Примірники в наявності

Журнал практичного лікаря

 • Рік видання номерів: 2008

  • Номер журналу 1

   • НЕФРОЛОГИЯ - NEPHROLOGY

    • Нефрологічна допомога в Україні-сучасний стан та шляхи удосконалення / Пиріг Л.А. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 1,- C. 2-6

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • ДОТS-стратегія та ефективність лікування хворих на туберкульоз (огляд літератури) /Мельник В.м. та ін. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 1,- C. 13-18

   • ПИЕЛОНЕФРИТ - PYELONEPHRITIS

    • Хронический пиелонефрит / Пасечников С.П., Никитин О.Д. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 1,- C. 23-29

   • ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА - ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ GLAND

    • Сучасні погляди на діагностику та лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози / Пирогов В.О., Нікітаєв С.В. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 1,- C. 35-39

   • ЭНУРЕЗ - ENUREZ

    • Диагностика и лечение энуреза / Севастьянова Н.А., Пирогов В.А. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 1,- C. 39-42

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Флувоксамин и его возможности в современной психофармакотерапии / Бурчинский С.Г. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 1,- C. 42-48

   • ВИРУСОЛОГИЯ - VIROLOGY

    • Вірусологія на початку нового тисячоліття/Жеребцова Е.М. та ін. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 1,- C. 48-52

  • Номер журналу 2

   • ПОРОКИ СЕРДЦА ВРОЖДЕННЫЕ - HEART-DISEASES ARE INNATE

    • Ранняя диагностика врожденных пороков сердца / Зиньковский М.Ф. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 2,- C. 13-24

   • МИОКАРДА БОЛЕЗНИ - MYOCARDIUM OF ILLNESS

    • Поражение миокарда при вирусных инфекциях /Руденко А.а. и др. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 2,- C. 33-41

   • ПИТАНИЕ - FEED

    • Харчування при ревматичних хворобах / Давиденко Н.В. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 2,- C. 41-46

   • НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННАЯ - NERVOUS SYSTEM VEGETATIVE DISFUNCTION IS INHERITED

    • Новые возможности фармакотерапии вегетативной дисфункции / Бурчинский С.Г. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 2,- C. 51-55

   • ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА - PSYCHOSOMATIC MEDICINE

    • Фитотерапия психосоматической патологии в гастроэнтерологической практике / Бурчинский С.Г. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 2,- C. 60-64

  • Номер журналу 3

   • НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - NERVOUS SYSTEM OF ILLNESS

    • Оптимизация развития перинатальной неврологии в Украине / Кириллова Л.Г., Шевченко А.А. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 3,- C. 2-6

   • ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - DEPRESSED DISORDERS

    • Проблема депрессивных расстройств в практике терапевта / Бенца Т.М., Романовская И.Г. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 3,- C. 6-11

   • ДИАБЕТИЧЕСКАЯ КОМА - DIABETIC COMA

    • Невідкладні стани при цукровому діабеті. 1. Діабетична кома / Галушко О.А. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 3,- C. 11-18

   • МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ - BRAIN OF HEAD ILLNESSES

    • Принципі лечения хронической сосудистой патологии головного мозга / Адаменко Р.Я., Сиделковский А.Л., Федорец В.Г. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 3,- C. 18-26

   • ПАПИЛЛОМАВИРУС - PAPILLOMAVIRUS

    • Современная терапия папилломавирусной инфекции половых органов у мужчин и женщин / Нагорный А.Е., Гурженко Е.Ю. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 3,- C. 39-44

   • НАДПОЧЕЧНИКОВ КОРЫ БОЛЕЗНИ - НАДПОЧЕЧНИКОВ OF CORA BOLEZNI

    • Первинна недостатність кори надниркових залоз (хвороба Аддісона) / Боднар П.М. та ін. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 3,- C. 44-48

  • Номер журналу 4

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Сучасні аспекти діагностики туберкульозу на рівні закладів загальної лікувальної мережі/ Мельник В.М. та ін. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 2-7

   • ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ - KIDNEY INSUFFICIENCY

    • Особливості лікування протимікробними засобами хворих на хронічну ниркову недостатність / Таран О.І. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 7-12

