Примірники в наявності

Практика управління медичним закладом

 • Рік видання номерів: 011

  • Номер журналу 9

   • ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ - FEES AND PAYMENT OF SERVICES

    • Особливості укладення та виконання догворів про надання платних медичних послуг / Бондарєв Т., Постриган С., Борисова І. // Практика управління медичним закладом.- 011.-№ 9,- C. 10-18

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - JURISPRUDENCE

    • Засвідчення заповітів та довіреностей посадовими особами медичних закладів / Посполітак В., Ханик-Посполітак Р. // Практика управління медичним закладом.- 2010.-№ 1,- C. 10- 26

   • НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO DISABILITY ESTIMATION

    • Експертиза тимчасової непрацездатності: нормативно-правові аспекти / Нємцев В. // Практика управління медичним закладом.- 2010.-№ 1,- C. 44-54

   • ПИТАНИЯ СЛУЖБА В БОЛЬНИЦАХ - FEEDS SERVICE IN HOSPITALS

    • Столовая в медицинском учреждении / Алиев Т. // Практика управління медичним закладом.- 2010.-№ 1,- C. 27- 31

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Номенклатура справ у новоствореному закладі охорони здоров я / Загорецька О. // Практика управління медичним закладом.- 2010.-№ 1,- C. 64- 76

   • БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ, РАЗВИТИЕ И КОНТРОЛЬ - To SAFETY of SYSTEM, DEVELOPMENT And CONTROL

    • Забезпечення пожежної безпеки медичних закладів / Рожков А. // Практика управління медичним закладом.- 2010.-№ 1,- C. 77- 83

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 2

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Державна акредитація закладів охорони здоров я / Бондарєв Т., Борисова І. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 2,- C. 12-21

    • Служба охорони праці у медичному закладі / Бровченко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 2,- C. 34- 44

   • АРХИВЫ - ARCHIVES

    • Організація діловодства і архівної справи в медичному закладі / Загорецька О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 2,- C. 45-53

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Інструкції про заходи пожежної безпеки / Рожков А. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 2,- C. 60- 69

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Інструкція з охорони праці для медичної сестри / Бровченко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 2,- C. 24-27

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА, ЗАЩИТА ПРАВ - MEDICAL PRACTICE, DEFENCE RIGHT

    • Правове забезпечення медичної практики: оформлення трудових відносин / Бондарєв Т., Борисова І. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 3,- C. 10- 18

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАДРЫ - Health PROTECTIONS of ESTABLISHMENT, ADMINISTRATIVE PERSONNELS

    • Про притягнення до адміністративної відповідальності / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 3,- C. 19- 23

   • АРХИВЫ - ARCHIVES

    • Організація діловодства і архівної справи в медичному закладі / Загорецька О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 3,- C. 31-40

   • США, УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - The USA, MANAGEMENT ON LABOUR PROTECTION And health PROTECTION

    • Інструкції з охорони праці для медичних закладів / Бровченко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 3,- C. 41-44

   • БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ELEEMOSYNARY ORGANIZATIONS

    • Благотворительность в медицине / Малыгина Е. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 3,- C. 62- 65

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Оптимально вибраний дез1нфекц1йний засіб- дієвий та безпечний / Малюга В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 3,- C. 66- 72

  • Номер журналу 4

   • ВРАЧ-БОЛЬНОЙ ОТНОШЕНИЯ - DOCTOR-PATIENT of RELATION

    • Інформація в медицині / Бондарєв Т., Постриган С. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 4,- C. 14-22

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАДРЫ - Health PROTECTIONS of ESTABLISHMENT, ADMINISTRATIVE PERSONNELS

    • Разрешение трудового спора в медицинском учреждении / Алиев Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 4,- C. 23- 30

   • КИСЛОРОД - OXYGEN

    • Дайте лікарням кисню / Гервасій В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 4,- C. 58-66

   • США, УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - The USA, MANAGEMENT ON LABOUR PROTECTION And health PROTECTION

    • Інструкції з охорони праці для медичних зкладів / Бровченко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 4,- C. 73- 80

  • Номер журналу 5

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ - MEDICAL ERRORS

    • Невдале медичне втручання: правові наслідки / Бондарєв Т., Заграй С. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 5,- C. 10- 19

   • ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ - RESPONSIBILITY IS LEGAL

    • Відповідальність у разі порушення медичним закладом санітарного законодавства / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 5,- C. 20- 25

   • ПИТАНИЯ СЛУЖБА В БОЛЬНИЦАХ - FEEDS SERVICE IN HOSPITALS

    • Оформление закупки продовольствия для столовой медицинского учреждения / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 5,- C. 34-41

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Реквізити організаційно- розпорядчих документів / Загорецкая О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 5,- C. 54- 64

   • ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - FINANCIAL MANAGEMENT

    • Оцінка інвестиційної привабливості приватної медичної практики / Пащенко В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 5,- C. 66- 75

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Дезінфекційні заходи в лікувально-профілактичних закладах / Малюга В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 5,- C. 80- 89

  • Номер журналу 6

   • УГОЛОВНОЕ ПРАВО - CRIMINAL LAW

    • Подарунок лікарю: погляд юриста / Бондарєв Т., Постриган С. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 6,- C. 10-16

   • БОЛЬНИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - HOSPITAL INFORMATIVE SYSTEMS

    • Информационные технологии в медицине / Малыгина Е. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 6,- C. 18-25

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Реквізити організаційно-розпорядчих документів / Загорецька О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 6,- C. 37-48

