Примірники в наявності

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 3

    • МОЗ та АМН України, 2007 р. Реєстр з їздів, конгресів , симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2008 році // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2008.-№ 3,- C. 61-95

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу квітень

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Збірник з їздів, конгресів, симпозіумів та науково- практичних конференцій, які проводитимуться у 2009 році // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2009.-№ квітень,- C. 78

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА, ЗАЩИТА ПРАВ - MEDICAL PRACTICE, DEFENCE RIGHT

    • Коментар редакції. Права та обов язки пацієнтів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2011.-№ 1,- C. 120

   • БОЛЬНОГО ПРАВОЗАЩИТА - PATIENT OF PRAVOZASCHITA

    • Коментар редакції. Права та обов язки пацієнтів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2011.-№ 1,- C. 128

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 3

    • Про внесення змін до Порядку Державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів від 03.07.2006 № 908 : постанова від 18 січ. 2012 р. № 28 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 3-5

    • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) : постанова від 30 листоп. 2011 р. № 1405 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 6

    • Про затвердження Примірного положення про Центр екстриної медичної допомоги та медицини катастроф : постанова від 8 лют. 2012 р. № 84 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 7-8

    • Про затвердження переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і првізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти від 07.12.1998 № 346 : наказ із змінами від 07 лют. 2012 р. № 90 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 9-25

    • Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян від 13.11.2001 № 455 : наказ із змінами від 6 груд. 2011 № 882 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 26-33

    • Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 Охорона здоров'я № 117 від 29.03.2002 (витяг) : наказ із змінами від 14 лют. 2012 № 121 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 34-45

    • Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення № 308/519 від 05.10.2005. (Витяг) : наказ із змінами від 3 лют. 2012 р. № 56/80 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 46-47

    • Про вдосконалення організації надання медичної допомогт матерям та новонародженим у перинатальних центрах : наказ від 31 жовт. 2011 р. № 726 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 48-61

    • Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України : наказ від 22 листоп. № 809 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 62-67

    • Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров'я : наказ від 30 груд. 2011 р. № 1008 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 68-92

    • Про впровадження стратегії інтегровоного ведення хвороб дитячого віку в Україні (Витяг) : наказ від 1 лют. 2012 р. № 70 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 93-95

    • Про внесення змін до наказу МОЗ України від 18.04.1996 № 81 Про визнаня такими, що не застосовуються в Україні, наказів СРСР : наказ від 7 лют. 2012 р. № 88 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 96

    • Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи : наказ від 23 лют. 2012 р. № 131 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 97-103

    • Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико- санітарну) допомогу : наказ від 23 лют. 2012 р. № 132 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 104-112

    • Про професійний розвиток працівників : закон від 12 січ. 2012 р. № 4312-VІ / Україна. Закони // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 3,- C. 113-116

  • Номер журналу 4 (135)

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Постанова про Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів № 469 від 13.04.2011 (із змінами) : постанова від 15 лют. 2012 р. № 149 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 4 (135),- C. 3-5

    • Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я : постанова від 05 берез. 2012 р. № 209 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 4 (135),- C. 6-8

    • Наказ Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень № 360 від 19.07.2005 (Із змінами) : наказ від 28 лют. 2012 р. № 140 (Витяг) / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 4 (135),- C. 9-11

    • Наказ Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування № 898 від 27.12.2006 (Із змінами) : наказ від 29 груд. 2011 р. № 1005 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 4 (135),- C. 12-33

    • Про подальше впровадження Розширеної Ініціативи Лікарня, доброзичлива до дитини в Україні : наказ від 28 жовт. 2011 р. № 715 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 4 (135),- C. 41-61

  • Номер журналу 9

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 537 від 28.05.2012, № 253 від 11.04.2012}…: постанова № 340 від 25.04.2012 р. / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 35-36

    • Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 552 від 23.07.2012}… : наказ від 07.04.2006 р. (Витяг) / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 44

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті (Витяг) : наказ від 03 серп. 2012 р. № 602 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 71

    • Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта (Витяг) : наказ від 17 серп. 2012 р. № 639 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 72-73

    • Про скасування наказу Міністерства охорони здоровя України від 16.07.2012 № 532 : наказ від 22 серп. 2012 р. № 656 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 74

    • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення : наказ від 23 серп. 2012 р. № 659 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 75-79

    • Щодо подання документів на реєстрацію оптово-відпускних цін на лікарські засоби : лист від 14 черв. 2012 р. № 18.4404/16.04/2321 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2012.-№ 9,- C. 109

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 2

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах : постанова від 22 листоп. 2004 р. № 1591 {Із змінами, внесеними згідно з Постанови КМ № 873 від 26.06.2007, № 734 від 08.08.2012, № 1086 від 28.11.2012} / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 3-11

    • Про удосконалення системи експертизи по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смертності з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : наказ від 30 трав. 1997 р. № 166/129 {Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України № 238/164 від 01.07.2002, № 55/60 від 06.02.2006} / Україна. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство надзвичайних ситуацій // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 15-24

    • Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я : наказ № 385 від 28 жовт. 2002 р. {Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України № 924 від 19.11.2012, № 1036 від 10.12.2012} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 25-33

    • Про затвердження Протоколів лікування дітей за спеціальністю «Дитяча імунологія» : наказ № 3555 від 09 лип. 2004 р. {Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України № 1082 від 21.12.2012 р.} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 34-42

    • Про затвердження обліково-звітних форм планування і використання профілактичних щеплень «УкрВак 08» : наказ № 413 від 25 лип. 2008 р. {Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України № 12 від 14.01.2013 р.} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 43-49

    • Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення : наказ № 742 від 01 лист. 2011 р. {Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України № 992 від 28.12.2011, № 1070 від 19.12.2012} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 50-55

    • Про затвердження порядку складання планів-звітів госпітальних округів, включаючи підготовку плану перспективного розвитку закладів охорони здоров’я : наказ від 21 груд. 2012 р. № 1080 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 61-64

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу : наказ від 21 груд. 2012 р. № 1118 (Витяг) / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 65-118

    • Про затвердження плану перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на І квартал 2013 року : наказ від 10 січ. 2013 р. № 7 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 119-120

    • Про затвердження Методичних рекомендацій для лікарів загальної практики – сімейної медицини з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування : наказ від 21 січ. 2013 р. № 40 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 2,- C. 121-131

  • Номер журналу 4

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» : наказ від 29 берез. 2002 р. № 117. Витяг (Із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ України від 19.02.2013 р. № 133) / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 9

    • Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим зі спеціальності «Гематологія» : наказ від 30 лип. 2010 р. № 647. Витяг (Із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ України від 30.01.2013 р. № 72) / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 12

    • Про удосконалення системи надання токсикологічної допомоги населенню в Україні : наказ вiд 04 груд. 2012 р. № 984 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 41

    • Про медичне забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф : наказ від 07 груд. 2012 р. № 1019 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 4,- C. 89

  • Номер журналу 5

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження примірних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф : наказ від 07 груд. 2012 р. № 1018 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 41

    • Про затвердження та впровадження медико - технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі : наказ від 21 груд. 2012 р. № 1091. Витяг / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 47

    • Про скасування наказів Міністерства охорони здоров’я України від 07 грудня 2012 року № 1016 [Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2009 року № 370] та від 19 лютого 2013 року № 142 [Про затвердження форми кваліфікаційного сертифіката експерта з питань реєстрації лікарських засобів] : наказ від 21 лют. 2013 р. / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 79

    • Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на продовжування господарської діяльності з імпорту лікарських засобів : наказ від 29 лют. 2013 р. № 168 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 80

    • Про затвердження методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо визначення потреби у медичних імунобіологічних препаратах : наказ від 18 берез. 2013 р. № 212 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 5,- C. 99

  • Номер журналу 6

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я : наказ від 13 трав. 2013 р. № 333 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 6,- C. 3-9

    • Про моніторинг надання медичної допомоги дітям, хворим на гастроентерологічні захворювання : наказ від 04 квіт. 2013 р. № 271 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 6,- C. 47-53

