Примірники в наявності

Вісник ортопедії, травматології та протезування

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ТЩЕТНОСТЬ - MEDICAL INTERFERENCE FUTILITY

    • Реализация права пациента на информированное согласие при хирургическом вмешательстве / Драган В.В., Меднис Д.Ю. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 1,- C. 80

  • Номер журналу 2

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Перспективи ортопедичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит в Україні / Гайко Г.В., Герасименко С.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 2,- C. 72-74

   • СУСТАВОВ ДЕФОРМАЦИИ ПРИОБРЕТЕННЫЕ - JOINTS OF DEFORMATION PURCHASED

    • Нестеродные противовоспалительные препараты в лечебном комплексе у больных остеоартрозом / Пастернак В.Н. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 2,- C. 80-86

  • Номер журналу 3

   • ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОТЕЗ - HIP JOINT PROSTHETIC APPLIANCE

    • Діагностика асептичної нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба в ранні терміни /Гайко Г.В. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 3,- C. 5-10

   • СУХОЖИЛИЯ - TENDONS

    • Сонографічна діагностика ентезопатій нижньої кінцівки / Коструб О.О. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 3,- C. 57-62

  • Номер журналу 4

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Ортопедичні аспекти спинномозкової грижі. Частина 1./Крись-Пугач А.П. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 4,- C. 11-16

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Медицинская реабилитация больных после артроскопии коленного сустава / Лоскутов А.Е., Головаха М.Л. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 4,- C. 31-35

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Віддалені результати однополюсного ендопротезування плечового суглоба / Страфун С.С., Сергієнко Р.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 4,- C. 49-54

   • ТЕНДИНИТ - TENDINIT

    • Синдром хронічного перевантаження сухожилків: клініка, діагностика, лікування ( огляд літератури) / Коструб О.О., Блонський Р.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2008.-№ 4,- C. 60-67

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Математичне моделювання деформації в кульшовому суглобі при залишковій дисплазії/ Торчинський В.П. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 1,- C. 5-11

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Ортопедичні аспекти спинномозкової грижі. Частина 11 /Крись-Пугач А.П. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 1,- C. 11- 20

   • ЛУЧЕВОЙ НЕРВ - RADIAL NERVE

    • Діагностика та динаміка відновлення травматичного ушкодження променевого нерва / Страфун С.С., Гайко О.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 1,- C. 20- 26

  • Номер журналу 2

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Артроскопические вмешательства на коленном суставе у детей и подростков / Корж Н.А., Болховитин П.В., Хмызов С.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 2,- C. 14-17

   • ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ - RADIAL BONE

    • Лікування неправильно консолідованих переломів дистального метаемпіфіза променевої кістки / Тимошенко С.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 2,- C. 40-46

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Клініко-лабораторна діагностика діабетичної артропатії стопи та гомілкового суглоба / Лябах А.П., Пятковський В.М., Турчин О.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 2,- C. 66-69

  • Номер журналу 3

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Особливості променевої діагностики гематогенного остеомієліту хребта /Фіщенко В.Я. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 3,- C. 16-20

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Особливості мануальної терапії при грижах міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / Пилипенко О.В., Рой І.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 3,- C. 20-23

   • КОНЕЧНОСТЕЙ НИЖНИХ НЕРАВНАЯ ДЛИНА - EXTREMITIES OF NIZHNIKH UNEQUAL LENGTH

    • Мультипарное удлинение нижних конечностей приводными внутрикостными аппаратами /Климовицкий В.Г. и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 3,- C. 44-48

   • ТАЗОБЕДЕРНОГО СУСТАВА ОБЛАСТЬ - TAZOBEDERNOGO OF JOINT AREA

    • Відновлення рухового стереотипу при тяжких ураженнях кульшового суглоба у осіб похилого віку /Андрухова Р.В. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 3,- C. 53-57

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Застосування комплексного обстеження у хворих із патологією периартикулярних структур плечового суглоба /Перфілова Л.В. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 3,- C. 67-76

   • ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ - HUMERAL BONE

    • Анализ ошибок и осложнений при лечении переломов дистального метаєпифиза плечевой кости / Науменко Л.Ю., Носивец Д.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 3,- C. 79-84

  • Номер журналу 4

   • ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ - HUMERAL BONE

    • Реконструктивные вмешательства при резекциях Тихова-Линберга / Дедков А.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 4,- C. 18-24

   • ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ - ГОЛЕНОСТОПНЫЙ JOINT

    • Етіологія післятравматичних остеоартритів гомілковостопного суглоба / Бідненко С.І., Лютко О.Б., Білоус Д..І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 4,- C. 30- 33

   • ПЕРЕЛОМЫ ОСКОЛЬЧАТЫЕ - BREAKS OSKOL'CHATYE

    • Застосування апаратів зовнішньої фіксації при багатоуламкових переломах та псевдосуглобах нижньої кінцівки /Коструб О.О. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 4,- C. 42- 45

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Діагностично-лікувальна тактика при деяких спадково-схильних захворюваннях кульшового суглоба у дітей / Зеленецький І.Б. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2009.-№ 4,- C. 52- 56

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 1

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Реабілітаційні заходи при відновленні ушкодженого хряща колінного суглоба / Зазірний І.М., Євсєєнко В.Г., Ковальчук В.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 1,- C. 36- 40

   • БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ - TIBIA

    • Реконструктивные вмешательства при опухолях дистального отдела большеберцовой кости / Дедков А.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 1,- C. 41- 45

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЕ - NEW FORMATIONS OF GIGANTOKLETOCHNYE

    • Хіміотерапія при комбінованому лікуванні доброякісної та злоякісної гігантоклітинної пухлини кістки / Проценко В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 1,- C. 46- 50

    • Хіміотерапія при комбінованому лікуванні доброякісної та злоякісної гігантоклітинної пухлини кістки / Проценко В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 1,- C. 46- 50

   • СТАРЕНИЕ - SENESCENCE

    • Біологічний вік хворих на остеоартроз і остеопороз / Колодченко В.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 1,- C. 71-75

   • СТОПА - FOOT

    • Диагностика и хирурническое лечение метатарзалгии (обзор литературы) / Гай Л.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 1,- C. 79- 82

  • Номер журналу 2

   • СКОЛИОЗ - СКОЛИОЗ

    • Динамика опороспособности нижних конечностей при лечении пациентов со сколиотической болезнью / Лоскутов А.Е., Летучая Н.П., Головаха М.Л. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 2,- C. 18- 21

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Алгоритм реабілітації хворих, що потребують ендопротезування кульшового суглоба /Бабова І.К. та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 2,- C. 30- 35

