Примірники в наявності

Главный Врач

 • Рік видання номерів: 014

  • Номер журналу 10

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Стратегії скорочення поширеності хронічних неінфекційних захворювань : Європейський та Український контекст / Д. Дячук, Т. Грузєва, О. Зюков та ін. / Дячук Д. // Главный Врач.- 014.-№ 10,- C. 36-50

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 3

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Всемирный день борьбы против туберкулеза: Стратегия борьбы с туберкулезом // Главный Врач.- 2008.-№ 3,- C. 14-16

    • Глобальная борьба с туберкулезом в 2008 г. // Главный Врач.- 2008.-№ 3,- C. 16-20

    • Проведение политики расширения и улучшения высококачественного лечения туберкулеза ДОТС // Главный Врач.- 2008.-№ 3,- C. 20-22

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Системы социального медицинского страхования в западной европе.Глава 1. Социальное медицинское страхование в перспективе: будет ли сохранена стабильность // Главный Врач.- 2008.-№ 3,- C. 49-61

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Дайджест-обзор на тему Организационно-экономические аспекты работы врача общей практики(семейного врача) // Главный Врач.- 2008.-№ 3,- C. 66

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Всесвітня Організація Охорони Здоров я: як міжнародний координаційний центр громадського здоров я / Москаленко В., Грузєва Т. // Главный Врач.- 2008.-№ 4,- C. 27-34

    • Підтримка реструктуризації вторинної медичної допомоги в Україні на досвіді Німеччини // Главный Врач.- 2008.-№ 4,- C. 42-46

   • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - ENVIRONMENT

    • Медико-соціальні питання проблеми глобального потепління / Тишко О., Майстренко 1. // Главный Врач.- 2008.-№ 4,- C. 40-42

   • ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЬНИЧНЫЙ - FINANCIAL MANAGEMENT IS HOSPITAL

    • Діяльність лікарняних кас в Україні у 2007 р.(За даними щорічного моніторингу МОЗ України) / Підгорна Л.М., Шевченко М.В. // Главный Врач.- 2008.-№ 4,- C. 63-68

   • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - HEALTHY WAY OF LIFE

    • Дайджест -обзор на тему (Профілактика та формування здорового способу життя- пріоритетні напрямки роботи первинної ланки охорони здоров я /ТимченкоО.І. та ін. // Главный Врач.- 2008.-№ 4,- C. 77-83

  • Номер журналу 5

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Інформаційно- аналітичні матеріали про підсумки діяльності галузі охорони здоров я за 1 квартал 2008 року // Главный Врач.- 2008.-№ 5,- C. 22-33

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОПЛАТА, ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ - To MEDICARE PERSPECTIVE PAYMENT, EVALUATION COMMISSION

    • Оплата праці медичних працівників у 2008 р.: реалії та перспективи / Шевченко М. // Главный Врач.- 2008.-№ 5,- C. 33-38

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Право на охорону здоров я у нормативно- правових актах міжнародного та європейського рівня / Москаленко В., Грузєва Т., Іншакова Г. // Главный Врач.- 2008.-№ 5,- C. 50-72

  • Номер журналу 6

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Основні засади Концепції загальнообов язкового медичного страхування // Главный Врач.- 2008.-№ 6,- C. 18-25

    • Розвиток добровільного медичного страхування в Україні / Шевченко М. // Главный Врач.- 2008.-№ 6,- C. 38-43

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Модель управління якістю медичної допомоги на сучасному етапі розвитку системи охорони здоров я України / Лехан В.М., Зюков О.Л. // Главный Врач.- 2008.-№ 6,- C. 65-68

  • Номер журналу 7

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Щодо можливого впливу системи охорони здоров я та м1жсекторально1 взаемод11 на зниження смертносты населення Укра1ни / Слабкий Г., Чепелевська Л.,Люб1нець О. // Главный Врач.- 2008.-№ 7,- C. 24-33

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Право на охорону здоров я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня / Москаленко В., Грузєва Т., Іншакова Г. // Главный Врач.- 2008.-№ 7,- C. 33-42

   • ПРЕСТАРЕЛЫХ ЗДОРОВЬЯ ПОКАЗАТЕЛИ - AGED HEALTH INDEXES

    • Дайджест-огляд на тему ( Стан здоров я та медичне обслуговування лытных людей) // Главный Врач.- 2008.-№ 7,- C. 78

  • Номер журналу 8

   • НАРКОМАНИЯ - DRUG ADDICTION

    • Медико-соціальні аспекти наркоманії в Україні / Слабкий Г., Ринда Ф. // Главный Врач.- 2008.-№ 8,- C. 18-27

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Стан здоров я дітей: регіональний аспект / Кульчицька Т., Кульчицька Н., Янченко С. // Главный Врач.- 2008.-№ 8,- C. 33-34

   • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - HEALTHY WAY OF LIFE

    • Деякі актуальні питання проблеми формування здорового способу життя в Україні / Ринда Ф. // Главный Врач.- 2008.-№ 8,- C. 34-35

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Медичне страхування в Німеччині : досвід, і уроки / Шевченко М. // Главный Врач.- 2008.-№ 8,- C. 59- 61

   • МАТЕРИНСТВА ОХРАНА, СЛУЖБЫ - MATERNITIES are GUARD, SERVICES

    • Дайджест-обзор на тему -Охрана материнства та дитинства. Організаційні завдання та шляхи їх вирішення у галузі охорони материнства та дитинства // Главный Врач.- 2008.-№ 8,- C. 77

  • Номер журналу 9

   • БЮДЖЕТЫ - BUDGETS

    • Проект бюджету-2009: пинципи формування і основні параметри / Шевченко М. // Главный Врач.- 2008.-№ 9,- C. 31-41

   • ЭДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ - EDRAVOOKHRANENIYA FINANCING ONE SOURCE

    • Политика финансирования здравоохранения: руководство для лиц, принимающих решения / Joseph K utzin // Главный Врач.- 2008.-№ 9,- C. 41-61

  • Номер журналу 10

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару-наради головних лікарів лікувально-профілактичних закладів на тему: (Актуальні проблеми управління галуззю охорони здоров я в Україні) // Главный Врач.- 2008.-№ 10,- C. 43--83

  • Номер журналу 11

   • СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ - SOCIOEKONOMICHESKIE FACTORS

    • Воздействие глобального финансового и экономического кризиса на здоровье.Заявление генерального директора ВОЗ Д-ра Маргарет Чен. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 7-12

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Нові виклики громадському здоров ю / Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 26-

   • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - HEALTHY WAY OF LIFE

    • Проблеми реалізації стратегії здорового способу життя в умовах існуючої системи охорони здоров я / Гапон В.О., Дурдикулієва Н.І. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 29-31

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформування систем охорони здоров я : сучасний погляд / Москаленко В.Ф. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 37-38

