Примірники в наявності

Досягнення біології та медицини

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ТОМОГРАФИЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - ТОМОГРАФИЯ IS EMISSION COMPUTER

    • Позитронна емісійна томографія: роль в онкології / Щербіна О.В. // Досягнення біології та медицини.- 2008.-№ 1,- C. 31-35

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Використання преформованих фізичних факторів у лікуванні хронічних гастритів і гастродуоденітів у дітей / Бабій І.Л., Мовлянова Н.В. // Досягнення біології та медицини.- 2008.-№ 1,- C. 70-75