   • НОВООБРАЗОВАНИЯ - NEW FORMATIONS

    • Реконструкции диафизарных дефектов длинных костей при их поражении опухолями / Дедков А.Г.. Климнюк Г.И. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 2,- C. 36-42

  • Номер журналу 3

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Керамічні головки на основі діоксиду цирконію для ендопротеза кульшового суглоба /Г.В. Гайко, В.В.Лашнева, О.О.Розенберг та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 5-9

   • КИСТЬ - BRUSH

    • Ураження кисті хворобою Ольє /А.П. Крись-Пугач, Ю.М. Гук, Р.В. Лучко та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 10- 13

    • Этиопатогенез ганглиона кистевого сустава и причины его рецидивов (обзор литературы) / Шипунов В.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 79-83

   • СКОЛИОЗ - СКОЛИОЗ

    • Идиопатический сколиоз. Механизмі его развития / Сердюк В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 19- 26

   • ПОЗВОНОЧНИКА СТЕНОЗ - SPINE STENOSIS

    • Модель поясничного спинального стеноза в эксперименте А.И. Продан, О.А.Перепечай, А.Г. Чернышов и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 27- 31

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Динаміка імунологічних показників при гематогенному остеомієліті хребта /Н.О. Дехтяренко, А.Т.Сташкевич, А.В. Шевчук та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 32- 35

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Роль МРТ у діагностиці стану м яких тканин колінного суглоба при гострій та хронічній травмі футболістів / Федорович Б.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 56- 58

   • ТРОМБОЗ ВЕНОЗНЫЙ - A THROMBOSIS IS VENOUS

    • Тромбоз глубоких вен нижних конечностей в травматологии и ортопедии (обзор литературы) / Жук П.М., Сархан Х.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 3,- C. 70- 78

  • Номер журналу 4

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Перспективи підвищення функціональних характеристик українського ендопротеза кульшового суглоба за рахунок застосування наноматеріалів та нанотехнологій / Г.В.Гайко .,В.М. Підгаєцький., О.М. Сулима та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 4,- C. 5- 9

    • Біомеханічне обгрунтування класифікації диспластичного коксартрозу у дорослих / Торчинський В.П., Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 4,- C. 10- 17

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Хірургічне лікування діабетичної остеоартропатії стопи в гострій стадії /А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, В.М.Пятковський та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 4,- C. 22-27

   • АРТРИТ ПСОРИАТИЧЕСКИЙ - ARTHRITIS IS PSORIASIS

    • Діагностика та прогнозування перебігу уражень кистей у хворих на псоріатичний артрит /О.А. Бур янов, А.В. Самохін, В.П. Кваша та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 4,- C. 31- 34

   • МАРФАНА СИНДРОМ - MARFANA SYNDROME

    • Порушення обміну сполучної тканини у хворих на синдром Марфана / Магомедов С., Фіщенко Я.В., Поліщук Л.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 4,- C. 39- 41

   • МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ - МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ DISKS

    • К вопросу о применении клеточной терапии при дегенеративно-дистрофических повреждениях межпозвонковых дисков / Юхна М.С., Грищенко В.И. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 4,- C. 70- 75

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT OF CONSENSUS

    • Інформація про з їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2011 році в Україні // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2010.-№ 4,- C. 82

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • КИСТЫ - CYSTS

    • Рецидиви аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків: можливі причини та нез ясовані теоретичні питання / А.П.Крись-Пугач , Ю.М.Гук , В.В. Гигоровський та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 1,- C. 5-10

   • ОСТЕОАРТРИТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF HIP JOINT

    • Лікування остеоартрозу кульшового суглоба з використанням артроскопічних технологій / С.С. Страфун, В.М. Майко, Р.О. Сергієнко та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 1,- C. 11- 14

   • ЛОДЫЖКА - ANKLE

    • Комплексное лечение переломов наружной лодыжки с повреждением межберцового синдесмоза с применением динамического фиксатора / Кулаженко Е.В., Коструб А.А., Варзарь С.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 1,- C. 26- 32

   • АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ - АХИЛЛОВО TENDON

    • Ранняя функциональная нагрузка после восстановления повреждений ахиллова сухожилия /М.Л. Головаха, А.М. Горелов, И.В. Шишка и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 1,- C. 54- 58

   • ПОЛИМЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - POLYMERIC PRODUCTION

    • Остеосинтез переломів кісток полімерними конструкціями, що розсмоктуються (огляд літератури) / Дудко О.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 1,- C. 80- 85

  • Номер журналу 2

   • ОСТЕОГЕНЕЗ НЕСОВЕРШЕННЫЙ - ОСТЕОГЕНЕЗ IS IMPERFECT

    • Нові аспекти в рентгенодіагностиці недосконалого остеогенезу /Н.О. Науменко, Крись-Пугач А.П., Ю.М. Гук та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 2,- C. 13-17

   • АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ - АХИЛЛОВО TENDON

    • Ендоскопічні втручання на ахілловому сухожиллі при тендинопалії / Зазірний І.М., Євсєєнко В.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 2,- C. 18- 22

   • ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОТЕЗ - HIP JOINT PROSTHETIC APPLIANCE

    • Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе /А.Б. Слободской, И.С. Бадак, И.В. Воронин и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 2,- C. 42-47

   • КИСТЬ - BRUSH

    • Метод вибору лікувальної тактики пацієнтів з однокамерним гангліоном кистьового суглоба / Страфун С.С., Лакша А.М., Шипунов В.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 2,- C. 52-55

   • АРТРОСКОПИЯ - АРТРОСКОПИЯ

    • Фармакологические сопровождение артроскопических операций / Корж Н.А., Болховитина Н.А., Болховитин П.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 2,- C. 76-79

  • Номер журналу 3

   • ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ - ELBOW JOINT

    • Эндопротезирование суставов верхней конечности /А.Б. Слободской, В.М. Прохоренко, И.С. Бадак и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 3,- C. 16- 22

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА - DIABETIC FOOT

    • Хірургічне лікування діабетичної остеоартропатії стопи в хронічній стадії /А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, В.М. Пятковский та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 3,- C. 33- 38

   • ДЮПЮИТРЕНА КОНТРАКТУРА - DYUPYUITRENA KONTRAKTURA

    • Морфологічні зміни долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюітрена / Страфун С.С., Бруско А.Т., Уровський О.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 3,- C. 64-69

  • Номер журналу 3-5

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Актуальні питання ревізійного ендопротезування колінного суглоба (огляд літератури) / Зазірний І.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 3-5,- C. 80- 86

