Примірники в наявності

Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БОЛЬНИЦЫ - ONCOLOGIC SERVICE OF HOSPITAL

    • Порівняльна оцінка задоволеності персоналу якістю медичного обслуговування онкологічнх хворих у хірургічних стаціонарах / Лехан В.М., Зюков О.Л. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 1,- C. 25-32

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Організація медичної реабілітації в поліклінічних умовах / Голяченко А.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 1,- C. 45-49

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Складнощі та невдачі при комплексному лікуванні ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД (огляд літератури) / Якобчук А.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 1,- C. 56-61

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Розвиток гігієнічної науки в Україні як основа становлення соціальної медицини / Ціборовський О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 1,- C. 67-71

  • Номер журналу 2

   • ДЕТЕЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУЖБЫ - CHILDREN OF HEALTH OF SERVICE CARE

    • Ситуаційний аналіз стану охорони здоров я дітей та підлітків в Україні.Частина 11.Забезпечення принципу соціальної справедливості щодо здоров я дітей та підлітків. /Дудіна О.О. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 2,- C. 9-17

   • СПИД - AIDS

    • Стан організації медико-соціальної допомоги хворим на СНІД та шляхи її удосконалення / Панченко В.Г. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 2,- C. 27-30

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Медичне забезпечення неповних сімей в сільській місцевості / Смірнова В.Л. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 2,- C. 30-34

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Медико-організаційні аспекти лікувально-профілактичних заходів кардіологічним хворим із стресовими станами / Клименко В.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 2,- C. 49-55

  • Номер журналу 3

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Первинна медико-санытарна допомога: стан розвитку / Слабкий Г.О., Кризина Н.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 3,- C. 55-64

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Сімейна медицина на селі / Голяченко О.М., Панчишин Н.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 3,- C. 69-71

    • Роль сімейного лікаря в наданні швидкої допомоги сільському населенню / Побережний А.І., Лісовська Н.О., Литвинова О.Н. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 3,- C. 73-78

   • ГОЛОДАНИЕ - STARVATION

    • Боротьба з наслідками голоду 1921-1923 років (огляд літератури) / Ціборовський О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 3,- C. 88-95

  • Номер журналу 4

   • СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - SOCIAL MEDICINE

    • 1V з їзд спеціалістів соціальної медицини та організаторів охорони здоров я як крок до активного розвитку соціальної медицини в Україні / Слабкий Г.О., Кочет О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 4,- C. 15-21

    • Розвиток земської медицини та її санітарної організації як втілення у практику соціально-медичних ідей / Ціборовський О.М., Сорока В.М., Гарнець О.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 4,- C. 45-53

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОЛИТИКА - HEALTH PROTECTIONS OF POLITICIAN

    • Державна політика України в галузі охорони здоров я: тенденції та закономірності розвитку / Кризина Н.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 4,- C. 21- 27

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Аналіз діяльності мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості /Матюха Л.Ф. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 4,- C. 31- 37

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Клінічна концепція використання телемедицини в галузі ортопедії та травматології. / Владзимирський А.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2008.-№ 4,- C. 37- 42

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - ANAESTHESIOLOGY

    • Щодо організації та структури служби анестезіології та інтенсивної терапії центральних районних лікарень України /Князевич В.М., Слабкий Г.О., Федосюк Р.М. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 1,- C. 19-24

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Досвід контролю якості діагностики при наданні медичної допомоги членам благодійної організації -Лікарняна каса Житомирської області / Толстанов О.К. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 1,- C. 24- 28

   • ТЕЛЕМЕДИЦИНА - ТЕЛЕМЕДИЦИНА

    • Організаційно-управлінські аспекти створення телемедичної мережі/Осташко В.Г., Слабкий Г.О., Голубчиков М.В. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 1,- C. 44-47

   • БОЛЬНИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - HOSPITAL INFORMATIVE SYSTEMS

    • Створення моделі впровадження медичної інформаційної системи в закладах охорони здоров я на основі комп ютерних інформаційних технологій / Репута В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 1,- C. 52-55

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Розвиток гігієни дітей та підлітків як наукової дисципліни в Україні (1950- 1980) / Стельмахівська В.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 1,- C. 69-73

  • Номер журналу 2

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Смертність населення України від хвороб органів травлення: реніональні особливості / Чепелевська Л.А., Любінець О.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 11-15

   • ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ - INTENSIVE THERAPY

    • Оцінка лікарями- анестезіологами організації невідкладної медичної допомоги /Князевич В.М. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 51-59

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • Проблеми і перспективи розвитку системи медичної допомоги / Проданчук М.Г., Корецький В.Л. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 59-63

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Принципи надання первинної медичної допомоги сільському населенню / Кризина Н.П., Слабкий В.Г. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 67- 74

   • АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ - ANAESTHETIC SEPARATION OF HOSPITAL

    • Аналіз діяльності служби анестезіології центральних районних, міських та обласних лікарень України / Федосюк Р.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 74-82

   • ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ - VERMIN ILLNESSES

    • До питання надання медичної допомоги лікарям загальної практики /сімейної медицини пацієнтам з інфекційними та паразитарними хворобами / Шпита О.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 82-86

   • ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ - FINANCING IS GOVERNMENTAL

    • Система Національних Рахунків Охорони Здоровя України: загальні витрати на охорону здоров я у 2007 році / Шевченко М.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 86-91

   • КУРЕНИЕ - SMOKING

    • Оцінка динаміки поширеності тютюнокуріння в Україні /Красовський К.С. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 91-99

   • АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ - OBSTETRIC-GYNAECOLOGICAL SEPARATION of HOSPITAL

    • Обласна автоматизована система забезпечення медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям / Сидоренко Г.Д., Якимець В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 99-105

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Характеристика кадрового забезпечення санітарно-епідеміологічної служби Полтавської області. / Макеєв С.Л. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 105-109

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Здоров я нації як історична проблема / ЦІборовський О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 2,- C. 109

