ПРОБИОТИКИ - PROBIOTIKI

    • Антибіотикорезистентність пробіотиків: роздуми і факти / Копча В.С. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 76-81

   • ГЛИКОПРОТЕИНЫ - GLIKOPROTEINY

    • Роль процесів фукозилювання глікопротеїнів крові у розвитку патологічних станів /Юркевич І.В. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 81-88

   • ЛЯМБЛИОЗ - ЛЯМБЛИОЗ

    • Диагностика и лечение лямблиоза у детей /Корниенко Е.А. и др. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 43-49

   • ИНТЕРФЕРОНЫ - INTERFERONS

    • Система интерферона: современные представления о структуре, организации и роли в реализации иммунитета / Богомолов С.В. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 49- 54

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Диарея путешественников / Еровиченков А.А. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 54-59

   • МЕНИНГОКОККИ - МЕНИНГОКОККИ

    • Специфическая профилактика менингококовой инфекции / Харит С.М. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 1,- C. 59- 69

  • Номер журналу 2

   • СПИД - AIDS

    • Організаційні засади протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні / Щербінська А.М., Миронюк І.С., Молчанець О.В. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 5-11

   • КРАСНУХА - GERMAN MEASLES

    • Характеристика краснушної інфекції в Україні / Чудна Л.М., Маричев І.Л., Павлина К.В. та інш. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 17-22

   • СЕПСИС - SEPSIS

    • Сепсис як самостійне інфекційне захворювання / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 60-67

   • ГАСТРОЭНТЕРИТ - GASTROENTERITIS

    • Вірусні гастроентерити в Європі / Деміховська О.В. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 67-73

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Патогенез тропічної малярії / Трихліб В.І. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 74-81

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Вплив гельмінтозів на перебіг вірусних гепатитів / Печінка А.М., Вінницька О.В. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 82-85

   • ПИОДЕРМИЯ - ПИОДЕРМИЯ

    • Піодермії / Галникіна С.О. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 85-93

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Проблемы детских инфекций на современном этапе /Лобзин Ю.В. и др. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 7-13

   • МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ - МОНОНУКЛЕОЗ IS INFECTIOUS

    • Особенности современного течения инфекционного мононуклеоза у взрослых /Авдеева М.Г. и др. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 22-26

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Новые возможности повышения эффективности противовирусной терапии больных хроническим гепатитом С. / Сюткин В.Е. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 55-60

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Антигены главного комплекса гистосовместимости и острые кишечные инфекции / Григорович М.С., Зайцева Г.А. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 2,- C. 60-66

  • Номер журналу 3

   • ВИЧ - HIV

    • Проблема ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Україні та на Одещині /Поздняков С.В. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 3,- C. 5-12

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА - NERVOUS SYSTEM

    • Клінічні особливості уражень нервової системи цитомегаловірусної природи в сучасних умовах /Руденко А.О. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 3,- C. 12-18

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Вплив антиретровірусної терапії на кріоглобулінемію при ВІЛ - інфекції / Меленко С.Р. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 3,- C. 25-31

   • ЛАЙМСКИЙ НЕЙРОБОРРЕЛИОЗ - LAYMSKIY NEYROBORRELIOZ

    • Особливості антитілозалежної імунної відповіді у хворих на еритемні форми Лаймбореліозу / Зінчук О.М., Чоп як В.В. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 3,- C. 37- 42

   • МИКОБАКТЕРИИ - МИКОБАКТЕРИИ

    • Вивчення ефективності антисептиків для деконтамінації проб крові при бактеріологічній діагностиці туберкульозу / Власенко І.Г. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 3,- C. 58- 63

   • ВАКЦИНА ГРИППОЗНАЯ - A VACCINE IS INFLUENZAL

    • Імунопрофілактика грипу та її перспективи в сучасних умовах / Задорожна В.І., Фролов А.Ф., Мойсеєва Г.В. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 3,- C. 67-72

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Деякі питання епідеміології малярії / Трихліб В.І. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 3,- C. 72-79

  • Номер журналу 4

   • ГРИПП - FLU

    • Проблема грипу А /Н1N1: минуле і сучасність / Андрейчин М.А., Копча В.С. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 4,- C. 5-20

    • Віруси грипу людини та грип: сучасний погляд на етіопатогенез / Дзюблик І.В., Широбоков В.П., Климнюк С.І. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 4,- C. 82-96

    • Грип А / Н 1N1- реалії та -особливості- / Бондаренко А.М. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 4,- C. 96-103

    • Пандемічний грип А /Н1N1/Каліфорнія / Андрейчин М.А., Малий В.П. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 4,- C. 103-131

   • ПНЕВМОНИЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ - PNEUMONIA IS BACTERIAL

    • Випадки вірусно-бактерійної пневмонії в період епідемічної ситуації з ГРВІ та грипу в Тернопільській області /Грищук Л.А. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2009.-№ 4,- C. 68- 75

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ГРИПП - FLU

    • Грип: моніторинг і прогноз розвитку епідситуації, епідеміологічні особливості епідемії грипу А/Н1N1 в Україні в епідсезоні 2009-2010 рр. та першочергові заходи протидії // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 1,- C. 5- 14

    • Клініко-патоморфологічна характеристика летальних випадків грипу / Зінчук О.М., Бісярін Ю.В., Крижанська М.О. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 1,- C. 23- 25

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Особливості клініки кишкових інфекцій з різним варіантом перебігу та цитокінове реагування хворих / Ольховська О.М. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 1,- C. 37- 40

   • САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ - САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

    • Обгрунтування антиінфекційної терапії сальмонельозу /Малий В.П. та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 1,- C. 41-46

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Морфологічні особливості гострого пргресуючого туберкульозу легень / Новожилова І.О. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 1,- C. 69- 73

  • Номер журналу 2

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • TORCH-інфекції і вагітність / Васильєва Н.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 5-12

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Оптимізація лікування пацієнтів з уреаплазмозом / Васильєва Н.А., Івахів О.Л. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 17-21

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Ефективність терапії лінійним інтерфероном альфа-2в і рибавірином хворих на хронічний гепатит С/ О.К.Полукчи, Д.Б.Пеньков, Ю.В.Танчук та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 34-36

    • Прогнозування ефективності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С / Кобрин Т.І., Телегін Д.Є. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 69-79

   • ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА - ДИСБАКТЕРИОЗ OF INTESTINE

    • Ефективність ентеросгелю при гострих кишкових інфекціях / В.Г.Ніколаєв, М.А.Андрейчин, В.С.Копча та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 41-47

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Особливості імунітету у хворих на туберкульоз легень в сучасних умовах епідемії туберкульозу / І.Л.Платонова, О.А.Ткач, М.І.Сахелашвілі та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 63-65

   • ТУБЕРКУЛИНОВАЯ ПРОБА - TUBERKULINOVAYA TEST

    • Ефективність ревакцинації БЦЖ в 14 років / Летц Ю.О. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 66-68

   • РЕАНИМАЦИЯ - REANIMATION

    • Сучасна реаніматологія: можливості удосконалення / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 2,- C. 85-88

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Туберкульоз і грип / Грищук Л.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 5- 9

    • Модель впливу харчування та сонячної активності на захворюваність на туберкульоз / Савула М.М., Матвійчук Я.М., Паучок В.К. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 43-48

    • Про нормативно-правове регулювання протитуберкульозних заходів на сучавсному етапі / Л.Г.Авербух , С.В. Поздняков, О.О. Недужко та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 70- 81

   • КОРЬ - MEASLES

    • Моніторинг популяційного імунітету проти кору в населення України / Романенко Т.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 10- 15

   • ШИГЕЛЛА - ШИГЕЛЛА

    • Клінічна характеристика сучасного шигельозу у дітей раннього віку / Жаркова Т.С. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 36-39

   • ГЕРПЕСВИРУС 1 ЧЕЛОВЕКА - GERPESVIRUS of a 1 MAN

    • Імунний статус дітей з рецидивним герпесом порожнини рота / Савичук Н.О., Назар О.В., Олійник О.Е. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 53-58

   • ГРИПП - FLU

    • Особливості перебігу та лікування сезонних вірусних інфекцій у новонароджених / Павлишин Г.А., Волянська Л.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 82- 86

   • ГРИППА A ВИРУС - FLU OF A VIRUS

    • Грип А: перебіг, типові та нетипові ускладнення / Дашо М.Б., Надрага О.Б., Лишенюк С.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 3,- C. 87-92

  • Номер журналу 4

   • ЭМПАТИЯ - EMPATIYA

    • Біоетичні та духовні засади медичної допомоги інфекційним хворим / Андрейчин М.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 5- 10

   • ГРИПП - FLU

    • Грип А/Н1N1 і вагітність: діагностика та лікування первинної грипозної пневмонії /О.М.Домашенко, Г.М. Домахіна, Т.В. Джоджуа та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 11-13

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Пневмонія у ВІЛ-позитивних пацієнтів і хворих на СНІД на прикладі історій хвороби померлих / Гойдик Н.С., Гойдик В.С., Гоженко А.І. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 18- 21