  • Номер журналу 4

   • КОСТЕЙ БОЛЕЗНИ - KOSTEY BOLEZNI

    • Сучасний погляд на перебіг патологічної ламкості кісток / А.П. Крись-Пугач, Ю.М. Гук, Н.О. Науменко та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 4-9

   • КИСТЬ - BRUSH

    • Лечение больных с отдаленными последствиями повреждений сухожилий разгибателей пальцев кисти / Бондарук Д.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 13- 18

   • ОСТЕОАРТРИТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF HIP JOINT

    • Остеогенна активність стовбурових клітин строми кісткового мозку у дорослих з коксартрозом, що виник на грунті спондилоепіфізарної дисплазії / Панченко Л.М., Гужевський 1.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 18- 21

   • СУСТАВОВ БОЛЕЗНИ - JOINTS OF ILLNESS

    • Клініко-морфологічні особливості та кореляційні залежності гістологічних показників ураження при гангліонах ділянки кистьового суглоба / Григоровський В.В., Страфун С.С., Шипунов В.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 21- 28

   • МОЗГА СПИННОГО ТРАВМЫ - BRAIN OF SPINAL TRAUMAS

    • Прогнозування результатів відновного хірургічного лікування у хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку / Ямінський Ю.Я. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 28- 35

   • КРЕСТООБРАЗНАЯ СВЯЗКА ПЕРЕДНЯЯ - CRUCIFORM COPULA IS FRONT

    • Артроскопічна техніка двопучкової анатомічної реконструкції передньої хрестоподібної зв язки колінного суглоба / Бородай О.Л., Погрібний К.М., Клапчук Ю.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 35- 40

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту шийного та грудного відділів хребта / Сташкевич А.Т., Пашков О.Є., Шевчук А.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 40- 44

   • ЭНДОСКОПИЯ - ЭНДОСКОПИЯ

    • Ендоскопічне лікування розриву ахіллового сухожилля / Коструб О.О., Заєць В.Б., Блонський Р.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 49- 51

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Результаты лечения остеотомией по Ganz больных с дисплазией обоих тазобедренных суставов /Б.Атилла, А.Г. Гахраманов, В.Г. Вердиев и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 52- 54

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Хирургическая концепция лечения множествнных и сочетанных переломов костей конечностей /Н.И.Березка, А.А. Коструб, Г.В.Бондарчук и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 55- 58

   • ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ - TO HUMERAL BONE BREAKS

    • Выбор метода хирургического лечения при закрытых переломах плечевой кости. Собственная концепция / Сергеев С.В., Маркин В.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 58- 65

   • КОСТНЫЕ КИСТЫ - BONE CYSTS

    • Рецидиви аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків (огляд літератури) /А.П. Крись-Пугач, Ю.М. Гук, В.В. Грироровський та ін. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2011.-№ 4,- C. 66- 74

 • Рік видання номерів: 2012

  • Номер журналу 2

   • ДЮПЮИТРЕНА КОНТРАКТУРА - DYUPYUITRENA KONTRAKTURA

    • Новий погляд на проблему формування та лікування контрактури Дюпюітрена / С.С. Страфун, В.В. Гайович, О.О. Уровський / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 2,- C. 4-7

   • ОСТЕОСИНТЕЗ, ПЛАСТИНКИ - OSTEOSINTEZ, PLATES

    • Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу / Г.В. Гайко, А.В. Калашніков, К.В. Вдовіченко та ін. / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 2,- C. 8-11

   • КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРОТЕЗ - KNEE-JOINT PROSTHETIC APPLIANCE

    • Перипротезні переломи стегнової кістки після тотального ендопротезування колінного суглоба / Г.І. Герцен Д.В. Штонда / Герцен Г.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 2,- C. 11- 15

   • ПЯТОЧНАЯ КОСТЬ - HEEL BONE

    • Підтаранний артродез у лікуванні хворих з неправильно-консолідованими переломами п яткової кістки / А.П. Лябах, В.Я. Нанинець Т.М. Омельченко та ін. / Лябах А.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 2,- C. 15- 19

   • ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ - ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

    • Електроміографічний показник -активність введення- у м язі в нормі та при травмі нерва / О.Г. Гайко / Гайко О.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 2,- C. 37- 43

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Взаємозвязок клоногенної активності стовбурових стромальних клітин кісткового мозку і перебігу ідіопатичного коксартрозу / Г.В. Гайко, Л.М. Панченко, Ол.В. Калашніков / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 2,- C. 30- 33

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Клинико-рентгенологическая диагностика стертых форм спондилоэпифизарной дисплазии у взрослых больных с остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов /.В. Гужевский, Ю.Д. Шараевская / Гужевский И.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 2,- C. 33- 37

  • Номер журналу 3

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Діагностика та тактика лікування ушкоджень хряща при рецидиві передньомедіальної нестабільності колінного суглобу / С.С. Страфун / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 4-8

    • Віддалені результати відкритих синовектомій колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит / С.І. Герасименко, М.В. Полулях, І.В. Гужевський та ін. / Герасименко С.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 25- 28

   • БОЛИ - PAINS

    • Клінічна диференційна діагностика болю попереково- кульшової локалізації у дітей та підлітків у дебюті захворювання / В.В. Філіпчук, Я.В. Фіщенко / Філіпчук В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 19- 24

   • КИСТЬ - BRUSH

    • Хірургічна денервація кистьового суглоба / С.С. Страфун, .В. Тимошенко / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 28- 34

   • ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ - ELBOW JOINT

    • Новый подход к ранней реабилитации при внутрисуставных переломах локтевого сустава / М.Ю. Каримов, В.В. Грибенкин / Каримов М.Ю. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 44-48

   • ЭМБОЛИЯ ЖИРОВАЯ - EMBOLISM IS FATTY

    • Лабораторная экспересс-диагностика синдрома жировой эмболии у больных с политравмой / А.М. Хаджибаев, Э.Ю. Валиев, Ф.Х. Мирджалилов / Хаджибаев А.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 49- 52

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Организационные аспекты хирургического лечения больных с множественными и сочетанными повреждениями конечностей /Р.Н. Хакимов, Э.Ю. Валиев, Ф.Х. Мирджалилов / Хакимов Р.Н. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 52- 56

   • ПЯТОЧНАЯ КОСТЬ - HEEL BONE

    • Лікування переломів п яткової кістки та їх наслідків (огляд літератури) / Лябах А.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 70- 75

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Лобенко Анатолій Олександрович // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 80- 81

    • Грицай Микола Павлович // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 3,- C. 82