   • КАРДИОМИОПАТИЯ ЗАСТОЙНАЯ - КАРДИОМИОПАТИЯ IS STAGNANT

    • Терминология и классификаця кардиомиопатий, их место среди других заболеваний миокарда / Давыдович О.В., Давыдович Н.Я. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 15-27

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Невідкладні стани при цукровому діабеті. 2. Гіперосмолярна кома / Галушко О.А. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 27-34

   • ЦЕСТОДОЗЫ - CESTODOZY

    • Цестодози та трематодози в практиці сімейного лікаря / Чепілко К.І., Митус Н.В. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 34-39

   • НЕРВЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ - NERVES ARE PERIPHERAL

    • Поражение периферической нервной системы при герпесвирусных инфекциях / Руденко А.А., Муравская Л.В. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 39-43

   • КОРЬ - MEASLES

    • Клиническая диагностика кори на раннем этапе заболевания / Возианова Ж.И., Подолюк О.А. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 43-47

   • ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ - SPINE OF ILLNESS

    • Особливості діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта /Клименко О.В. та ін. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 4,- C. 49-53

  • Номер журналу 5-6

   • ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ЖЕНСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ - PRIVY PARTS OF WOMANISH NEW FORMATIONS

    • Актуальность проблемы и пути усовершенствования диагностики и лечения онкогинекологических заболеваний / Воробьева Л.И. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 4-6

   • ПАРВОВИРУС - PARVOVIRUS

    • Вплив парвовірусної інфекції на плід та перебіг вагітності метод лікування / Григорович Л.В. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 10-14

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Цукровий діабет і ванітність / Медведь В.І., Бикова Л.М. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 14-19

   • ГЕЛЬМИНТОЗЫ - ГЕЛЬМИНТОЗЫ

    • Миграционная фаза глистніх инвазий и внутренние болезни : дифференциальная диагностика / Швец Н.И., Мищенко С.М. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 19-24

   • ПАРОТИТ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ - PAROTITIS IS EPIDEMIC

    • Епідемічний паротит та його ускладнення у юнаків та молодих чоловіків / Городецький М.М., Печінка А.М., Соколова О.В. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 24-27

   • ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ - HAEMATOLOGICAL ILLNESSES

    • Клініка, діагностика та інтенсивна терапія невідкладних станів при гематологічній патології /Старіков А.В. та ін. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 27-32

   • ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ FACILITIES

    • Биотерапия в лечении опухолевой болезни / Мосиенко В.С., Шляховенко В.А. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 35-39

   • ВАКЦИНЫ - VACCINES

    • Питання вакцинопрофілактики грипу в Україні / Фролов А.Ф., Задорожна В.І. // Журнал практичного лікаря.- 2008.-№ 5-6,- C. 46

 • Рік видання номерів: 2009

  • Номер журналу 1

   • ЛЕПТОСПИРОЗ - ЛЕПТОСПИРОЗ

    • Лептоспирозы в Украине / Е.В.Сурмашев, Н.Б.Видайко, В.Н.Кондратенко и др. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 1,- C. 11-13

   • ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ - WHITE PLAGUE

    • Дискусійні питання організації лікування хворих на туберкульоз легенів в Україні/ Ю.І.Фещенко, В.М.Мельник, В.Г.Матусевич та інш. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 1,- C. 14-17

   • ДИАБЕТ САХАРНЫЙ - DIABETES IS SACCHARINE

    • Невідкладні стани при цукровому діабеті. 3. Гіпоглікемічна та лактацидемічна коми / Галушко О.А. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 1,- C. 24-28

   • РОБЕНА ПЬЕРА СИНДРОМ - ROBENA P'ERA SYNDROME

    • Синдром Пьера Робена в детской практике. Современный взгляд на проблему / Шевченко А.А. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 1,- C. 29-32

   • ЭКОЛОГИЯ - ECOLOGY

    • Медицинская экология: этические аспекты / Дупленко Ю.К. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 1,- C. 44-47

  • Номер журналу 2-3

   • КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ - INTESTINAL ILLNESSES

    • Особливості перебігу шигельозу при спорадичній та епідемічній захворюваності / Чемич М.Д. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 2-3,- C. 14-19

   • ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ - DIGESTIVE SYSTEM OF ILLNESS

    • Особливості харчування в профілактиці захворювань органів травлення / Карпенко П.О. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 2-3,- C. 19-25

   • ГАСТРОЭНТЕРИТ - GASTROENTERITIS

    • Норовирусная инфекция / Корчак Г.И. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 2-3,- C. 25-28

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Бронхіальна астма: диференціальний діагноз / Дземен М.І. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 2-3,- C. 28- 35

   • АСКАРИДЫ - ASCARIDS

    • Ураження легенів при аскаридозі / Бодня К.І. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 2-3,- C. 41-44

   • СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА - SERDECHNO-SOSUDISTAYA SYSTEM

    • Рациональное питание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / Швец Н.И., Мищенко С.М. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 2-3,- C. 44-51

   • САНИТАРИЯ - SANITATION

    • Державна санітарно- епідеміологічна служба Полтавської області / Павленко Р. // Журнал практичного лікаря.- 2009.-№ 2-3,- C. 58-59

 • Рік видання номерів: 2010

  • Номер журналу 4

   • ТОКСОКАРОЗ - TOKSOKAROZ

    • Токсокароз и дирофиляриоз-реальные зоонозные паразитарные болезни в действующих городских очагах / Туйнов В.А., Чебалина Е.А. // Журнал практичного лікаря.- 2010.-№ 4,- C. 2- 5

   • АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ - ASTHMA IS BRONCHIAL

    • Современные проблемы терапии бронхиальной астмы у детей / Балаболкин И.И. // Журнал практичного лікаря.- 2010.-№ 4,- C. 8- 13

   • ГИГИЕНА - HYGIENE

    • Стратегия внедрения гигиены рук в систему здравоохранения / Корчак Г.И., Клименко И.В. // Журнал практичного лікаря.- 2010.-№ 4,- C. 18- 23

   • РОТОВОЙ ПОЛОСТИ БОЛЕЗНИ - TO ORAL CAVITY OF ILLNESS

    • Современные представления о ротавирусной инфекции / Одинец Т.Н., Каримов И.З. // Журнал практичного лікаря.- 2010.-№ 4,- C. 31- 36

   • АНЕМИЯ - ANAEMIA

    • Можливості використання методу кірліанграфії у визначенні патогенезу хронічної анемії / Л.А. Пісоцька , Л.С. Пряжнікова та ін. // Журнал практичного лікаря.- 2010.-№ 4,- C. 41- 44

 • Рік видання номерів: 2011

  • Номер журналу 1

   • ТУБЕРКУЛЕЗ - TUBERCULOSIS

    • Організація лікування хворих на туберкульоз та роль лікарів загальної лікувальної мережі в його проведенні (інформація для лікарів загальної практики) / Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 2- 5

    • Організація лікування хворих на туберкульоз та роль ліків загальної лікувальної мережі в його проведенні (інформація для лікарів загальної практики) / Мельник В.М., Новожилова І.О., Матусевич В.Г. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 2- 5

   • РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ - RESPIRATOR INFECTIONS

    • Гострі респіраторні захворювання вірусної пророди: питання клінічної діагностики, диференціальної діагностики, лікування та профілактика / Печінка А.М., Дземан М.І., Гриневич О.Й. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 6-20

    • Гострі респіраторні захворювання вірусної природи: питання клінічної діагностики, диференціальної діагностики, лікування та профілактики / Печінка А.М., Дземан М.І., Гриневич О.Й. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 6- 20

   • БОЛЕЗНЬ - ILLNESS

    • Новые болезни наступают, (старые) не сдаются / Возианова Ж.И. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 27- 29

   • ИНФЕКЦИЯ - INFECTION

    • Инфекции и их иммунопрофилактика /С.А. Крамарев и др. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 30- 35

    • Болезни путешественников / Возианова Ж.И. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 44-48

    • Невірусні NORCH -інфекції як фактор ризику в перинатальній патології / Вовк Л.М. // Журнал практичного лікаря.- 2011.-№ 1,- C. 44-48