   • СТАТИСТИКА - STATISTICS

    • Методичні підходи до прогнозування показників здоров я населення на базі моделі АRIMA / Айстраханов Д.Д., Курчатов Г.В., Попова Л.О. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 44-47

   • ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ - LIFE-SPANS ARE STATISTICAL TABLES

    • Проблеми здоров я та подовження тривалості життя населення України / Корнацький В.М., Ревенько І.Л. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 49-52

   • ШКОЛЬНИКИ, СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ - SCHOOLBOYS, SERVICES of HEALTH CARE

    • Що заважає учнівській молоді відчувати себе здоровою? / Рингач Н.О., Балакірєва О.М. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 54-58

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Здоров я сільського населення- пріоритетний напрямок сучасної медицини /Толстанов О.К. та ін. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 61-65

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Шкільна освіта і здоров я дітей / Берзінь В.І., Стельмахівська В.П. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 66-70

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Вплив харчових чинників на здоров я населення / Грузєва О.В., Іншакова Г.В., Яковенко В.Г. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 71-72

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Пріоритетні напрями зниження передчасної смертності населення України / Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Галієнко Л.І. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 79-81

   • РЕПРОДУКТИВНОСТИ АНАЛИЗ - TO РЕПРОДУКТИВНОСТИ ANALYSIS

    • Репродуктивне здоров я і сьогодення /Толстанов О.К. та ін. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 84-85

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Захворюваність населення України на туберкульоз / Ципко М.І., Медведовська Н.В. // Главный Врач.- 2008.-№ 11,- C. 85-86

  • Номер журналу 12

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Матеріали семінару -наради (Актуальні проблеми медичного страхування в Україні) // Главный Врач.- 2008.-№ 12,- C. 27-44

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Матеріали 1V З їзду спеціалістів із соціальної медицини та організаторів охорони здоров я , 23-25 жовтня 2008 р. м. Житомир // Главный Врач.- 2008.-№ 12,- C. 44-84

   • ДЕТИ - CHILDREN

    • Дайджест- обзор публикаций на тему (Сучасні технології медичного обслуговування дитячого населення ) // Главный Врач.- 2008.-№ 12,- C. 84

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Система охорони здоров я України : як вижити в умовах фінансової кризи ? / М.В. Шевченко // Главный Врач.- 2009.-№ 1,- C. 29-33

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Системы социального медицинского страхования в западной европе // Главный Врач.- 2009.-№ 1,- C. 42-52

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 Первичная медико-санитарная помощь. Сегодня актуальнее, чем когда-либо // Главный Врач.- 2009.-№ 1,- C. 52

  • Номер журналу 2

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Колегія Міністерства охорони здоров я України. Рішення від 25 листопада 2008 року № 11 // Главный Врач.- 2009.-№ 2,- C. 12-16

  • Номер журналу 3

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Створення комунального підприємства в галузі охорони здоров я України / Гавва О.С. // Главный Врач.- 2009.-№ 3,- C. 31-34

    • Стан охорони здоров я Вінницької області та можлива модель реформування галузі / Жупанов О. // Главный Врач.- 2009.-№ 3,- C. 37-42

    • Проект Закону України : Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров я // Главный Врач.- 2009.-№ 3,- C. 54

   • БОЛЬНИЦЫ РАЙОННЫЕ - HOSPITALS ARE DISTRICT

    • Концепція надання медичної допомоги в сучасних умовах на рівні центральної районної лікарні / Черниш О. // Главный Врач.- 2009.-№ 3,- C. 34-37

  • Номер журналу 4

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Доклад о состоянии здравоохранения в мире , 2008. Первичная медико-санитарная помощь. Сегодня актуальне, чем когда-либо .Глава 3 Первичная медико-санитарная помощь: в центре внимания- интересы людей // Главный Врач.- 2009.-№ 4,- C. 51-72

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ - MEDICARE IS IN FULL

    • Дайджест-обзор на тему :Стаціонарозамінюючі форми надання медичної допомоги // Главный Врач.- 2009.-№ 4,- C. 85

  • Номер журналу 5

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Виступ Міністра охорони здоров я України В. Князевича на парламентських слуханнях -Шляхи реформування охорони здоров я та медичне страхування в Україні // Главный Врач.- 2009.-№ 5,- C. 30-34

    • Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань на тему -Шляхи реформування охорони здоров я та медичне страхування в Україні (аналітична довідка МОЗ України) // Главный Врач.- 2009.-№ 5,- C. 34-43

  • Номер журналу 6

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ - HEALTH PROTECTIONS OF SERVICE FOR ELDERLY

    • Организация работы дневных и домашних стационаров разного профиля / Киндрас М.Н., Ермакова А.Е., Жиляева Ю.А. // Главный Врач.- 2009.-№ 6,- C. 69-81

  • Номер журналу 7

   • ХИРУРГИЯ - SURGERY

    • Використання стаціонарозамінюючих технологій при організації хірургічного лікування / Лурін І.А., Чернов В.М., Андрієнко М.М. // Главный Врач.- 2009.-№ 7,- C. 84

  • Номер журналу 9

   • МОТИВАЦИЯ - MOTIVATION

    • Внутренняя и внешняя мотивация персонала / Литвак А. // Главный Врач.- 2009.-№ 9,- C. 56-63

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Воздействие пассивного курения на здоровье детей / Андреева Т. // Главный Врач.- 2009.-№ 9,- C. 86

  • Номер журналу 10

   • ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ - FEES AND PAYMENT OF SERVICES

    • Неофіційні платежі пацієнтів / Левенець О., Степурко Т., Грига І. // Главный Врач.- 2009.-№ 10,- C. 43-47

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Воздействие пассивного курения на здоровье детей / Андреева Т. // Главный Врач.- 2009.-№ 10,- C. 75-84

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ - PROPHYLACTIC SERVICES

    • До питання керівництва лікувально-профілактичною установою в умовах, що змінюються / Заков О., Карабелеш Є. // Главный Врач.- 2009.-№ 10,- C. 84-88

   • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ - PSYCHOLOGICAL METHODS

    • Актуальні проблеми психологічного забезпечення управління змінами в медичних установах / Карамушка Л. // Главный Врач.- 2009.-№ 10,- C. 88-93

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Соціально-психологічні особливості керівників установ охорони здоров я в умовах змін / Канюка Г. // Главный Врач.- 2009.-№ 10,- C. 93

  • Номер журналу 11

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Дайджест-огляд на тему (Сучасний стан та напрямки удосконалення стаціонарного сектору охорони здоров я) // Главный Врач.- 2009.-№ 11,- C. 68-82

  • Номер журналу 12

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Реформирование первичной медицинской помощи: препятствия и перспективы / Шевский В., Шишкин С. // Главный Врач.- 2009.-№ 12,- C. 42-70

   • СТРЕСС - STRESS

    • Психологічні особливості професійного стресу у працівників медичних установ / Карамушка Л., Раковчена О. // Главный Врач.- 2009.-№ 12,- C. 70- 74