  • Номер журналу 4

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Неврологічні ускладнення переломів та переломовивихів у кульшовому суглобі / Страфун С.С., Гайович В.В., Гайко О.Г., // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 9- 12

   • ХРЯЩ СУСТАВНОЙ - CARTILAGE OF JOINT

    • Створення тривимірного еквіваленту хряща in vitro : кінетика росту хондроцитів та агарозний гідрогель як носій / С.С. Страфун, Д.О. Зубов, О.А. Костогриз и др. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 45- 48

   • ХОНДРОЦИТЫ - KHONDROCITY

    • Вплив культивованих хондроцитів на репаративний хондрогенез при імплантації в травматичний дефект суглобового хряща (експерементальне дослідження) / С.С. Страфун, Д.О. Зубов, А.Т. Бруско та ін. / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 5- 10

   • ОСТЕОАРТРИТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF HIP JOINT

    • Форми прогресування остеоартрозу кульшового суглоба / Г.В. Гайко, О.В. Калашніков / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 10- 14

   • АМПУТАЦИЯ - AMPUTATION

    • Ампутація гомілки у хворих з глибокими трофічними розладами стопи / А.П. Лябах, О.Е. Міхневич, В.М. Пятковський та ін. / Лябах А.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 15- 18

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі. Малоінвазивна техніка / Г.І. Герцен, Г.Г. Білоножкін, Р.М. Остапчук та ін. / Герцен Г.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 19- 23

   • ПОЗВОНОЧНИКА ПЕРЕЛОМЫ - SPINE BREAKS

    • Пункционная вертебропластика при компрессионных переломах позвоночника на фоне системного остеопороза / А.Т. Сташкевич, Я.В. Фищенко / Стаскевич А.Т. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 23- 27

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Про недоцільність довготривалого консервативного лікування туберкульозного та БЦЖ-оститу кісток кінцівок у дітей раннього віку / М.П. Грицай, В.М. Цокало / Грицай М.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 34- 39

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Обоснование балльной оценки тяжести повреждений при множественных переломах длинных костей у детей / Ф.Х. Умаров / Умаров Ф.Х. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 61-63

   • ТАЗ - PELVIS

    • Диагностика и тактика лечения нестабильных повреждений таза / А.М. Хаджибаев, А.Б. Тиляков, Э.Ю. Валиев и др. / Хаджибаев А.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 4,- C. 46-53

  • Номер журналу 12

   • КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСЕНСУСА, NIH - CONFERENCES FOR ACHIEVEMENT of CONSENSUS, NIH

    • Всеукраїнська науково- практична конференція (Вища освіта в медсестринстві : проблеми і перспективи ) // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 12,- C. 13- 14

    • 2-я Специализированная конференция (Частная медицина в Украине - 2012 ) // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 12,- C. 14- 15

   • БАЗЫ ДАННЫХ - DATABASES

    • Обробка та захист персональних даних в електронному реєстрі пацієнтів / М. Голубчиков,О . Коваленко / Голубчиков М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 12,- C. 16- 22

   • МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - TRAINED NURSE DOCUMENT

    • Зміни в інструкції з діловодства у Міністерстві охорони здоров я України/ О. Денисенко / Дениенко О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 12,- C. 22- 33

   • ЛЕКАРСТВА И НАРКОТИКИ, КОНТРОЛЬ - MEDICATIONS And DRUGS, CONTROL

    • Контрольно-дозвільна система встановлення статусу лікарського засобу /В. Шаповалов / Шаповалов В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 12,- C. 34- 42

   • ЭПИДЕМИОЛОГИЯ - EPIDEMIOLOGY

    • Основні вимоги щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров я / А. Салманов / Салманов А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2012.-№ 12,- C. 52- 57

 • Рік видання номерів: 2013

  • Номер журналу 1

   • БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ - TO THIGH-BONE BREAKS

    • Результати лікування діафізарних переломів кісток нижніх кінцівок у пацієнтів з політравмою із застосуванням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу / С.І. Герасименко, Б.П. Байчук / Герасименко С.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 1,- C. 5- 7

    • Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової та великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу / А.В. Калашніков, К.В. Вдовіченко, Т.П. Чалайдюк та ін. / Калашніков А.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 1,- C. 17- 21

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Дренажная функция коленного сустава при стойких разгибательных контрактурах / М.Ж. Азизов, М.Э. Ирисметов , Х.А. Расулов и др. / Азизов М.Ж. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 1,- C. 8- 11

   • БЕДРА ШЕЙКА - THIGHS OF SHEYKA

    • Патоморфологічні зміни кісткової тканини головки при субкапітальних переломах шийки стегневої кістки / А.Т. Бруско, В.П. Омельчук / Бруско А.Т. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 1,- C. 12- 17

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • О пионере остеосинтеза и реконструктивно-восстановительной хирургии, лауреате сталинской премии СССР, доценте КЛИМОВЕ КОНСТАНТИНЕ МИХАЙЛОВИЧЕ // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 1,- C. 81-84

    • Антонюк Іван Гаврилович // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 1,- C. 85

  • Номер журналу 2

   • АМПУТАЦИЯ - AMPUTATION

    • Коморбідність та її вплив на кількість реампутацій нижньої кінцівки у пацієнтів з трофічними розладами / А.П. Лябах, .Е. Міхневич, О.М. Хіміч / Лябах А.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 2,- C. 4- 7

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Хірургічне лікування хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта / А.Т. Сташкевич, А.В. Шевук, М.М. Вовк / Сташкевич А.Т. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 2,- C. 8- 13

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • КУЦЕНОК БОРИС САМОЙЛОВИЧ // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 2,- C. 74-75

    • ФРУМІНА ГАННА ЄФРЕМІВНА ( 1886-1959 ) // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 2,- C. 76-80

  • Номер журналу 3

   • СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ - SCIATIC NERVE

    • Регенерація сідничного нерва при різних рівнях травматичного ушкодження в ексаерименті / В.В. Гайович, О.М. Макаренко, С.І. Савосько / Гайович В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 3,- C. 5- 8

   • ПОЛИНЕВРОПАТИИ - ПОЛИНЕВРОПАТИИ

    • Регіонарний кровоток нижньої кінцівки при полінейропатіях / А.П. Лябах, О.Г. Гайко, Л.І. Климчук та ін. / Лябах А.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 3,- C. 9-12

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Определение целесообразности и продолжительности профилактики и лечения детей первого года жизни с нарушением формирования тазобедренного сустава / А.Я. Вовченко, Р.В. Лучко / Вовченко А.Я. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 3,- C. 36- 39