   • КОРЬ - MEASLES

    • Корова інфекція, вакцини проти кору та їх епідеміологічна ефективність / Мойсеєва Г.В., Задорожна В.І., Башкатова Т.І. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 34- 37

   • САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ - САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

    • Антиінфекційна хіміотерапія сальмонельозу /В.П. Малий, Г.К. Палій, Д.В.Палій та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 38- 41

   • МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ - МОНОНУКЛЕОЗ IS INFECTIOUS

    • Особливості портальної гемодинаміки при інфекційному мононуклеозі у дітей / Анненкова І.Ю., Кузнецов С.В., Столяров К.Є. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 50- 54

   • ТУЛЯРЕМИЯ - RABBIT-FEVER

    • Імунопрофілактика туляремії в Україні в сучасних умовах / Герасименко Т.В., Могілевський Л.Я., Хабло З.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 59-62

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Клініко-патогенетичне обгрунтування ентеросорбційної терапії інфекційних хвороб /М.А. Андрейчин, В.Г. Николаєв, Я.І.Йосик, та ін. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 63- 69

   • КИШЕЧНИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINE INFLAMMATORY ILLNESSES

    • Антибіотик-асоційоване ураження кишечнику / Посохова К.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 69- 80

   • ПРОТЕИ - ПРОТЕИ

    • Етіологічна роль протею у формуванні шпитальної інфекції / Юрченко Л.А. // Інфекційні хвороби.- 2010.-№ 4,- C. 81- 85

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ЛЕЙШМАНИОЗ - ЛЕЙШМАНИОЗ

    • Сучасні проблеми лейшманіозу / Чемич М. Д., Ільїна А.І. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 5- 12

   • КОРЬ - MEASLES

    • Епідеміологія кору в Україні і сучасний стан проблеми /Г.В. Мойсеєва, Л.М. Чудна, С.І. Брижата та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 16- 21

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Лікувальна ефективність ентеросгелю при гострих респіраторних вірусних інфекціях / Андрейчин М.А., Ніколаєв В.Г., Йосик Я.І. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 25- 28

   • НОСА БОЛЕЗНИ - NOSE OF ILLNESS

    • Деякі аспекти вибору тактики лікування риносинуситів у дітей при супутньому паразитозі /Г.І. Горюк, К.І. Бодня, І.В. Філатова та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 31- 34

   • СИНУСИТ - СИНУСИТ

    • Ускладнення у дітей після БЦЖ- вакцинції /Т.А.Біломеря , Г.М. Коломійцева, Т.А. Кирилова та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 53-55

   • БЕШЕНСТВО - HYDROPHOBIA

    • Сказ людини : перипетії специфічної профілактики / Копча В.С., Бурак Н.Т. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 60- 66

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Ронколейкин - універсальний засіб активного імуновідновлювального лікування / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 67- 72

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Цитокіновий статус хворих на хронічний гепатит С та його корекція / Гевко Г.М. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 73- 80

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Фактори захисту організму людини. які запобігають розвитку гострих кишкових інфекцій / Самарін Д.В. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 88- 91

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • ВІЛ - асоційований туберкульоз і вагітність / Савула М.М. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 1,- C. 92- 94

  • Номер журналу 2

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Особливості ураження нирок у хворих на хронічний гепатит С (сучасні уявлення про механізми розвитку, клінічні спостереження) / Рябоконь Ю.Ю., Туманський В.О., Светличенко Т.Г. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 2,- C. 25-29

    • Сучасні перспективи лікування хворих на хронічний гепатит С. / Самарін Д.В. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 2,- C. 90- 93

   • ГЕПАТОВИРУС - GEPATOVIRUS

    • Клініко-діагностичне значення активності протеолітичних процесів при гострих і хронічних вірусних гепатитах і цирозах печінки / Суременко М.С., Шевченко О.П. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 2,- C. 30- 34

   • ТУЛЯРЕМИЯ - RABBIT-FEVER

    • Районування території України за ступенем епідеміологічного ризику зараження на туляремію / Герасименко Т.В., Могілевський Л.Я., Хабло З.А. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 2,- C. 42- 46

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Вакцинація-реакції та ускладнення / Бобровицька А.І., Біломеря Т.А. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 2,- C. 85- 89

   • ПЕДИКУЛЕЗ - ПЕДИКУЛЕЗ

    • Педикульоз у пдіатрії : реалії сьогодення/В.В. Ходан, Л.Я. Литвинець, О.В. Пастух та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 2,- C. 100-102