   • КИСЛОРОД - OXYGEN

    • Алгоритм безпечного використання кисню в медичних закладах / Бровченко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 6,- C. 49- 63

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки для медичних закладів / Рожков А. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 6,- C. 72- 77

   • МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL SERVICE MANAGEMENT

    • Підготовка менеджерів з охорони здоров я / Бугро В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 6,- C. 78-87

   • ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - FINANCIAL MANAGEMENT

    • Аналіз прибутковості надання медичних послуг / Пащенко В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 6,- C. 88- 94

  • Номер журналу 7

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Нові підходи до організації первинної медико-санітарної допомоги // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 7,- C. 16- 21

    • Типове положення про центр первинної медико-санітарної допомоги // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 7,- C. 50- 52

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Ситуаційний аналіз розвитку сімейної медицини в Україні // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 7,- C. 22-30

    • Типове положення про амбулаторію сімейної медицини // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 7,- C. 60- 62

   • МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ ПЕРСОНАЛ - MEDIKO-SANITARNYY PERSONNEL

    • Розрахунок штатних посад медичного персоналу для закладів первинної медико-санітарної допомоги // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 7,- C. 63-65

  • Номер журналу 8

   • ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОШИБКИ - MEDICINAL TREATMENT OF ERROR

    • Медична помилка в лікарській практиці: юридичний бік питання / Бондарєв Т., Заграй С. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 8,- C. 12-17

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Трудові відносини з працівниками / Гончарова В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 8,- C. 18-31

   • МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ, ВЕДУЩИЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ - MEDICAL PERSONNELS, ANCHORWOMEN DOCUMENT

    • Трудова книжка: порядок її ведення / Голєва Н. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 8,- C. 32- 39

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ - PROFESSIONAL ILLNESSES

    • Сучасні аспекти дезінфекції виробів медичного призначення в лікувальних закладах / Малюга В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 8,- C. 40-47

   • ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИСТЕМЫ - ПОЖАРОТУШЕНИЯ OF SYSTEM

    • Обладнання закладів охорони здоров я установками протипожежної сигналізації / РОжков А. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 8,- C. 48- 61

   • ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - FINANCIAL MANAGEMENT

    • Аналіз забезпеченоті, стан та ефективності використання основних засобів медичного закладу / Пащенко В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 8,- C. 62- 69

  • Номер журналу 9

   • БОЛЬНИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - HOSPITAL LEGISLATION

    • Медицинскому учреждению об арендных правоотношениях / Алиев Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 9,- C. 19- 30

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Оформлення кадрових документів: деякі особливості та типові помилки / Гончарова В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 9,- C. 31- 43

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - HEALTH PROTECTIONS OF SERVICE

    • Засідання колегії МОЗ України та робочої групи за напрямом (Реформа медичного обслуговування) Комітету економічних реформ // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 9,- C. 46-57

   • БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ, РАЗВИТИЕ И КОНТРОЛЬ - To SAFETY of SYSTEM, DEVELOPMENT And CONTROL

    • Основні захди щодо евакуації людей у разі пожежі / Рожков А. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 9,- C. 68- 77

   • БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ELEEMOSYNARY ORGANIZATIONS

    • Антикорупційне законодавство і благодійність / Сошинський С., Герус О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 9,- C. 89- 95

  • Номер журналу 10

   • ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ - FINANCING IS GOVERNMENTAL

    • Нобелівський фонд - для лікарні / Сошинський С., Герус О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 60- 65

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Правове регулювання державної акредитації закладів охорони здоров я // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 10-12

    • Головна акредитаційна комісія: функції, права та порядок організації роботи // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 13-17

    • Подача документів для проходження акредитації :звертаємо увагу на деталі // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 18- 23

    • Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів: нові вимоги до процесу надання медичної допомоги // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 24-27

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Антисептине оброблення рук / Малюга В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 28- 38

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Відповідальність за порушення законодавства про працю / Гончарова В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 39-53

   • ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ - ETHICS IS MEDICAL

    • Комерційна таємниця медичного закладу / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 54-59

   • ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ - FEES AND PAYMENT OF SERVICES

    • Підходи до визначення вартості медичних послуг / Шевченко М. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 107-112

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Санітарно-протиепідемічні вимоги до дитячих лікарень / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 10,- C. 35-47

  • Номер журналу 11

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Методичні підходи до оптимізації мережі закладів охорони здоров я / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 10-13

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Нова структура закладів охорони здоров я // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 14-34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - HEALTH PROTECTIONS OF SERVICE

    • Етапи оптимізації мережі закладів охорони здоров я // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 35-38

   • БОЛЬНИЦЫ, ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГРАММАХ - HOSPITALS, INFORMATION About ACTIVITY And PROGRAMS

    • Примірне положення про лікарню інтенсивного лікування // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 39- 44

   • БАЗЫ ДАННЫХ - DATABASES

    • Реєстрація баз персональних даних / Кізім А. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 45-50

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Страхування професійних ризиків у медицині / Рогова О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 54- 57

   • ПАРТНЕРСТВО, ЛЕЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - PARTNERSHIP, MEDICAL PRACTICE

    • Реалізація державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров я України / Бондарєв Т., Поливка Н. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 58-66

   • ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - HUMAN RIGHTS

    • Медичному закладу про права та можливості прокуратури / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 67-71

   • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - RECORD-KEEPING

    • Соціальний пакет для працівників медичних закладів / Гончарова В. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 72-83

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Державне регулювання цін на лікарські засоби / Даниленко О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 11,- C. 84- 92