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при органічних ураженнях головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями [Витяг] : наказ від 09 квіт. 2013 р. № 286 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 6,- C. 54-79

    • Про затвердження інформаційних карток адміністративної послуги : наказ від 17 квіт. 2013 р. № 101 / Україна. Державна служба з контролю за наркотиками // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 6,- C. 101-108

  • Номер журналу 7

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологія, клініка, лабораторна діагностики та профілактика гранулоцитарного анаплазмозу людини» : наказ від 07 трав. 2013 р. № 359 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 34-47

    • Про затвердження технічного опису бланків форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях : наказ від 17груд. 2012 р. № 1066 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 9-21

    • Про проведення епідеміологічного дослідження вивчення стану імунітету проти кашлюку у дітей, щеплених вакциною для профілактики дифтерії, правця та кашлюку та встановлення епідеміологічної ефективності вакцинації : наказ від 15 квіт. 2013 р. № 301 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 24-31

    • Про створення Списку електронних баз даних, реєстрів, переліків, інформаційних ресурсів, інформаційних систем Міністерства охорони здоров’я України та юридичних осіб, що належать до сфери його управління: наказ від 19 квіт. 2013 р. № 318 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 32- 33

    • Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки локального формуляра лікарських засобів : наказ від 18 трав. 2013 р. № 403 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 48-57

    • Про удосконалення моніторингу реформи системи охорони здоров’я : наказ від 11 черв. 2013 р. № 494 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 7,- C. 75-80

  • Номер журналу 8

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я : наказ від 26 квіт. 2012 р. № 313 (Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України від 01 черв. 2013 № 462) / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 30-40

    • Про затвердження п’ятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності : наказ від 29 берез. 2013 № 251 (Витяг) / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 41

    • Про затвердження Методичних рекомендацій «Методи виділення та ідентифікації сальмонел» : наказ від 24 трав. 2013 № 425 (Витяг) / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 53

    • Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення потреби у медичних імунобіологічних препаратах : наказ від 01 черв. 2013 № 461 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 68-70

    • Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг Міністерства охорони здоров’я України : наказ від 12 черв. 2013 р. № 501 (Витяг) / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 71

    • Про затвердження технічних описів бланків до деяких форм первинної облікової документації : наказ від 08 лип. 2013 р. № 583 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 73-81

    • Про затвердження плану перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на ІІІ квартал 2013 року : наказ від 20 черв. 2013 р. № 142-адм / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 82-85

    • Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ : постанова від 28 лют. 2002 р. № 228 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ…., від 26 черв. 2013 р. № 454; від 19 черв. 2013 р. № 465) / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 86-100

    • Щодо оплати праці лікарів : лист від 09 квіт 2013 р. № 286/13/155-13 / Україна. Міністерство соціальної політики. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 8,- C. 116

  • Номер журналу 9

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про провадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» : наказ від 29 лип. 2002 р. № 117 [Витяг, із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ України від 14.02.2012 р. № 121, від 26.11.2012 р. № 952, від 19.02.2013 р. № 133, від 05.08.2013 р. № 686] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 5-7

    • Про затвердження Концептуальних засад щодо удосконалення надання психічної допомоги дітям : наказ від 18 трав. 2013 р. № 399 [Із змінами, внесеними згідно з наказом МОЗ України від 24.07.2013 р. № 631] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 20-22

    • Про вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям: наказ від 18 трав. 2013 р. № 400 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 23-26

    • Про скасування наказів Міністерства охорони здоров’я України від 14 травня 2013 року № 370 [Про внесення змін до Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів] та 18 травня 2013 року № 403 [Про запровадження Методичних рекомендацій з розробки локального формуляра лікарських засобів] : наказ від 13 черв. 2013 р. № 505 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 41

    • Про затвердження настанов з питань якості біотехнологічних/біологічних продуктів : наказ від 08 лип. 2013 р. № 582 [Витяг] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 57