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Дайджест-обзор на тему (Оптимізація стаціонарної допомоги-пріоритетний напрямок реформування охорони здоров я ) // Главный Врач.- 2009.-№ 12,- C. 78-93

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Стратегія розвитку системи охорони здоров я : український вимір / Лехан В., Слабкий Г., Шевченко М. // Главный Врач.- 2010.-№ 1,- C. 20-36

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ - MEDICAL SERVICE MANAGEMENT

    • Ввдение в менеджмент // Главный Врач.- 2010.-№ 2,- C. 34-49

  • Номер журналу 3

   • УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИЯ - ADMINISTRATIVE SERVICE ORGANIZATION

    • Основные управленческие функции / Канюка Г. // Главный Врач.- 2010.-№ 3,- C. 86

  • Номер журналу 4

   • ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - FINANCIAL MANAGEMENT

    • Порівняльна характеристика підходів до фінансування існуючих систем охорони здоров я / Котуза А., Єжель Н., Гончаренко В. // Главный Врач.- 2010.-№ 4,- C. 46-52

  • Номер журналу 5

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • До питання втілення медичного страхування в Україні / Котуза А., Єжель Н., Гончаренко В. // Главный Врач.- 2010.-№ 5,- C. 28- 33

   • БОЛЬНИЦЫ ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ - HOSPITALS ARE MAIN ADMINISTRATORS

    • Роль керівника підрозділу лікувального закладу у виконанні поставлених завдань / Веденко Б., Даценко В., Даценко А. // Главный Врач.- 2010.-№ 5,- C. 43-45

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Зарубежній опіт реализации ріночніх моделей здравоохранения / Шейман И. // Главный Врач.- 2010.-№ 5,- C. 59- 66

   • ХОСПИСЫ - KHOSPISY

    • Отделение-хоспис (отделение паллиативной помощи) в структуре многопрофильной больницы / Эккерт Н., Софиева З., Перова М. // Главный Врач.- 2010.-№ 5,- C. 67-71

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Медицинская документация и некоторые вопросы права / Салагай О. // Главный Врач.- 2010.-№ 5,- C. 72- 76

  • Номер журналу 6

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Финансирование здравоохранения в Украине / Лехан В. // Главный Врач.- 2010.-№ 6,- C. 19- 60

  • Номер журналу 7

   • ВИЧ - HIV

    • Доклад ВОЗ: Программа борьбы с ВИЧ/СПИДом // Главный Врач.- 2010.-№ 7,- C. 7- 25

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Характеристика ресурсного обеспечения здравоохранения Украины / Лехан В. // Главный Врач.- 2010.-№ 7,- C. 26- 52

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції -Сучасна стратегія забезпечення якості та безпеки медичної допомоги м. Дніпропетровськ, 22-23 квітня 2010 р. // Главный Врач.- 2010.-№ 7,- C. 53- 85

  • Номер журналу 8

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Предоставление медицинских услуг в Украине / Лехан В. // Главный Врач.- 2010.-№ 8,- C. 21-53

    • Підсумки діяльності у сфері охорони здоров я України за перше півріччя 2010 року // Главный Врач.- 2010.-№ 8,- C. 54-88

  • Номер журналу 9

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Оценка системы здравоохранения Украины / Лехан В. // Главный Врач.- 2010.-№ 9,- C. 25-39

    • Российское здравоохранение : новые вызовы и новые задачи / Шейман И., Шишкин С. // Главный Врач.- 2010.-№ 9,- C. 40- 63

    • Здоровье и системы здравоохранения. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2009 г. // Главный Врач.- 2010.-№ 9,- C. 64- 84

  • Номер журналу 10

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Здоровье и системы здравоохранения.Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2009 г. // Главный Врач.- 2010.-№ 10,- C. 23-57

    • Критерії класифікації закладів охорони здоров я за рівнями надання медичної допомоги .Методичні рекомендації /Г.О. Слабкий, В.М. Лехан, В.П. Лисак та ін. // Главный Врач.- 2010.-№ 10,- C. 58-63

    • Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров я різних рівнів ндання медичної допомоги. Методичні рекомендації /Г.О. Слабкий, В.П. Лисак, Ю.Б. Ященко та ін. // Главный Врач.- 2010.-№ 10,- C. 63-71

    • Методичні рекомендації стосовно розробки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого са самоврядування планів заходів щодо спеціалізації закладів охорони здоров я, оптимізації їх мережі та створення об єднань таких закладів,зокрема міжрайонних /Г.О.Слабкий, В.П. Лисак, Ю.Б. Ященко та ін. // Главный Врач.- 2010.-№ 10,- C. 72- 79

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • Контроль організації праці у медичних закладах-сприяння її ефективності /Б.Г.Веденко Ф.В. Мельник, В.Г. Даценко, А.В. Даценко // Главный Врач.- 2010.-№ 10,- C. 80- 82

   • ВРЕМЕНИ ЗАТРАТА, ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ - To TIME EXPENSE, PLANNING And CONTROL of EFFICIENCY

    • Колегіальний погляд на раціональне використання часу керівниками підрозділів медичних закладів /Б.Г. Веденко, Ф.В. Мельник, В.Г. Даценко , А,В. Даценко // Главный Врач.- 2010.-№ 10,- C. 83

  • Номер журналу 11

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Здоровье и системы здравоохранения. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе , 2009 г. // Главный Врач.- 2010.-№ 11,- C. 19

    • Часть 3. Укрепление систем здравоохранения Инвестирование в системы здравоохранения // Главный Врач.- 2010.-№ 11,- C. 42-47

    • Обеспечение устойчивости показателей деятельности с помощью политики финансирования здравоохранения // Главный Врач.- 2010.-№ 11,- C. 55-60

    • Оценка показателей деятельности системы здравоохранения как инструмент подотчетности // Главный Врач.- 2010.-№ 11,- C. 66-70

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Часть 2. здоровье населения Европейского региона // Главный Врач.- 2010.-№ 11,- C. 19

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Обновление принципа первичной медико- санитарной помощи в Европе- развитие служб, ориентированных на человека // Главный Врач.- 2010.-№ 11,- C. 48- 54

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Мотивація (спонукання) до якісної роботи медичних працівників- один із елементів досягнення її ефективності /Б. Веденко, Ф. Мельник, В. Даценко та ін. // Главный Врач.- 2010.-№ 11,- C. 71- 73

  • Номер журналу 12

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Аналіз окремих нормативно-правових актів з питань основної діяльності охорони здоров я та можливого вплипу на проведення реформування системи охорони здоров я / Шевченко М. // Главный Врач.- 2010.-№ 12,- C. 20- 26

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • Ситуаційний аналіз розвитку сімейної медицини в Україні / Кризина Н., Кондратюк Н., Слабкий Г // Главный Врач.- 2010.-№ 12,- C. 44- 62

   • ЭДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ - EDRAVOOKHRANENIYA FINANCING ONE SOURCE

    • Финансирование систем здравоохранения. Путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью. Доклад ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире. Исполнительное резюме // Главный Врач.- 2010.-№ 12,- C. 63-73

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Інвентаризація і атестація робочих місць лікувальних закладів-суттєвий крок до підвищення якості надання медичної допомоги /б.Веденко, Ф.Мельник, В.Даценко. та ін. // Главный Врач.- 2010.-№ 12,- C. 74

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 2

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Финансирование здравоохранения в Европейском союзе. Проблемы и стратегические решения // Главный Врач.- 2011.-№ 2,- C. 47- 64

   • ЭКОНОМИКА - ECONOMY

    • Економіка охорони здоров я: основні визначення та сутність / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 2,- C. 65- 70

   • АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ - ADAPTATION IS PSYCHOLOGICAL

    • Управление адаптацией сотрудников в коллективе / Канюка Г. // Главный Врач.- 2011.-№ 2,- C. 71- 85

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Управління діагностично-лікувальним процесом на рівні завідуючого відділенням /Б. Веденко, В. Мельник, В. Даценко та ін. // Главный Врач.- 2011.-№ 2,- C. 86

  • Номер журналу 3

   • ЭДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ - EDRAVOOKHRANENIYA FINANCING ONE SOURCE

    • Финансирование здравоохранения в Европейском союзе. Проблемы и стратегические решения /Sarah Thomson и др. // Главный Врач.- 2011.-№ 3,- C. 38-67

   • ЭКОНОМИКА - ECONOMY

    • Ринок медичних послуг. Загальні відомості / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 3,- C. 68- 75

   • ВРАЧИ-РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ - VRACHI-RUKOVODYASCHIE WORKERS

    • Характеристика руководителя, мотивирующего персонал / Литвак А. // Главный Врач.- 2011.-№ 3,- C. 76-86

   • НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - SCIENTIFIC RESEARCHES

    • Наукова організація праці -суттєвий крок підвищення якості роботи медичних закладів / Веденко Б., Мельник Ф., Даценко В. // Главный Врач.- 2011.-№ 3,- C. 87-89

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Медичний територіальний заклад- основа галузі охорони здоров я /Б. Веденко, Ф. Мельник, В. Даценко та ін. // Главный Врач.- 2011.-№ 4,- C. 39-41

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги. Методичні рекомендації/О. Ліщишина, В. Лехан, А.Гук та ін. // Главный Врач.- 2011.-№ 4,- C. 42- 52

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ-НАСЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ - Health PROTECTIONS of UCHREZHDENIYA-NASELENIE of RELATION

    • Аналіз стану здоров я населення та діяльності закладів охорони здоров я / Зюков О. // Главный Врач.- 2011.-№ 4,- C. 53- 63

   • ДЕМОГРАФИЯ - DEMOGRAPHY

    • Роль оцінки медико-демографічної ситуації у визначенні пріоритетних напрямків покращення медичної допомоги населенню / Абизова Г. // Главный Врач.- 2011.-№ 4,- C. 64-68

  • Номер журналу 5

   • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - MEDICAL SERVICES, NECESSITIES of POPULATION

    • Ринок медичних послуг. Ринковий механізм / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 5,- C. 77- 84

  • Номер журналу 6

   • ДЕМОГРАФИЯ - DEMOGRAPHY

    • Демографічна ситуація в Україні - статика населення, аналіз його чисельності та складу / Гайдай І. // Главный Врач.- 2011.-№ 6,- C. 76- 83

    • Демографічна ситуація в Україні- статика населення, аналіз його чисельності та складу / Гайдай 1. // Главный Врач.- 2011.-№ 6,- C. 76- 83

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Качество управления / Литвак А. // Главный Врач.- 2011.-№ 6,- C. 84-88

  • Номер журналу 7

   • РОЖДАЕМОСТЬ - BIRTH-RATE

    • Народжуваність в Україні: сучасні тенденції та регіональні аспекти / Гайдай І. // Главный Врач.- 2011.-№ 7,- C. 53- 59

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Провали ринку в охороні здоров я. Квазіринкові відношення / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 7,- C. 60- 73

   • ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - EDUCATION, IN-PLANT TRAINING

    • Аттестация персонала как инструмент кадрового менеджмента (нетрационный для отечественной системы здравоохранения подход к аттестации персонала) / Канюка Г. // Главный Врач.- 2011.-№ 7,- C. 74- 82

   • БОЛЬНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - HOSPITAL SYSTEMS OF FINANCIAL PROVIDING

    • Процедуры привлечения работников к ограниченной и полно материальной ответственности / Гайдай Р. // Главный Врач.- 2011.-№ 7,- C. 83

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Акредитація закладів охорони здоров я як механізм впливу на місцеві органи влади щодо прийняття управлінських рішень з оптимизації медичного обслуговування населення / Слабкий Г., Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 8,- C. 65-68

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Аналіз показників смертності населення України / Гайдай І // Главный Врач.- 2011.-№ 8,- C. 69-76

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИИ (ВНЕШ) - TO MEDICARE ECONOMY AND ORGANIZATIONS (VNESH)

    • Загальні відомості про фінанси та фінансову систему. Фінанси в охороні здоров я. / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 8,- C. 77-87

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Виникнення, ідентифікація і регулювання можливих проблем у процесі управління закладом охорони здоров я / Б.Веденко, Ф.Мельник, В.Даценко та ін. // Главный Врач.- 2011.-№ 8,- C. 92-93

  • Номер журналу 9

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Стратегии развития здравоохранения, реализуемые в мире / Сибурина Т., Мишина О. // Главный Врач.- 2011.-№ 9,- C. 52-59

    • Методологичекие подходы к оценке результатов функционирования системы здравоохранения / Подпорина И. // Главный Врач.- 2011.-№ 9,- C. 60-64

   • НАСЕЛЕНИЕ - POPULATION

    • Механ1чний та природний рух населення Укра1ни / Гайдай 1. // Главный Врач.- 2011.-№ 9,- C. 65-71

   • ЭДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ - EDRAVOOKHRANENIYA FINANCING ONE SOURCE

    • Моделі фінансування систем охорони здоров я / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 9,- C. 72-81

  • Номер журналу 10

   • ЖИЗНИ ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ - LIVES ARE THE EXPECTED DURATION

    • Аналіз середньої очікуваної тривалості життя населення України / Крячкова Л. // Главный Врач.- 2011.-№ 10,- C. 47-53

   • БЮДЖЕТЫ - BUDGETS

    • Механізми формування коштів з державних джерел. Бюджетний процес у охороні здоров я / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 10,- C. 72

  • Номер журналу 11

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Дайджест-обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2011.-№ 11,- C. 12-15

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Анал1з тенденц1й захворюваност1 та поширеност1 хвороб серед населення Укра1ни / Крячкова Л. // Главный Врач.- 2011.-№ 11,- C. 48- 56