  • Номер журналу 12

   • СЛУЖБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ - SERVICES OF ENTERING INTO CONTRACTS

    • Укладення договорів про спільну діяльність / Бондарэв Т., Постриган С., Мац1в О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 12,- C. 14-19

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Процедура реєстрації баз персональних даних медичними закладами / Нижник А. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 12,- C. 20-23

   • ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА - LABOUR DISCIPLINE

    • Застосування заходів дисциплінарного стягнення / АЛІЄВ Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 12,- C. 24-27

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція ресепшіоніста медичного закладу / Загорецька О. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 12,- C. 34-36

   • ПРОФСОЮЗЫ - TRADE UNIONS

    • Для чого потрібна профспілка в лікарні ? / Маценко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 12,- C. 40-48

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Диспансеризація населення України / Лихотоп Р. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 12,- C. 80-100

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНИЧНАЯ - THE FIRST MEDICAL AID IS HOSPITAL

    • Примірне положення про приймальне відділення-відділення невідкладної допомоги лікарні інтенсивного лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2011.-№ 12,- C. 101-103

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Інструкції з охорони праці для л1каря / Бровченко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 1,- C. 74-77

    • Примірне положення про терапетичне відділення лікарні інтенсивного лікування. Примірне положення про відділення хірургії лікрні інтенсивного лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 1,- C. 104-108

  • Номер журналу 2

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Інструкція щодо створення електронного реєстру населення для прикріплення до лікарів загальної практики- сімейних лікарів для надання первинної медико-санітарної допомоги / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 48-49

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ - Health PROTECTION, PLANNING And DEVELOPMENT FINANCING

    • Зміни щодо умов оплати праці працівників галузі охорони здоров я / Гавриленко Л. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 50-54

   • БОЛЬНОГО МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ - PATIENT METHODS OF AUTHENTICATION

    • Защита персональных данных в медицинской сфере ( в вопросах и ответах) / Беденко-Зваридчук Елена // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 55-66

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИИ - Health PROTECTIONS PLANNING, ORGANIZATIONS

    • Примірне положення про лікарню планового лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 84-86

   • ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ - INDUCTION CENTRE OF HOSPITAL

    • Примірне положення про приймальне відділення лікарні планового лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 87-88

   • БОЛЬНИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ - HOSPITAL SEPARATIONS

    • Примірне положення про терапевтичне відділення лікарні планового лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 89-90

    • Примірне положення про неврологічне відділення лікарні планового лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 91-92

   • АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ - OBSTETRIC-GYNAECOLOGICAL SEPARATION of HOSPITAL

    • Примірне положення про гінекологічне відділення лікарні планового лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 93-94

   • ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ - TO INTENSIVE THERAPY SEPARATION IS PEDIATRIC

    • Примірне положення про педіатричне відділення лікарні планового лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 95-96

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ - AMBULATORY-POLICLINIC SEPARATIONS of HOSPITAL

    • Примірне положення про консультативну поліклініку лікарні планового лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 2,- C. 97-99

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Правовий статус медичного працівника в Україн1 / Беденко-Зваридчук О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 67-76

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Зміни до Ліцензцйних умов провадження господарської діяльності з медичної практики / Нижник А. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 21-27

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Основні принципи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / Малюга В. Бусел В. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 28-36

   • АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАДРЫ - ADMINISTRATIVE PERSONNELS

    • Як покласти на працівника медичного закладу додаткові обов язки / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 37- 41

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція завідувача клініко-діагностичної лабораторії Посадова інструкція лікаря-лаборанта Посадова інструкція фельдшера-лаборанта / Клименко О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 42-55

    • Інструкція з охорони праці для лікаря-стоматолога / Бровченко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 116- 118

   • ОДЕЖДА - CLOTHES

    • Забезпечення працівників медичного закладу спеціальним та фірмовим одягом / Гончарова В. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 56-66

   • ОПЛАТЫ УРОВНЯ УСТАНОВКА И КОНТРОЛЬ - PAYMENTS OF LEVEL SETTING AND CONTROL

    • Порушення законодавства щодо оплати праці / Маценко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 80- 82

   • ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИСТЕМЫ - ПОЖАРОТУШЕНИЯ OF SYSTEM

    • Інструкція щодо дій у разі пожежі та забезпечення швидкої евакуації людей / Рожков А. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 83- 90

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Заповнення листка непрацездатності за місцем роботи застраховної особи / Єременко І. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 91- 96

   • БОЛЬНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - HOSPITAL SYSTEMS OF FINANCIAL PROVIDING

    • Як збільшити надходження небюджетних коштів до медичного закладу / Сошинский С., Герус О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 97- 101

   • БОЛЬНИЦЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ - HOSPITALS ARE REHABILITATION

    • Примірне положення про лікарню відновного (реабалітаційного ) лікування / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 3,- C. 119-122

  • Номер журналу 7

   • УЧРЕЖДЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ - BY ESTABLISHMENT MANAGEMENT

    • Надання медичноъ допомоги ыноземним громадянам / Олена Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 11-20

    • Організація лікування у денних стаціонарах / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 31-35

    • Реформування системи охорони здоров'я України: перші підсумки / Галина Черешнюк / Черешнюк. Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 54-58

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря акушера-алерголога // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 86-90

    • Посадова інструкція лікаря-алерголога // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 91-95

    • Посадова інструкція лікаря-анестезіолога // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 96-100

    • Положення про денний стаціонар лікарні відновного (реабілітаційного) лікування // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 101-102

