Примірники в наявності

Вісник фармакології та фармації

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Стандарти діагностики та лікування туберкульозу / Фещенко Ю., Черенько С. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 1,- C. 2-8

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Медикаментозная борьба с курением: современное состояние и перспективы / Ярош А. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 1,- C. 8-12

   • ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ - FOOD PRODUCTS

    • Побочные реакции лекарственных средств в результате взаимодействия с пищевыми продуктами / Полешко Ф., Быканова И., Рыбак А. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 1,- C. 28-36

   • АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ FACILITIES

    • Фармакология спазмолитических средств в качестве аналгетиков / Опрышко В., Хомяк Н.. Нефедов а. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 1,- C. 41-47

  • Номер журналу 2

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Клінічні аспекти діагностичної радіофармацевтики / Матюшко Р., Романенко В., Чеботарьова Т. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 2,- C. 15-26

   • БИОЭТИКА - БИОЭТИКА

    • Біоетика та нооетика у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти / Запорожан В. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 2,- C. 54-57

  • Номер журналу 3

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Оценка безопасности лекарственных средств при проведении клинических испытаний / Богачева Н. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 3,- C. 9-15

   • АЛКОГОЛИЗМ - ALCOHOLISM

    • Об алкогольной зависимости и анозогнозии / Голубков О. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 3,- C. 24-33

  • Номер журналу 4

   • ФАРМАКОЛОГИЯ - PHARMACOLOGY

    • Адресна доставка наносистемами лікарських засобів до головного мозку / Головенко М., Ларіонов В. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 4,- C. 8-17

   • ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ ЧЕЛОВЕКА - HEPATITIS IS VIRAL MAN

    • Протоколи лікування хронічних вірусних гепатитів у дітей / Шадрін О. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 4,- C. 22-27

   • ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - PHARMACEUTICAL INDUSTRY

    • Фармаконагляд у Полтавському регіоні /Бобирьов В. та ін. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 4,- C. 47- 52

  • Номер журналу 5

   • CHLAMYDIA ИНФЕКЦИИ - CHLAMYDIA OF INFECTION

    • Хламидийная инфекция: проблемы диагностики и лечения /Дюдюн А. и др. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 5,- C. 32-38

  • Номер журналу 6

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Глицисед в системе реабилитации больных, перенесших ишемический инсульт /Кузнецова С. и др. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 6,- C. 9-15

   • ТЕРАПИЯ ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ - THERAPY BY NATURAL FACTORS

    • Хронофармакология: перспективы исследований / Горчакова Н. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 6,- C. 15-25

  • Номер журналу 7-8

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Фармаконагляд та безпечне застосування лікарських засобів /Посохова К. та ін. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 7-8,- C. 43-53

  • Номер журналу 9

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Старение и возрастная патология / Безруков В., Сыкало Н. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 9,- C. 9-15

   • БЕРЕМЕННОСТЬ - PREGNANCY

    • Медикаментозное лечение во время беременности: особенности, опасности, ограничения. / Медведь В. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 9,- C. 15-22

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Роль цитокинового звена в воспалительном процессе /Бухтиарова Т. и др. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 9,- C. 22-28

  • Номер журналу 10

   • КРОНА БОЛЕЗНЬ - A CROWN IS ILLNESS

    • Биологическая антицитокиновая терапия болезни Крона / Захараш М. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 10,- C. 25-35

   • ФАРМАЦИЯ - ФАРМАЦИЯ

    • Доказова фармація - базова основа державної політики щодо захисту прав пацієнтів на своєчасний доступ до життєво необхідних якісних і безпечних ліків / Малініна Н. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 10,- C. 50-53

  • Номер журналу 11-12

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Высокотехнологические биологические лекарственные средства. Проблемы и перспективы / Бутенко Г. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 11-12,- C. 27-30

   • БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - BIOMEDICAL TECHNOLOGY

    • Фулерени: історичні етапи відкриття / Чекман І. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 11-12,- C. 39-45

   • ЭТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ - ETHICS IS PHARMACEUTICAL

    • Етичні аспекти фармацевтичної науки і технологій / Гриценко О., Тернова О. // Вісник фармакології та фармації.- 2008.-№ 11-12,- C. 57-62