   • ИММУНОГЛОБУЛИНЫ - ИММУНОГЛОБУЛИНЫ

    • Протиправцевий імуноглобулін: виробництво та забезпечення населення України / Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 2,- C. 5-9

  • Номер журналу 3

   • ЧУМА - PLAGUE

    • Роль протичумної системи у біологічній безпеці та протиепідемічному захисті держави / Хайтович О.Б. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 5- 9

   • ХОЛЕРА - CHOLERA

    • Спалах холери у місті Маріуполь у 2011 році /О.Б. Хайтович, М.К. Шварсалон , О.Л. Павленко та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 10- 14

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Вміст нітратів у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С з наявністю позапечінкових проявів / Рябоконь Ю.Ю., Андрейчин М.А. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 15- 17

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Виживання хворих на ВІЛ- інфекцію протягом 3 років проведення високоактивної антиретровірусної терапії / Живиця Д.Г. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 21- 26

    • Імунні феномени і ВІЛ- інфекція / Гунько Б.А., Онищенко М.А., Матковський І.А. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 105- 107

   • ЭХИНОКОККОЗ ПЕЧЕНИ - EKHINOKOKKOZ OF LIVER

    • Ехінококоз печінки: труднощі діагностики і терапії / Івахів О.Л., Вшневська Н.Ю., Васильєва Н.А. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 26- 29

   • ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - CITOMEGALOVIRUSNYE OF INFECTION

    • Клініко-імунологічні особливості перебігу цитомегаловірусної інфекції у вагітних / Усачова О.В. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 30- 33

   • ГРИПП - FLU

    • Грип А/Н1N1 /Каліфорнія на Сумщині: особливості клінічного перебігу /Н.І. Ільїна, М.Д. Чимич, В.В. Захлєбаєва та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 38-41

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Лікування хворих на туберкульоз легень у поєднанні із серцево-судинною патологією / Корнага С.І. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 42-44

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Вивчення специфічної протигерпетичної активності препарату ( Герпевал-500) / Бобрицька Л.А., Кучма І.Ю. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 55- 58

   • ЛЕПТОСПИРОЗ - ЛЕПТОСПИРОЗ

    • Лептоспіроз: сучасний погляд на аспекти відомої хвороби / Дуда О.К., Жигарєв Ю.О. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 88 93

   • ГЕПАТИТ A - HEPATITIS OF A

    • Роль холестазу для прогнозування віддалених наслідків гепатиту А у дітей / Єлоєва З.В. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 107-109

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 75-річчя професора Гордія Кіндратовича Палія // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 3,- C. 110- 111

  • Номер журналу 4

   • ГРИПП - FLU

    • Аналіз інформативності лабораторної діагностики грипу та інших ГРВІ / Ваильева Н.А., Дементьева Л.Я., Йосик Я.І. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 14- 16

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Динаміка вмісту інтерлейкіну - 2 у сироватці крові хворих на гострі респіраторні захворювання /В.М. Козько, О.І. Могиленець, Г.О. Соломенник та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 16-19

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Вплив урсоліну та ентеросорбентів на рівень ендогенної (метаболічної ) інтоксикації та ендотеліальну дисфункцію при хронічному гепатиті С /М.А. Андрейчин, В.М. Фролов, В.С. Копча та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 24-31

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Вірусно-імунологічні та гематологічні ефекти нуклексу у ВІЛ-інфікованих осіб /Б.М. Бикий, І.Г.Грижак, З.Ю. Ткачук та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 31-34

   • НЕРВНАЯ СИСТЕМА - NERVOUS SYSTEM

    • Оптимізація лікування уражень нервової системи, спричинених вірусами родини герпесу /А.О. Руденко, Л.В. Муравська, Т.Г. Берестова та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 35- 39

   • ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - CITOMEGALOVIRUSNYE OF INFECTION

    • Деякі клініко-імунологічні особливості перебігу вродженої та ранньої постнатальної цитомегаловірусної інфекції у дітей раннього віку / Усачева О.В. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 40- 46

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (частина 1) /В.С. Копча, М.А. Андрейчин, Ж.О. Ребенок та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 55-71

   • БАКТЕРИАЛЬНАЯ ТРАНСЛОКАЦИЯ - BACTERIAL TRANSLOKACIYA

    • Роль бактерійної транслокації в патології /Т.М. Одінець, І.З.Карімов, Д.К. Шмойлов та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 71-76

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Поєднання тропічної малярії та ботулізму /В.І. Трихліб, С.І. Ткачук, Ю.П. Якубенко та ін. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 4,- C. 76-81