    • Положення про кабінет медичної статистики та контролю якості медичної допомоги лікарні відновного (реабілітаційного) лікування // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 103-104

    • Положення про медичний архів лікарні відновного (реабілітаційного) лікування // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 7,- C. 105-106

  • Номер журналу 8

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» за спеціальністю «Лікувальна справа», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Сестринська справа», для навчання у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України : наказ від 21 черв. 2012 р. № 455 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 110-116

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-алерголога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 84-88

    • Посадова інструкція лікаря-анестезіолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 89-92

    • Посадова інструкція лікаря-гастроентеролога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 93-97

    • Порядок надання паліативної допомоги / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 98-100

    • Перелік медичних показань та протипоказань для надання паліативної допомоги / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 100

    • Примірне положення про заклад охорони здоров’я «Хоспіс» / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 101-103

    • Примірне положення про паліативне відділення / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 104-106

    • Примірне положення про виїзну бригаду з надання паліативної допомоги «Хоспіс удома» / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 8,- C. 107-109

  • Номер журналу 9

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СВОДНАЯ - MEDICAL DOCUMENT IS SUMMARY

    • Посадова інструкція лікаря-гематолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 9,- C. 101-105

    • Посадова інструкція лікаря-гематолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 9,- C. 105-109.

    • Посадова інструкція лікаря-гастроентеролога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 9,- C. 109-113

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Обмеження у діяльності та нові заходи відповідальності / М. Смуток / Смуток М. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 48-52

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Медичні відходи як резервуар збудників інфекцій / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 53- 63

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Health PROTECTION, trained NURSE ACTIVITY

    • Виховання професіоналів, або Волентерство на користь / С. Сошинський, О. Герус / Сошинський С. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 10- 18

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Добровольное страхование как способ привлечения дополнительных средств в лечебное учреждение / Е. Петрова / Петрова Е. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 19- 34

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СВОДНАЯ - MEDICAL DOCUMENT IS SUMMARY

    • Посадова інструкція лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 72-76

    • Посадова інструкція лікаря-геріатра / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 77-80

    • Посадова інструкція лікаря-генетика / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 81-85

   • БАЗЫ ДАННЫХ - DATABASES

    • Ведення баз персональних даних дитячої поліклініки ( у запитаннях та відповідях ) / Ю. Марченко / Марченко Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 10,- C. 98- 101

  • Номер журналу 11

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СВОДНАЯ - MEDICAL DOCUMENT IS SUMMARY

    • Посадова інструкція лікаря гінеколога-онколога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 56-60

    • Посадова інструкція лікаря - дерматовенеролога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 61-64

    • Посадова інструкція лікаря - дерматовенеролога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 65-69

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з використанням трудових обов’язків : наказ від 05 черв. 2012 р. № 420 / Україна. Міністерство охорони здоров'я. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 108-113

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Страхування професійних ризиків у медичній сфері /О . Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 14- 22

   • ЛЕКАРСТВ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА - MEDICATIONS COST FOR PATIENT

    • Закупівля виробів медичного призначення / Н. Співак / Співак Н. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 24- 25

   • СТЕРИЛИЗАЦИЯ - STERILIZATION

    • Документація щодо стерилізації виробів медичного призначення / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 26- 35

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Встановлюємо внутрішній розпорядок у медичному закладі / В. Гончарова / Гончарова В. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 42-51

   • ЗУБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПРОФИЛАКТИКА - DENTAL ILLNESSES PROPHYLAXIS

    • Нові погляди на профілактику стоматологічних захворювань / В. Пінчук / Пінчук В. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 11,- C. 80- 84

  • Номер журналу 12

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • До питання ліцензування медичної практики / Є. Щеглов / Щеглов Є. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 12,- C. 18- 21

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Проблеми впровадження обов язкового медичного страхування в Україні / М. Московко / Московко М. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 12,- C. 73- 81

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СВОДНАЯ - MEDICAL DOCUMENT IS SUMMARY

    • Посадова інструкція лікаря-ендокринолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 12,- C. 82-86

    • Посадова інструкція лікаря-ендокринолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 12,- C. 87-90

    • Посадова інструкція лікаря-імунолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 12,- C. 91-94

    • Примірне положення про кабінет лікарського прийому за спеціальністю «Офтальмологія» консультативно-діагностичного центру лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий, Світлана Збітнєва / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 12,- C. 107-108

    • Примірне положення про кабінет лікарського прийому за спеціальністю «Офтальмологія» консультативної поліклініки лікарні планового лікування / Геннадій Слабкий, Світлана Збітнєва / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 12,- C. 109-110

  • Номер журналу 721-28

   • УЧРЕЖДЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ - BY ESTABLISHMENT MANAGEMENT

    • Нові кваліфікаційні вимоги до стоматологів / Антоніна Нижник / Нижник, А. // Практика управління медичним закладом.- 2012.-№ 721-28

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА, УПРАВЛЕНИЕ - MEDICAL PRACTICE, MANAGEMENT

    • Оформлення документів для отримання ліцензії на медичну практитку / А. Нижник / Нижник А. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 14- 23

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКАЯ - STOMATOLOGY HELP IS CHILD

    • Дитяча стоматологія очима професіоналів, громадськості та реформаторів / В.Пінчук / Пінчук В. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 73- 77

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря- інфекціоніста Посадова інструкція лікаря-імунолога дитячого / Клименко О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 62- 71

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Наказ Міністерства охорони здоров я України (Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 78 (Охорона здоров я ) від 26 листопада 2012 року № 952 // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 98- 99

