Примірники в наявності

Головна медична сестра

 • Рік видання номерів: 201

  • Номер журналу 9

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Нормативні документи // Головна медична сестра.- 201.-№ 9,- C. 10- 12

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Методы оценки чувствительности здоровья человека и адаптации общественного здравоохранения к изменению климата /Sari Kovats и др. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 1,- C. 52-58

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Дайджест-огляд на тему . Зміст та тенденції розвитку первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини // Головна медична сестра.- 2008.-№ 1,- C. 62

  • Номер журналу 2

   • АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - AMBULATORY HELP, INFORMATIVE SYSTEMS

    • Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню // Головна медична сестра.- 2008.-№ 2,- C. 51-53

  • Номер журналу 3

   • ПРАЗДНИКИ - HOLIDAYS

    • Технології та методи управлінської діяльності .Рекомендації щодо підготовки корпоративного свята / // Головна медична сестра.- 2008.-№ 3,- C. 19-27

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Матеріали науково-практичної конференції (Внутрішньолікарняні інфекції: проблеми епідеміології, клініки, діагностики, лікування та профілактики) // Головна медична сестра.- 2008.-№ 3,- C. 42-52

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Матеріали для проведення конкурсу ( Краща медична сестра) / Рубан О. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 4,- C. 15-25

    • Дайджест-огляд на тему (Надаючи якісну допомогу на первинному рівні, медичні сестри виконують провідну роль у збереженні здоров я населення) // Головна медична сестра.- 2008.-№ 4,- C. 76

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Практикум 2: документування в управлінській діяльності / Храновська О. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 4,- C. 38-51

  • Номер журналу 5

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЕЙНАЯ - TRAINED NURSE HELP IS DOMESTIC

    • Семейная медицинская сестра. Контекст и концептуальная основа.Европейропейское региональное бюро ВОЗ // Головна медична сестра.- 2008.-№ 5,- C. 14-24

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Матеріали науково-практичної конференції (Внутрішньолікарняні інфекції: проблеми епідеміології, клініки, діагностики, лікування та профілактики // Головна медична сестра.- 2008.-№ 5,- C. 45-58

  • Номер журналу 6

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Сестринское дело в первичной медицинской помощи // Головна медична сестра.- 2008.-№ 6,- C. 12-26

    • Отношения (Врач- медицинская сестра ) // Головна медична сестра.- 2008.-№ 6,- C. 44-54

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Діловодство в сестринській справі. Лекція 3 . Розпорядчі документи // Головна медична сестра.- 2008.-№ 6,- C. 26-32

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню // Головна медична сестра.- 2008.-№ 6,- C. 66-68

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Матеріали науково-практичної конференції (Внутрішньолікарняні інфекції: проблеми епідеміології, клініки, діагностики, лікування та профілактики) // Головна медична сестра.- 2008.-№ 6,- C. 68-77

  • Номер журналу 7

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню // Головна медична сестра.- 2008.-№ 7,- C. 44-47

  • Номер журналу 8

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Організація лікувально-профілактичної допомоги працюючим на промислових підприємствах // Головна медична сестра.- 2008.-№ 8,- C. 37-39

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Основи інфекційного контролю // Головна медична сестра.- 2008.-№ 8,- C. 39-44

   • НАРКОМАНИЯ - DRUG ADDICTION

    • Дайджест -огляд на тему ( Зловживання наркотичними та психотропними засобами як медико-соціальна проблема) // Головна медична сестра.- 2008.-№ 8,- C. 54

  • Номер журналу 9

   • БОЛЬНИЦА-ПАЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ - HOSPITAL-PATIENT of RELATION

    • Досвід управління безпекою пацієнтів у різних країнах // Головна медична сестра.- 2008.-№ 9,- C. 20-30

   • ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА - INFECTION, CONTROL And FIGHT

    • Основи інфекційного контролю // Головна медична сестра.- 2008.-№ 9,- C. 60-66

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Дайджест-огляд на тему: Сучасні методики боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями // Головна медична сестра.- 2008.-№ 9,- C. 74

  • Номер журналу 10

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • едсестринство в контексті первинної медичної допомоги / Бразалій Л.П., Бас Л.Л. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 10,- C. 17-19

   • АГРЕССИВНОСТЬ - AGGRESSIVENESS

    • Управління агресією / Канюка Г. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 10,- C. 37-43

   • СТРЕСС - STRESS

    • Управління стресами / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 10,- C. 43-50

   • ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА - INFECTION, CONTROL And FIGHT

    • Основи інфекційного контролю // Головна медична сестра.- 2008.-№ 10,- C. 52-59

  • Номер журналу 11

   • МАТЕРИ И РЕБЕНКА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЦЕНТРЫ - МАТЕРИ AND CHILD OF HEALTH CARE CENTERS

    • Медико-соціальні аспекти охорони здоров я матері та дитини // Головна медична сестра.- 2008.-№ 11,- C. 61-63

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Дайджест-огляд Медсестри у боротьбі зі СНІДом // Головна медична сестра.- 2008.-№ 11,- C. 79-89

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Розвиток національної системи охорони здоров я: стан, перспективи та шляхи розбудови / Князевич В.М. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 11,- C. 16-28

  • Номер журналу 12

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Доповідь про стан охорони здоров я в світі, 2008 р.( Первинна медико- санітарна допомога. Сьогодні актуальна, ніж будь-коли). // Головна медична сестра.- 2008.-№ 12,- C. 18-22