   • ОСТЕОПОРОЗ - ОСТЕОПОРОЗ

    • Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з неускладненими низькоенергетичними компресійними переломами тіл хребців / В.В. Зінченко, О.Г. Гайко / Зінченко В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 3,- C. 40- 42

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Удосконалена технологія двоетапного ревізійного ендопротезування кульшового та колінного суглобів із застосуванням цементно-антибіотикових спейсерів / С.В. Васюк, Я.М. Васильчишин, В.Л. Васюк / Васюк С.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 3,- C. 43- 48

    • Хирургическое лечение застарелых разрывов собственной связки надколенника /К.Н. Ражабов, М.Э. Ирисметов / Ражабов К.Н. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 3,- C. 62-64

   • ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВАЯ ОБЛАСТЬ - POYASNICHNO-KRESTCOVAYA AREA

    • Метаанализ нехирургических методов лечения нейрокомпрессионных болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника. Часть 11 / Рой И.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 3,- C. 65-68

  • Номер журналу 4

   • СУСТАВЫ - JOINTS

    • Імунний стан хворих з різними формами перебігу ідіопатичного та диспластичного коксартрозу / Г.В. Гайко / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 4- 8

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану контактних поверхонь кульшового суглоба в умовах асферичності головки стегнової кістки та після хірургічної оптимізації фемороацетабулярних співвідношень / І.А. Лазарев, В.В. Філіпчук, М.В. СКибан та ін. / Лазарев І.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 9- 13

    • Ранние результаты эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием цементной фиксации / А.Е. Лоскутов, Е.В. Васильченко / Лоскутов А.Е. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 26- 28

   • АРТРОПАТИЯ НЕВРОГЕННАЯ - ARTROPATIYA NEVROGENNAYA

    • Нейрогенна артропатія нижньої кінцівки : рентгенологічна діагностика та динаміка перебігу / А.П. Лябах / Лябах А.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 14- 18

   • ГРЫЖИ - HERNIA

    • Особливості периферичного кровообігу нижніх кінцівок у хворих з наслідками спинномозкової грижі / Ю.М. Гук, А.О. Гуч, А.І. Чеверда та ін. / Гук Ю.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 19- 25

   • ЛЕГГА-ПЕРТЕСА БОЛЕЗНЬ - LEGGA-PERTESA ILLNESS

    • Хірургічне лікування хвороби Пертеса з ускладненим перебігом / В.Ю. Гошко / Гошко В.Ю. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 29- 34

   • ЛАДЬЕВИДНАЯ КОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ - ЛАДЬЕВИДНАЯ BONE OF WRIST

    • Особливості даних візуалізивних методів дослідження та патоморфологічних змін у тканинах кистьового суглоба хворих з наслідками переломів човноподібної кістки / В.В. Григоровський, С.С. Страфн, С.В. Тимошенко / Григоровський В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 35- 41

   • БЕДРЕННАЯ КОСТЬ - THIGH-BONE

    • Паліативні операції у лікуванні хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки / В.П. ТОрчинський, О.Є. Ніршберг / Торчинський В.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 42- 47

   • РАХИТ - RACHITIS

    • Клініко-рентгенологічні прояв фосфат-діабету / Н.О. Науменко, Т.А. Кінча оліщук Т.А. / Науменко Н.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 48- 53

   • ТАРАННАЯ КОСТЬ - RAM BONE

    • Анатомо- біомеханічні аспекти переломів таранної кістки та їх остеосинтез із застосуванням зустрічно-компресуючих гвинтів / А.М. Турчин, А.П. Лябах, М.Л. Анкін та ін. / Турчин А.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 58- 62

   • КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ - BONE AND BONE FABRICS

    • Непрямі методи визначення механічних властивостей кісткової тканини in vivo / А.В. Копчак, М.С. Шидловський / Копчак А.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2013.-№ 4,- C. 63- 66

 • Рік видання номерів: 2014

  • Номер журналу 4

   • НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ТРАНСПОРТНЫЕ - ACCIDENTS TRANSPORT

    • Оцінка тяжкості ушкоджень за шкалою ISS у постраждалих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди / Г.В. Гайко, А.В. Калашніков, В.В. Тимочук та ін. / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 4- 7

   • ПЛЕЧА ВЫВИХ - SHOULDER DISLOCATION

    • Особливості діагностики та лікування заднього звиху плеча у хворих на епілепсію / С.С. Страфун, І.В. Гайович, В.М. Ломко / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 7- 11

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Ушкодження хряща в структурі закритої травми колінного суглоба / О.А. Костогриз, А.А. Безуглий, М.М. Риган та ін. / Костогриз О.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 15-19

    • Віддалені результати монокондилярної артропластики колінного суглоба / П.М. Жук, А.Л. Бойнюк, Д.В. Бабун та ін. / Жук П.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 47- 49

    • Біомеханіка колінного суглоба з дефектом задньої хрестоподібної зв язки (огляд літератури) / І.М. Зазірний / Зазірний І.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 73- 80

   • МЫШЦЫ - MUSCLES

    • Гістологічні зміни в м язах гомілк у пацієнтів з облітеруючими ангіопатіями / С.Г. Гичка, О.М. Хіміч / Гичка С.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 19- 23

   • СПИНА, БОЛИ - BACK, PAINS

    • Епідуральні стероїдні ін єкції в лікування хронічного нижньопоперекового болю, зумовленого дегенеративно-дистрофічним ураженням хребта / М.В. Квасніцький, О.М. Квасніцький / Квасніцький М.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 31- 35

   • МЫШЦА СКЕЛЕТНАЯ - A MUSCLE IS SKELETAL

    • Эпидуральный адгезиолиз : опыт применения у больных с поясничным спинальным стенозом / Я.В. Фищенко, О.А. Перепечай / Фищенко Я.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 42- 46

   • КРОВЕТВОРНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - КРОВЕТВОРНЫЕ BARREL MEWS

    • Эффективность клонирования стволовых стромальных клеток костного мозга человека в присутствии высокопористой стеклокерамики и ее растворимость ex vivo / Л.М. Панченко, Е.Е. Сыч, А.П. Яценко / Панченко Л.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 50- 55

   • ШЕЙЕРМАННА БОЛЕЗНЬ - SHEYERMANNA ILLNESS

    • Кинезотерапия и корсетотерапия в лечении пациентов с кифозом Шейерманна- Мау (обзор литературы ) / В.А. Колесниченко, В.А. Фищенко, Е.В. Днепровская / Колесниченко В.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2014.-№ 4,- C. 55- 58