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про внесення Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професійних працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» : наказ від 26 лист. 2012 р. № 952 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 98-99

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-інфекціоніста / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 62-66

    • Посадова інструкція лікаря-імунолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 67-71

    • Примірне положення про офтальмологічне відділення лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий, Світлана Збітнєва / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 1,- C. 95-97

  • Номер журналу 2

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини : наказ від 28 лист. 2012 р. № 1095/955/119 / Україна. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров'я, Генеральна прокуратура // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 2,- C. 102-105

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-кардіолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 2,- C. 66-71

    • Посадова інструкція лікаря-імунолога клінічного / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 2,- C. 71-76

    • Примірне положення про кабінет охорони зору дітей консультативно-діагностичного центру багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий, Світлана Збітнєва / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 2,- C. 96-97

    • Примірне положення про кабінет лікаря-оториноларинголога дитячого консультативно-діагностичного центру багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 2,- C. 98-99

    • Примірне положення про кабінет лікаря-дерматовенеролога дитячого консультативно-діагностичного центру багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 2,- C. 100-101

  • Номер журналу 3

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Розширення лізензії на медичну практику / А. Нижник / Нижник А. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 16-25

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Мета, зміст і технологія розробки бізнес-плану / В. Пащенко / Пащенко В. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 26- 33

   • КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ - КОНСУЛЬТАТИВНАЯ HELP

    • Залучення лікарів -консультантів для надання медичної допомоги пацієнту / Беденко-Зваридчук О. / Беденко-Зваридчук О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 55- 62

   • СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - INSURANCE OF MEDICARE

    • Позиції медичного закладу і страхової організації в добровільному медичному страхуванні / Ю. Мочалов / Мочалов Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 69- 77

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-інфекціоніста / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 86-91

    • Примірне положення про кабінет лікаря-гематолога дитячого консультативно - діагностичного центру багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий, Григорій Шпак / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 98-99

    • Примірне положення про кабінет лікаря педіатра-неонатолога консультативно - діагностичного центру багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий, Григорій Шпак / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 100-101

    • Примірне положення про головного позаштатного спеціаліста Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації / Геннадій Слабкий, Григорій Шпак / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 3,- C. 102-105

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря – кардіоревматолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 4,- C. 67-71

    • Примірне положення про багатопрофільну дитячу лікарню інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 4,- C. 103-106

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря – кардіоревматолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 4,- C. 67-71

    • Примірне положення про багатопрофільну дитячу лікарню інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 4,- C. 103-106

  • Номер журналу 5

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОПЛАТА, ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ - To MEDICARE PERSPECTIVE PAYMENT, EVALUATION COMMISSION

    • Правова основа взаємодії медичних закладів та лікарняних кас / М. Московко / Московко М. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 5,- C. 24- 33

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГ - THE HEALTH PROTECTIONS OF SERVICES MARKETING

    • Маркетинг- планування у діяльності медичного закладу / В. Пащенко / Пащенко В. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 5,- C. 34- 45

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Методичні підходи до розроблення Положення про структурні підрозділи в закладі охорони здоров я / Слабкий Г. / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 5,- C. 61- 67

    • Первинний облік бланків суворої звітності медичного закладу / Алієв Т. / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 5,- C. 68- 75

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Профілактичне спрямування лабораторної служби на первинному рівні / Медведовська Н. / Медведовська Н. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 5,- C. 76- 84

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Сучасні умови для впровадження телемедичних технологій в Україні / Ю. Мочалов / Мочалов Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 5,- C. 85- 90

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря – методиста / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 5,- C. 57-60

  • Номер журналу 6

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГ - THE HEALTH PROTECTIONS OF SERVICES MARKETING

    • Технологія внутрішнього маркетингу / В. Пащенко / Пащенко В. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 19- 31

   • ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - EDUCATION, IN-PLANT TRAINING

    • Продовження навчання лікаря- інтерна в клінічній ординатурі / О. Беденко-Зваридчук / Беденко- Зваридчук О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 32- 36

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Профілактика інфекцій у стоматології / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 37- 47

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Оформлення відмови повнолітнього дієздатного пацієнта від медичного втручання : правові підстави та законодавчі вимоги / Г. Миронова / Миронова Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 36- 45

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Інструкція з охорони праці для хірурга / Тетяна Бровченко / Бровченко, Т. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 75-78

    • Посадова інструкція лікаря – комбустіолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 48-52

    • Посадова інструкція лікаря – нарколога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 53-57

    • Положення про медичний архів закладу охорони здоров’я «Хоспіс» / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 6,- C. 105-106

  • Номер журналу 7

   • СТРАХОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - INSURANCE DOCUMENT

    • Особливості договірних стосунків медичних закладів та страхових компаній / М. Московко / Московко М. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 68-73

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Терміни атестації лікаря , що має сертифікат спеціаліста / Т. Маценко / Маценко Т. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 80- 81

    • Вимоги до найменування закладів охорони здоров я / А. Нижник / Нижник А. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 12- 16

   • ОТПУСК ДЕКРЕТНЫЙ И ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ - VACATION IS DECRETIVE AND ON CARE OF SICK CHILD

    • Оформлення відпустки для догляду за дитиною ( у запитаннях і відповідях ) / І. Єременко / Єременко І. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 84-91

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Запровадження механізму захисту персональних даних у медичних закладах / С. Богатова / Богатова С. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 31- 39

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря з народної та нетрадиційної медицини Посадова інструкція лікаря - невропатолога / Клименко О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 40- 50