  • Номер журналу 3

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Прогнозні тенденції смертності населення Erhf]yb / Чепелевська Л.А., Любінець О.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 3,- C. 10-16

   • БОЛЬНИЦЫ ДЕТСКИЕ - HOSPITALS ARE CHILD

    • Комплексна характеристика ролі дтячих обласних лікарень в наданні медичної допомоги дітям /Лазоришинець В.В. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 3,- C. 21-28

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Реорганізація первинної медико-санітарної допомоги: пропозиції до реформування та економічні розрахунки /Яковенко І.В., та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 3,- C. 56-61

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Приватний медичний бізнес, страхова і сімейна медицина в Україні: проблеми, перспективи подальшого розвитку / Бакалюк О.Й. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 3,- C. 61- 66

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - AMBULATORY-POLICLINIC HELP

    • Методичні підходи до впровадження локальних клінічних протоколів в амбулаторно-поліклінічну практику // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 3,- C. 66- 71

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Аналіз міжнародного досвіду застосування оцінки технологій в охороні здоров я (Health Technology Assesstnt) / / Думенко Т.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 3,- C. 76- 83

  • Номер журналу 4

   • СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - SOCIAL MEDICINE

    • Доказова соціальна медицина / Голяченко О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 5-8

   • КРОВООБРАЩЕНИЕ - CIRCULATION OF BLOOD

    • До питання захворюваності населення на хвороби системи кровообігу та організації медичної допомоги / Лазоришинець В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 9-13

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Особливості соціального статусу інвалідів внаслідок туберкульозу легень / Стовбан І.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 23-27

   • НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ТРАНСПОРТНЫЕ - ACCIDENTS TRANSPORT

    • Управління службою медицини катастроф при медичних наслідках дорожньо-транспортних пригод / Бичков В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 28-32

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОЛИТИКА - HEALTH PROTECTIONS OF POLITICIAN

    • Політика досягнення здоров я для всіх : Україна у європейському контексті / Михайленко П.М., Ринда Ф. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 51- 55

   • ЛАБОРАТОРИИ - LABORATORIES

    • Концепція створення централізованих регіональних клініко-діагностичних лабораторій / Луньова А.Г., Толстанов О.К. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 64-67

    • Інформаціологічні моделі функціональних систем організму та їх роль у прийнятті клінічних рішень / Килівник В.С., Галаченко О.О., Кузьмін І.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 86- 90

   • АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ - ANAESTHESIOLOGY

    • Аналіз комп ютерно-інформаційного забезпечення служби дитячої анестезіології та інтенсивної терапії України / Ковальова О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.-№ 4,- C. 82-85

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • ДЕРМАТИТЫ - DERMATITISES

    • Відновлювальне лікування хронічних дерматозів у дітей та підлітків / Цвень П.В., Голяченко Г.Б., Киліівник В.С. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 24- 28

    • Роль медико-соціальних факторів у формуванні рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому / Риков С.О., Варивончик Д.В., Вітовська О.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 29- 33

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги / Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 34- 36

   • АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ - AMBULATORY-POLICLINIC SEPARATIONS of HOSPITAL

    • Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки /Бабінець Л.С. та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 44- 47

   • СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - INSURANCE OF MEDICARE

    • Варіант принципової схеми підготовчого етапу реалізації проекту (Експериментальна лікарня страхової медицини) / Самоходський В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 48- 51

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Проблемні особливості підготовки керівників системи охорони здоров я в Україні / Литвинова О.Н. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 52- 54

   • ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - HEALTHY WAY OF LIFE

    • Характеристика психологічного клімату у сільських сім ях / Слабкий Г.О., Загородній С.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 78- 83

    • Соціально-гігієнічні аспекти формування здорового способу життя дитячого населення / Калиниченко І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 1,- C. 78- 83

  • Номер журналу 2

   • ИОД - IODINE

    • Проблемні питання профілактики йодного дефіциту /Г.О. Слабкий, О.А. Труш, Ю.Б. Ященко та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 2,- C. 4- 7

   • БОЛЬНИЦЫ, ЧИСЛО КОЕК - HOSPITALS, NUMBER of BUNKS

    • Деякі питання використання ліжкового фонду вторинного рівня медичної допомоги / Лазоришинець В.В., Пархоменко Г.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 2,- C. 15- 21

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформа охорони здоров я в Україні.Кдрова проблема 1/О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 2,- C. 22- 26

   • БОЛЬНИЦЫ РАЙОННЫЕ - HOSPITALS ARE DISTRICT

    • Оцінка доступності лабораторної діагностики амбулаторними пацієнтами центральних районних лікарень / Толстанов О.К. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 2,- C. 31- 34

   • ЭНДОМЕТРИОЗ - ЭНДОМЕТРИОЗ

    • Кесарський розтин як фактор ризику розвитку ендометріозу / Корчинська О.О., Волошина У.В., Данканич Є.Е. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 2,- C. 39- 43

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • До історії терору комуністичного режиму Радянського Союзу щодо лікарів Радянського Союзу щодо лікарів Радянської України / Ганіткевич Я.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 2,- C. 44

  • Номер журналу 3

   • СТАТИСТИКА - STATISTICS

    • Удосконалення методики виьбіркового збору статистичних даних стосовно здоров я населення / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, А.О. Голяченко та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 3,- C. 4-13

   • ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ - EYE ILLNESSES

    • Захворюваність населення УКраїни на хвороби ока та його придаткового апарату / Збитнева С.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 3,- C. 14- 17

   • БОЛЬНЫЕ - PATIENTS

    • Прогнозування стійкості ремісій у хворих, залежних від опіоїдів, на різних стадіях протирецидивного лікування / Фітькало О.С. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 3,- C. 18- 23

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Реформа охорони здоров я України. Кадрова проблема 11 /О.М. Голяченко, Н.Я. Панчишин,В.Л. Смірнова та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 3,- C. 30- 32

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - FIRST MEDICAL AID

    • Організаційні засади роботи протишокової палати у лікарні швидкої медичної допомоги / Марков Ю.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 3,- C. 33-37