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформування систем охорони здоров я : сучасний погляд / Москаленко В. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 12,- C. 22--31

    • Матеріали 1V з їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров я // Головна медична сестра.- 2008.-№ 12,- C. 31- 51

   • ОБРАЗОВАНИЕ МЕДСЕСТРИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - EDUCATION is the trained NURSE, IN-PLANT TRAINING

    • Формування іміджу лікувального закладу / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2008.-№ 12,- C. 60- 65

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Основи інфекційного контролю. Інфекції нижніх дихальних шляхів // Головна медична сестра.- 2009.-№ 1,- C. 22-27

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Дайджест-огляд на тему - Стандартизація сестринської діяльності: сучасні підходи // Головна медична сестра.- 2009.-№ 1,- C. 27

  • Номер журналу 2

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Руководящие принципы контроля за туберкулезом // Головна медична сестра.- 2009.-№ 2,- C. 19-32

   • ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА - INFECTION, CONTROL And FIGHT

    • Основи інфекційного контролю. Гігієна рук медичного персоналу // Головна медична сестра.- 2009.-№ 2,- C. 32-41

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Сучасні підходи до визначення змісту поняття -Якість медичної допомоги / Зюков О. // Головна медична сестра.- 2009.-№ 3,- C. 41-45

    • Управління кризами // Головна медична сестра.- 2009.-№ 3,- C. 49-53

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Дайджест-огляд на тему : Медсестринство в розвинених країнах світу // Головна медична сестра.- 2009.-№ 3,- C. 54

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Пакет документів з організації конкурсу на звання кращої медичної сестри // Головна медична сестра.- 2009.-№ 4,- C. 24-30

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Основи інфекційного контролю.Контроль інфекції в навколишньому середовищі медичних закладів // Головна медична сестра.- 2009.-№ 4,- C. 30-34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ - HEALTH PROTECTIONS OF SERVICE FOR ELDERLY

    • Как сбалансировать условия предоставления помощи пожилым людям? /Peter C.Coyte и др. // Головна медична сестра.- 2009.-№ 4,- C. 34-50

  • Номер журналу 5

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT

    • Менеджмент та лідерство в медсестринстві // Головна медична сестра.- 2009.-№ 5,- C. 27-33

   • РАНЫ И ТРАВМЫ - WOUNDS AND TRAUMAS

    • Профилактика детского травматизма в Европе // Головна медична сестра.- 2009.-№ 5,- C. 36- 42

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Дайджест-огляд на тему -Медичн1 сестри в авангард1 1нновац1й // Головна медична сестра.- 2009.-№ 5,- C. 43

  • Номер журналу 6

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT

    • Менеджмент та лідерство в медсестринстві . Тема 2: Роль менеджера в діяльності організації // Головна медична сестра.- 2009.-№ 6,- C. 47-51

   • ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - PSYCHICAL HEALTH

    • Дайджест -огляд на тему -Середній медичний персонал та охорона психічного здоров я // Головна медична сестра.- 2009.-№ 6,- C. 59

  • Номер журналу 7

   • ТЕМПЕРАТУРА - TEMPERATURE

    • Периоды сильной жары: угрозы и ответные меры / Christina Koppe // Головна медична сестра.- 2009.-№ 7,- C. 44-49

   • МЕДИЦИНА - MEDICINE

    • Доказова медицина. Основн1 засади / Власов В.В. // Головна медична сестра.- 2009.-№ 7,- C. 50

  • Номер журналу 8

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Реформирование сестринского дела: проблемы и перспективы / Матвейчик Т., Иванова В. // Головна медична сестра.- 2009.-№ 8,- C. 26-33

   • МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL SERVICE MANAGEMENT

    • Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 4: Структура управління в охороні здоров я // Головна медична сестра.- 2009.-№ 8,- C. 49-55

  • Номер журналу 9

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Індивідуальна форма підвищення якості сестринських навичок: наставництво /Матвійчук Т. та ін. // Головна медична сестра.- 2009.-№ 9,- C. 28-40

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT

    • Організація управлінської праці менеджерів сестринського персоналу // Головна медична сестра.- 2009.-№ 10,- C. 27- 34

    • Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 6: Організація управлінської праці // Головна медична сестра.- 2009.-№ 10,- C. 40-47

   • ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВИЧНАЯ - A PROPHYLAXIS IS PRIMARY

    • Дайджест-огляд на тему Профілактика у медсестринстві // Головна медична сестра.- 2009.-№ 10,- C. 50-58

   • ПРАЗДНИКИ - HOLIDAYS

    • Медичні події (свята) осені // Головна медична сестра.- 2009.-№ 10,- C. 59

  • Номер журналу 11

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Дослідження проблеми синдрому емоційного вигорання середнього медичного персоналу /Крячкова Л. та ін. // Головна медична сестра.- 2009.-№ 11,- C. 43-53

   • АНТИБИОТИКИ - ANTIBIOTICS

    • Основи інфекційного контролю. Антибіотикорезистентність і раціональне застосування антибіотиків // Головна медична сестра.- 2009.-№ 11,- C. 55- 63

  • Номер журналу 12

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Розробка стратегій профілактики професійного стресу на підставі аналізу емоційного вигорання середнього медичного персоналу /Крячкова Л. та ін. // Головна медична сестра.- 2009.-№ 12,- C. 30-39