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря з народної та нетрадиційної медицини / О. Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 40-45

    • Посадова інструкція лікаря – невропатолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 46-50

    • Примірне Положення про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 101-102

    • Примірне Положення про централізоване стерилізаційне відділення багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 7,- C. 103-104

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Примірне Положення про медичний архів багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 8,- C. 10

    • Примірне Положення про операційний блок багатопрофільної дитячої лікарні інтенсивного лікування / Геннадій Слабкий / Слабкий, Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 8,- C. 103-104

    • Посадова інструкція лікаря – невролога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 8,- C. 47-51

    • Посадова інструкція лікаря-нарколога дільничного / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 8,- C. 42-46

  • Номер журналу 9

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Сучасні підходи до оцінки здоров я дітей у практиці сімейного лікаря / Н. Медведовська / Медведовська Н. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 9,- C. 70- 77

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-нейрохірурга / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 9,- C. 42-47

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Сервісні договори у практиці медичних закладів / Ю. Мочалов / Мочалов Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 10,- C. 24- 30

    • Перевірки дотримання законодавства про охорону праці / П. Нагорний / Нагорний П. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 10,- C. 72- 78

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГ - THE HEALTH PROTECTIONS OF SERVICES MARKETING

    • Дієва технологія для вирішення соціальних проблем / С. Сошинський, О. Герус / Сошинський С. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 10,- C. 79- 84

  • Номер журналу 11

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Вимоги до складання відомостей про наявність нормативно-правових документів / . Нижник / Нижник А. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 11,- C. 10-19

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Аналіз ефективності проекту в бізнес-плані / В. Пащенко / Пащенко В. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 11,- C. 20-30

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ - MEDICAL WASTES

    • Обращение с отходами медицинских учреждений / Г. Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 11,- C. 31- 37

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 11,- C. 46- 57

  • Номер журналу 12

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Запровадження системи медичного страхування в Україні / Н. Співак, З. Заміховська / Співак Н. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 12,- C. 14- 23

    • Особливості страхування професійної відповідальності медичних працівників / М. Московко / Московко М. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 12,- C. 69- 75

   • МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ - MEDICAL WASTES

    • Обращение с отходами медицинских учреждений / Е. Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук Е. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 12,- C. 24- 29

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 12,- C. 41-49

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • МОЗ України створює єдину медійно-інформаційну галузеву мережу / І. Авраменко / Авраменко І. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 12,- C. 58- 62

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Запобіжна госпіталізація в педіатрії / Г.Слабкий / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 12,- C. 63- 68

   • РЕКЛАМИРОВАНИЕ - ADVERTISING

    • Реклама лікарських засобів в Україні / Н. Школьна / Школьна Н. // Практика управління медичним закладом.- 2013.-№ 12,- C. 80- 85

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 1

   • ХИРУРГИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ - SURGERY IS PLASTIC

    • Правове регулювання пластичної хірургії в Україні / А. Меленко / Меленко А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 1,- C. 18- 23

  • Номер журналу 4

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря ортопеда-травматолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 4,- C. 52-57

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ - LICENSING IS IN STOMATOLOGY

    • Стоматологічна практика : окремі питання дотримання ліцензійних умов / А. Нижник / Нижник А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 4,- C. 12- 19

   • СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ - CONTROL THE SYSTEM BY DATABASES

    • Захист персональних даних пацієнтів під час співпраці зі страховими компаніями / М.Московко / Московко М. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 4,- C. 20- 24

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Санітарно-протиепідемічні вимоги до амбулаторної сімейної медицини / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 4,- C. 40

   • БОЛЬНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАБЖЕНИЕ - HOSPITALS ARE EQUIPMENT AND SUPPLY

    • Істотні умови договору поставки медичного обладнання / А. МЕленко / Меленко А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 4,- C. 70- 73

  • Номер журналу 8

   • УГОЛОВНОЕ ПРАВО - CRIMINAL LAW

    • Кримінальна вдповідальність медичних працівників / Н. Школьна / Школьна Н. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 8,- C. 18- 25

    • Торговльна марка в медичному закладі / А. Меленко / Меленко А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 8,- C. 26- 30

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Лікарські засоби : створення, виробництво та реалізація /Н.Голєва / Голєва Н. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 8,- C. 31- 42

   • ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ - LICENSING

    • Лицензия для открытия косметологического кабинета / Е. Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук Е. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 8,- C. 43- 46

   • ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА - TO ABILITY TO WORK ESTIMATION

    • Обчислення страхового стажу в період роботи на півставки / І. Єременко / Єременко І. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 8,- C. 47-50

   • СТОМАТОГНАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - STOMATOGNATICHESKAYA SYSTEM

    • Санітарно- протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров я , що здійснюють стоматологічну діяльність / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 8,- C. 51- 61

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Телемедицина: виклики та перспективи / Богатова С. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 8,- C. 62- 69

  • Номер журналу 9

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Рекомендації щодо дезінфекції стерилізації /А.Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 9,- C. 17- 27

    • Вивіска в медичному закладі / А. Меленко / Меленко А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 9,- C. 28- 33

   • БОЛЬНОГО ПРАВОЗАЩИТА - PATIENT OF PRAVOZASCHITA

    • Позасудові способи захисту прав пацієнта / Н. Школьна / Школьна Н. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 9,- C. 50- 57

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГ - THE HEALTH PROTECTIONS OF SERVICES MARKETING

    • Формирование репутации медицинского учреждения в интернете / К. Чекменев / Чекменев К. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 9,- C. 58- 67