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • До історії становлення української вищої медичної школи (Медичний інститут в окупованому гітлерівцями Києві у 1941-1942 рр.) / Ганіткевич Я.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 3,- C. 47

  • Номер журналу 4

   • КРОВООБРАЩЕНИЕ - CIRCULATION OF BLOOD

    • Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні /О.М. Голяченко, Ю.Б. Ященко, О.М. Орда та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 9- 15

   • МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - CEREBRAL CIRCULATION OF BLOOD OF DISORDER

    • Науково-методичні підходи до організації диспансерного спостереження за станом здоров я групи ризику виникнення мозкового інсульту / Олійник І.В., Процек О.Г. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 16-20

   • БРОНХОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - BRONCHIAL TUBES OF NEW FORMATION

    • Проблеми первинної профілактики раку бронхів та легень професійного генезу та шляхи їх розвязання / Ременник О.І., Варивончик Д.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 21- 27

   • ЭДРАВООХРАНЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОДНИМ ИСТОЧНИКОМ - EDRAVOOKHRANENIYA FINANCING ONE SOURCE

    • Шляхи реформування системи фінансування охорони здоров я в Україні / Скороход А.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 31- 33

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Сучасний стан та регіональні особливості кадрового забезпечення лікувальних закладів системи МОЗ України / МЕдведовська Н.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 34 47

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Напрями удосконалення системи фінансово-економічних відносин охорони здоров я ( аналітичний огляд наукової літератури)/ М.В. Шевченко, О.О.Заглада, Л.А.Карамзіна та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 58-64

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Про становлення української історії медицини / Ганіткевич Я.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 86- 93

   • КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - CARDIOLOGIC ESTABLISHMENTS

    • Внесок представників київської школи терапевтів у розвиток кардіології в УКраїні / Теренда Н.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.-№ 4,- C. 94- 98

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ЯЗВЫ - ULCERS

    • Взаємозвязок показників і факторів виразкової хвороби / Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Голяченко А.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 10- 12

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Комплексна інтегрована оцінка здоров я населення України / Романюк Л.М., Федчишин Н.Є. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 13- 18

   • ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ - MORBIDITY

    • Щодо захворюваності дорослого населення України на неінфекційні хвороби / Дячук Д.Д. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 19- 23

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Епідемія ВІЛ/ СНІДу як соціально-правовий феномен сучасності / Якобчук А.В., Поляков Є.О., Лета А.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 29- 34

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Сучасний портрет керівника закладу охорони здоров я/Г.О. Слабкий, Г.Я. Пархоменко, Ю.Б. Ященко та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 44- 49

    • Питання культури управління в системі післядипломного удосконалення підготовки керівників закладів охорони здоров я /Н.І. Кольцова, О.З. Децик, Н.Б. Федорків та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 78- 81

   • БОЛЬНОГО ПРИЕМ В СТАЦИОНАР - PATIENT RECEPTION IN PERMANENT ESTABLISHMENT

    • Витрати на надання стаціонарної допомоги в різних типах закладів охорони здоров я Полтавської області / Лисак В.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 50- 56

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - FIRST MEDICAL AID

    • Медичне оснащення спеціального автомобільного транспорту / Слабкий Г.О., Марков Ю.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 63- 67

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Впровадження загальної лікарської практики/ сімейної медицини в систему охорони здоров я сільського населення Житомирської області / Толстанов О.К. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 68- 72

   • ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ - DOCTORS ARE DOMESTIC

    • До методики визначення вартості працезатрат сімейного лікаря при виконанні профілактичних оглядів / Самоходський В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 73- 77

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Визначення якості медичної допомоги та концепції її розвитку / Сміянов В.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 86- 95

   • СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ - RURAL POPULATION

    • Аналіз залежності ефективності медичної допомоги первинного рівня від основних структурних характеристик сільської лікарської дільниці / Діденко Л.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 96- 101

   • ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - INFORMATIVE SYSTEMS

    • Інформаціологічні аспекти функціонування та розвитку кібернетичних систем в медицині / Килівник В.С., Цвень П.В., Кузьмін І.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 102- 104

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Історія медицини як навчальна дисципліна у вищих медичних школах України / Ганіткевич Я.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 1,- C. 105-111

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Аналіз кадрової ситуації в традиційній та інноваційній фін.-організац. моделях первинної медико-саніт. допомоги м.Комсомольська Полт. обл. / Надута-Скринник О.К. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 52-55

   • ПЕДИАТРИЯ - PAEDIATRICS

    • Система запобіжної госпіталізації в педіатрії в умовах впровадження сімейної медицини / Олексюк О.Б., Слабкий В.Г. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 20-24

   • БОЛЬНИЦЫ РАЙОННЫЕ - HOSPITALS ARE DISTRICT

    • Діяльність лабораторних служб центральних районних лікарень Житомирської області / Толстанов О.К. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 25-28

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАДРЫ - Health PROTECTIONS of ESTABLISHMENT, ADMINISTRATIVE PERSONNELS

    • Лікарня інтенсивної допомоги - лікарня європейского зразка / Пархоменко Г.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 39-41

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Підходи до визначення ефективності надання первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Матюха Л.Ф. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 45-51

   • ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ - SERVICEMEN

    • Характеристика комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями рядового складу та особливості способу життя і здоров я призовників / Діденко Л.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 56-61

   • ВЕНЫ - VEINS

    • Катетеризація центральних вен на ранньому госпітальному етапі / Марков Ю.І., Цимбаленко К.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 66-69

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • Участь провідних кардиологів України у роботі з їздів ХХ століття / Теренда Н.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 2,- C. 70-72

  • Номер журналу 3

   • БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ - BIOLOGICAL RHYTHMS

    • Вплив на стан здоров я населення сезонних переходів на літній і зимовий час / Слабкий Г.О., Чепелевська Л.А., Карамзіна Л.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 3,- C. 5-10

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Характеристика здоров я населення працездатного віку / Пархоменко Г.Я., Курчатов Г.В., Бідний В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 3,- C. 10- 14