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТОИМОСТЬ - TO MEDICARE COST

    • Командна робота медичного персоналу як чинник ефективності реалізації платних медичних послуг / Хулуп Г., Матвійчук Т., Іванова В., // Головна медична сестра.- 2009.-№ 12,- C. 39- 50

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Керівництво з підвищення якості в охороні здоров я . Теорія підвищення якості: концепція і принципи // Головна медична сестра.- 2009.-№ 12,- C. 50- 56

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • БИОЭТИКА - БИОЭТИКА

    • Биоэтика в вопросах и ответах // Головна медична сестра.- 2010.-№ 1,- C. 17-36

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Планування й організація роботи організаторів сестринської справи. Методичні рекомендації / Сеногноєва О., Григор єва Я. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 1,- C. 52- 54

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Рекомендації щодо вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги в Україні : стандартизація медичної допомоги // Головна медична сестра.- 2010.-№ 1,- C. 55- 62

   • МЕДСЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, ТЕОРИЯ - Trained NURSE BUSINESS, THEORY

    • Дайджест-огляд на тему : Моделі сестринської справи // Головна медична сестра.- 2010.-№ 1,- C. 63-71

  • Номер журналу 2

   • БИОЭТИКА - БИОЭТИКА

    • Биоэтика: вопросы истории и теории // Головна медична сестра.- 2010.-№ 2,- C. 19-29

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Керівництво з підвищення якості в охороні здоров я. Розробка стандартів якості медичної допомоги // Головна медична сестра.- 2010.-№ 2,- C. 40-44

   • ВИЧ - HIV

    • Организация помощи ВИЧ- инфицированным // Головна медична сестра.- 2010.-№ 2,- C. 45-44

  • Номер журналу 3

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя // Головна медична сестра.- 2010.-№ 3,- C. 27-36

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Керівництво з підвищення якості в охороні здоров я // Головна медична сестра.- 2010.-№ 3,- C. 48- 52

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя ( По материалам 111 Всероссийского съезда средних медицинских работников / Гусейнов Р.А., Литвина А.М., Гаранина Е.А. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 4,- C. 21-31

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Health PROTECTION, trained NURSE ACTIVITY

    • Керівництво з підвищення якості в охороні здоров я. Управління змінами, направленими на поліпшення // Головна медична сестра.- 2010.-№ 4,- C. 32- 36

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT

    • Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 8: Управління конфліктами та стресами. Управління кадрами // Головна медична сестра.- 2010.-№ 4,- C. 41- 46

  • Номер журналу 5

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ - TRAINED NURSE HELP

    • Новые организационные технологии оказания медсестринской помощи // Головна медична сестра.- 2010.-№ 5,- C. 21-29

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Керівництво з підвищення якості в охороні здоров я. Інструменти підвищення якості // Головна медична сестра.- 2010.-№ 5,- C. 30- 35

   • ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - DISINFECTANTS

    • Види та методи дезінфекції // Головна медична сестра.- 2010.-№ 5,- C. 36-41

  • Номер журналу 6

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Зразки документів, що регламентують діяльність професійної медсестринської асоціації. Статут // Головна медична сестра.- 2010.-№ 6,- C. 18- 25

    • Дайджест-огляд на тему: Діяльність медичної сестри загальнолікарської практики/сімейної медицини // Головна медична сестра.- 2010.-№ 6,- C. 50

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Універсальний план дезінфекції // Головна медична сестра.- 2010.-№ 6,- C. 37- 41

  • Номер журналу 7

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Егорова Н.Г., Шаталова И.В., Гусева С.Л. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 7,- C. 16-32

   • БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ - TO SAFETY OF MEASURE

    • Дайджест -огляд на тему: Охорона праці середнього медичного персоналу // Головна медична сестра.- 2010.-№ 7,- C. 56

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Керівництво з підвищення якості в охороні здоров я // Головна медична сестра.- 2010.-№ 7,- C. 33-37

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Універсальний план дезінфекції. Частина 2. Дезінфекції повітря в приміщеннях лікувально- профілактичних закладів // Головна медична сестра.- 2010.-№ 7,- C. 38-42

  • Номер журналу 8

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Зразки документів, що регламентують діяльність професійної медсестринської асоціації // Головна медична сестра.- 2010.-№ 8,- C. 19-27

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя (по материалам ІІІ Всероссийского съезда средних медицинских работников) // Головна медична сестра.- 2010.-№ 8,- C. 28-40

    • Охорона праці середнього медичного персоналу. Дайджест-огляд. Ч.2. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 8,- C. 55-64

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА - MEDICARE, MEASURES ON PROVIDING of QUALITY

    • Керівництво з підвищення якості в охороні здоров я. Поширені проблеми в діяльності з підвищення якості // Головна медична сестра.- 2010.-№ 8,- C. 41-43

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Схеми орієнтованої основи дії (ОДД) при дезінфекції // Головна медична сестра.- 2010.-№ 8,- C. 44-54

  • Номер журналу 9

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Медико-соціальне дослідження стану здоров я якості життя медичних сестер /О.Зюков, Л.Крячкова, О. Мішуренко та ін. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 9,- C. 22- 32

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Роль медицинских сестер в обучении пациентов по безопасному применению лекарственных препаратов / Маркова С. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 9,- C. 33- 34

