Примірники в наявності

Світ медицини та біології

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ГЕНЕТИКА ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ - GENETICS POVEDENCHESKAYA

    • Генетика просоціальної та антисоціальної поведінки: аналіз емпатії та агресивності в українському населенні / Філіпцова О.В., Атраментова Л.О. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 71-80

   • ОЖОГИ - BURNS

    • Опіковий шок / Нетюхайло Л.Г., Костенко А.Г. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 89-93

    • Опіковий шок / Нетюхайло Л.Г., Костенко А.Г. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 89-93

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Сучасні уявлення про етіологію дефектів твердих тканин зубів в пришійковій області /Шиленко Д.Р. та ін. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 102-107

    • Клинико-математическое обоснование шинирования зубов фронтального участка нижней чеоюсти / Беликова Н.И.,Шиленко Д.Р., Беликов А.Б. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 36-42

    • Современные представления об этиологии дефектов твердых тканей зубов в пришеечной области /Шиленко Д.Р., Шиленко Р.В., Игнатюк А.Б., Орлеанская В.А. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 102-104

   • ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ - ANIMALS ARE LABORATORY

    • Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти на представництво тучних клітин в регіонарних лимфатичних вузлах щурів /Калініченко М.В., Коваленко А.О., Шепітько В.І., Єрошенко Г.А. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 15-18

   • СЕРДЦЕ - HEART

    • Анатомія внутрішнього рельєфу порожнин серця людини в нормі / Степанчук А.П. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 31-33

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Доклінічна діагностика хронічного обструктивного захворювання легень /Бойко М.Г., Бойко Д.М., Бобирєва Л.Є., Жабо Т.М., Кривякова І.Є. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 42-44

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Роль самоконтролю в терапії хворих та інвалідів на бронхіальну астму /Жабо Т.М., Бойко М.Г., Бойко Д.М., Бобирєва Л.Є., Кривякова І.Є. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 52-54

   • НЕИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - UNIONIZING RADIATION

    • Профилактика и коррекция патологических изменений в организме при воздействии ионизирующей радиации и фторидов / Костенко А.Г. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 93-97

   • ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ - VISUAL NERVE

    • Застосування та експериментальне підтвердження впливу біогенних стимулюючих препаратів. виготовлених з тканин плацент, в офтальмологічній практиці /Шепітько В.І., Стецук О.О., Якушко О.С., Стецук Є.В. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 1,- C. 97-102

  • Номер журналу 2

   • КОСТНЫЙ МОЗГ - MARROW

    • Ультраструктурна патологія кісткового мозку у чорнобильців.Повідомлення 1. / Зотіков Л.О., Галахін К.О., Судяков В.С. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 2,- C. 20-24

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Патогенетично значущі зміни у печінці при ВІЛ-інфекції/СНІД з урахуванням уражаючого впливу наркотичних речовин / Литвиненко М.В., Терещенко В.П. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 2,- C. 31-37

  • Номер журналу 3

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Якість життя у інвалідів хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму /Бойко Д.М. та ін. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 6-12

   • СТОМАТОЛОГИ - STOMATOLOGIES

    • Сучасні стрес-фактори в роботі лікаря-стоматолога / Мельникова С.В. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 116-121

   • ЯТРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - ЯТРОГЕННЫЕ DISEASES

    • Ятрогенні патології: медичні та правові аспекти проблеми / Моргун Е.В., Дегтярь В.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 125-128

   • МЕНИНГОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ - МЕНИНГОКОККОВЫЕ INFECTIONS

    • Менінгококова інфекція у дітей Пікуль К.В. та ін. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 128-133

   • ПРИКУС - BITE

    • Аналіз причин виникнення прикусу, що знижується, клінічні ознаки та потреба населення в лікуванні / Дворник В. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 21-24

   • ОЖИРЕНИЕ - OBESITY

    • Особливості метаболічної хвороби в клінічній медицині і можливість хірургічного лікування хворих / Дудченко М.О. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 24-27

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Ішемічна хвороба серця як психосоматоз: оцінка емоційно-особистісних особливостей пацієнтів в динаміці комплексного лікування із застосуванням адаптола / Невойт А.В. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 35-37