  • Номер журналу 11

   • СКАРЛАТИНА - SCARLATINA

    • Вплив ендотоксинемії кишкового походження на баланс цитокінів у дітей, хворих на бактерійні ангіни і скарлатину / Римаренко Н.В. // Інфекційні хвороби.- 2011.-№ 11,- C. 19- 23

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Медична допомога інфекційним хворим в Україні : проблеми і шляхи їх роз вязання / Андрейчин М .А. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 5- 7

   • МЕЛАТОНИН - МЕЛАТОНИН

    • Вплив мелатоніну на стан функціональних систем у хворих на менінгіт /В.І. Шуляк, О.А. Присяжнюк, І.М. Кириченко та ін. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 8- 13

   • САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ - САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

    • Окислювальна модифікація білків і перекисне окислення ліпідів при ГКІ сальмонельозної та ротавірусно-сальмонельозної етіології /Т.М. Одінець, І.З. Карімов, Д.К. Шмойлов та ін. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 14-17

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Нові можливості сезонної профілактики гострих респіраторних захворювань / Печінка А.М. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 23-27

   • ВАКЦИНЫ - VACCINES

    • Цитокінова реакція організму у поствакцинальному періоді / Волянський А.Ю. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 39- 45

   • МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА - МИКОБАКТЕРИИ OF TUBERCULOSIS

    • Життєздатність мікобактерій туберкульозу у фіксованих і фарбованих за загольноприйнятими методами мазках мокротиння / Ковальова Г.О. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 60- 63

   • ЭНДОТОКСИНЫ - ЭНДОТОКСИНЫ

    • Сучасні антибіотики та принципи раціональної антибіотикотерапії (частина 11) /*В.С. Копча, М.А. Андрейчин, Ж.О. Ребенюк та ін. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 84- 87

    • Сучасні уявлення про метаболічну ендогенну інтоксикацію / Андрейчин С.М., Голомша Т.О. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 84- 87

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Поліморфізм генів цитокінів і ВІЛ-інфекція / Чемич М.Д., Піддубна А.І. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 1,- C. 75- 83

  • Номер журналу 2

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Сучасні проблеми єрсиніозу /О.М. Домашенко / Домашенко О.М. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 5- 17

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Вплив галоаерозольтерапії та її комбінації з аміксином на стан перекисного окислення ліпідів і антиоксидантний захист у хворих на хронічний гепатит с і хронічне обструктивне захворювання легень / А.І. Когутич / Когутич А.І. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 23- 25

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Цитокіновий статус хворих на ВІЛ -асоційовану герпетичну інфекцію / Т.В. Веприк, Г.Б. Матейко / Веприк Т.В. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 32- 34

   • ВЕТРЯНАЯ ОСПА - CHICKEN-POX

    • Епідеміологічні та клінічні аспекти сучасної вітряної віспи у дітей / О.В. Прокопів, А.І. Мостюк, Н.М. Прикуда / Прокопів О.В. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 39- 45

   • АКНЕ-РОЗАЦЕА - AKNE-ROZACEA

    • Особливості мікробіоценозу ротоглотки у хворих на розацеа та розацеа із супутніми лямбліозом і демодекозом / М.Т. Ковальчук, С.І. Климнюк / Ковальчук М.Т. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 51- 56

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Клінічні аспекти харчової токсикоінфекції, зумовленої умовно-патогенними збудниками / В.Д. Москалюк, Н.А. Богачик, Я.В. Венгловська та ін. / Москалюк В.Д. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 56- 58

   • HELICOBACTER PYLORI - HELICOBACTER PYLORI

    • Діагностична ефективнсть неінвазивних методів визначення Helicobacter pylori у дітей /С.Д. Салтанова / Салтанова С.Д. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 59-64

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Вірусні діареї /О.В. Павленко, К.Л. Сервецький, Л.М. Скрипник / Павлеко О.В. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 92- 97

   • БЕШЕНСТВО - HYDROPHOBIA

    • Клінічні маски сказу /Ж.О. Ребенок / Ребенок Ж.О. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 2,- C. 82-87

  • Номер журналу 3

   • ЭШЕРИХИИ - ESHERIKHII

    • Алгоритм діагностики гелікобактерного інфікування дітей хворих на ешерихіоз / С.О.Ткаченко, М.С. Зіміна / Ткаченко С.О. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 3,- C. 65- 67

   • КОРЬ - MEASLES

    • Кір у новонароджених / Н.А. Васильева, Т.В. Томашівська, Є.Ф. Бузько та ін. / Васильєва Н.А. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 3,- C. 98- 100

