Примірники в наявності

Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 4

   • ТРОМБОЗ ВЕНОЗНЫЙ - A THROMBOSIS IS VENOUS

    • Радіонуклідні методи у діагностиці гострих венозних тромбозів / Русин В.І., Левчак Ю.А., Воловик Н.В. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2007.-№ 4

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 4

   • КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ - KOLOREKTAL'NYE OF NEW FORMATION

    • Морфологічна картина колоректальних передракових новоутворень / О.Г. Курик, О.В. Каленська, В.О. Яковенко та ін. / Курик О.Г. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 5-9

   • ЭХИНОКОККОЗ ПЕЧЕНИ - EKHINOKOKKOZ OF LIVER

    • Опыт диагностики и хирургического лечения больных с эхинококковыми кистами печени / И.А. Лурин, Е.В. Цема, Е.В. Негодуйко и др. / Лурин И.А. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2012.-№ 4,- C. 9-13

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 3

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Субкраніальна мініінвазивна хірургія краніофаціальних пухлин-можливість зменшити ускладнення /О.І. Паламар, .П. Гук, М.Є. Пліщук та ін. / Палама О.І. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 4- 9

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Клінікоморфологічні особливості рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / М.В. Хижняк, О.П. Красиленко, К.С. Новакович / Хижняк М.В. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 10-12

   • МОЧЕТОЧНИКА КАМНИ - URETER STONE

    • Наш досвід в лікуванні сечокам яної хвороби у реципієнтів ниркового трансплантату / В.М. Лісовий, В.І. Савенков, Н.М. Андон єва / Лісовий В.М. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 18- 21

   • ЖЕЛТУХА - ICTERUS

    • Клинический случай применения нитинолового стента при механической желтухе / А.А. Цеберябый, И.Г. Аксенов, С.И. Снежинский и др. / Цаберябый А.А. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2013.-№ 3,- C. 30

  • Номер журналу 4

   • ТРОМБОЗ - THROMBOSIS

    • Перевага використання трьохтеслової магнітно-резонансної томограії головного мозку в прижиттєвій діагностиці прогресуючого тромбозу основної артерії / І.А. Лурін, В.П. Слободяник, С.В. Варуск та ін. / Лурін І.А. // Укр. журн. малоінвазивної та андоскопічної хірургії.- 2013.-№ 4,- C. 13-16