 • Рік видання номерів: 2015

  • Номер журналу 1

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Метаболизм основных органических компонентов соединительной ткани у больных с посттравматическими изменениями хряща коленного сустава / С. Магомедов, С.С. Страфун, О.А. Костогрыз и др. / Магомедов С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 4-9

    • Лікування патело-феморального больового синдрому у хворих після ревізійної пластики передньої хрестоподібної зв язки / І.В. Рой, С.В. Богдан, О.І. Баяндін та ін. / Рой І.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 21- 27

    • Математичне моделювання розвитку кульшової западини дітей першого року життя в нормі та при порушеннях формування / В.В. Зінченко / Зінченко В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 49- 51

   • СТОПА - FOOT

    • Патоморфогенез ішемічних уражень тканин суглобів стопи при діабетичній нейропатії /А.Т. Брусько, А.П.Лябах, В.М. П ятковська та ін. / Бруско А.Т. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 9-15

   • ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ - CEREBRAL PARALYSIS

    • Методика обстеження ортопедичного та функціонального стану хворих на ДЦП з порушенням формування кульшового суглоба / М.С. Кабацій, В.Ю. Гошко, В.В. Філіпчук та ін. / Кабацій М.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 27-32

   • СУХОЖИЛИЯ - TENDONS

    • Результати лікування хворих з ушкодженнями сухожилків згиначів пальців у критичній зоні методом двоетапної пластики / І.М. Курінний, А.А. Безуглий, М.Л. Ярова / Курінний І.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 32-40

   • УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ - УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ

    • Структурні зміни плантарної пластики при метатарзалгії за даними ультразвукового дослідження / Л.Є. Осадча, Л.А. Гай, О.А. Турчин та ін. / Осадча Л.Є. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 40- 45

   • БОЛИ - PAINS

    • Діагностична значимість реовазографії у хворих із вертеброгенним больовим синдромом / О.Є. Юрик, С.М. Марциняк, Н.П. Слободянюк та ін. / Юрик О.Є. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 52- 55

   • РАХИТ - RACHITIS

    • Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін -Д- залежний рахіт 1 типу / Ю.М. Гук, С.М. Марциняк, Т.А. Кінча-Поліщук та ін. / Гук Ю.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 65-69

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Васюк Володимир Леонідович. 60 років від дня народження, ортопед-травматолог // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 75-76

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Стецула Володимир Іванович.Некролог. Морфолог, патоморфолог // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 1,- C. 87

  • Номер журналу 2

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Концепция рециркуляторного механизма компенсации регионарных нарушений кровоснабжения при переломах костей / Г.В. Гайко, А.Т. Бруско / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 4-8

    • Результати застосування черезкысткового позавогнищевого остеосинтезу стрижневими апаратами зовнішньої фіксації Костюка при різних локалізаціях пухлинного процесу у хворих з метастатичним ураженням кісток кінцівок / В.В. Проценко, О.В. ІльнІцький / Проценко В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 40- 46

    • Септичні ускладнення після хірургічного лікування переломів кісток гомілки / М.П. Грицай, В.М. Цокало, Г.Б. Колов та ін. / Грицай М.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 59-64

   • УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ - УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ

    • Сонографія в діагностиці посттравматичних ішемічних ушкоджень кінцівок / С.С. Страфун, О.Г. Гайко,, О.В. Долгополов и др. / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 8-13

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Лікування пошкоджень нервів кінцівок у результаті вогнепальних поранень / С.С. Страфун, В.В. Гайович, І.В. Гайович та ін. / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 16-22

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Електропунктурна діагностика Р.Фолля в оцінці ефективності лікувально-реабілітаційних заходів у хворих з ушкодженнями менісків та передньої хрестоподібної зв язки колінного суглоба після артроскопічних втручань / І.В. Рой, Л.В. Перфілова / Рой І.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 22-28

    • Хирургическое лечение повреждений передней крестообразной связки коленного сустава с помощью замороженных аллотрансплантатов / А. Андреев, А. Кацаров, С. Асьов и др. / Андреев А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 50-54

    • Аналіз методів механічної стимуляції кісткового мозку у лікуванні хрящового дефекту колінного скглоба / М.І. Березка, А.В. Літовченко / Березка М.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 56-59

    • Клінічна діагностика та лікування гіпертрофії медіопателярної складки: сучасний стан проблеми / О.О. Коструб / Коструб О.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 64-69

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Особенности эндопротезирования пациентов с последствиями невправленных переломовывихов в тазобедренном суставе / В.А. Филиппенко, С.А. Хмызов, А.И. Жигун и др. / Филлипенко В.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 28-34

   • АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ - ARTHRITIS REVMATOIDNYY

    • Роль мыкробного фактора у прогнозуванны результатыв ортопедичного лыкування хворих на РА з первинним тотальним ендопротезуванням / О.Б. Лютко, А.С. Герасименко / Лютко О.Б. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 34-40

   • ПЛЕЧО - SHOULDER

    • Лікування травматичних та паралітичних пошкоджень мязів плеча / С.С. Страфун, Н.О. Борзіх, О.В. Борзих / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 46-50

   • НОВОРОЖДЕННЫЙ - NEW-BORN

    • Лікування підвищеного мязового тонусу в дітей першого року життя / Т.М. Секер, М.С. Кабацій, В.Ю. Гошко та ін. / Секер Т.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 54-56

   • ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ - ГОЛЕНОСТОПНЫЙ JOINT

    • Артроскопія в системі реконструктивно-відновлювального лікування хворих з ураженнями гомілковостопного суглоба ( інформаційно-аналітичне дослідження ) / Т.М. Омельченко, О.А. Бур янов, С.В. Хомич / Омельченко Т.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 69- 76

   • ЮБИЛЕИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ - ANNIVERSARIES AND OTHER IMPORTANT EVENTS

    • Березка Микола Іванович. Ювілей (60 років від дня народження відомого вченого,організатора охорони здоров’я, чудового ортопеда-травматолога, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук) // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 80

   • ВРАЧИ - DOCTORS

    • Анатолій Павлович Крись-Пугач. Некролог (професор, учений, ортопед-травматолог) // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 84-85

    • Іван Володимирович Шумада. Некролог (учений, ортопед-травматолог, організатор охорони здоров’я, заслужений лікар України) // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 2,- C. 85-86

  • Номер журналу 3

   • ПЛЕЧА ВЫВИХ - SHOULDER DISLOCATION

    • Клінічна діагностика заднього вивиху плеча / С.С. Страфун, В.М. Ломко, І.В. Гомонай / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 4-8