   • КОМПЬЮТЕРЫ - COMPUTERS

    • Зміни об єму акомодації та внутрішньоочного тиску у молодих осіб з еметропічною рефракцією в процесі роботи за персональними комп ютером / Вадзюк С.Н., Бегош Н.Б. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 3,- C. 25- 27

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Сучасні особливості смертності населення від новоутворень в регіонах України / Чепелевська Л.А., Орда О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 3,- C. 28- 34

   • ТОКСИКОЛОГИЯ - TOXICOLOGY

    • Надання ургентної допомоги хворим з гострими екзогенними інтоксикаціями на догоспітальному та госпітальному етапах / Зозуля І.С., Марков Ю.І., Бгомол А.Г. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 3,- C. 43- 46

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Оптимальна модель профілактичних оглядів як організаційний стандарт для сімейного лікаря / Самоходський В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 3,- C. 65-69

   • ГАСТРИТ - GASTRITIS

    • Роль Н .pylori у розвитку різних форм хронічних гастритів та гастродуоденітів у дитячому віці / Салтикова Г.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 3,- C. 75-77

  • Номер журналу 4

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Охорона здоров я України : проблеми та напрямки розвитку /В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 5-18

   • АЛКОГОЛИЗМ - ALCOHOLISM

    • Особливості індивідуального способу життя хворих на алкоголізм / Карпінець І.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 27-31

   • ДЕМОГРАФИЯ - DEMOGRAPHY

    • Демографічні процеси в Україні в роки незалежності / Голяченко О. М., Голяченко А.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 38- 41

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Роль хвороб органів травлення у структурі причин смертності населення в регіонах України / Чепелевська Л.А., Орда О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 42-49

   • СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - SOCIAL MEDICINE

    • Результативність наукових досліджень з проблеми (Соціальна медицина) /О.М. Кочет, Г.О. Слабкий, Ю.Б. Ященко та ін. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 56-66

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики /сімейної медицини та перспективи іх покращення / Толстанов О.К. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 98- 101

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТОИМОСТЬ - TO MEDICARE COST

    • Вартість медичної допомоги на первинному рівні / Романюк Л.М., Голяченко А.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 102- 105

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Інтегративний підхід до ранньої діагностики цереброваскулярних захворювань / Андрейко М.Ф. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2011.-№ 4,- C. 113-115

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 2

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Проблеми кадрового забезпечення первинної ланки охорони здоров я та можливі шляхи їх вирішення / Л.Я. Ковальчук / Ковальчук Л.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 2,- C. 30- 35

   • БОЛЬНОГО ПРИЕМ В СТАЦИОНАР - PATIENT RECEPTION IN PERMANENT ESTABLISHMENT

    • Сучасний стан та регіональні особливості використання стаціонарозамінних форм медичної допомоги / Н.В. Медведовська, Д.Д. Дячук / Медведовська Н.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 2,- C. 44- 48

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Соціально-економічні підвалини розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні на засадах сімейного лікаря / О.П. Корнійчук / Корнійчук О.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 2,- C. 69- 81

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Інформатизація руху медичної документації в архівному підрозділі лікарні /С.І. Шкробот, В.В. Шкробот, Г.Ф. Корнієнко / Шкробот С.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 2,- C. 91- 93

   • ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - TECHNOLOGY IS MEDICAL

    • Цінність та вартість - дві компоненти системи оцінки мединих технологій та прийняття рішень в охороні здоров я / Г.О. лабкий, О.Ю. Марков, О.В. Горбенко / Слабкий Г.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 2,- C. 98- 103

  • Номер журналу 3

   • ТАБАКА УПОТРЕБЛЕНИЕ, РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ - TOBACCO the USE, DISORDERS of HEALTH

    • Вплив зменшення поширеності тютюнокуріння в Україні в 2005-2011 роках на стан здоров я населення / А.А. Григоренко, К.С. Красовський, Т.І. Андрєєва / Григоренко А.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 5-10

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Імунологічна реактивніть організму дітей, які проживають в зоні впливу негативнихчинників довкілля / М.А. Лучинський, В.Б. Петрунів, В.М. Лучинський та ін. / Лучинський М.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 17- 20

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Стан пародонта у дітей середнього та старшого шкільного віку з різним ревнем тривожності / Б.О. Парасюк / Паласюк Б.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 21- 24

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні у регіональному аспекті / Ю.Б. Ященко / Ященко Ю.Б. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 25- 29

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ - RURAL POPULATION OF EDRAVOOKHRANENIYA OF SERVICE

    • Медико-демографічні детермінанти потреб і доступності медичної допомоги сільському населенню /Л.О. Діденко, А.В. Пірникоза / Діденко Л.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 30- 35

   • ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ - ONCOLOGY IS MEDICAL

    • Аналіз деяких причинно-наслідкових зв язків між захворюваністю і смертністю від злоякісних новоутворень та чинниками, що на них впливають / Н.Є. Федчишин / Федчишин Н.Є. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 36- 39

   • ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - PALLIATIVE MEDICARE

    • Медико-соціальне обгрунтування цільової моделі хоспісної допомоги в Дніпропетровській області / В.М. Лехан, В.Г. Гінзбург, Л.В. Крячкова та ін. / Лехан В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 40- 45

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Сучасні проблеми управління національної системи охорони здоров я та шляхи їх подолання / С.О. Линник, Н.П.Кризина, Г.Я. Пархоменко / Линник С.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 46- 52

    • Оцінка ефективності управління в системі охорони здоров я / Н.Я. Панчишин, В.Л. Смірнова / Панчишин Н.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 57-59

    • Оцінка підхдів до розробки та використання інноваційних моделей удосконалення діяльності закладів охорони здоров я / Д.Д. Дячук / Дячук Д.Д. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 75- 85

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Характеристика діяльності дитячих санаторіїв протуберкульозного профілю, підпорядкованих МОЗ України /Н.А. Хаджинова / Хаджинова Н.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 53- 56