    • Про затвердження Медичних рекомендацій щодо призначення хворим на цукровий діабет препаратів інсуліну : наказ від 17 лип. 2013 р. № 618 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 58-59

    • Про норми оснащення транспортними засобами закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги : наказ від 05 серп. 2013 р. № 690 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 66-67

    • Про затвердження примірних форм інформаційних карток адміністративних послуг : наказ від 08 квіт 2013 р. № 87 / Україна. Державна санітарно-епідеміологічна служба. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 68-75

    • Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога : постанова від 11 лип. 2013 р. № 587 [Витяг]. / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 76-77

    • Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ : наказ від 26 черв. 2013 р. № 611 / Україна. Міністерство фінансів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 78-114

    • Щодо надбавки за вислугу років медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я : лист від 15 лип. 2013 р. № 11.02-07/21/20947 [Витяг] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 9,- C. 122

  • Номер журналу 10

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 54-60-VI від 16.10.2012; № 442- VIІ від 05.09. 2013} : Закон від 14.01.1998 р. № 15/98-ВР / Україна. Закони. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 3-8

    • Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я {Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України № 532 від 05.07.2010; № 745 від 21.08.2013} : наказ від 23 лют. 2000р. № 33 [Витяг] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 9-14

    • Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» {Із змінами , внесеними згідно з наказами МОЗ України від 14.02.2012 р. № 121; від 26.11.2012 р. № 952; від 05.08.2013 р. № 686; від 12.08.2013 р. № 720} : наказ від 29 лип. 2002 р. № 117 [Витяг] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 15-19

    • Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я № 1115 від 14.12.2010; № 1020 від 07.12.2012} : наказ від 29 серп. 2008 р. [Витяг] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 20-22

    • Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій) : наказ від 01 черв. 2013 р. № 460 [Витяг] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 34

    • Про затвердження Примірного положення про Перинатальний центр ІІ рівня : наказ від 25 лип. 2013 р. № 641 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 49-52

    • Про затвердження Методичних рекомендацій «Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції»: наказ від 30 липн. 2013 р. № 662 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 55-76

    • Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування : наказ від 31 лип. 2013 р. № 728/71 / Україна. Міністерство охорони здоров'я, НАМН // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 84- 87

    • Про затвердження плану перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на ІV квартал 2013 року : наказ від 25 верес. 2013 р. № 832 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2013.-№ 10,- C. 90-92

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 8

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про організацію роботи центральної лікарсько-консультативної комісії : наказ від 25 квіт. 2014 р. № 284 / Україна. Мністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 3-5

    • Про затвердження Порядку ведення державного реєстру лікарських засобів України : наказ від 08 трав. 2014 р. № 314 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 6-8

    • Про організацію проведення додаткових заходів при ускладненні епідеміологічної ситуації з поліомієліту : наказ від 04 черв. 2014 р. № 383 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 9-12

    • Про забезпечення дорослих, хворих на хронічний гепатит С, лікарськими засобами / лікарськими засобами (медичними імунобіологічними препаратами) : наказ від 11 черв. 2014 р. № 390 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 13-14

    • Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах : наказ від 16 черв. 2014 р. № 398 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 15-37

    • Про систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні : наказ від 17 черв. 2014 р. № 401 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 38-44

    • Про забезпечення дорослих, хворих на хронічний гепатит В, лікарськими засобами / лікарськими засобами (медичними імунобіологічними препаратами) : наказ від 17 черв. 2014 р. № 404 / Україна.. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 45-46

    • Про затвердження Переліку клінічних індикаторів, що підлягають моніторингу, при лікуванні осіб з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу : наказ від 19 черв. 2014 р. № 414 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 47-48

    • Про затвердження планів перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на ІІІ квартал 2014 року : наказ від 23 черв. 2014 р. № 415 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 49-50

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST : наказ від 02 лип. 2014 р. № 455 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 51-95

    • Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 вересня 2013 року № 805 [Про тимчасову заборону на застосування лікарських засобів] : наказ від 02 лип. 2014 р. № 456 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 96

