Примірники в наявності

Актуальні проблеми сучасної медицини

 • Рік видання номерів: 2005

  • Номер журналу 3

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Варіабельність серцевого ритму: особливості аналізу, зміни при артеріальній гіпертензії та антигіпертензивній терапії / Ждан В.М., Катеренчук І.П., Шкляренко М.П. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 5-8

    • Особливості антигіпертензивної терапії у хворих молодого віку /Потяженко М.М., Люлька Н.О., Скрипник І.М., Соколюк Н.Л.,Гопко О.Ф. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 37- 39

    • Розповсюдженність та особливості перебігу гіпертонічної хвороби, асоційованої із деякими іншими захворюваннями внутрішніх органів / Білашов А.М., Гольденберг Ю.М. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 49-50

    • Застосування комбінованої терапії в лікуванні гіпертонічної хвороби з порушенням серцевого ритму / Гордієнко І.П., Гречана Т.О., Каплуновська О.О. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 51

    • Від даних доказової медицини до індивідуалізованого лікування хворих з артеріальною гіпертензією /Гуцаленко О.О., Томенко В.В., Сало Л.М., Фалько В.П. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 52-53

    • Внутрішньовенне лазерне опромінення крові у лікуванні гіпертонічної хвороби / Звягінцева Л.А., Боряк В.П. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 53-54

    • Особливості застосування лізиноприлу та метопрололу у хворих на гіпертонічну хворобу з урахуванням генного поліморфізму / Іваніщенко Я.Г., Казаков Ю.М. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 54-

    • Фармакогенетичний підхід до застосування кандесартану при лікуванні артеріальної гіпертензії /Кайдашев І.П., Расін М.С., Савченко Л.Г., Шликова О.А., Якімішина Л.І. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 55

    • Вплив комбінованої терапії у денному стаціонарі кардіодиспансеру на перебіг гіпертонічної хвороби з порушеннями серцевого ритму на ускладнення та працездатність хворих / Коромислова Т.П., Гордієнко І.П., Гречана Т.О. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 58

    • Динамічна міжфазна тензіореометрія крові у хворих з хронічним бронхітом, перебігаючим на тлі артеріальної гіпертензії / Костіна В.М., Гольденберг Ю.М. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 58-59

    • Біфункціональне моніторування ЕКГ та АТ в оцінкі ефективності Бета-Блокаторів у хворих на артеріальну гіпертензію / М якінькова Л.О., Шкляренко М.П., Шкляренко В.М. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 60

    • Особенности назначения антигипертензивных препаратов больным артериальной гипертензией в сочетании с заболеваниями органов пищеварения / Скрыпник И.Н., Малик Л.В. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 61

    • Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на подагричну нефропатію / Ярмола Т.І., Ткаченко Л.А. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 63

   • ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ - LIGHTS OF ILLNESS

    • Варіабельніть серцевого ритму у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою /Бойко М.Г., Капустник Ю.О., Бойко Д.М., Жабо Т.М., Саса С.Г., Ступко С.В.. Дем янко Л.П., Авер янова Н.Л. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 12-16

   • ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА - ISCHEMIC HEART TROUBLE

    • Особливості порушень центральної та периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) та ГХ у сполученні з 1Хс: стенокардією напруги / Казаков Ю.М., Чекаліна Н.І. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 27-29

    • Особливості циркадної хронотропної та інотропної реактивності міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію /Вакуленко К.Є., Кулішов С.К., Кудря І.П., Соломатіна Л.В., Третяк Н.Г. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 50

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ - SERDECHNO-SOSUDISTYE ANOMALIES

    • Механізми формування серцево-судинної патології у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС: значення для тактики лікування / Штомпель В.Ю. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 45-48

   • ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ - ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ GIPERTENZIVNAYA

    • Клініко-анамнестичні особливості перебігу гіпертонічної та атеросклеротичної дисциркуляторної енцефалопатії/ Грицай Н.М.. Литвиненко Н.В.. Коровіна Л.Д.,Дельва М.Ю., Кобзиста Н.О.. Насонова Т.І., Пінчук В.А.. Пурденко т.І.та ін. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 51-52

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Комплексная фармакотерапия сочетанных заболеваний сердечно-сосудистой системы /Дудченко М.А., Новак О.В., Сорокина С.И., Шевченко Т.И., Савченко А.Г. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 53

   • ДИАБЕТИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ - DIABETIC NEUROLOGY

    • Можливості лікування автономної діабетичної нейропатії серця / Катеренчук В.І. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 56

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ IS MALIGNANT

    • Серцево-судинний контінуум: прогностична значимість оцінки варіабельності серцевого ритму і артеріального тиску на різних його етапах / Катеренчук І.П. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 56-57

   • СТЕНОКАРДИЯ - СТЕНОКАРДИЯ

    • Залежність артеріального тиску у хворих на нестабільну стенокардію та інфаркт миокарда: вплив медикаментозних засобів / Катеренчук І.П., Шумейко І.Ф. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 57

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Реабілітація, лікування, прогнозування працездатності у хворих кардіоміопатіями, що ускладнені аритміями на поліклінічному етапі / Переверзова Л.В.. Гордієнко І.П., Гречана Т.О. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 61

   • МИОКАРДИТ - MYOCARDITIS

    • Особливості порушення ритму у хворих на міокардит /Ткаченко Л.А., Ярмола Т.І., Бабаніна М.Ю., Кулініч В.М. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2005.-№ 3,- C. 62

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 3

   • ГИПЕРТЕНЗИЯ - ГИПЕРТЕНЗИЯ

    • Звязок варіабельності серцевого ритму та показників добового моніторування артеріального тиску хворих на 1ХС та артеріальну гіпертонію /Шкляр А.С., Порох Н.М., Курочка Є.О., Осипчук Л.В., Солодчук Н.Г. // Актуальні проблеми сучасної медицини.- 2009.-№ 3,- C. 62