    • Новая европейская политика здравоохранения -Здоровье -2020 : видение, ценности, основные направления и подходы // Главный Врач.- 2011.-№ 11,- C. 57-66

   • ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЬНИЧНЫЙ - FINANCIAL MANAGEMENT IS HOSPITAL

    • Функції систем фінансування охорони здоров я / Шевченко М. // Главный Врач.- 2011.-№ 11,- C. 67-74

   • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - MEDICAL SERVICES, NECESSITIES of POPULATION

    • Современные технологии обеспечения конкурентного преимущества учреждения здравоохранения на рынке медицинских услуг / Сибрина Т. // Главный Врач.- 2011.-№ 11,- C. 75

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ УДАЛЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ - MEDICAL WASTES DELETE AND OBEZVREZHIVANIE

    • Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами в лечебно-профилактическом учреждении / Кузин И. // Главный Врач.- 2012.-№ 1,- C. 31-44

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Нормативно- правове забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні. Напрацювання та проблематика / Сапа Ю. // Главный Врач.- 2012.-№ 1,- C. 45-51

  • Номер журналу 2

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Дайджест-обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2012.-№ 2,- C. 8-14

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Дайджест-обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 6-10

    • Систиматизированный обзор нормативно-правовых документов, опубликованных за период январь-март 2012 г. // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 10- 12

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Визначення зм1сту понять (якість медичної допомоги) та (підвищення якості медичної допомоги ) / Зюков О. // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 46- 51

    • Управління змінами, направленими на поліпшення якості медичної допомоги // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 52-57

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • Стратегическое руководство в интересах здоровья в ХХ1 веке: исследование, проведенное для Европейского регионального бюро ВОЗ // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 13-45

   • БОЛЬНИЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ - BY HOSPITAL PERSONNEL MANAGEMENT

    • Пять инструментов управления для врача / Литвак А. // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 68-75

   • ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ - FEES AND PAYMENT OF SERVICES

    • Исследование определения порога готовности платить методом условной оценки за услуги медицинского назначения и лечения / Зеленова О. // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 76- 82

   • ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКАЯ - An ECONOMY IS MEDICAL

    • Методология экономических оценок в здравоохранении /Д.Д. Дячук, Л.И. Погребная, И.М. Чихачева и др. // Главный Врач.- 2012.-№ 3,- C. 83-94

  • Номер журналу 4(132)

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про створення робочої групи : наказ від 27 берез. 2012 р. № 72-Адм / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Главный Врач.- 2012.-№ 4(132),- C. 8-9

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров’я : наказ від 27 берез. 2012 р. № 207 / Україна. Міністерство охорони здоров’я // Главный Врач.- 2012.-№ 4(132),- C. 11

    • Про затвердження четвертого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності : наказ від 28 берез. 2012 р. № 209 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Главный Врач.- 2012.-№ 4(132),- C. 11-13

    • Про скорочення форм первинної облікової документації у закладах охорони здоров’я : наказ від 28 берез. 2012 р. № 214 / Укрваїна. Міністерство охоронип здоров'я // Главный Врач.- 2012.-№ 4(132),- C. 13

    • Про створення мультидисциплінарних робочих груп з опрацювання медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини : наказ від 28 берез. 2012 р. № 216 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Главный Врач.- 2012.-№ 4(132),- C. 13

    • Про виконання Указу Президента України № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» : наказ від 30 берез. 2012 р. № 227 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Главный Врач.- 2012.-№ 4(132),- C. 13

  • Номер журналу 4(1320

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження Плану організаційних заходів із забезпечення ефективного і доступного медичного обслуговування громадян, хворих на гемофілію : наказ від 21 берез. 2012 р. № 181 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Главный Врач.- 2012.-№ 4(1320,- C. 9-10

  • Номер журналу 4

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам Глобальное резюме для Всемирного дня здоровья 2012 г. // Главный Врач.- 2012.-№ 4,- C. 4-15

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Підходи до управління якістю мединої допомоги / Зюков О. // Главный Врач.- 2012.-№ 4,- C. 34-55

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Роь медсетер в процессе замещений функций медицинского персонала /Л. Крячкова / Крячкова Л. // Главный Врач.- 2012.-№ 4,- C. 56- 63

   • ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - EDUCATION is MEDICAL, IN-PLANT TRAINING

    • Безперервне підвищення кваліфікації керівників закладів охорони здоров я / Б. Веденко, В. Мельник, В. Даценко / Веденко Б. // Главный Врач.- 2012.-№ 4,- C. 85-88

  • Номер журналу 6

    • Проект постанови Кабінету Міністрів України (Про внесення змін до постанови Кабвнету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 ) (Про акредитацію закладів охорони здоров я // Главный Врач.- 2012.-№ 6,- C. 15

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ, ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Health PROTECTIONS are PERSONNELS, EXPERT ESTIMATION of ACTIVITY

    • Основные подходы к индивидуальным изменениям персонала / Г. Канюка / Канюка Г. // Главный Врач.- 2012.-№ 6,- C. 73

   • СЛУЖБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ - SERVICES OF ENTERING INTO CONTRACTS

    • Питання укладання господарських договорів та особливості договорів постановки / Р. Гайдай / Гайдай Р. // Главный Врач.- 2012.-№ 6,- C. 87

  • Номер журналу 7

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Дайджест-обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 12-17

   • ЭКОНОМИКА - ECONOMY

    • Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой. Часть2. Реформы финансирования здравоохранения по выполняемым функциям Глава ;. Источники Средств и сбор доходов : реформы и задачи / Joseph Kutzin // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 25-43

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Применение механизмов и инструментов управленческого учета в учреждениях здравоохранения (в вопросах и ответах) / Д. Дячук, Л. Погребная, . Чихачева и др. / Дячук Д. // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 44- 57

    • Применение механизмов и инструментов управленческого учета в учреждениях здравохранения (в вопросах и ответах) / Дячук Д., Погребная Л., Чихачева И. и др. // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 44-57

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Школа здоровья для пациентов-важнейший фактор качества медицинской помощи / Н. Михайлова , А. Калинина, В. Олейников и др. / Михайлова Н. // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 64- 71

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам. Глобальное резюме для Всемирного дня здоров ья 2012 г. // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 72- 85

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ - HEALTH PROTECTIONS OF ESTABLISHMENT

    • Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню (методичні рекомендації) / Лехан В., Ященко Ю., Гойда Н. та ін. // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 18-24

    • Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой / под ред. Joseph Kutzin, Cheryl Cashin, Melitta Jakab..- (Содерж. : Часть 2. Реформы финансирования здравоохранения по выполняемым функциям. Глава 4. Источники средств и сбор доходов: реформы и задачи) // Главный Врач.- 2012.-№ 7,- C. 25-43