    • Про стандартизацію : Закон від 05 черв. 2014 р. № 1315-VII / Україна. Закони // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 97-108

    • Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків : постанова від 01 лип. 2014 р. № 216 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 109

    • Про реферативне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів постанова від 02 лип. 2014 р. № 240 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 110-112

    • Щодо проведення психофізіологічної експертизи : роз’яснення / Україна. Держгірнагляд // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 113

    • Роз’яснення щодо переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 7 % : роз’яснення від 11 лип. 2014 р. / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 114

    • Роз’яснення щодо порядку оформлення гуманітарного вантажу під час увезення на митну територію України : роз’яснення від 16 лип. 2014 р. / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 115

    • Щодо застосування зниженої ставки податку на додану вартість на медичні вироби, а також визначення належності продукції до категорії «медичний виріб» : лист від 03 лип. 2014 р. № 18.02-05/10/1050-14/3755/18333 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 130

    • Щодо визначення належності продукції до медичного виробу : лист від 10 лип. 2014 р. № 18.02-05/4040/19458 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 8,- C. 131

  • Номер журналу 9

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Основи законодавства України про охорону здоров’я {Із змінами …№ 1590-VII від 04 лип. 2014 р.} : Закон від 19 лист. 1992 р. № 2801 / Україна. Закони // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 3-23

    • Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі медичних книжок : постанова від 25 трав. 2001 р. № 559 {Із змінами від 25 груд. 2013 р. № 955} / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 24-29

    • Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики : наказ від 23 верес. 2009 р. № 690 {Із змінами від 12 лип. 2012 р. № 523, від 06 трав. 2014 р. № 304} / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 30

    • Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим зі спеціальності «Гематологія» : наказ від 30 лип. 2010 р. № 647 {Із змінами від 26 черв. 2014 р. № 433} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 31-34

    • Про затвердження методичних рекомендацій планування та розрахунку кількості лікарських засобів, виробів медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів для забезпечення визначених груп населення, на основі відповідних реєстрів : наказ від 25 верес. 2013 р. № 829 {Із змінами від 20 січ. 2014 р. № 51} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 41-64

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих респіраторних інфекціях : наказ від 16 лип. 2014 р. № 499. Витяг / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 73-85

    • Про забезпечення організації направлення громадян на лікування за кордон : наказ від 17 лип. 2014 р. № 502 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 86-89

    • Щодо виписування рецептів та відпуску з аптечних закладів наркотичних (психотропних) лікарських засобів : роз’яснення від 18 лип. 2014 р. / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 9,- C. 103

  • Номер журналу 10

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Примірного положення про опікунську раду при закладі охорони здоров’я : наказ від 23 лип. 2014 р. № 517 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 3-5

    • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України та про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 : наказ від 11 серп. 2014 р. № 553 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 31

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки : Наказ від 03 верес. 2014 р. № 613 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 38-53

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі : наказ від 04 верес. 2014 р. № 620 [Витяг] / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 54

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при саркоїдозі : наказ від 09 верес. 2014 р. № 634 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 55-74

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному панкреатиті : наказ від 10 верес. 2014 р. № 638 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 88-104

    • Щодо маркування лікарських засобів : роз’яснення від 01 верес. 2014 р. / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 10,- C. 105-106

  • Номер журналу 11

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження норм харчування у навчальних закладах оздоровлення та відпочинку : постанова від 22 лист. 2004 р. {Із змінами від 06 серп. 2014 р. № 353} / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 3-13

    • Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів : наказ від 16 верес. 2011 р. № 595 {Із змінами від 11 серп. 2014 р. № 551} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 19-34

    • Про затвердження Інструкції зі збору, сортування, транспортування, збереження, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я : наказ від 30 квіт. 2014 р.№ 293 {Із змінами від 30 лип. 2014 р. № 529} / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 35-46

    • Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення : наказ від 18 серп. 2014 р. № 574 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 47-51

    • Про скасування наказу МОЗ України та Нацдержслужби України від 17.04.2012 № 269/70 [Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я] : наказ № 439/119 від 14 черв. 2013 р. / Україна. Міністерство охорони здоров'я, НАУ з Питань Держслужби // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 57