    • Податковий облік витрат на маркетинг у приватному медичному закладі / Т. Алієв / Алієв Т. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 9,- C. 74- 81

   • ЗРЕНИЕ - SIGHT

    • Модель медичної допомоги дітям шкільного віку з патологією органа зору / Г. Слабкий, Л .Андрейчин / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 9,- C. 82- 90

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-офтальмолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 9,- C. 68-73

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Управління якістю стоматологічної допомоги в Україні : окремі аспекти / Ю. Мочалов / Мочалов Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 10- 22

    • Управління якістю стоматологічної допомоги в Україні : окремі аспекти / Ю. Мочалов / Мочалов Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 10- 21

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА, ЗАЩИТА ПРАВ - MEDICAL PRACTICE, DEFENCE RIGHT

    • Договори в медичному закладі / А. Меленко / Меленко А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 48- 53

    • Захист ділової репутації медичного закладу та медичного працівника / Н. Школьна / Школьна Н. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 54- 60

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-офтальмолога дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 70-75

    • Посадова інструкція лікаря-офтальмолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 70-75

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Санітарно-протиепідемічні вимоги до дитячих лікарень / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 35-47

   • СЛУЖБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ - SERVICES OF ENTERING INTO CONTRACTS

    • Договори в медичному закладі /А. Меленко / Меленко А. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 48- 53

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • З ахист ділової репутації медичного закладу та медичного працівника / Н. Школьна / Школьна Н. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 10,- C. 54- 60

  • Номер журналу 11

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-педіатра / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 11,- C. 50-57

  • Номер журналу 12

   • ВИЧ - HIV

    • Профілактика внутрішньолікарняного зараження вірусом імунодефіциту людини / А.Салманов / Салманов Айдин // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 12,- C. 27-41

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Проблемні аспекти впровадження локальних клінічних протоколів у приватних закладах охорони здоров я / Ю. Марченко / Марченко Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 12,- C. 42-45

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-педіатра дільничного / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2014.-№ 12,- C. 54-61

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Державні закупівлі в Україні : тенденції реформування / О. Янєв / Янєв О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 1,- C. 6-9

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Люстрація в медицині (у запитаннях і відповідях) /О. Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 1,- C. 9- 17

    • Розроблення та впровадження системи управління якістю в закладах охорони здоров я / О. Глухова, К. Карандєєв, О. Трескунов / Глухова О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 1,- C. 24- 31

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Зберігання і транспортування донорської крові / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 1,- C. 32- 47

   • ИНТЕРНЕТ - INTERNET

    • Медична інформація у мережі інтернет / А. Костюкевич / Костюкевич А. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 1,- C. 66-71

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-педіатра-неонатолога / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 1,- C. 58-65

  • Номер журналу 2

   • ЛАБОРАТОРИИ - LABORATORIES

    • Юридична відповідальність приватних медичних лабораторій за хибні результати досліджень / Н. Школьна / Школьна Н. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 2,- C. 6-11

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Епідеміологічний нагляд за внутрішньолікарняними інфекціями / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 2,- C. 12-21

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Відродження шкільної стоматології - нагальна потреба системи охорони здоров я України / Ю. Мочалов / Мочалов Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 2,- C. 64-71

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря приймального відділення (палати) / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 2,- C. 48-55

  • Номер журналу 3

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформи в галузі охорони здоров я України - ремонт, який ніколи не закінчуеться ? / В.Зукін / Зукін В. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 3,- C. 83- 88

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря з променевої терапії / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 3,- C. 70-76

  • Номер журналу 4

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Розбудова системи обов язкового медичного страхування : досвід республіки молдова / Ю. Мочалов / Мочалов Ю. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 4,- C. 56-65

  • Номер журналу 5-6

   • РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА - RADIATION DEFENCE

    • Основні засоби захисту у медичних закладах / А. Рожков / Рожков А. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 5-6,- C. 65- 70

   • ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - IONIZING RADIATION

    • Організація навчання працівників, які виконують роботи, пов язані з іонізуючим випромінюванням / О. Зіміна / Зіміна О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 5-6,- C. 78-87

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-психіатра / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 5-6,- C. 70-77

  • Номер журналу 7

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-психіатра дитячого / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 7,- C. 46-53

  • Номер журналу 8

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Мотивация труда как функция управления в Здравоохранении / Владислав Корецкий / Корецкий В. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 8,- C. 58-64

  • Номер журналу 9

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Використання мийно-дезінфекційних машин у медичних закладах / Салманов А. / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 9,- C. 36-44

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Статус(інвалід війни ) для постраждалих під час подій революції гідності / О. Беденко-Зваридчук / Беденко-Зваридчук О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 9,- C. 52-56

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-психіатра підліткового / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 9,- C. 70-78

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Оперативнеивтручання за участю позаштатних спеціалістів : юридичний аспект / Н. Школьна / Школьна Н. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 10,- C. 7-13

    • Господарсько-розрахункове відділення у державному медичному закладі / А. Меленко / Меленко Анна // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 10,- C. 13- 20

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Профілактика кишкових інфекцій у стаціонарі / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 10,- C. 20-32

  • Номер журналу 12

   • КОММУНИКАЦИЯ - COMMUNICATION

    • Комунікації у практиці сімейного лікаря / Слабкий Г., М. Знаменська / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 12,- C. 24-36

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-психотерапевта / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2015.-№ 12,- C. 42-48

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Стратегічний план дій з профілактики інфекцій, пов язаних з наданням медичної допомоги / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 1,- C. 58-70