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Вірусні опортуністичні інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію / В.Д. Москалюк, С.Р. Маленко, В.Д. Сорохан та ін. / Москалюк В.Д. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 3,- C. 12-14

    • Патоморфологія печінки у ВІЛ- інфікованих пацієнтів / Н.В. Матієвська, В.М. Циркунов, Н.І. Прокопчик та ін. / Матієвська Н.В. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 3,- C. 15- 23

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Захворюваність і етіологічна структура гострих кишкових інфекцій на сучасному етапі / М.Д. Чемич, Н.Г. Малиш, К.С. Полов ян та ін. / Чемич М.Д. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 3,- C. 36-42

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Тяжкі форми малярії, ускладнення та аналіз летальних випадків / В.І. Трихліб / Трихліб В.І. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 3,- C. 48- 54

   • СТАФИЛОКОККИ - СТАФИЛОКОККИ

    • Біологічна характеристика бактерій роду Staphylococcus, вегетуючих у біотопі дихальних шляхів дітей, хворих на пневмонію / І.Ю. Кучма / Кучма І.Ю. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 3,- C. 55- 58

  • Номер журналу 4

   • ГРИПП - FLU

    • Стан і перспективи розробки проблеми грипу в Українв /В.Ф. Марієвський / Марієвський В.Ф. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 5- 10

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Клінічне значення реакції інтерлейкінів крові дітей при пневмоніях різної етіології / О.О. Кучеренко / Кучеренко О.О. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 19- 21

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • Ефективність застосування фосфогліву у хворих на гепатит С / Т.Я. Чорнобровкіна / Чорнобровкіна Т.Я. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 33- 37

    • Імуноглобулін Е при цитокініндукованих ураженнях щитоподібної залози на тлі гепатиту С / І.А. Боброва / Боброва І.А. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 38- 42

   • МЕНИНГИТ - MENINGITIS

    • Клінічне значення іритативних феноменів у ранній діагностиці менінгітів і менінгоенцефалітів / О.О. Ярош, П.В. Кругліков / Ярош О.О. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 52- 56

   • ИЕРСИНИОЗЫ - IERSINIOZY

    • Спорадичні єрсиніози : труднощі діагностики і лікування / Н.А. Васильєва, К.М. Легеза О.Л. Івахів та ін. / Васильєва Н.А. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 59-62

   • САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ - САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

    • Сальмонельоз у дітей: сучасні проблемні питання та можливість корекції терапії / О.В. Усачева, О.А. Дралова, О.В. Конакова та ін. / Усачова О.В. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 63- 67

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Ефективність і наслідки лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень , в яких розвинувся рецидив захворювання / О.М. Старкова / Старкова О.М. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 68- 71

   • ИММУНИТЕТ - IMMUNITY

    • Сучасні дані про звязок дисбіозу кишечнику й імунітету та їх корекцію пробіотиками / І.В. Баланюк / Баланюк І.В. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 96- 102

   • ШОК ТОКСИЧЕСКИЙ - SHOCK IS TOXIC

    • Синдром токсичного шоку / Н.А. Ничик / Ничик Н.А. // Інфекційні хвороби.- 2012.-№ 4,- C. 102- 106

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Антитіла до інтерферону при лікуванні хворих на гепатит С залежно від стану щитоподібної залози / Боброва І.А. / Боброва І.А. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 1,- C. 13-16

   • ТОЛСТОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ - COLON OF ILLNESS

    • Кількісна і видова характеристика мікрофлори товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію / СНІД / В.Д. Москалюк, Баланюк І.В. / Москалюк В.Д. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 1,- C. 24- 28

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Вплив антиретровірусної терапії на стан імунної системи та показники гемограми хворих на ВІЛ-інфекцію / СНІД / С.Р. Меленко / Меленко С.Р. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 1,- C. 29- 33

    • Детермінанти поведінкової моделі хворих на коінфекцію ВІЛ /туберкульоз /Н.Г. Славіна, О.В. Постнов, О.В. Нікітіна і др. / Славіна Н.Г. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 1,- C. 77- 83

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 125-річчя від дня народження професора Вітольда Ліпінського /О.М. Зінчук, І.Г. Яворський, Ю.Б. Бідюк / Зінчук О.М. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 1,- C. 106-107

  • Номер журналу 2

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Епідемічна ситуація щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, у 2012 році / Л.С. Некрасова, В.М. Свита, М.А. Ємець / Некрасова Л.С. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 5-11

   • ГРИПП - FLU

    • Удосконалення лікування хворих на грип та інші ГРВІ / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, В.Д. Москалюк та ін. / Адрейчин М.А. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 12- 19