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАДРЫ - HEALTH PROTECTIONS ARE PERSONNELS

    • Експертна оцінка навчальних планів та програм підготовки молодших спецілістів з вищою медичною освітою за спеціальністю (Лікувальна справа ) / В.М. Лехан, О.П. Максименко, / Лехан В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 66-70

   • ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - OPHTHALMOLOGY

    • Аналіз кадрового забезпечення офтальмологічної служби з надання медичної допомоги дорослому населенню / С.В. Збітнєва / Збітнєва С.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 71- 74

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Формулярна система лікарських засобів як керована система управління якістю медичної допомоги в Україні / В.Є. Бліхар / Бліхар В.Є. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 86- 95

   • ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ - HISTORY OF MEDICINE

    • М.І.Пирогов і Д.К. Заболотний як дзеркало ідентифікації Української медицини /О.М. Голяченко, Л.М. Романюк / Голяченко О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 96-105

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Олег Михайлович Ціборовський (до 80- річчя від дня народження) // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 3,- C. 117-118

  • Номер журналу 4

   • СМЕРТНОСТЬ - DEATH RATE

    • Позитивні зміни смертності населення України: регіональний аспект / Л.А. Чепелевська, Ю.О. Буртова / Чепелевська Л.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 5-7

   • МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ - A BABY is PREMATURELY BORN, ILLNESSES

    • Медико-соціальні паралелі репродуктивного здоров я дівчат та проблем перинатальної патології новонароджених дітей / І.Д. Шкробанець, Ю.М. Нечитайло, О.А. Андрієць / Шкробанець І.Д. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 8- 12

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ - TO MEDICARE ORGANIZATION

    • Концептуальне обгрунтування та побудова моделі стійкого вдосконалення організаційного розвитку закладу охорони здоров я / Д.Д. Дячук / Дячук Д.Д. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 30- 37

   • ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ - NECKS OF UTERUS OF NEW FORMATION

    • Стан інформованості жіноого населення щодо сучасних методів профілактики раку шийки матки / Т.В. Зайкова / Зайкова Т.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 38- 41

   • ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - OPHTHALMOLOGY

    • Оптимізована функціонально-організаційна система пеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров я / Г.О. Слабкий, С.В. Збітнєва / Слабкий Г.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 42- 50

   • ХОСПИСЫ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - KHOSPISY, MEDIKO-SOCIAL'NAYA HELP

    • Проблеми формування та впровадження мультидисциплінарного підходу в системі паліативної і хоспісної допомоги / Ж.М. Золотарьова / Золотарьова Ж.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 68-72

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Підготовка лікаря за спеціальністю (Загальна практика-сімейна медицина) на кафедрах соціальної медицини та організації охорони здоров я медичних факультетів вищих закладів освіти 111-1V рівнів акредитації / В.І. Клименко / Клименко В.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 73-75

   • КАДРОВ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ - PERSONNELS OF DEVELOPMENT OF PROGRAM

    • Вивчення проблем об єктивного оцінювання успішності студентів за Болонською системою на прикладі результатів вивчення біостатистики / П.Р. Самотовка / Самотовка О.Л. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 76- 80

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ - HEALTH PROTECTIONS OF INNOVATION AND IMPROVEMENT

    • Обгрунтування об єктивності системи дистанційного тестового оцінювання із соціальної медицини та оргнізації охорони здоров я / П.Р. Сельський / Сельський П.Р. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2012.-№ 4,- C. 81- 83

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Періодизація національної нормативно-правової бази з питань протидії ВІЛ/СНІДу / А.В. Якобчук / Якобчук А.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 1,- C. 35- 37

   • КАРИЕС ЗУБОВ - DECAY OF TEETH

    • Клінічна ефективність використання лікувально-профілактичного комплексу у дітей з карієсом зубів, які проживають на територіях, забруднених інгаляційними ксенобіотиками / В.М. Лучинський / Лучинський В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 1,- C. 38- 41

   • ЗУБОВ АНОМАЛИИ - TEETH OF ANOMALY

    • Вплив негативних виробничих чинників на показники стану ротової порожнини / О.Р. Нечай, Ю.Л. Бандрівський, Р.М. Гнідь / Нечай О.Р. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 1,- C. 46- 48

  • Номер журналу 2

   • КАРДИОЛОГИЯ - CARDIOLOGY

    • Кардіохірургічна допомога в Україні / Н.О. Теренда / Теренда Н.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 2,- C. 12- 15

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Медико-економічні механізми реалізації організаційних стандартів, критеріїв і нормативів як основи створення комп ютерних програм для сімейних лікарів / В.М. Самоходський, Б.А. Голяченко / Самоходський В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 2,- C. 19- 27

    • Державна політика в охороні здоров я як важлива складова виконання стратегій ВООЗ / О.Р. Ситенко / Ситенко О.Р. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 2,- C. 28- 32

  • Номер журналу 3

   • СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА - DOMESTIC PRACTICE

    • Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги / Л.Я. Ковальчук, М.В. Банчук, Р.Я. Мостовой та ін. / Ковальчук Л.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 4- 10

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Організаційно- методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги у закладі охорони здоров я / В.А. Сміянов, А.В. Степаненко, В.Ю. Петренко та ін. / Сміянов В.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 11- 18

   • МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - INTERNATIONAL COOPERATION

    • Модель координації національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру / О.В. Мазуренко / Мазуренко О.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 19- 25

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Роль керівників охорони здоров я в її реформуванні / В.Л. Смирнова, Н.Я. Панчишин / Смірнова В.Л. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 26- 28

    • Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в охороні здоров я України в умовах реформування ( огляд літертури ) / Є.М. Кривенко / Кривенко Є.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 50- 54

    • Науково-технічний прогрес як основа переродження системи охорони здоров я/ О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда / Литвинова О.Н. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 64-67

   • ВИЧ - HIV

    • Оцінка непрофесійних ризиків та адекватності профілактики інфікування ВІЛ серед працівників закладів охорони здоров я України / Д.В. Варивончик, А.М. Кальченко / Варивончик Д .В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 33- 36