    • Про затвердження Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату : наказ від 22 верес. 2004 р. № 234 {Із змінами від 17 лют. 2011 р. № 58, від 04 серп. 2014 р. № 524} / Україна. Мінпраці // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 58-60

    • Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : постанова від 23 квіт. 2014 р. № 117 {Із змінами від 10 верес. 2014 р. № 448, від 01 жовт. 2014 р. № 518} / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 61-66

    • Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків : постанова від 03 верес. 2014 р. № 410 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 67-69

    • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України [Про курорти] : постанова від 17 верес. 2014 р. № 468 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 70

    • Про затвердження Положення про Державну службу статистики України : постанова від 23 верес. 2014 р. № 481 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 71-75

    • Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : постанова від 01 жовт. 2014 р. № 531 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 76

    • Про утворення технічного комітету стандартизації «Охорона здоров’я» : наказ від 04 верес. 2014 р. № 1068 / Україна. Міністерство економіки // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 84

    • Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель : наказ від 15 верес. 2014 р. № 1106 / Україна. Міністесртво економіки // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 11,- C. 85-127

  • Номер журналу 12

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Примірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги : наказ від 06 лют. 2014 р. № 101 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 6-18

    • Про затвердження шостого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності : наказ від 08 квіт. 2014 р. № 252 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 19

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку легені: наказ від 04 черв. 2014 р. № 387 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 20-55

    • Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти {Із змінами, внесеними згідно з Постанови КМ України № 448 від 10.09.2014; № 518 від 10.10.2014; № 536 від 01.10.2014; № 589 від 22.10.2014; № 613 від 05.11.2014}: постанова від 23 квіт. 2014 р. № 117 / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 80-86

    • Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я : постанова від 16 жовт. 2014 р. № 642 / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2014.-№ 12,- C. 87-92

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : постанова від 06 трав. 2000 р. № 770 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ…, № 712 від 26.12.2014} / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 3-13

    • Про впровадження застосування рідкої форми препарату «Метадону гідлохлорид Молтені» (метадону гідлохлориду розчин оральний, 1 мг/мл, флакон по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особами з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів : наказ від 27 трав. 2014 р. № 359 {Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України від 18 лист. 2014 р. № 864} / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 14-23

    • Про забезпечення організації направлення громадян на лікування за кордон : наказ від 17 лип. 2014 р. № 502 {Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України від 19 серп. 2014 р. № 577} / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 24-26

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному лімфоїдному лейкозі : наказ від 04 лист. 2014 р. № 808 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 27-57

    • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України : наказ МОЗ України від 18 лист. 2014 р. № 861 [Про проведення електронного документообігу державної санітарно-епідеміологічної експертизи : наказ МОЗ України від 15.01.2007 р. № 10; Про технічно-організаційне забезпечення ведення реєстру потужностей (об’єктів) та їх операторів : наказ від 22.02.2008 р. № 93; Про підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду за джерелами неіонізуючого випромінювання : наказ МОЗ України від 02.12. 2010 р. № 1059] / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 110

    • Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : постанова від 23 квіт. 2014 р. № 117 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ України, № 619, від 12 лист. 2014 р., № 657 від 22 жовт. 2014 р.} / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 1,- C. 111-117

  • Номер журналу 2

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон від 19 лист. 1992 р. № 2801-ХІІ {Із змінами, внесеними згідно із Законами…, 3 1166-VІІ від 27.03.2014…, № 76- VІІІ від 28.12.2014} / Україна. Закони. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 3-23

    • Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України : наказ від 22 лист. 2011 р. № 809 {Із змінами, внесеними згідно з наказами від № 23 від16.01.2013; № 954 від 12.12.2014} / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 29-35

    • Про забезпечення організації направлення громадян на лікування за кордон : наказ від 17 лип. 2014 р. № 502 {Із змінами, внесеними згідно наказами МОЗ України № 577 від 19.08.2014, № 899 від 27.11.2014} / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 36-38

    • Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 2004 року № 252 : наказ від 24 жовт. 2014 р. № 774 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 39

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при депресії : наказ від 25 груд. 2014 р. № 1003 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 44-80

    • Про охорону дитинства : Закон від 26 квіт. 2001 р. № 2401-ІІІ {Із змінами, внесеними згідно із Законами…, № 76-VIIІ від 28 груд. 2014 р.} / Україна.Закони. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 2,- C. 83-95

  • Номер журналу 3

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію МОЗ України : наказ від 31 серп. 2012 р. № 677 {Із змінами, внесеними, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я № 878 від 21.11.2014} / Україна.Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 53-54

    • Про затвердження галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я : наказ від 27 жовт. 2014 р. № 782 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 55-57

    • Про визначення такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров’я [Про проведення електронного документообігу державної санітарно-епідеміологічної експертизи : наказ МОЗ України від 15.01.2007 р. № 10; Про технічно-організаційне забезпечення ведення реєстру потужностей (об’єктів) та їх операторів : наказ МОЗ України від 22.02.2008 р. № 93; Про підвищення ефективності державного санітарно-епідеміологічного нагляду за джерелами неіонізуючого випромінювання : наказ МОЗ України від 02.12. 2010 р. № 1059]: наказ від 18 лист. 2014 р. № 861 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 58

    • Про скасування наказу МОЗ України від 26 вересня 2014 року № 672 [Про затвердження нормативно-правових актів з питань діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини]: наказ від 26 груд. 2014 р. № 1007 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 58

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при загально варіабельному (первинному) імунодефіциті : наказ від 20 січ. 2015 р. № 22 ВИТЯГ / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 102

    • Про скасування наказу Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України від 26 листопада 2014 року № 889/85 [Про удосконалення системи надання профпатологічної допомоги працівникам певних категорій в Україні] : наказ від 26 січ. 2015 р. № 33/5 / Україна. Міністерство охорони здоров'я, НАМУ. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 3,- C. 103

  • Номер журналу 4

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про удосконалення організації судово-психіатричної експертизи в Україні : наказ від 05 лип. 1996 р. {Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України №1 від 11.01.2010; № 1058 від 02.12.2013; № 1000 від 24.12.2014} / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 16-19

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекції/СНІД) : наказ від 21 груд. 2014 р. № 1039 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 27-65

    • Про направлення на реабілітацію дітей пільгових категорій, хворих на дитячий церебральний параліч, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна клініка відновного лікування» у 2015 році : наказ від 04 лют. 2015 р. № 43 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 68-70

    • Про удосконалення організації судово-психіатричної експертизи в Україні : наказ від 05 лип. 1996 р. {Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України №1 від 11.01.2010; № 1058 від 02.12.2013; № 1000 від 24.12.2014} / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 16-19

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекції/СНІД) : наказ від 21 груд. 2014 р. № 1039 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 27-65

    • Про направлення на реабілітацію дітей пільгових категорій, хворих на дитячий церебральний параліч, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна клініка відновного лікування» у 2015 році : наказ від 04 лют. 2015 р. № 43 / Україна. Міністерство охорони зхдоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2015.-№ 4,- C. 68-70

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Порядку створення госпітальних округів : постанова від 30 лист. 2016 р. № 932 / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 3-4

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при фенілкетонурії [Витяг] : наказ від 19 лист. 2015 р. № 760 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 5

    • Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії : наказ від 23 груд. 2015 р. {Із змінами МОЗ від 16.11.2016 р. № 1237} / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 6-10

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу або перитонеального діалізу [Витяг]: наказ від 11 лют. 2016 р. № 89 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 11

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при базалбноклітинному раку шкіри [Витяг]: наказ від 28 берез. 2016 р. № 246 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 12

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку нирки [Витяг]: наказ від 28 берез. 2016 р. № 247 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 13

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації інтегрованого ведення хвороб дитячого віку : наказ від 12 трав. 2016 р. № 438 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 14-85

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при коло ректальному раку : наказ від 12 лип. 2016 р. № 703 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 86-122