    • Клінічний випадок хірургічного лікування пізнього нижнього вивиху плеча / С. Ассіов, А. Андрєєв, А. Кацаров та ін. / Ассіов С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 84-88

   • ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ - ELBOW JOINT

    • Сравнительный биомеханический анализ напряженно-деформированного состояния в локтевом суставе в норме и при последствиях травмы / В.Б. Макаров, Е.В. Левадный, А.С. Страфун / Макаров В.Б. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 19-26

   • РАНЫ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ - WOUNDS OGNESTREL'NYE

    • Особливості перебігу компартмент-синдрому при вогнепальніх ушкодженнях кінцівок / С.С. Страфун, О.В. Борзих, А.М. Лакша та ін. / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 30- 34

    • Особливості вогнепальних і мінно-вибухових поранень стопи, отриманих під час антитерористичної операції / С.О. Король / Король С.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 52-56

   • СТОПЫ ДЕФОРМАЦИИ ВРОЖДЕННЫЕ - THE FEET OF DEFORMATION ARE INNATE

    • Порівняльна характеристика консервативних методів лікування вродженої клишоногості у дітей до першого року життя / А.Ф. Левицький, О.В. Карабенюк, О.О. Голубенко / Левицький А.Ф. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 34-37

   • РАХИТ - RACHITIS

    • Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін Д -залежний рахіт 11 типу / Ю.М. Гук, С.М. Марциняк, Т.А. Кінча-Поліщук та ін. / Гук Ю.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 37-41

   • СВЯЗКИ - COPULAS

    • Морфологічні зміни структури сухожилля при синдромі хронічного перевантаження / А.Т. Бруско, О.О. Коструб, Р.І. Блонський та ін. / Бруско А.Т. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 41-46

   • ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРОТЕЗ - HIP JOINT PROSTHETIC APPLIANCE

    • Влияние толщины цементной мантии на напряжения в системе (кость-цемент-бедренный компонент ) эндопротеза тазобедренного сустава / О.А. Лоскутов / Лоскутов О.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 46-52

   • ТАЗ - PELVIS

    • Лікування нестабільних пошкоджень таза у постраждалих із політравмою (огляд літератури) / М.Л. Анкін, В.В. Бурлука / Анкін М.Л. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 3,- C. 67-73

  • Номер журналу 4

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Ранні та віддалені результати лікування хворих після відкритого та артроскопічного швів повношарових травматичних ушкоджень ротаторної манжети плеча / О.С. Страфун, С.В. Богдан / Страфун О.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 4-9

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Особенности лечения огнестрельных переломов конечностей / Н.Л. Анкин, Л.Н. Анкин / Анкин Н.Л. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 9- 14

    • Лікування хворих із переломами латерального виростка великогомілкової кістки / А.В. Самохін, А.Т. Бруско, І.В. Мельник / Самохін А.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 39-46

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Хірургічне лікування нестабільного кульшового суглоба у молодих пацієнтів із ДЦП / В.Ю. Гошко / Гошко В.Ю. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 14-19

   • КОНЕЧНОСТИ - EXTREMITIES

    • Мікрофлора виділень у хворих із ураженням кісток нижньої та верхньої кінцівок за різних способів остеосинтезу / О.Б. Лютко, С.І. Бідненко / Лютко О.Б. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 25-32

   • ФИБРОЗНАЯ ОСТЕОДИСПЛАЗИЯ - ФИБРОЗНАЯ OSTEODISPLAZIYA

    • Кістково-фіброзна дисплазія (хвороба Кампаначчі) та фіброзна дисплазія у дітей і підлітків : діагностика та сучасне ортопедичне лікування / Ю.М. Гук, В.В. Григоровський, А.М. Зима та ін. / Гук Ю.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 32-39

   • НЕРВЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ - NERVES ARE PERIPHERAL

    • Вплив суспензії жирової тканини на відновлення периферійного нерва після аутопластики дефекту / С.С. Страфун, І.В. Гайович, В.В. Гайович та ін. / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 46-51

   • ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ - ELBOW JOINT

    • Віддалені результати ендопротезування ліктьового суглоба у хворих з наслідками травм / С.С. Страфун, І.М. Курінний, О.С. Страфун / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 56-61

   • ЗАПЯСТЬЯ ТРАВМЫ - WRISTS OF TRAUMA

    • Лікування пацієнтів із переломами п ясних кісток / О.А. Бур янов, М.А. Циганков / Бур янов О.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 66-71

   • БЕДРЕННАЯ КОСТЬ - THIGH-BONE

    • Епідеміологія та еволюція переломів стегнової кістки (огляд літератури) /Жук П.М., А.М. Каяфа / Жук П.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2015.-№ 4,- C. 71-77

 • Рік видання номерів: 2017

  • Номер журналу 1

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Кількісна оцінка ефективності постартроскопічних лікувально-реабілітаційних заходів при ушкодженнях менісків і передньої хрестоподібної зв язки колінного суглоба / І.В. Рой, О.Г. Гайко, Л.В. Перфілова / Рой І.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 4-11

    • Навколосуглобні коригувальні остеотомії у поєднанні з артроскопією колінного суглоба при лікуванні хворих на гонартроз / Г.В. Гайко, Т.І. Осадчук, В.Б. Заєць та ін. / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 21- 25

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Раннє лікування комплексного регіонарного больового синдрому першого типу при травмах гомілковостопного суглоба та стопи / О.О. Коструб, О.А. Бур янов, В.В. Котюк та ін. / Коструб О.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 11-16

   • СТОПА - FOOT

    • Динаміка скіалогічних, функціональних і біомеханічних показників у пацієнтів після хірургічної корекції hallux valgus / Р.І. Руденко, І.А. Лазарев, О.М. Максимішин та ін. / Руденко Р.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 16-21

   • ПЕРЕЛОМЫ - BREAKS

    • Артроскопічно контрольоване лікування внутрішньосуглобових переломів тибіального плато / В.О. Литовченко, Є.В. Гарячий, Д.В. Власенко та ін. / Литовченко В.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 25-28

    • Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на зрощення переломів кісток (огляд літератури) / Г.І. Герцен, Се-Фей, Р.М. Остапчук та ін. / Герцен Г.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 61-65

   • ОСТЕОАРТРИТ КОЛЕННОГО СУСТАВА - ОСТЕОАРТРИТ OF KNEE-JOINT

    • Оцінка ефективності локальної аналгезії для контролю болю в ранньому післяопераційному періоді у хворих із початковими стадіями коксартрозу / В.Г. Луцишин , В.М. Майко, Н.В. Титаренко та ін. / Луцишин В.Г. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 28-32

   • ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВАЯ ОБЛАСТЬ - POYASNICHNO-KRESTCOVAYA AREA

    • Трансфораминальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдрмов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях / И.В. Рой, Я.В. Фищенко, А.Р. Гармиш и др. / Рой И.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 32-40

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Збагачена тромбоцитами плазма в комплексі післяопераційного лікування суглобового синдрому / В.О. Фіщенко, О.В. Фіщенко, М.В. Рибінський та ін. / Фіщенко В.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 40-45

   • СУХОЖИЛИЯ ТРАВМЫ - TENDONS OF TRAUMA

    • Морфологічні зміни в оболонках силіконових стержнів-імплантатів, частота трапляння та клініко-морфологічні кореляції при тимчасовій пластиці сухожиль у хворих із наслідками травми кисті / В.В. Григоровський, С.С. Страфун, А.А. Безуглий та ін. / Григоровський В.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 45- 56

   • КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРОТЕЗ - KNEE-JOINT PROSTHETIC APPLIANCE

    • Хірургічне лікування хворих на гонартроз (огляд літератури, 11 частина) /Г.В. Гайко, В.Б. Заєц, О.А. Галузинський / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 1,- C. 56-61

  • Номер журналу 2

   • КОНЕЧНОСТЬ НИЖНЯЯ - EXTREMITY NIZHNYAYA

    • Оцінка результатів лікування хворих із застарілими ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки / С.С. Страфун, В.В. Гайович, О.Г. Гайко / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 4-10

   • СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ - СТРОМАЛЬНЫЕ MEWS

    • Застосування локального та генералізованого введення кріоконсервованих аутологічних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин у терапії експериментальної тендопатії / О.О. Коструб, Р.І. Блонський, Н.О. Волкова та ін. / Коструб О.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 10-16

   • ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ - HIP JOINT

    • Кількісна експрес-методика визначення стану периартикулярних структур кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі 111-1V ступеня / С.І. ГЕрасименко, О.Г. ГОйко, М.В. Полулях та ін. / Герасименко С.І. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 16-25

   • ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ - HUMERAL JOINT

    • Лікування ушкоджень зв язок, що утримують сухожилок довгої голівки біцепса на рівні міжгорбкової борозни плеча (Pulley Lesion) / С.С. Страфун, С.В. Богдан, С.П. КУшнір / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 25-33

   • КОЛЕННЫЙ СУСТАВ - KNEE-JOINT

    • Корекція варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта / М.С. Кабацій, Є.Л. Голюк, М.М. Немеш / Кабацій М.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 33-39

   • ОСТЕОАРТРИТ - ОСТЕОАРТРИТ

    • Особливості розвитку синдрому субакроміального конфлікту / С.С. Страфун, Р.О. Сергієнко / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 39-47

   • АРТРИТ - ARTHRITIS

    • Лікування хворих із фасетковим синдромом із використанням радіочастотної денервації дуговіросткових суглобів у поєднанні з периартикулярним введенням місцевих анестетиків / М.В. Квасніцький / Квасніцький М.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 51-59

   • КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРОТЕЗ - KNEE-JOINT PROSTHETIC APPLIANCE

    • Диференційний підхід до ендопротезування колінного суглоба у хворих на гонартроз залежно від тяжкості ураження / Г.В. Гойко, Т.І. Осадчук, В.Б. Заєц та ін. / Гайко Г.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 59-66

   • ТАРАННАЯ КОСТЬ - RAM BONE

    • Фізико-механічні властивості трабекулярної кісткової тканини кісток гомілковостопного суглоба ( експериментально-клінічне дослідження) / Т.М. Омельченко, О.А. Бур янов, А.П. Лябах та ін. / Омельченко Т.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 66-72

   • ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫЕ АНОМАЛИИ - CRANIAL-FACIAL ANOMALIES

    • Особливості ремоделювання аутотрансплантатів із гребеня клубової кістки у пацієнтів із дефектами і деформаціями кісток лицевого черепу в ранньому та віддаленому післяопераційному періоді / В.А. Рибак, А.В. Копчак, Т.О. Павличук / Рибак В.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 72-80

   • СТОПА - FOOT

    • Хірургічне лікування двобічної невроми Мортона: клінічний випадок / О.А. Турчин, А.В. Григоровська, Л.Є. Осадча та ін. / Турчин О.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 2,- C. 80-85

  • Номер журналу 3

   • КИСТЬ - BRUSH

    • Функціональний дефіцит кисті при акроформі хвороби Ольє /І.А. Лазарев, Ю.М. Гук, І.О. Молнар та ін. / Лазарев І.А. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 3,- C. 13-19

   • ТРОМБОЦИТЫ - ТРОМБОЦИТЫ

    • Вплив швидкості прискорення та часу на збагачення плазми тромбоцитами / В.О. Фіщенко, М.В. Рибінський, О.В. Фіщенко та ін. / Фіщенко В.О. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 3,- C. 31- 36

   • ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ - HUMERAL BONE

    • Основні фактори, що впливають на розвиток посттравматичного асептичного некрозу у хворих із багатофрагментарними переломами проксимального епіметафіза плечової кістки / С.С. Страфун, С.В. Богдан, Л.М. Юрійчук та ін. / Страфун С.С. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 3,- C. 41-46

   • ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ - ГОЛЕНОСТОПНЫЙ JOINT

    • Регенеративні технології в комплексному лікуванні пацієнтів з остеохондральними пошкодженнями гомілковостопного суглоба та їх наслідками / Т.М. Омельченко, О.А. Бур янов, А.П. Лябах / Омельченко Т.М. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 3,- C. 51- 58

   • ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ - RADIAL BONE

    • Результаті клинической апробации разработанного модульного биполярного єндопротеза головки лучевой кости / И.В. Бойко, Д.Е. Щербаков, В.Б. Макаров и др. / Бойко И.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 3,- C. 58- 66

   • ОСТЕОМИЕЛИТ - ОСТЕОМИЕЛИТ

    • Тактика лікування комбінованих постостеомієлітичних дефектів великогомілкової кістки методом керованого черезкісткового остеосинтезу / М.П. Грицай, І.М. Курінний, О.М. Ліненко / Грицай М.П. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 3,- C. 78-85

   • ТРАВМАТОЛОГИЯ - ТРАВМАТОЛОГИЯ

    • Аналіз основних показників надання ортопедо-травматологічної допомоги в Україні за 2012-2016 роки / Долгополов О.В. // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2017.-№ 3,- C. 85