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря суднового / Олександр Клименко / Клименко, О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 1,- C. 24-31

  • Номер журналу 2

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Методичні підходи до розробки та впровадження регіональних цільових антиалкогольних програм / Г. Слабкий, В. Кручаниця / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 2,- C. 18-24

   • БОЛЬНИЦЫ, ОБОРУДОВАННЫЕ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ - HOSPITALS, EQUIPPED FOR EXTRAORDINARY SITUATIONS

    • Особливості домедичної та медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій / В. Ященко / Ященко В. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 2,- C. 36-42

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Відмова працівника підписувати посадову інструкцію / О. Клименко / Клименко О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 2,- C. 42-54

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря сурдолога / Олександр Клименко / Клименко,О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 2,- C. 24-31

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Посадова інструкція лікаря-рефлексотерапевта / Олександр Клименко / Клименко,О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 3,- C. 76-83

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Основи інфекційного контролю у стоматології / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 3,- C. 34- 40

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Використання клінічних індикаторів якості медичної допомоги / В. Короленко / Короленко В. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 3,- C. 60- 70

   • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - HEALTHY WAY OF LIFE

    • Громадська обізнаність та мобілізація у зміцненні здоров я / О. Стойка / Стойка О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 3,- C. 70-76

  • Номер журналу 4

   • КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ ИНФЕКЦИОННЫЕ - SKIN ILLNESSES ARE INFECTIOUS

    • Інфекційний контроль у закладах охорони здоров я шкірно-венерологічного профілю / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 4,- C. 12-26

   • ВИРУСЫ - VIRUSES

    • Информационная безопасность, или что мы знаем о вирусах ? / О. Жайвир / Жайвир О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 4,- C. 43-54

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Конфликты с пациентами в медицинском учреждении : кто виноват и что делать ? / В. Заика / Заика В. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 4,- C. 62-72

  • Номер журналу 5

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Інфекційний контроль у закладах охорони здоров я фізіотерапевтичного профілю / А. Салманов / А. Салманов / Салманов А. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 5,- C. 18-34

  • Номер журналу 6

   • ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКУПКИ - EQUIPMENT OF PURCHASE

    • Модель забезпечення закладів охорони здоров я високовартісним обладнанням / Г. Слабкий / Слабкий Г. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 6,- C. 12-17

   • ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ - FEES AND PAYMENT OF SERVICES

    • Принципи розрахунку вартості платної медичної послуги / Л. Васько, С. Миколайчук / Васько Л. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 6,- C. 32-46

   • ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ - A DOCUMENT is МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ

    • До поліклініки як до банку / О. Цьома / Цьомка О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 6,- C. 57-64

   • ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА - MILITARY MEDICINE

    • Медичне забезпечення під час антитерористичної операції на сході України / В. Жаховський / Жаховський В. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 6,- C. 64-70

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров я / І. Красовська / Красовська І. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 6,- C. 70- 77

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря-трансфузіолога / О. Клименко / Клименко О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 6,- C. 81

  • Номер журналу 7

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Особливості правового статусу представників пацієнтів / С. Антонов / Антонов С. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 7,- C. 82- 88

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Впровадження стандарту ДСТУ EN ISO 15189 : 2015 / А. Котуза / Котуза А. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 8,- C. 10-16

   • ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ - DELIVERY OF CERTIFICATIONS

    • Європейські вимоги до посвідчень водія // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 8,- C. 38-40

  • Номер журналу 9

   • ГЕПАТИТ C - HEPATITIS OF C

    • ГЕРПЕС С - прихована епідемія // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 9,- C. 36-40

   • ЛАБОРАТОРИИ БОЛЬНИЧНЫЕ - LABORATORIES ARE HOSPITAL

    • Встановлення невизначеності вимірювань медлабораторії / Н. Вінарська / Вінарська Н. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 9,- C. 40-50

  • Номер журналу 10

   • РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - WORK, POSITION REQUIREMENTS

    • Посадова інструкція лікаря уролога / О. Клименко / Клименко О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 10,- C. 79-86

  • Номер журналу 11

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Медичні послуги в ринкових умовах / Дерев янко І. / Дерев янко І. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 11,- C. 61-64

   • ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА - LABOUR DISCIPLINE

    • Правила внутрішнього трудового розпорядку в медзакладі / І. Красовська / Красовська І. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 11,- C. 64-76

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Слідчі та оперативно-розшукові дії в закладі охорони здоров я : що варто знатии керівнику / Ільченко С. / Ільченко С. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 11,- C. 8-15

   • КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БОЛЬНИЧНАЯ - CARDIOLOGIC SERVICE IS HOSPITAL

    • Нові заклади та відділення з кардіологічної допомоги // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 11,- C. 15- 24

  • Номер журналу 12

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Первичные телемедицинские консультации ( Пациент -врач ) /А. Владзимирский / Владзимирский А. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 12,- C. 26-34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Вплив реформ на медичне забезпечення збройних сил України / В. Жаховський / Жаховський В. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 12,- C. 34-44

   • МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ УДАЛЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ - MEDICAL WASTES DELETE AND OBEZVREZHIVANIE

    • Правила роботи з текстильними виробами та утилізації відходів класу А, В / Т. Шудра / Шудра Т. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 12,- C. 26-33

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Заключна дезінфекція у вогнищі інфекційного захворювання / Кунинець О. / Кунинець О. // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 12,- C. 33- 41

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Алгоритм заключної дезінфекції у вогнищі інфекційного захворювання // Практика управління медичним закладом.- 2017.-№ 12,- C. 41-42