   • ЦИТОКИНЫ - ЦИТОКИНЫ

    • Імунологічні зміни та профіль цитокінів у хворих на ВІЛ- інфекцію / А.І. Піддубна, М.Д. Чемич / Піддубна А.І. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 20- 25

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Зміни маркерів ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ВІЛ -інфекцією /СНІДом на тлі ВААРТ / В.Д. Москалюк, В.Д. Сорохан, С.Р. Меленко та ін. / Москалюк В.Д. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 26- 28

    • Результати оцінки стану диспансеризації ВІЛ- інфікованих осіб в умовах регіональної субепідемії ВІЛ- інфекції /СНІДу в Закарпатті / І.С. Миронюк / Миронюк І.С. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 28- 33

   • ЭПШТЕЙНА-БАРРА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - EPSHTEYNA-BARRA VIRAL INFECTIONS

    • Ураження серця у хворих на гостру Епштейна-Барр вірусну інфекцію і синдром Кавасакі / Т.В. Покровська, О.М. Зінчук / Покровська Т.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 33- 39

   • ЭНЦЕФАЛИТ КЛЕЩЕВОЙ - ENCEPHALITIS OF TICK

    • Особливості перебігу кліщового енцефаліту за різних шляхів інфікування / М.А. Андрейчин, Р.С. Морочковський / Андрейчин М.А. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 39- 45

   • ТОКСОПЛАЗМОЗ - TOKSOPLAZMOZ

    • Клініко-лабораторна характеритика гострої стадії набутого токсоплазмозу / І.В. Ліпковська / Ліпковська І.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 45- 53

   • МАЛЯРИЯ - MALARIA

    • Динаміка прозапальних цитокінів у хворих на тропічну малярію / О.К. Полукчи, В.І. Трихліб, В.В. Кондратюк та ін. / Полукчи О.К. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 53- 57

   • АСКАРИДОЗ - АСКАРИДОЗ

    • Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз : особливості імунітету та лікування хворих / Н.А. Васильєва, М.І. Шкільна / Васильєва Н.А. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 57- 59

   • САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ - САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

    • Діагностична цінність клінічних і окремих лабораторних показників у виявленні сальмонельозу у дітей / Л.О. Безруков, М.Н. Гарас, В.Л. Болтенков та ін. / Безруков Л.О. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 70-73

    • САльмонельоз : клініка, діагностика, лікування / В.П. Малий / Малий В.П. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 103- 112

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Світлої пам яті професора Бондаренко Валентини Іванівни ( 22.05.1929- 22.03.2013) // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 2,- C. 118

  • Номер журналу 3

   • АРБОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ - ARBOVIRUSNYE OF INFECTION

    • Арбовірусні інфекції Півніно-Західного Причорномор я / Н.О. Виноград, О.О. Юрченко, Д.О. Дубіна / Виноград Н.О. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 5- 9

   • ГРИПП - FLU

    • Особливості преморбідного фону та перебігу пневмоній при грипі в осіб із поліморфізмом генів ТLR-2, TLR-3, NLR-4 / Н.О. Прийменко / Прийменко Н.О. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 18- 23

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Використання репродуктивних технологій для профілактики ВІЛ- інфекції / Н.Й. Потокій, А.М. Щербінська / Потокій Н.Й. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 23- 27

    • Спосіб удосконалення діагностики ВІЛ- асоційованої герпетичної інфекції / Т.В. Веприк, Г.Б. Матейко / Веприк Т.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 28-31

    • Вплив дисбіозу товстої кишки на параметри клітинного імунітету ВІЛ - інфікованих пацієнтів / І.В. Баланюк / Баланюк І.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 32- 35

    • Вплив поліморфізму гену корецептора СССR5 на ризик несприятливого перебігу перинатальної ВІЛ-1 - інфекції у дітей / З.О. Чикаренко / Чикаренко З.О. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 36-40

   • ШЕЙКИ МАТКИ БОЛЕЗНИ - NECKS OF UTERUS OF ILLNESS

    • Інфікування хворих на передпухлинні захворювання шийки матки папіломавірусами та вірусами простого герпису / О.Є. Нікітіна, Л.. Лазаренко, Є.В. Нікітін та ін. / Нікітіна О.Є. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 41- 46

   • ЭПШТЕЙНА-БАРРА ВИРУСА ЯДЕРНЫЕ АНТИГЕНЫ - EPSHTEYNA-BARRA of VIRUS NUCLEAR ANTIGENS

    • Кардіальні ускладнення у хворих на хронічну Епштейна-Барр вірусну інфекцію / Т.В. Покровська / Покровська Т.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 47- 50