    • Дайджест-огляд на тему: (Оцінка діяльності середнього медичного персоналу) // Головна медична сестра.- 2010.-№ 9,- C. 47

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Досвід Узбекистану по впровадженню проекту з підвищення якості // Головна медична сестра.- 2010.-№ 9,- C. 35 41

  • Номер журналу 10

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - Health PROTECTION, trained NURSE ACTIVITY

    • Інформаційні потреби керівників середнього медичного персоналу / Зюков О. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 10,- C. 27-30

    • Дайджест-огляд на тему: (Оц1нка д1яльност1 середнього медичного персоналу . Частина 2) // Головна медична сестра.- 2010.-№ 10,- C. 50

   • МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ - MEDICAL PERSONNEL

    • Свобода передвижения медицинских работников / Сэлли Николас // Головна медична сестра.- 2010.-№ 10,- C. 31- 37

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений (по материалам V111научно- практической конференции, г. Москва) // Головна медична сестра.- 2010.-№ 10,- C. 38-46

  • Номер журналу 11

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Зразки документів, що регламентують діяльність професійної медсестринської асоціації.Договори // Головна медична сестра.- 2010.-№ 11,- C. 25- 36

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ - A BABY IS PREMATURELY BORN

    • Актуальні питання медичного обслуговування недоношених дітей та шляхи їх вирішення / Ярова Н. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 11,- C. 37- 39

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений (по материалам V111 научно-практической конференции , г.Москва) // Головна медична сестра.- 2010.-№ 11,- C. 46- 52

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Дайджест-огляд на тему: Оцінка діяльності середнього медичного персоналу. Частина 3. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 11,- C. 57

  • Номер журналу 12

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МОДЕЛИРОВАНИЕ - Trained NURSE ACTIVITY, DESIGN

    • Зразки документів, що регламентують діяльність професійної медсестринської асоціації. Документи, що регулюють членство в асоціації // Головна медична сестра.- 2010.-№ 12,- C. 33-42

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Удосконалення управління середнім медичним персоналом у системі охорони здоров я як обов язкова умова якості лікування та безпеки пацієнта / Ремига Л., Цурдук В., Ковтун В. // Головна медична сестра.- 2010.-№ 12,- C. 43- 45

    • Дайджест-огляд на тему : Організаційні підходи до оптимізації управління сестринського діяльністю // Головна медична сестра.- 2010.-№ 12,- C. 55- 64

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Постконтактная профилактика вич -инфекции // Головна медична сестра.- 2010.-№ 12,- C. 46-50

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Зразки документів, що регламентують діяльність професійної медсестринської асоціації. Посадові інструкції // Головна медична сестра.- 2011.-№ 1,- C. 38- 43

  • Номер журналу 2

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Зразки документів,що регламентують діяльність професійної медсестринської асоціації. Інструкції // Головна медична сестра.- 2011.-№ 2,- C. 20-24

   • ЛИДЕРСТВО - LEADERSHIP

    • 21 обязательное качество лидера / Джон Максвелл // Головна медична сестра.- 2011.-№ 2,- C. 41-48

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Зародження медицини. Медицина первісного суспільства / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2011.-№ 2,- C. 49-55

  • Номер журналу 3

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Методичні рекомендації (Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури) // Головна медична сестра.- 2011.-№ 3,- C. 37- 43

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Дайджест-огляд на тему: (Дезінфекція та дезінфекційні засоби у лікувально-профілактичних закладах ) // Головна медична сестра.- 2011.-№ 3,- C. 55-68

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Сценарій проведення конкурсу медичних сестер (Кращий за фахом) // Головна медична сестра.- 2011.-№ 4,- C. 18- 24

   • МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД - TRAINED NURSE CARE

    • Дайджест-огляд на тему: (Дезінфекція та дезінфекційні засоби у лікувально-профілактичних закладах) // Головна медична сестра.- 2011.-№ 4,- C. 59-67

  • Номер журналу 5

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Проект профессионального стандарта. Сестра-хозяйка // Головна медична сестра.- 2011.-№ 5,- C. 49-57

   • КАТЕТЕРИЗАЦИЯ - КАТЕТЕРИЗАЦИЯ

    • Руководство по профилактике инфекционных осложнений, связанных с внутрисосудистым катетером /В. Кулабухов, И.Ларионов, И.Животнева и др. // Головна медична сестра.- 2011.-№ 5,- C. 58-64

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ - TRAINED NURSE HELP

    • Дайджест-огляд на тему: Роль медсестер у забезпеченні доступності медичної допомоги // Головна медична сестра.- 2011.-№ 5,- C. 65-75

  • Номер журналу 6

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Проект концепції державної програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні на 2010-2014 роки // Головна медична сестра.- 2011.-№ 6,- C. 24-29

    • Сучасний розвиток паліативної та хоспісної допомоги у світі і в Україні // Головна медична сестра.- 2011.-№ 6,- C. 30- 45

  • Номер журналу 7

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Світова медицина періодів раннього і розвинутого середньовіччя (Y-ХY ст.) / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2011.-№ 7,- C. 40- 46

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Инфекционный контроль в лечебно-профилактических учреждениях. Основы госпитальной эпидемиологии // Головна медична сестра.- 2011.-№ 7,- C. 30- 39

   • МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД - TRAINED NURSE CARE

    • Дайджест -огляд на тему: Медсестринський догляд і пліативна допомога // Головна медична сестра.- 2011.-№ 7,- C. 47-56