  • Номер журналу 8

   • ЭКОНОМИКА - ECONOMY

    • Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой. Под редакцией Joseph Kutzin Часть 2. Реформы финансирования здравоохранения по выполняемым функциям Глава 5. Реформы в сфере объединения средств // Главный Врач.- 2012.-№ 8,- C. 16-37

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Управленческий учет в вопросах и ответах. Перспективы внедрения бюджетирования и финансового планирования в управленческий учет учреждений здравоохранения / Д. Дячук, Л. Погребная, И.Чихачева и др. / Дячук Д. // Главный Врач.- 2012.-№ 8,- C. 38- 52

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Качество медицинской услуги и его оценка // Главный Врач.- 2012.-№ 8,- C. 67- 70

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • ОРГАНИЗАЦИЯ системы здравоохранения в странах СНГ // Главный Врач.- 2012.-№ 8,- C. 71-75

   • МЕДСЕСТРЫ - TRAINED NURSES

    • Специальность -Сестринское дело- в программах Всемирной организации здравоохранения // Главный Врач.- 2012.-№ 8,- C. 76-82

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • Стратегическое управление бюджетной организацией здравоохранения как перспективное направление совершенствования медико-социальной помощи населению // Главный Врач.- 2012.-№ 8,- C. 83- 86

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Компаративный анализ развития международного законодательства по обеспечению прав пациентов на получение доступной и качественной медицинской помощи // Главный Врач.- 2012.-№ 8,- C. 87

  • Номер журналу 9

   • ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКАЯ - An ECONOMY IS MEDICAL

    • Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой Часть 2. Реформы финансирования здравоохранения по выполняемым функциям Глава 6. Закупка медицинских услуг / Joseph Kutzin // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 12 -30

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОПЛАТА ПАЦИЕНТОМ - MEDICARE, PAYMENT PATIENT

    • Глава 7. Охват: право на получение медицинской помощи и соучастие пациентов в ее оплате // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 31-49

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • Міжнародний досвід розвитку формулярної системи / В. Бліхтар / Бліхтер В. // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 50-53

    • Опрацювання локального формуляру лікарських засобів на прикладі окремого лікувально-профілактиного закладу стаціонарного типу: проблеми та можливі шляхи їх вирішення / Ю. Настюха, А. Зіменковський, А. Фільц / Настюха Ю. // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 54- 59

   • УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИЯ - ADMINISTRATIVE SERVICE ORGANIZATION

    • Управленческий учет в вопросах и ответах. Применение управленческого учета для принятия управленческих решений / Д. Дячук, Е. Вовк, І. Мархонь / Дячук Д. // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 60- 71

   • ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - EDUCATION, IN-PLANT TRAINING

    • Підвищення знань керівників підрозділів лікарні- важлива вимога сьогодення / Б. Веденко, В. Мельник, В. Деценко та ін. / Веденко Б. // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 72- 77

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Здоровье -2020 . Основі политики и стратегия // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 78- 80

   • СЕМЬИ ЗДОРОВЬЕ - FAMILIES ARE HEALTH

    • Часть 1. Здоровье 2020 : придание нового импульса мерам по обеспечению охраны здоровья и благополучия-общая ситуация и движущие силы // Главный Врач.- 2012.-№ 9,- C. 81

  • Номер журналу 10

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Методика розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров я. Методичні рекомендації // Главный Врач.- 2012.-№ 10,- C. 44- 56

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Місце клінічного аудиту в системі управління якістю медичної допомоги / А. Степаненко, В. Сміянов / Степаненко А. // Главный Врач.- 2012.-№ 10,- C. 64-68

    • Адміністративно- правові засади забезпечення контролю якості медичної допомоги в умовах запровадження в Україні обов язкового медичного страхування / А. Стеценко / Стеценко В. // Главный Врач.- 2012.-№ 10,- C. 68- 71

    • Доказова соціальна медицина-сучасний напрямок у розвитку охорони здоров я : проблеми та перспективи впровадження в Україні / А. Зіменський, Д. Данко, М. Хобзей / Зіменковський А. // Главный Врач.- 2012.-№ 10,- C. 72- 75

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Здоровье 2020. Основы политики и стратегия // Главный Врач.- 2012.-№ 10,- C. 76-100

  • Номер журналу 11

   • ЭДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ - EDRAVOOKHRANENIYA FINANCING ONE SOURCE

    • Глаа 10 . Согласование управления государственными расходами и финансами с реформами системы финансирования здравоохранения // Главный Врач.- 2012.-№ 11,- C. 14- 31

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Глава 11. Роль добровольного медицинского страхования // Главный Врач.- 2012.-№ 11,- C. 32- 47

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Материалы V съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения Украины // Главный Врач.- 2012.-№ 11,- C. 48-62

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Здоровье -2020. Основы политики и стратегия Чать 2. здоровье -2020: применение научно обоснованных стратегий, дающих положительные результаты, и ключевые заинтересованные стороны // Главный Врач.- 2012.-№ 11,- C. 63- 90

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОПЛАТА ПАЦИЕНТОМ - MEDICARE, PAYMENT PATIENT

    • Підвищення знань керівників підрозділів лікарні- важлива вимога сьогодення / Б. Веденко, В. Мельник, В. Даценко та ін. / Веденко Б. // Главный Врач.- 2012.-№ 11,- C. 92- 96

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Дайджест-обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2013.-№ 1,- C. 7-11

    • Закон України Про Державний бюджет України на 2013 рік (витяг) // Главный Врач.- 2013.-№ 1,- C. 12-13

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12. 2012 р. № 1216 -Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 -Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров я- // Главный Врач.- 2013.-№ 1,- C. 21- 25

    • Роль провідних стилів управління сучасних керівників закладів охорони здоров я у створенні сприятливих умов для успішної професійної діяльності медичного персоналу / Д. Дячук, О. Зюков / Дячук Д. // Главный Врач.- 2013.-№ 1,- C. 71- 76

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Уніфікована методика з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров я України (методичні рекомендації) // Главный Врач.- 2013.-№ 2,- C. 14- 30

    • Оцінка чутливості системи охорони здоров я очікувань пацієнтів медичних закладів (на прикладі центру первинної медико-санітарної допомоги) / Ю. Сапа, Т. Борзова, Л. Крячкова та ін. / Сапа Ю. // Главный Врач.- 2013.-№ 2,- C. 38- 49

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Методичні рекомендації з організації клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги в закладах охорони здоров я. / В. Москаленко / Москаленко В. // Главный Врач.- 2013.-№ 3,- C. 19- 26

    • Локальний протокол медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію на амбулаторно-поліклінічному етапі / Д. Дячук, Г. Мороз, І. Гідзинська та ін. / Дячук Д. // Главный Врач.- 2013.-№ 3,- C. 27- 40

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Стратегии развития здравоохранения, реализуемые в мире /Т. Сбурина, О. Мишина / Сибурина Т. // Главный Врач.- 2013.-№ 3,- C. 41- 48