    • Застосування інформаційних технологій для вирішення задачі оцінки чисельності представників груп високого ризику інфікування ВІЛ / І.С. Миронюк / Миронюк І.С. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 55- 63

   • АКУШЕРСТВО - OBSTETRICS

    • Мотиваційні аспекти вивчення акушерства студентами V1 курсу лікувального факультету / О.М. Ласитчук / Ласитчук О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 3,- C. 68-70

  • Номер журналу 4

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ - TRAINED NURSE HELP

    • Нормативни потреби населення в ліжках / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Н.Я. Панчишин та ін. / Голяченко О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 5- 8

    • Очікувані потреби дитячого населення у медичній допомозі у 2013-2015 роках ( на прикладі Чернігівської області) / В.В. Горачук / Горачук В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 31- 35

   • РЕНТГЕНОГРАФИЯ - SCIAGRAPHY

    • Основні показники діяльності рентгенологічної служби системи охорони здоров я України / О.Ю. Качур / Качур О.Ю. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 9- 12

   • МЕДСЕСТРИНСКИЙ УХОД - TRAINED NURSE CARE

    • Менеджмент організації управління сестринськими службами первинної медико-санітарної допомоги та на вторинному рівні медичної допомоги / В.Й. Шатило / Шатило В.Й. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 13- 20

   • ЗРЕНИЯ РАССТРОЙСТВА - SIGHTS OF DISORDER

    • Рівень задоволеності потреби населення України у трансплантації рогової оболонки / Г.О. Слабкий, С.В. Збітнєва / Слабкий Г.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 21- 23

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Міжсекторальні підходи до реалізації репродуктивного права дискордантних пар в Україні / Н.В. Чепурнова / Чепурнова Н.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 24-27

   • КУРОРТЫ - RESORTS

    • Досвід інтегрованого управління якістю в санаторії (Авангард) / П.В. Цвень / Цвень П.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 28- 30

   • ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ - LIVERS OF ILLNESS

    • Сучасний епідеміологічний стан проблеми хронічних дифузних захворювань печінки у Тернопільській області / Р.Я. Мостовий, В.Є. Бліхар, І.Я. Дзюбановський / Мостовий Р.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 44- 47

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Аналіз лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда (за даними Тернопільської університетської лікарні / Н.Є. Федчишин / Федчишин Н.Є. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 48- 51

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Що таке індукований лікарем попит і його вплив на ринок медичних послуг / І.Ю. Андрієвський / Андрієвський І.Ю. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 57- 63

    • Товарна організація виробництва в ракурсі сучасної системи охорони здоров я / О.Н. Литвинова, Н.Я. Панчишин, В.С. Коломийчук / Литвинова О.Н. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 64-65

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Метеопатологія як медико-соціальна проблема / І.Я. Ппінко / Папінко І.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 66- 70

    • Інформація охорони здоров я складова упраління галуззю / Є. М.Кривенко / Кривенко Є.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 71- 76

   • ПАЦИЕНТА СВОБОДА В ВЫБОРЕ ЗАКОНОВ - PATIENT FREEDOM IN CHOICE OF LAWS

    • Права пацієнтів у документах міжнародних організацій / Н.Ф. Шишацька / Шишацька Н.Ф. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 84- 86

   • КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - QUALITY OF LIFE

    • Межі застосування принципу конфіденційності при наданні психіатричної допомоги / М.Ф. Андрейченко / Андрейко М.Ф. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 87- 89

   • ГОМЕОПАТИЯ - HOMOEOPATHY

    • Викладання гомеопатії : точка зору студентів медичних університетів / Гуцол Л.П. / Гуцол Л.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2013.-№ 4,- C. 90- 94

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 4

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Любінець Олег Володимирович (до 60-річчя від дня народження) // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 89-90

   • ДИАГНОСТИКА - DIAGNOSTICS

    • Вплив різних моделей органзації променевої діагностики на ефективність і терміни її застосування ри наданні стаціонарної медичної допомоги / О.Ю. Качур, Г.О. Слабкий / Качур О.Ю. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 5- 8

   • ГЛАУКОМА - GLAUCOMA

    • Оптимізація первинної профілактики глаукоми як вектор посилення профілактичного напрямку в офтальмології / З.В. Повч / Повч З.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 8-12

   • КРОВООБРАЩЕНИЕ - CIRCULATION OF BLOOD

    • Медико-організаційні недоліки профілактики хвороб системи кровообігу в Україні та шляхи їх подолання / А.В. Коваленко, В.І. Клименко / Коваленко А.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 12- 17

    • Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу / Н.О. Теренда / Теренда Н.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 31- 35

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Пілотний проект реформування системи охорони здоров я ( застосування елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель ) / М.В. Шевченко / Шевченко М.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 17- 21

    • Розвиток орієнтації систем охорони здоров я на пацієнтів / Н.Ф. Шишацька / Шишацька Н.Ф. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 72- 76

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • До питання захворюваності на інфекційні хвороби окремого контингенту населення, що обслуговується медичними закладами Державного управління справами / Н.О. Теренда / Крохмалюк Л.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 26- 30

   • СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ - RURAL POPULATION HEALTH

    • Режими життєдіяльності як детермінанти порушень психіки та поведінки у сільського населення / Н.С. Защик / Защик Н.С. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 45- 49

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Теоретичне обгрунтування меделі інтегрованої системи медичної допомоги в Україні / В.М. Лехан / Лехан В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2014.-№ 4,- C. 49- 54

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Порівняльний аналіз стану реформування системи охорони здоров я в пілотних регіонах України / О.М. Дзюба, Н.Т.Кучеренко, Л.А. Карамзіна / Дзюба О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 1,- C. 16-25

   • ПАРОДОНТОЛОГИЯ - PARODONTOLOGIYA

    • Шляхи оптимізації діагностичного процесу та прогностичних критеріїв клінічного перебігу генералізованого пародонтиту / Н.В. Гасюк / Гасюк Н.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 1,- C. 25-30

   • ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ - MORBIDITY

    • Захворюваність за окремими класами і нозологічними формами осіб мобілізаційного резерву, евакуйованих у підлітковому віці, у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС / Р.М. Січінова / Січінова Р.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 1,- C. 31-35

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИИ (ВНЕШ) - TO MEDICARE ECONOMY AND ORGANIZATIONS (VNESH)

    • Алгоритм імплементації організаційно-економічних стандартів як фрагмент технології підвищення якості лікування в процесі професійного супроводу хворих по маршруту 1, 11 та 111 рівнів медичного округу / В.М. Самоходський, Б.А. Голяченко / Самоходський В.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 4-16

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ - MEDICARE IS PRIMARY

    • Ефективність використання інформаційних технологій для підготовки фахівців та організації надання первинної медико-сагнітарної допомоги сільському населенню / П.Р. Сельський / Сельський П.Р. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 16-20

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Новітні підходи до корекції больового синдррому у хворих з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, що прооперовані методом ендоваскулярної балонопластики / Д.О. Дзюба, С.В. Верещагін / Дзюба Д.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 20- 24

   • СТУДЕНТЫ - STUDENTS

    • Сучасні інноваційні методи індивідуальних фізичних навантажень для студентів / Г.В. Охромій, С.В. Ноздрін, Н.Ю. Макарова / Охромій Г.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 24- 28

   • ИНСУЛЬТ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ - STROKE OF CEREBROVASKULYARNYY

    • Вплив чинників ризику на виникнення первинного гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом та без такого / В.В. Бабенко / Бабенко В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 32-36

   • ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - LIGHTS OF NEW FORMATION

    • Визначення чинників, що впливають на розвиток раку легенів, та сили їх впливу на організм людини / В.А. Огнєв, А.М. Зінчук / Огнєв В.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 36-41

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Аналіз стану профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини / О.М. Дзюба, Н.Я. Жилка, О.О. Орлова / Дзюба О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 41-46

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ - HEALTH PROTECTIONS OF INNOVATION AND IMPROVEMENT

    • Стан забезпечення інноваційним продуктом та впровадження досягнень науки у практику охорони здоров я України за останні три роки / Л.І. Закрутько, О.М. Дзюба, А.Є. Горобець / Закрутько Л.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 46-55

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Дудіна Олена Олександрівна (до 75-річчя від дня народження). – Старший науковий співробітник за спеціальністю Соціальна медицина у ДУ Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 2,- C. 55

  • Номер журналу 3

   • МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ - MEDICARE IS IN FULL

    • Здобутки та перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в Україні / В.І. Бугро, В.В. Горачук / Бугро В.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 4-10

   • МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО - TO MEDICARE QUALITY

    • Стандартизація якості медичної допомоги : етапність забезпечення якості нефрологічної допомоги дитячому населенню на регіональному рівні / В.В. Безрук / Безрук В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 10- 14

   • СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - STOMATOLOGY HELP

    • Розширення профілактичної спрямованості стоматологічної допомоги / О.В. Савчук / Савчук О.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 14-17

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації у хворих на остеоартроз / Т.Г. Бакалюк / Бакалюк Т.Г. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 17-22

   • МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ, КАДРОВЫЕ КОМИССИИ - MEDICAL PERSONNELS, SKILLED COMMISSIONS

    • Роль формування навичок психогігієни і компетентісного підходу у підготовці медичного працівника / Н.М. Волкова, В.М. Городовіченко / Волкова Н.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 31-35

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні / Н.О. Теренда / Теренда Н.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 35-41

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Моніторинг інноваційного забезпечення за напрямом (Стоматологія) у сфері охорони здоров я України за 2009-2014 роки / Г.Ф. Білоклицька / Білоклицька Г.Ф. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 49-54

   • ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - PALLIATIVE MEDICARE

    • Контрміра евтаназії - паліативне лікування / М.І. Коваль / Коваль М.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 54-59

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Голяченко Олександр Макарович (до 75-річчя від дня народження) // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 3,- C. 61-62

  • Номер журналу 4

   • КАТАРАКТА - CATARACT

    • Модель інтеграції закладів охорони здоров я різних форм власності при наданні офтальмологічної допомоги хворим на катаракту /М.І. Ковтун / Ковтун М.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 4-9

   • НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - FIRST MEDICAL AID

    • Вивчення потреби населення у вторинній медичній допомозі в стаціонарних умовах за критеріями екстреної госпіталізації / В.І. Бугро, В.В. Горачук / Бугро В.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 9-12

   • СТРЕСС - STRESS

    • Психоосвіта у системі медико-соціальної допомоги молодим особам із розладами адаптації, які вживають психоактивні речовини / О.В. Кіосєва / Кіосєва О.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 12-19

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Особливості внутрішнього контролю та дисоціації у ціннісно-особистісній сфері у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади / О.П. Венгер / Венгер О.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 19- 24

   • ТРЕВОГИ СОСТОЯНИЕ - ALARMS ARE THE STATE

    • Рівень тривожності у хворих як наслідок хворобливого стану з приводу патології шкіри та підшкірної клітковини / В.С. Комар / Комар В.С. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 28-34

   • АУТИЗМ - АУТИЗМ

    • Комплексне лікування психічних розладів непсихотичного рівня у батьків, діти яких хворіють на дитячий церебральний параліч та аутизм / Р.В. Рахманов / Рахманов Р.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 34-39

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Основні тенденції загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу в Україні / Н.О. Теренда / Теренда Н.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 39-44

   • ЗДОРОВЬЕ - HEALTH

    • Моніторинг наукової (науково-технічної) продукції за останні шість років та вплив медичної науки на стан здоров я населення України / Л.І. Закрутько / Закрутько Л.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 44-49

   • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - HEALTH PROTECTION

    • Роль комунікаційної діяльності у розвитку охорони здоров я (огляд літератури) /О.Р. Ситенко / Ситенко О.Р. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2015.-№ 4,- C. 49-55