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Проект профессионального стандарта. Сестринское дело // Головна медична сестра.- 2011.-№ 8,- C. 24- 40

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой. Основные возбудители // Головна медична сестра.- 2011.-№ 8,- C. 47-51

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Медицина епохи в1дродження / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2011.-№ 8,- C. 52-55

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Дайджест-огляд на тему: Розвиток проф1лактичних технолог1й у медсестринств1 // Головна медична сестра.- 2011.-№ 8,- C. 56

  • Номер журналу 9

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Основи організації праці середнього медичного персоналу // Головна медична сестра.- 2011.-№ 9,- C. 15-24

   • МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL SERVICE MANAGEMENT

    • Організація власної роботи менеджера // Головна медична сестра.- 2011.-№ 9,- C. 25-28

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Проект профессионального стандарта. Сестринское дело // Головна медична сестра.- 2011.-№ 9,- C. 29- 44

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой. Клинические формы: инфекции мочевыводящих путей, инфекции в области хирургического вмешательства... // Головна медична сестра.- 2011.-№ 9,- C. 45-58

   • МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД - TRAINED NURSE CARE

    • Дайджест-огляд на тему: (Напрямки профілактичної роботи медсестер з різними контингентами населення) // Головна медична сестра.- 2011.-№ 9,- C. 59-66

  • Номер журналу 10

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Стратегічне планування роботи головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу // Головна медична сестра.- 2011.-№ 10,- C. 9-20

   • СТАТИСТИКА - STATISTICS

    • Проект профессионального стандарта. Медицинская статистика // Головна медична сестра.- 2011.-№ 10,- C. 21- 32

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой. Клинические формы: инфекции нижних дыхательных путей, инфекции кровотока // Головна медична сестра.- 2011.-№ 10,- C. 33-39

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Розвиток світової медицини у період нового часу ( ХV111 - Х1Х ст.) / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2011.-№ 10,- C. 50

  • Номер журналу 11

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • 1нформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2011.-№ 11,- C. 7-14

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Внутрибольничніе инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений // Головна медична сестра.- 2011.-№ 11,- C. 15-28

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Організація і контроль дотримання санітарно-протиепідемічного режиму лікувально-профілактичного закладу // Головна медична сестра.- 2011.-№ 11,- C. 32-40

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии.Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой // Головна медична сестра.- 2011.-№ 11,- C. 50- 54

   • ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - DISINFECTANTS

    • Дайджест-огляд на тему : (Дезінфекційні засоби і утилізація відходів у лікувально-профілактичних закладах) // Головна медична сестра.- 2011.-№ 11,- C. 55-67

  • Номер журналу 12

   • МЕДСЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, ТЕОРИЯ - Trained NURSE BUSINESS, THEORY

    • Укрепление сестринского дело // Головна медична сестра.- 2011.-№ 12,- C. 15-18

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Нормативно- правові аспекти організації забезпечення лікувально- профілактичних закладів лікувальними засобами та витратними матеріалами / Зюков О., Гайдай І., Іщенко О. // Головна медична сестра.- 2011.-№ 12,- C. 19-27

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Проект профессионального стандарта. Организация сестринского дела // Головна медична сестра.- 2011.-№ 12,- C. 28-59

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции. Эпидемиология кишечных инфекций // Головна медична сестра.- 2011.-№ 12,- C. 60-72

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • ЛЕКАРСТВА И НАРКОТИКИ, КОНТРОЛЬ - MEDICATIONS And DRUGS, CONTROL

    • Нормативно-правові засади організації роботи середнього медичного персоналу з наркотичними засобами / Зюков О. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 1,- C. 16-26

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Проект профессионального стандарта. Операционное сестринское дело // Головна медична сестра.- 2012.-№ 1,- C. 27- 43

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции. Эпидемиология воздушно-капельных инфекций. Ветряная оспа // Головна медична сестра.- 2012.-№ 1,- C. 44- 51

    • Эпидемиология и профилактика инфекций в области хирургического вмешательства. Организация инфекционного контроля ( ИК) в отделениях хирургического профиля // Головна медична сестра.- 2012.-№ 1,- C. 46-47

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Використання відомостей щодо сучасної історії медицини та медсестринства для формування достатнього освітнього рівня середнього медичного персоналу / Зюков О., Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 1,- C. 52- 56

  • Номер журналу 2

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Інформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 2,- C. 5-11

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Всемирный день борьбы с туберкулезом. Компания 2012 (Остановите туберкулез, пока я жив) // Головна медична сестра.- 2012.-№ 2,- C. 12-15

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Організація процесу матеріально-технічного оснащення лікувально-профілактичного закладу / Зюков О. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 2,- C. 16-25

   • ПСИХОЛОГИЯ - PSYCHOLOGY

    • Управление женскими коллективами / Блашенкова В., Макатрова Н. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 2,- C. 26-34

   • ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА - DISINFECTANTS

    • Державний реєстр дезінфекційних засобів 2012 року (з14.11.2011 ) // Головна медична сестра.- 2012.-№ 2,- C. 35-71

  • Номер журналу 3

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Дезинфекция в эндоскопии . Практическое руководство Всемирной организации гастроэнтерологов // Головна медична сестра.- 2012.-№ 3,- C. 6-18

