Примірники в наявності

Психічне здоров’я

 • Рік видання номерів: 2005

  • Номер журналу 3

   • ДЕПРЕССИЯ ПОСЛЕРОДОВАЯ - DEPRESSION POSLERODOVAYA

    • Послеродовая депрессия: распространенность, клиника, динамика / Пушкарева Т.Н. // Психічне здоров’я.- 2005.-№ 3,- C. 31-37

   • СОЛИ - SALTS

    • Применение солей лития в психиатрической практике / Кузнецов В.Н., Олейник А.В., Коротоножкин В.Г. // Психічне здоров’я.- 2005.-№ 3,- C. 49-54

   • ПСИХИАТРИЯ - PSYCHIATRY

    • Клинические аспекты применения миртазапина (ремерона) в психиатрической практике / Петрюк П.Т., Петрюк А.П. // Психічне здоров’я.- 2005.-№ 3,- C. 54-61

   • ПРИНУЖДЕНИЕ - COMPULSION

    • Медико-правовые аспекты применения принудительных мер медицинского характера к лицам, признанным невменяемыми, в связи с временными расстройствами психической деятельности / Мельник В.И., Мельник А.В. // Психічне здоров’я.- 2005.-№ 3,- C. 67-72

  • Номер журналу 4

   • ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - PSYCHICAL HEALTH

    • Психічне здоров я як об єкт наукових досліджень українських авторів / Радиш Я.Ф., Кризина Н.П., Іванцова Г.В. // Психічне здоров’я.- 2005.-№ 4,- C. 4-13

   • УДОВОЛЬСТВИЯ-НАКАЗАНИЯ ПРИНЦИП - PLEASURES-PUNISHMENTS are PRINCIPLE

    • Ангедония: дефиниции, клиника, диагностика, типология / Орлова Н.Н. // Психічне здоров’я.- 2005.-№ 4,- C. 39-46

 • Рік видання номерів: 2006

  • Номер журналу 1

   • БЕССОННИЦА - INSOMNIA

    • Диагностика и лечение бессонницы в общей медицинской практике /Сыропятов О.Г. и др. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 1,- C. 34-39

  • Номер журналу 2

   • ПАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ - PANICKY STATE

    • Этиопатогенез, клиника и терапия панических состояний / Мишиев В.Д., Герасименко А.И. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 2,- C. 19-25

   • ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - PSYCHICAL HEALTH

    • Стан надання психіатричної допомоги дітям в Україні / Кузнєцов В.М. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 2,- C. 29-34

   • МАЗОХИЗМ - MASOCHISM

    • Концепция морального мазохизма в исследованиях З.Фрейда / Стасенкова Т.В. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 2,- C. 56-62

   • ПОВЕДЕНИЕ АГРЕССИВНОЕ - A CONDUCT IS AGGRESSIVE

    • Агресивні дії психічно хворих, спрямовані проти членів сім ї, та заходи їх профілактики (огляд літератури) / Олійник О.П. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 2,- C. 80-86

  • Номер журналу 3

   • ТРЕВОГИ СОСТОЯНИЕ - ALARMS ARE THE STATE

    • Клинико-социальная характеристика и лечение пациентов с тревожно-фобическими оасстройствами / Юнда Л.И., Онищенко Е.В. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 3,- C. 24-31

   • ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА - PSYCHICAL DISORDERS

    • Применение Нормазидола (Пирлиндола ) для лечения психических расстройств в общей медицинской практике / Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А., Аладышева Е.И. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 3,- C. 33-41

    • К вопросу реформирования психиатрической помощи в Украине / Карлова А.Л. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 3,- C. 76-83

  • Номер журналу 4

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • К вопросу о терапии депрессивных расстройств у лиц пожилого возраста / Дзеружинская Н.А., Хоменко А.А., Хоменко А.П. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 4,- C. 42-46

    • Розпізнавання депресій у підлітків засобами психологічного дослідження самооцінки / Ленчовська Г.Р. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 4,- C. 56-61

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Особливості синдрому професійного (вигоряння) у лікарів акушерів-гінекологів поліклініки / Горачук В.В., Прокопович Є.М. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 4,- C. 51-56

   • ДЕПРЕССИЯ - DEPRESSION

    • Ципралекс: терапия депрессии у психосоматических пациентов / Чабан О.С., Хаустова Е.А. // Психічне здоров’я.- 2006.-№ 4,- C. 83-89

 • Рік видання номерів: 2007

  • Номер журналу 4

   • ШИЗОФРЕНИЯ - SCHIZOPHRENIA

    • Критерії хронічного перебігу шизофренії та вплив факторів мікросередовища на перебіг захворювання / Плевачук О.Ю. // Психічне здоров’я.- 2007.-№ 4,- C. 33-38

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Особливості (професійного вигорання) у дільничних лікарів-педіатрів / Горачук В.В. // Психічне здоров’я.- 2007.-№ 4,- C. 74-78

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 4

   • ЭПИЛЕПСИЯ - EPILEPSY

    • Психози та спеціфічні зміни особистості при епілепсії (клініко-патогенетичні взаємозв язки) / Носов С.Г. // Психічне здоров’я.- 2008.-№ 4,- C. 27-32