    • Внедрение новых организационно- правовых форм в России и за рубежом /О. Мишина / Мишина О. // Главный Врач.- 2013.-№ 3,- C. 49- 52

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Концепция ступенчатого подхода к лечению неспецифической боли в нижней части спины / А. Карнеев, Э. Соловьева / Карнеев А. // Главный Врач.- 2013.-№ 3,- C. 11-17

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Коррекция функции эндотелия у больных артериальной гипертензией, перенесших инфаркт миокарда / О. Солдатова, Ю. Щукин, А. Рябов / Солдатова О. // Главный Врач.- 2013.-№ 3,- C. 52- 54

  • Номер журналу 4

   • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - LEGISLATION

    • Про затвердження методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну спеціальну) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу : наказ від 28 берез. 2013 р. № 249 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Главный Врач.- 2013.-№ 4,- C. 14-42

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Опыт организации оценки технологий в здравоохранении Великобритании /Л. Максимова / Максимова Л. // Главный Врач.- 2013.-№ 4,- C. 67- 71

    • Механизм работы национальной исследовательской программы по оценке технологий в здравоохранении Великобритании / Н. Уильямс / Уильямс Н. // Главный Врач.- 2013.-№ 4,- C. 72- 73

    • Роль и место медицинских технологий в современных системах здравоохранения / А. Третьякова / Третьякова А. // Главный Врач.- 2013.-№ 4,- C. 74- 77

   • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ENVIRONMENT AND HEALTH PROTECTION

    • Что общего между управлением и медициной / А. Литвак / Литвак А. // Главный Врач.- 2013.-№ 4,- C. 78

  • Номер журналу 5

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Дайджест - обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2013.-№ 5,- C. 7

    • Проект наказу МОЗ України (Про затвердження Концепції інформатизації сфери охорони здоров я ) // Главный Врач.- 2013.-№ 5,- C. 14- 21

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • К концепции государственной политики информатизации здравоохранения Украины / В. Пономаренко, О. Майоров / Пономаренко В. // Главный Врач.- 2013.-№ 5,- C. 22- 25

    • Электронная медицинская карта и принципы ее организации / Б. Зингерман / Зингерман Б. // Главный Врач.- 2013.-№ 5,- C. 31- 34

    • Информатизация системы здравоохранения как важный раздел инновационных управленческих стратегий / А. Фаррахов / Фаррахов А. // Главный Врач.- 2013.-№ 5,- C. 37- 39

   • ИНФОРМАТИКА МЕДИЦИНСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ - An INFORMATICS IS MEDICAL COMPUTER

    • Информатизация здравоохранения / Т. Губарева, К. Миронова / Губарева Т. // Главный Врач.- 2013.-№ 5,- C. 40- 47

   • ЭКОНОМИКА - ECONOMY

    • Планирование и оценка эффективности бюджетных расходов стационара в рамках финансового менеджмента, ориентированного на результат / С. Мартынчик, С. Филатенкова / Мартынчик С. // Главный Врач.- 2013.-№ 5,- C. 48- 51

  • Номер журналу 6

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Дайджест-обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2013.-№ 6,- C. 11- 25

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Наказ МОЗ України від 18.05.2013 № 403 (Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки локального формуляра лікарських засобів ) // Главный Врач.- 2013.-№ 6,- C. 26- 37

  • Номер журналу 7

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Кадрова політика у реформуванні вітчизняної сфери охорони здоров я . Аналітична доповідь / Т. Авраменко / Авраменко Т. // Главный Врач.- 2013.-№ 7,- C. 14-34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Основные проблемы совершенствования управления деятельностью станций скорой медицинской помощи в совреенных условиях / Г. Шестаков / Шестаков Г. // Главный Врач.- 2013.-№ 7,- C. 35- 42

   • ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - PALLIATIVE MEDICARE

    • Права больных прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями в рассийском и международном праве / Е. Отставнова / Отставнова Е. // Главный Врач.- 2013.-№ 7,- C. 62- 64

   • ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БОЛЬНИЦЫ - ONCOLOGIC SERVICE OF HOSPITAL

    • Опыт организации лечения онкологических больных в экстренных и неотложных состояниях / Ф. Ахметзянов, Н. Шайхутдинов / Ахметзянов Ф. // Главный Врач.- 2013.-№ 7,- C. 67- 71

  • Номер журналу 8

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Місце клінічного аудиту в системі управління якістю медичної допомоги / А. Степаненко, В. Сміянов / Степаненко А. // Главный Врач.- 2013.-№ 8,- C. 48-52

    • Управління якістю медичної допомоги та критерії її оцінки у закладах родинної медицини / Р. Грицко / Грицко Р. // Главный Врач.- 2013.-№ 8,- C. 53- 56

    • Вопросы ненадлежащего оказания медицинской помощи /* Т. Мурзова, И. Сенина-Волжская / Мурзова Т. // Главный Врач.- 2013.-№ 8,- C. 57- 60

    • Качество медицинской помощи с позиции факторов управления / А. Дудко, И. Кицул, М. Сасина / Дудко А. // Главный Врач.- 2013.-№ 8,- C. 61- 63

  • Номер журналу 9

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Систиматизированный обзор нормативно-правовых документов, опубликованных за период январь-сентябрь 2013 г. // Главный Врач.- 2013.-№ 9,- C. 12- 18

   • ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ - FEES AND PAYMENT OF SERVICES

    • Зміни до методики розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоров я / Д. Дячук, Л. Погребна, С. Зварич та ін. / Дячук Д. // Главный Врач.- 2013.-№ 9,- C. 36- 50

   • МЕДИЦИНСКИЕ РЕГИСТРАТОРЫ - MEDICAL RECORDERS

    • Оптимізація трудової діяльноті на підставі оцінки психологічного портрету медичного персоналу ( на прикладі медичних реєтраторів ) / Крячкова Л. // Главный Врач.- 2013.-№ 9,- C. 51- 59

   • КРАСНУХА - GERMAN MEASLES

    • Иформация ВОЗ // Главный Врач.- 2013.-№ 9,- C. 5-8

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Дайджест-обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2013.-№ 9,- C. 8-11

  • Номер журналу 10

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Оценка медицинских технологий и формирование политики здравоохранения в странах Европы. Современное состояние, проблемы и перспективы / Marcial Velasco Garrido // Главный Врач.- 2013.-№ 10,- C. 18

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Спосіб оцінки якості первинної медичної допомоги пацієнтам диспансерних груп /О. Надута-Скринник, Т. Плужнікова, В. Гапон / Надута-Скринник О. // Главный Врач.- 2013.-№ 10,- C. 65

  • Номер журналу 11

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • К вопросу о новой стратегии охраны здоровья в РФ /Ю. Комаров / Комаров Ю. // Главный Врач.- 2013.-№ 11,- C. 39- 44

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Медицинское страхование в системе здравоохранения Франции /А. Прокинова / Прокинова А. // Главный Врач.- 2013.-№ 11,- C. 80- 81