    • Дайджест -огляд на тему: (Організаційні аспекти використання дезінфекційних засобів у лікувально-профілактичних закладах ) // Головна медична сестра.- 2012.-№ 3,- C. 66-74

   • ИНФЕКЦИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ - An INFECTION VNUTRIBOL'NICHNAYA

    • Внутрішньолікарняні інфекції. Що потрібно для захисту ?1 (на правах реклами) / Малюга В. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 3,- C. 19- 22

    • Сучасні підходи до профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в світлі реформування системи охорони здоров я в Україні (на правах реклами) / Морозова Н. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 3,- C. 35- 36

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров я // Головна медична сестра.- 2012.-№ 3,- C. 23-34

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции. Эпидемиология воздушно-капельных инфекций. Краснуха. Менингококовая инфекция. Туберкулез // Головна медична сестра.- 2012.-№ 3,- C. 54- 65

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Конкурс (краща за фахом) як один із шляхів формування професійної омпетентності майбутньої медичної сестри /Л. Палій, І. Калініна, Н. Зінченко / Палій Л. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 4,- C. 15-19

   • МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ УДАЛЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ - MEDICAL WASTES DELETE AND OBEZVREZHIVANIE

    • Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами в лечебно- профилактическом учреждении / И. Кузин / Кузин И. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 4,- C. 20- 31

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров я . Стандарти ведення документації медичних працівників // Головна медична сестра.- 2012.-№ 4,- C. 32-48

   • ПИТАНИЯ СЛУЖБА В БОЛЬНИЦАХ - FEEDS SERVICE IN HOSPITALS

    • Організація лікувального харчування у лікувально-профілактичному закладі // Головна медична сестра.- 2012.-№ 4,- C. 49-53

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции. Эпидемиология инфекций с контактным механизмом передачи возбудителя. Вирусные гепатиты // Головна медична сестра.- 2012.-№ 4,- C. 54-64

  • Номер журналу 6

   • КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬ - QUALITIES ARE CONTROL

    • Інформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 6,- C. 9-14

   • ДОНОРЫ КРОВИ - DONORS OF BLOOD

    • Безопасность крови и ее наличие в мире // Головна медична сестра.- 2012.-№ 6,- C. 17- 20

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Організація адміністративного контролю діяльності середнього і молодшого медичного персоналу /О. Іщенко, Н. Кутас, Н. Левченко / Іщенко О. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 6,- C. 21- 29

    • Дайджест -огляд на тему: Від наукових даних до доказової сестринської практики ) Частина 2 // Головна медична сестра.- 2012.-№ 6,- C. 63

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Проект профессионального стандарта. Сестринское дело в психиатрии // Головна медична сестра.- 2012.-№ 6,- C. 34-62

  • Номер журналу 7

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Інформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 7,- C. 10-21

   • КЛИМАТ - CLIMATE

    • Планы действий по защите здоров ья населения от воздействия аномальной жары // Головна медична сестра.- 2012.-№ 7,- C. 22-37

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Кадрова робота головної (старшої) медичної сестри лікувально- профілактичного закладу / Вовк К. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 7,- C. 38- 56

    • Дайджест-огляд на тему : (Профілактична спрямованість- пріоритетний розвиток охорони здоров я та медсестринської допомоги ) // Головна медична сестра.- 2012.-№ 7,- C. 62-70

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ - EPIDEMIOLOGY IS MOLECULAR

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Изоляционно-ограничительные мероприятия // Головна медична сестра.- 2012.-№ 7,- C. 57-61

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Зразок оформлення посадової інструкції головної медичної сестри // Головна медична сестра.- 2012.-№ 7,- C. 44-45

  • Номер журналу 8

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Международный день борьбы с гепатитом // Головна медична сестра.- 2012.-№ 8,- C. 12-19

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Діловодство у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально- профілатичного закладу / О. Рубан / Рубан О. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 8,- C. 20

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 8,- C. 38- 48

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии. Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях // Головна медична сестра.- 2012.-№ 8,- C. 49- 56

  • Номер журналу 9

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Інформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 9,- C. 8- 18

   • ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИСТЕМЫ - ПОЖАРОТУШЕНИЯ OF SYSTEM

    • Організація пожежної безпеки у лікувально- профілактичних закладах // Головна медична сестра.- 2012.-№ 9,- C. 37- 47

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів .Наказ МОЗ України від 04.04.2012 №236 // Головна медична сестра.- 2012.-№ 9,- C. 48- 66

   • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - HEALTHY WAY OF LIFE

    • Дайджест-огляд на тему : (Робота охорони здоров я на шляху формування здорового способу життя населення) // Головна медична сестра.- 2012.-№ 9,- C. 67-75

  • Номер журналу 10

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА - MEDICATIONS ESTIMATION

    • Інформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 10,- C. 10- 18

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Перелік нормативно-правових актів, що регламентують роботу у лабораторіях медичних закладів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 10,- C. 19- 25

   • МЕДСЕСТРЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ - Trained NURSES-ADMINISTRATORS

    • Роль головної медичної сестри у органзації роботи лабораторії лікувально-профілактичного закладу / Недавня Н. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 10,- C. 26-27

   • БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ СДЕРЖИВАНИЕ - TO BIOLOGICAL DANGER INHIBITION

    • Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях // Головна медична сестра.- 2012.-№ 10,- C. 28- 37