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хворобі Вільсона [Витяг] : наказ від 26 лип. 2016 р. № 769 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 123

    • Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої незалежності та затвердження форми обліку документації й інструкції щодо її заповнення [Витяг] : наказ від 05 жовт. 2016 р. № 1041 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 123

    • Про затвердження Порядку розгляду реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію)Ю та матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які зареєстровані компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, лікарських засобів, що за централізованою процедурою зареєстровані компетентним органом Європейського Союзу [Витяг] : наказ від 17 лист. 2016 р. № 1245 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 124

    • Про державне регулювання цін на лікарські засоби : постанова від 09 лист. 2016 р. № 862 / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 125-126

    • Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) [Витяг] : постанова від 30 лист. 2016 р. № 929 / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 1,- C. 127

  • Номер журналу 2

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при базальноклітинному раку шкіри : наказ від 28 берез. 2016 р. № 246 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 3-24

    • Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку нирки : наказ від 28 берез. 2016 р. № 247 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 25-56

    • Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність : наказ від 29 серп. 2016 р. № 1027/900 / Україна. Міністерство освіти і науки, МОЗ // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 57-70

    • Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України [Витяг] : наказ від 26 серп. 2016 р. № 996 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 71-82

    • Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємства, Міністерства охорони здоров’я України від 27 січня 2004 року № 04/42 : наказ від 09 груд. 2016 р. № 2042/1314 / Україна. Мінекономіки та МОЗ // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 83

    • Про затвердження плану перевірок додержання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на І квартал 2017 року : наказ від 21 груд. 2016 р. № 135-адм / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 84-86

    • Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон від 03 лист. 2016 р. № 1728-VIII / Україна. Закони. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 87-88

    • Про державне регулювання цін на лікарські засоби (Із змінами, внесеними згідно з Постанови КМ № 1006 від 28.12.2016) : постанова від 09 лист. 2016 р. № 862 / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 89-90

    • Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова від 28 груд. 2016 р. № 1037 / Україна. Кабінет Міністрів. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 91

    • Про затвердження Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін : наказ від 29 груд. 2016 р. № 1423 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2017.-№ 2,- C. 92-93

 • Рік видання номерів: 2019

  • Номер журналу 1

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік : постанова від 18 груд. 2018 р. № 1117 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 3-5

    • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюються ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я : постанова від 18 груд. 2018 р. № 1163 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 6-8

    • Про затвердження критеріїв, за якими оцінюються ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів : постанова від 27 груд. 2018 р. № 1164 / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 9-12

    • Про подальше удосконалення атестації лікарів : наказ від 19 груд. 1997 р. № 359 [Із змінами від 31 жовт. 2018 р. № 1973] / Україна. Міністерсто охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 13-24

    • Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків : наказ від 05 квіт. 2018 р. № 627 [Із змінами від 19 лист. 2018 р. № 2115] / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 25-29

    • Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації первинної допомоги : наказ від 19 жовт. 2018 р. № 1881 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 30-36

    • Про затвердження Порядку розгляду матеріалів та проведення досліджень уповноваженими установами з визначення доступних параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини : наказ від 29 жовт. 2018 р. № 1966 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 37-38

    • Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України [з метою вдосконалення статистичної звітності з питань охорони здоров’я]: наказ від 16 лист. 2018 р. № 2112 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 39

    • Про затвердження Положення про особливості організації форм загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я : наказ МОН та МОЗ України від 13 лист. 2018 р. № 1232/2067 / Україна. МОН, МОЗ // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 40-42

    • Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення : постанова від 25 берез. 2009 р. № 333 [Із змінами від 27 груд 2018 р. № 1149] / Україна. Кабінет Міністрів // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 43-68

    • Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків : наказ від 19 лип. 2005 о. № 360 [Із змінами від 04 жовт. 2018 р. № 1819] / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 69-80

    • Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта : наказ від 06 лист. 2012 р. № 876 [Із змінами від 14 верес. 2018 р. № 1689] / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.- 2019.-№ 1,- C. 81-121