    • Медицинское страхование в РФ : виды и особенности / А. Шатонов / Шатонов А. // Главный Врач.- 2013.-№ 11,- C. 81- 84

    • Экспертиза в сфере обязательного медицинского страхования ( опыт Сант-Петербурга ) / Карачевцева М. // Главный Врач.- 2013.-№ 11,- C. 85

  • Номер журналу 12

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Дайджест -обзор законодательных и нормативных документов // Главный Врач.- 2013.-№ 12,- C. 8- 9

    • Вибрані матері али Х11 з їзду Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) // Главный Врач.- 2013.-№ 12,- C. 11-33

   • ЛЕКАРСТВ МОНИТОРИНГ - MEDICATIONS MONITORING

    • Систематизированный обзор нормативно-правовых документов, опублиикованных за период октябрь-декабрь 2013 г. // Главный Врач.- 2013.-№ 12,- C. 9- 11

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Стратегия и план действий в поддержку здорового старения в Европе, 2012- 2020 гг. // Главный Врач.- 2013.-№ 12,- C. 78- 96

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 9

   • ГЕПАТИТ - HEPATITIS

    • Сучасний стан захворюваності на гепатити в Україні ( до всесвітнього дня боротьби з гепатитом ) / . Литвинова, Н. Гречишкіна, О. Тонковид та ін. / Литвинова Л. // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 40- 43

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Особливості здійснення медичної профілактики в закладах охорони здоров я м. Києва / Д. Дячук, Т. Грузєва, . Зюков та ін. / Дячук Д. // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 44- 50

   • КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ - CORONAL ILLNESS

    • Організаційні аспекти надання медичноїї допомоги при гострому інфаркті міокарда / А. Кравченко / Кравченко А. // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 51- 55

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ - HEALTH PROTECTION SERVICES MANAGEMENT

    • Дослідження трудової мотивації медичних працівників /Л. Крячкова / Крячкова Л. // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 56-61

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Дорогостоящая стратегия общественного здоров ья на период 2014-2020 года /В. Флоря / Флоря В. // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 62- 63

    • V ювілейний міжнародний медичний форум Інновації в медицині-здоров я нації // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 70- 71

   • ВРАЧИ-РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ - VRACHI-RUKOVODYASCHIE WORKERS

    • Прес-реліз Польсько-Української програми стажування для керівників медичних закладів // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 64- 65

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Програма науково-практичної конференції (Інноваційні технології в збереженні і зміцненні громадського здоров я та профілактиці ХНІЗ // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 72

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСУРСЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE RESOURCES

    • Методика планирования ресурсов для оказания медицинской помощи в стационарах и амбулаторных условиях // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 32- 34

   • УГОЛОВНОЕ ПРАВО - CRIMINAL LAW

    • Что не должны делать медицинские работники и их руководители // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 35- 36

    • Главный врач оштрафован на двадцать тысяч рублей за нарушение условий лицензии // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 36- 37

   • ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - CIVIL DEFENSIVE

    • Основные направления подготовки медицинских организаций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций // Главный Врач.- 2014.-№ 9,- C. 44- 46

  • Номер журналу 10

   • МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - MEDICAL SERVICES, NECESSITIES of POPULATION

    • Создание систем проведения научных исследований в целях достижения охвата населения медицинскими услугами // Главный Врач.- 2014.-№ 10,- C. 10

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Паліативна допомога : проблема синдрому емоційного вигорання медичного персоналу / О. Децик, Ж. Золотарьова / Децик О. // Главный Врач.- 2014.-№ 10,- C. 58-61

   • ПНЕВМОНИЯ - PNEUMONIA

    • Внебольничная пневмония / .А. Гордеев / Гордеев И.А. // Главный Врач.- 2014.-№ 10,- C. 61-68

   • ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА - MILITARY MEDICINE

    • Организация срочного захоронения трупов в военное время и при чрезвычайных ситуациях / В.Г. Тимофеев / Тимофеев В.Г. // Главный Врач.- 2014.-№ 10,- C. 71

  • Номер журналу 11

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Сучасні медико-соціальні аспекти проблеми туберкульозу в Україні /Л. Галієнко / Галієнко Л. // Главный Врач.- 2014.-№ 11,- C. 23-27

   • ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - FIRST AID

    • Стан та проблеми реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні / Я. Пилипець, А. Пилипець / Пилипець Я. // Главный Врач.- 2014.-№ 11,- C. 28- 32

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Модернизация системы информационного обеспечения медицинской помощи в Российской Федерации на примере г. Москвы / Белостоцкий А.В. // Главный Врач.- 2014.-№ 11,- C. 14-15

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Телемедицина в первичном звене здравоохранения / А.А. Калининская, В.М. Леванов, Л. М. Маликова / Калининская А.А. // Главный Врач.- 2014.-№ 11,- C. 16-18

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Общая врачебная практика на селе / А.А. Калининская, Т.В. Чижикова / Калининская А.А. // Главный Врач.- 2014.-№ 11,- C. 20-21

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Факторы, влияющие на удовлетворенность населения стоматологической помощью / О.В. Карпова / Карпова О.В. // Главный Врач.- 2014.-№ 11,- C. 47- 48

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - FIRST MEDICAL AID

    • Актуальные вопросы совершенствования оказания скорой медицинской помощи / О.Л. Нестеров / Нестеров О.Л. // Главный Врач.- 2014.-№ 11,- C. 58- 66

  • Номер журналу 12

   • ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА - DEMOGRAPHIC STATISTICS

    • Щорічна доповідь про стан здоров я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров я України , 2013 рік. Аналіз демографічної ситуації в Україні // Главный Врач.- 2014.-№ 12,- C. 13- 27

   • ТАБАКА УПОТРЕБЛЕНИЕ, РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ - TOBACCO the USE, DISORDERS of HEALTH

    • Сучасні методи профілактики та лікування тютюнової залежності в практиці сімейного лікаря / Д. Дячук, Т. Грузєва, Г. Іншакова та ін. / Дячук Д. // Главный Врач.- 2014.-№ 12,- C. 28- 32

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА - MEDICARE, MEASURES ON PROVIDING of QUALITY

    • Інноваційний підхід до профілактики та лікування НІЗ в первинній ланці охорони здоров я, запропонований ВООЗ / Т. Грузєва, О. Зюков, В. Замкевич / Грузєва Т. // Главный Врач.- 2014.-№ 12,- C. 32- 37

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Оцінка системи охорони здоров я України в напрямку досягнення основних цілей діяльності / Л. Крячкова / Крячкова Л. // Главный Врач.- 2014.-№ 12,- C. 38- 48

   • СТРАХОВАНИЕ - INSURANCE

    • Методологічно -правові основи та особливоті загальнообов язкового державного страхування / І. Яковенко / Яковенко І. // Главный Врач.- 2014.-№ 12,- C. 48-54