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • ДЕМОГРАФИЯ - DEMOGRAPHY

    • Проблеми медико-демографічної ситуації та заходи з її покращення / Л.А. Чепелевська, О.М. Дзюба / Чепелевська Л.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 1,- C. 19- 24

   • ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ - VESTIBULAR VEHICLE

    • Поширеність та прояви вестибулярної дисфункції в осіб юнацького віку / С.Н. Вадзюк, Р.М. Шмата, О.Л. Михалюк / Вадзюк С.Н. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 1,- C. 24-29

  • Номер журналу 2

   • МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - MEDICAL LEGISLATION

    • Аналіз нормативно-правової бази, що регламентує роботу психіатричної служби України / З.В. Лашкул, І.Г. Бібик / Лашкул З.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 2,- C. 4- 8

   • ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ - INFECTIOUS DISEASES

    • Щодо питання глобального тягаря хвороб в Україні / О.М. Дзюба, Л.М. Пазинич, О.Р. Ситенко та ін. / Дзюба О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 2,- C. 8-15

   • ИНФАРКТ МИОКАРДА - HEART ATTACK OF MYOCARDIUM

    • Ліжковий фонд відділень серцево-судинної та рентгеноендоваскулярної хірургії для надання невідкладної допомоги пацієнтам з інфарктом міокарда в Україні / Н.О. Теренда, А.Г. Шульгай / Теренда Н.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 2,- C. 15- 21

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від токсичного ураження печінки / О.М. Окусок, Л.А. Грищук, Ю.М. Малий / Окусок О.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 2,- C. 21- 26

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Концепти комунікативного ресурсу у хворих на рекурентний депресивний розлад та їх референтних родичів / Н.Г. Пшук, А.О. Камінська / Пшук Н.Г. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 2,- C. 33-39

   • ЭНДОМЕТРИЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ - ЭНДОМЕТРИЯ GIPERPLAZIYA

    • Гиперпластические процессы эндометрия у женщин в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде : что влияет на рецидивы / С.М. Корниенко / Корниенко С.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 2,- C. 39-48

   • СТОМАТОЛОГИЯ - STOMATOLOGY

    • Клінічне вимірювання індексів зносу зубів. Теоретичний огляд / А.О. Щербенко / Щербенко А.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 2,- C. 69

  • Номер журналу 3

   • РЕАБИЛИТАЦИЯ - REHABILITATION

    • Сучасні аспекти медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції / Н.М. Беляєва, І.В. Куриленко, О.Б. Яворовенко та ін. / Беляєва Н.М. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 3,- C. 25- 30

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Оцінка ефективності реабілітаційних заходів учасникам антитерористичної операції, які отримали черепно-мозкову травму / Л.О. Сторожук, Т.В. Довгалюк, Ю.Ф. Гриневич та ін. / Сторожук Л.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 3,- C. 30- 35

   • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - PROFESSIONAL MEDICINE

    • Місце, роль і значення лікарської професії в умовах сучасного українського суспільства / В.В. Франчук / Франчук В.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 3,- C. 35-42

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Стратегія проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом / Г.О. Сірант / Сірант Г.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 3,- C. 42-47

   • ВИЧ ИНФЕКЦИИ - HIV OF INFECTION

    • Проблемні питання проведення антиретровірусної терапії у хворих із ВІЛ -інфекцією / Л.Р. Шостакович-Корецька, О.В. Шевельова, О.О. Волікова, К.Ю. Литвин та ін. / Шостакович-Корецька Л.Р. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 3,- C. 51-58

   • ЯИЧНИКОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ - OVARIES OF NEW FORMATION

    • Синоптична характеристика факторів ризику виникнення раку тіла матки та раку яєчників / М.П. Романів, В.М. Михальчук / Романів М.П. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 3,- C. 58- 67

  • Номер журналу 4

   • ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ТРАВМЫ - CRANIAL-CEREBRAL TRAUMAS

    • Епідеміологічні та клінічні аспекти наслідків черепно-мозкової травми / І.І. Черненко, І.А. Чухно / Черненко І.І. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 5-12

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ - LIGHTS OF ILLNESS OBSTRUCTIVE

    • Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби / Х.Я. Максів, І.В. Пірус, Р.Р. Осінчук та ін. / Максів Х.Я. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 23-29

   • ПОЛИКИСТОЗНОГО ЯИЧНИКА СИНДРОМ - POLIKISTOZNOGO OF OVARY SYNDROME

    • Прегравідарна підготовка пацієнток із синдромом полікістозних яєчників у програмах екстракорпорального запліднення / М.С. Хміль / Хміль М.С. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 29- 35

   • МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ - URINARY BLADDER

    • Оцінка показників латентного періоду бульбокавернозного рефлексу та електроміографії в діагностиці та лікуванні хворих із підвищеним тонусом нервово-мязових структур сечового міхура та дистальних відділів товстої кишки за гіперкінетичним типом / С.О. Возіанов / Возіанов С.О. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 35-41

   • ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PROPHYLACTIC MEDICINE

    • Стан нормативно-правового регулювання управління профілактикою неінфекційних захворювань / В.А. Гандзюк / Гандзюк В.А. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 48-57

   • ЛЕЙОМИОМА - ЛЕЙОМИОМА

    • Лейоміома матки і безпліддя (огляд літератури) / С.В. Хміль, І.В. Корда, Ю.Б.Дроздовська та ін. / Хміль С.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 97- 104

   • БЕСПЛОДИЕ - FRUITLESSNESS

    • Антиоксидантна терапія у жінок із безпліддям на фоні генітального ендометріозу / С.В. Хміль, І.І. Кулик, А.С. Хміль / Хміль С.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 104- 110

    • Вік пацієнток як один із факторів ризику невдалих спроб у циклах екстракорпорального запліднення ( аналітичний огляд літератури) / С.В. Хміль, І.В. Корда, Р.П. Микула та ін. / Хміль С.В. // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2017.-№ 4,- C. 110