Примірники в наявності

Санітарний лікар

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1 (17)

    • Основи законодавства України про охорону здоров'я № 2801-ХІІ від 19.11.1992 р. (із змінами) : закон від 20 груд. 2011 р. № 4196-VІ / Україна. Закони // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 5-25

    • Про затвердження переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату № 1544 від 15.10.2002 (Із змінами) : постанова від 30 листоп. 2011 р. № 1262 / Україна. Кабінет Міністрів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 26-27

    • Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів № 908 від 03.08.2006 р. (Із змінами) : постанова від 18 січ. 2012 р. № 28 / Україна. Кабінет Міністрів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 28-30

    • Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (обєктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів № 712 від 12.05.2007 (Із змінами) : постанова від 15 лют. 2012 р. № 149 / Україна. Кабінет Міністрів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 31-33

    • Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, порфесійних захворювань і аварій на виробництві (Витяг) : постанова від 30 листоп. 2011 р. № 1232 / Україна. Кабінет Міністрів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 38

    • Про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції : постанова від 28 груд. 2011 р. № 1349 / Україна. Кабінет Міністрів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 39-40

    • Про утворення територіальних органів державної санітарно-епідеміологічної служби : постанова від 28 груд. 2011 р. № 1382 / Україна. Кабінет Міністрів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 41

    • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) : постанова від 30 листоп. 2011 р. № 1405 / Україна. Кабінет Міністрів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 42

    • Про затвердження Методичних рекомендацій Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки № 329 від 02.07.2004 р. (Із змінами) : наказ від 7 груд. 2011 р. № 886 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 43-60

    • Про затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз № 684 від 18.08.2010 (Із змінами) : від 23 груд. 2011 р. № 950 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 61- 76

    • Про затвердження програми дослідження щодо вивчення рівня соматичних та інфекційних захворювань серед дітей віком до 3 років, міст Києва, Донецька, Львова та Сімферополя після щеплинь, визначених Календарем профілактичних щеплинь в Україні : наказ від 26 жовт. 2011 р. № 703 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 77-80

    • Про затвердження Порядку контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (Витяг): наказ від 31 жовт. 2011 р. № 724 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 81

    • Про запровадження надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров'я України за принципом Єдиного вікна : наказ від 25 листоп. 2011 р. № 825 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 88

    • Про втрату чинності наказу МОЗ України № 71 від 22.02.2002 : наказ від 2 груд. 2011 р. № 866 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 88

    • Про затвердження Державних санітарних норм та правил Підприємства та організації поліграфічної промисловості : наказ від 19 груд. 2012 р. № 932 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 89-111

    • Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України № 42 від 19.11.2002 : наказ від 18 січ. 2012 р. № 32 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 112

    • Про внесення змін до наказу МОЗ України від 18.04.1996 № 81 Про визнання таким, що не застосовується в Україні, наказів СРСР : наказ від 7 лют. 2012 р. № 88 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 112

    • Про затвердження державних санітарних норм та правил Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів : наказ від 26 січ. 2012 р. № 55 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 113-124

    • Про затвердження Державних санітарних норм та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок : наказ від 7 лют. 2012 р. № 89 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 125-138

    • Про внесення зміни до Умов оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення : наказ від 8 лют. 2012 р. № 69/96 / Україна. Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 139

    • Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба з лікарських засобів України : наказ від 13 лют. 2012 р. № 89 / Україна. Державна служба з лікарських засобів // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 140-142

    • Про затвердження Порядку здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної аварії : наказ від 8 листоп. 2011 р. № 154 / Україна. Державна інспекція ядерного регулювання // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 143-144

    • Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів : постанова від 31 груд. 2011 р. № 36 / Україна. Міністерство охорони здоров'я, Державна санітарно-епідеміологічна служба, Головний державний санітарний лікар // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 145-152

    • Про професійний розвиток працівників : закон від 12 січ. 2012 р. № 4312-VІ / Україна. Закони // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1 (17),- C. 153-156

  • Номер журналу 1

   • ВОЗДУХ - AIR

    • Контроль за станом повітря закритих приміщень // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1,- C. 64

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Інфекціонний контроль за туберкульозом в Центрах профілактики та боротьбі зі СНІДом // Санітарний лікар.- 2012.-№ 1,- C. 73