   • ГЕПАТИТ C ХРОНИЧЕСКИЙ - HEPATITIS OF C IS CHRONIC

    • Клініко-біохімічні особливості хронічного гепатиту С у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень і ефективність галоаерозольтерапії / А.І. Когутич, М.А. Андрейчин / Когутич А.І. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 51- 57

   • ГЕПАТИТА ВИРУСЫ - HEPATITIS VIRUSES

    • Маркери деструкції сполучної тканини у сироватці крові дітей різних вікових груп, хворих на хронічні гепатити В і С / Н.А. Рикало, В.А. Рауцкіс / Рикало Н.А. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 57- 60

   • ТОЛСТАЯ КИШКА - COLON

    • Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом / М.Т. Ковальчук, С.І. Климнюк / Ковальчук М.Т. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 61- 63

   • ТОКСОПЛАЗМОЗ - TOKSOPLAZMOZ

    • Стан імунної системи у хворих на маніфестну форму хронічної стадії токсоплазмозу / І.В. Ліпковська / Ліпковська І.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 64-68

   • ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ - ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ SINUSIT

    • Мікрофлора верхньощелепних пазух і її адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Ю.М. Андрійчин, С.І. Климнюк, О.В. Покришко / Андрейчин Ю.М. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 69- 73

   • АЛГОРИТМЫ - ALGORITHMS

    • Клінічне значення бактеріологічних досліджень перитонеального випоту в комплексі діагностично-лікувального алгоритму у хірургічних хворих / В.В. Куновський / Куновський В.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 73- 77

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Вплив стандартної протитуберкульозної терапії на імунологічні показники хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / М.М. Кужко, Д.О. Бутов / Кужко М.М. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 78- 81

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Пам яті Анатолія Леонтійовича Гураля (19.02.1937- 07.05. 2013 ) // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 3,- C. 117

  • Номер журналу 4

   • ДИАРЕЯ - ДИАРЕЯ

    • Вірусні діареї /В.П. Малий, М.Г. Романцов / Малий В.П. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 5- 16

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Визначення перспективних напрямів протидії ВІЛ- інфекції у сучасній епідемічній ситуації / В.Ф. Марієвський / Марієвський В.Ф. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 17-21

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Визначення впливу генетичного поліморфізму 1L28B на перебіг НCV - інфекції / Ю.М. Капустін, Н.О. Жандарова / Капустін Ю.М. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 26- 29

   • САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ - САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

    • Сучасні особливості епідемічного процесу сальмонельозу / Н.Г. Малиш, М.Д. Чемич, О.І. Коваленко / Малиш Н.Г. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 30- 35

   • МЕНИНГИТ - MENINGITIS

    • Динаміка клініко-лабораторних показників і функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на серозні менінгіти на тлі лікування мебікаром / Д.А. Задирака, О.В. Рябоконь / Задирака Д.А. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 46- 50

   • ТОКСОПЛАЗМОЗ - TOKSOPLAZMOZ

    • Особливості перебігу маніфестної форми хронічної стадії токсоплазмозу / І.В. Ліпковська / Ліпковська І.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 51- 56

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Детекція збудника туберкульозу прискореним методом / С.А. Колодій / Колодій С.А. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 68-71

   • ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА - THYROID

    • Тиреоїдна та глюкокортикоїдна функція у хворих на вперше діагностований туберкулез легень / Л.Д. Тодоріко, А.О. Герман, В.І. Слівка та ін. / Тодоріко Л.Д. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 78- 80

   • ИММУНИТЕТ КЛЕТОЧНЫЙ - IMMUNITY IS CELLULAR

    • Синдром Незелофа в практиці лікаря-інфекціоніста /І.І. Незгода, О.С. Онофрійчук, Л.П. Холод / Незгода І.І. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 97- 101

   • МЕНИНГИТ КРИПТОКОККОВЫЙ - MENINGITIS КРИПТОКОККОВЫЙ

    • Досвід бактеріологічного дослідження криптококозу / С.В. Дудник, Ю.В. Варфоломеєва, В.В. Терещенко та ін. / Дудник С.В. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 102- 105

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • До 85-річчя відомого вченого, професора Михайла Борисовича Тітова // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 106- 107

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Світлій пам яті професора Юрія Леонідовича Волянського // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 107-108

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Конференція нфекціоністів в Алушті / О.Л. Івахів / Івахів О.Л. // Інфекційні хвороби.- 2013.-№ 4,- C. 109