    • Вимоги до забезпечення біологічної безпеки та безпеки праці у лабораторії протитуберкульозної служби // Головна медична сестра.- 2012.-№ 10,- C. 49- 64

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основы госпитальной эпидемиологии.Охрана здоровья медицинского персонала // Головна медична сестра.- 2012.-№ 10,- C. 46-48

   • КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - CLINICAL LABORATORY, INFORMATIVE SYSTEMS

    • Дайджест-огляд на тему : Актуальні питання організації роботи клініко-діагностичних лабораторій // Головна медична сестра.- 2012.-№ 10,- C. 67-73

  • Номер журналу 11

   • РУК МЫТЬЕ - HANDS WASHING

    • Основы госпитальной эпидемиологии . Гигиена рук медицинского персонала // Головна медична сестра.- 2012.-№ 11,- C. 39-50

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Дайджест-огляд на тему : Актуальні питання управління якістю медичної допомоги // Головна медична сестра.- 2012.-№ 11,- C. 62

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Вибіркові матеріали V з їзду спецалітів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров я (Реформа системи медичної допомоги населенню: кроки реалізації, проблеми та шляхи вирішення ) // Головна медична сестра.- 2012.-№ 11,- C. 23-30

  • Номер журналу 12

   • ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УТВЕРЖДЕНИЕ - MEDICATIONS ASSERTION

    • Інформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2012.-№ 12,- C. 8-24

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ - TRAINED NURSE HELP

    • Вибіркові матеріали V з їзду спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров я (Реформа системи медичної допомоги населенню : кроки реалізації, проблеми та шляхи вирішення ) // Головна медична сестра.- 2012.-№ 12,- C. 25- 41

   • КОНГРЕССЫ - CONGRESSES

    • Безпека пацієнтів-безпека медичних працівників- безпека держави / Малюга В. // Головна медична сестра.- 2012.-№ 12,- C. 42

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Дайджет -огляд на тему: Актуальні питання управління якістю медичної допомоги. Частина 2 // Головна медична сестра.- 2012.-№ 12,- C. 53- 61

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Звіти та плани у роботі головної медичної сестри закладу охорони здоров я / О. Рубан / Рубан О. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 1,- C. 9- 20

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Стандартизація роботи молодших спеціалістів з медичною освітою - актуальне завдання сьогодення // Головна медична сестра.- 2013.-№ 1,- C. 29- 45

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Дайджест - огляд на тему: інноаційні технології в медицині // Головна медична сестра.- 2013.-№ 1,- C. 48-54

  • Номер журналу 2

   • МЕДСЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, ТЕОРИЯ - Trained NURSE BUSINESS, THEORY

    • Сестринское дело : управление и организация. Выборочные материалы Всероссийского форума медицинских сестер : (Будущее профессии создадим вместе: открытость, доступность, информированность), Санкт-Петербург // Головна медична сестра.- 2013.-№ 2,- C. 7- 25

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Эпидемиология и профилактика инфекций в области хирургического вмешательства. Характеристика эпидемического процесса, вызванного условно патогенной микрофлорой в отделениях хирургического профиля // Головна медична сестра.- 2013.-№ 2,- C. 47-49

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами : положення про молодших спеціалістів / О.Є.Рубан / Рубан, О.Є. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 2,- C. 26-46

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Про затвердження уніфікованої форми акту перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у лікувально-профілактичних закладах // Головна медична сестра.- 2013.-№ 2,- C. 52

  • Номер журналу 3

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Сестринское дело : управление и организация. Выборочные материалы Всероссийского форума медицинских сестер (Будущее профессии создадим вместе : открытость, доступность, информированность), Санкт-Петербург. Общероссийская общественная организация медицинских сестер (Ассоциация медицинских сестер России) // Головна медична сестра.- 2013.-№ 3,- C. 26-40

    • Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи (Науково- практичний центр профілактичної та клінічної медицини ) Державного управління справами. Медсестринський процес в роботі медсестри / Рубан О. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 3,- C. 41- 48

  • Номер журналу 5

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи (Науково практичний центр профілактичної та клінічної медицини ) Державного управління справами . Лікувально-охоронний режим та інфекційний контроль / О. Рубан / Рубан О. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 5,- C. 33- 45

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Державні санітарні норми і правила (Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров я , що надають первинну медичну (медико-санітарну ) допомогу ) // Головна медична сестра.- 2013.-№ 5,- C. 46-48

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Використання дезінфекційних засобів у закладах охорони здоров я // Головна медична сестра.- 2013.-№ 5,- C. 49

  • Номер журналу 7

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Досвід організації роботи медсестринської служби отоларингологічного відділення багатопрофільного клінічного закладу охорони здоров я / Л. Циба / Циба Л. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 7,- C. 7-18

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Внутрибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика , лечение осложнений. Выборочные материалы Х 1 научно-практической конференции, Москва , 2013 г // Головна медична сестра.- 2013.-№ 7,- C. 39- 45

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Дайджест - огляд на тему : (Професійне спілкування середнього медичного персоналу ) // Головна медична сестра.- 2013.-№ 7,- C. 46

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - MEDICAL DOCUMENT

    • Ведення медичної документації медсестринським персоналом отоларингологічного відділення багатопрофільного амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров я / Л.Циба / Циба Л. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 8,- C. 8-17