   • ЖЕВАНИЕ - MASTICATION

    • Стан цитокінового спектру в процесі комплексного лікування структурно-функціональних уражень жувального апарату людини / Новіков В.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 37-41

   • ПОЧКИ - BUDS

    • Адаптивне ремоделювання структурних компонентів ниркової тканини, пов язане з віком / Катеренчук І.П., Пустовойт А.Л. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 58-62

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • патоморфологія бронхіолоальвеолярної аденокарциноми / Курилко Ю.В. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 73-75

   • ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ - ANIMALS ARE LABORATORY

    • Окиснювальні процеси в шкірі за умов тривалого надходження нітрату натрію в організм білих щурів / Оренчук О.П., Костенко В.О. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 78-81

   • СЛЕЗНЫЙ АППАРАТ - TEAR VEHICLE

    • Структурна організація екскреторних проток сльзової залози людини /Пілюгін А.В., Тіхонова Л.О., Рогуля В.О., Іванченко Н.І.. Коваль В.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 81-84

   • ЧЕЛЮСТЬ ВЕРХНЯЯ - A JAW IS OVERHEAD

    • Особливості гістотопографії зачатків зубів верхньої щелепи людини в ембріогенезі / Старченко І.І., Прилуцький О.К. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 84-88

   • ЖЕЛУДКА КАРДИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ - STOMACH KARDIAL'NAYA PART

    • Морфологічні особливості високо розташованих виразок задньої стінки кардіального відділу шлунка /Ходатенко О.Г., Гіленко І.О., Єрошенко Г.А., Коваль В.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 98-101

   • ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ - LYMPHATIC KNOTS

    • Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти при гострому асептичному стоматиті на клітинний склад піднижньощелепних лімфатичних вузлів /Шепітько В.І., Калініченко М.В., Єрошенко Г.А., Коваль В.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 106-111

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Особливості взаємодії фізичних та хімічних факторів при формуванні дефектів твердих тканин зуба /Шиленко Д.Р., Алпатов С.Н., Алпатова Л.А., Матюшенко М.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 3,- C. 136

  • Номер журналу 4

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Ефективність застосування магнітолазеротерапії в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом / Якименко О.О., Сидоренко І.О. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 29-35

   • ГОМЕОСТАЗ - ГОМЕОСТАЗ

    • Гомеостаз у пацієнтів метаболічною хворобою (синдромом) з холециститами до операції і після холецистектомії /Дудченко М.О., Байдо С.В., Дудченко М.А., Третяк Н.Г., Петренко В.А., Ровинська А.И. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 6-9

   • ЗУБНЫЕ ЦЕМЕНТЫ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ - DENTAL CEMENTY STOPPINGS

    • Обгрунтування вибору пломбувального матеріалу при роботах підвищенної оклюзійної точності / Скрипников П.Н., Шиленко Д., Дубина В. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 12-17

   • ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ - ANIMALS ARE LABORATORY

    • Проникність шкіри білих щурів для водороз-чинних речовин за умов надлишкового утворення оксиду азоту з екзогенного джерела / Оренчук Е.П. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 54-59

    • Зміни структури під язикової залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну /Пелипенко Л.Б., Єрошенко Г.А., Білаш С.М., Єрьоміна Н.Ф., Коваль В.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 59-65

    • Вплив гострого стресу на процеси апоптозу і вміст нуклеїнових кислот у тканині печінки щурів / Рябушко М.М., Луценко Р.В., Капусник Ю.О. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 65-67

    • Структурна організація слизової оболонки язика в нормі та після трансплантації кріоконсервованої плаценти /Шепітько В.І., Коваленко А.О., Єрошенко Г.А., Коваль В.М. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 84-88

   • ЗУБ МОЛОЧНЫЙ - A TOOTH IS MILK

    • Структура інтактних дентину та емалі молочних зубів людини / Удальцова К.О. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 70

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Феномен бактеріальної транслокації - його роль в етіопатогенезі пиєлонефриту / Капшитар Ю.Г. // Світ медицини та біології.- 2008.-№ 4,- C. 114