  • Номер журналу 9

   • ЛЕКАРСТВА - MEDICATIONS

    • Інформація держінспекції з контролю якості лікарських засобів // Головна медична сестра.- 2013.-№ 9,- C. 13-20

   • МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ, КАДРОВЫЕ КОМИССИИ - MEDICAL PERSONNELS, SKILLED COMMISSIONS

    • Атестація середнього медичного персоналу у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоров я / О. Рубан, Л. Циба / Рубан О., Циба Л. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 9,- C. 23- 33

    • Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Методичні рекомендації затверджені наказом МОЗ України від 30.07.2013 № 662 // Головна медична сестра.- 2013.-№ 9,- C. 23-33

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2013-2014 років . Постанова Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 16.09.2013 № 20 // Головна медична сестра.- 2013.-№ 9,- C. 60-63

  • Номер журналу 10

   • БОЛЬНИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - HOSPITAL INFORMATIVE SYSTEMS

    • Розробка та впровадження автоматизованої системи управління у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоров я /О. Рубан / Рубан О. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 10,- C. 8-14

   • ЭТИКА МЕДИЦИНСКАЯ - ETHICS IS MEDICAL

    • Этические ценности и изучение личностных характеристик сотрудников как элемент управления организационным поведением / Р. Дэйли / Дэйли Р. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 10,- C. 19- 28

  • Номер журналу 11

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Створюємо систему оцінки дільності персоналу / Л. Крячкова / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 11,- C. 15- 20

    • Принципиальная важность удовлетворенности работой / Р. Дэйли / Дэйли Р. // Головна медична сестра.- 2013.-№ 11,- C. 21- 29

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи (Науково-практиний центр профілактичної та клінічної медицини) Даржавного управління справами // Головна медична сестра.- 2013.-№ 11,- C. 30- 46

   • ИНЪЕКЦИИ - INJECTIONS

    • Методические материалы по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам // Головна медична сестра.- 2013.-№ 11,- C. 47- 53

   • БИБЛИОТЕКИ МЕДИЦИНСКИЕ - LIBRARIES ARE MEDICAL

    • Дайджест-огляд на тему : (Стимулювання ефективноъ працы медичного персоналу ) // Головна медична сестра.- 2013.-№ 11,- C. 54

  • Номер журналу 12

   • ОБРАЗОВАНИЕ МЕДСЕСТРИНСКОЕ - EDUCATION IS THE TRAINED NURSE

    • Рекомендації щодо використання дайджест-оглядів для планування безперервної професійної освіти медичних сестер // Головна медична сестра.- 2013.-№ 12,- C. 63

    • Наказ МОЗ України від 05.11.2013 № 955 ( Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ- інфекцією при виконанні професійних обов язків ) // Головна медична сестра.- 2013.-№ 12,- C. 56-62

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Методические материалы по безопасности инъекций и сопутствующим процедурм // Головна медична сестра.- 2013.-№ 12,- C. 48- 55

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 9

   • ИНВАЛИДЫ - INVALIDS

    • Руковдство по реабилитации инвалидов на уровне общины. Компонент (Здоровье) // Головна медична сестра.- 2014.-№ 9,- C. 11- 26

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Забезпечення чутливості медичного обслуговування як провідна ціль діяльності медичних працівників на сучасному етапі розвтку охорони здоров я / Л. Крячкова / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2014.-№ 9,- C. 26- 30

   • ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ - PSYCHOLOGY IS PEDAGOGICAL

    • Как превратить недоброжелателя в вашего главного союзника // Головна медична сестра.- 2014.-№ 9,- C. 31- 33

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Снижение риска заражения и межпрофессиональное сотрудничество в сфере противотуберкулезного инфекционного контроля // Головна медична сестра.- 2014.-№ 9,- C. 34

  • Номер журналу 10

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Использование электронного здравоохранения для улучшения показателей функционирования систем здравоохранения. Всемирная Организация Здравоохранения // Головна медична сестра.- 2014.-№ 10,- C. 6-8

    • Електронна охорона здоров я засіб оцінки діяльності медичного персоналу / Л. Крячкова / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2014.-№ 10,- C. 8- 10

   • УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРКА - TO ADMINISTRATIVE ACTIVITY VERIFICATION

    • Сверхнадежная стратегия, способствующая удерживанию сотрудников от совершения краж // Головна медична сестра.- 2014.-№ 10,- C. 11-13

   • ДЕЗИНФЕКЦИЯ - DISINFECTION

    • Державні санітарні норми та правила (Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров я ) // Головна медична сестра.- 2014.-№ 10,- C. 14

  • Номер журналу 11

   • АНТИСЕПТИКА - АНТИСЕПТИКА

    • Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук : руководство по организации производства на местах // Головна медична сестра.- 2014.-№ 11,- C. 7-15

   • ВАКЦИНАЦИЯ - VACCINATION

    • Нова редакція календаря профілактичних щеплень в Україні // Головна медична сестра.- 2014.-№ 11,- C. 21- 36

  • Номер журналу 12

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - TRAINED NURSE ACTIVITY

    • Досвід оцінки трудової мотивації середнього та молодшого медичного персоналу / Л. Крячкова / Крячкова Л. // Головна медична сестра.- 2014.-№ 12,- C. 12-16

   • ЭБОЛА ВИРУС - EBOLA VIRUS

    • Порядок проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола // Головна медична сестра.- 2014.-№ 12,- C. 30-37